Prečo je test na vitamín D dôležitejší než mamograf


Print Friendly, PDF & Email

Prečo je test na vitamín D dôležitejší než mamogram

Október býva mesiacom celonárodného povedomia o rakovine prsníka a s ním sa spájajú aj každoročné výzvy kampaní ružových stužiek za rakovinu prsníka. Deň mamografie pripadá na tretí októbrový piatok.

Už máme síce január, no nezaškodí si túto dôležitú tému pripomenúť aj viackrát do roka. Je totiž možné, že ste boli alebo stále ste bombardovaní pripomienkami, že mamografy zachraňujú životy.

Nanešťastie, len málo úsilia sa venuje vzdelávaniu žien o skutočnej prevencii. Zistenie rakoviny zvyčajne nemá nič spoločné s prevenciou. V tej chvíli je už príliš neskoro.

Problém mamografov je, že majú  vážne zdravotné riziká, o ktorých konvenčné kampane na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka vôbec nehovoria. Napríklad, taká obyčajná optimalizácia vitamínu D by mohla potenciálne eliminovať veľkú väčšinu typov rakoviny prsníka, no táto zásadná informácia je úplne ignorovaná.

Optimalizácia vitamínu D by mohla eliminovať väčšinu prípadov rakoviny prsníka

Výskum vo všeobecnosti ukázal, že keď dosiahnete minimálnu hladinu vitamínu D 40 nanogramov na mililiter (ng/ml), znižuje sa v porovnaní s hladinou 20 ng/ml či menšou vaše riziko rakoviny o 67 %.

Výskum ukazuje, že k väčšine rakovín dochádza u ľudí, ktorí majú krvnú hladinu vitamínu D v rozmedzí 10 až 40 ng/ml a optimálna hladina prevencie pred rakovinou bola stanovená v rozmedzí 60 až 80 ng/ml.

Vitamín D tiež zvyšuje vaše šance rakovinu prežiť, keď ju už máte a dôkazy naznačujú, že pridávanie vitamínu D ku konvenčnej liečbe na rakovinu môže účinnosť liečby podporiť.

Niekoľko štúdií tiež preukazuje, že vyššie hladiny vitamínu D pôsobia ochranne konkrétne proti rakovine prsníka.

Dôležité je, že štúdia z roku 2005 ukázala, že ženy s hladinami vitamínu D nad 60 ng/ml majú až o 83 % nižšie riziko rakoviny prsníka než tie s hladinou pod 20 ng/ml a ja si neviem predstaviť žiadnu inú stratégiu, ktorá by vedela ponúknuť taký druh zníženia rizika. Rozhodne to nevedia mamografy.

Celkom nedávno dospela k takmer identickému záveru spoločná analýza dvoch náhodných pokusov a eventuálnej budúcej štúdie, publikovaná v júni 2018. Cieľom bolo posúdiť, či existujú nejaké prínosy hladiny vitamínu D nad 40 ng/ml, keďže väčšina štúdií si na tieto vyššie hladiny netrúfa.

A naozaj, potvrdzujúc zistenia z roku 2005, ženy s hladinami vitamínu D rovnajúcimi sa alebo vyššími než 60 ng/ml mali o 82 % nižšiu mieru výskytu rakoviny prsníka než tie, ktorých hladiny boli 20 ng/ml a nižšie.

Spoločné údaje boli analyzované tromi rozličnými spôsobmi. Miery výskytu boli najprv porovnané na základe hladín vitamínu D v rozmedzí od 20 do 60 ng/ml. Potom bola vykonaná štatistická analýza s využitím Kaplan-Meierových kriviek.

Nakoniec bola na preskúmanie spojitosti medzi rôznymi hladinami vitamínu D a rizikom rakoviny prsníka použitá viacrozmerná Coxova regresia. Podľa autorov:

„Výsledky týchto troch analýz boli podobné. Pri prvej, porovnaní mier výskytu, bol u žien s koncentráciami 25(OH)D≥60 vs.<20 ng/ml miera výskytu rakoviny prsníka o 82 % nižšia.

Pri druhej boli Kaplan-Meierove krivky pre koncentrácie <20, 20-39, 40-59 a ≥60 ng/ml výrazne rozdielne, s najväčším podielom žien bez rakoviny prsníka v skupine ≥60 ng/ml (99,3 percenta) a s najnižším podielom žien bez rakoviny prsníka v skupine <20 ng/ml (96,8 percenta).

Podiel žien s rakovinou prsníka bol u skupiny ≥60 v porovnaní so skupinou <20 ng/ml o 78 % nižší.

Tretia analýza, viacrozmerná Coxova regresia, ukázala, že ženy s koncentráciami 25(OH)D ≥60 ng/ml mali o asi 80 % nižšie riziko rakoviny prsníka než ženy s koncentráciami <20 ng/ml, prispôsobené na základe veku, BMI, fajčiarskeho statusu, príjmu kalciových doplnkov a skúmania pôvodu…

Vyššie koncentrácie 25(OH)D sa spájali s príslušným znížením rizika rakoviny prsníka, kde najvyššiu ochranu poskytovali koncentrácie ≥60 ng/ml.

Ďalšie štúdie spájajúce hladinu vitamínu D s rizikom rakoviny

Hypotézu, že vyššie hladiny vitamínu D sú účinnou prevenciou proti rakovine, podporuje aj niekoľko ďalších štúdií, ku ktorým patria nasledovné, nie však jediné:

Menopauza, 2018 – len nedávno zistil výskum uverejnený v časopise Menopauza, že ženy po menopauze, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka, majú s väčšou pravdepodobnosťou nedostatok vitamínu D a nadváhu než ženy, ktorých diagnóza je negatívna.

Celkovo mali pacientky s rakovinou prsníka 1,5-krát vyššiu pravdepodobnosť nízkej hladiny vitamínu D.

The BMJ, 2018 – začiatkom roku 2018 dospela japonská štúdia, uverejnená v lekárskom časopise The BMJ, k záveru, že vyššie hladiny vitamínu D súvisia s o 20 % nižším relatívnym rizikom vnútorných druhov rakovín u oboch pohlaví.

Rovnako dôležité je zistenie, že neexistuje žiadne zvýšené riziko akéhokoľvek typu rakoviny pri vyšších hladinách vitamínu D.

PLOS One, 2016 – táto spoločná analýza náhodného pokusu a eventuálnej budúcej štúdie zistila, že ženy vo veku 55 a viac rokov, ktoré mali v krvi hladinu vitamínu D 40 ng/ml a vyššiu, mali o 67 % znížené riziko rakoviny v porovnaní s tými, ktorých hladina vitamínu D bola 20 ng/ml alebo nižšia.

Príčiny a kontrola rakoviny, 2013 – v tejto kontrolnej prípadovej štúdii mali ženy s hladinou vitamínu D 35 ng/ml a vyššou o 70 % nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka v porovnaní so ženami, ktorých hladina bola 15 ng/ml a nižšia.

PLOS One, 2011 – tu mali ženy s hladinou vitamínu 30 ng/ml alebo vyššou o 60 % nižšie riziko rakoviny prsníka než tie, ktorých hladina bola 20 ng/ml a nižšia. Medzi ženami po menopauze bolo riziko nižšie o 71 %.

Rakovinová epidemiológia, biomarkery a prevencia, 2019 – v tejto prípadovej kontrolnej štúdii mali ženy pred menopauzou s hladinou vitamínu D 34 ng/ml a vyššou o viac než 60 % znížené riziko ochorenia na rakovinu prsníka oproti tým, ktorých hladina bola 24 ng/ml či menej.

Karcinogenéza, 2007 – ženy po menopauze s hladinou vitamínu D 30 ng/ml mali o takmer 70 % nižšie riziko rakoviny prsníka v porovnaní s tými, ktorých hladina bola 12 ng/ml alebo nižšia.

Americký žurnál klinickej výživy, 2007 – ženy nad 55 rokov, ktoré zvýšili svoje priemerné hodnoty vitamínu D v krvi na 38 ng/ml, znížili svoje riziko všetkých agresívnych rakovín, vrátane rakoviny prsníka, o 77 %.

Protirakovinový výskum február 2011 – v tejto štúdii mali pacienti s vysokými hladinami vitamínu D dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť prežitia než tí s nízkymi hladinami (vyššie hladiny vitamínu D sa tiež u pacientov s rakovinou spájajú s nižším rizikom ťažkej periférnej neuropatie).

Hladinu vitamínu D si dajte skontrolovať čo najskôr

Tento rok preukážte skutočnú láskavosť zdraviu svojich pŕs a dajte si skontrolovať hladinu vitamínu D. Vedia to sprostredkovať aj obvodní lekári jednoduchým laboratórnym vyšetrením krvného obrazu, kde bude zahrnutý aj vitamín D.

Inak skôr než darujete peniaze nejakej nadáciu alebo charite na prevenciu rakoviny prsníka, zistite si, či sa tá skupina zameriava aj na základnú prevenciu, alebo len na mamografy.

Naozaj sa snažia eliminovať rakovinu prsníka, alebo sa usilujú len o jej odhaľovanie? Potom si overte, či skupina odporúča ako hlavnú stratégiu prevencie testovanie na vitamín D.

Výskum znova jasne demonštroval, že hladina vitamínu D na úrovni aspoň 40 ng/ml – a ideálne medzi 60 až 80 ng/ml – dokáže vaše riziko rakoviny prsníka výrazne znížiť.

Ako poznamenali v GrassrootHealth: „Ak sú odpovede na obe výzvy ÁNO, tak na tom môžu ženy rýchlo, významne, bezpečne a lacno iba získať.“

Ak nie, potom vaše peniaze zrejme veľa dobra nenarobia, keď sa prizrieme tomu, že napriek mnohým miliónom vyzbieraných v zbierkach, nenastala za desať rokov vo výskyte rakoviny prsníka žiadna zmena.

Podľa údajov, publikovaných v Archívoch internej medicíny, má 75 % dospelých a dospievajúcich ľudí nedostatok vitamínu D, pričom postačujúca hladina je 30 ng/ml.

To znamená, že najmenej tri štvrtiny ženskej populácie by mohli znížiť svoje riziko ochorenia na rakovinu prsníka o 60 až 80 %.

Keby sa stupeň dostatočnosti posunul na úroveň 40 či 60 ng/ml, bola by miera nedostatku vitamínu D v populácii pravdepodobne vysokých 90%. Odkaz na domov je, že veľká väčšina ľudí nemá dostatočné hladiny séra vitamínu D na to, aby predišli rakovine a pritom napraviť to je také ľahké a lacné!

A tak, prosím, ak ste to ešte neurobili, dajte si počas tohto roka za cieľ optimalizáciu vitamínu D a podeľte sa o túto správu so všetkými ostatnými ženami vo vašom živote.

Dajte pozor na vzájomné pôsobenie vitamínov D a K2, vápnika a horčíka

Čo sa týka zvýšenia vašej hladiny vitamínu D, majte na pamäti, že najlepším spôsobom jeho získania je rozumné vystavovanie sa slnečným lúčom. Aj tak však budú mnohí na dosiahnutie optimálnej hladiny potrebovať orálny doplnok, najmä ak ste tehotná žena a je zimné obdobie.

Majte len na pamäti, že pri orálnom užívaní veľkých dávok vitamínu D budete možno potrebovať zvýšiť aj svoj príjem vápnika, horčíka a vitamínu K2, keďže tieto štyri živiny vzájomne spolupracujú a pre správne fungovanie sa spoliehajú na dostatočné množstvá každého z nich.

Dôležité je, že nedostatočné hladiny vitamínu K2 môžu v kombinácii s prijímaním vysokých dávok vitamínu D spôsobiť nadmerné vstrebávanie vápnika, čo zasa môže viesť k ukladaniu vápnika vo vašom srdci a obličkách.

Stop Candida

Dôležité je aj zachovanie správneho pomeru vápnika s horčíkom, lebo horčík vám pomáha udržiavať v bunkách vápnik, takže môžu lepšie fungovať. Ako ideálny sa zdá byť  pomer 1 : 1.

Horčík je tiež potrebný na aktiváciu vitamínu D. Bez dostatku horčíka môže byť užívanie doplnku vitamínu D neúčinné, vyvolávajúc v podstate zdanie, že potrebujete zbytočne vysoké množstvá. Keď budete mať príliš nízku hladinu horčíka, vitamín D sa bude jednoducho ukladať vo svojej neaktívnej forme a nebudete z neho mať absolútne žiadny úžitok.

Podľa nedávneho výskumu až 50% ľudí užívajúcich doplnky vitamínu D, z neho nemusí mať výrazný prínos kvôli nepostačujúcim hladinám horčíka.

Naopak, keď máte optimálnu hladinu horčíka, vaša hladina vitamínu D bude rásť aj pri užívaní omnoho nižšej dávky.

Maľovanie naružovo – pozor na podvod s ružovou stužkou

Hoci je veľa rôznych charít venujúcich sa prevencii rakoviny prsníka, zrejme najznámejšími sú akcie firmy Avon či Ligy proti rakovine.

Ženám narobili veľa škôd spochybňovaním autentických preventívnych krokov dostupných pre boj s rakovinou prsníka a bagatelizovaním preventívnej roly zdravého stravovania, optimalizácie hladiny vitamínu D a obmedzenie vystavovania sa chemickým látkam, pričom silne propagovali mamografiu.

Ignorovaním roly, ktorú hrá vo vývoji rakoviny váš životný štýl, môžu podobné organizácie ďalej vyberať milióny Eur v mene „hľadania lieku“.

Účinná prevencia by zatiaľ mohla potrebu hľadania lieku eliminovať úplne. Ako uviedla v článku z roku 2014 Karuna Jaggarová, výkonná riaditeľka organizácie Breast Cancer Action:

„Len málo ľudí si uvedomuje, že mesiac povedomia o rakovine prsníka (BCAM) zaviedla farmaceutická spoločnosť Astra Zeneca, predávajúca na jednej strane lieky na liečbu rakoviny a na druhej karcinogénne pesticídy.

A tak je BCAM po celý čas jedna veľká reklamná kampaň – zrejme najúspešnejšia marketingová kampaň 20. storočia.

Práve preto my v organizácii Breast Cancer Action nazývame október „mesiacom priemyslu rakoviny prsníka“, mesiacom, kedy korporácie zarábajú peniaze, predstierajúc, ako veľmi ich trápi rakovina prsníka predávaním výrobkov s ružovou stužkou…

Koľko ingrediencií, obsiahnutých v náhodnom výbere ružových produktov, je toxických a škodlivých pre vaše zdravie? To kvôli chabým, zastaraným chemickým normám nikto nevie…

Nemôžeme premárniť ďalší október prizeraním sa tomu, ako korporácie zarábajú peniaze na produktoch s ružovou stužkou, obsahujúcich toxíny, ktoré majú spojitosť s rakovinou prsníka.

Ak ste rozhorčení, vyjadrite svoj názor a chráňte nás pred toxickými chemickými látkami, z ktorých chorieme, lebo výrobcovia produktov s ružovou stužkou to isto robiť nebudú.“

Mamografy môžu narobiť viac škody než osohu a nemajú žiadny vplyv na mieru úmrtnosti

Mamografia dokáže u žien odhaliť agresívnu rakovinu prsníka. O tom niet pochýb. Pochybovať sa však dá o tom, či rutinné mamografy  sú alebo nie sú skutočne tým správnym nástrojom na zníženie miery rakoviny prsníka a či je viac žien, ktorým môže ublížiť, než tých, ktorým pomáha.

Rastúce množstvo dôkazov naznačuje, že celkovo robí viac škody ako osohu vytváraním vysokej miery nesprávnych pozitívnych nálezov, ktoré vedú k zbytočnej liečbe a s tým súvisiacej zbytočnej traume.

Tie, čo si zvolia agresívnu liečbu, ako je mastektómia, ožarovanie a chemoterapia, znášajú po nesprávnej pozitívnej diagnóze fyzickú bolesť a utrpenie v podstate „pre nič“.

Keďže je však nepravdepodobné, že niekedy prídete na to, že ste nakoniec vôbec nemali životu nebezpečnú rakovinu, budete ženy, ktoré veria, že im život zachránila mamografia, len ťažko presviedčať, že rutinné mamografy narobia viac škody ako osohu.

Štatistiky však naznačujú, že veľa tých, čo prežili rakovinu prsníka, v skutočnosti neprežili rakovinu, ale jej liečbu. Niektoré štúdie predstavu, že mamografy zachraňujú životy, úplne vyvrátili. Napríklad:

1. Štúdia z roku 2015, uverejnená v JAMA Internal Medicine, zistila, že mamografické snímkovanie vedie k zbytočným liečbam, pričom nemá na počet úmrtí na rakovinu prsníka doslova žiadny vplyv.

2. Ďalšia štúdia z roku 2015, uverejnená v časopise Žurnál Kráľovskej lekárskej spoločnosti, hlása svoj záver priamo v nadpise, ktorý znie: „Mamografické snímkovanie je škodlivé a malo by sa s ním prestať“.

Stručne povedané, desaťročia rutinného snímkovania rakoviny prsníka za použitia mamografov ničím neprispeli k zníženiu počtu úmrtí na rakovinu prsníka, pričom spôsobili, že viac ako polovica – 52 percent – všetkých žien, ktoré test absolvovali, bolo diagnostikovaných pričasto a liečených prehnane. Podľa hlavného autora štúdie Petra C. Gotzscheho boli mamografy drogou, „už dávno mali byť stiahnuté z trhu“.

3. Štúdia z roku 2012 v časopise The Lancet dospela k záveru, že na každý život, zachránený mamografickým snímkovaním, pripadajú tri ženy, ktoré sú diagnostikované prehnane a liečené chirurgickým zákrokom, ožarovaním alebo chemoterapiou kvôli pomaly sa šíriacej forme rakoviny, ktorá by im možno nikdy v živote nespôsobila problém. Navyše sa nedali nájsť žiadne pozitívne súvislosti vo vzťahu k úmrtnosti.

Počítačová analýza presnosti mamografov nezlepšuje

Výskum tiež ukazuje, že používanie detekcií za pomoci počítača (CAD) pre mamografiu, ktoré sa využívajú u 90% mamogravov a stoja len v USA ročne 400 miliónov dolárov, presnosť testu nijako nezlepšuje.

Pre zistenie, či CAD skutočne zlepšuje rádiológovo vyhodnocovanie mamogramov alebo nie, sa štúdia pozrela na viac než 625 000 mamogramov od takmer 324 000 žien.

Ukazuje sa, že CAD nemali na vyhodnocovanie mamografie žiadny prospešný vplyv, čo viedlo autorov k záveru, že: „Tieto výsledky naznačujú, že zdravotné poisťovne platia kvôli CAD viac, pričom pre ženy to nemá žiadny nesporný prínos.“

V skutočnosti sú rádiológovia náchylnejší prehliadnuť rakovinu, keď CAD používajú, ako keď ich nepoužívajú.

Celkovo identifikovali rádiológovia rakovinu správne v 90% prípadov v čase, keď sa CAD nepoužívali, a iba v 83 % prípadov, keď CAD používali.

Prevezmite kontrolu nad svojím rizikom rakoviny

Nezabudnite si teda dať skontrolovať svoju hladinu vitamínu D a keď je nižšia ako 60 ng/ml, podniknite kroky na jej zvýšenie.

Ak hľadáte nejaký vedecky overený spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby ste sa stali súčasťou štatistiky rakoviny prsníka, optimalizácia hladiny vášho vitamínu je na samom začiatku zoznamu.

Opäť platí, že úroveň, ktorú potrebujete dosiahnuť, je v rozmedzí 60 až 80 ng/ml. Hladina 40 ng/ml je prinízka na to, aby úspešne predchádzala celému radu ochorení, vrátane rakoviny.

Čo sa týka dávkovania, potrebujete užívať akékoľvek dávkovanie, ktoré vás dostane do optimálneho rozmedzia. Výskum ukazuje, že u 97 % populácie by na dosiahnutie hladiny 40 ng/ml bolo potrebných 9 600 medzinárodných jednotiek (IUs) vitamínu D, individuálne požiadavky sa však môžu veľmi líšiť.

Ako už bolo spomenuté, veľmi dôležitým faktorom, ktorý môže hrať kľúčovú rolu vo vašej požadovanej dávke, je stav vášho horčíka, je ale aj veľa ďalších individuálnych faktorov.

Keď niekoľko mesiacov užívate isté množstvo vitamínu D3 a opätovný test odhalí, že stále nie ste v odporúčanom rozmedzí, potom viete, že svoju dávku potrebujete zvýšiť.

Postupom času pri pokračujúcom testovaní nájdete svoje individuálne optimum a budete mať dobrú predstavu, koľko ho potrebujete prijať na celoročné udržanie zdravej hladiny.

Úloha vitamínu D v prevencii ochorenia

Rastúce množstvo dôkazov ukazuje, že vitamín D hrá veľmi dôležitú rolu v prevencii ochorenia a zachovaní optimálneho zdravia.

Vo vašom tele je asi 30 000 génov a vitamín D z nich ovplyvňuje takmer 3 000, ako aj receptory vitamínu D, nachádzajúce sa po celom vašom tele.

Podľa jednej rozsiahlej štúdie môžu optimálne hladiny vitamínu D znížiť vaše riziko rakoviny až o 60%.

Udržiavanie jeho optimálnej hladiny  môže pomôcť predchádzať najmenej 16 rozličným typom rakoviny, vrátane rakoviny pankreasu, pľúc, vaječníkov, prostaty a kože.

Ako môže testovanie pôsobenia vitamínu D pomôcť optimalizovať vaše zdravie

Nie je divu, že bez ohľadu na to, aké ochorenie či stav sa skúma, vitamín D pri ňom akoby hral dôležitú rolu?

Práve preto sme takí nadšení projektom Akcia D neziskovej organizácie GrassrootsHealth. Jej riaditeľom výskumu je Dr. Robert Heaney a je súčasťou tak návrhu Projektu Akcia D, ako aj analýzy zistení výskumu.

GrassrootHealth ukazuje, ako môžete konať dnes na základe známych vedeckých poznatkov a konsenzu expertov bez čakania na inštitucionálnu letargiu.

Ukázala, ako môže človek kombináciou vedeckého prístupu (hladín vitamínu D) a osobného rozhodnutia konať prevziať skutočnú kontrolu nad vlastným zdravím.

Čo má organizácia GrassrootsHealth v pláne ďalej?

Nezisková organizácia GrassrootsHealth sa teraz zaoberá novým projektom s názvom Chráňme naše deti TERAZ! (POC).

Cieľom tohto projektu je dosiahnuť v komunite účasť aspoň 500 tehotných žien a zvýšiť u nich množstvo vitamínu D v krvi na odporúčanú hladinu aspoň 40 ng/ml, na základe klinického testu neonatologičky Carol Wagnerovej a výskumníka Brucea Hollisa, zameriavajúceho sa na výskum vitamínu D.

Okrem toho, projekt tieto výsledky do dvoch rokov vezme a bude „demonštrovať“ na rozličných inštitúciách v štáte a vláde s požiadavkou na vykonanie krokov k ochrane ďalšej svetovej generácie.

Ďalšími položkami očakávaného dopadu projektu zrejme bude zníženie počtu predčasných pôrodov (v niektorých prípadoch zníženie až do 50 %).

Projekt už má požehnanie vedcov a lekárov Lekárskej univerzity Južná Karolína (ktorí ho zavádzajú do svojej praxe) a dokonca aj poisťovní.

Implementovať ho môže akákoľvek komunita a niečo tým zmeniť pre seba i ostatných.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: Dr. Mercola, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*