Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Korenie, čo regeneruje mozog a napráva škody po mozgovej mŕtvici


Print Friendly, PDF & Email

Kurkumín napomáha uzdraveniu pacienta

Príjemným prekvapením pre tých, ktorí oceňujú jedinečnú pikantnosť kurkumy, je zistenie, že s jej aktívnou zložkou, známou pod názvom kurkumín, sa spája niekoľko vrstiev výnimočných zdravotných benefitov.

Jeden z posledných bol odhalený v štúdii, v ktorej vedci testovali túto účinnú zložku v jej účinkoch na pacientov so srdcovým zlyhaním a ukázali sa jej účinky aj na iné orgány, vrátane mozgu.

Ako človeka ovplyvňuje zlyhávajúce srdce

Srdcové zlyhanie, ktoré celosvetovo ročne zažíva takmer 120 miliónov ľudí (na Slovensku zhruba 100.000 ľudí), vám oslabuje srdce a ovplyvňuje jeho schopnosť pumpovať dostatok kyslíka.

Pacienti už nie sú schopní zúčastňovať sa na činnostiach a cvičeniach, ktoré robili predtým, čo by sa dalo opísať ako stav pozmeňujúci život.

Srdcové zlyhanie sa tiež opisuje ako chronické, progresívne a neliečiteľné, hoci zmeny v životnom štýle, ako sú konzumácia vyváženej, zdravej stravy a pravidelné cvičenie, môžu zmierňovať pocity únavy a zlepšovať náladu natoľko, aby to ľuďom pomohlo do veľkej miery prinavrátiť ich životy.

Výskum, publikovaný v časopise Journal of Applied Physiology udáva, že kurkumín môže pacientom so srdcovým zlyhaním pomáhať tým, že zvyšuje silu kostrového svalstva, výdrž a schopnosť cvičiť.

Hoci boli pri pokuse ako objekty použité myši, vedci dúfajú, že ich výskum bude môcť byť nakoniec použitý aj v klinickom prostredí na ľudských pacientoch.

Kurkuma patrí do rovnakej botanickej čeľade ako zázvor, ďalšie účinné korenie s osvedčenými, pre zdravie prospešnými zložkami.

S týmto zámerom Dr. Lie Gao, spoluautor štúdie a odborný asistent  bunkovej a integratívnej fyziológie v Zdravotnom centre Nebraskej univerzity, poznamenáva:

 „Táto štúdia priniesla dôležitý dôkaz princípu. Niektoré jedlá a koreniny, ako sú brokolica a kurkuma, obsahujú bohatý zdroj antioxidačných zložiek. Konzumácia týchto jedál či korenín môže zlepšovať zdravie kostrového svalstva.

Podobné zložky môžu byť prospešné pre stabilizovaných pacientov so zlyhaním srdca, s obmedzenou schopnosťou cvičiť.“

Zaujímavé je, že predošlé štúdie naznačili, že zacielenie antioxidantov na kostrové svalstvo môže byť pre pacientov so zlyhaním srdca výhodné, Gao však poznamenáva, že kvôli vysokým množstvám kurkumínu, ktoré by si to vyžadovalo, ho nie je možné používať u ľudí.

Gao potom navrhuje, aby sa pre svoje zdraviu prospešné vlastnosti používali „iné antioxidanty“, ako sú dimetyl-fumarát, v súčasnosti obľúbený liek na liečbu sklerózy multiplex.

Napriek tomu, kurkumín je jedna zo stoviek živín rastlinného pôvodu, počnúc mrkvou až po tabak, ktoré by sa mali nekompromisne získavať a spracovávať na lieky.

Kurkuma – korenie života

Kurkumín, získavaný z podzemku rastliny kurkumy, teda kurkumovníka dlhého (Curcuma longa), je pigment, dodávajúci kari omáčkam ich jasnožlté sfarbenie. To vysvetľuje, prečo je kurkuma prísadou, používanou ako doplnok a farbivo do hranolčekov a vyprážanej koreňovej zeleniny, ryže, praženice a dusenej zeleniny, ako je kel a kapusta.

Len za posledných niekoľko rokov podľa denníka The Guardian exponenciálne vzrástol počet otázok na korenie, ktoré sa stáva priam „kultovým“. Objavuje sa v nápojoch, ako sú smoothie a módne kurkumové latté, známe ako zlaté mlieko.

Je to silná zmes organického kurkumového prášku a kokosového mlieka, prípadne aj panenského kokosového oleja.

Ďalšími možnými príchuťami sú vanilka, čistý med alebo stevia, palička zázvoru, prípadne aj škorice a občas aj zdravá dávka čierneho alebo bieleho korenia. Pre upokojenie boľavého hrdla sa pridáva ghí.

Použitie čierneho korenia v zlatom mlieku vlastne podporuje štúdia, v ktorej „kurkumínovo-piperínová kombinácia“ účinkovala na symptómy metabolického syndrómu u 117 subjektov štúdie, u ktorých sa prejavoval oxidačný stres a zápal.

Podľa náhodného kontrolovaného pokusu a aktualizovanej metaanalýzy preukázal oxidačný a zápalový stav významné zlepšenie, a to aj pri krátkodobom podávaní kurkumínového doplnku.

Kurkuma sa v Indii výstižne nazýva „korením života“.

Zlaté mlieko sa stáva čoraz obľúbenejším nielen ako príjemný, zahrievajúci nápoj na chladné jesenné večery, ale aj ako pomoc so spánkom u ľudí trpiacich nespavosťou. Navyše je kurkumín látka, ktorá je bezpečná, účinná a prírodná.

Na protizápalové vlastnosti kurkumy (Curcuma longa) poukazuje celý rad štúdií a odhaľuje viac než 160 rozdielnych fyziologických a bunkových signalizačných ciest, pozitívne ovplyvňujúcich artritické stavy, rakovinu, obezitu, zápalové ochorene čreva, a v poslednom čase aj metabolický syndróm a demenciu.

Štúdie odhaľujú silný potenciál kurkumínu pre váš mozog

V ďalšej štúdii z polovice roka 2018 sa vedci z texaskej A&M pokúsili zmierniť utrpenie pacientov trpiacich syndrómom vojny v Perzskom zálive (GWI).

Ten je charakterizovaný „významne  zníženou neurogenézou, chronickým slabým zápalom, zvýšeným oxidačným stresom a mitochondriálnou dysfunkciou v hipokampe“.

V štúdii na zvieratách si potkany s GWI liečené kurkumínom udržali lepšiu pamäť a funkciu nálady. Okrem toho:

 „Zvýšená neurogenéza (tvorba nových nervových buniek), potlačený zápal a oxidačný stres s normalizovaným mitochondriálnym dýchaním môže byť dôsledkom lepšej pamäte a funkcie nálady, sprostredkovaných touto liečbou.“

Vedci napísali, že kurkumín použili kvôli jeho dlho známej schopnosti pozitívne ovplyvňovať niektoré aspekty mozgového zdravia.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Potkany v štúdii vystavili nízkym dávkam DEET, teda N-dietyl-meta-toluamidu, bežného repelentu proti hmyzu, a iným chemickým látkam, súvisiacim s GWI, ako sú pyridostigmín bromid a permetrín. Tiež boli po dobu 28 dní každý deň na päť minút vystavené obmedzeniu pohybu.

Ešte nedávnejšia štúdia dokazuje, že chronická neuropatická bolesť a kognitívne zhoršenie, ktoré ju sprevádza, sa dajú liečiť antinociceptívnou (znížená citlivosť na bolestivé podnety) a neuroprotektívnou aplikáciou kurkumínu, čo bolo demonštrované využitím potkanov v laboratórnom prostredí, vystavenom účinku kobrieho jedu.

Zaujímavé je, že potkany preukázali zlepšenie v priestorovom učení a deficitoch pamäte, ako aj zvýšenie prieskumných činností, vďaka schopnosti kurkumínu zvrátiť poškodenie hipokampálnych neurónov a synáps.

Vedci dospeli k záveru, že kurkumín môže „zmierňovať bolesť, zlepšovať priestorové učenie a deficity pamäte, a liečiť chronické neuropatické, bolesťou vyvolané kognitívne deficity.“

Zlepšenie nálady a pamäte prostredníctvom kurkumínu

Zápalové a antioxidačné vlastnosti kurkumínu pre zlepšenie pamäte a nálady sa opäť potvrdili, keď Kalifornská univerzita Los Angeles publikovala výsledky dvojito slepého, placebom kontrolovaného, 18 mesiacov trvajúceho pokusu v časopise American Journal of Geriatric Psychology.

Pri tomto pokuse užívanie 90 miligramov (mg) biologicky dostupnej formy kurkumínu, dvakrát denne, „viedlo k významným prínosom pre pamäť a pozornosť u ľudí s miernou stratou pamäte“.

Za vysvetlenie, prečo je u starších ľudí v Indii, ktorých pravidelná strava obsahuje hojné množstvá jedál s kurkumínom, nižší výskyt Alzheimerovej choroby a zároveň majú lepšie kognitívne funkcie, bol označený práve kurkumín.

Ďalej „výsledky štúdie naznačujú záver, že užívanie tejto relatívne bezpečnej formy kurkumínu by mohlo rokmi prinášať významné kognitívne benefity“.

Gary Small, riaditeľ univerzitného Semelovho inštitútu pre neurovedu a ľudské správanie a hlavný autor štúdie, poznamenáva, že hoci mechanizmus, ktorým kurkumín prospieva mozgu, ešte nie je definitívne známy, mohlo by sa tak diať vďaka jeho tlmiacemu účinku na zápal mozgu, spájaný s ťažkou depresiou aj Alzheimerovou chorobou.

Na štúdii sa zúčastnilo štyridsať dobrovoľníkov vo veku od 51 do 84 rokov, medzi ktorými boli zdraví ľudia bez demencie, a tiež ľudia s typickými „mikroskopickými plakmi a zhlukmi*“ Alzheimera.

Na začiatku štúdie, ako aj v šesťmesačných intervaloch, použili vedci štandardné posúdenie kognitívnych schopností a po 18 mesiacoch skontrolovali účastníkom v krvi hladiny kurkumínu. Ďalej:

„Tridsať dobrovoľníkov podstúpilo na začiatku štúdie a po 18 mesiacoch pozitrónovú emisnú tomografiu, teda snímkovanie PET, pre stanovenie hladín amyloidu a tau v ich mozgoch.

Ľudia užívajúci kurkumín zaznamenali významné zlepšenie pamäťových schopností a pozornosti, zatiaľ čo u ľudí, užívajúci placebo, k tomu nedošlo…

V pamäťových testoch sa ľudia, užívajúci kurkumín, zlepšili za 18 mesiacov o 28 %. U užívateľov kurkumínu došlo aj k miernemu zlepšeniu nálady a PET snímky ich mozgov ukazovali podstatne menej amyloidu a tau signálov v amygdale a hypotalame oproti tým, ktorí užívali placebo.“

Za kritické oblasti mozgu účastníkov, ktoré boli pozitívne ovplyvňované kurkumínom, boli určené amygdala a hypotalamus – oblasti mozgu, známe tým, že kontrolujú niekoľko pamäťových a emocionálnych funkcií.

Kurkumín s zmierňuje poškodenia mozgu po mŕtvici

Ďalšia štúdia, tentoraz prezentovaná na medzinárodnej konferencii Americkej asociácie srdca o mŕtvici, zistila schopnosť kurkumínu napravovať škody, spôsobené mŕtvicami, nazývanými aj „mozgovou porážkou“.

Spôsobené sú zablokovaním artérie alebo krvnej cievy krvnou zrazeninou, čím sa účinne preruší tok krvi a vyvolá mozgová bunková smrť a niekedy poškodenie mozgu, či dokonca smrť.

Medzi príznaky mŕtvice patrí neschopnosť človeka chodiť, z dôvodu straty rovnováhy, náhla a silná bolesť hlavy, problémy s videním, slabosť, často iba na jednej strane a náhla zmätenosť.

Veľmi dôležité je vedieť, že čím dlhšie váš mozog funguje bez kyslíku, tým väčšie je vaše riziko trvalého poškodenia.

Liek, používaný u obetí mŕtvice, označovaný ako „ničiaci zrazeniny“, súčasná a najbežnejšia liečba, je syntetickým náprotivkom kurkumínového hybridu, známeho ako CNB-001, ktorý napráva poškodenie, pretrvávajúce na molekulárnej úrovni kvôli nedostatkom kyslíka.

Okrem toho, že preniká krvno-mozgovou bariérou, funguje CNB-001 tak, že ovplyvňuje mechanizmus, zodpovedný za regeneráciu mozgových buniek a poskytuje budúcim obetiam mŕtvice novú nádej na úplne vyzdravenie.

Ide o konkrétny príklad chvíle, kedy vám liek môže zachrániť život a zároveň zabrániť veľmi častým a ničivým následkom mŕtvice. Mimochodom, na zamedzenie takého poškodenia mŕtvicou je veľmi dôležitý lekársky zákrok, no musí k nemu dôjsť do 60 minút.

Kurkumín ako pomoc pri prevencii rakoviny

Bolo zistené, že kurkumín je jeden z najmocnejších chemo-preventívnych a protirakovinových prostriedkov, a podľa databázy PubChem, ktorá si všíma jeho liečivé a antimikrobiálne účinky, je uznávaný pre široké spektrum svojich farmakologických vlastností a tlmiacich účinkov na metabolické enzýmy.

Databáza ďalej uvádza:

 „Kurkumín blokuje tvorbu formy reaktívneho kyslíka, má protizápalové vlastnosti ako dôsledok tlmenia cyklooxygenáz (COX) a ďalších enzýmov, zúčastňujúcich sa na zápale; a rôznymi mechanizmami, vrátane tlmenia proteín kinázy C, ruší transdukciu bunkového signálu.

Tieto účinky môžu zohrávať rolu v pozorovaných antineoplastických vlastnostiach prostriedku, ku ktorým patrí tlmenie proliferácie nádorových buniek a potláčanie chemicky vyvolanej karcinogenézy a rastu nádoru u pokusných zvierat s rakovinou.“

Rovnaká štúdia ukazuje, že kurkumín je schopný potláčať množenie rakovinových buniek a apoptózu (programovanú bunkovú smrť), a konať tak ako chemicko-preventívny prostriedok pri rakovine kože, hrubého čreva a žalúdka.

Ďalšie štúdie využívajúce kurkumu pri liečbe rakoviny uvádzajú nasledovné druhy rakovín:

 • rakovina prsníka
 • rakovina močového mechúra
 • rakovina mozgu
 • rakovina ezofágu (pažeráka)
 • rakovina obličiek
 • rakovina pečene
 • rakovina pľúc
 • rakovina pankreasu
 • rakovina prostaty
 • a ďalšie

Dôležité je, že aktívne prvky v kurkumíne útočia na rakovinu, pričom zdravé bunky nechávajú nedotknuté. Pre účely liečby ochorenia kurkuma, hoci dostupná v práškovej forme, obsahuje v kurkumíne len veľmi málo aktívnych zložiek, v koncentrácii len asi 3 %.

Pretože sa vaším gastrointestinálnym traktom neabsorbuje ľahko, je podľa štúdie z roku 2013 účinnejšie použiť vysokokvalitný biologicky dostupný extrakt kurkumínu, prípadne zvýšiť jeho využiteľnosť pomocou zmiešania so štipkou čierneho korenia.

Obvyklá dávka proti rakovine je 1 čajová lyžička kurkumy extraktu tri až štyrikrát denne. V prípade extraktov sa treba riadiť dávkovaním uvedeným na obale, keďže jednotlivé extrakty sa môžu líšiť svojou koncentráciou.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Manželka po používání kurkuminu na některých místech žloutne a proto jej nechce užívat.

Pridajte komentár

*