Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Logá viacerých globálnych firiem sa podobajú na symboly Iluminátov a Slobodomurárov


Print Friendly, PDF & Email

ALTERNATIVE NEWS: V logách niekoľkých silných firiem bol identifikovaný podivný symbolizmus Iluminátov a Slobodomurárov

Pôvodným zámerom začínajúcich spoločností nie je to, aby sa stali súčasťou korporatokracie. Ale tieto spoločnosti, ak sa im podarí uspieť, sú často pohltené korporatokraciou za účelom toho, aby slúžili jej cieľom.

Táto zmena sa často prejavuje zmenami symbolov v brandingu (branding je proces tvorby a používania vizuálnej identity značky. Cieľom je navrhnutie vhodného názvu, loga, vizuálneho štýlu a ďalších prvkov značky v súlade s jej definíciou.

Definícia značky sa uskutočňuje podľa príslušnosti k asociáciám, podľa postavenia a významu, ktoré má daná spoločnosť mať a zastávať.)

Premýšľajme

Čo to znamená, keď vidíme, že veľkí technologickí giganti zmenia svoju značku tak, aby sa podobala slobodomurárskym symbolom? Zohrávajú tieto symboly skutočne nejakú úlohu v schopnosti korporácie riadiť a zotročovať ľudí?

Za starých čias stačilo, že podnikateľ bol vlastníkom obchodu na rohu ulice a tam prevádzkoval svoje podnikanie: tak to bolo v prípade mäsiarov, pekárov, výrobcov sviečok.

Keď do svojho podnikania vniesli kompetenciu a niekedy aj trochu inovácie, podľa toho, do akej miery to bolo potrebné, mali mať dobrý život. Neexistoval žiadny tlak na rast, na rozvetvovanie sa, na zlučovanie, ani na osvojovanie si iných podnikaní.

Iste, bol to ten čas histórie, keď podnikali bohatí priemyselníci, ale schopnosť zhromažďovať moc prostredníctvom masívneho firemného rastu bola ešte v plienkach.

Postupom času akosi došlo k tomu, že sme sa postavili bokom a len sme sledovali, ako sa zmenila celá krajina.

Sľubmi o „pokroku“, „efektívnosti“ a „prosperite“ sme boli vmanipulovaní do toho, aby sme monštruóznym korporáciám umožnili úplne prebrať a kontrolovať nielen tok tovarov a služieb a vpustili ich tak do nášho života, ale nechali sme sa presvedčiť aj o tom, že im máme umožniť, aby skľučujúcim spôsobom zmenili samotné vnímanie reality.

Osud úspešných začínajúcich podnikov (startupov)

Samozrejme, keď sa na základe originálnej myšlienky náhle zrodí nová spoločnosť, ešte nie je súčasťou tejto korporatokracie.

V začiatočnej fáze podnikania, keď prebiehalo uvedenie do prevádzky, sa spoločnosti ako Apple, Facebook či Google sústredili úplne na svoj konkrétny predmet podnikania a obchodovania.

Spoločnosť Apple bola hnaná cieľom vytvoriť lepší operačný systém pre osobné počítače. Facebook bol jednoducho o pripojení ľudí systémom online. Spoločnosť Google sa zaoberala vytvorením algoritmu vyhľadávacích nástrojov, ktorý by efektívne spájal ľudí s online informáciami, ktoré chceli získať.

Ich jednoduché, dokonca až „strelené“ pomenovania naznačujú neformálnu neúctu voči autoritám a nastolenému poriadku. Teraz sa tými autoritami stali aj oni.

Nezdá sa, že by to bolo ich pôvodným plánom. Avšak vďaka korporatokracii, v ktorej žijeme, boli tieto spoločnosti pomaly ovládnuté, prevzaté (alebo zlúčené) do firemnej finančnej elity. Tieto spoločnosti sú potom používané ako nástroje na realizáciu vyšších a väčších plánov.

Zvyčajne to prebieha takto: začínajúca spoločnosť ukazuje niečo, čo je sľubné. Prostredníctvom vlastných iniciatív začína pre seba vytvárať trh. Korporatokracia sleduje a čaká. Dokonca môže vyslať niekoľkých prieskumníkov, aby dohliadali na to, čo sa v danom podniku deje.

Ak podnik naďalej rastie, korporatokracia prichádza s ponukou významných finančných možností. Hovorí o hodnote premiestnenia produktu alebo služby, čo môže majiteľom priniesť oveľa viac príjmov a moci.

Nakoniec, pomocou „pästí alebo podvodov“, odkúpia alebo inak prevezmú takúto spoločnosť. Zlúčia svoje aktíva do väčšieho fondu a pôvodného majiteľa buď úplne vytlačia na okraj, alebo ho posadia do kresla s mocou, o akej sa mu ani nesnívalo. Je to odmena za to, že podporuje agendu korporatokracie.

Ako sa dozvieme o tom, kedy sa to stalo? Ľudia v danej spoločnosti často zaznamenávajú zmenu zamerania, odlišný postoj, nový mandát.

Nemusíme však byť nevyhnutne zasvätencami na to, aby sme vedeli, čo sa deje – nemusíme sa pozerať ďaleko, stačí sa pozrieť na symboliku, ktorá sa objavuje vo firemných logách.

Vplyv slobodomurárov

Posun symboliky, jemný a natoľko nenápadný, ako sa len dá, od pôvodného prezentovania samotného produktu, to je jedna z foriem, ktoré reprezentujú túto zmenu. Diapazón je rozsiahly a môže sa dostať až k tomuto známemu, nadčasovému archetypálnemu prezentovaniu.

Prírodná liečba osteoartritídy

Toto sú náznaky, ktoré nám dávajú na vedomie, čo sa deje. Ak sú tieto archetypálne symboly súčasťou tzv. „temnej“ vedomosti alebo čiernej mágie, ktorá predstavuje súhrn znalostí, ktoré sa zameriavajú na to, ako ovládať a dominovať nad jednotlivcom alebo nad skupinou ľudí, vtedy môžeme začať vidieť, ako do seba jednotlivé časti skladačky zapadajú.

Je tu napríklad podozrenie, že mocná finančná elita už veľmi dávno predtým „ukradla“ slobodomurárstvo a ovládla ho za účelom toho, aby ho prevzala a použila ako jednu zo základných intelektuálnych platforiem pre realizáciu svojej agendy.

Aj keď sa hovorí, že slobodomurárstvo bolo pôvodne pozitívnou silou, ktorá sa snažila ľuďom sprostredkovať hlboké a vynikajúce poznatky o ľudskom psychologickom, spoločenskom a duchovnom vývoji, čo by viedlo k rozvoju a dozrievaniu ľudstva, toto hlboké poznanie by mohlo byť v nesprávnych rukách použité aj na zotročenie ľudstva, používaním skrytých a zvrátených spôsobov.

Keď začneme vídať slobodomurárske symboly, ako sa objavujú ako súčasť grafiky firemných log, je zrejmé, že táto temná skupina sa v danej spoločnosti presadzuje, preberá vedenie a obchodná spoločnosť je ňou už kontrolovaná.

Na obrázku vidíme príznaky toho, že spoločnosti ako Apple, Facebook a Google už do určitej miery zmenili svoje logá, a tie sa stále viac podobajú dobre známym slobodomurárskym symbolom.

Sloboda voľby

Existuje jedna vec, ktorá sa musí pochopiť, ak chceme vidieť „veľký obraz“, čiže ak chceme porozumieť globálnemu kontextu. Tou vecou je, že v našom svete, v našom vesmíre, sa musí rešpektovať naša slobodná vôľa.

Je to podobné, ako „hlavná smernica“, ktorá je vysvetľovaná vo filme Star Trek. Aký je teda vzťah danej situácie s „hlavnou smernicou zo Star treku?

Nuž, na to, aby temné vedomosti/čierna mágia získali nadvládu nad všetkým, ľudia, ktorých sa to bude týkať, k tomu najprv musia dať svoj súhlas, musia to schváliť. Alebo, ak to neurobia, „zvolia“ si to, že temným mocnostiam umožnia, aby ich kontrolovali či zotročili čiernou mágiou.

Možno s tým nesúhlasíte, ale ak to aspoň na malý okamih považujete za možné, pomôže vám to pochopiť, čo sa deje.

Neviem presne, aký dopad majú tieto archetypálne symboly. Hoci môžeme ísť na internet a zistiť si „význam“ každého z nich, myslím si, že význam a pôsobenie každého z nich pozostáva z mnohých vrstiev.

Je pravdepodobné, že len slobodomurár na 33. stupni hierarchie disponuje všetkými týmito odpoveďami. Ja mám ale taký dojem, že tradičné slobodomurárske symboly majú v našom kolektívnom podvedomí svoje vlastné miesto.

To miesto, ktoré prepožičiava spoločnostiam, ktoré predstavujú určitú prestíž, istý zmysel pre legitímnosť, autoritu.

A tieto pocity pracujú na úrovni podvedomia. Najväčšiu silu majú vtedy, keď sa s týmito symbolmi priamo nekonfrontujeme, len ich periférne vnímame niekde na pozadí.

Zverejnenie týchto symbolov tlmočí správu, vyslanú temnou skupinou, ktorá znie: „Boli ste upozornení na to, kto sme. Použitím našich produktov a služieb súhlasíte s našimi prostriedkami a spôsobmi, ako vás ovládame.“

Zrušenie kliatby

Stačí, keď sa na tieto symboly priamo pozeráme, uprieme na ne svetlo nášho vedomia a uvedomíme si niektoré z potenciálnych zámerov, ktoré za nimi stoja. To je spôsob, ako sa dá začať prelamovať toto kúzlo.

Ale to je ešte len začiatok vedomého úsilia zameraného na prelomenie dominancie temných síl, ktoré kontrolujú náš svet. Musí nám byť jasné, že žiadna z týchto spoločností nie je voči nám autoritou.

Niet dôvodu, prečo by sme im mali dôverovať. Takisto niet dôvodu na to, aby sme im poskytli súhlas na to, aby uskutočňovali svoju agendu.

Preto by malo byť pre tých z nás, ktorí sa zúčastňujú prebudenia k pravde jasné, že agendou veľkých firiem v korporačnej demokracii je infiltrovať sa do nášho súkromia a zvrchovanosti takým spôsobom, ktorý nás dovedie k nášmu vlastnému zotročeniu.

Dôležitým sa preto stane to, aby sme si uvedomovali, k čomu im dávame svoj SÚHLAS. Aby sme si uvedomovali, či súhlasíme s tým, čo robia, lebo v tom je ich najväčšia moc.

Keď im odoprieme dať súhlas s tým, aby nás niekto, nejaké moci, mocnosti zvonku kontrolovali a riadili, dávame priestor uplatneniu ľudskej zvrchovanosti, po ktorej tak veľmi prahneme.

Liečba osteoporózy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Všimnite si logo Daňového úradu – až mi z toho prišlo zle

  2. byvale logo Procter Gamble bol tiez taky symbol, museli to zmenit.
    https://creepycincinnati.files.wordpress.com/2012/09/thrive_gamblelogo.jpg?w=723

Pridajte komentár

*