Jediné riešenie každej tyranie je masová občianska neposlušnosť. Nepodriaďovať sa, nevzdávať sa! A keď vyhráte, buďte stále bdelí, lebo diabol nikdy nespí!

Čo môžete urobiť ako rodič, ak nesúhlasíte s nosením rúšok v triedach

Print Friendly, PDF & Email

Ako ste už isto počuli, slovenská vláda rozhodla, že počas prvých dvoch týždňov bude v školách povinné nosenie rúšok nielen na chodbách, ale aj v triedach počas celého dňa. Toto opatrenie sa má týkať žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných i vysokých škôl.

V tomto článku si povieme viac o tom, prečo toto opatrenie považujeme za vysoko problematické a tiež, čo sa s tým dá urobiť, ak s tým nesúhlasíte.

Pôvodná funkcia rúšok a ich skutočný vplyv na vývoj pandémie

Najprv si povedzme, čo je základná funkcia rúšok. Rúška boli donedávna určené výhradne pre chirurgov, ktorí ich nosili počas operácie a jedinou úlohou bolo zabránenie prenosu telesných tekutín medzi lekárom a pacientom.

Jednoducho povedané, aby chirurgovi počas operácie nekvapkali sliny do otvoreného pacienta. Až po začatí pandémie koronavírusu sa začali používať na zabránenie prenosu kvapôčok údajne obsahujúcich vírusy.

Netreba zabúdať, že aj samotná Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či štáty ako Veľká Británia alebo USA dlho ich používanie neodporúčali. To len na Slovensku sa začali z nejakého mystériozného dôvodu používať hneď na začiatku.

(Tušíme to začalo tým, že si ho v priamom prenose nasadila jedna prostoduchá moderátorka v TV Markíza a politici s vystrašeným obyvateľstvom sa po nej začali opičiť – ale to teraz nechajme tak).

Niekto by povedal, že práve vďaka rúškam bolo Slovensko menej postihnuté novým koronavírusom ako niektoré ťažšie zasiahnuté krajiny. To by však bolo veľmi zjednodušené zdôvodnenie.

V skutočnosti tých faktorov existovalo viac, ako napríklad:

 • menšia hustota obyvateľstva
 • malá mobilita obyvateľov (v porovnaní s mobilitou v takom Francúzku, Belgicku alebo Taliansku)
 • žiadne veľkomestá (nie, Bratislava nie je veľkomesto)
 • iné sociálne zvyklosti (to, že ľudia sa tu toľko neobjímajú a nie sú na seba natlačení ako napríklad v južanských krajinách)
 • iná genetická haploskupina
 • nižšie znečistenie vzduchu ako napríklad Wuchan alebo severné Taliansko
 • mnohé ďalšie

Nebudeme tu však zachádzať píliš do detailov. V krátkosti – rúška mohli mať nejakú zásluhu na nízkom počte nakazených na Slovensku, ale určite nie rozhodujúcu.

Prečo je nosenie rúšok deťmi počas celého dňa problém

Vráťme sa však k jadru článku a tým sú dôvody, prečo môžu rúška predstavovať pre ľudí problém. Existuje množstvo štúdií, ktoré preukázali, že nosenie rúšok spôsobuje viaceré zdravotné ťažkosti.

Na túto tému plánujeme napísať samostatný článok, tuto uvedieme v krátkosti len tie najpodstatnejšie veci:

 • znižujú množstvo kyslíka vo vdychovanom vzduchu (podľa pokusov klesá pod rúškom kyslík z 21% na 17,5%, pričom minimálna bezpečná úroveň je 19,5%).
 • zvyšuje sa hladina CO2 (oxidu uhličitého), čo môže viesť k acidóze, zhoršenej koncentrácii, únave, malátnosti a v extrémnych prípadoch aj k strate vedomia
 • pod rúškom sa vo vlhkom prostredí množia baktérie, plesne a kvasinky, ktoré môžu infikovať organizmus a spôsobiť mu zdravotné komplikácie
 • vznik kožných problémov – vyrážky, akné, ekzémy a podobne

Jeden zaujímavý pokus s meraním hodnôt oxidu uhličitého pod rúškom si môžete pozrieť v tomto videu v angličtine (po spustení sa video načítava pár sekúnd, no potom normálne pôjde):

Čo môžete urobiť, ak nesúhlasíte, aby vaše dieťa nosilo v triede rúško

Takže poďme sa teraz pozrieť, čo môžete urobiť proti noseniu rúšok v triede vaším dieťaťom, ak s týmto nariadením nesúhlasíte. Jednotlivé odporúčania môžete použiť jednotlivo alebo aj vo vzájomnej kombinácii.

1. Poukázať na rozpor nariadenia so Školským zákonom

Školský zákon č. 245/2008 Z.z. v paragrafe 152 uvádza, že školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov

Jednou zo základných fyziologických potrieb je dýchanie. Snáď každý sa zhodne v tom, že rúška dýchanie zhoršujú a sťažujú.

Kým dospelí ľudia to znesú, u detí to môže vyvolávať psychické problémy, pocity dusenia a podobne. Kľudne sa to dá nazvať aj týraním alebo mučením. No a zákony zakazujú akékoľvek formy týrania alebo mučenia.

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom

Zdravý vývin detí si vyžaduje pocit bezpečia. Rúška už zo svojej podstaty vytvárajú pocit neustáleho ohrozenia pred neviditeľným, no všadeprítomným nepriateľom (vírusom).

Čo takýto neustály pocit ohrozenia môže spraviť s psychologickým vývinom detí, si už každý domyslí aj sám.

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov

O pár odstavcov vyššie sme uviedli niektoré z najvážnejších zdravotných rizík nosenia rúšok.

Tu by sme však chceli prízvukovať, aby ste sa so školou nepúšťali do debaty, či rúška naozaj škodia zdraviu alebo nie. Inak to môže skončiť pri tom, že škola skonštatuje, že škodlivosť rúšok nie je dokázaná a teda, že sú v poriadku.

Snažte sa preto udržať konverzáciu v rovine, že nie vy máte dokázať ich škodlivosť, ale že škola má dokázať ich bezpečnosť.

Zhrnutie paragrafu 152 Školského zákona:

Každé nariadenie alebo opatrenie, ktoré škola alebo vláda zavedie, musí byť v súlade s vyššie uvedenými písmenami a), b) a c). Je povinnosťou vlády a školy dokázať, že celodenné nosenie rúšok neohrozuje fyziologické potreby, zdravý vývin ani zdravie detí.

Ak by chcel niekto tvrdiť, že to vy ako rodič musíte dokázať, že nosenie rúšok narúša vývin alebo ohrozuje zdravie detí, tak nie je to pravda.

Dôkazné bremeno je v tomto prípade na strane vlády a školy, pretože nie je racionálne takýto dôkaz vyžadovať od rodičov. V opačnom prípade by vláda alebo škola mohli prísť s akýmkoľvek svojvoľným nariadením a vyžadovať dôkazy od rodičov, ktorí na to nemusia byť materiálne, finančne či kvalifikačne vybavení.

Pripravili sme pre vás vzor listu, ktorý pošlite triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy emailom a tiež ako doporučený list poštou. Stiahnuť si ho v PDF formáte môžete kliknutím tu:

List si samozrejme prispôsobte podľa svojho uváženia. My sme tam pridali aj také jemné vyhrážanie sa právnymi dôsledkami pre školu a jej predstaviteľov. Ak nechcete byť príliš konfrontační, tak uvedenú časť môžete z listu vymazať.

Doplnenie: Dňa 1.9.2020 nám jeden náš čitateľ po konzultácii s jeho právnikom vyššie uvedený list doplnil o ďalšie ustanovenia zákonov. Stiahnuť si ho vo Word formáte môžete TU a v PDF formáte TU.

2. Získanie potvrdenia od lekára

Konkrétne nariadenie lekára vždy prevyšuje akékoľvek všeobecné nariadenie vlády alebo školy. Ak má vaše dieťa skutočný zdravotný problém (astma, alergie, kožné ochorenia), tak by takéto potvrdenie nemalo byť problém získať.

Ak však vaše dieťa nemá vážny, ale len mierny, prípadne zatiaľ nediagnostikovaný zdravotný problém, tak stále nie je nič stratené. Môžete napríklad lekárovi povedať, že vaše dieťa má nábeh na astmu, že sa mu z nosenia rúšok robia ekzémy alebo, že to naňho zle vplýva z psychického hľadiska.

V prípade, že máte dobrého lekára, tak by mu nemalo robiť žiadny problém takéto potvrdenie vydať.

Vyskytnú sa ale samozrejme aj ustráchaní lekári, ktorí sa budú neodôvodnene obávať problémov úradov, ak by také potvrdenie vydali. Alebo si jednoducho povedia, že keď musia rúška v práci nosiť oni, tak to určite zvládne aj vaše dieťa.

V takom prípade odporúčame použiť túto fintu:

Povedzte lekárovi, že dobre, tak nech teda vydá potvrdenie o tom, že vaše dieťa rúško nosiť môže. Čiže vy ho nenútite do žiadneho konkrétneho rozhodnutia, nech odborne posúdi zdravotný stav vášho dieťaťa a sám sa rozhodne, či rúško nosiť môže alebo nie. A vy, nech je už jeho rozhodnutie akékoľvek, to iba chcete písomne.

Princíp tejto finty spočíva v tom, že lekár sa zrejme zľakne. Ak totiž vydá potvrdenie, že rúško v triede vaše dieťa nosiť môže a náhodou by to vášmu dieťaťu neskôr spôsobilo nejaký zdravotný problém, tak s takýmto potvrdením by ste mohli voči lekárovi vyvodzovať právnu zodpovednosť.

Samozrejme, nemusíte túto vašu motiváciu lekárovi podrobne vysvetľovať. Ak je čo i len trocha inteligentný, tak túto vašu „hru“ rýchlo pochopí a napokon bude súhlasiť s vydaním potvrdenia o tom, že nosenie rúška vášmu dieťaťu neodporúča.

3. Rôzne obštrukcie

V rámci nosenia rúšok existujú určité výnimky, ktoré môžete dotiahnuť do extrému a využiť ich tak na nenosenie rúšok v triede.

Liečba osteoporózy

Tu je viacero možností:

a) Rúška s príliš veľkými otvormi

Nariadenia vlády, prípadne Úradu verejného zdravotníctva, síce prikazujú nosenie rúšok, no nikde nešpecifikujú ich parametre. Hovoria len o prekrytí úst a nosa, no nehovoria presne čím, ani aké kritéria taká prekrývka tváre musí spĺňať.

Tiež nie je nikde stanovené, akú maximálnu veľkosť môžu mať oká v rúšku.

Po internete začali kolovať napríklad fotografie upletetených rúšok s veľkými otvormi, cez ktoré sa dá pohodlne dýchať, ďalej rúšok vyrobených zo záclon či čipkovaných obrusov.

Tu je niekoľko príkladov:

Takže môžete vaše dieťa vybaviť týmto typom rúšok a nikto mu nebude môcť nič povedať, pretože žiaden zákon ani konkrétne nariadenie týmto neporušuje. Ak by to predsa len skúsili a vaše dieťa buzerovali, môžete ísť do školy vy a urobiť tam mierny cirkus, že čo si to dovoľujú.

Fantázii sa však tuto medze nekladú. Okrem uvedených príkladov môžete napríklad do klasického bavlneného rúška povystrihovať dierky, aby vyzeralo ako také sitko.

Alebo nosiť dve obyčajné rúška, pričom jedno bude na brade a druhé na nose – ústa tak ostanú voľné. Pri zavretých ústach to vyzerá ako klasické rúško, no pri ich otvorení nič nebráni voľnému priechodu vzduchu. Tu je názorné video na Facebooku, ako také „dvojrúško“ funguje.

b) Vyžadovať od školy zabezpečenie rúšok

Vláda tento rok stihla urobiť už niekoľko opatrení, ktorými výrazne zvýšili rodičom náklady pre školopovinné deti. Od januára 2021 majú byť zrušené obedy zadarmo a teraz pribudne ďalší výdavok v podobe rúšok.

Dnes sme boli na taký malý prieskum trhu v jednej lekárni, kde sme chceli kúpiť rúško. Jediný druh rúška, ktorý mali, bolo nejaké špeciálne jednorázové dvojvrstvové rúško za 5,50 Euro. Šialené!

Takže si vezmime, že dieťa bude potrebovať nové rúško každé 2 hodiny, čiže pri 7 vyučovacích hodinách to sú 4 rúška, čo by stálo 22 Eur. To snáď vláda nemôže myslieť vážne, že rodič by mal každý deň zaplatiť 22 Eur!

Iste, dajú sa zohnať aj lacnejšie rúška, prípadne bavlnené, ale to má teraz rodič behať po celom meste a zháňať rúška? Okrem toho, je dosť reálne očakávať, že v lekárňach a obchodoch teraz pred začiatkom školského roka vznikne nedostatok rúšok.

Navyše, kto rodičovi zaplatí ich každodenné pranie – prací prášok a elektriku do práčky? A to pre jednoduchosť nespomíname odpisy práčky.

To má rodič všetky tieto náklady navyše znášať sám? A povinne? Lebo psychopati vo vláde si tak povedali?

Preto je potrebné od školy a jej riaditeľa tvrdo vyžadovať jednu z nasledovných 2 vecí:

 1. zabezpečenie jednorázových rúšok (aspoň 4 na každý deň, no ideálne na každú hodinu jedno)
 2. príspevok na kúpu bavlnených rúšok, pracieho prášku a elektriny pre práčku

V prípade, že to škola odmietne, tak vy odmietnite dávať dieťaťu vlastné rúška. A áno, treba rúška pýtať od školy, nie od vzdialenej vlády, pretože je to práve škola, ktorá si v konečnom dôsledku tieto nariadenia vynucuje.

Pri povinnom očkovaní (ktoré tiež neschvaľujeme, ale toto teraz nechajme bokom) musí vakcíny zabezpečiť štát, ktorý ich nariaďuje. Presne rovnako by to malo byť aj pri rúškach – ak ich štát (škola) povinne nariaďuje, tak nech ich aj zabezpečí.

c) Využiť platné výnimky z nosenia rúšok do extrému

Podľa platného nariadenia si deti budú môcť dať dole rúško napríklad počas desiaty pri jedení. Dajte dieťaťu do školy potvrdenie, že má povolené jesť kedykoľvek to uzná dieťa za žiaduce, aby sa napríklad zabránilo vzniku hypoglykémie (príliš nízkej hladiny krvného cukru).

K stavom hypoglykémie môže dôjsť aj u zdravých ľudí, nielen u cukrovkárov. U cukrovkárov to môže byť život ohrozujúce, u zdravých ľudí sa jedná síce nie o život ohrozujúci, ale aj tak o veľmi nepríjemný stav.

Dieťa si bude môcť vybrať napríklad slanú tyčinku alebo lízanku, držať ju pri ústach a jesť extrémne pomaly. Hoc aj celú vyučovaciu hodinu. No a počas konzumácie, samozrejme, môže mať rúško dole.

Áno, niektorým sa toto môže zdať už troška pritiahnuté za vlasy, ale bohužiaľ doba je taká, že šialené úradné nariadenia si vyžadujú aj šialené nápady občianskeho odporu.

A samozrejme, dieťa s niečim takým musí súhlasiť. Je dosť možné, že vy ste na povinné rúška v triedach teraz nabrúsení, no vaše dieťa v škole podľahne skupinovej konformite (podriadi sa kolektívu, aby nevyčnievalo) a rúška bude poslušne nosiť.

Tento fígeľ s „jedením“ je vhodnejší asi pre starších žiakov alebo stredoškolákov, ktorí nebudú mať obavu to vykonať a budú z toho možno mať aj istú formu zábavy. Dôležité však je, aby ste im vy ako rodič dali potvrdenie, že to môžu robiť, aby nečelili sankciám zo strany učiteľov.

Záver

Dúfame, že vám tento návod „občianskej neposlušnosti“ padne vhod. Jeho úspech však bude závisieť na tom, koľko rodičov sa na obštrukciách zúčastní. Ak to v jednej škole budú dvaja či traja rodičia, tak sa nič nezmení.

Ak by sa však do obštrukcií zapojilo 10% z nás, tak vedzte, že škola i vláda cúvnu.

Existuje jedna zákonitosť – pre úspešnú revolúciu nie je potrebná väčšina obyvateľov. Historicky je dokázané, že stačí, ak sa vzoprie 5 až 10% obyvateľov a režim vtedy padne.

Niektorí z vás si možno povedia, že načo robiť taký cirkus, veď rúška v triedach budú povinné iba prvých 14 dní.

Na to vám povieme len toľko: Ak sa proti tomuto teraz nikto nepostaví, tak to predĺžia a rúška v triedach možno zostanú natrvalo. Totižto, keď chce akýkoľvek tyranský režim zaviesť nepopulárne opatrenie, tak na začiatku je to vždy „iba dočasné“.

Ak počas úvodnej fázy režim nenarazí na tvrdý odpor obyvateľstva, tak dané opatrenie spraví trvalým. A potom zavedie ďalšie obmedzenie. Keď sa znova nestretne s odporom, tak opäť ďalšie a ďalšie. Až napokon sa ľudia jedného rána prebudia a uvedomia si, že žijú v totalitnej diktatúre a všetky ich niekdajšie slobody sú preč.

Preto, ak nechcete, aby sa rúška v triedach udomácnili natrvalo a neskôr k nim nepribudli ďalšie šikanózne obmedzenia, tak sa proti tyranii režimu musíme vzoprieť tu a teraz. V polovici septembra už totiž môže byť neskoro. Držíme palce!

Aktualizácia

Dňa 28.8.2020 na nás minister zdravotníctva Marek Krajči za tento článok podal trestné oznámenie za „šírenie poplašnej správy“. Oznámil to prostredníctvom tohto videa zverejnenom na facebookovej stránke ministerstva.

Dňa 29.8.2020 potál Topky zverejnil článok, v ktorom publikovali fotku Igora Matoviča zo svadobnej oslavy, na ktorej ani on, ani ostatní účastníci veselice nemali rúška, čím flagrantne porušili nariadenia.

Takže takto, milí priatelia:

Kým vaše deti sa o pár dní budú na jeho príkaz dusiť celý deň v škole s rúškami, tento darebák si to užíva a všetkým sa nám ešte vysmieva priamo do tváre.

Pán premiér týmto asi chcel rodičom odkázať, že keď nemusí zákony dodržiavať on, tak ich nemusíte dodržiavať ani vy a ani vaše deti.

Sme veľmi zvedaví, či na neho Krajči rovnako podá trestné oznámenie. Ak nie, tak ide o obyčajných šmejdov a galaktických pokrytcov!

Pridávame preto ďalšie odporúčanie:

Kliknite sem pre vyššie uvedenú fotku alebo TU a TU pre ďalšie fotky a zobrazia sa vám samostatné fotky Matoviča na svadbe bez rúška. Vytlačte si ich na papier. V stredu, keď pôjdete s dieťaťom do školy, ukážte túto fotku riaditeľovi alebo triednemu učiteľovi a spýtajte sa ich, prečo vaše dieťa musí dodržiavať nariadenia a nosiť rúško, keď premiér Matovič nemusí?

Sme zvedaví, čo vám na to odpovedia. Vaše skúsenosti potom môžete napísať ako komentár pod tento článok.

Toto, čo predvádza súčasná vládna garnitúra je už absolútny vrchol arogancie a pohŕdanie občanmi tohto štátu. Kotol však už vrie a čoskoro môže prekypieť.

Stop Candida

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Dobrý den, môže riaditeľka materskej skoly vnútorným nariadenim nutit 3 ročne deti cely den nosit ruska v interiéri, mozem ako rodic proti tomu niečo spravit? Deti plaču, rusko nechcu nosit, je pre nich stres samotná skolka a nove prostredie, nie este toto. Ďakujem

 2. Farári robili z nás ovce, komunisti opice, globalisti nás majú za besné psy a plánujú urobiť z nás roboty. Pritom sú to vo vládnucich kruhoch zväčša tí istí ľudia.
  Mňa by zaujímalo, čo by sa stalo, keby v tomto totálne zmagorenom čase pripomínajúcom Babylon Ježiš znova zostúpil z (možno zámerne utajenej? desiatej) planéty na tú našu, aby šialencom na tejto Zemi znova zopakoval to, za čo ho zabili: „Hľadajte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ A súčasným globalistom keby pripomenul, čo dáva životu zmysel. Je to obyčajné, čisté, zmysluplné jeho želanie, ktoré vyslovil hneď potom, ako zrušil narcistických „desatoro božích prikázaní“ a nahradil ich jednoduchým, pre všetkých zrozumiteľným – „Milujte sa navzájom“. Umlčali by ho znova? Alebo by konečne začali chápať, že bezhraničná povýšeneckosť a tyrania pocit šťastia a spokojnosti ešte nikomu nepriniesli, ani ho nikdy neprinesú?

  • Emily – pristupuješ ku tomu z pohľadu „podľa seba – súdim teba“. Očakávaš empatiu od psychopatov? Konkrétne – ty psychopata opustiť nemôžeš! Si jeho majetok! On teba opustiť môže – jednoducho ťa zahodí. Chcieť od psychopatov aby sa zmenili po Ježišovom kázaní? To treba – VYHLADIŤ! Podľa ovocia poznáš strom predsa! No a ten vadný treba vyťať a vykoreniť! Ale chceš takémuto planému stromu kázať?

   Dôsledky indoktrinácie darwinizmom…
   https://lesundakova.blog.sme.sk/c/363175/preco-svetu-vladnu-psychopati-a-preco-zeny-pritahuju-zli-chlapci.html

   Podvod jmenem Darwin
   https://www.youtube.com/watch?v=BY2vTEVdOi0

   Ryba smrdí od hlavy – Psychopati
   https://www.youtube.com/watch?v=FlpNaIIK0X0

   • Poznámka – v dokumente „Ryba smrdí od hlavy“ bol šikovne implantovaný príbeh Havla „humanistu“ – čo je spôsob, ako medzi 99% pravdy vložiť dôležité 1% lži! Kto vie – vie, o akého slobodomurárskeho podliaka išlo – s rodinnými koreňmi, ktoré kolaborovali tak s nemeckými nacistami, ako aj s komunistami. Matovič je len slabý odvar z Havla. Teraz inak – po zvolení Matoviča mnoho osôb poukazovalo na to, že Matelko je „na práškoch“ a teda – ak antidepresíva potláčajú empatiu – môžeme sa čudovať jeho bezuzdným drakonickým opatreniam?! Čisto súkromne – už ste zažili psychopata a zároveň, keď je v „rauši“?! Alkohol, drogy, prášky?! Lebo takéto hovädo – a nie jedno – tolerujeme na čele štátu!

    http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Analyza_17_listopadu_1989.pdf
    MaP 172 Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha!
    https://www.youtube.com/watch?v=AeRqzXotZLY

   • Maroš, Ježiš priniesol pravdu nielen o svojom Otcovi, ale aj o tom, čo má človek jesť (keďže človek je jediný živočích na tejto planéte, ktorý to nevie). V tom, že tie informácie boli z biblie odstránené, má sčítaný komentátor pán Definitiva pravdu. Keďže sa „vďaka“ manipulátorom biblie tieto dôležité informácie k nám nedostali, fungovanie našich mozgov sa stáročiami postupne zredukovalo na súčasné možno 3%, príp. promile.
    My všetci sme Ježišovi súrodenci, aj keď nežijeme na tej istej planéte. Ježišovým poslaním na Zemi bolo Pravdou a správnou výživou vyliečiť nielen naše telo, ale aj našu myseľ, lebo to veľmi úzko spolu súvisí. Vďaka zdegenerovaným potravinám obohateným o rôzne agresívne látky a tiež zásluhou nahlavupostaveným postupom niektorých lekárov stále viac a viac zdebilnieva náš mozog – neraz sa stane, že matka so schizofréniou usmrtí svoje dieťa preto, lebo „ho chcela ochrániť“… (a po vakcíne proti covidu ktovie, či by sme nemali halucinácie možno aj všetci).
    Kvôli pokazenej streche nemusíme hneď zbúrať celý dom. A čo ak by sa aj naše dieťa do čohosi zaplietlo – bojovali by sme za jeho rozsudok smrti?
    Pouvažujme, ako naše choré mozgy zatiaľ aspoň čiastočne opraviť, chytiac sa možností, ktoré nám tu v akej-takej miere ešte zostali. Trebárs chopiac sa makrobiotiky, ajurvédy… pán Definitiva by nám k téme zdravia (duševného aj telesného) mohol ešte niečím prispieť.

    Verme, že raz Pravda zvíťazí; pravde čas nevadí… a mojím najväčším prianím je, aby k tomu došlo bez krvavých obetí.

 3. Z NETU
  —–
  Dnes mi naša riaditeľka školy povedala, že už vyšiel ZÁKON, ktorý nariaďuje
  nosenie rúšok v interiéroch, aby policajti mohli vyberať pokuty:
  – od občanov 1000 Eur
  – od subjektov 20.000 Eur (t.j. aj škola)
  Povedala mi, že ak by nariadenia z ministerstva a od zriaďovateľa, ktorým
  je mesto, nedodržiavali, mohli by dostať pokutu 20.000 Eur a to by ich
  školu položilo, možno by ju museli aj zatvoriť…

  Riaditelia musia poslúchať nariadenia zriadovatela – sú zúfalí – a bití zo všetkých strán…

  Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť ten nový zákon, v ktorom to vraj nariaďujú –
  aby boli krytí, že to nie je len opatrenie/nariadenie, lebo sa rodičia
  ozývali a aby policajtov nenapadli, že vyberanie pokút je nezákonné.
  —-

 4. Odmietnutie podriadiť sa nezákonnému nariadeniu v zmysle predžalobnej výzvy
  —-
  https://uloz.to/file/f4Ld13wi6SoU/odmietnutie-podriadit-sa-nezakonnemu-nariadeniu-v-zmysle-predzalobnej-vyzvy-docx

 5. Este jeden zaujimavy pravny material

  ČESKÁ REPUBLIKA
  ROZSUDEK
  JMÉNEM REPUBLIKY
  Návrh na zrušení mimořádných opatření odpůrce

  https://prava-deti.cz/images/dokumenty/rozsudek-zruseni-MO-MZ.pdf

Pridajte komentár

*