Kľúčom liečby je poznanie: 6 fáz choroby podľa ajurvédskej medicíny


Print Friendly, PDF & Email

6 fáz choroby podľa ajurvédskej medicíny

Do zdravotnej kliniky vchádzajú dvaja ľudia. Jedným je starší, 72-ročný muž. Je vysoký, chudý, má prirodzene svetlú pokožku, ruky a chodidlá máva často studené, v noci má rozlietané myšlienky a trpí nespavosťou.

Má skôr suchú kožu a vlasy mal vždy riedke a jemné, trávenie zvyčajne veľmi citlivé. Dnes prišiel k lekárovi so svrbivou a červenou kožnou vyrážkou.

Druhou osobou je žena krátko po štyridsiatke. Jej postava by sa dala označiť ako stredná, či atleticky stavaná, má skôr mastnejšiu pleť, silný apetít, je temperamentná a často hladná.

Aj ona dnes prišla k lekárovi s červenou a svrbiacou vyrážkou.

Rozdiel medzi „modernou“ a tradičnou medicínou

Na modernej západnej lekárskej klinike stanoví lekár obom ako diagnózu ekzém a obom pacientom predpíše rovnakú masť na báze steroidov – čo je riešenie, ktoré sa nezameriava na príčinu, no spôsobuje ústup vyrážky. Aspoň dočasne.

My, ktorí žijeme na západe, alebo v pozápadnenom modernom svete všeobecne, podobné príbehy dobre poznáme. Mohlo by však byť v príbehoch týchto pacientov niečo viac a prečo sa ich symptómy môžu takto manifestovať?

Starodávny indický systém liečenia a zdravia, nazývaný ayurvéda, by na prípady týchto dvoch pacientov nazeral s takou úrovňou pozornosti, dôkladnosti a komplexnosti, akú lekársky spôsob myslenia, s ktorým sa stretávame v západnom svete, nepozná.

Ayurvéda sa intenzívne zameriavala na energetické a konštitučné stavy pacientov, čo so sebou nesie hlboké a usporiadané chápanie fáz ochorenia.

Toho, ako nerovnováha začína, pokračuje, ako aj toho, ako a prečo sú tieto procesy jedinečne utvárané prostredníctvom konštitúcie jednotlivca a neuberá sa cestou všeobecne použiteľného prístupu jedného lieku pre všetkých.

Poznanie je v ayurvéde kľúčové. Tento systém slúžil celým ľudským komunitám a naďalej pomáha dnešným ľuďom pri hľadaní pochopenia a zvrátenia procesu ochorenia.

Poďme sa na to pozrieť dôkladnejšie:

Podstata ayurvédskej medicíny

Slovo ayurvéda pochádza zo sanskrtu a znamená „náuka o živote“. Ide o jeden z najstarších liečebných systémov na svete, ktorý vznikol pred viac ako 5000 rokmi.

Pozornosť sa v tomto systéme zameriava na zachovávanie rovnováhy v tele človeka, pozorovaním energií umožňujúcich rozvíjanie a udržanie zdravia.

Tiež zabezpečuje cesty pre opätovné získanie tejto rovnováhy a vnútornú milosť, keď systémy nefungujú správne.

Zdravie je docieľované prostredníctvom podnecujúcich metód, ako sú strava, cvičenie, rutiny životného štýlu, čistenie, liečivé byliny, emočné zdravie a ďalšie prírodné terapie, napríklad masáž.

Pre pochopenie podstaty ayurvédy skúmame koncept dóš. V tomto systéme môžu všetci jednotlivci objaviť svoju dóšu alebo kombináciu dóš: jedinečný faktor konštitúcie, stanovený konkrétnou kombináciou piatich prvkov, ktoré sú v človeku prirodzene prítomné.

Tými piatimi známymi prvkami sú vzduch, zem, voda, oheň a éter. Charakteristická kombinácia dvoch susediacich prvkov utvára každú z troch hlavných dóš: váta, pitta a kapha.

6 fáz choroby podľa ajurvédskej medicíny

1. Váta – kombinuje vzduch a éter s energiami, prezentujúcimi sa ako suché, svetlé, čisté, pohyblivé a chladné.

2. Pitta – kombinuje oheň a vodu, prezentujúc svoju povahu ako mastné, horúce, šíriace sa a tekuté.

3. Kapha – kombinuje zem a vodu a je vyjadrované ako ťažké, pomalé, husté a pevné.

Svoju dóšu môže prostredníctvom rôznych metód dopytovania zistiť každý človek a môže ísť o jednu z týchto, často je však kombináciou dvoch dóš.

Tieto dóše tiež definujú hlavne energetické stavy jestvujúce v prírode a vo všetkých veciach. Z pohľadu ayurvédy oživujú tieto tri dóše procesy zdravotnej pohody, ale aj choroby a to, ako sa choroby manifestujú a napredujú.

Šesť ayurvédskych fáz choroby

Identifikácia „symptómov“ je vyladená veľmi jemne a citlivo.

Ako prispievajúce faktory, ktoré môžu narušiť homeostázu a otvoriť telo človeka chorobnému procesu, sa berú do úvahy výkyvy nálad, modely trávenia, zmeny stravovania a životného štýlu, atď.

Ayurvéda rozoznáva šesť fáz choroby, ktoré, keď sa nedostane správnej pozornosti a starostlivosti prvotným príznakom, prechádzajú jedna do druhej. Týmito fázami sú:

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

 1. akumulácia
 2. vyvolanie
 3. šírenie
 4. lokalizácia
 5. manifestácia
 6. diferenciácia, čiže deštrukcia.

Pochopenie každej by nám mohlo nielen povedať, prečo starší pán a mladšia pacientka, ktorých sme spomenuli pred chvíľou, môžu napriek prejavu podobných symptómov zažívať úplne iný proces ochorenia, ale zameraním sa na dôležité detaily aj poskytnúť vhľad do našej zdravotnej starostlivosti.

1. fáza: Akumulácia (Sanchaya)

V prvej fáze prestáva byť v rovnováhe jedna z energií dóša a tou môže, alebo aj nemusí, byť jedna z konštitučných energií daného jednotlivca. V tele sa začínajú hromadiť toxíny, baktérie, parazity alebo iné deštruktívne prvky.

Všetky nerovnováhy dóš začínajú v tráviacom trakte. Nerovnováhy váta začínajú v hrubom čreve, nerovnováhy pitta v tenkom čreve a nerovnováhy kapha v žalúdku. V tejto fáze sú príznaky mierne a ľahko riešiteľné.

Váta môže zažívať príznaky, ako sú plynatosť, nadúvanie, návaly chladu, zápcha alebo úzkosť a nespavosť.

Nerovnováha pitta sa môže preložiť ako nadbytok žalúdočnej kyseliny, prehrievanie, podráždenosť, horká chuť v ústach a riedka, páchnuca stolica.

Pri nerovnováhe kapha je možné pozorovať príznaky, ako sú pomalé trávenie, letargia, bledosť a pocit ťažoby v končatinách alebo hlave.

2. fáza: Vyvolanie (Prakopa)

Keď sa mierne príznaky ignorujú a neriešia (ako majú sklon robiť mnohí z nás!), problém narastá a následne sa môžu začať objavovať závažnejšie príznaky – hoci ešte stále v gastrointestinálnom trakte. V tomto bode sa ešte symptómy riešia relatívne ľahko.

V tejto fáze sa symptómy váta prejavujú ako meravosť tela, mravčenie v rukách alebo chodidlách, napätie tváre, citlivosť na zvuky, intolerancia studeného jedla a objavujúca sa a strácajúca sa bolesť svalov.

Symptómy pitta sa teraz javia ako kyslá chuť v ústach, zvýšený pocit smädu, hnev, pálenia pri močení a chuť na alkohol.

Medzi symptómy zvýšenej kapha patria: strata chuti do jedla, lepkavá koža, duševná hmla, nadmerné spanie, biely povlak na jazyku a pocit ťažoby.

Keď proces nerovnováhy dospeje do tejto fázy, je múdre konať, lebo posun do tretej fázy si bude vyžadovať viac úsilia, a možno aj radu profesionálneho zdravotníka.

3. Fáza: Šírenie (Prasara)

Ak sa symptómy až do tohto bodu ignorovali, alebo riešili neúspešne, môže sa chorobný proces začať šíriť.

Hoci je možné v tejto fáze stále možné presmerovať tento proces, začína sa už šíriť mimo gastrointestinálneho traktu. V tejto fáze sa môžu meniť chute a reakcie na jedlá.

Symptómy váta majú sklon šíriť sa do kože, kostí, uší, dýchacích ciest, stehien a oblasti panvy.

Symptómy pitta môžu prechádzať do očí, pečene, mozgu, plazmy, krvi, srdca a sleziny.

Symptómy kapha sa môžu šíriť do pľúc, kĺbov, dutín, pankreasu a jazyka.

4. fáza: Lokalizácia (Sthana Smshraya)

Pri progresii nemoci z tretej do štvrtej fázy reagujú na proces ochorenia všetky dóše podobne, alebo si nerovnováha vyhľadá v tele slabé miesto a tam sa lokalizuje.

Tento slabý bod sa nazýva khavaigunya, alebo tiež „defektný priestor“. Keď sa choroba lokalizuje, začne narúšať bunkové funkcie, vytvárajúc závažnejšie problémy.

Ak sú bunky natoľko zdravé, že to na ne nemá vplyv, stav sa zvráti a znova prechádza do gastrointestinálneho traktu. Ak je činnosť buniek narušená, stane sa lokalizovaná choroba evidentnejšia.

5. fáza: Manifestácia (Vyakti)

Vo fáze manifestácie je lokalizované miesto zdurené a často si vyžaduje neodkladnú pozornosť lekára.

Diagnóza v rámci západnej medicíny sa obvykle stanovuje v tejto fáze, nie skôr. Ochorenie teraz začína postihovať aj ďalšie orgány.

6. fáza: Diferenciácia, alebo tiež deštrukcia (Bheda)

Keď choroba nebola nejakým účinným spôsobom liečená, začína teraz ničiť tkanivo a spôsobovať vážne poškodenie.

Keď choroba dospeje do tejto fázy, liečiť ju je nesmierne náročné.

Bdelosť, citlivosť, zdravotná pohoda

Skutoční vykonávatelia ayurvédskej medicíny môžu zvládaním jemnejších detailov diagnostikovania, liečby a postupov v tomto zložitom, no intuitívnom systéme medicíny stráviť celý život a pri práci s odborníkom sa to vždy odporúča.

Už len samo skúmanie konceptov tejto „náuky o živote“, či spoznanie našej dóše, nám môže poskytnúť dostatočný vhľad do našej prirodzenej konštitúcie a zahájiť vnútorný dialóg.

Zostať zdravý alebo znovu získať zdravotnú pohodu, keď sme sa na chvíľu vychýlili z rovnováhy, by mohlo byť rovnako jednoduché ako uvedomenie si toho, čo sa nám nezdá byť celkom v poriadku, alebo v ktorých oblastiach nie sme vo svojej koži.

Tak ako v príbehu dvoch pacientov, ktorému sme sa prizreli na začiatku, každý z nás je jedinečnou kombináciou prvkov a energií.

A hoci je možno jednoduché stanoviť na akýkoľvek stav univerzálne platnú diagnózu, ayurvéda so svojím citlivým a hĺbkovým skúmaním procesu choroby vie poskytnúť odlišnejší, individualizovanejší prístup k žitiu v stave zdravotnej pohody.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: spiritsciencecentral.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Definitiva

  Potvrdzujem, všetky zdravotné problémy začínajú v tráviacom systéme, aj vrodené, aj duševné.
  Najlepšie je keď sa človek celoživotne nastaví na zdravý spôsob výživy. Potom je nutné naučiť sa vnímať aj tie najslabšie signály o nepohode a jemnom poškodení tela, napr. únava, nepohoda ducha, strata optimizmu, súčasne s príznakmi poruchy trávenia, tvorba plynov, kvalita stolice…
  Základnou mierou je nastaviť sa na makrobiotickú stravu a pri pocitoch nepohody ducha a zdravia hľadať príčinu v stravovaní, aktuálnu stravu vždy porovnať na etalón, meradlo, ktorým je makrobiotika a podľa ktorej treba stravu naprávať.
  Druhou podmienkou zdravého spôsobu života je pohyb, min. raz týždenne 30 min. intenzívneho pohybu, behanie, plávanie, rýchla chôdza s paličkami, telo sa musí potiť, zhlboka dýchať, tep zvýšený. Pohyb prekrví všetky tkanivá, zvýši telesnú teplotu, viac krvi v tkanivách znamená viac živín a rýchle vylúčenie odpadných látok a jedov z tela. Napr. sauna to je pasívne potenie, zvýšenie teploty, ale tá nerozhýbe srdce a nezrýchli krvný obeh. Jednoducho lenivosť tela a ducha sa rovná choroba.

  Choroba vzniká vtedy, keď je na ňu telo pripravené! Civilizačné choroby aj infekcie nečíhajú v lese a neskočia na človeka, keď ide okolo. Oni sa začnú prejavovať vtedy, keď sú v tele na to vytvorené podmienky, otrava z potravy, oslabené tkanivá chladom, výživou… Nárast teploty pri fyzickej námahe je zaručenou prevenciou pred vírusovými chorobami, aj chrípkou. Naopak studené ruky a nohy sú signálom tela pripraveného na infekciu, slabé prekrvenie, málo živín a veľa odpadov.

  Základom silnej imunity je zdravé črevo, dnes to priznávajú všetci. Základom choroby je strava zo supermarketov.

  Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví.

  • Múdre, výstižne, pravdivé a uskutočniteľné. Toto je zdravý postoj človeka k svojmu zdraviu.

  • Paralela medzi zdravým črevom a imunitou je už dávno známa. Niektorí terapeuti tvrdia, že v podstate kožné choroby až na malé výnimky neexistujú. Stav pokožky je odrazom toho, v akom stave sa črevo nachádza. Dokonca sa čoraz viac hovorí o prepojení mozgu (psychiky) a stavu črevnej mikroflóry. Nemôže to súvisieť so stále častejšie sa opakujúcimi nevysvetliteľnými konaniami rôznych psychicky narušených jedincov, ktorí častokrát útočia (strelbou i fyzickým útokom) bez zjavnej príčiny? Ja si myslím, že áno.

Pridajte komentár

*