Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Do roku 2025 má byť každé druhé dieťa autista. Poznáme jedného z hlavných vinníkov


Print Friendly, PDF & Email

„Dnešné deti sú nemocnejšie, než boli generáciu predtým. Počnúc detskou rakovinou a autizmom, vrodenými poruchami až po astmu, na vzostupe je celý rad detských ochorení a porúch.

Naše posúdenie najnovších vedeckých poznatkov necháva len málo priestoru na pochybnosti; jednou z kľúčových hnacích síl tohto závažného trendu sú pesticídy.“ – Správa Severoamerickej akčnej siete  proti pesticídom (PANNA) z októbra 2012.

Nárast výskytu autizmu za posledné desaťročia

V roku 1975 sa objavoval autizmus u jedného z 5000 detí. V roku 1985 to bolo u jedného z 2500.  V roku 1995 to bolo jedno dieťa z 500, v roku 2005 jedno zo 166 a dnes je približne 1 dieťa zo 68.

To je presne dôvod, prečo vedci vydávajú niektoré výnimočné vyhlásenia.

„Ak k nárastu prispieva nejaká príčina, ktorá má pôvod v životnom prostredí, tak ju rozhodne chceme nájsť.“ – Craig Newschaffer, epidemiológ z Drexelovej univerzity vo Filadelfii, štáte Pennsylvania.

Objavujú sa stále ďalšie výskumy, ktoré naznačujú, že autizmus zďaleka nie je spôsobovaný len genetikou.

Ukazujú nám, že by sme sa pri snahe zistiť, čo sa deje a prečo neustále exponenciálne rastú miery autizmu, mohli prizrieť viacerým faktorom (ako sú toxíny v životnom prostredí, lieky na predpis, atď.).

„Je načase začať hľadať páchateľov v životnom prostredí, zodpovedných za nápadné zvýšenie miery autizmu v Kalifornii.“– Irva Hertz-Picciottová, profesorka epidemiológie na Kalifornskej univerzite.

Možné príčiny nárastu autizmu

Dostatočné množstvo dôkazov dnes poukazuje na fakt, že veľkú rolu v rapídnom náraste mier autizmu za posledných niekoľko desaťročí by mohli hrať poľnohospodárske pesticídy (okrem rôznych ďalších environmentálnych toxínov).

Skúsená výskumníčka z Massachusettského technického inštitútu (MIT) Dr. Stephanie Seneffová sa svojou prácou pričiňuje o vytváranie väčšieho povedomia o týchto skutočnostiach, ktoré sa však ešte nestali veľkou témou vo svete mainstreamovej medicíny.

Na nedávnom podujatí, sponzorovanou holisticky zameranou organizáciou Groton Wellness, uviedla, že:

 „Pri dnešnom tempe bude do roku 2025 autistické každé druhé dieťa.“

Seneffová prezentovala obrázky, ukazujúce pozoruhodne konzistentný vzťah medzi zvýšeným používaním herbicídu Roundup od spoločnosti Monsanto (obsahujúceho aktívnu zložku glyfosát) na poľnohospodárske plodiny a rastúcimi mierami autizmu.

Výskumníci majú rozhodne o čom premýšľať, najmä keď sa vezme do úvahy jej výskum vedľajších účinkov autizmu, imitujúci toxicitu glyfosátu a nedostatok živín.

Graf: Počet detí (6 – 21 rokov) s autizmom podľa podkladov IDEA (žlté stĺpčeky) v porovnaní s používaním glyfosátu na obilie a sóju (červená čiara)

 

Korelácia neznamená príčinu, ale…

Hoci graf zobrazuje ohromujúcu koreláciu, „nedokazuje“ ešte, že nárast autizmu je priamym dôsledkom používania glyfosátu.

Na druhej strane, k dispozícii máme veľa informácií a výskumu naznačujúcich, že mohlo ísť o jeden faktor (z mnohých) a Dr. Seneffová dokazuje, že aj ide.

Pesticídy sú spájané s celým radom ľudských ochorení, počnúc Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, až po rakovinu a autizmus.

Na základe svojho výskumu je Dr. Seneffová tiež presvedčená, že vinníkom môžu byť aj vakcíny s obsahom hliníka.

Toxicita glyfosátu a autizmus

Vo svojej prednáške Dr. Seneffová poukázala na fakt, že spoločnosť Monsanto bežne tvrdí, že glyfosát nie je toxický (napriek početným štúdiám, dokazujúcim opak), pretože naše bunky nemajú takzvanú „šikimátovú“ cestu.

Dôležité je však poznamenať, že naše črevá túto cestu majú a sme na nej závislí pri zásobovaní esenciálnymi aminokyselinami (okrem iného). Črevné zdravie je pre celkové zdravie najdôležitejšie, preto to znie dosť znepokojujúco.

Seneffová tiež poukazuje na fakt, že glyfosát obsahuje aj iné ingrediencie, veľmi zvyšujúce jeho toxické účinky.

V človeku to vyvoláva otázky, že? Ako mohla korporácia akou je Monsanto (korporácia poverená reguláciou našich celosvetových zásob potravín) tvrdiť, že je glyfosát bezpečný, napriek všetkým dôkazom, potvrdzujúcim opak?

 „Všeobecne sa verí, že Roundup patrí medzi najbezpečnejšie pesticídy… Napriek svojej povesti bol však Roundup zďaleka najtoxickejší spomedzi všetkých testovaných herbicídov a insekticídov.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Túto nekonzistentnosť medzi vedeckým faktom a tvrdením priemyslu je možné pripísať obrovským ekonomickým záujmom, pričom bolo zistené falšovanie posudzovaní zdravotných rizík a odkladanie rozhodnutí zdravotnej politiky.“ – R. Mesnage a kol., Biomed Research International, ročník 2014, článok ID 179691

Majte na pamäti, že používanie glyfosátu vzrástlo od roku 1995 do roku 2005 o 1500 % a že každý rok sa použije 50 miliónov kilogramov glyfosátu na viac než pol miliarde hektárov. (Cherry B., GM plodiny zvyšujú používanie herbicídov v USA. Science in Society 45, str. 44-46, 2010)

Zistený bol dokonca aj materskom mlieku a vzorkách moču ľudí v celej Európe.

Hlavné toxické účinky, identifikované Dr. Seneffovou, sú nasledovné:

 • zabíja prospešné črevné baktérie a umožňuje nadmerné množenie patogénov
 • zasahuje do činnosti cytochrómu P450 (CYP enzýmov)
 • chelátuje (viaže) dôležité minerály (železo, kobalt, mangán, atď.)
 • zasahuje do syntézy aromatických aminokyselín a metionínu – čo vedie k nedostatku dôležitých neurotransmiterov a kyseliny listovej
 • narúša syntézu a transport síranov

Predávané a používané zloženia pesticídov sú až 1000-krát toxickejšie, než bežne tvrdia regulátori.

V skutočnosti je Roundup najtoxickejší zo všetkých používaných herbicídov a insekticídov. Existuje tiež desivé množstvo dôkazov poukazujúcich na nepravdivé hodnotenia bezpečnosti.

„Adjuvansy v pesticídoch sa všeobecne vyhlasujú za indiferentné a z tohto dôvodu sa v dlhodobých experimentoch regulátorov netestujú.

Preto je veľmi prekvapujúce, že až 1000-krát zvyšujú toxicitu svojich aktívnych látok v 100 percentách prípadov, v ktorých výrobca indikuje ich prítomnosť.“ – R. Mesnage a kol., Biomed Research International,ročník 2014, článok ID 179691

Biologické signály autizmu

Seneffová registruje množstvo známych „biomarkerov autizmu“. Patria medzi ne:

 • nízky obsah síranov v sére
 • narušené črevné baktérie
 • zápalové ochorenie čriev
 • nedostatok sérotonínu a melatonínu
 • mitochondriálne ochorenie
 • nedostatok zinku a železa
 • a tak ďalej

Poukazuje tiež na fakt, že: „Tieto všetky sa dajú vysvetliť ako potenciálne účinky glyfosátu na biologické systémy.“

Dôležité je tu tiež poznamenať, že nedávna štúdia výskumníkov z univerzity RMIT, uverejnená v časopise Environmental Research, zistila, že iba týždňová organická diéta u dospelých výrazne znížila vystavenie pesticídom až o 90 percent.

Cynthia Curlová, odborná asistentka Školy spojených zdravotných vied na katedre Komunitného a environmentálneho zdravia Boiskej štátnej univerzity, publikovala nedávno v časopise Environmental Health Perspectives štúdiu o expozícii pesticídom.

Výsledky jej výskumu naznačili, že pri porovnaní jednotlivcov konzumujúcich podobné množstvá zeleniny a ovocia boli tí, čo udávali konzumáciu organických produktov, výrazne nižšie vystavení pesticídom než tí, ktorí bežne konzumujú obvyklým spôsobom pestované plodiny.

 „Úprimne povedané, zmena v spôsobe poľnohospodárskej výroby priniesla zmenu v profile ochorení. Prešli sme od vcelku zdravej populácie k populácii s vysokou mierou rakoviny, vrodených porúch a predtým zriedka vídaných chorôb.

Tabakové spoločnosti spojitosť medzi fajčením a rakovinou popierali a trvalo desaťročia, kým priznali pravdu.

Biotechnologické a agrochemické korporácie sú rovnaké ako tabakový priemysel; klamú a dávajú prednosť biznisu pred zdravím populácie.“ – Dr. Medardo Avila Vazquez, pediater, špecializujúci sa na environmentálne zdravie.

Vplyv miesta bydliska na riziko autizmu

V poslednej dobe bolo vykonané úžasné množstvo výskumu, ktorý sa prizrel role environmentálnych toxínov (patria medzi ne aj poľnohospodárske pesticídy) pri autizme.

Napríklad, štúdia z Kalifornskej univerzity zistila, že tehotné ženy, ktoré žijú v tesnej blízkosti pôdy a fariem, kde sa aplikujú či aplikovali chemické pesticídy, majú o dve tretiny vyššie riziko porodenia dieťa s poruchou autistického spektra či nejakou inou poruchou vývoja.

 „Táto štúdia potvrdzuje výsledky predošlého výskumu, udávajúceho spojitosti medzi dieťaťom s autizmom a prenatálnym vystavením poľnohospodárskym chemikáliám v Kalifornii.

Hoci musíme ešte preskúmať, či sú niektoré podskupiny vystaveniu týmto zložkám zraniteľnejšie, než iné, odkaz je veľmi jasný: tehotné ženy by sa mali vždy, keď je to možné, obzvlášť pozorne vyhýbať kontaktu s poľnohospodárskymi chemikáliami.“ – Janie F. Sheltonová, postgraduálna študentka Kalifornskej univerzity v Davise, ktorá teraz robí poradkyňu OSN, hlavná autorka štúdie.

Nová štúdia od výskumníkov z Chicagskej univerzity, publikovaná v časopise PLOS Computional Biology, zistila, že miery autizmu a mentálneho postihnutia (ID) majú súvislosť s vystavením škodlivým faktorom životného prostredia počas kongenitálneho vývoja.

V inom prípade dala skupina vedcov dokopy vyčerpávajúci prehľad existujúcich údajov, ktorý dokazuje, že európski regulátori prinajmenej od roku 2002 vedia o tom, že glyfosát spoločnosti Monsanto spôsobuje celý rad pôrodných deformácií a malformácií mozgu.

Regulátori ohľadom bezpečnosti glyfosátu verejnosť zavádzali a Federálny úrad pre ochranu spotrebiteľa a potravinovú bezpečnosť v Nemecku Európskej komisii povedal, že neboli žiadne dôkazy naznačujúce, že glyfosát spôsobuje vrodené poruchy.

V skutočnosti existuje množstvo výskumu, ktorý potvrdzuje, že matky vystavené bežne používaným „bezpečným“ pesticídom rodia deti s nižšou inteligenciou, poruchami správania, narušenými motorickými zručnosťami, vyššími mierami rakoviny mozgu a menšími hlavami. Viac si o tom môžete prečítať v tu (v angličtine).

Záver

 „Desivé na tom je, že o týchto nebezpečenstvách vieme už celé desaťročia a napriek tomu sme s tým urobili len málo.

Takmer pred 20 rokmi volali vedci z Národnej rady pre výskum po rýchlej akcii na ochranu mladých a vyvíjajúcich sa tiel pred pesticídmi.

Napriek tomu sú dnes deti stále vystavované pesticídom, o ktorých sa vie, že sú škodlivé, na miestach, kde žijú, učia sa a hrajú.“ – Severoamerická akčná sieť proti pesticídom (PANNA)

Stop Candida

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Veľmi, veľmi smutné. A okrem toho ak dobre viem mnohé plodiny pred zberom sa posypú glyfosátom aby sa to nemuselo sušiť.
  Európska firma Bayer odkúpila Monsanto (nie sme kompletní).
  Vedľa môjho bytu je „zdravý park“ – posypáva sa glyfosátom a je tam Wifi žiarenie. Viem, že je to tak od niekoho z miestneho úradu. Veselo sa tam hrajú deti, pobehujú psy…No comment

 2. dusan tomcek

  Z tohto dovodu som prestahoval rodinu zmesta na vidiek. Tam si ako priemerny smrtelnik mozem dovolit malu zahradku aspon pre dieta.. Toto je tak okato do neba volajuci problemze ho takmer nikto neberie vazne. Ludi co pouzivaju roundup by som zlamal nechty.

 3. Toto by mal každý prečítať o milej depopulačnej vakcíne proti Covidu:
  http://www.nwoo.org/2020/10/05/stokrat-mer-jednou-rez/
  Prekopírovala som časť článku:
  Apijet může vložit do těla spolu se sérem čip, RFID, který umožnuje radiové spojení mezi jeho nositelem a státními zdravotními a jinými orgány. Je to elektronický super špion. Může vést ke vzniku národního klasifikačního systému nejen podle stavu zdraví, ale také podle celé řady dalších měřítek: pohlaví, vzdělání, majetku, náboženského vyznání, politických názorů. Informace v čipu mohou být podle potřeby měněny a doplňovány. Vládci budou přesně vědět, kde jsou jejich poddaní dnem i nocí a budou je mít nadosah svého drápku.

  „Vaše konto může být zablokováno nebo zrušeno jako trest za nepřístojné chování, nebo za to, že plavete proti proudu. Můžete se stát pouhým otrokem svých pánů. Feudalismus ve srovnání s tím se bude zdát jako procházka v parku,“ varuje známý britský ekonom a finanční odborník Peter Koenig v obsáhlé stati „The Coronavirus Covid-19 Pandemic: The Real Danger is Agenda ID2020. (Zdroj:Peter Koenig, Author at Global Research)

 4. K článku – ten správny výraz je pre to celé „To done Down Syndrome“ – po slovensky „robiť z nás mongoloidov“.

  Stačí presvedčiť ľudí, že niečo je bezpečné a je to!

  „Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve veřejném dopise vyzval v pondělí večer lékaře, kteří kritizují opatření proti koronavirové epidemii, aby se už veřejně k této problematice nevyjadřovali. Dopis zveřejnil resort na svém portálu.“
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prymula-ministr-zdravotnictvi-covid-koronavirus.A201006_080934_domaci_baky

  Čiže jednoznačne – rúška nestačia – držte huby!

  “ Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama uškrtila esesáka holýma rukama. Nancy Wakeová byla ženou nezkrotného ducha, která se nikdy nebála.“
  https://www.idnes.cz/xman/styl/nancy-wake-hnuti-odporu-francie-druha-svetova-valka-partyzani.A190401_071309_xman-styl_fro

 5. Oplatí sa prečítať – Prymulovi len tak pristál na účte milión korun.
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/17306/
  To je ten pán Prymula čo agresívne pretláča vakcíny v Čechách.
  Asi peniaze nesmrdia.

 6. Jednoduchá

  Veľmi smutný článok, každé 2.dieťa do r.2025 má byť autistita ? to je veľmi hrozivá štatistika !!! :-(((…………..ako to my ľudia môžme ,,dovoliť“ ? …takéto problémy – tie akútne treba riešiť, a nie tam ,,nafúknutý covid“ ! :-(((……a ešte tie vakcíny k tomu ! !!…dosť, že vidím tie deti chodiť s ,,náhubkami“ ako takých ozaj psíkov a ešte teraz aj toto! a je pravda, že mnohí sú vystrašení, v rozhovore s mnohými mi povedia, vieš, no keby na tom čosi pravdy nebolo, tak by sa to tak nepropagovalo, aj vláda to schvaľuje ! ….tak vtedy mám toho ozaj dosť a rozmýšľam, prečo tak ,,otupujeme“ a úplne sa odovzdávame ,,OSUDU“ :-(((….NESKUToČNĚ! …napr. aj skoro ráno, v dopr.prostriedkoch…je tma, nikto iných riadne nevníma, predsa, deň sa len začína, ale väčšina má rúška na tvári ,,nacapené“ !!!…úplne poslušní, bez použitia ,,zdravého sedliac.rozumu“ ako sa hovorí:-(((…..a veľaváž.p.PRIMULA nebude ani ministrom cov 19, ani ministrom celého zdravotníctva ! on bude a už aj je hlavne ministrom ,,zdravotníctva“ COV. 19 ! :-(((……a keď nakúpi tie vakcíny, nech sa dá v 1.rade ON SÁM zaočkovať aj s CELOU SVOJOU RODIONOU !………….potom by sme ich všetci ,,sledovali“ a by sme videli tie ,,skvelé účinky“ !!! vôbec nemusí ľudí zastrašovať, stačí keď pôjde príkladom ! no samozrejme nie ,,placebovým!!!…..No a čo sa týka tých ,,crbt.kostí“, práve v záťaž.situáciach sa dá ľahko zistiť, kto ju ešte má a kto ju naopak už DÁVNO STRATIL, však p.PRIMULA ?………….
  Tá Nancy Vakeová bola ozaj odvážna žena, no ako žena neviem pochopiť, kde brala tú silu zabíjať……predsa len, toto už je u mńa ,,ozaj silné café“….v priam.ohrození života to je iné, ale robiť kata v ,,nerov.boji? ,,véééľmo silná guráž“ pre ozaj silné žalúdky….no možno to bolo tou vojnou, no aj tak :-(…..
  Ďakujem všetkým za výborné príspevky a želám pekný večer :-)………………

 7. Ohľadom alternatívneho liečenia psychických chorôb odporúčam si prečítať knihu Syndróm trávenia a psychológie od Dr. Natasha Campbell-McBride

 8. Zaujímavé je to, že su štúdie kde poukazujú že prísun vitamínu d je veľmi prospešný pre autizmus a adhd

  • X – vyjadruješ sa ako jedna moja príbuzná – vždy zvolí formuláciu, z ktorej človek ani zaboha nevie, ako to myslí. Takže – poprosím – ak to myslíš ironicky – použi úvodzovky! Ak to myslíš vážne, ale si Hotentót – uveď túto svoju formuláciu na pravú mieru aspoň dodatočne.

   „prísun vitamínu d je veľmi prospešný pre autizmus a adhd“ = Hitler bol prospešný pre založenie štátu Izrael!

   Mňa teraz zaujíma /MUDr.Bukovský/, prečo sa D3 predáva len v luxusnom balení – ale v sójovom /GMO?/ oleji! ???

Pridajte komentár

*