Zázrak menom Vitamín C: Posledný rozhovor s Linusom Paulingom


Print Friendly, PDF & Email

Zázrak menom Vitamín C: Posledný rozhovor s Linusom Paulingom

Keď bola kniha o vitamíne C a rakovine v roku 1970 vydaná, myslel som si, že medicína a bežní ľudia budú nadšení. Predpokladal som, že s otvoreným náručím privítajú fakt, že viac nebudú musieť trpieť mizernosti nádchy a podobné zápalové ochorenia.

Myslel som si, že lekári budú radi, že sa nebudú musieť toľko naťahovať s prívalom pacientov s týmito ochoreniami, pre ktoré aj tak nikdy nebolo účinného lieku a budú sa môcť venovať vážnejším chorobám.

Bol som ale nepríjemne prekvapený listom profesora medicíny z Mount Sinai College of Medicine, v ktorom sa ponosoval na moje vyjadrenie, že pravidelné 3 gramy vitamínu C denne zabezpečia účinnú, aj keď nie 100 percentnú ochranu proti nádche.

Konzultoval som preto vtedajšiu medicínsku literatúru, v ktorej som hľadal dôkazy, ktoré boli v tom čase dostupné. Našiel som 4 kontrolované štúdie, ktoré boli dostatočne preverené, ktoré sa týkali, povedal by som skôr menších dávok vitamínu C, a to od 200 mg do 1000 mg denne.

Myslím, že najlepšou z týchto štúdii bola tá od Dr. Ritzla, švajčiarskeho lekára z Bazilei, ktorý podával v škole polovici chlapcov 1000 mg denne a druhej polovici podával placebo. Bola to náhodná, dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia, v ktorej zdravotné sestry garantovali, že chlapci tablety riadne užili. Analytici nevedeli, komu bol podávaný vitamín C a komu len placebo.

Výsledkom bolo 63% menej zápalových ochorení dýchacích ciest u chlapcov, ktorým bol podávaný vitamín, naproti tým, ktorým bolo podávané placebo. Nuž, toto bola kvalitná štúdia.

Profesor medicíny Helsinskej Univerzity vo Fínsku v článku o vitamíne C a nádche spomenul moju knihu a napísal, že sa po jej vydaní rozhodol urobiť prieskum odbornej literatúry s cieľom zistiť, koľko prác bolo od r. 1970 vykonaných ohľadom efektívnosti vitamínu C proti nádche. Rozhodol sa, že akceptuje len práce, pri ktorých bol použitý aspoň 1 gram vitamínu C.

Niektoré práce použili aj 2 gramy a jedna 3 gramy denne. Všetky štúdie boli dvojito zaslepené, to znamená, že ani lekári ani pacienti nevedeli, komu sa podáva skutočný vitamín C a komu placebo.

Našiel 38 prác, ktoré boli urobené po roku 1970 a zodpovedali požiadavkám. 37 z 38 štúdii viedli k záverom, že vitamín C zohráva dôležitú ochrannú funkciu proti nádche.

Je nepochybné, že vitamín C vo vysokých dávkach chráni pred nádchou. Moje odporúčanie nie je 1 gram ani 2 gramy denne ale 3 gramy, a pri najmenších príznakoch prechladnutia hneď 2 gramy navyše s tým, že ak symptómy nepominú, je potrebné užívať 1 gram každú hodinu, až pokiaľ nevymiznú. Tento režim má zastaviť nádchu u takmer každého človeka.

Niekomu to môže trvať niekoľko hodín, niekomu viac. Záleží na imunite. (Vo veľmi akútnych prípadoch nádchy a podobných ochorení boli podávané dávky až 1000 mg každých 15 minút.

Jediným vedľajším účinkom bola hnačka, čo pri dopĺňaní čistej vody nepredstavuje riziko. Naopak, považuje sa to za prečisťovaciu hnačku. Pozn. prekl.)

Čo si myslíte o často počúvanej kritike, že dávky vyššie ako 100 mg denne sú vyhodenými peniazmi, keďže vitamín C sa vyplavuje močom von z tela?

Dôkazy ukazujú, že takéto tvrdenia sú zavádzajúce. Podobné bludy som počúval už pred dvadsiatimi rokmi, keď sa podobne vyjadril Fred Stare, profesor medicíny z Harvadskej školy verejného zdravia.

Rozhodol som sa jeho vyjadrenia preveriť. Osobne som užíval 10 gramov vitamínu C denne. Namiesto 10 gramov bolo v moči zachytenom počas 24 hodin len 1 a pol gramu vitamínu C. Podobné vyjadrenia sa teda ani trochu nepribližujú pravde.

Samozrejme, že niečo z prijatého askorbátu zostane v črevách a nevstrebe sa do krvi. Niektoré prieskumy ukázali, že je to približne jedna tretina, ktorá sa nevstrebe.

To však nepredstavuje žiadny problém, ale naopak výhodu, keďže nevstrebaný zvyšok chráni črevá pred toxínmi a karcinogénmi, ktoré sa nachádzajú vo fekálnom materiáli a taktiež podporuje pohyb v črevách – má laxatívny (preháňací, očisťovací) účinok tým, že priťahuje do čriev väčšie množstvo vody.

Teda dve tretiny (6.5 gramov z 10 g, ktoré som užíval) sa riadne vstrebali do krvi a len 1.5 gramu bola vylúčená do moču.

Možno teda položiť otázku, kam sa podelo 5 gramov vitamínu C?

Odpoveďou je, a jasne to dokazujú experimenty, že 5 gramov bolo rapídne premenených na iné substancie a oxidačné produkty, ktoré, ako vieme, sú dôležitejšie na ochranu proti rakovine ako samotný vitamín C.

Vysoké dávky vitamínu C produkujú látky, ktoré majú okrem iného aj protirakovinový efekt. Tieto látky sa stále skúmajú. (Pozn. prekl. Rozhovor bol urobený v r. 1994. Dnes sa už vie, že týmito látkami sú okrem iného aj interferón a peroxid vodíka, ktoré prípadné rakovinové bunky zneškodňujú).

Prečo je váš výskum ohľadom výživových látok toľko napádaný? Je to kvôli ignorantstvu, prestíži, peniazom? Prečo je to všetko potlačované?

Nuž, o tom premýšľam už oddávna. Väčšina vedcov moje objavy a objavy mojich kolegov akceptovala a dôveruje mi.

Avšak, bežný lekár je povinný rozdeliť si svoj čas a energiu na starostlivosť o množstvo pacientov. Nemá dostatok času na čítanie odbornej lekárskej literatúry. Nemá čas rozmýšľať nad tým, či je niečo nové a dôležité, čo sa zistilo.

Je odkázaný na medicínske a výživové inštitúcie a ja obviňujem práve tie, že sú zaujaté a že nie sú ochotné ísť ruka v ruke s novými poznatkami.

A prečo sú zaujaté? Pred 40 či 50 rokmi, keď sa medicína pokúšala porozumieť chemickým liekom, prišli na to, že človeku možno dať isté maximálne dávky liekov bez toho, aby ho to otrávilo, v nádeji, že ho to zbaví konkrétnych symptómov choroby, alebo mu to zachráni život.

Prírodná liečba osteoartritídy

Isteže, sú isté lieky, ktoré sú hodnotné a účinné, to nepopieram. A výskumníci si dali záležať na tom, aby stanovili správne dávky týchto liekov. Avšak k vitamínom, ako aj k vitamínu C mali rovnaký prístup, ako k chemickým liekom.

Povedali si, že vedia, na čo je vitamín C, že zabraňuje skorbutu a jeho smrteľným následkom a stanovili minimálnu dennú dávku na to, aby človeka skorbut nepostihol.

Nie je to veľa, stačí len máličko denne. A tým bola vec uzavretá, podobne ako pri chemických liekoch. A tak máme úradmi odporúčanú dennú dávku (ODD) vitamínu C 60 mg na to, aby sme neumreli na skorbut. A máme tiež 2 mg tiamínu, vitamínu B1, akurát na to, aby sme neochoreli na beriberi, a tak ďalej. Čo však vedci neurobili, je, že neskúmali ďalej.

Nezaujímala ich napríklad otázka typu, máme tú substanciu, u ktorej nebola zistená žiadna toxicita ani vo viac ako 1000-násobných ODD, ktoré zabránia skorbutu? Akú pridanú hodnotu a účinok môžu mať vyššie, ako minimálne dávky vitamínov C, A, E, B vitamínov a iných, čo sa týka iných chorôb a zdravia človeka?

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, keď som začal skúmať vitamíny, som celú svoju kariéru venoval práve týmto otázkam. Začal som skúmaním odbornej literatúry a keďže v nej dovtedy žiadne odpovede na tieto otázky neboli, začal som odpovede hľadať ja.

Dvadsaťpäť rokov som hľadal správnu odpoveď na otázku, aké dávky týchto životodarných substancií potrebuje naše telo na to, aby si udržalo optimálne zdravie?

Ako sa dá porovnať vaša vízia ortomolekulárnej medicíny s víziou konvenčnej medicíny?

Konvenčná medicína je založená na intoxikovaní (priotrávení) buniek. Ortomolekulárna medicína je založená na snahe dostať bunky do správneho (ortho – správny) stavu.

Jeden z mojichkolegov na poli ortomolekulárnej medicíny začal používať pre konvenčnú medicínu pojem ‚toximolekulárna‘ medicína, čo je veľmi správny a výstižný pojem, keďže konvenčná medicína je založená a závislá na liekoch, ktoré sú v podstate z väčšej časti toxickými látkami.

Ťažko nájdete chemický liek, ktorý by mal, podobne ako vitamíny, minimálnu alebo nulovú toxicitu. Pri aspiríne (acylpirín) niektorým pacientom s ťažkou artritídou lekári odporúčajú 10 g denne, pričom je známe zo štúdií, že už dávka aspirínu 28 g denne zabila 50% z pacientov, ktorí sa ním pokúsili spáchať samovraždu. To je teda vizitka konvenčnej medicíny.

Neodsudzujeme však celú konvenčnú medicínu. Ja a Dr. Cameron (chirurg) stále odporúčame pacientom podstúpiť konvenčnú operáciu, ak zhubný nádor predstavuje nebezpečenstvo pre okolité životne dôležité orgány.

Takisto nepopierame, že v istých prípadoch je chemoterapia alebo aj rádioterapia potrebná, aj keď predstavujú obrovské nebezpečenstvo zničenia celého tela. Niekedy, ale len niekedy, je z chemoterapie trochu viac osohu ako škody.

Povedzte nám o výskume vášho spoločníka Dr. Jariwallu ohľadom HIV.

Potešilo ma, keď Dr. Jariwalla začal pracovať nad skúmaním vitamínu C a HIV. Jeho tím začal s experimentom rastu vírusu v bunke, pričom sa ukázalo, že 99% vírusu bolo zneškodneného v bunkách, kde boli vysoké hladiny askorbátu, vitamínu C.

Tieto výsledky boli zverejnené v odbornom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Už dávno predtým, ako Dr. Jariwalla započal svoj výskum, som písal prezidentovi Wellcome, ktorý vyrába AZT (liek proti HIV), s tým, že počiatočné predvýskumové prípravy preukázali isté dôkazy o tom, že vysoké dávky vitamínu C pomáhajú kontrolovať tento vírus a ak by sa podávali spolu s AZT, tento by bol pravdepodobne efektívnejší ako AZT bez vitamínu C.

Mali sme totiž vynikajúce skúsenosti s vysokými dávkami pri znižovaní vedľajších účinkov iných chemických liekov, hlavne chemoterapie.

Neunúval sa mi ani len odpovedať.

Len u malej časti ľudí, ktorí sú HIV pozitívni, sa vyvinie AIDS. U mnohých ochorení sa zisťovali hladiny vitamínu C v krvi, aby sa vylúčila spojitosť s jeho nedostatkom. Žiadna štúdia však nejestvuje, pokiaľ ide o to, či tí, u ktorých sa rozvinie AIDS, netrpia akútnym nedostatkom askorbátu v krvnom sére. Je veľmi pravdepodobné, že áno.

Som presvedčený, že pacienti s HIV by mali veľký úžitok z vysokých dávok a pacienti s AIDS z ešte vyšších dávok vitamínu C. Je tiež omnoho lacnejšie užívať 50 gramov vitamínu C denne, čo ročne stojí cca 365 USD, ako užívať chemický liek AZT za 10000 USD.

Ako rozhodujete o tom, koľko vitamínu C je akurát a ak odporúčate 3 gramy ako prevenciu, prečo je lepšie dávku rozdeliť?

Dospelí by mali prijať aspoň 2 gramy denne (Pozn. prekl. V súčasnosti sa odporúča minimálne 3 g). Je veľmi veľa dôkazov potvrdzujúcich omnoho lepšie zdravie pri 2 gramoch a ešte lepšie zdravie pri 4-6 gramoch. Nebadateľné zlepšenie zdravia je už pri dvojnásobnej ODD, teda 120 mg.

Už pri takejto dávke bolo zaznamenaných menej úmrtí na srdcovocievne príhody. Je jasné, že ako človek starne, potrebuje stále viac vitamínu C. Celodennú dávku je dobré rozdeliť na 3 razy, ale samozrejme, nič sa nestane, ak sa príjme naraz.

Dávky možno zvyšovať až pokiaľ sa neobjaví laxačný (preháňací) efekt – zrýchlenie eliminácie odpadu v črevách, čo absolútne nie je na škodu, práve naopak. Moja rada teda je, že každý, kto si chce zabezpečiť dobré zdravie, nech prijíma toľko vitamínu C, pokiaľ nevyvoláva prílišnú hnačku.

Čo myslíte, aké spomienky budú mať na vás vaši oponenti?

Molekulárni biológovia si ma samozrejme budú pamätať ako jedného zo zakladateľov molekulárnej biológie. Chemici si ma vo všeobecnosti budú pamätať ako jedného zo zakladateľov modernej chémie – zmenenej z opisnej na viac rozumnú vedu.

Rozumní lekári si ma budú pamätať ako človeka, ktorý sa podieľal na revolúcii v medicíne, ktorá môže lepšie slúžiť zdraviu človeka vďaka efektívnemu používaniu vitamínu C. Oponenti si na mňa moc pamätať nebudú, lebo sa toho kvôli nedostatku vitamínu C asi nedožijú (smiech).

Autor: Linus Pauling – Dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny
The Last Interview/Posledný rozhovor
1994 The Institute for Optimum Nutrition

Výber z rozhovoru Tony Edwards pre QED BBC Television.

Transcribed by Chris Gupta

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. odporucam knihu na tuto temu

  Peter Tuhársky
  Vitamín C a megaskorbická liečba
  – zabudnutý poklad

  http://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf

 2. Nie sú pri užívani tak veľkého množstva vitamínu C príliš zaťažené obličky?

 3. Odporúčaná denná dávka u človeka je 60mg až 300mg ( 1/3 malej lyžičky až 1 malá lyžička). Platí pravidlo viac krát a menej. Pri predávkovaní vitamínu C hrozí zlyhanie ladvín. Preto nehazardujte zo svojim zdravím za chuť žiť zdravo. Každý liek je jed vo veľkých dávkach. ZDROJ: http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/270/kyselina-l-askorbova-vitamin-c-1-kg

 4. Zaujíma ma či má negatívný dopad na zdravie ak sa príjma chemicky vitamín C teda kyselina ascorbova. Resp. či je jedno či ho prijímam chemicky alebo prírodný. Ďakujem

  • Lepší je v prírodnej forme, lebo tá obsahuje aj iné formy vitamínu C (askorbát sodný, vápenatý, horečnatý a podobne).

   Ale svoju prácu spraví aj kyselina askorbová. Jej nevýhoda je, že pri vyšších dávkach môže spôsobovať hnačku.

 5. Tuto som čítal:
  https://zdravovyziva.sk/blog/42_kyselina-askorbova-nie-je-skutocny-vitamin-C
  , že Kyselina L-askorobová ( γ-lakton 2-oxo-L-gulonová kyselina) nie je Vitamín C,ale je to len časť z Vitamínu C,ktorý obsahuje ešte iné sub-zložky. Vie o tom niekto niečo viac povedať ? Vyvrátiť/Potvrdiť ?

 6. Vo februári t.r.som si „naordilnovala“ vitamín C long effect 500 mg. Teraz som to kontrolovala, užila so m každý druhý deň jednu tobolku a asi po piatej som zistila, že mi veľmi začali opuchať členky, a stupňovalo sa to, tak som neskôr vysadila tento doplnok. Trvalo dosť dlho, kým mi prestali nohy aspoň trochu opuchať, a doteraz mi opuchajú, aj keď nie v tak veľkej miere. Čiže som si podľa mňa poškodila obličky. Odvtedy neexperimentujem.

  • „Long effect“ môže obsahovať prídavné chemikálie, na ktoré je telo citlivé. Pri problémoch s obličkami treba užívať nekyslé formy vitamínu C – askorbát sodný, horečnatý, vápenatý a podobne.

 7. Odporúčam na tému vit. C knihu MUDr. Matthiasa Ratha: Prečo zvieratá nedostanú srdcový infarkt, ale ľudia áno. Autor medzinárodne uznávaný vedec a lekár bol kolegom a priateľom Dr. Linusa Paulinga.

 8. Peter Tuhársky
  Vitamín C a megaskorbická liečba
  – zabudnutý poklad
  Super kniha treba čítať s porozumením pri príjme dostatočného množstva vody nehrozí problém z ľadvinami.Lepší je akorbát sodný nezaťažuje tak žalúdok ale pri nadche a prechladnutí lepšie zaberajú menšie dávky v častejších časových intervaloch:Užívam vitamín C 5g denne a nepostrehol som problém.

 9. Dobrý deň všetkým ktorí sa zapájajú do diskusie ohladom vit.C.Rozhodne a plne súhlasím s p.Linusom Paulingom ktorý opisuje o účinkoch vit.C.Z vit.C ani z kyseliny ascorbovej sa nedá predávkovať jednak to nie je toxín,ale antioxidant, telo,bunky ho veľmi potrebujú nakoľko dýchame znečistený vzduch a všetky potraviny ktoré si kupujeme sú ošetrované chemicky, ani tráva ktorá rastie na pastvinách už neobsahuje dostatočné množstvo žívín v porovnaní s minulosťou.V potravinách, v ovocí, v zelenine je naozaj oveľa menej živín,vitamínov a minerálnych látok ako pred 10-20 rokmi, veď sú aj štúdia a výskumy v tomto smere spísané.Vzniklo na Zemi viac chorôb,viac mutácií chrípok a pod.,ako sa má telo chrániť voči škodlivým látkam, telo ak to nemá reaguje samozrejme,že znížením imunity, a je náchylné na alergie,choroby.Ak telo by ľudia každodenne zásobovali dostatočným množstvom vitamínov,minerálnymi látkami, nebolo by toľko chorých ľudí, ani onkologických pacientov.Každý organizmus je iný, inak reaguje pri požití takého alebo takého vitamínu,preto treba čítať zloženie na každej krabičke keď si kupujete vitamíny,nie všetko čo sa ponúka v lekárňach, na internete je zdravé, vždy je potrebné si pozorne prečítať čo daný prípravok obsahuje, aby ste telo pri podávaní vitamínu si nespôsobili črevný problém,len preto že mate alergiu na maltodextrín,alebo sacharózu, apod.vždy je najlepšie ak chcete zásobiť telo vit.C tak najlepšie je vždy prijímať vit.C formou kyseliny askorbovej čistej,.Vit.C sa nedá predávkovať a keďže všetky látky v tele prechádzajú cez obličky treba si preto vyberať také vitamíny ktoré sú najmenej miešané s aditívami,zložkami.Spravny vit.C nemôže spôsobovať opuchnutie členkov,a tvorbe obličkových kameňov nakoľko ako antioxidant pôsobí v tele ako účinná látka proti škodlivým radikálom,čisí cievy,dodáva kyslík bunkám,bunky oživuje,omladzuje, a je takým ,,zberačom toxínov,, preto ak obličky sú slabšie,nezvládajú filtrovať škodliviny tak práve cez vit.C vám to ukáže:,,aha, obličky mám slabšie,,treba im pomôcť, ale nie takto že prestanete do tela dodávať vit.C, veď práve naopak vit.C telo potrebuje stále a dennodenne.Niekto môže užívať vit.C v tabletách, niekomu je zdravšie zjesť každý deň tanier ovocia, alebo vypiť liter čaju z kvetu ibišteka a plodov šípok.treba rozlišovať kto akú má krvnú skupinu,lebo tam má každý určený kód správneho života. To čo môže užívať krvná skupina napr.A1 nemôže zase užívať napr.krvná skupina B.Ak niekomu opuchnu členky po užití vit.C tak to znamená že treba k vit.C dodávať horčík a B12 lebo v tele chýbajú enzýmy., taktiež všetci onkologickí pacienti ktorým vypadali vlasy po ožarovaní to je znak že v tele je vysoký stupeň toxity a jedinou ochranou pre telo je dodávať antioxidanty vo vyšších dávkach a to: vit.C,vit.E, vit.B5 a z minerál.látok hlavne vápnik,horčík.liečiteľka Myrna
  [email protected]

 10. Kniha je dobrá a pravdivá,odporúčam čítať aj jesť vit.C lebo je nejdôležitý zo všetkých vitamínov. liečiteľka Myrna

Pridajte komentár

*