Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Metabolický prístup k liečbe rakoviny podľa Dr. Nashi Wintersovej


Print Friendly, PDF & Email

Metabolický prístup k liečbe rakoviny

Rakovina zabíja na Slovensku každý deň odhadom 40 až 50 ľudí. V Číne podľahne tomuto ochoreniu za deň 8100 ľudí. Je taká rozšírená, že len máloktorý človek nepozná niekoho, komu rakovina nebola diagnostikovaná – čo je dôvod, prečo je téma tohto rozhovoru taká dôležitá.

Dr. Nasha Wintersová je naturopatická lekárka, špecializujúca sa na liečbu rakoviny. V minulosti si pri liečbe rakovinových pacientov vyvinula účinnejší model, v ktorom sa dnes zameriava na zaškoľovanie lekárov a konzultácie s tými, ktorí pacientov liečia.

Jej práca na mňa urobila veľký dojem. Osvojila si ketogenickú diétu a ako dôležitý nástroj ju začleňuje do terapeutického plánovania. Využíva tiež mnohé ďalšie, menej známe stratégie.

Keď ste postihnutí rakovinou a ste presvedčení, že by vám jej schopnosti mohli byť nápomocné, môže s ňou váš klinický lekár pre vyladenie vašej liečby konzultovať (ak teda je otvorený takýmto veciam, čo mnohí bohužiaľ nie sú).

Som presvedčený, že keď zachytíte rakovinu dostatočne zavčasu, väčšina z nich je pravdepodobne liečiteľná. Musíte ju však zachytiť včas a potrebujete mať to správne know-how. Dôležité je tiež vyhnúť sa stratégiám, ktoré vás budú zdržiavať.

„Mojím životným cieľom je byť nakoniec schopná… zanechať v tej štatistike malý odtlačok,“ hovorí Wintersová.

„Úspešní môžeme byť u ľudí, ktorí… sú v postavení, že sú ešte natoľko zdraví a motivovaní, aby hľadali aj niečo viac, než sú štandardné možnosti starostlivosti, lebo tie, úprimne povedané, v dnešných časoch často nepostačujú.

A potom si tiež myslím, že najväčší vplyv, ktorý môžeme mať… je v tom, že môžeme ľuďom pomôcť nazrieť pod pokrývku dlho predtým, než nastane problém. Pretože v skutočnosti je jediným ozajstným liekom prevencia. U tej máme celý rad vrstiev.

Máme ľudí, ktorí rakovinu ešte nemajú, alebo zatiaľ nevedia, že ju majú. Máme ľudí, ktorým ju už diagnostikovali, alebo sú v pomerne dobrom zdravotnom stave, či už ide o prvé alebo štvrté štádium.

Potom máme ľudí, ktorí sú už skutočne zničení rokmi neúspešnej liečby (chemoterapia a ožarovanie), ktorá im zničila telá a na tento prístup možno tak nereagujú.“

Fakty hovoria samy za seba

Ľudia budú takmer bez výnimky hovoriť, že si mysleli, že sú zdraví, dokým im nediagnostikovali rakovinu. To je však jednoducho nemožné. Rakovina, podobne ako mnoho iných ochorení, sa prejaví až vtedy, keď ste už na 80% v príslovečnej diere.

Prvým príznakom nie je samotné diagnostikovanie rakoviny. Väčšine rakovín trvá postúpiť do štádia, v ktorom sú diagnostikovateľné, roky. Rakovina je faktor res ipsa loquitur, čo znamená, že „fakty hovoria samy za seba“.

Povedané inak, v nejakom spôsobe, tvare alebo forme nevediete zdravý život – alebo ste len jednoducho nezvládli neutralizovať vplyv toxínov, ktorým sme v súčasnom modernom svete všetci vystavovaní.

Ako uviedla Winterová:

 „Akokoľvek sa snažíte, sme vystavovaní mnohým veciam, ktoré nevidíme, ktorých si nie sme vedomí a ktoré rozhodne poškodzujú našu schránku takým spôsobom, že naše bunky zvládajú čoraz ťažšie… reagovať a opravovať tak, ako by mali.

Je to jedna zo stratégií, ktorú pomáham pochopiť lekárom. Pretože náš zdravotný systém nie je smerovaný k prevencii… do veľkej miery čakáme, kedy dom zachvátia plamene, až potom sa rozhodneme šplechnúť na ne trochu vody, však?

Mojou stratégiou vždy bolo, ´Urob test, vyhodnoť, nasmeruj, a potom príslušne prispôsob a opakuj tak často, ako treba´.“

Otestuj, vyhodnoť a nasmeruj – úplný krvný obraz

Pred vykonaním úvodnej konzultácie s pacientom Wintersová odporúča, a vlastne aj vyžaduje, päť konkrétnych testov. Sú markermi toho, nakoľko rakovina pokročila a ako dobre si počínate v postupujúcej liečbe.

Prvým je panel krvnej chémie. Ide o prostý a lacný krvný test, poskytujúci úplný krvný obraz s rozlíšením. Zahŕňa množstvo vašich bielych krviniek, červených krviniek, hemoglobínu, hematokrytu a krvných doštičiek.

Najdôležitejšie však je, že ukazuje váš pomer neutrofilov k lymfocytom (NLR), ktorý prognózuje celkové dožitie. Jeden z dôvodov, prečo má imunoterapia takú nízku mieru odozvy – podľa Wintersovej len 20% – je tento pomer neutrofilom k lymfocytom.

Ako vysvetlila Wintersová, keď máte príliš zvýšené neutrofily a príliš nízke lymfocyty, váš iumunitný systém nefunguje normálne. V dôsledku toho môže liečba niektorou z týchto nových, inovatívnych imunitných terapií používaných v onkológii „zmeniť hojdačku vášho imunitného systému na nebezpečné miesto abnormálnej činnosti“, pričom dodáva, že „za 10 Eur, ktoré zaplatíte za jednoduchý laboratórny test, získate celkom dobrý obraz o tom, kde sa nachádza váš imunitný systém“.

Vo všeobecnosti potrebujete, aby váš pomer neutrofilových buniek k lymfocytom bol 2:1, prípadne lepší. Keď je pomer oveľa vyšší, stáva sa ten vyšší rozdiel medzi neutrofilmi a lymfocytmi problémom.

Naopak, keď máte „pomer NLR obrátený“, keď sú viac zvýšené lymfocyty než neutrofily, ide často o príznak krvných dyskrázií a rakoviny krvi, „ktoré po štandardnej liečebnej terapii nie sú nezvyčajné“.

Okrem toho potrebujete, aby počet vašich bielych krviniek bol medzi 5 a 7. Keď je nižší, čo je u konvenčnej liečby bežné, stáva sa situácia naliehavejšou.

Prognistické je aj zvýšenie krvných doštičiek nad 250. Najlepšie je, keď sa počet krvných doštičiek pohybuje medzi 175 a 250. Pri množstve pod 175 sú ohrozené imunitná činnosť a zrážanlivosť krvi; to isté platí pre hladiny nad 250.

„Zvýšená hladina krvných doštičiek môže byť často dobrým príkladom rakovinového procesu. Vlastne ide o jedno z varovaní, ktoré sa objaví v prvých štádiách rakoviny,“ hovorí Wintersová. Zvýšená hladina krvných doštičiek sa tiež vzťahuje k vírusovým modelom a môže naznačovať koinfekciu, spôsobujúcu imunitnú dysreguláciu.

„To ďalšie, na čo často zabúdame, sú veci ako je hemoglobín. Keď je nízky hemoglobín a náhodou ste niekto, kto si monitoruje svoje ketóny či krvný obraz, svoj hemoglobín A1C, budete dostávať niektoré chybné údaje, lebo na získanie pravdivých výsledkov budete musieť mať dostatok hemogobínu.

Pri základnom CBC existujú jednoduché malé triky na zistenie, ako je na tom niečí imunitný systém počas liečby, po nej a pred ňou. Stojí za to dať si ich urobiť sami a zaplatiť za nahliadnutie pod kapotu.“

„Smutné je, že väčšina onkológov nikdy nepočula o pomere NLR ani o skutočnosti, že krvné doštičky sú prognostickým faktorom pre progresiu ochorenia, či dokonca prvými varovnými príznakmi rakoviny,“ hovorí Wintersová.

Vo svete konvenčnej onkológie sa CBC využíva hlavne na ubezpečenie, že máte dosť bielych krviniek a neutrofilov na to, aby ste boli schopní prijať ďalšiu dávku chemoterapie alebo cielenej terapie.

Komplexný metabolický panel a laktátdehydrogenáza

Druhým testom, ktorý Wintersová rutinne odporúča, je komplexný metabolický panel (CMP), test, známy aj ako chemický panel, čo je ďalší finančne nenáročný test.

Poskytne vám informácie o vašich elektrolytoch, činnosti orgánov a fungovaní kardiovaskulárneho systému, a tiež obličiek a pečene.

„Je to tiež nesmierne dôležitá stopa pre zistenie toho, čo sa deje,“ hovorí. „Ak sa, napríklad, váš kreatinín pohybuje nad úrovňou 1, tak vieme, že sa trápia vaše obličky.

Nefiltrujú tak, ako majú. Alebo, ak sa vaše pečeňové enzýmy začnú pohybovať nad 20 či 25, tak vieme, že sú nejaké problémy v tom, ako pracuje vaša pečeň.

Keď stúpa alkalín-fosfatáza, môže to často naznačovať úbytok kostnej hmoty alebo kostnú metastázu. Sú to veľmi účinné spôsoby posúdenia reakcie ľudí na lieky, pretože tie enzýmy často stúpajú vtedy, keď sú ničení niektorými liekmi.

Je to ale tiež dobrý spôsob ako vycítiť, že do celkového rakovinového procesu sú zapojené aj ďalšie orgány.“

V minulosti boli súčasťou testov chem-20 a chem-24 dva dôležité testy, ktoré sa teraz musia objednávať oddelene.

Jedným z nich je test na laktátdehydrogenázu (LDH), „ktorý je zrejme najmenej využívaným a najdôležitejším testom u všetkých modelov chronických ochorení“. Je markerom fungovania metabolizmu. Keď je LDH zvýšená, znamená to, že vám zle fungujú mitochondrie.

 „Dokonca môžete to celkové LDH rozložiť na jeho päť zložiek týchto piatich izoenzýmov a poznať naozaj presne, kde dochádza k problémom a čo sa v tom metabolickom procese deje, či už je to na úrovni kostí, pľúc, obličiek, pečene, červených krviniek. Je to dosť fascinujúce, a, opäť, veľmi lacné,“ hovorí.

„Je to tiež hlavný spôsob pre monitorovanie záležitostí ako sú lymfóm, väčšina druhov leukémie, viacnásobný myelóm a dokonca aj melanóm. U týchto sa svojím spôsobom považuje za marker rakoviny.

Napriek tomu ide o veľmi málo využívaný a často zle chápaný a opomínanmý laboratórny test. Ani vám neviem povedať, koľkokrát som už lekárov žiadala, aby pacientovi vykonali test LDH a oni mi poslali výsledok na lipoproteín s nízkou hustotou (LDL). Stáva sa to v 2 z desiatich prípadov.“

Čo vám vie LDH povedať o činnosti vašich mitochondrií

Aký je teda presný vzťah medzi LDH a činnosťou mitochondrií? Wintersová vysvetľuje:

„Prizeráme sa tu tomu, ako spracúvame laktázu dehydrogenázu – procesu toho, fermentujeme alebo spracovávame našu energiu ako prostredníctvom Krebsovho cyklu… aby sme  vytvorili adenozín trifosfát (ATP). Ten je v dôvernom vzťahu s dehydrogenázami, či už ide o pyruvát alebo laktátdehydrogenázu.

Isté znamenie, že s tvorbou mitochondrií nie je všetko v poriadku, vám začne dávať, keď tá hladina začne stúpať.

Zaujímavá je však jedna vec, o ktorej som sa zabudla na začiatku rozhovoru o laboratórnych testoch zmieniť, a to, že laboratórne testy sú dnes založené na priemere populácie v oblasti, kde sa vykonávajú.

Ak, napríklad, žijete v Alabame a merajú vám hladinu glukózy, povedia, že ste v poriadku aj pri hladovej glukóze 120 .

Ak ste v Colorade, povedia vám, že v poriadku je 90. Líši sa dokonca od oblasti k oblasti. Celkovo však platí, že ohľadom svojich laboratórnych hodnôt by ste v priemere chcieť byť nemali.

Keď hovorím o svojich funkčných či ideálnych rozpätiach – napríklad laktátdehydrogenázy, meranej, povedzme, u LabCorp – mala by byť ideálne pod 175.

Som presvedčená, že hraničná hodnota je okolo 263. Keď si ju meriate u Questu, tí používajú inú metrickú sústavu a nemala by byť pod 450.

Majú vyššiu hraničnú hodnotu okolo 600 či 650. Optimálne rozpätia vašej laktáthydrogenézy by mali byť od hraničných značne nižšie.

Ak máte príliš nízku hodnotu, je to často hlavným indikátorom extrémnej podvýživy, často rozpadu svalstva, svalovej atrofie, sarkopénie, kachexie, čo je tiež veľmi nebezpečné miesto pre pobyt na kyvadle onkologického či chronického ochorenia.“

Test sedimentačnej rýchlosti erytrocytov

Druhý test, ktorý zvykol byť, no už nie je štandarnou súčasťou chemického panela, je rýchlosť vašej sedimentácie, známa tiež ako sedimentačná rýchlosť erytrocytov (ESR).

„Ide o naozaj účinný, jednoduchý test, zameriavajúci sa len na rýchlosť, akou sa vaše krvinky oddeľujú od roztoku, od plazmy,“ hovorí Wintersová.

Vaša ESR by mala byť v ideálnom prípade pod 10. Keď je vyššia než 10, tak to naznačuje, že vaše krvinky ťažšie prechádzajú cez hrubý, fibrinolitický, lepkavý okraj či konštrukciu súvisiace s chronickým zápalom, autoimunitou a zvýšeným rizikom metastázy.

 „Na základné druhy rakoviny obvykle neumierate, pokým nie sú strategicky umiestnené na niektorom cennom mieste tela,“ hovorí.

„Máme však vyšší výskyt úmrtí následkom metastáz. Keď pozriem na to číslo [ESR], hovorí mi, nakoľko hladko všetko plynie v systéme tela.“

Test na vysoko citlivý C-reaktívny proteín

Piaty test, ktorý Wintersová rutinne odporúča, je test na vysokocitlivý C-reaktívny proteín (hsCRP).

Hoci sa tento test obvykle používa ako indikátor kardiovaskulárneho zdravia, je tiež všeobecne veľmi málo využívaným prognostickým faktorom pre rakovinu.

Zvýšená hladina CRP, bez ohľadu na to, aký druh ochorenia či stavu máte, naznačuje zlú prognózu a nižšiu mieru prežitia.

CRP sa od ESR líši v tom, že je všeobecným markerom zápalu. Neukazuje vám miesto zápalu. V ideálnom prípade by vaše CRP malo byť pod hodnotou 1.

Ak laboratórium používa medznú hranicu 0,3, vaša hodnota by mala byť pod 0,1. Určite si dajte spraviť kvantitatívny test hsCRP – t.j. taký, ktorý uvádza vašu konkrétnu hladinu a nie len to, či ste pod alebo nad rozpätím – umožní vám to dôkladnejšie monitorovať svoj progres.

Bežný model rakoviny

„Na tomto mieste to začína byť zaujímavé,“ hovorí Wintersová. Zatiaľ čo všetkých týchto päť testov, jednotlivo, má za sebou kvalitné štúdie, podporujúce ich rolu pri monitorovaní rakovinového procesu a ďalších zápalových procesov, za 25 rokov práce s nimi sa Wintersová naučila, že keď sú CRP, LDH a ESR v rámci funkčných rozpätí, vie, že pacienti svoje ochorenie zvládajú.

Keď sú všetky tri mimo, prognóza sa zhoršuje. Funkčné, alebo tiež ideálne rozpätia by teda mali byť:

 • ESR pod 10
 • CRP pod 1 (alebo 0,1, v závislosti na použitej metóde merania)
 • LDH pod 175 (alebo 450, v závislosti na použitej metóde merania)

„Je jedno, čo mi hovorí snímka, čo mi hovoria nádorové markery, viem, že celkové a mitochondriálne metabolické zdravie pacienta je stále dosť silné, že bez ohľadu na nádorovú záťaž, dokážeme toto vozidlo stále udržať v pohybe,“ hovorí.

„Ak, napríklad, vidím, vyskočenú hodnotu ESR [samotnú], tak viem, že majú pravdepodobne nejaký druh autoimunitnej reakcie. Často to vídame u reumatoidnej artritídy (RA), Sjögrenovho [a] Hashimotovho zápalu…

Alebo ak, povedzme, máme CRP, ktoré je naozaj mimo rozpätia, no ostatné dva sú dokonalé, môže to byť tým, že ste boli práve u zubára, alebo máte za sebou naozaj náročný tréning, prípadne ste si narazili palec či stúpili na Lego svojho dieťaťa.

Pri LDH by to mohlo byť tým, ža majú za sebou flám, že celý víkend pili s priateľmi, alebo užívali nejaké steroidy a veľmi rýchlo sa im rozpadajú kosti, alebo boli len na nejakej naozaj náročnej túre a veľmi rýchlo si odrovnali nejaký sval.

Ale keď sú všetky spolu? V tom je ten kľúč. Keď sú všetky tri vo funkčnom rozpätí, telo je stále pod kontrolou.

Keď začnú stúpať [všetky tri], tak vieme, že sa niečo deje… v podstate to znamená, že sa k útoku chystajú kmeňové rakovinové bunky. To je to, v čom nie sme v západných stratégiách liečby veľmi úspešní.“

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Biopsie sa zrejme stanú minulosťou

Thomas Seyfried, PhD., popredný odborník na rakovinu ako metabolické ochorenie, je silným zástancom názoru, že by sme sa mali vyhýbať biopsiám, lebo môžu vyvolať metastázy, t.j. šírenie rakoviny.

Dôvodom pre to je, že ochorenie nešíria ani tak rakovinové kmeňové bunky, ako hybridizované, zmenené makrofágy, ktoré sa s rakovinovými bunkami spájajú.

Keďže je to makrofág, šíri sa vašou krvou a môže sa preniesť do iných tkanív. Viac o tomto sa môžete dozvedieť v mojom najnovšom rozhovore so Seyfriedom (most recent interview with Seyfried). Wintersová poznamenáva, že obavy z toho, že biopsie šíria rakovinu, sú tu už celé desaťročia.

 „Videli sme veľakrát, že v závislosti na načasovaní, povedzme, vášho cyklu, keď máte mastektómiu alebo druhu anestézie, použitej v čase biopsie, prípadne stave celkového zdravia, či dokonca veľkosti komory jadrovej biopsie, že ten potenciál prenosu rozhodne máme,“ hovorí.

Napriek takým rizikám klinickí lekári biopsiu robiť stále museli, za každú cenu, aby pomohli usmerniť liečbu. To sa teraz mení, hovorí Wintersová.

Zlepšujú sa krvné biopsie, umožňujúce stanovenie diagnózy bez prepichnutia tkaniva.

Na základe výskumných a pracovných stretnutí na tému cirkulácie nádorových a kmeňových buniek, ktorých sa zúčastnila, je Wintersová presvedčená, že nepotrvá dlho a biopsie sa už používať nebudú.

Nástroje pre optimalizáciu úspešnosti operácie

Zatiaľ čo ožarovanie a chemoterapia sú len zriedka ideálnou voľbou, v niektorých prípadoch môže byť indikovaná operácia a svoju mieru úspechu môžete optimalizovať zavedením nutričnej ketózy.

Hladovka niekoľko dní pred operáciou môže pomôcť určiť a vyznačiť okraje nádoru. Rakovinové bunky budú aj menej agresívne, lebo budú relatívne oslabené.

Tu je dôležité poznamenať, že absovovanie konvenčnej liečby – ožarovanie, chemoterapia a/alebo operácie – predtým, ako si osvojíte holistický prístup, vás silne zabrzdí a viac-menej eliminuje každú reálnu šancu na úspech.

Povedané inak, pred absolvovaním ktorejkoľvek z týchto inváznych a vysoko toxických intervencií potrebujete byť natoľko statoční, aby ste sa zamerali najprv na priestor svojho tela. Podľa Wintersovej:

„Ak je to konkrétny tumor, ktorý sa objavil rýchlo v časti tela, ktorá blokuje niečo ako cievu, hrubé črevo alebo niečo také – stávajú sa tieto urgentnými zdravotnými príhodami [vyžadujúcimi okamžitú liečbu/operáciu].

Veľká väčšina diagnóz rakoviny je však neurgentných. Skutočne naliehavou je sama diagnóza a spôsob vašej reakcie či odpovede na tú naliehavú situáciu bude často určovať váš úspech v prekonávaní či zvládaní tohto procesu. Som naozaj vďačná za príležitosť povedať toto na širšej platforme, lebo je to veľmi dôležité…

Ja ľudí vždy povzbudzujem. Nadýchnite sa. Hlboko sa ponorte sa do svojho priestoru. Skôr, ako sa rozhodnete pre akúkoľvek intervenciu, skutočne pochopte, čo vás poháňa.

A potom ma už pravdepodobne nebudete musieť navštíviť znova, lebo pravdepodobne nebudete v tej 70-percentnej miere opakovania… Iba si nájdite chvíľu a znovu si sformulujte a ujasnite, čo je dobré konkrétne pre vás…

Napriek tomu, ak viem, že sa niekto pripravuje na operáciu alebo biopsiu – lebo k nim pristupujem rovnako, či je to len drobná bodná ranka… aby som pozrela, či to niejej melanóm, alebo niečo, čo otvára telovú dutinu… – radi trávime aspoň niekoľko týždňov prípravou tela.

Radi začíname vecami ako sú modifikovaný citrusový pektín. Pre nadchádzajúce týždne ich začneme uvádzať do hladovkového alebo metabolicky flexibilného stavu a pred samotnou operáciou do hladovkového stavu.  

Keď máme toľko šťastia, že máme ich jednonukleotidové polymorfizmy (SNP), môžeme im naozaj pomôcť rozhodnúť o najlepšej stratégii pre zvládanie bolesti. Veľmi chceme, aby sa rozhodne vyhýbali opiátom, lebo to fakticky súvisí so spomalením hojenia rany, zvyšuje to množenie rakovinových buniek a ničí mikrobióm, ako aj všetky tkanivá a v skutočnosti neuľavuje bolesti tak, ako je treba…

Robíme tiež postoperačnú intervenciu, aby sme im pomohli čo najrýchlejšie sa zotaviť z tej rany. Vtedy je možno treba o čosi viac bielkovín, snáď o trochu menej sodíka…

Ak pôjde o ženy, ktoré ešte menštruujú, budeme sa usilovať naplánovať ich operáciu na obdobie, kedy sú hladiny estrogénu v ich menštruačnom cykle najnižšie.

Existuje zaujímavá stratégia, ktorú používame pre dosiahnutie lepších výsledkov… Testovanie je veľmi účinný nástroj, ako aj niektoré homeopatické lieky… ako fosfor na pomoc pri reakcii na lieky a krvácajúcich tkanivách…

Vysoká glukóza a inzulínová rezistencia vašu prognózu zhoršujú

Ako uviedla Wintersová, keď sa pozriete na štatistiky u všetkých druhov nádorov, u všetkých štádií a demografií, chemoterapia má celkovo asi 3 % mieru úspešnosti.

Ožarovanie asi 12 % a operácia približne 50 % mieru úspešnosti, pričom „mierou úspešnosti“ sa rozumie odstránenie nádoru alebo jeho zmenšenie – nie odstránenie príčiny ochorenia.

Upozorňuje tiež na dôkazy dokazujúce, že keď máte zvýšenú glukózu a inzulín, stáva sa ožarovanie neúčinné, lebo keď sa rakovinové bunky kúpu v cukre, sú voči ožarovaniu necitlivé.

 „Myslím na všetkých tých pacientov, ktorí sú metabolicky nestabilní, metabolicky neflexibilní, prediabetickí… [Liečba vtedy] v zásade znamená, že ste práve vytvorili ešte poškodenejšie prostredie, oveľa väčšiu možnosť pre mutovanie buniek a oveľa väčšiu možnosť opakovaného výskytu a progresie jednoducho preto, že si niekto nenašiel čas urobiť jednoduché testy na zistenie hladín vašej glukózy ,“ hovorí.

Ďalším faktorom, ktorý robí neúčinným ožarovanie, je zvýšený vazoendoteliálny rastový faktor. Aj tu vám môže pomôcť posúdiť, aká je pravdepodobnosť, že liečba ožarovaním bude úspešná, jednoduchý krvný test.

Wintersová pacientom podstupujúcim ožarovanie odporúča stráviť niekoľko týždňov alebo mesiacov prípravou svojho tela na ožarovanie, zamerať sa na zníženie inzulínu podobného rastového faktoru (IGF), hemoglobínu A1C a glukózy.

Možno tiež pridať niektoré činidlá, zvyšujúce citlivosť ožarovania, ako sú melatonín alebo astralagus.

Dramatické zlepšenie výsledkov sa tiež ukázalo u ožarovania v kombinácii s hypertermiou, vykonanou v rovnaký deň. Čo sa týka chemoterapie, Wintersová silne brojí proti konvenčnému prístupu maximálne tolerovanej dávky.

 „Keď to robíte na tej úrovni, tak nielen vytvárate cytotoxickú priamu bunkovú smrť, ale v skutočnosti zosilňujete imunitnú reakciu. Spôsob, akým dnes chemoterapiu používame, odrovnáva imunitný systém.

A jediný spôsob, ako môžete skutočne poraziť rakovinu a zostať v … remisii… je s funkčnýcm imunitným systémom.“

Chemoterapiu odporúča používať radšej na metronomickej či frakčnej úrovni, podávať ju v asi desatine bežne podávaného množstva, čo môže mať skvelý účinok, ak je pacient dostatočne pripravený nutričnou ketózou a inými pomocnými prostriedkami.

„My nehádame,“ hovorí Wintersová. „V skutočnosti dávame dokopy veľmi presný, presne cielený prístup pre každého jednotlivca. Pokračujeme v tom každé tri mesiace, pokým sú v rakovinovom procese.

Kým u nich nie sú všetky tri zložky bezchybné, pokračujeme v posudzovaní a upravovaní liečby, lebo tie bunky, akonáhle sú nakrátko vystavené novej liečbe, obvykle po dobu troch až šiestich mesiacov, sa zmenia a zmutujú na celkom nové zviera. Zakaždým a vždy musíme mať pred tým procesom pár krokov náskok…

Chemoterapiou nemôžeem zasiahnuť každú jednu dráhu, inak by sme pacienta rovno zabili. Sú však veci, ako napríklad ketogenická diéta, ktorá súčasne pôsobí na všetkých 10 znakov rakoviny, čím zvyšuje účinok každej na ňu použitej liečby.

Žiadna z týchto terapií by sa nemala zvažovať jednotlivo, pretože nič také ako jeden zázračný liek na rakovinu neexistuje.

Práve k tomu nás zvádza farmaceutický priemysel, a dokonca aj nutraceutický priemysel a priemysel alternatívnej medicíny, aby sme si mysleli, že u tohto procesu existuje jedna príčina a jedna liečba.

Tým tak to je. Je to proces a u každého z nás je rovnako jedinečný, ako naše odtlačky prstov.“

Nutričná ketóza v liečbe rakoviny

Podobne ako ja, aj Wintersová pokladá nutričnú ketózu (ketogenickú diétu) za jeden z niekoľkých nástrojov na dosiahnutie metabolickej flexibility.

K ďalším patrí prerušovaná hladovka, exogénne dopĺňanie ketónu, isté farmaceutické intervencie či modely stravovania, obmedzujúce množstvo kalórií.

„Všetci sme od prírody určení byť týmito hybridnými strojmi,“ hovorí.

„Keď hovoríme o nízkosacharidovej strave, tá bola v skutočnosti približne do roku 1850 normálnou sacharidovou stravou, no potom sme začali cukor, múku a soľ upravovať a pridávať ich do všetkého.

Všetci sme, v podstate, konzumenti nízkosacharidovej stravy. Nešlo o módu. Tak to skrátka bolo…

Nakoniec, keď sme v metabolicky flexibilnom stave, alebo máme v určitých časoch vo svojom systéme ketóny, najmä okolo obdobia našej chemoterapie, ožarovania, operácie, cielených terapií a terapií, blokujúcich hormóny, dochádza k tomu, že tieto terapie zosilňujeme.

Tieto ketóny sú do istej miery ako trójsky kôň, nesúci toxickú terapiu priamo k svojmu cieľu. Tým sa poskytuje určitá podpora okolitým zdravým bunkám. Chápem to ako liečebný nástroj. Nikdy ju nechápam ako samostatnú, len samu osebe.

To je, podľa mňa, dôležité povedať a uvedomovať si, že na zlepšenie výsledkov je veľa spôsobov. Tento je však jeden z najvýznamnejších, ako zasiahnuť naraz viaceré ciele a skutočne minimalizovať veľa vedľajších účinkov…“

Zameranie sa na kachexiu

Takže, keď pacient zažíva kachexiu (úbytok váhy a svalovej hmoty), stáva sa veľmi dôležitým testovanie.

Ako uviedla Wintersová, „to, že ste vychudnutý, vás nezabije, ale keď ste kachektický, môže,“ a to, či je niekto kachektický, nezistíte len tým, že sa naňho pozriete.

„Robíme to, keď začneme vidieť, že váha klesá a ľudia prichádzajú na svoju chemoterapiu. Lekári sú rozrušení. Ich tím im začína hovoriť, ´Za žiadnu cenu už nechudnite.

Jedzte, jedzte, jedzte, jedzte.´ Kachexia je však zápalový, cytokínom poháňaný proces. Do veľkej miery je poháňaná cukrom. Je to zápal a metabolická nerovnováha.

To najhoršie vôbec, ťo môžete pacientovi s kachexiou podať, je Boost, Ensure (tekuté výživy) alebo totálna parenterálna výživa  (TPN). V skutočnosti je TPN v mnohých oddeleniach na liečbu rakoviny v podstate známa ako začiatok konca.

Keď sa pozriete na prvé zo všetkých tých ingrediencií… je to veľmi syntetické, veľmi toxické, štyri rôzne druhy cukrov… glutén a všetky druhy vecí, ktoré ešte väčšmi vyvolávajú zápalový proces.“

Pre posúdenie toho, či je pacient v kachexii, používa Wintersová metabolický panel, ktorý ukazuje proteín, kreatinín, vápnik a albumín.

Konkrétne, ak je proteín pod 7 a albumín pod 4, pacient skĺzava do sarkopénie a metabolického plytvania, ktoré je súčasťou procesu kachexie.

Dôležité je vedieť, keď ste v katexii, že náhle obnovené kŕmenie sa cukrom po tom, čo ste nejaký čas nič nejedli, vás môže doslova zabiť.

Toto je známe ako „refeeding syndróm“. Ide o veľmi nebezpečný zdravotný stav, ktorý vám dokáže rýchlo odrovnať orgány. Veľmi znepokojujúca je tiež samotná kachexia a podľa Wintersovej v skutočnosti zabíja okolo 40 % rakovinových pacientov.

 „Často to vídame v rakovinových nemocničných krídlach na celom svete.

Zaujímavé je, že moji pacienti, pacienti, ktorí sa najlepšie dostali z kachexie, boli tí, ktorí sa dokázali bezpečne postiť alebo sa bezpečne uviesť do ketózy, či už to boli exogénne ketóny, alebo začali pomaly zvyšovať svoj príjem tuku na tolerovateľnú mieru, lebo povahou kachexie je absolútna strata hladu,“ hovorí Wintersová.

„Vďaka dnešným veciam, ako sú marihuana pre liečebné účely, vieme často reštartovať ich endokanabinoidný systém a obnoviť ich schopnosť pociťovať hlad a uviesť do činnosti tú časť mozgu, ktorá bola stavom kachexie odstavená a naozaj ich stablizovať a potom to zvrátiť. Ide o stav, ktorý je podľa západných noriem nezvratný…

Obvykle sa u rakovinových pacientov snažím udržiavať príjem na úrovni od 0,8 do 1 gramu proteínu na kilogram.

Keď ale nastane kachexia, začíname to každých pár dní zvyšovať o niekoľko desatín. Môžeme ísť na 1,2 gramu, 1,5, 1,8  alebo maximálne na 2. Nad 2 [gramy] nejdem.“

Ďalšie informácie

Tento rozsiahly a podrobný rozhovor obsahuje ďaleko viac informácií, než viem na tomto mieste poskytnúť, ak vás teda táto téma zaujíma, veľmi vám odporúčam vypočuť si ho celý. V závere Wintersová hovorí:

„Viete, pred niekoľkými rokmi by som vôbec nemala možnosť sadnúť si so všeobecným rodinným lekárom a mať tento rozhovor.

A napriek tomu dnes každý týždeň hovorím s konvenčnými onkológmi z celého sveta, ktorí sú, ak mám byť úprimná, tak trochu tlačení, prehováraní či nútení svojimi pacientmi, aby sa so mnou v ich záujme poradili.

Sprvu sa trochu zdráhajú, dokým si neuvedomia, že sa len pokúšam zlepšiť ich výsledky. Že sa nesnažím robiť žiadne buď/alebo.

Pokúšam sa im pomôcť pochopiť, že nástroje v kufríku s náradím sa dajú používať aj inak a že sa dajú používať o čosi účinnejšie a dokonca bezpečnejšie.

Vyžiadalo si to veci ako niektoré vzorky týchto nádorových buniek a vzorky krviniek, ako sú Biocept, Guardant360 či FoundationOne, aby im to pomohlo začať používať spoločný jazyk pre pochopenie toho, že sa treba zamerať na viac cieľov, než len prostý štandard starostlivosti chemoterapiou, ožarovaním alebo operáciou…

Naozaj to zmenilo komunikáciu. Všetci viac komunikujeme za alebo proti nejakému procesu… Podľa mňa to začína byť celkom skvelá, dostupná, kolegami oceňovaná stratégia.

Je veľmi zábavné vidieť, ako sa im v hlave náhle rozsvieti a ako skladajú dokopy kusy svojho života a vzdelania, náhle si uvedomiac, že toto všetko vlastne poznajú.

Len do toho nikdy celkom neprenikli, ani si to neposkladali týmto spôsobom, ktorý môže skutočne zmeniť to, ako sa starajú o svojich pacientov…

Po druhé, limitujúci faktor. Mám napríklad lekára z Kalifornskej univerzity v San Franciscu, s ktorým sa veľa rozprávam, [ktorý] je v tomto odbore naozaj doma. Problém, ironicky, spočíva v tom, že keby svojim pacientom odporučil metronomickú chemoterapiu, teda podávanie chemoterapie v nižších dávkach, poisťovňa by to nekryla.

Nie je to šialené? Považujú to za používanie lieku na iné, než schválené účely… nepovažuje sa to za štandardnú starostlivosť; preto sa na to poistenie nevzťahuje.

Nanešťastie sa teraz nachádzame v situácii, ktorú sa ja usilujem zmeniť, že pre dosiahnutie dobrého výsledku budete zrejme musieť hľadať ľudí mimo siete, ktorým budete platiť v hotovosti, aby sa vám dostalo tej správnej liečby, skutočného testovania, vyhodnotenia a osloveniu vašej rakoviny vaším biochemicky jedinečným ja. Je to nafigu, ale práve tak to teraz funguje.“

Viac o Wintersovej prístupoch sa môžete dozvedieť v jej knihe z roku 2017 “The Metabolic Approach to Cancer: Integrating Deep Nutrition, the Ketogenic Diet and Nontoxic Bio-Individualized Therapies, ktorá jej postup opisuje podrobnejšie.

Keby by ste si chceli objednať jej služby, či, konkrétnejšie, zariadiť, aby s ňou konzultoval váš klinický lekár, navštívte webovú stránku drnasha.com.

V spodnej časti domovskej stránky nájdete sekciu pre pacientov s bezplatnými nástrojmi. Pokojne si stiahnite bezplatného sprievodcu, opisujúceho päť krokov, ktoré musíte urobiť, keď vám diagnostikovali rakovinu. Poskytuje veľa informácií, uvedených v tomto rozhovore.

Pre objednanie sa na konzultáciu bude musieť váš lekár na klinike vojsť do sekcie pre lekárov.

„Tá presne špecifikuje, čo sa vyžaduje – tých päť laboratórnych vyšetrení, o ktorých sme hovorili,“ vraví. „Potrebujem akékoľvek ďalšie relevantné údaje, testy, snímky, čokoľvek.“

Ako pacienta vás tiež požiadajú o zostavenie chronológie významných udalostí vo vašom živote, ktoré viedli k vašej diagnóze.

Keby váš lekár odmietol zvážiť konzultáciu, ktorá by mu pomohla dozvedieť sa o niektorých možnostiach, môže byť Wintersová schopná nájsť vám miestneho lekára, ktorý sa spolupráci nebráni.

Aj keď so svojimi konzultáciami nič neurobíte, rozhodne neuškodí, keď nimi začnete. Sú relatívne lacné a poskytnú vám pevný základ pre pochopenie toho, kde sa nachádzate a čo sa odohráva vo vašom tele.

Stop Candida

Zdroj: sott.net, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Jozef Tlamka

  Je mi ľúto, že vedci úmyselne a lebo z neznalosti
  neobjasnia príčiny rakoviny…..tento článok o jej terapii sa približuje k skutočnosti, ale chýba mu ešte 50 %
  k pravde…..
  Názor – vízia: Človek a jeho život,zdravie, smrť je súčasťou jeho vesmirno-pozemskej existencie…
  Niečo o tom po klinickej smrti viem… ide o to pochopiť vesmírno-pozemskú podstatu onkologických chorôb, najmä zákonitosti fungovania Slnečnej sústavy na báze
  kvantovej fyziky a informatiky resp. kvantovej synchronicity…..je to na dlhšiu reč, ale uvediem len
  to podstatné:
  Na báze systémovej analýzy nájdete riešenie najmä v Egyptskom Ebersovom papyruse, v poznatkoch
  René Descarta, A.Einsteina a ďalších vedcov prevážne nositeľov Nobelových cien ……….ale v krátkosti uvádzam, že existuje modul systémovej kvantovej
  vesmírno-pozemskej onkoapiterapie resp.metabolizmu…ale to presahuje rámec môjho komentára…mal by to byť impulz pre naturmedicínu
  resp. štart do vesmirno-pozemskej kvantovej medicíny……ale o tom inokedy…..mám 80 rokov a
  žijem aj po prežitej klinickej smrti 3.stupňa s vesmírno-pozemským podvedomím po prechode tunelom smrti a pohľade na svoje telo z inej dimenzie…J.

Pridajte komentár

*