Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Hrôzostrašná história farmaceutického monopolu a pravda o chemoterapii


Print Friendly, PDF & Email

V roku 2016 bolo len v samotných Spojených štátoch diagnostikovaných 1 685 210 prípadov rakoviny, z čoho v približne 600 000 prípadoch došlo ešte v tom istom roku k úmrtiu.

Osud zvyšnej časti pacientov je zatiaľ neistý. Podľa štatistík z obdobia rokov 2008 až 2010 na každých 100 000 mužov a žien pripadá každoročne 454,8 nových prípadov rakoviny.

U mužov je až 50% pravdepodobnosť, že im bude táto zákerná choroba v priebehu ich života diagnostikovaná, u žien je pravdepodobnosť približne 33%.

Inými slovami, reálne riziko rakoviny hrozí každému druhému mužovi a každej tretej žene. To je predsa úplne šialené.

V dobe, keď sa na povrch začínajú dostávať predtým netušené informácie, z ktorých mnohé otriasli naším doterajším chápaním a videním sveta, je veľmi dôležité zachovať si otvorenú myseľ a urobiť v nej miesto pre potenciálne nové informácie, ktoré nám umožnia pochopiť, čo sa naozaj odohráva na našej planéte.

Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že malá skupina korporácií riadi všetky podstatné oblasti života spoločnosti – od energetiky až po vzdelanie, a výnimkou tu nie je ani moderná zdravotná starostlivosť.

Rakovinový priemysel

Jednou neslávne známou kapitolou zdravotnej starostlivosti modernej spoločnosti je aj liečba rakoviny, ktorá sa žiaľ premenila na chladný priemysel.

Väčšina ľudí sa stále vysmieva predstavám, podľa ktorých má niekto záujem zatajovať skutočne účinné procedúry na liečbu rakoviny, prípadne že neexistuje skutočný záujem financovať výrobu liečiv, ktoré naozaj účinkujú.

Tieto predstavy sú žiaľ faktom, ktorý sa vďaka novým dôkazom a usvedčeniam potvrdzuje stále viac a viac. Ak sa spoločnosť chce pohnúť bližšie k civilizovanosti, bude musieť už prestať pred týmto faktom zatvárať oči.

Zachráni tak milióny životov pred predčasným a neprirodzeným úmrtím.

Bude dôležité, aby sme prijali fakt, že „prevažná časť výskumu rakoviny je jednoducho podvod a že väčšina veľkých organizácií, ktoré stoja za vykonávaním týchto výskumov, len posluhujú vplyvným osobám, ktoré tieto organizácie financujú“.

Tento fakt, respektíve výrok, sa nám azda bude prijímať o čosi ľahšie, keď budeme mať na pamäti, že ho nevyslovil nik iný ako známy doktor a autor Linus Pauling, PhD., ktorému bola dvakrát udelená Nobelova cena za prínos v oblasti chémie.

Je evidentné, že Linus Pauling má ťažké srdce na vedcov pôsobiacich vo výskume rakoviny a tento jeho hnev je aj dobre zdokumentovaný, najmä v jeho knihe How to Live Longer and Feel Better (Ako žiť dlhšie a cítiť sa lepšie).

A ďalej, Dr. John Bailer pôsobil 20 rokov ako člen výskumného tímu v Národnom inštitúte rakoviny v Spojených štátoch (National Cancer Institute) a zároveň je bývalým redaktorom medicínskeho žurnálu, ktorý bol vydávaný v mene Národného inštitútu rakoviny.

Na zasadnutí Americkej asociácie pre rozvoj vedy (American Association for the Advancement of Science) Dr. John Bailer verejne vyslovil veľmi závažné vyjadrenie:

„Celkovo by som to zhodnotil tak, že národný program pre výskum rakoviny je do veľkej miery chybný. No najmä celý náš výskum rakoviny za posledných 20 rokov bol jedným veľkým nepodarkom.“

Z týchto pár výrokov sa síce ešte nedozvieme všetko, čo sa deje v zákulisí farmaceutického priemyslu, no existujú voľne dostupné zdroje, z ktorých sa dozvieme skutočne podrobné informácie.

Jedným z takýchto zdrojov je aj niekoľkohodinový, deväťdielny filmový dokument The Truth About Cancer (Pravda o rakovine), ktorý nájdete nižšie.

Film je v anglickom jazyku s možnosťou slovenských titulkov.

V prvej časti tohto dokumentu si môžeme vypočuť rozhovory s poprednými a známymi lekármi z celého sveta, takže odborný názor si takto budeme môcť vypočuť priamo „z prvej ruky“.

Väčšina lekárov, doktorov a zdravotníkov, ktorí o informáciách obsiahnutých v tomto dokumente pochybujú, sú väčšinou práve tí, ktorí sami nevykonávajú žiaden výskum a ani sa na žiadnom nepodieľajú, a preto nemajú prísun presných a nových informácií o aktuálnom vývoji vnútri farmaceutického priemyslu.

Skutočné medicínske vzdelanie však siaha ďaleko za steny lekárskych fakúlt.

Ako máme možnosť vidieť aj v uvedenom dokumentárnom filme, lekárske fakulty sú do veľkej miery len miestom na „vymývanie mozgu“ adeptov, ktorí majú po absolvovaní štúdia ambície pôsobiť v zdravotníctve alebo vo farmaceutickom priemysle.

Súčasná výučba lekárov je zúfalo nedostatočná

Tento neutešený fakt možno pozorovať čoraz častejšie v situácii, keď je priemerný lekár alebo zdravotník konfrontovaný s novými alebo jemu neznámymi informáciami, ku ktorým nevie zaujať žiadne spoľahlivé stanovisko.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

„Počas štúdia sme sedeli hodiny a hodiny na prednáškach, na ktorých sme počúvali o tom, ako používať v podstate patentované liečivá. Ako iste viete, tieto liečivá sú tie, ktoré dostať na lekársky predpis.

Účinná látka obsiahnutá v týchto liečivách podlieha patentu, čo znamená, že ide o molekulu, ktorá sa voľne v prírode nenachádza… A celé naše medicínske vzdelanie sa točí len okolo takýchto a podobných kategórií.“

– MUDr. Jonathan V. Wright, zakladateľ a riaditeľ nemocnice Tahoma Clinic vo Washingtone

„Po absolvovaní štúdia z lekárskych fakúlt vychádzajú lekári a lekárky so značne zdeformovaným a prekrúteným pohľadom na skutočnú medicínu. Dôvod je prostý – na týchto lekárskych fakultách vyučujú profesori, ktorí sú štedro financovaní farmaceutickými spoločnosťami.

Myslíte si, že títo profesori budú svojich študentov učiť, aby pri liečbe rakoviny vyskúšali používať dávky vitamínu C? Samozrejme, že nie. Budú ich učiť len o najnovších liekoch a produktoch tých farmaceutických firiem, ktorými sú títo profesori platení.“

– Dr. Gary F. Gordon

Oba uvedené výroky pochádzajú zo spomínaného dokumentu The Truth About Cancer.

Je smutné, že budúcich lekárov dnes učia iba to ako predpisovať lieky. Aj napriek tomu, že ich znalosti o ľudskom tele a o tom ako ľudské telo funguje sú na veľmi slušnej úrovni, aj napriek tomu, že samotní lekári majú väčšinou naozaj len tie najlepšie úmysly, je smutným faktom, že mnohí z nich sú zneužití na presadzovanie agendy farmaceutických spoločností.

Lekárske omyly sú 3. najčastejšia príčina úmrtí

Je nutné podotknúť, že aj toto je jednou z hlavných príčin nárastu mnohých chorôb za posledné desaťročia. Podľa nedávnych štatistík dokonca vyplýva, že lekárske omyly sú v súčasnosti treťou najčastejšou príčinou úmrtí nielen v Spojených štátoch, ale aj v ostatných krajinách sveta.

Ako sme už naznačili, farmaceutické firmy sú ochotné štedro podporiť tých lekárov, ktorí sú ochotní predpisovať určité lieky.

Nadácie, za ktorých vznikom stoja boháči John D. Rockefeller a Andrew Carnegie, začali približne pred storočím ovplyvňovať podobu a fungovanie celej zdravotnej starostlivosti do podoby, akú vidíme dnes.

Títo dvaja vplyvní podnikatelia a milionári začali cez svoje nadácie investovať veľké sumy financií do výskumu zameraného na vývoj liečiv, ktorý povýšili na hlavný cieľ „zdravotnej starostlivosti“.

Odvtedy už ubehlo niekoľko desaťročí a rod Rockefellerovcov spolu s najvplyvnejšími bankármi sveta majú dnes pod palcom všetky najväčšie spoločnosti pôsobiace vo farmaceutickom priemysle, z ktorých majú, samozrejme, nemalý profit.

Americká lekárska asociácia (AMA), ktorá je najväčším združením lekárov v Spojených štátoch, silno a vehementne presadzuje jednostrannú predstavu, podľa ktorej ochorenia nemožno liečiť nijak inak než užívaním liekov.

AMA pritom neváha na presadzovanie svojich záujmov využívať silný lobing, ktorým ovplyvňuje vplyvné osoby v Kongrese Spojených štátov.

AMA okrem toho stojí za publikovaním medicínskeho žurnálu JAMA (The Journal of the American Medical Association). Zo všetkých medicínskych žurnálov v Spojených štátoch je tento žurnál jednoznačne najznámejší a najvýznamnejší, a hlavne, jeho vydávanie je do veľkej miery štedro sponzorované veľkými farmaceutickými spoločnosťami.

Okrem toho žurnál JAMA, či presnejšie spoločnosti, ktoré jeho vydávanie podporujú, robia všetko pre to, aby zabránili šíreniu informácií ohľadom alternatívnych metód a spôsobov liečby.

Jednou z takýchto alternatívnych metód, ktoré sa ukázali pri liečbe rakoviny ako účinné, je liečebný postup Royal Rife, ktorý je pomenovaný po jeho autorovi.

„Celá lekárska profesia nie je dnes ničím iným než len verným posluhovačom farmaceutického priemyslu. A nemáme tu na mysli len praktickú stránku vykonávania lekárskej profesie, ale narážame tu aj na medicínsky výskum a spôsob, akým sa medicína vyučuje.

Univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie v tejto krajine dopustili, aby sa stali platenými poskokmi farmaceutického priemyslu. To je jednoducho škandál.“

– Arnold Seymour Relman (1923 – 2014), profesor medicíny na Harvardovej univerzite a bývalý šéfredaktor anglického medicínskeho žurnálu The New England Journal of Medicine (NEJM)

Celá lekárska komunita má jeden zásadný problém, ktorý si všetci veľmi dobre uvedomujú.

Tento problém je aj dôvodom, prečo článok s názvom Why Most Published Research Findings Are False (Prečo je väčšina zverejnených vedeckých zistení nepravdivá), ktorého autorom je John Ioannidis, epidemiológ pôsobiaci na lekárskej fakulte na Stanfordovej univerzite, je najčítanejším článkom v histórii Verejnej vedeckej knižnice v Spojených štátoch (Public Library of Science (PLOS)).

Dr. Ioannidis v tejto svojej správe konštatuje, že väčšina zverejnených vedeckých zistení v súčasnosti je jednoducho nepravdivá.

Záver

Toto bolo pred viac než desiatimi rokmi. Keď sa rýchlo presunieme do dnešných dní, začujeme rovnako naliehavý „hlas“, ktorý sa snaží upozorňovať verejnosť na skutočný stav vedeckého bádania a zistení v oblasti medicíny.

Týmto naliehavým hlasom je Dr. Richard Horton, súčasný šéfredaktor odborného medicínskeho žurnálu The Lancet.

Dr. Horton sa vyjadril, že možno až polovica celej publikovanej medicínskej literatúry je zavádzajúca a nepravdivá.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Som vďačný za článok, ale sa domnievam, že ste napísali len po A. Chýba mi čo má robiť bežný občan-pacient !

  2. Presne ako píšete. Bežný občan má zbierať a triediť informácie z rôznych zdrojov a vyhodnocovať ich. Treba sa naučiť kriticky myslieť, neveriť len jednému zdroju. V prvom rade neveriť slepo oficiálnej tzv. vedeckej medicíne. Tá síce pomáha, ale v drvivej väčšine len v akútnych prípadoch. Chronické choroby lieči, ale väčšinou nevylieči. Ľudský organizmus má obrovské schopnosti nápravy, musíme mu však v tom sami pomôcť. Nečakať a spoliehať sa, že náš pán doktor, resp. iní špecialisti nás uzdravia množstvom liekov. Keď sa pozrieme na niektorých lekárov, nevyzerajú vôbec zdravo. Fínsky lekár Are Waerland povedal, že „dobrý lekár musí sám byť vzorom pevného zdravia“. Skúste si dôkladne prehliadnuť svojho doktora…
    Ďakujem vám za doterajšiu osvetu, robíte veľmi záslužnú prácu.

  3. Kam sme sa to dostali, keď si bežný občan má zháňať informácie, ako sa vyliečiť, keď tu máme tisícky vyštudovaných lekárov, ktorých štúdium stálo nemalé peniaze. To už polícia a súdy na celom svete, ozaj nedokážu urobiť poriadok so všetkými farmaceutickými firmami a lekármi, ktorí sa spreneverili Hipokratovej prísahe a jediným meradlom úspešnosti, sa im stali len peniaze?

  4. Piggy. Darli.

    Lidé důvěřují víc Doktorům a Lékárnám, než kdyby poskytli plnou důvěru přírodě, bylinkám, sebedůvěře v uzdravení se. Já Doktory a lidi z Lékárny přes 46 roku ŠOKUJÍ také až 73 letité Doktory i ty co jak se mi svěřují, že lítají do rozvojových zemí v Africe, léčit. Já od mládí v 21 létech léčím jen Bylinkami, které vyléčí mnohé choroby za rekordní dobu a potíže nadobro mizí. Na rozdíl od chemických léků z Lékáren, které NELÉČÍ jen OTUPUJÍ BOLESTI a tak garantují, že se v brzké době opět ukáže v ordinaci několikrát, až nakonec dojde k akutnímu zákroku odstraně-ním. Z nemocnice mi Lékaři postupně 3 X dali domů manžely na umříti v blízké době. Tito mí bývalí 3 manželé po uzdravení se vrátili do práce, dva si založili rodiny a těší se plného zdraví. Ten jeden až letos v půli srpna umřel s přemíry alkoholu. Nedonošená 4 čata v roce 1988 se vyléčila ze silného zápalu plic během
    3 dnů z bylinek a to je chtěla Lékařka v útery, nechat odvézt okamžitě do nemocnice. Prosila jsem ji, ať jim dá ještě šanci do pátku a tehdy zažila ten životní šok, když uviděla 8 měsíčni děti v plného zdraví a radosti smíchu. Moje 4 děti, nikdy nebyly nemocné, dnes mají své děti a vědí jak léčit Bylinkami.

Pridajte komentár

*