Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Kalergiho plán: Genocída európskych národov a zničenie Európy ako ju dnes poznáme


Print Friendly, PDF & Email

Kalergiho plán: Genocída európskych národov a zničenie Európy ako ju dnes poznáme

(Rhoda Willson, Daily Expose) Masová imigrácia je fenomén, ktorého príčiny systém stále šikovne zatajuje a multikultúrna propaganda sa ju snaží falošne vykresliť ako nevyhnutnosť.

Týmto článkom chceme raz a navždy dokázať, že nejde o spontánny jav. To, čo chcú „elity“ prezentovať ako nevyhnutný následok moderného spôsobu života, je v skutočnosti plán koncipovaný za stolom a pripravovaný desaťročia, ako úplne zničiť tvár nášho európskeho kontinentu.

Pan-Európa

Málokto vie, že jedným z hlavných iniciátorov procesu európskej integrácie bol aj človek, ktorý navrhol plán genocídy národov Európy. Ide o temného jedinca, ktorého existencia je pre masy neznáma, no elita ho považuje za zakladateľa Európskej únie. Volá sa Richard Coudenhove-Kalergi.

Jeho otec bol rakúsky diplomat Heinrich von Coudenhove-Kalergi (s napojením na byzantskú rodinu Kallergiovcov) a jeho matka Japonka Mitsu Aoyama.

Kalergimu sa vďaka blízkym kontaktom so všetkými európskymi aristokratmi a politikmi, vzťahom jeho otca šľachtica-diplomata a presunom do zákulisia, preč od žiary publicity, podarilo na svoj plán prilákať najvýznamnejšie hlavy štátov.

V roku 1922 založil vo Viedni „Paneurópske“ hnutie, ktorého cieľom bolo vytvorenie Nového svetového poriadku (NWO) založeného na federácii národov vedenej Spojenými štátmi.

Európska integrácia mala byť prvým krokom k vytvoreniu svetovej vlády. Medzi prvých podporovateľov patrili českí politici Tomáš Masaryk a Edvard Beneš a bankár Max Warburg, ktorí investovali prvých 60-tisíc mariek.

Zodpovednosť za vedenie „paneurópskeho“ hnutia prevzali rakúsky kancelár Ignaz Seipel a ďalší rakúsky prezident Karl Renner. Neskôr ponúkli svoju pomoc aj francúzski politici ako Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi atď.

S nástupom fašizmu v Európe sa od projektu upustilo a „paneurópske“ hnutie bolo nútené rozpustiť sa.

Avšak po druhej svetovej vojne bol vďaka zbesilej a neúnavnej podpore Winstona Churchilla, židovského slobodomurára z lóže B’nai B’rith a veľkých novín, ako je New York Times, jeho plán akceptovaný vládou Spojených štátov amerických. CIA neskôr prevzala dokončenie projektu.

Podstata Kalergiho plánu

Vo svojej knihe ‚Praktischer Idealismus‘ Kalergi naznačuje, že obyvatelia budúcich „Spojených štátov európskych“ nebudú ľudia starého kontinentu, ale akýsi druh „podľudí“, produkty zmiešaného pôvodu.

Jasne hovorí, že národy Európy by sa mali krížiť s Aziatmi a farebnými rasami, čím sa vytvorí mnohonárodné stádo bez identity a ľahko ovládateľné vládnucou elitou.

(Približný preklad z nemčiny do angličtiny diela ‚Praktischer Idealismus‘ – Praktický idealizmus, nájdete TU.)

Kalergi hlásal zrušenie práva na sebaurčenie a následnú likvidáciu národov s využitím etnických separatistických hnutí a masovej migrácie. Aby Európu ovládla „elita“, chcel z ľudí urobiť jedno homogénne zmiešané plemeno černochov, belochov a aziatov.

Kto je však táto elita? Kalergi to objasňuje takto:

Muž budúcnosti bude miešancom. Dnešné rasy a triedy postupne zmiznú kvôli eliminácii priestoru, času a predsudkov. Eurázijsko-negroidná rasa budúcnosti, podobajúca sa vzhľadu starovekým Egypťanom, nahradí rôznorodosť národov a rôznorodosť jednotlivcov.

Namiesto toho, aby Európa zničila európsky judaizmus, proti svojej vôli tento ľud zušľachťovala a vzdelávala, čím ho priviedla k ich budúcemu postaveniu vedúceho národa prostredníctvom tohto umelého evolučného procesu.

Nie je prekvapujúce, že ľudia, ktorí utiekli z geta, sa stali duchovnou šľachtou Európy. Súcitná starostlivosť poskytovaná Európou tak vytvorila nový druh aristokratov.

Hoci žiadna učebnica Kalergiho nespomína, jeho myšlienky sú hlavnými princípmi Európskej únie. Presvedčenie, že národy Európy by sa mali premiešať s Afričanmi a Ázijcami, aby sa zničila naša identita a vytvorila jedna rasa „mesticov“, je základom všetkých politík Spoločenstva, ktorých cieľom je chrániť menšiny.

Chrániť nie z humanitárnych dôvodov, ale kvôli smerniciam vydaných neľútostným režimom, ktorý prevedie najväčšiu genocídu v histórii.

Európska cena Coudenhove-Kalergiho sa udeľuje každé dva roky Európanom, ktorí vynikli v presadzovaní tohto zločineckého plánu. Medzi ocenenými sú napríklad Angela Merkelová a Herman van Rompuy (najprv belgický premiér a neskôr prvý európsky „prezident“).

Podnecovanie ku genocíde je tiež základom neustálych výziev Organizácie Spojených národov, ktorá požaduje, aby sme prijali milióny imigrantov, ktorí pomôžu s nízkou pôrodnosťou v EÚ.

Podľa správy zverejnenej v januári 2000 v „Prehľade populačného zloženia“ OSN v New Yorku pod názvom „Nahradenie prisťahovalectva: Riešenie klesajúcej a starnúcej populácie“ bude Európa do roku 2025 potrebovať 159 miliónov migrantov.

Človek by sa mohol čudovať, ako môže byť taká presnosť odhadov prisťahovalectva, ak to nebol vopred premyslený plán.

Je isté, že nízka pôrodnosť by sa dala ľahko zvrátiť vhodnými opatreniami na podporu rodín. Rovnako je jasné, že práve prínos cudzích génov nechráni naše genetické dedičstvo, ale umožňuje ich zánik.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Jediným cieľom týchto opatrení je úplne zdeformovať našich ľudí, urobiť z nich skupinu ľudí bez národnej, historickej a kultúrnej súdržnosti. Stručne povedané, politika Kalergiho plánu bola a stále je základom oficiálnych vládnych politík zameraných na genocídu národov prostredníctvom masovej imigrácie do Európy.

G. Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), dokazuje, že sa dobre poučil z Kalergiho, keď hovorí:

„Čo musia ľudia vo všetkých (európskych) štátoch spraviť, je obmedziť pôrodnosť a podporovať zmiešané manželstvá (medzi rôznymi rasami). Cieľom je jediná rasa vo svete, ktorý bude riadený centrálnou autoritou (jednotnou svetovládou).“

Zhrnutie

Ak sa pozrieme okolo seba, zdá sa, že Kalergiho plán sa plne realizuje. Čelíme spojeniu Európy s tretím svetom.

Vlna medzirasových manželstiev produkuje tisíce mladých ľudí zmiešanej rasy: „Kalergiho deti“. Pod dvojitým tlakom dezinformácií a humanitárneho omráčenia, podporovaného médiami hlavného prúdu, sa Európania učia vzdať svojho pôvodu, vzdať svojej národnej identity.

Prisluhovači globalizácie sa nás snažia presvedčiť, že popierať svoju identitu je pokrokový a humanitárny čin, že „rasizmus“ je nesprávny, pretože chcú, aby sme boli všetci slepí konzumenti.

Teraz je viac ako kedykoľvek predtým potrebné čeliť klamstvám systému a prebudiť revolučného ducha Európanov. Každý musí vidieť pravdu, že európska integrácia sa rovná genocíde. Nemáme inú možnosť; alternatívou je národná samovražda.

Poznámka prekladateľa:

Hoci dôvody, pre ktoré Kalergi urobil svoje rozhodnutia, nás nijako zvlášť nezaujímajú, pokúsime sa odpovedať na otázku, ktorú si naši čitatelia už určite položili: Prečo európsky aristokrat s flámskymi, poľskými, grécko-byzantskými koreňmi, a dokonca s trochou samurajskej krvi v žilách (od jeho matky), zosnoval takéto plány, priamo z rúk temných síl?

Dôvody sú podľa nás viaceré – idiosynkratické, psychologické a… ženské.

Pozorujeme osobnosť so silnými snobskými postojmi, aroganciou a, dovoľte mi tento výraz, „degenerovaným elitárstvom“. Aj to, že jeho matka bola Ázijčanka, možno vytváralo vnútorné konflikty a frustrácie, čo sa môže stať ľuďom s takým temperamentom.

Najrozhodujúcejším faktorom však musel byť „správny tínedžer“, ktorý bol mimochodom, samozrejme, vedľa neho a stal sa jeho prvou ženou (vo veku 13 rokov): Židovka Ida Rolandová, ktorá sa neskôr stala slávnou herečkou.

Európska Rada

Dňa 16. novembra 2012 bola predsedovi Európskej rady (kvázi európsky prezident) Hermanovi Van Rompuyovi počas mimoriadnej konferencie vo Viedni pri príležitosti osláv 90. rokov paneurópskeho hnutia udelená Coudenhove-Kalergiho cena.

Cena sa udeľuje každé dva roky popredným osobnostiam za ich výnimočný prínos k procesu európskej integrácie.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý mu pomohol získať cenu, bol vyvážený spôsob, akým predseda Van Rompuy vykonával svoje povinnosti v novej pozícii predsedu Európskej rady, ktorá bola zriadená Lisabonskou zmluvou.

Túto mimoriadne citlivú vedúcu a koordinačnú úlohu zvládol s odhodlaním a zmierením, pričom dôraz sa kládol aj na jeho zručnú arbitráž v európskych záležitostiach a neochvejnú oddanosť európskym morálnym hodnotám.

Pán Van Rompuy vo svojom prejave opísal zjednotenie Európy ako mierový projekt. Táto myšlienka, ktorá bola aj cieľom práce Coudenhove-Kalergiho, je po 90 rokoch stále dôležitá.

Ocenenie nesie meno grófa Richarda Nicolausa von Coudenhove-Kalergiho (1894-1972), filozofa, diplomata, vydavateľa a zakladateľa Paneurópskeho hnutia (1923). Coudenhove-Kalergi bol priekopníkom európskej integrácie a svojou prácou popularizoval myšlienku federálnej Európy.

Medzi laureátov ocenenia patrí aj (dnes už bývalá) spolková kancelárka Nemecka Angela Merkelová (2010) a prezidentka Lotyšska Vaira Vike-Freiberga (2006).

Ďalšie informácie (v angličtine): Prefíkanosť Kalergiho plánu: Genocída národov Európy

Som Angličan

Nižšie je dojímavý prejav muža menom Laurence Bright v podaní Marca Warrena, úryvok z televízneho seriálu BBC z roku 2001 NCS: Manhunt (Lov na človeka):

„Môj problém je, že sa nás nikdy nepýtali. Napadá ma, že nám bolo povedané, nie opýtané, a každý deň nám znova a znova hovoria, akí máme byť a aká má byť naša krajina.

Povedali nám, a vieme, kto sú, sú tiež Angličania. Sú triedou, ktorá sa vždy odlišovala, sú triedou, ktorá si vždy brala to, čo pre seba chcela, a teraz sú triedou, ktorá rozdáva Anglicko. Nikdy sa nás nepýtali a ani nebudú.“

Celé video (v angličtine) si môžete pozrieť tu:

Autor článku: Rhoda Willson

Stop Candida

Zdroj: dailyexpose.uk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Komentár a faktografiu pripojím neskôr – venoval som tomu čas na NWOO a Tadesco – možno niečo vyhrabem – základ je prepojenie Kalergi a Okamura cez rodinu Mitsuko Aoyama. A problém s kozmopolitnými bastardmi, ktorí nenávidia svoju rasu – pretože iní nenávidia ich.
  Aby zatiaľ reč nestála – článoček….
  ————————————————-
  Reflexia 20. storočia. Očami rakúskej novinárky
  2
  Bol koniec marca. František Mikloško, Ján Čarnogurský a Vladimír Jukl boli za mrežami v „opatere“ Verejnej bezpečnosti. Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí medzitým vozidlá technických služieb striekali chladnú vodu na pokojný dav ľudí so sviečkami. Väčšina národa sa tešila – v televízii išla populárna Angelika. V tej československej, samozrejme. Rakúska ORF čakala na reportáž od svojej skúsenej reportérky, pražskej rodáčky Barbary Coudenhove-Kalergi. Dočkala sa však len jej svedectva, nie nahrávok.
  /Foto: František Mikloško a rakúska novinárka Barbara Coudenhove-Kalergi vlani v Bratislave. On Sviečkovú manifestáciu organizoval, ona na nej bola ako západná novinárka. /
  /Poznámka – Mikloško bol aj jden z prvých na ukrajinskom Majdane 2014/

  Sviečková manifestácia, ktorej 26. výročie sme si pripomenuli 25. marca, bola pre západných novinárov pozoruhodným javom v policajnom štáte. „Maďarsko, Poľsko boli vtedy oveľa liberálnejšie. Aj preto bolo zaujímavé, že práve Slovensko bolo tým miestom a krajinou, kde sa začalo niečo diať,“ povedala Pravde rakúska novinárka pri príležitosti prezentácie svojej knihy Zuhause ist überall (Doma je všade). Tá je zároveň reflexiou stredoeurópskeho priestoru, čo je niečo, s čím majú krajiny v tomto regióne samy problém.

  Jej pamäti sú pre slovenského čitateľa zaujímavé nielen preto, že bola za minulého režimu dlhoročnou spravodajkyňou rakúskej televízie a rozhlasu v Prahe a Bratislave a že ju ľudia v častiach Československa, kde sa ORF dala chytiť, dobre poznali. Coudenhove-Kalergi je tiež očitou svedkyňou mnohých neprávostí, ktoré sa v tomto priestore v 20. storočí napáchali. Pritom aj vďaka rodine, z ktorej pochádzala, vždy stála na správnej strane, s nadhľadom pomáhala ľuďom orientovať sa v spleti demagógií a vydať sa tou správnou cestou.
  Mladá idealistka

  Toleranciu k inakosti, (nielen) v 20. storočí v strednej Európe tak potláčanú, má totiž zakódovanú priamo v DNA. Doslova. História jej rodu Coudenhove siaha až do 13. storočia. Narodila sa v kozmopolitnej rodine – v predvojnových rokoch ako česká občianka nemeckej národnosti s rakúskym pôvodom. Jej dedko bol diplomat Jindřich a jej babička Mitsuko Aoyama pochádzala z Japonska. Otec Gerolf bol právnik a japanológ, matka Sophie pochádzala z maďarského šľachtického rodu Pállfyovcov. Strýko Richard-Nicolas zase zakladal Paneurópsku úniu, prakticky predchodkyňu EÚ.

  „Moji rodičia boli síce lojálnymi občanmi tejto republiky, ale, ako všetci „bémiš-Nemci“, necítili sa ako Čechoslováci. Môj otec nás nazýval – a group in a society, but not of it (skupina v spoločnosti, ale nie z nej). Nemali sme žiadnych českých priateľov, ani my deti, ani moji rodičia. Žiadne nepriateľstvo voči Čechom, proste česká väčšina a nemecká menšina žili vždy oddelene. V nemeckej menšine boli moji rodičia ešte menšia menšina. Patrili k uzatvorenej skupine po nemecky hovoriacej rakúskej šľachty, ktorá sa vyhýbala všetkým kontaktom s Nemcami,“ píše novinárka vo svojej knihe.

  Aj preto, keď bola ako pražská Nemka vo svojich 13 rokoch v máji 1945 s celou rodinou odsunutá za hranice, brala to ako krivdu. „Keď som prišla ako utečenecké dieťa do Rakúska, bola som najskôr z hĺbky duše nešťastná. Weisspriach v Lungau. To má byť teraz domov?“ písala autorka v článku Sen o Prahe. Neskôr odchádza do Viedne a po viacerých príležitostných zamestnaniach dostáva šancu v denníku Die Presse. K svetu, ktorý opustila, a ktorý sa medzičasom ocitol za železnou oponou, sa vracia cez udalosti roku 1956.

  Protikomunistické povstanie v Maďarsku vo Viedni silno rezonovalo. „Všetci milujeme a obdivujeme povstalcov a nenávidíme komunistov,“ písala ďalej v knihe. Paradoxne sa v časoch po jeho potlačení stáva súčasťou ľavicovej rakúskej scény, dokonca získava miesto v straníckych novinách socialistickej strany Arbeiter Zeitung. Vtedy stretáva aj svojho budúceho manžela, známeho rakúskeho intelektuála a komunistu Franza Mareka. Ideály o ľavicovej politike však začína strácať po roku 1968, keď sovietske tanky potlačia Pražskú jar.

  „Naše vtedajšie nadšenie súviselo so študentským hnutím, ktoré existovalo na Západe v 60. rokoch. Požadovalo viac sociálnej spravodlivosti. Na druhej strane železnej opony sa zase v Československu schyľovalo k Pražskej jari a my sme mali také utopistické, idealistické predstavy, že keď na Západe dosiahneme väčšiu sociálnu spravodlivosť a na Východe ľudia zase viac demokracie, že sa vytvorí prienik a akási ideálna spoločnosť. Mali sme pocit, že tie dva prúdy idú rovnakým smerom. Bola to však ilúzia, ktorá stroskotala,“ povedala novinárka.
  Známa reportérka

  Na prelome 60. a 70. rokov už začala vnímať tvrdú realitu východného bloku na vlastnej koži. Stala sa reportérkou rakúskej televízie ORF a sledovala dianie nielen v Československu (kam ju po Pražskej jari dlhé roky nechceli vpustiť kvôli jej predchádzajúcej novinárskej práci), ale napríklad aj štrajky v Poľsku či tzv. gulášový socializmus v Maďarsku. V týchto dvoch krajinách sa jej ako západnej novinárke za komunizmu ľahšie dýchalo, neboli to vyslovene policajné štáty ako Československo za normalizácie či Nemecká demokratická republika.

  „Nedávno som sa zúčastnila na jednej konferencii a jeden historik ma zastavil a ukázal mi policajné spisy, ktoré si na mňa v tých časoch viedla vaša Štátna bezpečnosť. Mohla som si podrobne prečítať, čo presne som robila, kde som sa pohybovala, dokonca tam boli aj fotografie. Nie všetci tajní však boli šikovní. Jedna správa sa napríklad končila slovami – a potom nastúpila do taxíka a stratila sa nám,“ hovorí s úsmevom po rokoch. Práve v roku 1988 sa jej skončil dlhoročný zákaz vstupu do Československa, a tak 25. marca mohla sledovať potlačenie sviečkovej manifestácie.

  „Samozrejme, že polícia vtedy zaistila aj nás a tiež nám zhabali všetok materiál, ktorý sme vtedy nakrútili. Pre nás to však nebola nejaká trauma, uvedomovali sme si, že na druhý deň nás pustia. Horšie to bolo, keď sme pomysleli na všetkých tých ľudí, ktorí z toho budú mať problémy, a ktorí nemôžu len tak odísť na Západ,“ pokračuje Coudenhove-Kalergi. Účastníkov sviečkovej manifestácie označila za pionierov revolučných zmien, ktoré prišli po viac ako jeden a pol roku neskôr. A známa rakúska novinárka pri tom nemohla chýbať.

  Obálka knihy Doma je všade, ktorá vyšla vlani.

  Na bratislavskej prezentácii svojej knihy čítala práve pasáž, v ktorej opisuje revolučné nadšenie novembra 1989. Aj po takmer štvrťstoročí na nej vidno, ako ju pri spomínaní ovládnu pozitívne emócie. V Československu však u ľudí toto nadšenie opadlo priam do roka a do dňa. Predvídala niečo také? Ako osoba, ktorá predsa len videla udalosti aj zblízka, ale aj z nadhľadu obyvateľa Západu, členky sklamaných ľavicových skupín, ktoré sa (podobne ako Čechoslováci po Pražskej jari) nedočkali naplnenia svojich ideálov?

  „Práveže vôbec nie. Nemyslím si, že som si budúcnosť vtedy predstavovala inak, ako československí disidenti. Vlastne sme na budúcnosť vôbec nemysleli, bol to hlavne silný zážitok, oslobodzujúci pocit. Už v krátkom čase však títo disidenti ustúpili pragmatickejším politikom, čo je podľa mňa škoda. Jedinou výnimkou bol, samozrejme, Václav Havel,“ pokračuje rakúska novinárka, ktorá v 90. rokoch viedla pražskú kanceláriu rakúskej televízie. V roku 2001 potom práve z rúk prezidenta Havla získala Rad T. G. Masaryka IV. stupňa za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ľudské práva.
  Odkaz ďalším generáciám

  Jej „boj“ za lepšiu spoločnosť sa tým však neskončil. Do dnešných dní publikuje, vyjadruje sa k aktuálnemu dianiu, ale angažuje sa aj inak. V rámci platformy Kresťania a moslimovia v Rakúsku napríklad vyučuje imigrantky nemčinu. Citlivo vníma aj fakt, že ani s odstupom takmer sedemdesiatich rokov sa stredná Európa stále nevyrovnala s minulosťou. Keď napríklad pred rokmi padol v Česku návrh, aby odsunutí Nemci mohli navštíviť svoju bývalú vlasť ako turisti, vyslovene ju to nahnevalo. „Ja nie som žiadna turistka, ja som sa tu narodila,“ písala v knihe.

  Po týchto skúsenostiach ju teda ani neprekvapilo, keď napríklad vlaňajšie české voľby vulgárnym spôsobom poznačila hra s „nemeckou kartou“. Proti prezidentskému kandidátovi Karlovi Schwarzenbergovi ju vytiahol súčasný český prezident Miloš Zeman, ale oveľa dôležitejšie bolo, že kauza preukázala, akú ma v Česku stále silný ohlas. „Naozaj ma to neprekvapilo. O tej téme sa dlhé roky vôbec nehovorilo. Jedna časť ľudí tak ani nechápe, o čo vôbec išlo. A potom je tu stále aj ten aspekt, že ďalší ľudia žili desaťročia v napätí, čo ak sa Nemci vrátia a budú chcieť majetok,“ povedala.

  Jej pamäti sú preto v tomto regióne vítanou (seba)reflexiou. Na rozdiel od štátov vie zaujať aj kritické stanovisko, napríklad keď vlastnému otcovi vyčíta, že nezaujal jasný protinacistický postoj (hoci sám nikdy nebol nacistom). Na druhej strane tvrdí, že odsun Nemcov z Československa bola udalosť, ktorá by sa v súčasnosti isto dostala pred Medzinárodný súdny dvor v Haagu. Na bratislavskej prezentácii knihy sa preto vyjadrila s potešením, že v publiku sedí aj mnoho mladých ľudí, dokonca viacero študentov stredných škôl.

  „Myslím si, že nová generácia zmýšľa inak. Národná identita bude nielen v tomto priestore existovať vždy, nacionalizmus na úkor iných ľudí sa však dúfam stane v hlavách mladých nepredstaviteľným, ostane tu len hrdosť na zvyky, kultúru, na to, čo nás odlišuje,“ ukončila rozhovor v optimistickom duchu. Má na to určite právo. Sama svojou novinárskou prácou, ale aj pamäťami ponúk(a)la reflexiu spoločnosti, ktorá je v tomto regióne taká prepotrebná. Napokon, ako novinárka si získala aj prezývku „svedomie dobrého Rakúska“. Vzhľadom na jej pôsobenie – nielen Rakúska.
  https://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/313233-reflexia-20-storocia-ocami-rakuskej-novinarky/
  —————————————————–
  Filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa … – tadesco.org
  [Prehľadávať doménu tadesco.org] https://tadesco.org › filipinsky-prezident-rodrigo-duterte-sa-pustil-politikov-eu
  K veci – Kalergiho matka Mitsuko Aoyama bola príbuzná s pani Fukuoke, ktorá bola príbuzná s rodom Okamura. Zároveň treba vedieť, ktoré rody sú vyššie – róninské, panské – dnešní bossovia, a ktoré rody sú nižšie, vazalské – ako vojaci mafie.

  Okamurov dedo viedol počas okupácie Číny Japonskom 40-tisícový bordel sexuálnych otrokýň, ktoré slúžili na poukážky japonským vojakom. Z vojnových zločinov bol zbavený viny.
  Do you know about Nanjing massacre? How do you feel about …
  [Prehľadávať doménu quora.com] https://www.quora.com › Do-you-know-about-Nanjing-massacre-How-do-you-feel-about-the-Nanjing-massacre-and-Chinas-80th-anniversary-of-Nanjing-massacre?share=1
  As a result, men like Yasuji Okamura, who organized a scorched earth campaign that killed nearly 3 million civilians, were granted immunity or pardoned of any crimes. Okamura himself was retained as a personal adviser to Chiang until 1949 when he returned to Japan as Chiang fled to Taiwan.
  Ad „Najrozhodujúcejším faktorom však musel byť „správny tínedžer“
  „Hoci dôvody, pre ktoré Kalergi urobil svoje rozhodnutia, nás nijako zvlášť nezaujímajú, pokúsime sa odpovedať na otázku, ktorú si naši čitatelia už určite položili: Prečo európsky aristokrat s flámskymi, poľskými /a židovskými – pozn./, grécko-byzantskými koreňmi, a dokonca s trochou samurajskej krvi v žilách (od jeho matky), zosnoval takéto plány, priamo z rúk temných síl?

  Dôvody sú podľa nás viaceré – idiosynkratické, psychologické a… ženské.

  Pozorujeme osobnosť so silnými snobskými postojmi, aroganciou a, dovoľte mi tento výraz, „degenerovaným elitárstvom“. Aj to, že jeho matka bola Ázijčanka, možno vytváralo vnútorné konflikty a frustrácie“
  —————————————————
  Dcéra exponovaného komunistu – Tomiova matka – sa vydala „náhodou“ za kapitalistického japonského diplomata a do Japonska „náhodou“ /z tradičnej povinnosti/ odišla v roku pohrebu Yasuji Okamuru 1966. V roku 1972 sa narodil na jar v Tokiu bastard Tomio a na jeseň 1972 zomrel v Tokiu Coudenhove-Kalergi – narážam na jeho možné rituálne zasvätenie nad kolískou pre budúce úlohy – v Ázii bežná vec. Tomiove knihy rozoberajú skoro navlas témy, ktoré rozobreral Kalergi. Tovariš a majster. Tomio sa priznal, že v Japonsku ním pohŕdali a tam ako bastard by mohol robiť len smetiara. Jeho matka sa zrejme kvôli ústrkom cudzinky /Japonci sú rasisti na druhú voči nejaponcom a miešancom/ vrátila s deťmi do Československa, kde skončila na psychiatrii a deti v ústave – kde im českí chlapci dávali riadny záhul šikany – Tomio z toho dlhší čas koktal a zrejme „vtedy sa rozhodol stať sa českým vlastencom“. Ide o to, že aj Kalergiho matka Mitsuko Aoyama trpela ústrkmi ako aziatka na šľachtických dvoroch a jej 7 detí tiež. Preto Kalergiho označujú ako muža, ktorý znenávidel svoju krv /bastarda/. A tak potrebuje zbastardiť Európanov.

  Neúspěšný kandidát na prezidenta Tomio Okamura chce zpět …
  [Prehľadávať doménu youtube.com] https://www.youtube.com › watch?v=ud3YOU1m8jk
  Přiznal to v rozhovoru na Rádiu Impuls. Prozradil také více o Japonsku a tradičních zvycích. Celý rozhovor najdete na http://www.impuls.cz/clanek/video-tomio

  Tomiov brat Osamu je známy vítač migrantov – architekt imigrantských centier – ako architekt nemá reálne výsledky /projektoval tuším len jeden rodinný dom/, ale je vyvolený o achitektúre prednášať spoločenské /slobodomurárske/ vízie pre Európu. Ich starší brat je otvorený marxista – myslím člen ČSSD.
  Projev Okamury k podpoře Maďarska – tadesco.org
  [Prehľadávať doménu tadesco.org] https://tadesco.org › projev-okamury-k-podpore-madarska
  2016 | Uprchlické tábory musíme budovat tak, aby se mohly stát plnohodnotnými městy, říká architekt a urbanista Osamu Okamura. Jeho názory na migraci prý nejsou s názory jeho bratra Tomia slučitelné. Osamu Okamura tvrdí, že města by měla migranty víc zapojit, české radnice je prý teď spojují jen s kriminalitou a fenomén migrace nechápou.“

  Ad „zosnoval takéto plány, priamo z rúk temných síl? “ – Okamurov predok bol architektom známeho Dračieho chrámu – čo je svätyňa šintoistického satanizmu.

  Tomio Okamurau mediálne pre politiku stvoril intelektuálny hochštapler prezývaný „Večerníček“ – pozri You Tube.
  Nosatý.

  Tomio Okamura – Český sen – Jaroslav Novák Večerníček …
  [Prehľadávať doménu alza.sk] https://www.alza.sk › media › tomio-okamura-cesky-sen-d322504.htm
  Znáte ho jako toho „českého Japonce, co zastupuje ty cestovky“. Jmenuje se Tomio Okamura a už si všichni zvykli, že vystupuje v reality show, jindy diskutuje s předsedou vlády a často komentuje ekonomické události. Málokdo se ptá: „Kde se tu ten kluk vzal a co ho dostalo před televizní kamery?“

  Jaroslav Novák Večerníček – Wikipedie
  [Prehľadávať doménu cs.wikipedia.org] https://cs.wikipedia.org › wiki › Jaroslav_Novák_Večerníček
  Jaroslav Novák Večerníček (* 21. září 1967 Svitavy) je český výtvarník, spisovatel, novinář a sběratel světových piv. Od prosince 2013 do května 2014 zastávál pozici místopředsedy hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury.Od listopadu 2017 je poradcem předsedy SPD Tomia Okamury.

  • Oprava – Okamurov dedo viedol počas okupácie Číny Japonskom 40-tisícový bordel sexuálnych otrokýň – v tzv. Komfortných zónach, ktoré slúžili Japonským vojakom ZA vojnové poukážky. Vojaci fasovali poukazy do vojenských bordelov s otrokyňami – zajatkyňami – za odmenu od veliteľov – ako sa fasujú konzervy. „Rekreačné“ poukazy boli preplácané ako „gastráče“ – s províziou správcom. V roku 1999-2000 o tom bolo vypočúvanie prevživších svedkýň týchto sexuálnych koncentrákov.
   Hromadné zneužívanie zajatých žien sa po vojne zrejme nevyhodnotilo ako vojnový zločin /nielen v Ázii – ani v Norimberku/, takže Yasuji Okamura bol zbavený tohto obvinenia. A dnes je to predmet podnikania nielen Yakuzzy.

   The Japanese Army’s Comfort Stations – 328 Words | 123 Help Me
   [Prehľadávať doménu 123helpme.com] https://www.123helpme.com › essay › The-Japanese-Armys-Comfort-Stations-124780
   The Japanese Army’s Comfort Stations. In 1932, the Japanese army’s comfort stations began. The Japanese Lieutenant-General Okamura Yasuji, was trying to find a solution to the 223 reported rapes by Japanese troops. So the only solution that he could find was to ask for comfort women to be sent for his soldiers in Shanghai, China.

   • Korejcanky,tiez sluzili ako Otrokine,pre Japonskych Vojakov

   • provokater

    Maroš, je to dlhé, nečítal som to. Viem to.Áno, migrantov treba vysídliť z Európy. Svine , ako Merkelová pokapú a aj Nemcom sa tuším otvoria zakalené oči. V slovanských národoch je úžasná sila, proti ktorej nech nikto nejde.Mor ho!!!!Boj!!!

 2. „Komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého draka, ze dne 21.Q3.2Q22

  „Ze všech stran přicházejí četné zprávy o tom, že válka o ovládnutí planety Země, která doslova zuří již tisíce let, se chýlí ke konci. Bitva o Ukrajinu bude budoucími historiky vnímána jako poslední vzdor satanské chazarské mafie (ChM), která plánovala přeměnit celou planetu v obří zvířecí farmu, jíž by vládla.

  Jakmile bude lidstvo osvobozeno, začne masivní kampaň za uskutečnění nesmrtelnosti na této zemi, slibují zdroje z Bílých klobouků. Bude také ukončena karanténa na planetě Zemi a pozemskému životu bude umožněno kolonizovat vesmír. Ve srovnání s tím prý bude kambrická exploze (kdy se náhle objevil mnohobuněčný život) vypadat jako petarda.

  Temná strana se tomu snaží zabránit zabitím 90 % lidstva a zničit velkou část přírody. Jinými slovy, plánují ekologickou i genocidní vraždu.“

  „Podívejme se nyní na současný stav boje za osvobození lidstva. Zde byl podle zdrojů MI6 a německých zpravodajských služeb největším posunem minulého týdne anglo-německý mírový návrh, který byl minulý týden předložen Rusku. Návrh vyzývá k návratu k hranicím Německa před rokem 1914. Navrhuje také použít řeku Dněpr jako faktickou hranici mezi východní a západní Evropou.

  Toto byla odpověď ruské FSB na tento návrh:

  „Ruský prezident Vladimír Putin má v úmyslu rozdělit EU na dvě části, sjednotit slovanské národy a ukončit činnost NATO. To bylo Spojenými státy využito jako útočná, nikoliv mírová síla.
  VIDEO“

  …“Izraelská vláda mezitím vykazuje známky toho, že se tamní Židé konečně probouzejí a uvědomují si, že byli zotročeni chazarskými satanisty. Proto jejich vláda odmítá dodávat zbraně na Ukrajinu nebo sankcionovat Rusko.

  Ruská FSB a její západní spojenci z Bílých klobouků se shodují, že Chazary (ty, kteří nebudou popraveni za válečné zločiny) bude třeba převychovat a vychovat generaci, která již nebude praktikovat lidské oběti, sexuální zvrácenost atd.

  Abychom pochopili, proč už nikdy nesmí být ChM dovoleno mít zemi mimo kontrolu mezinárodního práva a norem, prozkoumejme jen zlomek nedávných důkazů o jejich pokračujícím pokusu nás všechny vyvraždit.“
  „Lidstvo by se také mělo probudit kvůli podvodu s PCR, tvrdí zdroje z Mossadu. „Nejde o test PCR, ale o to, co je ve špičce tamponu, který obsahuje mRna a patogen HIV.“

  Zrovna minulý týden došlo k pokusu o zabití velkého množství Číňanů pomocí masového „testování PCR“, ale Asijské tajné společnosti tomu zabránily.
  VIDEO“

  „Číňané nyní také ničí věže s 5G vysílači. VIDEO

  ChM však pokračuje dál a dál, a proto „Pfizer společně s Acuitasem připravují dalších 10 produktů genové terapie,“ říká zdroj z Mossadu a dodává: „Musíme ty démony zkratovat.“

  Minulý měsíc byl náhle propuštěn generální ředitel jedné z největších německých zdravotních pojišťoven poté, co zveřejnil údaje naznačující, že německé zdravotnické orgány výrazně podhodnocují hlášení o poškozeních způsobených vakcínou proti COVID-19.

  Zatímco jste se věnovali Rusku a Ukrajině, vláda Spojeného království v tichosti zveřejnila údaje potvrzující, že trojnásobně očkovaní lidé jsou jen několik týdnů od vzniku syndromu získaného selhání imunity (AIDS).

  Proto se národy světa spojují proti ChM a jejich falešné Bidenově administrativě.“

  „Rusové nebyli tak zdvořilí, protože jejich letectvo nakreslilo na obloze nad Krymem obří penis a namířilo ho na Ukrajinu. (Vzpomínáte si na incident s Evergreenem v Suezském průplavu?)

  Vychutnejte si také pád babylonské věže v ruském stylu. Pěkný vzkaz zaslaný satanistické cabal ChM.
  VIDEO

  Tento rozsáhlý požár v distribučním centru společnosti Walmart zřejmě navazuje na požár Babylonské věže v Rusku.
  VIDEO

  ChM se zase zoufale snaží udržet u moci lavinou blábolů. Zdroj z CIA tvrdí, že „99 % záběrů, které ukazují západní média o válce na Ukrajině, jsou podvrhy. Používají vymyšlené herce, falešné scénáře, počítačovou grafiku a nenávistné projevy proti Putinovi a Rusům“. Zde je další vůz s falešnými mrtvými oběťmi na Ukrajině. Jejda, jeden z mrtvých si dává pauzu na cigaretu. Opět přistiženi.
  VIDEO

  Video s Brandenem, který přechází za Zelenským, jen ukazuje, co všechno se dá udělat s počítačovou grafikou (CGI). Celé je to iluze.

  Co není iluze, je středověká divokost, která se šíří po částech Ukrajiny, jež jsou stále pod kontrolou ChM. Například dívky jsou nyní přivazovány ke stromům a bity.
  VIDEO

  „Žádný dnes žijící státník neví o genocidě ChM v Rusku pod rouškou bolševické revoluce,“ poznamenává zdroj z MI6. „ChM je hlavní příčinou veškerého světového terorismu a nic ani nikdo nebyl mimo jejich menu. Existuje obrovské množství forenzních důkazů pokrývajících masové vraždy, z nichž mnozí zastávali vysoké funkce. To, co musíte začít chápat, je tajná občanská světová válka, protože takové spolky jako Výbor 300 a mnoho dalších vymírají a zanechávají po sobě vír,“ poznamenává MI6 a varuje: „Jste v přímém konfliktu s nejnebezpečnějšími lidmi možná v dějinách lidstva.“

  Zde je příklad, kdy moderátor ukrajinské televize 24 (vlastněné oligarchou Achmetovem) Fahruddin Šarfmal vyzývá ke genocidě ruských dětí slovy: „Abyste zničili národ, musíte zničit především děti.“ Podle zdrojů FSB byl zadržen ruskými speciálními jednotkami.
  VIDEO

  Zatčení tohoto šiřitele nenávisti je součástí celosvětového protiútoku a odhalení KM. Proto Britney Spearsová odhalila satanistické zneužívání, kterému byla vystavena v rukou svých iluminátských manipulátorů během své 13leté poručnické péče, včetně odporných sexuálních rituálů, týdenních transfuzí krve a lékařských experimentů MK-ultra.“

  „To je také důvod, proč „Zaměstnanci společnosti Disney, soudce jsou mezi 108 zatčenými při zátahu na obchodníky s lidmi a predátory.“ ODKAZ

  To je také důvod, proč se manžel viceprezidentky Harrisové Doug Emhoff jako první ze čtyř představitelů, pokud vezmeme Harrisovou, prezidenta Joea Bidena a první dámu Jill Bidenovou, tak Doug Emhoff je z nich první, který se nakazil virem CCP (kód pro zatčení). ODKAZ

  Závažné poruchy vidíme i u nejvyšších představitelů falešné Bidenovy administrativy. Avatar Nancy Pelosiová v poslední době blábolí nesmysly. „Tři různé kontakty mi řekly, že Pelosiová je stoprocentní konstrukt umělé inteligence. Není opilá, ale její programování je nefunkční,“ poznamenává zdroj ze CIA.
  VIDEO

  Zdroj ze zednářské lóže P3 tvrdí, že celá falešná Bidenova administrativa je divadlo, které má probudit spící ovce.

  Generál Christopher Miller, vojenský tajemník a šéf prozatímní vojenské vlády Spojených států, potvrzuje, že volby v USA 3. listopadu 2020 vyhrál ve všech 50ti státech prezident Donald Trump.

  Deep state se je pokusil zfalšovat a média informovala, že je vyhrál Joe Biden. ALE!!! Oficiální volební lístky byly opatřeny elektronickým vodoznakem, o čemž padělatelé nevěděli. Takže každý hlas odevzdaný pro prezidenta Trumpa byl zaznamenán na kvantovém počítači a osud každého hlasovacího lístku je znám. Vojenská aliance, která stojí za prezidentem Trumpem, se rozhodla lidem ukázat, jak hluboce jsou všechny vládní instituce zkorumpované, a od té doby sledujeme film, který má skutečně za cíl otevřít nám oči a probudit nás, aby se to už nikdy neopakovalo.

  Takže 20. ledna 2021. ve 12:00 v poledne převzala Spojené státy vojenská vláda v čele s vojenským ministrem generálem Christopherem Millerem a vrchním velitelem – zákonně zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem.

  Roli falešného Joe Bidena hrají tři herci… Také celý jeho „štáb“ tvoří herci vybraní týmem prezidenta Trumpa. Všichni jeho ministři jsou herci, jejichž jednání nemá žádnou právní hodnotu. Včetně tohoto falešného vojenského ministra, který navštěvuje Bulharsko a vyvolává takový rozruch – Lloyda Austina.

  Všichni tito herci mluví a dělají to, co jim prezident Trump a vojenský tým Bílých klobouků nařídí. Celé toto představení je o probouzení lidí a o spoustě práce v zákulisí. Bílý dům, Kapitol a všechny federální budovy ve Washingtonu jsou od 20. ledna 2021 prázdné a zavřené. Tito lidé tam nikdy nevkročili, ani nemají přístup do Pentagonu! Jsou to HERCI ! Rusko a Spojené státy byly dosud ve všech válkách spojenci. Všechno je to jen propaganda posledních zbytků globalismu. Nová globální aliance Bílých klobouků ovládá situaci na celé planetě. Brzy bude po všem! Už za několik dní!

  Známkou toho, že se skutečně jedná o změnu na Zemi, a nikoliv pouze o politickou situaci, je také skutečnost, že teploty na obou pólech jsou nyní o neuvěřitelných 40 stupňů vyšší než obvykle.

  Zde se k tomu vyjádřil tajný zdroj z vesmírného programu:

  Antarktida a Arktida se nyní zahřívají, protože magnetický tok na planetě se vymkl kontrole. Planetární „temní vládci“ způsobují příliš velký ohřev ionosféry. Oba póly se nyní pohybují velmi rychle. Severní magnetický pól se přesouvá na Sibiř. Dojde kvůli tomu ke klimatickým katastrofám.

  Jednou z největších nestabilit v nadcházejících letech budou klimatické katastrofy, které postihnou mnoho národů, pokud Aliance nepřevezme plnou kontrolu nad těmito mimozemskými vesmírnými zbraněmi. Záplavy, sníh a sucha, kterých jsme svědky po celém světě, jsou jen začátkem. Jsme v poslední válce o kontrolu nad planetou.“

  Konečně tento týden přinášíme další materiály týkající se projektu Bluebeam.
  VIDEO , VIDEO“
  https://tadesco.org/jarni-rovnodennost-znamena-zlom-v-boji-za-osvobozeni-zeme-roli-falesneho-joe-bidena-hraji-tri-herci/

 3. Zdravím všechny, trochu mojí úvahy k zamyšlení..

  zrovna nedávno v Kanadě režim Trudeaua nařídil bankám, aby zabavily soukromé účty občanů, kteří přispěli na konvoj kamionů svobody. Přes noc byla bankovní smlouva roztrhána na kusy. Bankám již nelze věřit, že ochrání majetek, který jste si u nich uložili a to zcela bez jakéhokoli řádného soudního procesu, i když jste žádný zákon neporušili.

  V širším měřítku centrální banky světa právě ukradly 300 miliard dolarů z „rezerv“ centrální banky, které vlastní Rusko. Po ruské invazi na Ukrajinu se západní banky rozhodly, že jim to dává povolení ukrást 300 miliard dolarů v ruských aktivech, čímž jedním rázem zničily celý koncept „rezerv“. Pokud „rezervy“ neznamenají rezervy a pokud „peníze“ neznamenají peníze a pokud „právní stát“ neznamená právní stát, pak jsme ztratili samotné principy, na kterých západní civilizace existuje.

  Západní civilizace spáchala sebevraždu, volby jsou zmanipulované, peníze jsou falešné, zprávy jsou záměrně vykonstruované a propaganda je absurdní. Nedivil bych se, že se dočkáme brzy i toho, kdy rubl bude silnější než dolar. Dolar jde k nule. Protože, Rubl, podpořený komoditami, jako je zemní plyn, prudce vzroste do té míry, že bude soutěžit o status světové rezervní měny. (Místo „petrodolaru“ to bude „uhlovodíkový dolar“).
  Rusku nehrozí kolaps. USA a EU ano.

  Počínaje letošním létem se zbytek světa ponoří do zhoršujícího se nedostatku potravin, potravinové inflace, inflace pohonných hmot, výpadků v rozvodné síti a rostoucích sociálních nepokojů. Šílená centrální banka vytiskne biliony nových stimulačních peněz, aby se pokusila vykoupit výtržníky „volnými“ penězi (samozřejmě s výhradou schválení vašeho sociálního kreditu). To jen urychlí devalvaci dolaru, a pokud si dolar do voleb v roce 2024 udrží nějakou reálnou hodnotu, považujte to za zázrak..

  + Zajímavé..:
  PRŮZKUM: Plně očkovaní věří každé lži o Rusku a Ukrajině, plně podporují válečnou eskalaci
  https://archive.ph/a1mWC
  „Nový průzkum kanadské společnosti EKOS zjistil, že čím více „očkovacích“ injekcí proti koronaviru Wuhan (COVID-19) člověk dostane, tím spíše uvěří každému slovu korporátní mediální propagandy o ruské invazi na Ukrajinu. Neočkovaní Kanaďané, jak zjistila společnost EKOS, věří dvanáctkrát častěji než ti, kteří dostali tři „dávky“ očkování proti chřipce Fauci, že invaze Vladimira Putina na Ukrajinu byla oprávněná. Téměř nikdo, kdo je „plně očkovaný“, Putinovy kroky nepodporuje, ukázal průzkum.“

 4. Černosi v USA bol Stalinov plán, cigáni v Eurázii bol Kolomanov plán, žltý v strednej Ázii bol Maou plán?

 5. Hitler , Stalin boli najväčši zločinci ktorí sa zrodili na tejto planete

 6. V malom hrnci rýchlo vrie

 7. KOVIDBARÓN!

  ,,,,je to predsa veľmi jednoduché-nemnožte sa a nerušte spokojný spánok duší.

 8. …áno, genocída je naplánovaná, no nie všetci si to uvedomujú….

Pridajte komentár

*