Na podanie vyhlásenia o odopretí mimoriadnej vojenskej služby máte už len týždeň!


Print Friendly, PDF & Email

Na podanie vyhlásenia o odopretí mimoriadnej vojenskej služby máte už len týždeň!

Možno ste v priebehu posledných pár týždňov zachytili v médiách správy, ktoré našu stránku obviňovali, že na Facebooku šírime strach z možnej mobilizácie na Slovensku do vojny na Ukrajine proti Rusku.

Samozrejme sú to všetko lži. Nikdy sme nikde neuviedli, že má ísť o vojnu na Ukrajine proti Rusku. To si médiá, vrátane spolitizovanej a zapredanej polície doplnili sami. Vložili nám do úst slová, ktoré sme nikdy nevyslovili. Alebo žeby snáď „trafená hus zagágala“?

Jediné, na čo sme upozorňovali, je skutočnosť, že muži odmietajúci vojenskú službu v prípade vyhlásenia vojny alebo vojnového stavu majú možnosť túto službu odmietnuť a namiesto nej byť povolaní do alternatívnej (civilnej) služby.

Háčik ale spočíva v tom, že toto vyhlásenie je možné podať každý rok len v januári a tiež len vtedy, keď nie je krízová situácia. Za krízu sa považuje núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav a vojna.

Odoprieť vojenskú službu je teraz možné prvýkrát po 3 rokoch

Ako všetci vieme, počas mesiaca január v rokoch 2021 a 2022 bol vyhlásený núdzový stav kvôli pandémii, a teda toto vyhlásenie nebolo možné podať. Po 3 rokoch je teraz prvýkrát opäť doba, kedy to urobiť možné je a táto príležitosť sa nemusí znova dlho opakovať.

To platí špeciálne vzhľadom k aktuálnej situácii s energetickou krízou, neukončenou pandémiou (stále je mimoriadna situácia), infláciou či angažovanosťou Slovenska vo vojne na Ukrajine neustálymi dodávkami zbraní.

Preto každý, kto má výhrady k službe v armáde, by mal túto príležitosť využiť. Ďalšiu šancu budete mať až o rok a aj to len vtedy, ak vláda opäť nevyhlási núdzový stav, či nebodaj vážnejší stav. Pričom aj v priebehu roka sa toho môže veľa zmeniť.

No a to je celé.

Z uvedených dôvodov sme na Facebooku pripomenuli ľuďom toto ich zákonom dané právo. Zdá sa však, že v kruhoch vedenia štátu táto informácia vyvolala doslova paniku a hystériu.

Prečo asi? Sú snáď zúfalí, že muži začínajú hromadne podávať toto vyhlásenie a štátu sa tým pádom zmenšuje množina potenciálnych vojakov pre mobilizáciu? Ak neplánujú žiadnu „sviňárnu“, tak by to nemal byť žiadny problém. Problém by to bol, len ak by mali niečo nekalé za lubom.

Vraj Slovensko je chránené NATO-om, preto úvahy o možnej mobilizácii sú podľa médií, polície a štátnych orgánov neopodstatnené.

To ako vážne? Reálne si niekto myslí, že ak by došlo ku krízovej situácii, že by terajšia vláda nechala ľudí na pokoji? Cez pandémiu sme mali možnosť vidieť, ako ľudí neustále šikanovali a terorizovali. V prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie by teror voči obyvateľom bol určite násobne väčší.

Odopretie vojenskej služby je zákonné právo každého občana

Každopádne, bez špekulovania čo bude alebo nebude, každý muž má na podanie vyhlásenia o odopretí mimoriadnej vojenskej služby nárok a mal by byť o tomto svojom práve aktívne informovaný. Drvivá väčšina obyvateľov o danej skutočnosti totiž ani len netuší.

Ľudia si myslia, že zrušením „povinnej vojenskej služby“ v roku 2005 a zriadením profesionálnej armády zanikla aj branná povinnosť v prípade krízy. Tak to však vôbec nie je!

V prípade vyhlásenia vojnového stavu môže štát stále povolať všetkých mužov od 18 do 55 rokov k výkonu vojenskej služby.

Ústava SR dáva právo odmietnuť výkon vojenskej služby len z dôvodu „výhrady vo svedomí“ alebo „výhrady v náboženskom vyznaní“ a nahradiť ju alternatívnou, teda civilnou službou, pričom podrobnosti ustanovuje zákon. No a zákon stanovuje, že odopretie je možné len v čase mimo krízylen v januári.

V podstate tým zákon právo dané Ústavou výrazne obmedzuje. Technicky je Ústave SR vyhovené, no prakticky sa výkon tohto práva ľuďom výrazne sťažuje. Zákon ale platí a ľudia sa mu musia prispôsobiť.

Toľko v krátkosti k okolnostiam a udalostiam posledných týždňov, teraz si poďme podrobnejšie povedať, ako odoprieť službu v armáde.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Ako podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej vojenskej služby

Povinnosť pri mobilizácii v čase vojny alebo vojnového stavu vykonať mimoriadnu vojenskú službu sa vzťahuje na každého muža s občianstvom vo veku 18 až 55 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Tu je postup pre podanie vyhlásenia o odopretí mimoriadnej služby:

1. Stiahnite si vzor tlačiva alebo si v počítači napíšte vlastné podľa vzoru

Vzory nájdete tu:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28&sekcia=dokumenty-na-stiahnutie&subor=389109

https://www.mod.gov.sk/data/files/3420_vzor.pdf

2. Tlačivo vyplňte, ale zatiaľ nepodpisujte

K tomuto máme jednu poznámku. Ako dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby uveďte: „výhrada vo svedomí“ alebo „výhrada v náboženskom vyznaní

Len tieto dva dôvody uznáva Ústava SR. Môžete k tomu prípadne dodať, že v čase vojny by vám táto výhrada bránila niekoho usmrtiť.

3. Tlačivo podpíšte pred notárom alebo na matrike

Choďte s vyplneným tlačivom k notárovi alebo na matriku, tam to pred nimi podpíšte a oni vám na tlačivo potvrdia overenie podpisu.

Váš podpis totiž musí byť overený.

4. Urobte si kópiu vyhlásenia, originál zašlite na okresný/obvodný úrad

Originál pošlite doporučene poštou na:

Okresný/obvodý úrad v sídle kraja, odbor civilnej obrany a krízového riadenia, oddelenie obrany štátu

Prípadne to tam zaneste osobne na podateľňu a na kópiu si nechajte potvrdiť prijatie vášho vyhlásenia. Adresy okresných úradov nájdete na tejto stránke:

https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

(v ľavom stĺpci si naklikajte svoj okresný úrad v krajskom meste, čiže napríklad Zvolenčania podávajú do Banskej Bystrice, nie do Zvolena)

5. Čakajte na rozhodnutie úradu

Po podaní vášho vyhlásenia čakajte a za nejaký čas (pár týždňov) vám príde domov oznámenie, že ste boli preradení zo zoznamu na výkon mimoriadnej vojenskej služby do zoznamu na výkon alternatívnej (civilnej) služby.

Tento dokument si dobre uschovajte a prípadne si z neho opäť urobte 2-3 overené kópie.

Ak by v budúcnosti nedajbože nastala mobilizácia, noste jednu overénu kópiu vždy pri sebe. To len pre prípad, že by vás na ulici chceli „zbaliť“ verbovači do armády. Na Ukrajine je to totiž bežná prax.

Záver

Tak a to je všetko. Nezabudnite, že tieto vyhlásenia sa môžu podávať len v januári, čiže v tomto roku do 31.1.2023.

Vyhlásenie stačí podať raz, nie každý rok. Platí do odvolania.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. V Bielorusku vraj čaká pol milióna ruských vojakov? Naozaj? Vojaci sú Vagnerovci. V Bielorusku je možno pol milióna roľníkov, robotníkov…

  • Aký je rozdiel medzi zaradením do aktívnej zálohy a vojakom v zálohe?
   https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-570#p14

   • Aktívne zálohy sú takí, ktorí vedome chcú byť ako aktívne zálohy. Dostávajú za to aj nejakých pár drobných (600 Eur ročne). Pre zaradenie do aktívnych záloh musí uchádzač spĺňať viaceré predpoklady a podpisuje dohodu s Ozbrojenými silami SR. Chodí na školenia/precvičovania. V prípade mobilizácie alebo mimoriadnej udalosti sú povolávaní ako prví.

    Obyčajné zálohy sú všetci, ktorí ukončili vojenský výcvik, teda v minulosti každý muž po absolvovaní „základnej vojenskej služby“.

  • Zákon 570/2005 § 10 (4): „povolávací rozkaz na odvod sa doručuje do vlastných rúk prostredníctvom pošty“.

   Stačí neprevzať poštu?

   • Doručuje sa vždy do vlastných rúk, zvyčajne poštou. V čase mobilizácie ale na to používajú aj vlastných doručovateľov okresného úradu a môžu do toho zapojiť aj políciu.

    S doručovateľom okresného úradu sa nemusíte vôbec baviť, nie je to verejný činiteľ. Takže, ak sa vás spýta, či ste ten a ten, poviete mu, že čo je jeho do toho, kto ste (alebo, ak sa nechcete naťahovať, poviete mu, že nie ste ten, koho hľadá). S policajtom je to horšie, ten má zákonné právo vás legitimovať a v prípade odmietnutia predviesť na políciu za účelom stotožnenia. Tu pomáha už len skrývať sa, nebývať na adrese trvalého bydliska a podobne.

    Zvyčajne to prebieha tak, že tie povolávacie rozkazy, ktoré sa nepodarí doručiť poštou alebo doručovateľmi, tak to posunú polícii a armáde a tí už potom chodia dohľadávať nedoručiteľných osobne.

    Ukrajinci dnes už odchytávajú brancov v podstate všade – na vlakových a autobusových staniciach, v reštauráciách, baroch, krčmách či dokonca priamo na ulici. Najlepšie je v takom prípade asi utiecť do zahraničia, inak ostáva už len schovávanie sa u mileniek alebo niekde v lese na chate a tak.

    • Stačí doma neotvoriť dvere policajtom alebo vojakom? Alebo sa vlámu dnu?
     Na ulici na Ukrajine pomáha chlapom nejaký papier ako tu o odmietnutí?
     Pomáha chodiť vo väčších skupinách na ktoré si netrúfnu?

     • Neotvoriť dvere by malo stačiť, ale ak budú mať podozrenie, že niekto je doma a zámerne neotvára, tak nikdy neviete, ako počas vojnového stavu zareagujú – či sa budú chcieť vlámať dnu alebo nie. Z Ukrajiny sa zdá, že lovia prevažne na ulici alebo na iných verejných miestach. Do domov sa nedobývajú, ale nechajú vo dverách zastrčený povolávací rozkaz. Videli sme jedno také video na internete, kde majiteľ bytu mal nad dverami namontovanú kameru a natočil ich. Nechali vo dverách zastrčený povolávací rozkaz a nafotili si to.

      Na Ukrajine pomáha, ak niekto je bohatý a vybaví si papier o prepustení z armády. To sa zdá, že akceptujú.

      Čo sa týka väčších skupín, tak to určite pomôže. Ale pozor, verbovači chodia ozbrojení, vyprovokovať potýčku by mohlo byť riziko. Na Ukrajine chodili kedysi dvaja verbovači, teraz je ich aj 4-5. Takže situácii sa prispôsobujú aj oni. Keď vás bude 10, tak si možno netrúfnu. Treba byť tvorivý a vynaliezavý. Nemôžeme tu napísať všetky naše nápady, aby sa to nebralo ako „podnecovanie“, ale skúste ešte porozmýšľať, čo môže pomôcť. V podstate rovnaké veci ako proti bežným násilníkom. Pamätajte ale, že vždy je lepšie situácii predchádzať, ako sa do nej dostať. Keď sa už ale do nej dostanete, treba z nej rýchlo uniknúť. Nie bojovať, ale utiecť. A adekvátne tomu voľte aj zvolené prostriedky.

  • Sursum Corda!

   Ľudská duša, ktorá už bola stvorená Bohom sa zničiť nedá. Okrem toho má nesmrteľná ľudská duša na rozdiel od zvieracej (ktorá zaniká po smrti zvieraťa) rozum a slobodnú vôľu. Takže pokiaľ má človek rozum a slobodnú vôľu, stále zostáva človekom. Podobne, aj opichanec má ešte stále po tej svojej dávke ľudskú dušu. Hlavným problémom však u neho môže byť otupená, resp. zatemnená myseľ, čo môže mať rozhodujúci vplyv na jeho duchovný život. Inak povedané, nemusí byť schopný rozpoznať hriech a prijať pokánie. Veď predsa vieme, že na vývoj tzv. experimentálnych vakcín boli použité aj bunečné línie potratených detí. Každý kto si toto svinstvo dobrovoľne pichne, môže mať účasť na tomto satanistickom akte a tak sa pravdepodobne môže dopustiť ťažkého, smrteľného hriechu. A kvôli tomuto diabolskému plánu môže byť mnoho ľudí zatratených.

   • Po shlédnutí odkazu a jak jsem někde zahlédl že prý Medvěděv řekl že je 10% lidí na planetě ale víte jak to je s „hoaxy. To že nám v přímých přenosech politruci tvrdí že černá je bílá už jsme si zvykli.
    http://noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/nejstarsi-serie-biorobotu-prave-vsude-vypinaji.html

    • Odkaz je nefunkčný.

    • Objektívne

     Už som si hovoril kedy príde niekto na ďaľšiu hovadinu. Z odkazu:
     Země není plochá a není kulatá. Země je Hyperkub – Hyper krychle zasahující do více rozměrů , s kupoli imitující hvězdné nebe. Žádné lety do vesmíru nikdy nebyly, nad kupoli se nikdo ještě nedostal.

     Ja by som dodal. A čo keby bola Zem v tvare pyramídy? To by nemohlo byť?

     • No jo, geometrie NENÍ vyšší matematika a multidimenzionální záležitosti neexistují, kacíři. Ale poblitika NENÍ kocourkovština v podaní demokradtůrujících, vlastně NEzlodějů. Ale někdy bych řekl že se zkumáky pitvají jenom blbosti a to ještě lovci mamutů s kyji. 🙂
      https://www.youtube.com/watch?v=_dXYz_bxhZI

     • Objektívne

      Už ste niekedy pátral po tom, ako takéto teórie vznikajú a kto ich vyrába?

     • Jo, 🙂 to bych vás ještě víc zmátnul s akašickou kronikou a čakrami co by energetickými centry co pracují se silami vesmíru. A neříkám že tomu rozumím ale jako proutkař i bez virgule vnímám co mnozí nepobírají a ivím e že poslouchají blbosti, na to není dost času se v detailech pitvat natož sdělovat bez mižnosti předat stylem že zkušenosti jsou nepřenosné a se stávající řekněme danou funkcionalitou „primitivismu a určitě tedy i funguje o čem se mluví nedaleko bývá a je to prostě pro zjednodušení hra metrixu. Ale i nevědomí tvůrci jsou bytostmi. 🙂 No moc dobře jsem si rétorickým cvičením nezahrál ale snažil jsem se.

     • Objektívne

      No a viete o tom, že Biblia priamo zakazuje spiritizmus? Je dobré sa pýtať prečo. Komunikácia s duchovnými bytosťami môže byť zaujímavá, ale pre správny vývoj civilizácie je zhubná. Vedeli to už v starom Egypte. Tu je o tom veľmi dobré pojednanie od človeka z ruskej akadémie vied: https://wandsofhorus.ru/seth-factor

     • Sleduji informace v dění v celku, nikomu přání francimórů ani neplním ani neekluju pokud neotročí. Jestli mne něco oslovuje tak lenost ale ta je vlastní a nedám. 🙂
      https://www.youtube.com/watch?v=RF4l9E4Vvko

    • Stránka nebola nájdena

    • Tjunajev je hamba konšpirátorov.

   • Je len: nehmotny ludsky duch a jeho hmotne obaly: dusa a telo. Vsetky tri zlozky su znicitelne – rozlozitelne. Je tam ale drobna nuansa – hmotne telo a hmotnu dusou dokazu poskodit ci znicit aj ludia svojimi zasahmi – trebas mrna vakcinami. Ducha – duchovne jadro – cloveka moze znicit len proces „zatratenia“ – tj konecna – zaverecna faza existencie vesmiru – jedna sa o fyzikalny jav kedy sa vsetka hmota vesmiru zruti do absolutne minimalneho bidu – do neviditelnehoho prasemena aby mohol v zapati odznova zacat existovat, rast pretoze hmota vzdy prechadza procesmi zrodu, expanzie a zas rozkladom.
    A je pravda, ze vakciny posobia aj po fyzickej smrti cloveka na jemnohmotnej urovni v jemnohmotnom obale ducha – nezrely ludsky duch spojeny s duchmi a dusami potratenych duch sa nedokaze odputat od rozkladajuceho sa tela, citi vsetky procesy rozkladu fyzickeho tela az do jeho uplneho rozlozenia na zakladne prvky az potom sa moze z neho vymanit a zacas znovu narodit na zem. Ale aj potom je este spojeny karmicky a energeticky so vsetkymi co mali s vakcinaciou do cinena – aj s tymi dusami, ktore boli vo vakcine potratene.
    A da sa predpokladat, ze duse potratenych -jemnohmotne obaly ducha cloveka su nosice a mosty temnych duchov a entit, ktore by sa na Zem nikdy inak nedostali.
    Tito votrelci takto ukotveni v energopoli cloveka cez jeho mozog – mozgove centra su schopni vykonavat svoje zvrhle plany – clovek ma zatemnenu mysel a je ochotny vykonavat vsetko zlo ktore na svete pozname – je „pod vplyvom“. A podobne to bolo aj s vojnovymi zlocinmi – a ich zverstvami – i ked bez vakcin a predsa ich vzdy vykonavali – treba bolo zvonka ovplyvnit psychiku strachom, propagandou, natlakom a cez slabosti vojakov – teda bolo potrebne ovplyvnit rozum -dusu-hmotu aby bol odrezany od jadra – ducha – aby sa clovek „necitil“. Potom sa dal naviest vsetko. A ked sa po case spamatal co vykonal – zacal znova pocitovat seba sameho tj ducha, tak sa aj mohol zblaznit – lebo videl, ze to nebol predsa on kto to urobil. To je rovnako ako pri „opici“ ked ma clovek „okno“. Susedov dedo na svojom pozemku zastrelil ruskeho vojaka, ktory ho prosil aby ho nestrielal lebo ze ma doma male deti ale s posmesnymi slovami a v zurivosti ho zastrelil. Po vojne si zacal uvedomovat co vykonal (nebolo to nutne aby ho zabil, stacilo ho len nechat prejst cez zahradu a dat mu nieco na jedlo, rus sa nespraval hrubo, neohrozoval nikoho). Cely svoj zbytok zivota sa potom trapil viac a viac a cele roky zo sna krical od hrozy ze ten rus si preno ide. A aj nakoniec prisiel. Nemohol sa vyrovnat s tym na co ho nahovorili temni ludski duchovia infiltrovani v jeho energopoli – dusi. Ovladli v hneve jeho mozog a on s tym suhlasil a zabil ked nemusel. Keby bol koncentrovany na seba – ducha – cit svedomie tak by mu jeho mozog ovladnuty entiami nerozkazal nic take vykonat. Ale bol „mimo“ seba.
    Vakcinacia mrna tiez oddeluje fyzicke telo a dusu (rozum, mozog) od ducha – citu – svedomia – od NAS SAMOTNYCH. Je to taka duchovna eutanazia.
    Duch musi v hmote tj v tele a v dusi dozriet lebo inak zanikne aj on – zanikne jeho forma nadobudnuta pocas mnohych zivotov po miliony rokov v prezivani – zanikne ako osobnost a to navzdy.
    Cas na vyvoj ducha cloveka nieje vecny, neobmedzeny. Evolucia sice ide spiralou nahor a skokovo ale nejde do nekonecna ako neexistuje moznost neustaleho inkarnovania sa na Zem – vsetko co je spate s hmotou – vesmirom je nim aj limitovane.
    Treba dozriet na urovni ducha co najskor lebo cas „expiracie“ hmoty vesmiru sa blizii ku koncu. Cele svetove dianie na Zemi je len skola.

    • Paneboze, kde na to chodis?! Okrem toho ze je to hrozny preklad, je to tiez pre mna prekvapujuce, co vsetko vies. Odkial ti vedomosti, ktore sachcu tvarit akk pravda. Mily Achnaton dakujem za odpoved!!
     Tvoja Hatšepsut

     • Az sa zbavime vnutornych parazitov v state tak sa az potom mozme zbavit tych vonkajsich – nadnarodnych.
      A plati to aj o ludskej bytosti – az sa zbavime vnutonych parazitov v nas (v nasom obale – dusi) tak az potom sa zbavime tych vonkajsich – az potom budeme moct vybudovat ludsky spravodlivy svet.
      Ostatne riesenia su len nahradne riesenia. V biopoli cloveka ktory vsetko hodnoti len cez rozum a nie aj cez inuiciu, svedomie a cit je mnozstvo energetickych parazitov a este neinkarnovanych ludskych duchov, ktori sa zivia cez jeho vsemozne zavislosti a sklony. Vsetko co nutkanie co clovek pocituje pri ajejkolvek zavislosti je ich hlas. Preto mnohi ludia vradzia, opijaju sa, droguju aj ked vlastne nechcu. A mnoho z nich sa dostalo vdaka vzdelaniu na vysoke posty odkial zenu ludstvo do vojen, biedy a vsetkeho zleho co tu na Zemi mame. To clovek svojim poklesom z urovne ducha na uroven chladneho rozumu – kalkulacii pozval na Zem cudzie negativne sily.
      Neexistuje ziadna entita, mimozemska civilizacia, ziadny negativnybsubjekt ktory by sa mohol ujat vlady nad ludstvom keby si hladelo svojho svedomia a bolo bdele.
      Teraz to musime chytat za chvost – materialnym sposobom cez SVO aby sme zvratili tento neblahy stav na Zemi .

     • Achnaton, určité opakujúce sa značky (s naschvál polodebilizačnou úrovňou jazykového prejavu), hlavne tie s meniacimi sa orientálnymi menami…
      už vieš, o čom / o kom hovorím?

     • Precitajte si N.Levašov – Posledny apel ľudstvu …tam sa toho vela dozviete …aj ked myslim ze clovek to na prvy krat vsetko“ nepobere“ ja som to cital 3x ..kym som pochopil urcite suvislosti

    • Čo píšeš má hlavu aj pätu +++

    • Vsetci a sade len hecuju casom…preco?? No a ked nie, tak co?? Suto zarucene spravy, pravdive, priamo od Stvoritela? A ako zo ze jatoneviem a niekto ano? Ja nie som jeho dieta ?!

     • Israismael

      Všetci sme jeho deti ale nie rovnako zrelé.. Zrelosť sú znalosti ducha.. Rozum pracuje len v hrubo hmotnosti Zeme nevie sa dostať nad pozemskost priestoru a času aby pochopil… Duch pochopí aj nad priestor času, ale až vtedy keď mu dáš znalosti, ktoré musia pochádzať priamo od Stvoriteľa, tlmočene na Zem z jeho živého Slova.. Inak ostáva duch človeka zatlačený rozumom do pozadia a nemôže sa rozvíjať!!!

    • Israismael

     Povedzme to ľuďom Achnaton po lopate.. (i keď na to treba učenie a vysvetľovanie na mesiace a nie na jeden koment) … Aby to mohli pochopiť aj takí, co sa prvý krát stretnú s takým slovom, ktoré tlmocime (co je drvivá väčšina ľudí) , lebo niekomu sa to môže zdať ako niečo čo sa môže tváriť ako pravda, ale teda podľa niekoho to co si písal vidí niekto predsa len ako nepravdu…
     Koľko ľudí vie, prečo sa museli zrodit na túto Zem a za akým účelom? No ja to poviem tak, ze väčšina svetských rozumovych ľudí (absolútna väčšina bez vyvinutého ducha), si myslí že to bola šťastná náhoda, ze sa narodil človek do určitej rodiny, ze rástol, študoval, mal svadbu, deti, starobu a nakoniec prišla smrť… To je síce všetko pravda a je to zákon kolobehu života tu v pozemskom od zrodenia až po smrť, ale nie je to ten hlavný kolobeh človeka .. Ale ešte raz otázka… Koľko ľudí vie, prečo sa na túto Zem narodi a aký to ma účel to jeho bytie ??
     Najskôr však kým príde odpoveď, by mal človek vedieť ze nič nie je náhoda a ani také zrodenie človeka.. Taky kolobeh jednej ľudskej bytosti trvá tisícky rokov a nielen jeden 70 ci 80 ročný pobyt na Zemi… Toto však ľudia nepoznajú, neucia sa to, nevedia co je inkarnacia, nepoznajú alebo ani nechcú poznať vyššie zákony vesmíru, žiadna cirkev k tomu nemá možnosť povedať pravdu, ze cyklus života človeka nie je len jeden život na Zemi a koniec, lebo dôvody ešte napíšem..Aj keď jediný dôvod je nevedomosť a z toho vzniknuté bludisko!! . Žiadny vedec vám to nepovie lebo k tomu niet možnosti pochopenia., pretože vedec rozvinul len hrubo hmotný pozemský mozog ale nie jemnohmotneho ducha, ktorý jediný to vie pochopiť, pretože je hlavna zložka človeka . (duch-duša-pozemské telo).. Dnes keď je človek v pozemskom je jeho najvrchnejsi obal pre ducha pozemské telo.. Po smrti je obalom ducha duševné astralne telo.. V RAJI = ale až po vývoji v pozemskom a astralnom svete a jemnohmotnom svete už ostáva len najjemnejšie duchovné telo..Tam sme už doma.. Ale tam je ešte cesta veľmi ďaleka pre dnešného nevyvinuteho cloveka!
     Jak je to ale možné, že predsa len vie niekto ozrejmit takéto duchovné veci , i keď ľudia si myslia ze je to niečo nemožné mat také znalosti a myslia si, ze to je nepravda?( odpoved: Vo Svetle Pravdy.. Kto spozná vie!.. Niet viac slov k tomu)
     Človek má živého ducha, zapamätajte si to navždy, ze je to tvorivý duch v tele, odjakživa duch, ako ho stvoril Boh ešte dávno dávno v inom priestore než je Zem.. Stalo sa to v určitý raz v tzv duchovnej sfére, čiže v duchovnom svete, v najspodnejsej časti tzv RAJA..dávno dávno ako som napísal…
     Duchovná risa(svet) ma niekoľko odstupnovani, stupňov, kde sú ľudia(bez pozemského tela, ale s telom jemnej esencie) na najvyššom stupni s duchom maximálne vyvinutým a ti nikdy nemusia putovať k Zemi a nasledovať kolobeh zákona zrodenia a znovuzrodenia a smrti, a teda nemusia pre vývin do nižších sfér (na Zem a pod.. sú aj iné svety okrem Zeme, kde sa vyvíjajú iní ľudia, ale všetky svety sú hrubohmotné pokiaľ žije človek s telom pozemskosti) … Pokračujem však vo vysvetlení úplne v tom prvopociatku keď sme boli ako Clo-Vek, ešte nevyvinuta,, iskra „… Posledné odstupnovanie obrovského sveta duchovna, v tej sfére kde sa ešte len ľudský duch (MY) chcel vyvíjať do uvedomenia ,a ktorý sa podľa zákona musel kvôli vývoju dostať až na Zem (v biblii je to symbol,, vyhnania“ z Raja,čo však nebol trest ako to ľudia spotvorili), tak ten posledny duchovný okraj sfér RAJA je štartom a východiskom pre nás ľudí, aby sa z nevyvinutych iskier stali bytosti (ľudia) vyvinúte do sebauvedomenia.. Stalo sa to tak dávno pradavno . Nie je však možné pre vývoj ísť do vyšších sfér,kde prebiehajú iné stupne uvedomeleho života , pretože tam by sa taký ľudský duch ešte neuvedomely a nevedomy neudržal….. a preto musí klesať nižšie podľa zákona do hrubo hmotnosti Zeme aby tu pod rôznymi dojmami mohol v dlhom časovom rytme dozrievat….
     Ľudský duch teda dozrieva aby mohol raz vojsť opäť tam odkiaľ raz dávno pradavno vyšiel.. Teda má prísť,, domov“-, do duchovného sveta .. Človek sa však zasekol doslova do písmena a nevie sa nateraz dostať domov, lebo blúdi v okruhu =Zem a Druhy breh…čiže zomrie, potom sa ,, narodí“ do novej reality,a potom znovu potrebuje na Zem oslobodiť sa z karmy… A stále dookola… Toto je však trest.. Prečo?… Lebo sa nevyvinul správne duch ale len hrubá hmota (telo a rozum).. Zapamätajte si ze vždy bude súdený a skumany len duch, to hlavne co bolo dané Bohom, a nie telo.. Ani telo pozemské ani telo duševné, ktoré je schránka ducha po smrti na druhom brehu ale opakujem ešte raz : Duch bude skumany a súdený ..
     Ľudstvo prepestovalo rozum a udusilo ducha…preco zadusil človek ducha, ktorý ma byť vedúcim v tele???? Vedzte ze ľudský rozum nemá byť vladnucim .. .Hrozne tresty si preto navodil človek, pretože divajte sa na to co spôsobil rozum ľudí.. Len sa dobre podivajte do sveta…vojny, vraždy, závisť, nenávisť.. Všetko to plynie z rozumu človeka, navyše je ovplyvňovany temnom .. Duch by to nedokázal také hrozné veci, lebo z pôvodu to nemá,, vpisane“..
     Boh sa už nebude dívať na to, čo narobilo ľudstvo za tisícročia… Konci posledna éra, kde vládlo temno už dlhé storocia.. Ale ľudia sú stále nevyvinuti v duchu a nemôžu,, domov“.. Môžu čakať Raj?.. Ako… Keď zákon rovnorosdosti nepusti ľudského ducha,, domov“.. Žiaľ čaká ho v súde to najhoršie.. To nie je strašenie.. To je zial FAKT

    • Objektívne

     Levašov bol neveriaci, neveril v Boha, bol presvedčný, že ľudstvo nie je výtvor Boha. Bol vedúcou osobnosťou organizácie „Renesancia. Zlatý vek“, ktorú ruská ortodoxná cirkev označila za deštruktívny kult. Napriek tomu jeho niektoré výroky sú zaujímavé.

     Čo hovorí Levašov o channelingu:
     Na určitom stupni evolučného vývoja osoba „prelomí“ škrupinu do ostatných, vyšších úrovní a myslí si, že všetko, čo stretáva, sú vyššie bytosti ako andelia a archandelia. Realita je však úplne iná. Sú to duchovia, ktorí predstierajú, že sú niekým iným. Levašov tvrdil, že mu jeden taký duch telepaticky povedal: „Moja úloha je byť tuná, a pokiaľ sa niekto dostane na túto úroveň, mám ho vziať pod svoju „ochranu“. Ak verí v Krista, mám povedať, že somm Ježíš, ak verí v Mohameda, poviem, že som Mohamed“. Úlohou týchto bytostí je podľa Levašova „obrať ľudí o ich potenciál, ktorý nazbierali behom inkarnácií, a pokiaľ je im odobraný, musia začať znova od nuly.“

     • Israismael

      Boží synovia sú dvaja.. levasov len jeden..
      Budem veriť levasovovym spisom alebo božím spisom?.. Jeden zo spisov je priamo od Syna spísaný pred viac ako 100r,a druhy je síce prostredníctvom ľudí spísaný, pred 2 tisíc rokmi, ale nový zákon má svoju hodnotu Slova, pokiaľ však nie je prekrutenym spisom. Skúsme však zapojiť ľudský rozum aj keď je ovplyvnený niekym komu sa to náramne paci ovplyvňovať, ale toľko buniek nám ešte ostáva aby sme to vedeli porovnať co je viac a cennejšie …

     • Ked idem ulicou a stretavam ludi tak si stale malo uvedomujem aki sme kazdy z nas ohromne rozdielni.
      Sme rozdielne nekompaktibilne svety – len nevedomost a povrchne temy udrzuju tuto spolocnost na Zemi pohromade. Ak by sme zacali konat len tak aki sme skutocne vnutri – a zaroven videli vsetky pohnutky druhych – tak by sa civilzacia zrutila behom par rokov aj bez ucasti Elit. Zial len nevedomost nas chrani a drzi pokope a nie spolocne ciele, spolocne videnie ci prave hodnoty.
      Preto sa ani nevieme zjednotit a spojit a planovat ako celok lebo kazdy sme jeden od druheho nepredstavitelne vzdialeni – i ked to navonok vyzera ze fungujeme ako narod, spolocnost a ze nas nieco spaja : hrame spolu hry, sme tym v praci, sme taki ci onaky klub, patrime k fanusikom tej ci onej znacky ci hudby ci kapely, sme pivari atd.
      Toto nas spaja? Vsetky tieto niekym inym vytvorene zbernice kde ludia len degraduju? Kde je vlastny – svoj vnutorny pohyb a autenticita? Nikde.
      A co ma byt tym co nas ma skutocne vnutri spajat? Hokej a „narodna hrdost“ ked clovek este nedozrel ani k tomu aby skutocne chapal co je pre narod dobre a co ho potapa?
      Musi nas spajat nieco co je platne pre nas vsetkych a co nas presahuje a k comu mozme vzhliadat ako k svatemu a nedotknutelnemu a patrat po tom vo svojom zivote – a co nam da istotu do buducnosti pre nas vsetkych na Zemi – vyssie idealy a cnosti. Ale ludia prestali hladat zmysel zivota a pozadovat lepsi svet, staci im ze sa nejako zaradia do spolocnosti, urobia si pohodlie, vyberu si pre seba stereotypy ktore im ani nie vyhovuju ale skor ktore im az tak nevadia – aj to im staci.
      A v duchovnej oblasti – nez aby haldali zivu stopu otisk hlas Tvorcu tak si vystacia z roznymi guru, nabozenstvami, meditaciami, new age, ufo a roznymi duchovnymi smermi – zaradia sa do radu, najdu si svoje pohodlie, vyznavaju a je im dobre.
      A kde je ten zivy pohyb a permanentne neuprosne a preverovanie a skumanie sveta ale aj seba? Otazku typu : jak je mozne ze nieco vobec existuje? A aky ma existencia – zivot – aky ma zmysel? Preco existuje existencia? Su to zbytocne otazky?
      Ako pre koho. Kto skutocne hlada ten skuma svet nezavisle – ten si vytvara otazky nezavisle na vsetkych – nema po cit viny ci nenormalnosti.
      Doba ktora prichadza – tam sa bude v ludoch rodit to co nas bude skutocne vnutri spajat. Moze to ist lahsie ale aj bolestivo – krvavo. Nechcete vojny? Prebudte sa a zacnite hladat a skumat svet a seba nemilosrdne – pod naprisnejsim drobnohladom a na nikoho ineho sa neobzerajte.

     • Objektívne

      Hviezda Proxima Centauri aj Barnardova už padla, naša je na rade. Len málo kto vie čo to znamená v súvislostiach veľkých zmien na Zemi. Hovoril o tom posledne aj P.Staněk.

    • „Tiež sa často zamýšľam nad Životom. Prečo som vlastne tu a aký to má Zmysel ? Potom si nalejem odpoveď a hneď mám jasno“. 😏

     • Akú značku odpovede si nalievaš ?

     • Pre Božena: 21/01/2023 at 22:09

      Momentálne tu mám varené červené víno s klinčekami a škoricou..

     • 100 bodov, konecne trocha humoru a cervene varene perfektne vnutorne ohreje, kto potrebuje.

  • Ja urcite tvoja priatelka niedom, tak vaz slova, dobre?!!!!

 2. Poznej záměr svého nepřítele a zařiď se podle toho. Nenapomáhej nepříteli ,dělej co můžeš i když se zdá že to není nic platné / z kapek je moře /.
  Výňatek u protokolů : “ Jednotlivcům čím dál tím více zvyšovat jejich bezmocnost, a to v oblasti hospodářské, ideologické a citové. Je třeba zvyšovat hranici důchodového věku, zvyšovat v lidech nejistotu v jejich pracovních místech (musí být ztotožněni s tím, že kdykoliv mohou být propuštěni), postupně třeba snižovat nákupní síle jejich mzdy (například prostřednictvím uměle vyvolávané inflace), přitom je třeba zajistit možnost vymývání mozků jednotlivců (primitivní televizní programy, manipulované vzdělávání, řízený tisk, centra konzumní společnosti atd. “ https://tadesco.org/torontsky-protokol-skutecny-plan-globalni-elity/

 3. mariankosmac

  Podávať nič nebudem, verím že nič takéto nebude. Kde by nás aj cvičili, veď kasárne a tak podobne kapitalisti dávno zničili a nahradili logistickými skladmi a podobnými ,,modernymi vymoženosťami“ s nejakou vojnou sa už nepočítalo nemáme už ani poriadne kryty civilnej ochrany. Ani k referendu nejdem, nemám absolútne motiváciu tu zachraňovať ovce a biozombíkov. Sneží, asi prvýkrát túto zimu a že zrovna na to referendum.

 4. Nech si hovorí – kto chce – čo chce, ale – „TOTO“, čo v pléne Európskeho parlamentu – „dal“ – 18.1.2023 – Uhrík, by nikomu zo súčasných smeráckych – ani iných – slovenských EU-poslancov z úst nikdy – nevyšlo. Proste – by sa – posrali.. Žiaľ!

  P.S. Tí dvaja čuráčkovia, čo tam sedia v zábere kamery, sa pritom – uchechtávajú, jak – j*ebnutí.. A pritom – povedal len – Pravdu!

  https://www.youtube.com/watch?v=opRTelqf3s0&t=1s

 5. A v českých luzích:
  Zdroj twitter Generál Pavel
  Generál Pavel – „Ukrajina má dostatek zbraní, ale nemůže zvítězit díky kvantitativní převaze Ruska. Pokud vyrovnáme nepoměr lidských sil z 1:4 na 4:4 Rusko porazíme.“
  „Jsme ve válce, je povinností každého bojeschopného muže, či ženy bránit svobodný svět před agresorem.“
  „jako bývalý vrchní velitel sil NATO doporučím jak parlamentu ČR, tak ostatním představitelům států zastoupených v NATO navýšení vojenské pomoci Ukrajině, jak v materiálních, tak lidských zdrojích.“
  „Válka přináší oběti, ale pro mě bude každý padlý hrdinou, ne jen číslem.“ „Na změně ústavy umožňující poslat jak českou profesionální armádu, tak ostatní bojeschopné do boje proti zlu se již pracuje a jako prezidentovi mi bude ctí toto podpořit a podepsat.“ „Jsem vojákem tělem i důší a jako vrchní velitel AČR k tomu budu mít ústavní pravomoc.“
  došlo emailem jako obrázek. Přepsáno i s překlepy.

  • Odpočet mobilizácie v ČR začne zvolením gen. Pavla za prezidenta ČR!
   Mnohým z nedostatku informovanosti uniká, že gen.Pavel – prezidentský kandidát – je súčasťou starého plánu – zač. 80-tych rokov – vojenského nastolenia komunizmu v západnej Európe! Čo sa medzitým zmenilo? To, že židoboľševické velenie Kremľa bolo vytlačené pravoslávnymi Rusmi a Ruským židovským kongresom do Washingtonu. Ale toto riadiace centrum uchopilo moc cez USA v Európskej únii – viď narážky Niguela Farageho na 10 komunistov medzi komisármi EU! Čiže stále existuje scenár, podľa ktorého gen.Pavel útokom ČR na Rusko spustí inváziu Ruska do Európy – kde túto vojenskú moc nakoniec riadiacim „mierovým“ procesom uchopia židoboľševici-komunisti – po dohode s Ruským židovským kongresom s Domom Sionu!

   Videá – svedectvá vtedajších lampasákov gen. štábu o pripravovanej invázi VZ na západ na You Tube už neviem s odstupom času dohľadať – tak aspoň torzo informácií k tomuto.

   15. apr 2006 o 0:00
   Vojenský historik: Útok plánovala Varšavská zmluva, ale aj NATO

   O odtajnených dokumentoch Varšavskej zmluvy sme sa rozprávali s českým vojenským historikom JIŘÍM BÍLKOM.
   https://www.sme.sk/…tml

   Rok 1984: Najväčšie vojenské cvičenie v dejinách ČSSR
   https://www.vtedy.sk/…uva

   TRI SÚPERIACE SILY PRE SVETOVÚ VLÁDU.

   Vo svojich 80 Audio-páskach odhalil tri základné frakcie – mocenské štruktúry, ktoré bojujú o moc vľdnešnom svete.

   Sú to:
   1. Kartel Rockefellerovcov
   2. Boľševicko-Sionistická os
   3. Noví vládcovia v Kremli – Pôvodní Ruskí Kresťania

   Tieto frakcie ako také existovali už v minulom storočí, a vzťahy medzi sebou vždy boli v ustavičnom pohybe. Hoci ich korene siahajú oveľa ďalej do minulosti až niekoľko storočí.

   „Zatiaľ čo Spojené Štáty a Sovietsky Zväz predstierali že sú protivníkmi voči sebe, boli vlastne spoločne zainteresovaný na ovládnutí celého sveta. Nepravá nenávisť medzi Washingtonom a Moskvou bola umelo udržovaná kvôli polarizácii sveta, a viedlo to ostatné národy aby sa zaradili medzi jednu z týchto dvoch mocností. Tí, čo sa rozhodli ostať nezávislými, takzvaný „Tretí svet“ – boli cieľom rôznych miestnych konfliktov a revolúcií, a tak boli privedený na kolená jeden po druhom. Zatiaľ dlhodobo cielený príkaz a cieľ bol: slovami tajného nariadenia Bieleho domu: „Zmeniť životnú úroveň tak, aby sa dal život v Amerike spojiť s životom v Sovietskom Zväze“. Týmto smerom bude možné dosiahnutie celkovej „svetovej vlády“, čo by bolo vyplnenie „združenia (výboru)“, založeného na počiatku Dvadsiateho storočia Carnegieho ústavu pre medzinárodný mier a spojencom Rockefellerovho kartelu.

   Aby sa v poriadku dosiahlo spojenia amerického životného štýlu so Sovietskym životom pod Boľševikmi, bolo jasné že kvalita amerického života sa bude musieť znížiť o hodne veľa. Vyžadovalo to, aby sa väčšia časť politického systému zmenila smerom k diktatúre. Vyžadovalo to oslabenie amerického finančného a monetárneho systému. A priniesť vytúžené radikálne zmeny, znamenalo ďalšie vojny. Opatrne vedené tak, aby Amerika prehrala. Prvá vojna ktorú Amerika nevyhrala, bola vojna v Kórei, dekádu neskoršie bola Amerika zatiahnutá do Vietnamskej vojny, ktorá taktiež bola vetovaná z Bieleho domu tak aby ju Američania nevyhrali.

   Posledná vojna bola naplánovaná a naprogramovaná ako „I. Nukleárna Vojna“, zväčša bojovaná na americkej pôde, medzi Spojenými Štátmi a Sovietskym Zväzom. Plánovalo sa to uskutočniť na koniec 70-tych rokov, ale zmeny v Rusku, ktoré nastali to všetko zmenili. Boľševici čo boli pri moci v Rusku od roku 1917 boli cieľom dekád trvajúcej kampane, pevnej sekty rodených kresťanských Rusov. Ich moc sa začala črtať a prevažovať boľševickú okolo roku 1953, po Stalinovej smrti. Toto bol dôvod aj známej „destabilizačnej kampane“, ktorá nasledovala. V strede rokov 70-tych, táto anti boľševická sekta konečne dosiahla takej úrovne moci, že kompletne zvrhli a vyhnali zvyšných Boľševikov z Kremľa. Potom nasledovala ťažká vlna vyháňania z pozícií moci v Rusku, čo bolo popisované v západnej tlači ako vlna emigrácie.

   Ako Boľševici začali strácať svoju moc v Rusku, ich „detenté“ (Začiatok 70 rokov bol v znamení tejto politiky – detenté) dohoda sa rozpadla. Dohoda medzi Sovietmi a Rockefellerovcami bola založená na Boľševickej kontrole na Sovietskej strane, a keď to bolo zrušené, bola tak isto zrušená ich tajná dohoda. Dohoda bola narušená, ešte aj v týchto dňoch stále tajnou, krízou rakiet umiestnených na dne mora v roku 1976. Rok na to bola zrušená úplne, tak isto tajnou bitkou, „Bitkou o obsadenie (zúrodnenie) Mesiaca“, vo vesmíre.

   V tomto bode bratia Rockefellerovci urobili osudnú chybu. Odvtedy, čo ich tajní spojenci v Sovietskom Zväze boli Boľševici, uvítali vyhnaných Boľševikov z Ruska a dosadili ich do pozície moci v štátnom aparáte tu v Spojených Štátoch. Odôvodňovali to tým, že vyhnaní Boľševici budú poznať slabé miesta novej vládnucej skupiny v Kremli, čo pomôže Rockefellerovmu kartelu sa s týmto problémom vysporiadať.
   Na čo Rockefellerovci však zabudli, bola neschopnosť Boľševikov deliť sa o moc. Ešte horšie však, Boľševici sú štátni socialisti, ktorých záujem a cieľ je koncentrovať všetku moc do rúk pár ľudí (čiže ich samotných) spôsobom vládnym. Rockefellerov kartel napriek tomu v kontraste, reprezentujú korporačných socialistov. Koncentrácia moci do rúk pár spôsobom korporácií, za minimálnej účasti vlády. Obidvaja majú spoločný cieľ, hoci spôsobom diametrálne rozdielnym. Nemôžu spoluexistovať v tej istej spoločnosti.“
   https://www.peterdavidbeter.com/…tml
   https://www.peterdavidbeter.com/…mp3
   ———————————————————–
   2023-01-20 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.news pan VK komentuje aktuální události
   https://www.svobodny-vysilac.cz/2023-01-20-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-news-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

   PREBIEHAJÚ PROCESY PLNÉHO ODZBROJOVANIA ČR A SR!

   Německý deník odhalil neveřejnou informaci, že vlády ČR a Slovenska podporují myšlenku, že se vzdají slíbených tanků Leopard pro své armády ve prospěch Ukrajiny stejně, jako se vzdaly svých původních tanků T-72 minulý rok, za které měly dostat právě ty Leopardy od Německa! Oslíčku, otřes se! Obě země tak zůstanou zřejmě úplně bez tanků a vojáci budou spoléhat na alianční pomoc! V Moskvě už rozmístili na střechy budov PVO systémy! A na Slovensku lze do konce měsíce odmítnout boj se zbraní v případě mobilizační události!
   https://aeronet.news/nemecky-denik-odhalil-neverejnou-informaci-ze-vlady-cr-a-slovenska-podporuji-myslenku-ze-se-vzdaji-slibenych-tanku-leopard-pro-sve-armady-ve-prospech-ukrajiny/
   ———————————————————
   NEMECKO – DIVOKÁ KARTA VOJNY V EURÓPE – poznámka – je tak silno neomarxistické a pod vplyvom USA, že podľa všetkého sa tento dlhodobý plán totálneho marxistického jarma Európy – čo je súčasťou plánov NWO – naplní!
   Místem války bude Evropa 2015.avi
   https://ulozto.net/file/hWRysDNEQqDa/mistem-valky-bude-evropa-2015-avi#!ZJEyMQR1AQWzL2EyMQqxAwywBTV0LHEkHHx5HGLloxckZzSx

   „Pol milióna nemeckých občanov podpísalo list/petíciu, ktorú napísalo 26 intelektuálov a umelcov a ktorú spustil ženský časopis EMMA, ktorý rediguje Alice Schwarzer.

   List/petícia je adresovaná kancelárovi Scholzovi a žiada, aby Nemecko prestalo posielať ťažké zbrane na Ukrajinu a vydalo sa na diplomatickú cestu za okamžité prímerie.

   Petíciu podpísalo obrovské množstvo intelektuálov, nemeckých odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Muži a ženy.

   Nemecký bridádny generál, bývalý vojenský poradca exkancelárky Angely Merkelovej – Erich Vad v rozhovore s nemeckou novinárkou uviedol, že bol šokovaný nátlakom ministerky obrany Annaleny Baerbockovej, ktorá je skutočným jastrabom a dokonca tvrdo zaútočila aj na samotného kancelára Scholza za to, že nedávno podnikol cestu do Pekingu s priemyselnou delegáciou.

   Pol milióna nemeckých občanov podpísalo list/petíciu, ktorú napísalo 26 intelektuálov a umelcov a ktorú spustil ženský časopis EMMA, ktorý rediguje Alice Schwarzer.

   List/petícia je adresovaná kancelárovi Scholzovi a žiada, aby Nemecko prestalo posielať ťažké zbrane na Ukrajinu a vydalo sa na diplomatickú cestu za okamžité prímerie.

   Petíciu podpísalo obrovské množstvo intelektuálov, nemeckých odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Muži a ženy.

   Mainstreamové médiá ju však ignorujú ako „nepohodlnú“ a „nezlučiteľnú“ s oficiálnym naratívom ukrajinského konfliktu, ktorý nás núti veriť vo všeobecnú podporu šialenej zástupnej vojny NATO, ktorá ničí celú krajinu a vymazáva TRI generácie Ukrajincov z povrchu zemského.“
   Poznámka – proces smerujúci k eskalácii vojny v Európe riadia médiá! V koho sú rukách?!
   https://www.infovojna.bz/article/pol-miliona-obcanov-nemecka-sa-podpisalo-pod-otvoreny-list-spolkovemu-kancelarovi

   • Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky ale s inkluzkami školastik odpadů na směrnice análů na funkční negramoty formantů soroš bend to může být tedy až sado maso ukr fekál porno.
    https://www.youtube.com/watch?v=UWUppUMhtIg

   • Dlhšu dobu som tu nevidela tvoje meno figurovat Maroš ***

   • Vazena redakcia,
    naco su dobre tie nekocne info o minulosti? Nemyslim, ze to nejako a npiekomu pomoze…Podla mna tu ten sudruh len spamuje alebo to uz nie je ten co tu sprostymi slovami urazal kazdeho normalneho navstevnika Vasej stranky.
    Zrejme to prave ten Maros cenzuruje…takze Amen tma…..

   • Keďže linky v komentári sú z nejakého dôvodu nefunkčné, tak znovu:

    „Dokážu podľa vás zverejnené dokumenty, že východný blok sa systematicky pripravoval na inváziu na Západ?

    „Ak vás napadne nepriateľ, nestačí ho len odraziť, musíte ho aj doraziť. Varšavská zmluva, ale aj NATO asi počítali nielen s obranou, ale aj s bojovými operáciami na území protivníka. Nepriateľ sa totiž dá poraziť len na jeho vlastnom území. To ukázala už 2. svetová vojna. Keby sa Rusi alebo Američania vtedy zastavili na hraniciach Nemecka, všetko by vyzeralo inak. O Varšavskej zmluve však nepoznáme základné dokumenty, ktoré sú v ruských archívoch. Poľské dokumenty sú len odrobinky.“

    Takže dôležité dokumenty sú ešte stále v Moskve?

    „Iste. O všetkom dôležitom rozhodoval generálny štáb sovietskej armády, ktorá mala hlavnú údernú silu vrátane strategických jadrových zbraní. Ona by rozhodla, nie velenie Varšavskej zmluvy. Naša armáda mala pomocné úlohy, rovnako ako poľská. Ale ako by náš postup do Francúzska na Lyon alebo postup severným smerom využila sovietska armáda, to my stále nevieme.“

    Čiže neviete, kde by sa zastavila?

    „Presne tak. To mohli byť aj klamné manévre. Hlavný úder mohol prísť niekde úplne inde, a to práve obsahujú sovietske dokumenty.“

    Poľský historik Pawel Piotrowski hovorí, že československá armáda mala obsadiť Bavorsko a Mníchov, ale o Lyone nehovorí.

    „Objavil sa plán zo 60. rokov, kde naša armáda mala byť asi za sedem či deväť dní až v Lyone.“
    https://www.sme.sk/c/2676670/vojensky-historik-utok-planovala-varsavska-zmluva-ale-aj-nato.html

    „Rok 1984: Najväčšie vojenské cvičenie v dejinách ČSSR
    V prvej polovici septembra sa na území ČSSR uskutočnilo cvičenie štábov a vojsk Varšavskej zmluvy pod názvom Štít ’84.
    Prvé spojenecké cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy v ČSSR s názvom Štít sa konalo v roku 1972. Odvtedy vojenské manévre s týmto názvom prebiehali každé dva roky vždy v inej členskej krajine VZ.

    Išlo o ostrú skúšku pripravenosti vojsk. Dolaďovala sa bojová činnosť jednotlivých armád i druhov vojsk, preverovala sa úroveň operačno-taktickej prípravy štábu, stupeň vycvičenosti vojakov a veliteľov a v neposlednom rade sa upevňovala tesná internacionálna súčinnosť bratských armád.“
    https://www.vtedy.sk/armada-vojenske-cvicenie-stit-varsavska-zmluva

  • Pliaga tohto sveta su MUŽI opakujem to stale. Uz nejaka zena vyzyvala do vojny?!!

   • Čaputová, Albrightová, Thatcherová, Černochová (česká ministerka obrany), von der Leyenová, Clintonová. Stačí alebo máme pokračovať?

    • Ale ze je tu dnes ozaj humoru…

     • Лаитаз Откин

      To je zatial este dobre.Zatial vyzyvaju a stvu do vojny len muzi a zeny.V buducnosti budu do vojny vyzyvat uz aj LGBT ustavni cinitelia,aby to nebolo take jednotvarne.
      Generali v sukniach,generalky bez zasobnikov mlieka na steroidoch a ine one.

   • Pamatuju si, že jedna američanka (Pelosi?) chtěla vybombardovat Čečensko (Kadyrov jim začal tehdy vadit), akorát na mapě ukázala na Českou republiku!!!

    • Redneckům v pindostanu je jedno z čeho má vývar vojenskoprůmyslový komplex. A koneckonců největší státní fimra hnUSA je vězeňství, no a máte co budou exportovat s tradicí a praxí. Tak nevím o si lidé po světě od takových slibují za perspektivu

 6. V poslednom článku na AEnews písal VK aj práve o tom odopretí vojenskej služby v čase prípadnej mobilizácie. A on neodporúča podávať to oznámenie, lebo tým človek akurát na seba upozorní štátne úrady, že je nebezpečná, iným spôsobom nepohodlná osoba, prípadne aj nepriateľ štátu. A samozrejme v čase mimoriadnej (vojenskej) situácie to aj tak nebude platné. Tak je to na každom ako sa rozhodne.

  • Sursum Corda!

   Už len kvôli tomu manipulatívnemu štýlu písania článkov pána VK by sme to mali brať s rezervou. Všetky články akoby písal podľa nejakej osnovy alebo know-how, ktorých sa prísne pridržiava. Otázka je, aký je skutočný cieľ jeho príspevkov.

  • Jo, mimo jiné radí pan VK vyklidit republiku, utéct do Švýcarska ,nebo Turecka aby bylo víc vykliděných domů a místa pro uprchlíky ,úžasné rady.

 7. Jedině se zmobilizovat proti násilným odvodům a jisté smrti, protože žádné oznámení akceptovat nebudou. Je to jen odvádění pozornosti že pošlete papír a jste za vodou. .Vládne bezpráví a už hezky dlouho. Vidím to tak že záměrem je odvést a zlikvidovat živitele a otce rodin ve válce, oslabení rodin .S rodinami zadluženými po uši neschopnými splácet půjčky, osamocenými ženami s dětmi si poradí hravě.

 8. Sursum Corda!

  Už len kvôli tomu manipulatívnemu štýlu písania článkov pána VK by sme to mali brať s rezervou. Všetky články akoby písal podľa nejakej osnovy alebo know-how, ktorých sa prísne pridržiava. Otázka je, aký je skutočný cieľ jeho príspevkov.

  • hľadač pravdy

   Sursum Corda!
   Pre Teba, ako pre katolíka by odpoveď na tu Tebou položenú otázku mala byť úplne zjavná. Inak napísané – takúto otázku by si ani nemal klásť, pretože by si na ňu už sám mal poznať odpoveď. Keď si tu už ale predniesol: ,,Otázka je, aký je skutočný cieľ jeho príspevkov.” Na to je predsa úplne jednoduchá odpoveď, na ktorú nepriamo dávali odpoveď aj moje posledné príspevky, prípadne aj tie dávnejšie, ktoré si Ty ale pravdepodobne nečítal.
   =========================================================
   Takže v stručnosti k odpovedi na Tvoju otázku, je možné uviesť a aj znovu zopakovať:

   ,,Idea liberalizmu, teda myšlienka „slobody”, celkom sa vymykajúca Božiemu poriadku, je mimochodom oveľa staršia ako slobodomurárstvo. Pochádza zo začiatku novoveku, teda z 15. storočia. Obdobie humanizmu, renesancie a osvietenectva túto ideu konkretizovalo krok za krokom, resp. stupienok po stupienku. Slobodomurárstvo ako „dieťa” osvietenectva vypracovalo liberalizmus v ucelenú ideológiu („náboženstvo slobody”, ako hovoria sami slobodomurári) s praktickým použitím pre všetky oblasti života, ktoré zavádzali do praxe.
   Historický sled jednotlivých krokov výstavby liberalizmu ako celosvetovej, protikresťanskej a protibožskej duchovnej a politickej moci sa dá v úplnosti asi sotva predviesť, v hrubých rysoch však vyzerá takto:

   1.) „Oslobodenie” „vedy” z poručníctva kresťanskej filozofie a teológie. Zo začiatku pozvolný a nenápadný proces, ktorý ešte nemieril priamo proti viere alebo Cirkvi: začiatok novoveku.
   2.) „Oslobodenie” filozofie od teológie a tomu odpovedajúci vznik početných
   filozofických systémov, síce vzájomne si odporujúcich, ale vždy bez výnimky
   viac alebo menej protikresťanských až ateistických: renesancia.
   3.) „Oslobodenie” štátov od monarchov z Božej milosti: založenie USA r.1776,
   a francúzska revolúcia z r.1789 vrátane ich dôsledkov.
   4.) „Oslobodenie” štátov od akéhokoľvek vplyvu Cirkvi jej prísnou odlukou od
   nich v stále viacerých krajinách: laicizmus.
   5.) „Oslobodenie” ľudstva od kresťanského pojatia sveta pomocou evolučného
   a materialistického pohľadu „moderných” prírodných vied na svet: Charles Darwin a jeho epigoni.
   6.) „Oslobodenie” teológie z poručníctva Písma svätého a Učiteľského úradu
   katolíckej Církvi: protestantská kritika Biblie, katolícke modernistické hnutie
   z počiatku 20. storočia a neomodernistická teológia súčasnosti.
   7.) „Oslobodenie” proletariátu od nadvlády kapitálu a buržoázie, ale súčasne
   tak aj od „ideologickej nadstavby” kresťanstva: komunistická revolúcia z r.1917
   a jej následky.
   8.) „Oslobodenie” ľudstva od kresťanských a ďalších obmedzujúcich „predstáv”,
   hlavne v oblasti sexuality: zdeľovacími médiami riadená pansexualita z jej
   dôsledkami až po masovo prevádzané potraty.
   9.) „Oslobodenie” žien z nadvlády mužov: ženská „emancipácia” a feminizmus.
   10.) „Oslobodenie” ľudstva od „dogmatizmu” vzájomnou toleranciou všetkých veľkých náboženstiev a ideológií: chystané jednotné svetové náboženstvo „humanity”.
   11.) „Oslobodenie” ľudstva od seba samého a nahradenie tým vzniknutého duchovného prázdna propagáciou a podporovaním gnostických, magických, okultných a nakoniec aj otvorene satanistických praktík: hnutie New Age našich dní.
   12.) „Oslobodenie” ľudstva od hroziaceho vojnového nebezpečia prostredníctvom
   dialógu a bratského spojenia všetkých veľkých náboženstiev, ako aj zjednotenie
   všetkých národných štátov sveta do jediného svetového štátu: Už ohlásená
   „diktatúra humanity”.

   Celá táto séria „oslobodení” teda nakoniec vyústi v ďaleko najstrašnejšiu tyraniu,
   akú kedy svet videl!“

   Johannes Rothkranz (pravoverný katolícky teológ).

   Zostáva naše konečné ,,oslobodenie” uvedené v poslednom dvanástom bode!!!

   Poznámka k bodu č.11:
   Hnutie New Age sa začalo mohutne rozširovať od polovice sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Do r.1975 (1875-1975 => kabala!) malo hnutie Nového veku zostať v podzemí. New Age vychádza z teozofickej spoločnosti, New Age = Teozofia. Gnosticko-satanistickú para-slobodomurársku ,,Teozofickú spoločnosť” založila v r.1875 Helena Petrovna Blavatská. Blavatská bola vrcholná satanistka a najvyššie zasvätená slobodomurárka v nadnárodných superlóžach.
   Väčšina ani nevie, ako je oklamaná. Ľudia absolútne nechápu, komu slúžia a čomu napomáhajú. V súčasnosti sa učenie o ,,Novom veku” rozširuje všetkými dostupnými prostriedkami a mnohí, či už vedome alebo nevedome tomu napomáhajú. V geopolitických a geostrategických súvislostiach korešponduje hnutie ,,New Age” s Bushom vyhláseným programom ,,New Order”.

   Poznámka k bodu č.5:
   Charles Darwin (1809-1882) bol najvyššie zasväteným nadnárodným slobodomurárom, bol členom najstaršej slobodomurárskej pra-lóže sveta ,,THOMAS PAINE” (založená v USA v r.1849-1852).
   Helena Petrovna Blavatská (1831-1891) bola mladšia pra-lóžová ,,sestra” Charlesa Darwina, bola teda rovnako členkou najstaršej a najvyššej nadnárodnej slobodomurárskej pra-lóže ,,THOMAS PAINE”, z ktorej bola neskôr vyhodená, no bola prijatá do nadnárodnej pra-lóže ,,PARSIFAL” (založená v Nemecku v r.1862).
   ——————————————————————————————————–
   II. vatikánsky koncil, ako som tu už mnohokrát uviedol, zosnovali najvyšší slobodomurári, ktorého dôsledkom bolo (okrem iného) celosvetové masové odpadnutie od pravej viery – teda od katolíckej viery!

   Ako tu vyššie mnou citovaný pravoverný katolícky teológ uvádza k slobodomurárskej výstavbe ideológie liberalizmu – ako celosvetovej, protikresťanskej a protibožskej duchovnej a politickej moci v bode č.11.) :
   ,,„Oslobodenie” ľudstva od seba samého a nahradenie tým vzniknutého duchovného prázdna propagáciou a podporovaním gnostických, magických, okultných a nakoniec aj otvorene satanistických praktík: hnutie New Age našich dní.“

   Teda jednoducho napísané – najvyšší slobodomurári už poučení z dvoch neúspešných pokusov o nastolenie svetovlády v minulom storočí (WWI.,WWII.), v ktorých neuspeli hlavne pre pretrvávajúce hlboké kresťanské vierovyznanie más. Preto satanisti potrebovali najprv zničiť to kresťanské vierovyznanie más, ktoré dnes vo svete zachováva už iba malé stádo! Pre toto ,,maličké stádo” (Lk 12,32) platia Kristove slová: ,,…a pekelné brány ju nepremôžu.” (Mt 16,18).

   Toto je účelom ,,hnutia New Age”, ktoré slobodomurárske lóže začali masovo celosvetovo rozširovať od r.1975, teda až po II. vatikánskom koncile, ktorý bol ukončený v r.1965!! Do učenia ,,Nového veku” patrí aj celosvetové rozširovanie hlúpostí a nezmyslov o ,,UFO”. Na podnet z najvyšších stupňov Satanovej synagogy sa propaganda o ,,UFO” začala rozširovať okamžite po druhom neúspešnom pokuse o nastolenie svetovlády, teda v období po 2. sv. vojne. ,,UFO“ malo za úlohu zapustiť do všeobecného povedomia zárodky nového náboženstva ,,New Age“. Toto je jedným z hlavných cieľov falošnej ,,alternatívy”, rozširovať napríklad aj satanistickú propagandu o ,,UFO” a podsúvať aj takto naivným, už oklamaným, samostatne nepremýšľajúcim ľuďom a pevne v katolíckej viere neukotveným veriacim takéto hlúposti. A presne toto robí aj brutálny manipulátor ,,VK”, ktorý samozrejme musí verejnosti predostrieť aj časť pravdy – aby takto k sebe nalákal širokú verejnosť! Je úplne zjavné, že za silne manipulatívnymi článkami ,,VK” nie je iba jedna osoba, ale celý tím spravodajcov. Je to taká spravodajská ,,hra“ pred ohlúpnutou, dezorientovanou a oklamanou verejnosťou, ktorú absolútna väčšina dnes už nie je schopná prehliadnúť.

   ,,Už „Protokoly sionských mudrců“ přece říkají: „Musíme bezpodmínečně zničit víru v Boha, vyhnat z duší Nežidů každou myšlenku na Boha a Ducha svatého, a nahradit ji číselnými výpočty“ (prot. 4,3; zur Beek 1919, str. 16). – Pro skrytou vrchnost zjevně nebylo nijak obtížné přivlastnit si tyto úvahy svých předků. Podaříli se jí během několika málo desetiletí nechat zavládnout dosud nevídaný masový blahobyt, pak musí zákonitě vyrůst zpohodlnělá, zchoulostivělá, nábožensky lhostejná a o všechny nadpřirozené síly k odporu oloupená generace, pro níž neznamená národ a víra nic, ale udržení komfortního životního stylu naopak všechno. A taková generace by se už neuměla vyrovnat s drtivou ranou třetí světové války.” J.Rothkranz, v roku 1991.

   Preto je tu teraz ,,na programe dňa“ záverečný boj o nastolenie NWO, teda ,,Nového svetového poriadku“ a desaťročiami ohlupované stádo, ktoré navyše už v absolútnej váčšine aj odpadlo od pravej viery – tomuto už nebude schopné odolať!

   Katolík musí mať veľmi jasný a pevný postoj k slobodomurárskymi lóžami podsúvanej propagande o ,,UFO”. K tomuto môžem iba odporúčať prečítanie katolíckej knihy:

   Alain Kérizo, ,,Fenomén UFO identifikován!“, PRO FIDE CATHOLICA (=ZA KATOlÍCKU VIERU!), z německé verze Alain Kérizo, Die UFOs identifiziert!, Verlag Anton A.Schmid, Durach 1999, přeložil Jaroslav Voříšek 1999.
   http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Fenomen_UFO.rar

   V uvedenej knihe je na stranách 106 až 109 uvedený aj možný plánovaný scenár:

   ,,Možný scénář? Stane se evropské letiště dějištěm přistání UFO s mimozemšťany?“

   Takýto scenár má slúžiť satanistom na úplné zničenie kresťanskej viery, samozrejme ale nie absolútne, pretože Kristove slová platia: ,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.”
   (Mt 16,18).
   Tieto Kristove slová samozrejme absolútne platia, no dnes otázka znie:
   KTO PATRÍ DO KRISTOVEJ CIRKVI, KTORÚ PEKELNÉ BRÁNY NEPREMôŽU? Kto patrí do toho maličkého stáda (Lk 12,32)?

   • Лаитаз Откин

    S tym UFO to nie je take jednoduche ako pises.Ano tema UFO bola je a bude zneuzivana agendy.
    Ale tiez tu mame prave UFO dvoch typov-pozitivni a negativni mimoni.
    Je mozne popriet vela veci,a aj UFO,lenze nemozno neverit vlastnym ociam.Co sme videli,to sme videli a inteligenciu na to mame aby sme vedeli odlisit pozemsku letecku technologiu od mimozemskej.
    Osobna skusenost sa popriet neda.Vysvetlovat to preludmi,hologramami a zamenou s tajnou pozemskou technologiou sa neda

   • Sursum Corda!

    Hľadač pravdy, Ďakujem, že si na mňa reagoval a dal si sem ten príspevok. Ide predsa o všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú pravdu a chcú sa stať členmi toho „maličkého stáda“.

    • hľadač pravdy

     Sursum Corda!

     Som rád, že si to takto správne poňal. Reagoval som na Tvoj príspevok a Tvoju otázku, ktorú keby si nepoložil – neodznela by tu takáto moja reakcia. Je to presne tak, ako píšeš – ide o všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú pravdu a chcú sa stať členmi toho maličkého stáda.

     DODATOK, k môjmu predošlému príspevku:
     Veriaci kresťania majú v tomto čase posilňovať a upevňovať svoju vieru
     napríklad aj čítaním životopisov svätcov. Príklady prenasledovaných svätých zverejňujú katolíci na pokračovanie napríklad na tomto odkaze:
     https://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/prenasledovani-krestania-v-staroveku–xiv.-.html

 9. Vyhlásenie som podal začiatkom mesiaca. Mal som to na pláne už 3 roky (teda aj bez tohtoročných rád bádateľa), ale mimoriadne stavy v rokoch 2021 a 2022 mi v tom zabránili. Notársky overené tlačivo som zaniesol osobne na podateľňu Klientskeho centra (poštou by sa to mohlo stratiť) a nechal som si ho od pracovníčky potvrdiť. Do dvoch týždňov mi došlo oficiálne potvrdenie.

  Odmietam bojovať v hocijakej vojne a zabíjanie ľudí prieči sa to môjmu náboženskému presvedčeniu.

  Chlapi, neprešvihnite túto jedinečnú možnosť, lebo budúci rok v januári môže už byť neskoro.

  • Konecne citam nieco k veci, k clanku o podani vyhlasenia…dozvedela som sa to len pred dvoma dnami tak som dnes nahovorila svojich dvoch synov 28 a 34 rocnych aby to isli k notarovi podpisat a odniest na okresny urad BA, velmi sa im to nechcelo riesit ale raz mi mozno podakuju ked nebudu musiet drzat samopal v ruke, len ci to je naozaj pravda tak ako sa o tom pise, bohvie….velmi malo informacii je o tom a termin na podanie vyhlasenia sa krati….tak uvidime…tych par eur a ten cas snad za to stoji..-

   • Ahoj Iveta, je treba, aby tvoji synovia odniesli notársky overené tlačivo (ja som mal 2 ks – 1 pre úrad a druhý som si nechal pre seba potvrdiť) na Klientske centrum Bratislava (na Tomášikovej ulici – https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1) a nie na okresný úrad. Keď prídu na Klientske centrum, je treba ísť na podateľňu, kde sa podávajú materiály pre oddelenie obrany štátu.

  • A čo bolo obsahom toho ,,oficiálneho potvrdenia“, ktorá Vám bolo doručené do 2 týždňov?

 10. Elon Musk ve středu na pokračování každoročního summitu ve švýcarském Davosu napadl Světové ekonomické fórum (WEF) a označil ho za „nevolenou světovou vládu“, kterou nikdo nechce.

  (Článek Jamieho Whitea převzatý z Infowars.com)

  „WEF se stále více stává nevolenou světovou vládou, o kterou lidé nikdy nežádali a kterou nechtějí,“ napsal Musk na Twitteru v reakci na oznámení zakladatele WEF Klause Schwaba o vytvoření „vesnice globální spolupráce“ v Metaverzu.

  WEF se stále více stává nevolenou světovou vládou, o kterou lidé nikdy nežádali a nechtějí ji.
  – Elon Musk (@elonmusk) 18. ledna 2023

  Musk poté spustil anketu, v níž požádal Twitter, aby se vyjádřil k tomu, zda by WEF „měl ovládat svět“.
  V době psaní tohoto článku hlasovalo 86,2 % pro „NE“ a 13,8 % pro „ANO“ s více než 1,5 milionu hlasů.

  Světové ekonomické fórum by mělo ovládat svět
  – Elon Musk (@elonmusk) 18. ledna 2023

  V úterý Musk také označil tvrzení WEF, že přelidnění je globální problém.

  „Populační kolaps je existenční problém lidstva, nikoli přelidnění!“ napsal.
  Populační kolaps je pro lidstvo existenční problém, ne přelidnění!
  – Elon Musk (@elonmusk) 17. ledna 2023

  V pondělí Musk zažertoval, že Schwabova poznámka o tom, že se WEF učí „ovládat budoucnost“, „nezní vůbec zlověstně“.

  „Zvládnout budoucnost“ nezní vůbec zlověstně… ?
  Jak to, že WEF/Davos vůbec existuje? Snaží se snad být šéfem Země!?
  – Elon Musk (@elonmusk) 17. ledna 2023

  Kritizoval také korporátní model ESG (Environmental, Social, Governance) WEF a globálních elit jako „satanský“.

  „Písmeno S znamená satanský,“ napsal.
  S ve slově ESG znamená satanský
  – Elon Musk (@elonmusk) 16. ledna 2023

  Dokonce zažertoval, že kdyby se mezi WEF a diskusním fórem 4Chan konala herní show o to, kdo řekne „nejšílenější věci“, vyhrál by WEF.

  „Bylo by skvělé, kdyby někdo sestavil herní soutěž o to, kdo řekl nejšílenější věci mezi 4chanem a WEF!“ řekl. „Vsadil bych na ten druhý.“

  Bylo by skvělé, kdyby někdo mohl sestavit herní soutěž o to, kdo řekl nejšílenější věc mezi 4chanem a WEF! Já sázím na ty druhé.
  – Elon Musk (@elonmusk) 17. ledna 2023

  Každoroční summit WEF v Davosu potrvá do 20. ledna.

  • WEF je doslova súkromná firma s jediným majiteľom, ktorý ho vlastní ako značku /u nás analógia OĽaNO/, a ktorý získava ročne 390 mil. USD na svoje úlohy. Čiže to nie je ani verejná organizácia! V tom je to celé Schwabove chucpe!
   Niečo ako Epsteinov ostrov pre pederastov – akurát Schwab si strčí svoj plávajúci ostrov do vrecka – je to doslova jeho PR lobbistický mobiliár! WEF patrí len jednému – ostatní sú vo WEF na „párty“! Aj Harari je len aktuálny „komorník“.

 11. Z aeronetu:“Poľský generál uvažuje o vyhlásení povinnej mobilizácie ukrajinských utečencov“.Ukrajinci zase uvažujú o úteku z Poľska do Česka.Takže „prišiel mráz „aj na hrdinských dezertérov z Ukrajiny.Aj keď zase na druhej strane sa im nečudujem, že nechcú bojovať za nejakého hnusného, špinavého,podradného židáka, ktorý len žobre zbrane od celého sveta…On a jeho zlodejská žena, ktorá míňa desiatky tisíc eur po nákupoch v Paríži sú najväčšie zlo pre Ukrajinu… Veľká časť Ukrajiny je už aj tak kúpená americkými firmami Black Rock a Vanguard, takže za čo by mali Ukrajinci vlastne bojovať?Za záujmy amerických kartelov nech si bojujú slávni americkí vojaci…Doteraz robili bordel len v slabých rozvojových krajinách,tak nech teraz ukážu, akí sú „bojovníci“.

  • Ak Rusko náhodou obsadí celú Ukrajinu, tie skúpené majetky BlackRocku a Vanguardu budú na nič, lebo Rusko na to určite nebude prihliadať. Alebo inak povedané – vojnová korisť má prednosť pred kúpnou zmluvou.

   • Putin navrhol zákon o vypovedaní zmluvy a záväzkov Ruska s Radou Európy – čo je orgán, ktorý by mal dohliadať na dodržiavanie zákonov a ľudských práv. Akurát – podľa pravidiel mocných sveta. No – a ešte tak vypovedať Ženevskú dohodu a „totálna vyhladzovacia vojna prestane byť pre Rusko historickým problémom“:

    • „Maličkosť“ – členovia zoskupenia Rady Európy sú zaviazaní zrušením trestu smrti! Myslím, že Putin konceptuálne /Bielorusko má trest smrti a často ho využíva proti ťažkým hrdelným zločincom/ potrebuje oslobodiť zopár generácií Rusov od neustále sa recyklujúcich generácií rozvratných chucpe zločincov, ktorí to budú skúšať a skúšať a budú drzejší a drzejší! No schválne – kedy Rusko zavedie trest smrti!

  • Spravne !!/

 12. Áno, keď som silnejší,ako nepriateľ,tak kašlem na nejaké zmluvy a aj zákony a zoberiem si, čo chcem,ale to je ešte len budúcnosť….Putinovi nevidieť tak jednoznačne do hlavy, uvidíme,ako sa to celé „vykryštalizuje“.

  • 67% Slovákov otvorene podporuje Rusko – navliecť ich do ukrajinskej uniformy proti Rusom by znamenalo otvorenú občiansku vojnu! Teda – likvidovať odmietačov spôsobom, aký spomína VK – detto!

   Skurvená vláda /Naď/, ktorej bola vyslovená nedôvera – nemôže ani dočasne rozhodovať o tak závažných veciach, o aké sa pokúša 5-koalícia Fialovej vlády v ČR. Pokiaľ by si to skúsila Čaputová sama – vyparí sa z povrchu zemského!

   Všimnite si – čo vyvádza Ficozmrd! To sú priority „štátnika“. Vyjebanec sa vyslovene vyhýba nejako zakročiť proti tejto eskalácii! teraz je najdôležitejší „Sulík“!

   Toto /konflikt na Ukrajine/ je celomarxistické spiknutie! Ak je tu niekto taký idiot, že si myslí, že ide o reštauráciu „zlatého“ komunizmu – „za ktorého sa mal každý blbec dobre“ – NIE!!! – ide o konečnú neomarxistickú monarchiu NWO! Rozdelenie Európy na Západ A Východ má skončiť po vojne s Ruskom pod jediným sionmarxistickým jarmom! Taký je plán!

   • „Dezinfekcia zákopov“
    Ruské termobarické bomby.mp4
    https://ulozto.net/file/An59fkcsLat8/ruske-termobaricke-bomby-mp4#!ZGuwZQR2AzEuA2EvMwSvZmuxZQt3Mwu0LHjkERV1nJx0qQMvZN==
    ————————————-
    Ad gen. Pavel – „Válka přináší oběti, ale pro mě bude každý padlý hrdinou, ne jen číslem.“ – to je vyslovene psychopatická namyslená zelená guma! Pre neho bude niekto niečo! Takéto niečo treba hneď ovaliť! Sa bojím sprostých voličiek v ČR! Lebo uniforma, lebo pestovaný salónny elegán! „Ochranca“! FUCK!

    • Neviem na to reagovat válka je negramotnost ľudskeho myslenia ,pre ženy je to nezmyslom , pretože vychováva deti ,ked vidí k čomu vychováva tie nevinné stvorenia tak sa ptam sama seba načo ked sa ich stroja pozabíjat šibnutý muži vo vojne+++

     • Myslím, že elitným predátorom sú „tvoje“ deti úplne u prdele! Podľa seba súdiš ich konanie?

     • Peknú odpoveď si mi napísal len ju za psom hodiť ako kus žvanca

 13. Odpírače služby posílá Ukrajina přednostně zako zdravotníky do 1. linie fronty, jen nedostane zbraň na střílení po lidech, takže jen hloupý naivka si myslí, že nějakým papírem se ochrání – to je OMYL !!! Je tam ohrožen stějně, jako ti druzí !

  Lidé zapomínají, že za války přestávají postupně platit občanské zákony – jen se podívejte na ty minulé, a konečně pochopíte !

  I bez tohoto článku to dávno vím.

  https://aeronet.news/nemecky-denik-odhalil-neverejnou-informaci-ze-vlady-cr-a-slovenska-podporuji-myslenku-ze-se-vzdaji-slibenych-tanku-leopard-pro-sve-armady-ve-prospech-ukrajiny/

  http://www.jak-prezit.cz

  • Tento papier je tiež istou formou referenda pre vedenie štátu. Ak veľa ľudí odmietne, budú vedieť, že sa o mobilizáciu radšej ani len nemajú pokúšať, lebo tvrdo narazia. Ak by štát nerešpektoval právo občanov na odopretie vojenskej služby, občania majú právo sa vzbúriť (Článok 32 Ústavy). Tohto by sa vedenie štátu malo báť, lebo pri vzbure sa už občania nebudú pozerať na zákony, že čo si môžu alebo nemôžu dovoliť. Vtedy by to už bolo „ručne stručne“ a vedenie štátu by nemuselo dobre dopadnúť.

   • Od roku 1998 informuji lidi o našich Vesmírných přátelích – všude v lodích nad námi. http://www.andele-nebe.cz

    Pokud lidé s nimi spolupracují, pak mají OCHRANY, které žádný ďábel nepřemůže !

    Takže to je POSLEDNÍ MOŽNOST LIDÍ, jak se zachránit, ale každý vidí tento vývoj, kdy ďáblové, kteří povstali z mas negativních lidí, zvětšují zabíjení v Evropě !

    Součást negativního stavu většiny lidí je CENZURA a šíření POMLUV, a to i u alternativních médií – to vidím jasně a všude – proto se na tyto negativní lidi valí válka a dá jim takové lekce, které si budou pamatovat tisíce životů.

    • Israismael

     Ľudia často počúvajú ze sú mimoriadne zle mimozemské entity..
     Hovoríte ze jediná záchrana je nástup do mimozemských objektov v poslednom možnom okamžiku pred katastrofou zeme resp keď začne taka katastrofa ? .. Fajn.. Takže ste skúsený pan pracujete s energiami a tak teraz vysvetlite ľuďom… Keď pristane ufo a na záchranu ich musí byť obrovské množstvo, a keďže takéto entity vedia aj super zavádzať keď sú temne (a väčšinou sú) tak co potom?? .. Vysvetlite teraz ľuďom ako rozoznaju ktoré ufo je to,, spravne“, ak by sa sem nasuvali na zem viac tých entit ?.. Ešte raz opakujem… Ak chcú ľudstvo oklamať tak oklamu a môžu sa robiť za dobré entity.. Chápate na čo narážam??.. Poznám stavbu stvorenia.. Od spodku zeme až po Grál a božiu ríšu.. Entity môžu žiť len v jemno hmotných nám neviditeľných svetoch, vysie už nie… pretože od duchovnej ríše sa prenos na veľké vzdialenosti robí cinom ducha( magnetickou duchovnou myšlienkou) tam nie sú potrebné ufa.. Na čo keď prenos je úplne iný.. A kto žije v blízkosti hrubej hmoty a jemnejsej hmoty v priestore astralu a nad ním?? (stredná hrubohmotnost)…ak teda poznám stavbu stvorenia, poznám aj obyvateľov v tej ktorej sfére od zeme, astralu, aj valhaly, aj duchovných svetov a grál aj božia sféra… Potvrdenie je dané Božím synom Imanuelom.(Abdrushinom,nie tym ceskym falošným kedysi, ktorý sprznil všetko čo sa dalo sprznit ), to isté je potvrdené aj slovom druhého Syna Ježiša…
     Vychádza mi to, ze tie entity nemôže byť nik iným, ako padli anjeli.. Pretože žijú mimo túto hmotnosť a presúvajú sa na tzv magnetotracersoch (ufo), nehlucne na základe magnetizmu Zeme..

     • Ti lidé, kteří nerozpoznají dobré od zlých entit (platí to jak u lidí, tak u mimozemšťanů,) NEMAJÍ ŠANCI NA ZÁCHRANU – tito lidé si neustále až dosud volili NEGATIVNÍ STAV SVÝM KONZUMNÍM A NIČIVÝM ŽIVOTEM – ničili sobě i bližním zdraví a ničili přírodu.

      Já nežiji konzumně, nepoužívám auto (nikdy jsem jej neměl) a nehromadím majetky – JE VÁM TO JASNÉ ???

      Ani nikoho neovládám a nemanipuluji, necenzuruji, neparazituji na nikom, jak je to tu rozšířené u lidí, atd.

      Pokud člověk žije SOULADNĚ s přírodou – planetou Zemí (tam patří i zdravá strava bez masa), pak je na dobré cestě se ZACHRÁNIT před těmito ďábly, kteří jsou na všech kontinentech tohoto světa !

      Už to řešení někteří částečně říkají, i když ne úplně správně, např. p. Staněk.

      http://www.co-jist.cz
      http://www.jak-prezit.cz
      http://www.andele-nebe.cz
      http://www.neocipuj-se.cz
      http://www.nejsme-otroci.cz
      http://www.playlist-music.org
      http://www.evakuace-lidstva.cz

     • Israismael

      Ďakujem za odpoveď pan Benda ja vás ani nijak neupodozrievam len som kládol otázky ktoré možno zaujali aj čitateľov…

     • Objektívne

      Nie je vylúčené, že to dopadne rovnako ako za čias Atlantídy a mnoho krát pred tým. Nikto totiž neráta s tým, že pri konci cyklu vždy nastáva veľká zmena v elektromagnetickom poli Zeme, ktorá pôsobí na psychiku ľudí, ktorá sa môže vysvtetlovať napríklad aj démonickými stavmi.

 14. Ako a kde sa robí overená kópia dokladu ktorý mi príde z úradu?

  • U notára alebo na matrike. Oni spravia kópiu a hneď ju aj overia. Kópiu môžete spraviť aj vy doma na kopírke, ale notári sú radšej, keď kópiu spravia oni, lebo potom nemusia podrobne kontrolovať, či na vašej kópii nie je náhodou niečo pozmenené.

 15. Občanské zákony a práva neplatí dávno viď covidmánia,nemusí být ani válka.Mají všechno předem připravené několik desetiletí i s předpokladem jak budou lidi reagovat,ostatní vymyslí a dodělají za pochodu.

 16. DÁVNÉ CIVILIZACE – POUČENÍ Z OPAKOVANÝCH CHYB
  Přijal: Ivo Aštar Benda
  18.1.2023

  Přítomní: Aštar, Ptaah, Semjase, Gorloj, Pleja, Jamahama

  „Nosíme vás v našich srdcích, pomáháme vám v každodenním životě, radíme v situacích, do kterých se dostáváte.

  Antarktida vás zajímá, je to dávná historie, je to civilizace, která nezvládla ZÁKONY ŽIVOTA, proto skončila. Všechno slouží jako ŠKOLA ŽIVOTA A PRO POUČENÍ, JAK ŽÍT ŘÁDNĚ POZITIVNÍ ŽIVOT.

  My (příjemce) jsme žili v Atlantidě a Antarktida byla před miliony let. Tyto ruiny jsou proto tak zachovalé, nepůsobila na ně eroze, protože byly v ledu.

  Máte to všechno pro POUČENÍ stejně, jako nám všem v mnohých jiných světech. Poučení spočívá V POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ ŽIVOTA, jako je ZÁKON AKCE A REAKCE, ZÁKON ODMĚNY A ODPLATY, ZÁKON JEDNOTY, ZÁKON LÁSKY, ZÁKON MÍRU, ZÁKON POMOCI A NEZASAHOVÁNÍ a DALŠÍ ZÁKONY ŽIVOTA, které má každá sentietní bytost vepsané v DUCHOVNÍM SRDCI – 4. ČAKŘE.

  Proto NIKDO se nemůže vymlouvat, že nevěděl, KAŽDÉMU jsou dostupné, pokud má své DUCHOVNÍ SRDCE OTEVŘENÉ, a to je klíčová věc !

  Pokud má DUCHOVNÍ SRDCE ZAVŘENÉ, tak NEMÁ PŘÍSTUP K DUCHOVNÍM ZÁKONŮM ze svého NITRA a je odkázaný na VNĚJŠEK a VNĚJŠEK znamená fakticky NEGATIVNÍ STAV. A potom jsou PÁDY A PROPADY NEVYHNUTNÉ A JISTÉ.

  Je důležité se zaměřit na OTVÍRÁNÍ SVÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE, které má každý člověk v středu hrudi – 4. čakra. OTEVÍRÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE je klíčem k zdárnému PŘEŽITÍ, od něj se odvíjejí VŠECHNY OSTATNÍ KVALITY ŽIVOTA.

  Proto slyšte, co vám já, Aštar Šeran předávám s láskou v srdci z naší Vesmírné stanice ŠÁRE nad planetou Zemí.

  MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI, LÁSKU SI DÁVEJTE, NAVZÁJEM SE VCIŤUJTE a myslete na to, že tím si tvoříte svůj PRAVÝ ŽIVOT.

  MÍR V SRDCI značí DUCHOVNÍ VYZRÁLOST.

  ROVNOVÁHA VAŠICH ČINŮ značí VAŠI VYVINUTOST a schopnost VNÍMAT CELEK značí pochopení JEDNOTY VŠECH BYTOSTÍ V CELÉM STVOŘENÍ a tehdy se vám OTEVÍRAJÍ BRÁNY NEBESKÉ.

  MÍR, MÍR MÍR.“

  Děkuji mám drahým Vesmírným přátelům – ANDĚLŮM NEBE a předávám toto sdělení lidem planety Země, aby věděli, že civilizace má být tak ROZUMNÁ a MOUDRÁ, aby nezanikla, a ne opačně, KDYŽ SE ŘÍDÍ VNĚJŠKEM – v tom případě má k rozumnosti a moudrosti DALEKO !

 17. Jen se na sebe podívej.

  Všechno je obráceně, všechno je vzhůru nohama.

  Lékaři ničí zdraví,

  právníci ničí spravedlnost,

  univerzity ničí znalosti,

  vlády ničí svobodu,

  hlavní média ničí informace

  a náboženství ničí spiritualitu.

  LIDÉ SE NECHALI OKRÁST SILAMI TEMNA

  O SCHOPNOST ROZLIŠOVÁNÍ DOBRA A ZLA !

  A to buď v tomto jejich životě anebo většinou již v předchozích jejich životech.

  Problémem a hlavní charakteristikou lidí je, že stále hledají viníka svých problémů MIMO SEBE,

  proto nemohou správně postupovat ve svém vývoji.

  Jsou pro kohokoliv žijícího v Nebi UKÁZKOU, JAK NEŽÍT ŽIVOT !!!

  Lidé planety Země tak stvořili DUAT – DUCHOVNÍ BOJIŠTĚ – svět po 300 000 let tvořený

  zcela rovnovážným soubojem Sil Světla a Sil Temna,

  ve kterém 98 % z lidí je dnes dálkově ovládána entitami z Temných světů

  a žijí iluzorní, mrtvý život s vlastními zážitky na vlastní kůži !

  ZMĚNA 2020

  Co se začalo v roce 2020 díti, kdy skončila přechodná etapa na planetě Zemi

  Toto je POSLEDNÍ SOUD, čili TŘÍDĚNÍ DUŠÍ, oddělování čistého zrna od zlého plevele, což už nebude tolerováno, aby dál zde žili pospolu a jak v podobenství Ježíš praví: Plevel nemůže být vytrhán coby výhonek mladý a ještě nezralý, protože by to vytrhalo i zrno.. musí se počkat, až bude zrno dostatečně silné a dospělé, aby vytrhání plevele jej nepoškodilo.. pak bude plevel sesbírán a naházen na hromadu a spálen a dobré zrno bude Otcem svezeno do jeho stodol … proto je nejen ten Covid vlastně metlou na hmoťáky a na zlouny, které nejen to odstraní.. vytrhává je to odtud i s kořeny a přesunuje je to temných dimenzí pekel či pravěkých jiných planet posléze pro opakování cyklu reinkarnací z důvodu změny prostředí a podmínek,
  což změní nakonec duši každou, kupodivu…

  Viz obr. 5000 Třídění duší na http://www.andele-nebe.cz

  http://www.jak-prezit.cz

  • Israismael

   Máte pravdu s tým súdom, sme blízko diania, ktoré rozhodne o ľuďoch ci pôjdu smer Svetlo alebo smer Temno a Rozklad.. Ten čas je veľmi blízko, ale skutočne veľmi blízko a ľudia sa smejú a neveria.. Presne ako bolo za čias Noeho keď sa mu smiali ze na co stavia také monštrum koráb, smiali sa a bavili ďalej vo svojich zmysloch až prišlo to co prišlo.. A nikdy by tomu neboli verili…
   Tu je malá ukážka zo spisu Syna Božieho Imanuela, ktorého na konci časov sam ježiš oznamoval, ze príde dat všetko do vysvetlenia, porozumenia aby objasnil ľuďom celú Pravdu pokrutenu ľuďmi a temnom a oznamoval ho pod menom Duch Pravdy…
   ABDR:
   přichází nyní vše přímo a neočekávaně ke konečnému vyřízení! Bytostní(veľký aj malý od Valhaly) jsou nově posilováni k neslýchané moci. Obracejí se ve svém působení proti všem lidem, kteří je dosud nutili svými zmatenými činy, aby z poslušnosti k zákonům stvoření formovali jen nepěkné věci. Nyní však jest Boží síla nade vším lidským chtěním v celém stvoření. Ona Boží vůle, která dovolí formovati jen čisté, dobré, krásné a všechno ostatní zničí!

   Boží síla vnikla také již do pozdějšího stvoření(do blízkosti Zeme) , aby nyní zde sama působila. Všichni bytostní zasahují rychle v radosti a hrdosti, podporováni touto nejvyšší silou, do nesčetných smyček tkaniva všech osudových nitek pozemských lidí, aby je jásavě dovedli k jejich konci!

   Poslouchajíce příkazů ze Světla, trhají všechny nitky, které jsou jen slabě zakotveny v duchovnu, aby duše zůstaly úplně odloučeny od Světla, když temné šňůry pádně uhodí zpět na své původce se vším, co na nich visí!

   Ale i přetrhání těchto nitek nastává zcela zákonitým způsobem, ke kterému dává podnět jedině způsob lidí, neboť bytostní nejednají libovolně.

   Božská síla Světla sjíždí nyní jako blesk do všech nitek! Ty nitky, které spějí ke Světlu a nesou tento druh stejnorodosti v sobě, které silným chtěním těch, s nimiž jsou spojeny, dostatečně zesílí, aby snesly toto náhlé vniknutí nezvyklé síly Světla, dosáhnou tím obrovské pevnosti a svěžesti tak, že k nim připoutané lidské duše silnou přitažlivostí budou vytrženy z nebezpečí temnoty a tím také z nebezpečí býti staženy s sebou do rozkladu.

   Avšak slabé světelné nitky, vytvořené jen slabým chtěním, nesnesou náhlý, obrovský tlak Boží síly. Spálí se a budou bytostnými pomocníky odstraněny. Ti, kteří byli na ně připjati, zůstanou vydáni na pospas temnotám. Příčinou tohoto přirozeného dění jest jejich vlastní vlažnost, která nemohla tyto nitky vytvořiti dosti pevné a silné.

   Tak najdete v nynějším dění jen spravedlnost! Proto je zaslíbeno, že vlažní budou vyvrženi, jak se to nyní do posledního písmene ze Světla naplnilo.

   Pozn: nitky sú magnetické vyžarovania ľudskej aury(bud svetle alebo temne vyžarovania) . To ze bude silné božie vyžiarenie na nitky utkane človekom, značí, ze vyznam deja písaného v biblii je :,, PRÍDEM V OBLAKOCH.“.

  • Objektívne

   Istý oznamovatelia hovoria o veľkej invázii Archontov v r.1996. Je pozoruhodné, že rok 1996 je aj začiatkom totho, čo Biblia nazýva „posledné dni“. v trvaní 50 rokov. Pri meraní Zemského elmg. poľa agentúra NASA ale aj ESA došla na to, že Zemské magnetické pole začalo intenzívne strácať na sile práve od roku 2000 a ďalej klesá po aproximovanej krivke Napierovej konštanty čo spôsobí v blízkej budúcnosti obrat magnetických pólov. Celkom dobre to vychádza na tých 50 rokov. Je dobré si všimnúť, že všetky negatívne agendy sa aktívne vykonávajú v rozsahu týchto 50.rokov. Všetko sa musí stihnúť do roku 2050. Môžeme si položiť otázku prečo je to dôležité stihnúť práve do roku 2050?
   Na to existuje odpoveď a prišiel na to aj P.Staněk. Tí na vrchole pyramídy totiž vedia niečo, čo my nevieme. Staněk hovoril o mimoriadne veľkých zmenách v celkovom enviromente, ktoré môžu nastať veľmi rýchlo. To, že vy žijete v súlade s prírodou vám nepomôže, pretože neviete pred čím sa máte zachrániť. Aj v Biblii sa píše o záchrane a Biblia tým nemyslí mimozemšťanov.
   To, čo vedia tí na vrchole pyramídy, pred čím je potrebné sa zachrániť je diametrálne odlišné od toho, čo si myslíme my o záchrane a súvisí to so Slnečnou udalosťou. V istých kruhoch sa dá počuť termín „slnečný záblesk“. Tento termín je správny, len je potrebné na fyzikálnej úrovni vedieť čo presne to vyjadruje.

 18. Kto sleduje 5-dielny seriál k NWO – Veľký reset od J. Kaufman, dnes je tu 3. časť.

  P.S. Niekto sa tu pýtal, prečo sa tu na webe tak často vraciame do minulosti? Aký to má zmysel?
  V danom článku je krásne vysvetlené prepojenie obdobia r. 1666 (už ten rok je – príznačný), kedy vzniklo tzv. Sabateánske hnutie, ktoré proklamovalo myšlienku, že len cez hriech sa dostaneš k vykúpeniu – spáse. Sodoma-Gomora – presne taká, aká funguje i v týchto – posledných Časoch. Je to 350-ročná – časová skratka do súčasnosti, alebo opačne, 350-ročná „slučka“ – do minulosti.

  https://cz24.news/j-kaufman-sabbateani-zionismus-a-novy-svetovy-rad-nwo/

 19. Pozorujem nízku účasť na referende – a vzhľadom na cca 80%-nú nenávisť k súčastnej vláde – ľudia zároveň vyjadrujú stoický odpor aj k tým, ktorí by sa chceli znovu dostať k moci! 90% ľudí intuitívne cíti, že niečo nie je s pravdou v poriadku – „vodcovia“ už môžu ísť do riti! Takže ústava nateraz prežije. Taký je výsledok minimálneho pôsobenia médií v tomto prípade! Ľudia sa nenechali – nemali ako – zatiahnuť do špinavej hry! V tom je historická a kolektívna múdrosť národa! Zmrdi urobili chybu – že nepôsobili! Ono to malo byť tak – že to my sami si máme zničiť štátnosť! Nie nie nie zmrdi! Vládu tu vždy bude treba – ale ie tú vašu!

  • TOTO NIE JE VYTRHNUTÉ Z KONTEXTU – TOTO JE GROS O ČO IDE!
   “ ako prezidentka však robím všetky potrebné kroky na to, aby sa ústava zmenila v parlamente do konca januára“

   Celý text:
   „Moja neúčasť na referende je vyjadrením môjho občianskeho postoja, ako prezidentka však robím všetky potrebné kroky na to, aby sa ústava zmenila v parlamente do konca januára a v dôsledku toho mohli byť predčasné voľby v čo najkratšom reálnom termíne,“ zdôraznila.“
   https://www.cas.sk/clanok/2761115/caputova-dava-jasne-najavo-co-si-mysli-o-referende-toto-je-moj-obciansky-postoj/
   ————————————————————
   https://www.prezident.sk/page/pravomoci/

   • Prezident/ka Slovenskej republiky nemá právomoc zasahovať do Ústavy Slovenskej republiky – teda – jej mediálne vyhlásenie, že „ako prezidentka však robím všetky potrebné kroky na to, aby sa ústava zmenila v parlamente do konca januára “ – môžme chápať, ako jej priznanie, že prekračuje svoje právomoci verejného-ústavného činiteľa! Čo môže byť skutočnosť, ktorú treba dokázať, že nejde len o jej pózu pre verejnosť – čím by sa mali okamžite zaoberať orgány činné v trestnom konaní a generálny prokurátor SR!!!

    Na riešenie vládnej krízy má Čaputová nástroj tu:
    „vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116“

    „rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3.“
    ——————————————
    K článku:
    „je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl,
    vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,
    môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie“
    https://www.prezident.sk/page/pravomoci/

    • „môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie“ – vláde SR bola vyslovená nedôvera, Čaputová ju sama „upratala“ do provizória, a teda – bolo by absurdné, aby Čaputová prijímala návrhy nedôveryhodnej „vlády“ v tejto veci! Čo nie je úplne nemožné, ak o tom rozhodne ako bábka cudzej mocnosti! Čo bude flagrantná vlastizrada. Jej – ako skládkovej „právničke“ zjavne tento termín a jeho dôsledky „nedochádza“! Skrátka – „Evita je Evita“!

  • to je jedno kto

   troska to nedava zmysel co hovoris, na jednej strane, ze mali posobit, ale spravili chybu ze neposobili, cim sme zachraneni..

   to ohlusujuce ticho bolo uplne jasne preco bolo. aby prislo co najmenej ludi. inak by si pocul oslavne ody, ako pocas kovidmanie, ked si pustil radio, tv, internet, ci otvoril chladnicku a nebolo chvile, aby si o kovide nepocul nejaku novinku.

 20. Nakonec se to vyřeší samo. Na válku jsou potřebné peníze a vojáci taky nebudou bojovat zdarma. https://cz24.news/v-usa-bol-oficialne-prekroceny-dlhovy-strop/

 21. Ještě k tomu odepření vojenské služby. I to vám akceptují ale odvedeni budete. S tím že budete v první linii zdravotníky kde se „peče ale beze zbraní. To jsem nevymyslel ale někde jsem chytil výklad znalého. Nebo zahlédl tady? Žádná výhra ale „akcelerovaný kanonenfutr.

  • To nie je celkom pravda. Práca je možná len v civilnom sektore. Stále platí, že ak zákony prestane dodržiavať štát, nemusia ich potom dodržiavať ani občania.

   • To je váš výklad ale iluze si fakt nedělám. Scintat jde cokoliv, zeptejte se právníků a ty nejdražší to dají jakkoliv. 🙂
    Dají to s no já nevím jakou legendou ale zabalí je třeba se zástavou červeného kříže spoluprací a zlanaří jakousi matku hybridu z elisia či odkud a máte civilní sektor hrdinů.
    ..alahu dej nám vláhu, ale nemusíte být tak cynický ale s „válečníky teda?

   • Vážená redakcia,zaspali ste ? Na Slovensku odkedy máme novú vládu a tvz.prezidentku,sa bežne porušujú zákony,to len po ludoch tlačia dodržiavat zákon,ale “ elita “ nemusí.Takže oni si spravia s národom čo chcú a ľud sklopí uši.

    • Kto sklopí uši, nech ide na front. Ostatní sa môžu vzbúriť. Bude to rovnaké triedenie ako pri očkovaní – poddajní sa zaočkujú a doplatia na to, slobodní ľudia to odmietnu.

     • to je jedno kto

      vy ste hlavne redakcia brutalne naivni, v cechach je TERAZ na stole zakon, ktory rozsiruje moznost, kde armadu poslat, teda mimo statu, a to je samozrejme len zaciatok zmien. je uplne jasne, ze takto sa da upravit akakolvek stavajuca pravna uprava, ktora podla vas momentalne niekoho udajne chrani pred nastupom na front. alebo ste uz zabudli na mikasove vyhlasky? vyzera ze ano..

      dobra snaha je dlazdena cestou do pekla. fakt je velmi potrebne byt velmi opatrny, co komu clovek poradi, pretoze mu moze pomoct rovno do hrobu. nedostatkom informacii a tym padom ich nespravnou syntezou.

     • Zmeniť sa dá všetko. Ale keď sa ľudia predtým jasne vyjadrili, že niečo nechcú a oni to zmenia, už to samé je považované za podraz a tým pádom aj reakcia ľudí bude prudšia ako keby to zmenili len tak rutinne.

      Na veľkú dieru treba veľkú záplatu. Ak by sa ľudia na Ukrajine vzbúrili proti režimu na začiatku vojny, pár by ich mohlo síce padnúť, ale určite by ich padlo menej ako ich padlo počas posledného roka na fronte. S vražedným režimom sa nedá jednať v rukavičkách, je nutné sa správať tvrdo, inak vás ten režim zomelie.

     • to je jedno kto

      „reakcia ludi bude o to vacsia“, chapete co pisete? ludia su 10 krokov pozadu. to nema byt reakcia na vonkajsi podnet, ale clovek ma byt proaktivny a kreovat procesy sam. tym padom ho nezaskoci nejaky proces, ktory na neho zrazu zacne tlacit ako skala v topanke. v zasade ta reakcia ludi bude, ze sa niekde vyburia a tomu verte, ze ten proces zase preberie niekto, kto ma nad nim v zasade po cely cas aj kontrolu. cele zle.

 22. Zábavná epizóda nastala, keď sa novinár drzo “zahryzol” do Pistoriusa otázkou – prečo ste napokon odmietli dodať Leopardy na Ukrajinu? Minister odpovedal s ostýchavosťou počúvajúceho batoľaťa v materskej škole: “Sám neviem, ako sa to stalo…”

  Aký bol výsledok? Nakoniec bol prijatý plán napumpovať Ukrajinu západnými zbraňami. A s jasným dôrazom na útočné zbrane. Rozsah toho, čo Kyjevu v Ramsteine sľúbili, dokonca aj samotní Američania, vyzerá impozantne.

  Ale aj ježkovi je jasné, že všetka táto vojenská technika si vyžaduje profesionálne zaobchádzanie. Ukrajinské posádky nebude možné rýchlo vycvičiť. A NATO požaduje, aby Kyjev začal ofenzívu už v marci alebo apríli. Je veľmi pravdepodobné, že dovezenú bojovú techniku bude v takomto prípade prevádzkovať nielen ukrajinská armáda. Ale aj americkí profesionáli v podobe “dovolenkárov a dobrovoľníkov”. Veľké objemy západných zbraní (a nie všetky sú nové) na Ukrajine budú nevyhnutne vyžadovať aj hory náhradných dielov. A to sú aj železničné vlaky alebo karavány nákladných áut na cestách. A čo, budeme sa na to všetko pozerať, kým budeme fajčiť primulky na svahu?

  Moskva už niekoľkokrát vyhlásila: všetka západná vojenská technika dodaná Ukrajine bude naším legitímnym vojenským cieľom. Bolo by dobré, keby po tomto varovaní nasledovali skutočné údery. Do popredia ruskej špeciálnej operácie sa dostáva úloha, aby dodávky západnej vojenskej techniky do Kyjeva stratili zmysel. Naše spravodajské služby dobre poznajú “vstupné body” pre toto vybavenie na ukrajinských hraniciach s Poľskom, Rumunskom a Slovenskom. Kalibrov a Kindžalov máme dosť. Najskôr nimi musíme zasiahnuť západné zbrane a tanky, ktoré ešte len vstupujú na Ukrajinu. Ak sa totiž dostanú do bojových pozícií, bude to oveľa ťažšie a môže to vážne oddialiť realizáciu operačných plánov.
  https://www.hlavnespravy.sk/bude-slovensko-kaliborovane-ruskymi-raketami-nato-pozaduje-ofenzivu-kyjeva-uz-v-marci-aprili/3021709

 23. Svarga Jesm

  Dobrý deň,
  je potrebné si podávať vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, pokiaľ som už v minulosti absolvoval civilnú službu? Som automaticky zaradený do zoznamu občanov podliehajúcich alternatívnej službe? Lebo na tlačive s ministerstva je len sucho konštatované, že absolveti civilnej služby si tlačivo nepodávajú. Perlička na záver, zmení na to niečo, keď som si medzitým spravil zbroják a vlastním strelnú zbraň?
  Ďakujem.

  • Áno, keď ste absolvovali civilnú službu, tak ste automaticky v zozname na vykonanie alternatívnej služby, lebo už raz ste vyjadrili odporetie vojenskej služby a to stále platí.

 24. Peter Hroncok

  v clanku pisete, ze sa to podava na Okresny urad, zaroven vsak, ze ZV musi ist do BB. Teda ludia z okresneho mesta do krajskeho?? Ako tomu rozumiet?

  • Podáva sa na Okresný úrad v sídle kraja. To znamená, že nie všetky okresné úrady vedú evidenciu brancov, ale len okresné úrady v krajskom meste. Čiže okresný úrad v Banskej Bystrici vedie tú evidenciu pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš atď. Ľudia z týchto okresov to vyhlásenie podávajú na Okresný úrad v Banskej Bystrici. Podobne to platí pre zvyšok Slovenska.

 25. nie je tam nahodou chytak??? V kazdom vzore je odopretie mimoriadnej sluzby. Chyba slovko vojenskej.
  Nie je to chytak? Vlastne odopriem mimoriadnu sluzbu a mozu mi nariadit vojensku?

  • Nie, nie je to chyták. Tak sa to oficiálne volá. Sú tam odkazy na paragrafy a z nich je jasné, že sa jedná o vojenskú službu.

 26. zdravim, moj priatel si to podaval v roku 2017,prislo mu aj potvrdenie, tak ako pisete. Len by som chcela vediet, ci to netreba podavat znovu – ci sa za tie roky nieco nahodou nezmenilo. Dakujem pekne za odpoved

 27. Zdravím , moja otázka znie či toto vyhlásenie neovplyvnuje vydanie zbrojného preukazu . Vďaka za odpoved

Pridajte komentár

*