Čo môžete urobiť ako rodič, ak nesúhlasíte s nosením rúšok v triedach


Print Friendly, PDF & Email

Ako ste už isto počuli, slovenská vláda rozhodla, že počas prvých dvoch týždňov bude v školách povinné nosenie rúšok nielen na chodbách, ale aj v triedach počas celého dňa. Toto opatrenie sa má týkať žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných i vysokých škôl.

V tomto článku si povieme viac o tom, prečo toto opatrenie považujeme za vysoko problematické a tiež, čo sa s tým dá urobiť, ak s tým nesúhlasíte.

Pôvodná funkcia rúšok a ich skutočný vplyv na vývoj pandémie

Najprv si povedzme, čo je základná funkcia rúšok. Rúška boli donedávna určené výhradne pre chirurgov, ktorí ich nosili počas operácie a jedinou úlohou bolo zabránenie prenosu telesných tekutín medzi lekárom a pacientom.

Jednoducho povedané, aby chirurgovi počas operácie nekvapkali sliny do otvoreného pacienta. Až po začatí pandémie koronavírusu sa začali používať na zabránenie prenosu kvapôčok údajne obsahujúcich vírusy.

Netreba zabúdať, že aj samotná Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či štáty ako Veľká Británia alebo USA dlho ich používanie neodporúčali. To len na Slovensku sa začali z nejakého mystériozného dôvodu používať hneď na začiatku.

(Tušíme to začalo tým, že si ho v priamom prenose nasadila jedna prostoduchá moderátorka v TV Markíza a politici s vystrašeným obyvateľstvom sa po nej začali opičiť – ale to teraz nechajme tak).

Niekto by povedal, že práve vďaka rúškam bolo Slovensko menej postihnuté novým koronavírusom ako niektoré ťažšie zasiahnuté krajiny. To by však bolo veľmi zjednodušené zdôvodnenie.

V skutočnosti tých faktorov existovalo viac, ako napríklad:

 • menšia hustota obyvateľstva
 • malá mobilita obyvateľov (v porovnaní s mobilitou v takom Francúzku, Belgicku alebo Taliansku)
 • žiadne veľkomestá (nie, Bratislava nie je veľkomesto)
 • iné sociálne zvyklosti (to, že ľudia sa tu toľko neobjímajú a nie sú na seba natlačení ako napríklad v južanských krajinách)
 • iná genetická haploskupina
 • nižšie znečistenie vzduchu ako napríklad Wuchan alebo severné Taliansko
 • mnohé ďalšie

Nebudeme tu však zachádzať píliš do detailov. V krátkosti – rúška mohli mať nejakú zásluhu na nízkom počte nakazených na Slovensku, ale určite nie rozhodujúcu.

Prečo je nosenie rúšok deťmi počas celého dňa problém

Vráťme sa však k jadru článku a tým sú dôvody, prečo môžu rúška predstavovať pre ľudí problém. Existuje množstvo štúdií, ktoré preukázali, že nosenie rúšok spôsobuje viaceré zdravotné ťažkosti.

Na túto tému plánujeme napísať samostatný článok, tuto uvedieme v krátkosti len tie najpodstatnejšie veci:

 • znižujú množstvo kyslíka vo vdychovanom vzduchu (podľa pokusov klesá pod rúškom kyslík z 21% na 17,5%, pričom minimálna bezpečná úroveň je 19,5%).
 • zvyšuje sa hladina CO2 (oxidu uhličitého), čo môže viesť k acidóze, zhoršenej koncentrácii, únave, malátnosti a v extrémnych prípadoch aj k strate vedomia
 • pod rúškom sa vo vlhkom prostredí množia baktérie, plesne a kvasinky, ktoré môžu infikovať organizmus a spôsobiť mu zdravotné komplikácie
 • vznik kožných problémov – vyrážky, akné, ekzémy a podobne

Jeden zaujímavý pokus s meraním hodnôt oxidu uhličitého pod rúškom si môžete pozrieť v tomto videu v angličtine (po spustení sa video načítava pár sekúnd, no potom normálne pôjde):

Čo môžete urobiť, ak nesúhlasíte, aby vaše dieťa nosilo v triede rúško

Takže poďme sa teraz pozrieť, čo môžete urobiť proti noseniu rúšok v triede vaším dieťaťom, ak s týmto nariadením nesúhlasíte. Jednotlivé odporúčania môžete použiť jednotlivo alebo aj vo vzájomnej kombinácii.

1. Poukázať na rozpor nariadenia so Školským zákonom

Školský zákon č. 245/2008 Z.z. v paragrafe 152 uvádza, že školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov

Jednou zo základných fyziologických potrieb je dýchanie. Snáď každý sa zhodne v tom, že rúška dýchanie zhoršujú a sťažujú.

Kým dospelí ľudia to znesú, u detí to môže vyvolávať psychické problémy, pocity dusenia a podobne. Kľudne sa to dá nazvať aj týraním alebo mučením. No a zákony zakazujú akékoľvek formy týrania alebo mučenia.

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom

Zdravý vývin detí si vyžaduje pocit bezpečia. Rúška už zo svojej podstaty vytvárajú pocit neustáleho ohrozenia pred neviditeľným, no všadeprítomným nepriateľom (vírusom).

Čo takýto neustály pocit ohrozenia môže spraviť s psychologickým vývinom detí, si už každý domyslí aj sám.

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov

O pár odstavcov vyššie sme uviedli niektoré z najvážnejších zdravotných rizík nosenia rúšok.

Tu by sme však chceli prízvukovať, aby ste sa so školou nepúšťali do debaty, či rúška naozaj škodia zdraviu alebo nie. Inak to môže skončiť pri tom, že škola skonštatuje, že škodlivosť rúšok nie je dokázaná a teda, že sú v poriadku.

Snažte sa preto udržať konverzáciu v rovine, že nie vy máte dokázať ich škodlivosť, ale že škola má dokázať ich bezpečnosť.

Zhrnutie paragrafu 152 Školského zákona:

Každé nariadenie alebo opatrenie, ktoré škola alebo vláda zavedie, musí byť v súlade s vyššie uvedenými písmenami a), b) a c). Je povinnosťou vlády a školy dokázať, že celodenné nosenie rúšok neohrozuje fyziologické potreby, zdravý vývin ani zdravie detí.

Ak by chcel niekto tvrdiť, že to vy ako rodič musíte dokázať, že nosenie rúšok narúša vývin alebo ohrozuje zdravie detí, tak nie je to pravda.

Dôkazné bremeno je v tomto prípade na strane vlády a školy, pretože nie je racionálne takýto dôkaz vyžadovať od rodičov. V opačnom prípade by vláda alebo škola mohli prísť s akýmkoľvek svojvoľným nariadením a vyžadovať dôkazy od rodičov, ktorí na to nemusia byť materiálne, finančne či kvalifikačne vybavení.

Pripravili sme pre vás vzor listu, ktorý pošlite triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy emailom a tiež ako doporučený list poštou. Stiahnuť si ho v PDF formáte môžete kliknutím tu:

List si samozrejme prispôsobte podľa svojho uváženia. My sme tam pridali aj také jemné vyhrážanie sa právnymi dôsledkami pre školu a jej predstaviteľov. Ak nechcete byť príliš konfrontační, tak uvedenú časť môžete z listu vymazať.

Doplnenie: Dňa 1.9.2020 nám jeden náš čitateľ po konzultácii s jeho právnikom vyššie uvedený list doplnil o ďalšie ustanovenia zákonov. Stiahnuť si ho vo Word formáte môžete TU a v PDF formáte TU.

2. Získanie potvrdenia od lekára

Konkrétne nariadenie lekára vždy prevyšuje akékoľvek všeobecné nariadenie vlády alebo školy. Ak má vaše dieťa skutočný zdravotný problém (astma, alergie, kožné ochorenia), tak by takéto potvrdenie nemalo byť problém získať.

Ak však vaše dieťa nemá vážny, ale len mierny, prípadne zatiaľ nediagnostikovaný zdravotný problém, tak stále nie je nič stratené. Môžete napríklad lekárovi povedať, že vaše dieťa má nábeh na astmu, že sa mu z nosenia rúšok robia ekzémy alebo, že to naňho zle vplýva z psychického hľadiska.

V prípade, že máte dobrého lekára, tak by mu nemalo robiť žiadny problém takéto potvrdenie vydať.

Vyskytnú sa ale samozrejme aj ustráchaní lekári, ktorí sa budú neodôvodnene obávať problémov úradov, ak by také potvrdenie vydali. Alebo si jednoducho povedia, že keď musia rúška v práci nosiť oni, tak to určite zvládne aj vaše dieťa.

V takom prípade odporúčame použiť túto fintu:

Povedzte lekárovi, že dobre, tak nech teda vydá potvrdenie o tom, že vaše dieťa rúško nosiť môže. Čiže vy ho nenútite do žiadneho konkrétneho rozhodnutia, nech odborne posúdi zdravotný stav vášho dieťaťa a sám sa rozhodne, či rúško nosiť môže alebo nie. A vy, nech je už jeho rozhodnutie akékoľvek, to iba chcete písomne.

Princíp tejto finty spočíva v tom, že lekár sa zrejme zľakne. Ak totiž vydá potvrdenie, že rúško v triede vaše dieťa nosiť môže a náhodou by to vášmu dieťaťu neskôr spôsobilo nejaký zdravotný problém, tak s takýmto potvrdením by ste mohli voči lekárovi vyvodzovať právnu zodpovednosť.

Samozrejme, nemusíte túto vašu motiváciu lekárovi podrobne vysvetľovať. Ak je čo i len trocha inteligentný, tak túto vašu „hru“ rýchlo pochopí a napokon bude súhlasiť s vydaním potvrdenia o tom, že nosenie rúška vášmu dieťaťu neodporúča.

3. Rôzne obštrukcie

V rámci nosenia rúšok existujú určité výnimky, ktoré môžete dotiahnuť do extrému a využiť ich tak na nenosenie rúšok v triede.

Zbohom vysoký krvný tlak

Tu je viacero možností:

a) Rúška s príliš veľkými otvormi

Nariadenia vlády, prípadne Úradu verejného zdravotníctva, síce prikazujú nosenie rúšok, no nikde nešpecifikujú ich parametre. Hovoria len o prekrytí úst a nosa, no nehovoria presne čím, ani aké kritéria taká prekrývka tváre musí spĺňať.

Tiež nie je nikde stanovené, akú maximálnu veľkosť môžu mať oká v rúšku.

Po internete začali kolovať napríklad fotografie upletetených rúšok s veľkými otvormi, cez ktoré sa dá pohodlne dýchať, ďalej rúšok vyrobených zo záclon či čipkovaných obrusov.

Tu je niekoľko príkladov:

Takže môžete vaše dieťa vybaviť týmto typom rúšok a nikto mu nebude môcť nič povedať, pretože žiaden zákon ani konkrétne nariadenie týmto neporušuje. Ak by to predsa len skúsili a vaše dieťa buzerovali, môžete ísť do školy vy a urobiť tam mierny cirkus, že čo si to dovoľujú.

Fantázii sa však tuto medze nekladú. Okrem uvedených príkladov môžete napríklad do klasického bavlneného rúška povystrihovať dierky, aby vyzeralo ako také sitko.

Alebo nosiť dve obyčajné rúška, pričom jedno bude na brade a druhé na nose – ústa tak ostanú voľné. Pri zavretých ústach to vyzerá ako klasické rúško, no pri ich otvorení nič nebráni voľnému priechodu vzduchu. Tu je názorné video na Facebooku, ako také „dvojrúško“ funguje.

b) Vyžadovať od školy zabezpečenie rúšok

Vláda tento rok stihla urobiť už niekoľko opatrení, ktorými výrazne zvýšili rodičom náklady pre školopovinné deti. Od januára 2021 majú byť zrušené obedy zadarmo a teraz pribudne ďalší výdavok v podobe rúšok.

Dnes sme boli na taký malý prieskum trhu v jednej lekárni, kde sme chceli kúpiť rúško. Jediný druh rúška, ktorý mali, bolo nejaké špeciálne jednorázové dvojvrstvové rúško za 5,50 Euro. Šialené!

Takže si vezmime, že dieťa bude potrebovať nové rúško každé 2 hodiny, čiže pri 7 vyučovacích hodinách to sú 4 rúška, čo by stálo 22 Eur. To snáď vláda nemôže myslieť vážne, že rodič by mal každý deň zaplatiť 22 Eur!

Iste, dajú sa zohnať aj lacnejšie rúška, prípadne bavlnené, ale to má teraz rodič behať po celom meste a zháňať rúška? Okrem toho, je dosť reálne očakávať, že v lekárňach a obchodoch teraz pred začiatkom školského roka vznikne nedostatok rúšok.

Navyše, kto rodičovi zaplatí ich každodenné pranie – prací prášok a elektriku do práčky? A to pre jednoduchosť nespomíname odpisy práčky.

To má rodič všetky tieto náklady navyše znášať sám? A povinne? Lebo psychopati vo vláde si tak povedali?

Preto je potrebné od školy a jej riaditeľa tvrdo vyžadovať jednu z nasledovných 2 vecí:

 1. zabezpečenie jednorázových rúšok (aspoň 4 na každý deň, no ideálne na každú hodinu jedno)
 2. príspevok na kúpu bavlnených rúšok, pracieho prášku a elektriny pre práčku

V prípade, že to škola odmietne, tak vy odmietnite dávať dieťaťu vlastné rúška. A áno, treba rúška pýtať od školy, nie od vzdialenej vlády, pretože je to práve škola, ktorá si v konečnom dôsledku tieto nariadenia vynucuje.

Pri povinnom očkovaní (ktoré tiež neschvaľujeme, ale toto teraz nechajme bokom) musí vakcíny zabezpečiť štát, ktorý ich nariaďuje. Presne rovnako by to malo byť aj pri rúškach – ak ich štát (škola) povinne nariaďuje, tak nech ich aj zabezpečí.

c) Využiť platné výnimky z nosenia rúšok do extrému

Podľa platného nariadenia si deti budú môcť dať dole rúško napríklad počas desiaty pri jedení. Dajte dieťaťu do školy potvrdenie, že má povolené jesť kedykoľvek to uzná dieťa za žiaduce, aby sa napríklad zabránilo vzniku hypoglykémie (príliš nízkej hladiny krvného cukru).

K stavom hypoglykémie môže dôjsť aj u zdravých ľudí, nielen u cukrovkárov. U cukrovkárov to môže byť život ohrozujúce, u zdravých ľudí sa jedná síce nie o život ohrozujúci, ale aj tak o veľmi nepríjemný stav.

Dieťa si bude môcť vybrať napríklad slanú tyčinku alebo lízanku, držať ju pri ústach a jesť extrémne pomaly. Hoc aj celú vyučovaciu hodinu. No a počas konzumácie, samozrejme, môže mať rúško dole.

Áno, niektorým sa toto môže zdať už troška pritiahnuté za vlasy, ale bohužiaľ doba je taká, že šialené úradné nariadenia si vyžadujú aj šialené nápady občianskeho odporu.

A samozrejme, dieťa s niečim takým musí súhlasiť. Je dosť možné, že vy ste na povinné rúška v triedach teraz nabrúsení, no vaše dieťa v škole podľahne skupinovej konformite (podriadi sa kolektívu, aby nevyčnievalo) a rúška bude poslušne nosiť.

Tento fígeľ s „jedením“ je vhodnejší asi pre starších žiakov alebo stredoškolákov, ktorí nebudú mať obavu to vykonať a budú z toho možno mať aj istú formu zábavy. Dôležité však je, aby ste im vy ako rodič dali potvrdenie, že to môžu robiť, aby nečelili sankciám zo strany učiteľov.

Záver

Dúfame, že vám tento návod „občianskej neposlušnosti“ padne vhod. Jeho úspech však bude závisieť na tom, koľko rodičov sa na obštrukciách zúčastní. Ak to v jednej škole budú dvaja či traja rodičia, tak sa nič nezmení.

Ak by sa však do obštrukcií zapojilo 10% z nás, tak vedzte, že škola i vláda cúvnu.

Existuje jedna zákonitosť – pre úspešnú revolúciu nie je potrebná väčšina obyvateľov. Historicky je dokázané, že stačí, ak sa vzoprie 5 až 10% obyvateľov a režim vtedy padne.

Niektorí z vás si možno povedia, že načo robiť taký cirkus, veď rúška v triedach budú povinné iba prvých 14 dní.

Na to vám povieme len toľko: Ak sa proti tomuto teraz nikto nepostaví, tak to predĺžia a rúška v triedach možno zostanú natrvalo. Totižto, keď chce akýkoľvek tyranský režim zaviesť nepopulárne opatrenie, tak na začiatku je to vždy „iba dočasné“.

Ak počas úvodnej fázy režim nenarazí na tvrdý odpor obyvateľstva, tak dané opatrenie spraví trvalým. A potom zavedie ďalšie obmedzenie. Keď sa znova nestretne s odporom, tak opäť ďalšie a ďalšie. Až napokon sa ľudia jedného rána prebudia a uvedomia si, že žijú v totalitnej diktatúre a všetky ich niekdajšie slobody sú preč.

Preto, ak nechcete, aby sa rúška v triedach udomácnili natrvalo a neskôr k nim nepribudli ďalšie šikanózne obmedzenia, tak sa proti tyranii režimu musíme vzoprieť tu a teraz. V polovici septembra už totiž môže byť neskoro. Držíme palce!

Aktualizácia

Dňa 28.8.2020 na nás minister zdravotníctva Marek Krajči za tento článok podal trestné oznámenie za „šírenie poplašnej správy“. Oznámil to prostredníctvom tohto videa zverejnenom na facebookovej stránke ministerstva.

Dňa 29.8.2020 potál Topky zverejnil článok, v ktorom publikovali fotku Igora Matoviča zo svadobnej oslavy, na ktorej ani on, ani ostatní účastníci veselice nemali rúška, čím flagrantne porušili nariadenia.

Takže takto, milí priatelia:

Kým vaše deti sa o pár dní budú na jeho príkaz dusiť celý deň v škole s rúškami, tento darebák si to užíva a všetkým sa nám ešte vysmieva priamo do tváre.

Pán premiér týmto asi chcel rodičom odkázať, že keď nemusí zákony dodržiavať on, tak ich nemusíte dodržiavať ani vy a ani vaše deti.

Sme veľmi zvedaví, či na neho Krajči rovnako podá trestné oznámenie. Ak nie, tak ide o obyčajných šmejdov a galaktických pokrytcov!

Pridávame preto ďalšie odporúčanie:

Kliknite sem pre vyššie uvedenú fotku alebo TU a TU pre ďalšie fotky a zobrazia sa vám samostatné fotky Matoviča na svadbe bez rúška. Vytlačte si ich na papier. V stredu, keď pôjdete s dieťaťom do školy, ukážte túto fotku riaditeľovi alebo triednemu učiteľovi a spýtajte sa ich, prečo vaše dieťa musí dodržiavať nariadenia a nosiť rúško, keď premiér Matovič nemusí?

Sme zvedaví, čo vám na to odpovedia. Vaše skúsenosti potom môžete napísať ako komentár pod tento článok.

Toto, čo predvádza súčasná vládna garnitúra je už absolútny vrchol arogancie a pohŕdanie občanmi tohto štátu. Kotol však už vrie a čoskoro môže prekypieť.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Tento clanok je super!

 2. Dostali sme emailom otázku, že dokedy je potrebné ten list poslať riaditeľovi, čo ak nepoznáte ešte triedneho učiteľa (5. ročník ZŠ alebo 1. ročník strednej školy) a čo robiť, ak lekár odmietne vydať také potvrdenie.

  Tu je naša odpoveď, ktorá sa môže zísť aj iným rodičom:

  a) List riaditeľovi – najdôležitejšie je doručiť list riaditeľovi a najlepšie čím skôr, ešte tento týždeň pred začiatkom školského roka. To preto, lebo ak veľa riaditeľov dostane ten list, tak môžu ešte vyvinúť tlak do začiatku školského roka na ministerstvo školstva, aby bolo to nariadenie zrušené.

  b) List triednemu učiteľovi – ten môžete (ale nemusíte) doručiť aj potom osobne v prvý deň školského roka po dieťati. Dieťaťu potom dajte do školy aj prípadné ďalšie ospravedlnenky, o ktorých sme písali v článku (od lekára, o možnosti kedykoľvek konzumovať jedlo a podobne).

  c) Ospravedlnenka od lekára – ak lekár odmietne dať potvrdenie (či už záporné alebo kladné), tak ho požiadajte o potvrdenie o odmietnutí vydať také potvrdenie. Ak odmietne aj to, je dobré mať pri sebe aj ďalšieho človeka – či už manžela(ku) alebo samotné dieťa ako svedka. Tam to môžete ukončiť. Ak by ste to však chceli hrotiť, tak môžete vytiahnuť mobil a natočiť si, ako žiadate lekára o to potvrdenie a ako ho on odmieta vydať. To ale neodporúčame, ak si nechcete lekára znepriateliť. Ak vám to je jedno, tak to urobiť môžete.

 3. Bádateľ č.2

  Ano súhlasím, ak sa hned na začiatku ludia nepostavia proti nezmyselným nariadeniam a budú ich so strachom v očiach poslušne plniť, dajú tým najavo svoju podriadenosť a neschopnosť vyjadriť vlastný názor a to je cesta do PEKLA. Tam pôjdeme pomaly ale iste všetci, ked bude generácia v produktívnom veku len sedieť na zadkoch a čumeť do tých prekliatych mobilov, čo len ohlupujú ich mysel a potom nedokážu reálne uvažovať. Myslím si, že tento a im podobné články oni vôbec nečítajú a my starí za nich úž tú „revolúciu“ neurobíme!

  • Slavomír Uher

   Prosím vás môžem sa spýtať ako do toho listu môžem vkladať vlastné údaje lebo niektoré dokumenty už bývajú pripravené tak že môžem meniť text
   Ďakujem Slavo

   • Toto je PDF dokument a nedá sa priamo editovať (pokiaľ nemáte program PDF Writer).

    Urobte to tak, že si vysvietíte celý text, potom stlačíte CTRL-C a prekopírujete ho do Wordu alebo do iného textového editora pomocou CTRL-V.

    Následne môžete ten text editovať.

 4. Prepáčte, že neidem úplne k dnešnej téme. Ale aj vakcíny proti Covidu-19 s touto témou súvisia. Na web stránke DangerousMedicine.com je veľa článkov ako bude veľmi nebezpečná tá vakcína proti Covidu.

 5. V niektorých miestach článok a až príliš tlačí na pílu, aby dokazoval aké sú rúška nepotrebné. Rúška zďaleka neboli pred covidom iba pre chirurgov. To je nezmysel. Keby Ste napísali pre lekárov všeobecne tak O. K. Aj môj zubár bežné nosil pri ošetrení rúško nielen kvôli pacientom, ale aby chránil aj sám seba. Ďalej čo sa týka vplyv uviacerých faktorov, ktoré Ste uviedli na šírenie Covidu, súhlasím. Ale zásadné nesúhlasím, že rúška nemajú vplyv. Jednoznačným dôkazom je šírenie príbuzného vírusu MERS v arabských krajinách vo veľkej väčšine iba medzi mužmi. Ženy totiž chodia v týchto krajinách tradične zahalené.

  • Pointa článku nie je v tom, kto presne pred údajnou pandémiou nosil rúška. Pointa je v tom, že úrady nepreukázali, či je ich dlhodobé nosenie deťmi bezpečné. A dokým to nedokážu, nemôžu rúška deťom nariaďovať.

   • Tak nepíšte v článku že sú ruska úplne na nič a že nepomohli Slovensku k dobrým číslam keď to nie je pravda a chceli ste riešiť len vplyv nosenia rusok na deti…
    A ešte pár poznámok, chirurgovia nosia ruska na to aby nenakazili operovaného pacienta lebo vírusy a baktérie sú v kvapockach, ktoré vydychujeme a vôbec to NIE JE na to aby im nekvapla slina! Ruska sa pred pandemiou nosili v ázijských krajinách úplne bezne a nosia sa aj doteraz, aj deťmi…
    Prosím ak nabudúce budete písať článok pozrite si fakty…

    • Slovan Pohan

     Napriek tomu, že sa napr. aj v Číne nosili rúška bola tam zaznamenaná nákaza covid-19. Takže to dokazuje, že rúška sú neúčinné. Nosia sa v ázijských veľkomestách skôr ako ochrana proti smogu. Verte mi. Chodievam do Číny pomerne často. A keď je prenos vírusu taký jednoduchý, kvapôčkový, prečo vám kvôli jeho zisteniu musia vopchať „špilku“ s vatou takmer až do mozgu? Stačí predsa vzorka slín. Nabudúce sa nad tými svojimi faktami zamyslite lebo to nie sú fakty, ale len propagandistické bludy.

    • Len tak na okraj, existuju studie, kde lekari – chiurgovia nenosili ruska, ina skupina nosila ruska a vyledok bol rovnaky. Takze ked chceme velmi polemizovat nad tym ci su ruska na nieco dobre alebo nie, musime o tom aj viac vediet. A kedze tento clanok nie je zamerany na to, ako velmi ruska pomahaju v niektorych pripadoch, je zbytocne na tuto temu polemizovat.
     Ruska mozu pomoct v pripade ak ste chory, ale veeelmi v obmedzenom rozsahu atd atd. podla mna. Je to samozrejme iba moj nazor a nepodsuvam ho nikomu. Plne suhlasim ale s autorom clanku.

     • Bedob –
      1/ Sme /poniektorí/ v polohe – vírusy existujú, či nie? Sú to exozómy, či nie? No lebo je to kľúčové, tak akože či sa Zem točí alebo nie – a ak sa točí a platí Newtonov zákon o zotrvačnosti, tak na rovníku sa atmosféra pohybuje rýchlosťou 40.000 km deleno 24 hodín rovná sa 1440 km/hod., čo je nadzvuková rýchlosť 1 a pol Macha, takže civilné lietadlo s rýchlosťou 800-900 km/hod. nemá šancu letieť z východu na západ proti zotrvačnosti atmosféry! Ano – alebo nie?! Lebo úplne blbá trojčlenka z 5. ľudovej.

      2/ Ale dobre – pre prípad, že vírusy existujú a sú to nie fragmenty RNA, ale organizmy.
      Ako bývalý technik BOZP mám pojem o tom, čomu musia zodpovedať OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky – a týka sa ich aj tzv. vyhlásenie o zhode, t. j., že spĺňajú tieto a tieto požiadavky. V minulosti mi švagriná – vyššie postavená zdravotná sestra ponúkla pol krabice jednorázových „prezervatívových“ rukavíc, ktoré fasovali v nemocnici /aj upratovačky/ ako OOPP, keďže som spomenul, že sa chystám čosi v byte maľovať..

      Pozrel som sa na štítok a ajhľa – bola tam deklarácia, že materiál, z ktorého sú rukavice vyrobené, nebráni prestupu vírusov typu HIV a žltačky a priónov /poznámka – pretože kaučukový polymér nie je natoľko hustý, aby tomuto prestupu zabránil/, teda – ako OOPP zdravotného personálu boli z podstaty rukavice úplne nefunkčné a teda nejaký idiot nakúpil za lacné prachy niečo, čo tých ľudí vôbec nechránilo a oni o tom ani nemali potuchy! Tak je to s rúškami!

      Čiže – ak si viete predstaviť „hustotu“ prezervatívovej gumy /he – preto treba používať dva!/ – cez ktorú sa určite určite ani nenadýchnete – máte predstavu – čo nedokáže zadržať blbé rúško, keď to nedokáže zadržať blbá guma! Čiže – toto je meritus logiky – FYZICKÝ DÔKAZ! – názory nech sú hocijaké! TOTO JE PARADIGMA! Ak sa Zem točí – nemáte šancu letieť v B-777 z východu na západ proti nadzvukovej rýchlosti atmosféry! Bodka!
      Certifikované proti Covid 19 /hoci deklarované pre lakovne/
      https://www.sulka.sk/jednorazove-rukavice/dermatril-p-743-esd-nitrilove-kcl-honeywell/
      A na porovnanie iné jednorázovky…
      https://www.oopp.cz/jednorazove-rukavice-cerva-loon-latexove-pudrovane-4580.html

      Poznámka – keď nejaká upratovačka v nemocnici nachytá žltačku – pokojne môže zažalovať nemocnicu za poškodenie zdravia – pokiaľ bude mať krabicu k tým rukaviciam, ktoré nafasovala a nebude na nej vyhlásenie o zhode, alebo bude na nej upozornenie, proti čomu rukavice nechránia.

      PODSTATA VECI:
      Ak absolútna väčšina latexových jednorázových rukavíc prepúšťa vírusy, ale neviete cez ne dýchať – tak rúška, cez ktoré dýchať viete – prepúšťajú vírusy a čo ja viem čo ešte tiež! Bodka!

      3/ Keď už som načal tú paradigmu Zeme – odporúčam pozrieť si ak nie celý dokument, tak od video času 108:00 min. Lebo onedlho sa zrúti vaša-naša predstava o svete a celá doterajšia náuka.
      Выпуклая Земля / Terra Convexa. Фильм о реальной форме Земли (2018)
      https://www.youtube.com/watch?v=ma6EVDhub9o

    • Alex Varga

     A 15 000 ochorenia diabetikov, 7 000 tisíc zomrelo od rakoviny prsníka, to je malo? Za čas {pandémie a núdzového stavu}.

    • Žiadne rúška nie sú účinné proti účelovo kontaminovaným covid testom! Prosím vás – choďte konečne raz na nejaké eskamotérske-kúzeľnícke vystúpenie! Akože nerozumiete falšovaniu mletej papriky nastavenej múkou? Tak to zistíte, keď sa vám nafúknu klobásy, alebo keď tú papriku vysypete do pohára vody.
     Ako má ten, ktorému „dôveryhodné“ osoby v bielych plášťoch strčia do nosa tyčinku, o ktorej sú tieto osoby presvedčené, že ich vyrobila dôveryhodná firma – neveriť tomu, že len niekto zneužil – ako realitný maklér – dôveryhodného komplica – herca? Ako môže fungovať rýchlotest na covid, keď testovať môžu len patentovo zazmluvnené laboratóríá? To akože každý zdravoťácky kiosk je patentovo zazmluvnené laboratórium? Veď už samotná organizácia testov je podvod! Tak tu nerozprávajte o tom, čomu zabránili rúška! Jedine by zabránili tomu, že mi cez neho nikto nestrčí nič do nosa dokelu! Nenoste so sebou mobil a nebudete kontaminovaní!

     magician walk through table.wmv
     https://www.youtube.com/watch?v=Sux_KoF1SXE

 6. Definitiva

  Rúška s veľkými okami na foto sú krásne, ale pripomínajú mi psí náhubok, ktorého cieľom je umierniť psa a rúška inú funkciu nemajú, len uposlušniť človeka, nech drží hubu a krok.
  Mrzí ma na ľudstve, že v dobe kapitalistického, otrokárskeho blahobytu na dlh je neschopné akcie, že ani elity národa, inteligencia, lekári a právnici sa verejne neozvú a neobhajujú základné ľudské práva a nevystupujú proti fašistickému
  korona teroru /výnimkou je mimo parlamentná komisia na vyšetrenia korona teroru nemeckými lekármi/, lebo korona teror je len a len objednávka svetovlády, akt korporácií na ovládnutie ľudstva a jeho ďalšie finančné ruinovanie za účasti štátu a proti záujmu občanov, čiže je to fašizmus.
  Argumentácia v článku je tiež pekná, ale skĺzava do podriadenosti voči štátnemu korona režimu, že prečo nemôžem, do polohy sluhu voči pánovi-štátu, že v podstate so svojim aj pánom súhlasím, len mám nejaké prekážky na plnenie príkazu.

  Tu treba prioritne vystupovať sebavedome z pozície poznania veci, Covid neexistuje, vírus nebol izolovaný, nemá klinické príznaky, čiže neexistuje ani choroba, ani pandémia, ani nákaza, zistené protilátky bez klinických príznakov nie sú dôkazom choroby, ale zdravej imunity a štát nemá žiadnu oporu v zákone, aby požadoval od občanov nosenie rúška, vakcináciu a ďalšie kraviny, kultúrne povedané bull shity. Kravina je vulgarizmus, bull shit je in, treba ho dať do slovníka.
  Ak existuje „pandémia“ v inom kúte sveta, tak sa opatrenia vždy!!! musia prijímať v mieste ochorenia a nie na druhom konci sveta, na Slovensku, kde napriek pitve mŕtvych hlavný patológ neurčil ani jedno úmrtie, ktorého príčinou by bol Covid, alebo korona.
  Občan má zákonné právo na odpor proti vládnej moci. Právnik, ktorý by v tomto korona covid odpore rozhodl v prospech vlády a poškodil by občana, si zaslúži byť vylúčený zo spoločnosti, musí byť médiami publikovaný, aby sa do smrti hanbil a chodil po kanáloch. Lebo najväčší trest je vylúčenie jedinca zo spoločnosti, nie jeho smrť. Tak to u Slovanov od vekov chodí.
  Že masmédiá nie sú slovenské? Kto bráni Slovákom mať vlastné médiá a prečo? Odpoveďou, okrem iných je aj, lebo Covid, lebo záujmy cudzej moci, lebo korporácie, lebo záujem jedincov stojí nad prežitím spoločnosti. Ide nám o krk, je čas na odpor. Nie som pokrytec, kade chodím, tade dávam svoj odpor na javo a ľudia sú nepriateľskí, ako by som bol ich vrah, rozum nesídli v ich hlavách. Fakty a zdravý rozum proti viere, proti verím, myslím si, možno, pravdepodone. Pravda proti podvodu korona. Definíciu faktu si nájdite!

  Veličko: Človek je davovo tlupová dvojnohá opica, dav preberá názory vodcu a tlupa slúži na dosahovanie cieľov. Židia tvrdia, že biely človek je podobný zvieratám a čierny…to by bol rasizmus. Náhoda, alebo ľudská mierna mentálna retardácia? Náhody neexistujú. Každý človek sa narodí hlúpy, ale nemusí hlúpy zomrieť.

  Alebo Samo Chalúpka: Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
  pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva: sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!

  Korona kríza je kríza morálky a sebavedomia.

  • Super vystihnuté!
   Cirkev ľudí nazvala ovcami, Friedrich Nietzsche označil človeka za stádového tvora…
   Najsmutnejšie je, že farári a rovnako ani nemecký filozof sa v svojom názore na „korunu“ živočíšnej ríše ani trochu nemýlia.

  • P.S.: Všetka česť tým z lekárov, ktorí sú na našej strane, rúška nenosia a vyzývajú aj nás ostatných, aby sme tento nezmysel zahodili. Z tejto mikro-skupinky rozumom, citom aj charakterom obdarených zdravotných odborníkov je slovenskej verejnosti asi najznámejšie meno MUDr. Igora Bukovského, PhD. Škoda len, že takýchto múdrych a súčasne odvážnych lekárov je u nás žalostne málo…

  • Definitíva – svätá pravda, len by si to mohol – ak máš čas – dať to do súvislosti s ďalším podvodom na ľudstve – sociálnym darvinizmom. Človek nie je dvojnohá opica /Veličko to myslel ironicky, len to suchár nezvýraznil – z človeka robia sion-darwinisti opicu, ktorá prežije len na základe súperenia a bezohľadnosti a sile /o tom je džungľový „liberalizmus“ /viď Jungle Jail film/ a davolelitárstvo vodcov tlúp/ – sociálny darwinizmus vznikol na objednávku slobodomurárov, ktorí potrebovali uviesť úchylácky homosexuálny – masónsky marxizmus s jeho triednym bojom a vzájomným ideovým vyvražďovaním – odbočím – aj je náboženstvo ópium ľudstva – ideológia marxizmu je sprostý crack! Asi tak.
   Zakladná stratégia ovládania spočíva v odtrhnutí ľudstva od jeho duchovnej podstaty a vyhranená programovanámaterializácia – čo je základnou pôdou na zasiatie strachu.

   Odbočím – naši lužickí predkovia mŕtvych spaľovali, aby oslobodili ich ducha od hmoty – preto „nemáme dôkazy“ že tu boli už minimálne pred 3600 rokmi. Lenže tie dôkazy tu sú – zaoberala sa nimi práve Martina Kušnírová – preto bola ako „head“ – hlava celého – strelená symbolicky do tváre, preto v miestnosti zostali symbolicky naaranžované 3 šálky od kávy /viete, koľko sladí Nicholson?/ a 3 „bronzové“ nábojnice – pretože tieto artefakty používali práve Lužičania v schránkových pohrebiskách – zásadne nad prameňmi alebo potokmi /národ vody a prameňov – a o túto našu vodu ide v prvom rade/ – čo bol symbolický rituálny odkaz vraha – objednávateľovi vraždy. Prácu Martiny Kušnírovej odovzdala jej dementná matka na druhý deň po objavení mřtvol je zamestnávateľovi – „lebo práca je prvoradá, že! Treba pochopiť, že ak je prioritou likvidácia národného štátu – prioritou je likvidácia jeho histórie, jeho povedomia, jeho koreňov. A treba tiež pochopiť, že illumináti majú pod palcom CELÚ akademickú pôdu!!! Kuciak bol len naivný – možno poctivý, ale celkom určite ich užitočný idiot, ktorého potrebovali zavraždiť /strelou do sdrca – lebo pracoval v emotívnom vypätí – srdcom a nie rozumom/ aby mohli spustiť majdan na Slovensku. Vražda Martiby Kušnírovej má z môjho pohľadu na vec vyššiu prioritu ako vražda Kuciaka!

   “ Archeologové jsou nadšení, u Hradce našli chybějící článek lužické kultury
   20. října 2016 7:55
   Archeologové v Hvozdnici u Hradce Králové našli chybějící článek mezi kulturami doby bronzové ve východních Čechách. Na pohřebišti narazili na více než 50 žárových hrobů s keramickými urnami a získali i důkazy, že kultura lužických popelnicových polí má v regionu mnohem starší kořeny, než se předpokládalo.“
   “ Nové nálezy potvrzují, že jedna z nejvýznamnějších pravěkých kultur, lužická, je místního původu.
   „Narazili jsme na mimořádně dochované hroby, je to fantastické. Netušili jsme, že ještě někde něco takového objevíme,“ říká nadšeně vedoucí archeologického pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák, který je jindy spíše zdrženlivý.
   Naleziště v Hvozdnici, které vědci zkoumají s přestávkami od podzimu 2013, má nadregionální význam.“
   “ Žárové hroby je třeba datovat do minulosti mnohem hlouběji, než se původně soudilo, a to až o 250 let.
   „Je to ohromné, máme tu doložen vznik lužické kultury na území východních Čech. S trochou nadsázky lze říci, že na této lokalitě se mění pohled na dějiny proti tomu, jak se psalo doposud,“ říká Novák.“
   “ už nyní můžeme říci, že česká odnož kultury lužických popelnicových polí, o které se někdy hovoří jako o celé jedné civilizaci trvající bezmála tisíc let, má podstatně hlubší kořeny. Navíc to, že je doložená už ve střední době bronzové, znamená, že je místního původu, nikoli že přišla už zformovaná odjinud, z území Slezska. Hradecko platí za kolébku této kultury. Hvozdnické nálezy rozhodně pohled na historii změní,“ vysvětluje Miroslav Novák.“
   “ Je to důkaz, že přinejmenším od starší doby bronzové v této oblasti lidé žili a že tu docházelo k nepřetržitému a přímému vývoji. Pěkně nám to do sebe začíná zapadat a dávat smysl.“

   REPLAY – “ Je to důkaz, že přinejmenším od starší doby bronzové v této oblasti lidé žili a že tu docházelo k nepřetržitému a přímému vývoji. Pěkně nám to do sebe začíná zapadat a dávat smysl.“
   https://hradec.idnes.cz/archeologicke-nalezy-ve-hvozdnici-u-hradce-kralove-f8e-/hradec-zpravy.aspx?c=A161015_2279468_hradec-zpravy_the

   KUŠNÍROVEJ 3 ŠÁLKY a bronzové nábojnice /artefakty žiarových hrobov/ – odkaz Globálneho prediktora: „Nepleť sa do dejín národa „bez minulosti“ a bez budúcnosti!“ ???

   Čítajte, pátrajte, skladajte…
   „„Sme zhrození z tejto tragédie a vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť rodine. Martina Kušnírová bola mladá bádateľka, ktorá mala celý život pred sebou,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay. Kušnírová spolupracovala napríklad na systematickom výskume žiarového pohrebiska v Cinobani. Archeológiu vyštudovala v Nitre. „Martina bola našou študentkou, ktorá úspešne ukončila štúdium odboru archeológie v roku 2014. Bola srdcom i telom archeologičkou,“ uviedla Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na sociálnej sieti.“…

   http://www.topky.sk/cl/1002009/1693261/Zavrazdenu-archeologicku-Kusnirovu-si-pietne-pripomina-aj-Archeologicky-ustav-SAV

   ???
   „Cinobaňa 9. júla (TASR) – Vzácne žiarové hroby z obdobia tzv. kyjatickej kultúry, staré asi 3000 rokov, odkrývajú v týchto dňoch archeológovia v blízkosti obce Cinobaňa v okrese Poltár. V lokalite v blízkosti kopca Strieborná pracuje v súčasnosti asi desať ľudí, medzi nimi aj amatérsky archeológ Miroslav Peťko, ktorý pohrebisko objavil predvlani.“
   „V hroboch nad Cinobaňou objavili v týchto dňoch aj úlomky starej keramiky, šálku, misku či amforu. V niektorých s pozostatkami popola.“
   „Obydlia od pohrebiska zvyčajne oddeľovala voda. Keď človek zomrel, ľudia tejto kultúry ho slávnostne obliekli a postavili hranice z dubového dreva. K telu pred spálením položili jeho obľúbené veci. Keď hranica dohorela, pozbierali popol a zvyšky a tie potom uložili do jamy obloženej kameňmi. Niekedy popol nasypali do keramických nádob.“
   https://domov.sme.sk/c/3968254/pri-cinobani-odkryvaju-ziarove-hroby-z-obdobia-kyjatickej-kultury.html

   https://sk.wikipedia.org/wiki/Pochov%C3%A1vanie_(pohrebisko)

   „Na Slovensku je zatiaľ najväčšie pohrebisko lužickej kultúry v Trenčíne-Biskupiciach, kde je preskúmaných takmer 2500 hrobov a v Radzovciach – 1334 hrobov. „Na základe preskúmanej plochy a známeho rozsahu pohrebiska v Tornali sa predpokladá, že toto pohrebisko mohlo mať až 10.000 hrobov,“ uviedol archeológ. Ide všetko o pohrebiská z obdobia rokov 1400 až 750 pred n. l.
   Na základe objavených skutočností archeológovia zistili, že pod Striebornou bola stáročná kontinuita osídlenia v období mladšej a neskorej doby bronzovej. Osídlenie bolo navyše v tejto podhorskej oblasti početné. Bola tam tiež väzba na hradisko, pohrebisko, jaskynné sídlisko a pravdepodobne aj na zatiaľ neidentifikovateľné mohyly. „Existovalo tam tiež organizované pochovávanie a vyspelá hrobová architektúra,“ pripomenul Furmánek. Sú tiež dôkazy, že o pohrebisko sa v 2. storočí pred n.l. zaujímali Kelti.
   Archeológia si nevystačí iba s vlastnými metódami, ale potrebuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu. Furmánek preto vyzdvihol prácu celého radu odborníkov, ktorí sa za uplynulé štyri roky venovali náročnému historickému výskumu pod Striebornou. „Azda najdôležitejšie pre tento výskum sú analýzy spálených kostí, ktoré predstavujú základ demografických štúdií. Tieto analýzy neuveriteľne promptne a obetavo pre nás robí popredná česká antropologička docentka Jaroslava Pavelková,“ zdôraznil šéf výskumu.“
   https://mynovohrad.sme.sk/c/6223626/pod-striebornou-odkryli-uz-216-ziarovych-hrobov-je-ich-tam-asi-az-500.html

   „Kostrové pochovanie je v lužickej dobe na našom území veľmi výnimočné. Lužičania svojich mŕtvych spaľovali. Každý z hrobov teda obsahuje urnu so spálenými zvyškami kostry a popol prekrytú miskou. Vo väčšine hrobov sú uložené ďalšie menšie nádoby, šálky a džbánky, jednoduché bronzové krúžky, ktoré si vplietali do vlasov, náramky, ihlice na spínanie šiat a výnimočne aj zbrane. “Máme tu aj jeden ohňom zdeformovaný hrot oštepu, ktorý spolu s nebožtíkom ležal na kraji hranice a oheň ho zachytil iba čiastočne.” Množstvo bronzových predmetov, ktoré v hroboch odkryli sú žiarom roztavené zliatky. Nedá sa z nich určiť o čo pôvodne išlo. “Ojedinele sme našli aj jantárové korálky, čo svedčí o kontaktoch obyvateľstva s inými územiami.” Všetky nálezy dnes konzervujú v nitrianskom ústave. Kde si ich budú môcť záujemcovia o dávnu históriu pozrieť, ukáže čas.“
   Poznámka – okrem zubov – ak sa zachovali – podľa čoho môže niekto určiť Z POPOLA!!! priemerný vek mŕtvych na 21 rokov? /Článok predtým!/ Pretože pri takomto podenkovom veku hocijaký národ asi ťažko dokáže uchovať svoju kultúru, tradície, vedomosti!
   https://mytrencin.sme.sk/c/1548366/pri-trencine-odkryli-najvacsie-ziarove-pohrebisko-z-doby-bronzovej.html

   „„Cinobaňa sa zaradila k najvýznamnejším náleziskám ľudí popolnicových polí, ktorí v priestore súčasného juhu Slovenska žili v období 12. až 8. storočia pred Kristom,“ hovorí Vladimír Mitáš z Archeologického ústavu SAV v Nitre. My sme pohrebisko navštívili v piatok ráno. Práve sa schyľovalo k búrke a nad vrchom Strieborná sa križovali blesky. Pochmúrna atmosféra dodávala tomuto miestu mystický nádych.“
   „Desiatky hrobov už odkryli, mnohé na nich ešte len čakajú. Nálezisko je veľké. „Objavili sme ho neporušené a o to je vzácnejšie. Svedčí o funebrálnych praktikách, o rozvinutom hrnčiarstve, o záujme o zosnulých, ktorých si takto uctili. Vo všetkom je symbolika. Okrem kremačných zvyškov vkladali do urien keramiku, šálky, do ktorých vložili potravinové milodary. Napríklad med, obilie alebo mlieko. Tieto nádoby slúžili ako obaly. Ich niekdajší obsah podľahol prirodzenému rozkladu, ale chemickou analýzou je možné zistiť, čo presne obsahovali,“ tvrdí Mitáš.“

   REPLAY – „Vo všetkom je symbolika. Okrem kremačných zvyškov vkladali do urien keramiku, šálky,“ ??? – miesto činu vraždy K-K?
   https://mynovohrad.sme.sk/c/5982319/ziarove-pohrebisko-odkrylo-dalsie-tajomstva.html

   „„V porovnaní s vlaňajším výskumom sa ukazujú tie isté hrobové konštrukcie. To znamená hroby s kamennými skrinkami, okolo ktorých sú kamenné vence a majú bohatú keramickú výbavu. Pri urnách sme objavili ďalšie keramické prílohy ako amfory, vázičky alebo šálky,“ informoval…“
   „„Ľud kyjatickej kultúry uctieval pramene a ukladal k nim významné bronzové predmety ako napríklad meče alebo šálky. Týmto spôsobom si uctieval božstvá. Keďže sa pohybujeme v regióne, ktorý je bohatý na minerálne pramene, je jeho objav dosť pravdepodobný. Aj v oblasti, kde prebieha výskum, sú na mape zakreslené pramene, takže naozaj existujú. Zatiaľ nás však plne zamestnáva pohrebisko a tak po prameni nepátrame. Na Slovensku sú známe náleziská, kde významné bronzové predmety boli uložené práve v blízkosti prameňa.“

   Poznámka – Voda, voda, voda!
   „Na tomto pohrebisku máme zachytenú 500-ročnú kontinuitu žiarového pohrebného mýtu. Všetci nebožtíci boli dokonale spálení a bol im vystrojený okázalý pohreb. Domnievam sa, že vybudovanie hrobu si vyžadovalo veľa síl a energie. Kamene, z ktorých sa vytvorila kamenná skrinka, museli ľudia nazbierať, pripraviť, očistiť a prípadne osekať do požadovaného tvaru. Rovnako ako bolo pravidlom nebožtíka spáliť, tak aj rozmery skriniek boli vopred určené. Aj sortiment nádob a predmetov, ktoré sa dostávali do hrobu, bol stanovený. S pozostatkami nebožtíka putovalo do hrobu len to, čo bolo dovolené – zakrytá alebo nezakrytá urna a nádoby s vodou, mliekom, medovinou a inými nápojmi a stravou, ktoré mŕtveho sprevádzali na druhý svet. Nič sa nemohlo vymykať kultu a náboženstvu tej doby. Vtedajší ľud uctieval astrálne božstvá, pričom najvyšším bolo Slnko. Slnečná symbolika je premietnutá aj na objavenej keramike. Nachádzame na nej štylizované slniečka, čiže rozetky alebo slnečný kotúč štylizovaný v podobe koncentrických kruhov, ktorý sa objaví na dne šálky alebo misy,“ vysvetlil archeológ,“
   REPLAY – „Všetci nebožtíci boli dokonale spálení a bol im vystrojený okázalý pohreb.“
   Poznámka – toto je kameň úrazu slovanských žiarových kultúr – žiadne zachované DNA, žiadne antropologicky zdokumentovateľné pozostatky – toto vyhovuje anglosaskej aj vatikáskej, či maďarskej historiografii – „Dokážte, že ste tu boli pred nami!“

   „a pozornosť upriamil na kameň, ktorý je súčasťou kamennej skrinky. Sú na ňom vyryté znaky, ktoré môžu niečo symbolizovať.
   „Je to zaujímavý objav, ale najprv sa k nemu musí vyjadriť geológ. Ten určí, či znaky mohli vzniknúť prirodzenou cestou alebo zásahom človeka. Na iných kameňoch sa nič podobné neobjavilo a tak je veľmi pravdepodobné, že znaky sú do neho vysekané zámerne. Pokiaľ by sa to potvrdilo, bol by to ďalší unikátny objav. Potom by už boli na rade odborníci na staré písmo, aby nám rozlúštili odkaz našich predkov,“ zakončil archeológ.“
   https://mynovohrad.sme.sk/c/4874876/archeologov-zaujal-kamen-so-zahadnymi-znakmi.html

   http://www.vypadni.sk/sk/pohanske-pohrebisko-v-cinobani

   Všetko čo prišlo zo Západu – chtonická civilizácia – mŕtvych pochovávávali do zeme. Preto je chybné vytiešať sa, že našimi nepriateľmi – vrahmi – pohnojíme našu zem! Pozor na to! Preberáme tým chtonický židovský kult krvi a zeme a fixujeme ich egregor do našej zeme! TO TREBA SPÁLIŤ NA PRACH!
   – – –
   Teraz provokatívna otázka – ak budete vedieť, že každá mohyla je zigurat – návršie, ktoré má pomôcť generovať egregor, energiu a ideu významného vodcu národa – čo síce nekorešponduje so žiarovou kultúrou Lužičanov, ale povedzme je to výnimočný okultný účel – aby bol vodca aj po smrti k miestu, ktoré predtým chránil – pripútaný a pomáhal národu aj po jeho smrti – otázka – kde je telo M.R.štefánika – v mohyle na Bradle, alebo pod dlaždicami pri jeho soche v Prahe – ktorá je ezoterickým centrom svetového židovstva –
   https://petrabostlova.wordpress.com/2018/12/21/a-osobnosti-roku-se-stava-george-soros-aspon-podle-the-financial-times-aneb-plivnuti-narodum-do-tvaze-jako-vzdycky/
   – keďže Štefánik bol vyhranený voči komunistom a komunizmus je okultizmus? Štefánikov duch viazaný na jeho ostatky na Slovensku zjavne – ako genius loci = podľa Rimanov ochraňujúci duch miesta /egregor/ chránil Slovensko aj počas 2. vpádu Maďarov /Malá vojna – marec 1939/, alebo počas volieb v roku 1946, keď na Slovensku komunisti voľby nevyhrali. A to sa neodpúšťa.

   Citujem Čaputovú pri jej prvom stretnutí so Zemanom 20.6.2019 v Prahe – celý dokument ako taký zmizol z vrchného internetu – ostatné dostupné záznamy sú zostrihané, jej vyjadrenia na Facebooku opravené, novinári to prezentujú ako majú.

   „…a pozvala som pána prezidenta Zemana na Slovensko, a verím že budeme vo veľmi živom kontakte aj naďalej.., – dnes ma čaká ešte pomerne intenzívny program – okrem stretnutí s predstaviteľmi českého parlamentu sa pôjdem pokloniť aj k HROBOM Milana Rastislava Štefánika a – nm – pána prezidenta Václava Havla, a večer ma čaká…“

   Takže tu je oficiálna tlačová správa „že sa Čaputová bola pokloniť pamätníku M.R.Štefánika – video čas 01:34 – a tak si predstavte, ako niekto rituálne „pri kladení vencov“ šliape po tom vašom hrobe!
   https://www.noviny.sk/politika/450127-caputova-v-prahe-zeman-jej-na-uvod-tlacovky-zagratuloval-k-narodeninam

   No a dejiny sa prepisujú a prepisujú ich novinári a luhári. Tu na Instagrame už Čaputová tvrdí
   „Dnes pôjdem položiť aj vence k pamätníku Milana Rastislava Štefánika a k hrobu Václava Havla.“
   https://www.instagram.com/p/By7iw7BoDI0/?utm_source=ig_embed

   Pre ilustráciu – tu ani zmienka o tom, že by bol Štefánik v mohyle pochovaný – konkrétne v sarkofágu. A nie je pravda, že 4 obelisky symbolizujú 4 obete „autonehody“. Sú to symboly moci zasahujúce do 4 svetových strán.
   https://www.planetslovakia.sk/kultura/130-stefanikova-mohyla-bradlo
   Takže z budovy Strážnice urobia reštauráciu. Veď nie je čo strážiť. Sarkofág napr. Význam čestnej stráže hádam nemusím pripomínať, čím nemyslím tých dílerov drog v prezidentskom paláci.
   https://www.teraz.sk/regiony/stefanik-v-areali-bradla-sa-zacala/455366-clanok.html

   Čaputovej vysmiate „štátnické“ selfíčko pri soche Štefánika v francúzskom Meudone – všimnite si fotku ako sa drží za hlavu /ach bože – to je ale trapošina!/
   „Zdôraznila, že do Paríža prišla reprezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá vo vysokej miere podporuje členstvo a integráciu v EÚ.“
   https://www.parlamentnelisty.sk/arena/235016/foto-caputova-pri-soche-stefanika-aj-o-hlbokom-vnutornom-vlastenectve/

   No a na záver Black Eye Club – satanistické symbolické monokle na očiach… ???
   https://hitky.sk/novy-priatel-caputovej-prehovoril-tymto-si-ho-prezidentka-ziskala/

   Nejaké otázky?
   Zigurat Global Institute of Technology
   https://www.youtube.com/user/ZiguratTV?app=desktop
   What were Ziggurats
   https://www.youtube.com/watch?v=_vBPZALUsqA

 7. Šírite hystériu. Nie v zlom, ale celá korona je jedna veľká hystéria a vy prilievate oheň to ohňa.
  Rúška budú na stredných školách povinné len mimo tried, čiže na hodine ich nebudú musieť mať….neviem ako na základných, ale na stredných to bude takto.
  https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

  • Nemáte pravdu. Neprečítali ste si ten manuál celý. Choďte na stranu 12 a prečítajte si poslednú vetu na tej strane.

   • Máte pravdu. Aj keď popravde je to tak nejednoznačne napísané, že ja vlastne ani neviem, ako to bude. Najprv tam píšu (strana 2 cca v streda), že ustanovenia tohoto dokumentu majú odporúčací charakter (okrem rozohdnutí ministra, ale tie rozhodnutia neviem kde sú uvedené) a tá strana 12, ktorú ste spomínali vy, tam píšu o tom, že uvedené body sa odporúčajú a následne, v daných bodoch, píšu o povinnosti nosiť rúžko.
    Suma sumárov, bude to bordel a vedenie škôl isto nadáva.

 8. Názor
  Covid je umelo vytvorený vírus, kto ho vytvoril a komu ,resp.čomu to slúži,
  je na Vašom pohľade na svet a existenciu človeka…….hľadanie príčin a
  možnosti boja proti nemu, sú úmyselne alebo z neznalosti podstaty jeho
  šírenia „do neba volajúce“……Jozef

 9. Toto video by mal každý vypočuť, resp. prečítať preklad:
  Plandemia 2 : Indoktrinace
  https://www.otevrisvoumysl.cz/dokument-co-nechteji-abyste-videli-2-cast/

  • …po rozkliknutí som sa dočítala: „Toto video bolo odstránené, pretože porušuje zmluvné podmienky služby YouTube.“

   • Emily…
    Toto video /“Dokument, čo nechtějí, aby ste viděli“/ bolo odstránené z You Tube už po 2 dňoch. Ide o druhú časť dokumentu Plandemic – o pozadí celej „koronakrízy“. Je to kolosálny podvod!!! Dokument obsahuje fakty o globálnom komplote top zločineckej skupiny Cabal – Syndikát. Z dokumentu sa dozviete o prepojení WHO a CDC s farmakomafiou, s mafiou v bielych plášťoch – o ich prepojení s centrálnymi mediálnymi domami a manželmi Gatesovými. Kto vlastní „pravdu“. Kto vlastní technológiu KONTROLY POPULÁCIE /pozn. – mediálna a technologická moc vs. zastaralá teória štátu a pseudodemokracie/. Ako Google manipuluje s informáciami. Ako spolupracuje pri tom Wikipédia a Wikimédia. Kto vlastní VÁS!!! Korporátny fašizmus a ako sa likvidujú jeho odporcovia. Psychopati, ktorí ovládajú svet to myslia s našou genocídou vážne!

    https://gloria.tv/post/8Qb3QJoHh3TTCg9kAMNQ9bdWw

    Plandemic Indoctornation – CZ titulky.mp4 741.41 MB /na stiahnutie/
    https://webshare.cz/#/file/RutWCsKZvR

 10. Ja súhlasím s celým článkom, a tohto sveta mám už fakt plné zuby! Celý systém je zlý a volá sa otrokársky! Ak vám vyhovuje, prosím, mne teda nie a neprajem si, aby ma niečim obmedzoval, či obťažoval! Tento svet by už konečne mali riadiť normálni ľudia s triezvym uvažovaním a odbornými opatreniami bez mocenských chúťok, nie hŕstka psychopatov!
  Dúfam, že sa budeme postupne spájať a podporovať – naše deti, učitelia, lekári, policajti, vojaci, športovci, herci, novinári… iba tak nám všetkým vrátime budúcnosť!

  • Toto nie je otrokarsky, aj ked mozno. Mne to pride ako brutalne policajny svet, policajny stat. Zlati komunisti oproti tejto luze, co je aktualne pri moci.

   • Bedop –
    Tí tvoji „zlatí komunisti“ = implantovaný „ľudový“ ovládač – pripravovali predpolie pre dnešnú dobu – je to krok za krokom – komunizmus bol sociálny experiment – a Owertonovo okno! lohou komunistov bolo nás odpútať od duchovna a ukotviť v materiálne – naučili ľudí melúcháriť a rozkrádať a myslieť na seba – všetko to funguje na princípe psycho reakcii – dáš podnet a máš reakciu – zoberieš ľuďom všetko – musia sa sústrediť na prežitie – a zakážeš im ešte aj pôst – čo je duchovná záležitosť. Ty absolútne nechapeš, že to, čo prebieha dnes – sa pripravovalo už pre 250 rokmi? No – asi preto, že keď sa naháňaš za peniazmi – nemáš čas na históriu – liebo chlieb /robota/ a hry /televízia alebo nočný bar/. Pravdivé informácie, skutotčná história, filozofia – svetonázor – načo, keď sa z toho nenaješ, keďže komunisti ťa naučili, že najdôležitejšia je hmotná základňa, hmotný blahobyt – až potom na to môže nadväzovať kultúrny nadstavba – čím komunisti vôbec nemysleli duchovnú nadstavbu – ale programovú nadstavbu spotrebiteľskej spoločnosti – a keďže svoj čas trávime v súlade so svojimi prioritami – žiaden chamtivec a nenažranec nemá čas študovať krásnu literatúru, že? Ešte aj ten užitočný idiot sionistov – !kapitán“ Danko si dal vo volebnom programe v roku 2016 ako hlavnú doktrínu – HMOTNÝ BLAHOBYT! Tak o akých zlatých komunistoch hovoríš, keď máme na krku ich vypatlané, nenažraté, bezohľadné, egocentrické, sociopatické deti?! Ty akože netušíš, že komunisti sú na určitej priečke v slobodomurárskej hierarchii? Si nepleť nejakého dedinského agilného balíka s komunistami! Porovnávaj s Čalfom – keď už!

    Tu sa to začalo formovať do konkrétneho plánu – predtým to boli len intelektuálne vízie…

    Prof. Antony C. Sutton DrSc. – Řád Skull & Bones 322 – Bratrstvo Smrti CZ titulky
    https://www.youtube.com/watch?v=92Bi7l3BqPk

    Prof. Antony C. Sutton – Wall Street a Bolševická revoluce 1917- CZ titulky
    https://www.youtube.com/watch?v=9Ui6AJO_9ME

    „V rádio-show Dr. Beter mal zvyk hovoriť veci, ktoré zneli dosť divne v tom čase, avšak neskôr sa ukázali byť správnymi. V roku 1973 predpovedal že vtedajší Viceprezident Spiro Agnew bude zmetený v následnom škandále v neskorom lete čo povedie rýchlo k jeho rezignácii. V tom čase bol Agnew na výslní, a znelo to ako veľmi nepravdepodobné. Ale predsa sa to stalo, presne po poriadku. Na jar 1974, Dr. Beter popísal sled udalostí ktorými škandál Watergate dovedie Richarda Nixona, ako prvého amerického prezidenta, k rezignácií na svoju funkciu. V tom čase škandál Watergate vyzeral že stráca na intenzite, a Nixon vyzeral že sa z toho ľahko dostane. Ešte menej uveriteľné, Dr. Beter popísal tajnú dohodu, ako povedal, ktorou Viceprezident Gerard Ford nominuje Nelsona Rockefellera za svojho nového Viceprezidenta po tom čo Nixon rezignuje. Na jar roku 1974 tieto veci zneli ťažko uveriteľnými, no stali sa.

    Dr. Beter vravel, že udalosti ako tieto, šokujúce pre verejnosť, boli naplánované ďaleko dopredu. Vravel, tieto udalosti sú známymi v istých kruhoch výzvednej služby, a dokonca aj v istých zahraničných obchodných kruhoch. Vďaka týmto kontaktom a týmto vedomostiam Dr. Beter oznamoval verejnosti len to čo už tieto kruhy vedeli.
    Malá skupina ľudí, začnúc ako skeptici počas počúvania Dr. Betera v rôznych Rádio-show, začala byť znepokojená po tom čo videla opakovane odhalenia doktora Betera ukazujúc sa po každé správnymi. Preto sa rozhodli pre vyšetrovanie, čo viedlo na koniec až k osobnému kontaktu.“
    https://www.peterdavidbeter.com/docs/pb.html

    Tá dnešná liberálna lúza je len ľavým krídlom toho istého marxistického Molocha!
    Yuri Bezmenov o rozvracení národa (ideologická subverze)
    https://www.mojevideo.sk/video/2c6f7/yuri_bezmenov_o_rozvraceni_naroda_(ideologicka_subverze).html

    Detto nábozenstvo Bahá’í – marxizmus aplikovaný na islám. Vzniklo presne vtedy, keď marxizmus – 1844 – takže žiadna náhoda. Je to „apka“. U nás ho predstavuje multikulti speváčka Celeste Buckingham /názorový vodca mládeže/.
    Príprava na islamizáciu komunistami vychovaných internacionalistov – prechodná viera k islámu /Európsky kalifát č.3 s centrom riadenia v Iráne//
    https://www.bahai.sk/
    BAHAI, BRATISLAVA 2012
    https://www.youtube.com/watch?v=PCyEBB69yB0
    Slovo Faith = Boj – niekomu niečo pripomína? To je najfrekventovanejšie marxistické slovo!
    https://www.bahai.org/
    The Roots of the Baha’i Faith: Part 1
    https://www.youtube.com/watch?v=RmAC7PYiK_k

    Takže áno – „zlatí komunisti“ – tí nám len skákali po pstoch a po hlavách – títo liberáli nás už kopú medzi nohy – aj tí budú zlatí, keď nám tí ďalší začnú odrezávať hlavy, že.

   • Bedob…po „nežnej“ sa komunisti z našej krajiny nevyparili, oni sú tu stále, len už nie sú komunistami…
    (Rovnako, ako sa po nástupe komunizmu nevyparili veriaci. Oni len museli prestať veriť nahlas.)

 11. Slavomír Uher

  Vyriešil som to sám nakoniec ale vďaka za spätnú väzbu

 12. Jednoduchá

  Veľmi sa mi páčia príspevky od p.Bádateľa 2, p.Emily, p. Dany, od p.Jean / ako vždy, hlavne ten o čes.ministrovi zdravotníctva a ako vždy p.Definitívovi, kt.to ozaj úžasne vystihol a prirovnal nás všetk.s tými rúškami ku psom s košíkmi :-(…………….tak veľmi sa propagovali tie rúška na začiatku, spomínam si ako ukazovali, že môžu sa vyšiť, môžu byť v rovn.farbe ako oblečenie, môžu sa ozdobiť a neviem čo ešte, ALE TO NAJDOLEZITEJSIE, ako TO RÚŠKO NA NÁS VYZERÁ A že je VLASTNE K NIČOMU ! tak to vtedy do kamier NEPOVEDAL NIKTO ! :-(….a ja som sa len divila, že čo sme to za ľudia, že niečo čo NÁS OBMEDZUJE, si ideme ,,SKRÁŠĽOVAŤ“, miesto toho, aby sme to nenosili vôbec !!! :-(((……….úplne s Vami p.Definitíva súhlasím, so všetkým, čo ste napísal ! ste jednoducho ako tomu ja hovorím ,,Môj človek“ ! :-)…………treba aby takýchto smelých so svoj.priamym názorom bolo čo najviac, potom bude čo najmenej tých ,,zatúlan.oviec“ :-(…..:-)…..
  je ozaj pekné, že sa tak viete postaviť proti tomu, ja napr.mám tiež ,,svoj rituál“ – nedávam si to rúško napr.keď prechádzam cez dáke miesto s viac.ľudmi, napr.na želez,stanici, v obch.centre a začala som už aj v mhd cestovať bez neho…..no priznávam, že nie všetci mne blízki, či známi zdieľajú tento názor, no neva, treba sa jednoducho pripraviť na to, že my ľudia sme rôzni a nie každý to berie ako zasahovanie do svojho ľuds. práva…………….
  Želám všetkým ,,slobodne zmýšľajúcim“ dobrú noc :-)…………………

  • Milá pani Jednoduchá – niečo na pobavenie:
   Roky počúvam videa Dr. John Bergman (tiež všetko odhaľuje). Ale idem k veci – on rúška nazýva Face diapers – Tvárová plienka.

 13. teraz ste zabodovali, no boduje aj vlada uspesnych velkopodnikatelov, casto bezdomovcov, a komediantov, asi chcu predbehnut ficoidov. Este viac boduju sialenci ktori im ich schvaluju. je tu viac problemov ako osohu, na obedoch ako, tam korona nechodi, po skole sa velké a male deti vetsinou bavia spolu a predstavte si bez rusok mnohi velke i male deti ziju v spolocnej domacnosti, to ked idu do skoly asi si nepribalia koronu, potom naco ruska, co zo totalne nehigienickymi osadnikmi, chranencami vsetkych nasich vlad, jest z ich taniera alebo pribora, dobru chut, nastastie ich nechce ani korona, co zo ziakmi, ktori radi opakuju ucivo a mali byt na druhom stupni, ako sport, s ruskom, a nie moj vymysel, ako dlho jedno rusko na papuli, ja som to nevymyslel, najviac pol hodiny, potom je tam nehygienická a zdravotna pohroma.

 14. Jednoduchá

  …výborný komentár p.Roman, máte môj súhlas ! :-)……
  …robím v školstve, viem o čom hovoríte…stále sa to ,,rieši“ dookola a je to riadne ,,fiasko“…..umňa platí naopak, rodičom detí a hovorím, nech s rúškami ,,nestrašia“ a nech si ich dávajú dole :-(….:-)…….
  Pekný deň všetkým ,,slobodne zmýšľajúcim :-)…………….

 15. Pápež František schvaľuje, aby bol každý zaočkovaný proti korone. (Ja dodávam – bez komentára)
  https://www.naturalnews.com/2020-08-25-pope-francis-endorses-coronavirus-vaccines-for-all.html
  Ani to mu nebude vadiť, že tieto vakcíny budú vyrábané na potratených ľudských bunkách…

 16. Ano suhlasim , ze ruska su problemom pre deti, tiez sa mi to nepaci ako riaditelke. Ale preco mate atakovat riaditelov, ved oni odporucanie nevymysleli. Cele mesiace len hladame optimalne cesty, aby boli spokojni rodicia, deti aj nadriadeni. Stazujte sa hl. hygienikivi, ministerstvu skolstva, zdravotnictva , zriadovatelom skol a pod. Lenze tam Vam nikto tak skoro neodpovie, ani neviete komu konkretne sa stazovat. A riaditela skoly si poznate. Preco im to este „neosladit“, asi mame toho malo. Podotykam, ze nesuhlasim s ruskami v skolach tiez.

  • Presne ste si odpovedali, že prečo sa sťažovať riaditeľom škôl. Ak ja teraz zavolám na úrad vlády alebo na úrad verejného zdravotníctva, tak sa buď nedovolám, alebo ak sa dovolám, tak ma začnú prepájať a existuje 90% pravdepodobnosť, že sa ten hovor pri tom prepájaní preruší (či už náhodne alebo zámerne).

   Vy ako riaditeľka školy máte právomoc nariadenia vlády aplikovať podľa vlastného uváženia. Nemusíte všetko len bezmyšlienkovito preberať. A taktiež vy ako riaditeľka môžete na nich predsa len inak vplývať, či už na ministerstvo školstva alebo zriaďovateľa školy (ak je ním mesto).

   Napokon vy zodpovedáte za to, čo sa deje v škole a ak by došlo k poškodeniu zdravia detí, tak vy budete braná na zodpovednosť, nie Matovič. Preto máte právo aj na nerešpektovanie takých nariadení, ktoré majú potenciál uškodiť. Problém je, že väčšina riaditeľov nechce mať opletačky s úradmi a tak radšej plní všetko tak, ako mu (jej) nakážu.

   Vedzte, že rodičia bojujú, mnohí píšu podnety na úrady od ministerstiev po úrady verejného zdravotníctva. Tak zabojujte za deti trocha aj vy. Nedávajte od toho ruky preč, že vás sa to netýka. Lebo aj vás sa to týka. Vám úrady ustúpia skôr ako rodičom.

   Najväčší problém v tomto štáte je, že každý by chcel druhému nariaďovať, čo má robiť, no nikto nechce niesť za nič zodpovednosť. Tak sa tej zodpobvednosti nezbavujte. Postavte sa hrdo úradom a zabojujte aj vy spolu s rodičmi.

   • Redakcia – odkedy začali učitelia bojovať za svoje platy a nie za obsah učiva – mám pochybnosti, že sa vedia postaviť za správnu vec – keď sa nevedia postaviť ani za tú svoju vec s platmi. Viem o čom hovorím, keďže som bol hlavou jedného ostrého, pred verejnosťou utajeného – robotníckeho – štrajku v roku 1981 – proti otrokárskym manierom a smrteľným úrazom a znižovanie miezd a porušovaniu BOZP – tak bolo „dobre“ tým, ktorí cvikali kartu za komunistov – se vším všudy – teda aj s policajným nátlakom.

    Učitelia – a ko tí, ktorí by mali byť tí múdri – keďže učia iných – absolútne nevyužili situáciu, keď počas ich štrajku bolo oficiálne 60% rodín na Slovensku – POD hranicou chudoby, teda pomerne – 6 z 10 žiakov pochádzalo z rodín pod hranicou chudoby, takže stačilo osloviť rodičov, aj deti – aby im pomohli. Samozrejme si uvedomujem úlohu tzv. „odborov“ – rozkladať a kanalizovať každý konceptuálny ozaj organizovaný odpor! Celý učiteľský stav je v prdeli po normalizácii v roku 1972! A nových a nových učiteľov učia len ďalší a ďalší normalizátori! Učiteľom normalizácia vypláchla slobodu myslenia aj osobnú hrdosť a tým aj autoritu – čo im – už ako zdebilizovaným a priposratým učiteľom dali pocítiť všetky tupé arogantné decká zbohatlíkov už začiatkom 90. rokov. Ono to všetko funguje ako debilizačná agenda, a tá sa začína od debilizátorov. Ešte v 90-tych rokoch som pôsobil ako dramaturg a osvetár a môžem dosvedčiť, že z desiatok oslovených škôl v celom okrese boli ochotní venovať sa deťom v mimoškolskej záujmovej činnosti len učitelia na pár školách a to len preto, že mali osobný záujem na výtvarnej činnosti alebo v enviromentálnej výchove. Len na okraj – dcéra mojej susedky, ktorá skončila s trojkami a štvorkami posledný ročník vrátane štvoriek z maturity – sa prihlásila hádajte kam? No predsa na VŠ pedagogickú! A prijali ju! A po polroku skončila a išla robiť predavačku! Ale veď to je súčasťou debilizačnej agendy! Vzdelanie je výsada . nie kupovaná služba. Ale aby to bola výsada – musí existovať motivácia! Viete kde robí najviac vysokoškolákov? V Mac’Donalde! Takže čo chcete – a to sa neospravedlním – od cielene – po generácie degenerovaného učiteľského stavu? Aby mal vlastnú vôľu? Vlastnú tvorivosť? Keď už sysém výuky je postavený na mentorovaní? Existuje aforizmus – „Ktorá učiteľka slovenčiny napísala dobrú knihu?!“ Takže nie že bez urážky – osobne nemám – hoci mám veľký rešpekt k vzdelaniu a stále sa nejako dovzdelávam – ozaj vďaka internetu ale aj vnútornej motiváci – teda ozaj nemám rešpekt voči učiteľskému stavu, ktorý pokračuje v debilizácii našich dedtí, v normalizácii a to v ich fašistickej normalizácii. Stačí, že príde jeden kretén zo školskej správy za riaditeľom a ten sa poserie! A teraz ako z toho von, keď celý globálny systém smeruje ľudstvo /už od roku 1775/ k degradácii vedomostí, invencie, k obstavovaniu všetkých možných vynálezov, k obstavovaniu medicínskych vedomostí, k obstavovaniu filozofie? Predstavme si extrémnu situáciu – toto cvičenie s Covid 19 bol sociálny experiment – že odstavíte školstvo na celý rok! Aký dopad to bude mať na celkovú demoralizáciu, keď už teraz je vzdelanie motivované lepším zárobkom – nie osobným rozvojom? Kopa detí pôjde makať od 15. a bude sa vo svojej infantilite vytiešať, že si môže kúpiť nejakú vysnívanú – reklamou vymasírovanú vec. A ich tiež zdebilizovaní a infantilní rodičia budú radi – lebo agenda egoizmu – že zarábaj a majú pokoj. Dobré nie?

    Redakcia – položte diskutérom-učiteľom priamu otázku – „Ste schopní učiť a vychovávať deti aj mimo normalizačných osnov?! Tak ich ku.va zoberte z tried niekde von – tam dajte do prdele rúška a učte – vykladajte im tam! Keď to dokážu Krováci, ktorých deti majú vedomosti z prírodopisu na úrovni dnešných doktorov prírodných vied a ovládajú svoju históriu tisíce rokov dozadu – môžete tam učiť aj matematiku – čo je vrchol abstraktného umenia – učiť práve v prírode – pretože v prírode sa nachádzajú všetky matematické a geometrické vzťahy! Na priestorovú geometriu vám stačia 3 základné tvary, s ktorými pracuje každý výtvarník – guľa, kužel, kocka.

    No iste – a čo keď bude pršať – dajte sa na husací pochod a odovzdávajte si informácie ako elitná jednotka. Môžu to byť aj básne – ale to by ich učiteľ musel najprv ovládať z pamäti – ale naši učitelia nie sú Krováci, všakže. Čiže – aj školu v prírode vám musí schváliť nejaký kretén zo školskej správy? Čiže dejepis sa nedá vykladať v lese bez rúška a pod dáždnikom? Veď dejepis je príbeh – či nie? Som sa zase rozčúlil…

    • Prezieravé vyjadrenie.
     Takto nejako to vyzerá, keď celý tento svet riadi partia samovyvolených spôsobom, aby sme už v škole „pochopili“, že naši pra-prarodičia boli opice; predtým zas, do nástupu komunizmu, sa na zhodnom povinnom predmete vtĺkalo deťom do hláv, že telo nám dal niekto, kto sám telo ani nemá…
     Mám pocit, že celú túto spoločnosť riadi partia meganarcistov, ktorí zrejme majú orgazmus z toho, keď môžu neprestajne šliapať po našej cti. A zdá sa, že ani to im už nestačí. Nazdávajú sa, že keď nás do posledného jedinca utýrajú prostredníctvom lekárov ešte aj fyzicky, že ich to konečne uspokojí? Až takí sú naivní?
     My ľudia sa môžeme pokloniť zvieratám, majú od nás vo viacerých smeroch poriadne navrch. A tá sprisahaná partia, ktorá potrebuje manipulovať nielen telo každého z nás, ale chystá sa úplne rozložiť aj obe naše mozgové hemisféry… Ako ich nazvať?
     Je mi ich úprimne ľúto. Jednou z ich početných psychických diagnóz je sadizmus.

     Asi pozabudli na jednu vec:
     Partia zločincov drží pokope len do spáchania spoločného trestného skutku. Potom prichádza snaha jeden druhého sa zbaviť.

 17. Jednoduchá

  Pre p.Jean- Ďakujem pekne za tip, je to zaujímavý lekár, určite si od neho ešte niečo kúpim, prečítam a uvediem do praxe :-)…..kiežby bolo takýchto lekárov čo najviac :-)……no a ešte k tomu pomenovaniu- Tvárová plienka- krátke, stručné a VÝSTIŽNÉ ! :-)……………..k tomu pápežovi Františkovi- dosť ma to nemilo prekvapilo :-(, nakoľko mal urč.čas moje sympatie ohľadom už nie vydat. a už nie ženat. ….zrejme to nemá dostatočne preštudované, a tiež zrejme má dojem že vakcína je ako 1.pomoc k životu nevyhnutná, zatiaľ čo ona o ten život v skutočnosti ,,oberá“ :-(….a tiež, možno má aj zlý ,,poradenský tím“ okolo seba, avšak samozrejme ako sa hovorí ,,neznalosť neospravedlňuje“, on na čele urč.inštitúcie by mal vedieť ,,za a proti“, aj keď túto inštit.už od urč.času ja osobne neuznávam :-(…..
  Pre redaciu- …je tu napísaný zaujímav.názor ohľadom rady pre p.riaditeľky, už ho treba len zrealizovať…nech sa to podarí čo najviac ľuďom :-)…………
  Želám pek.večer všetkým ,,slobodne zmýšľajúcim“ :-)……………….

 18. Náš milý pán Bill Gates (čo nedovolí seba a svoju rodinu zaočkovať) takto sa vyjadril:
  https://www.hlavnespravy.sk/bill-gates-vie-presne-kedy-sa-skonci-korona/2275120

 19. Toto sa oplatí vypočuť ako sa ľudia vo Varšave búria proti Korona cirkusu, proti pripravovanej povinnej vakcíne.
  https://www.youtube.com/watch?v=6T5NpERLkMg

  • Jean – na tom materiáli ma irituje postoj kotlebovcov v tom, že „nech je každého slobodnou vecou, ako sa rozhodne si niečo poškodzujúce pichnúť“ – čiže:
   1/ Kotlebovci ZJAVNE nie sú štúrovci, ktorí brojili proti alkoholizmu a tým aj sebapoškodzovaniu a následne proti budúcemu poškodzovaniu národa ako takého!
   2/ Teda – podľa Uhríka – nech si každý pichne, alebo nechá pichnúť čo chce – aj keď ho to zabije, poškodí alebo poškodí aj jeho potomstvo – Áno?!
   Takže „Za Boha a za národ?!“ A za aký národ – kreténi?! A ešte aj ten váš kotlebovský boh začne byť sporný!
   3/ Kotlebovci už dlhý čas nerobia nič konceptuálne – už je im dobre v parlamente – tak čo. No veď im zúčtujeme ten ich LIBERÁLNY prístup k vakcinácii, ktorá je súčasťou programu na zníženie slovenskej populácie! Mor ho!

   • A hlasovali aj za tisíceurové pokuty za nenosenie rúšok – to sa to „Miňovi“ vyškiera – hej?!

 20. Práve počúvam video, že v Južnej Kórei vyšli milióny ľudí do ulíc – masívny protest proti noseniu rúšok.

 21. Jednoduchá

  Pre p.Jean – veľká vďaka za to ,,motivujúce“ video z Poľska, verím tomu, že sa aj naši ľudia ,,zobudia“ ! :-)…………
  Pre p.Emily – dnes som sa osobne presvedčila, ako túto situáciu vnímajú niekt.lekári – ja v čakárni + v ambul.bez rúška, lekárka s ním…..pri rozhovore s ňou som sa spýtala, čo tak dať si to rúško dolu, že táto sit.je ,,nafúknutá“ a ona mi na to povedala, že sa bojí:-(……takže na 1.strane bola úprimná, no na tej 2.- ak má niekt.lekár takýto názor, nemožno sa ,,diviť“ obyčaj.-ľuďom :-(…..no aj napriek tejto negatív.skúsenosti stále verím, že aj tých ,,skutočne bádajúcich“ľudí – lekárov a samozrejme nielen ich bude čoraz viac !…..nech sa nám v tom darí čo najlepšie! :-)………..
  Pekný večer všetkým ,,skutočne bádajúcim“ ! :-)……………………

  • Verím, že lekári sa boja, pani Jednoduchá, ale pochybujem, že ich strach pramení z nezmyselnej, nafúknutej „koronapandémie“. Ich obavy vyplývajú podľa mňa skôr z toho, že ignoráciou tejto nariadenej stupídnosti môžu veľmi ľahko prísť o svoje miesto.

   • Emily – presne – dnes som dostal od rodiny SMS výzvu /spôsob, ako sa vyhnúť priamej hlasovej komunikácii – lebo tam je cítiť všetko/ , aby som svojej príbuznej – mladej lekárke – už viac neposielal alternatívne informácie… A to už je v prdeli – rozklad ako Brno! Hoci iná – moja lekárka, ma po dlhšom čase oslovila, keď som sa aj z technických aj taktických dôvodov odmlčal, že už dávno nedostala odo mňa spravodaj. To je realita protektorátu, stanného práva za fašizmu. Na príbuzenstve nezáleží – len na osobnej statočnosti konkrétnych jednotlivcov.

  • Milá pani Jednuduchá, včera bola dlhý článok Dr. Mercolu ako od jesene nám idú vymývať mozgy, aby sme prijali tú depopulačnú vakcínu.
   Ja obeť očkovania som na toto veľmi citlivá a vidím v mojom okolí aká je nevedomosť. Čiastočne to aj rozumiem, dôchodca nemá počítač a pracujúci musí robiť od nevidím do nevidím. Bohužiaľ tak je to nastavené elitou čo diriguje túto zemeguľu.

 22. Náš milý pán Bill Gates dal milióny na úplatkoch pre MSM, novinám, televíznym spoločnostiam, aby nepísali nič negatívne (zlé) o Gatesovej Nadácii.
  https://www.naturalnews.com/2020-08-27-bill-gates-gave-millions-bribes-to-msm.html

 23. Toto video treba vypočuť. Táto pani odhaľuje pána Bill Gates, nebezpečenstvo 5 G, Hillary Clinton, Deep State (hlboký skrytý štát čo riadi túto zemeguľu), pedofíliu, prípravu Nového svetového poriadku, aké je nebezpečné nosenie rúšok – blokuje nám to príjem kyslíka), prečo sa trvá na tom aby sme udržovali medzi sebou vzdialenosti (chcú mať každého pod kontrólou)…
  https://www.youtube.com/watch?v=0XEdziL2x_w

 24. V Nemecku za nenosenie rúška je pokuta 50 EUR. Na „bohatom“ Slovensku je pokuta 1650 EUR.

 25. Jednoduchá

  Pre p.Jean – aj Vy ste super, že poskytujete takéto informácie ! :-)….no a ešte k pani z posl.videa – neskutočne odvážna, výstižná, povedala všetko riadne ,,K VECI“ ! úžasné ! :-)………kiežby bolo takých ľudí čo najviac ! vedela o kom a čo hovorí, bola veľmi presná ! ……….čo sa týka tej pokuty, viem,. že to bolo zo zač.také, ale žeby aj teraz ? :-(…..a teraz poviem ,,príhodu“, kt.sa ozaj udiala – v 1 okres.mestečku 1 kraja ma 1l súkrom.prevádzkovateľ vo svojej lekárni v čase voľákej kontroly 4 zamestnancov- tí nemali rúška…..majiteľ lekárne argumentoval tým,. že medzi nimi zamest.a kupujúcimi je zábrana – plexisklo s otvorom…..nepomohlo :-(……musel za kaž.človeka zaplatiť 500eur pokuty :-(, no povedal, že rúška si aj tak nedajú !!! :-)…….
  zrejme chápe súvislosti a ,,vidí“ do toho …………………ajajáj Jean, asi by som sa v 1.momente zasmiala, že odo mňa pýtajú véééľmo veľa, nech mi najskôr prepočítajú tú pokutu podľa Nemecka ! :-)……………………..o.k.ja viem, že nariadenia sú takéto, avšak mali by sme sa brániť, lebo keď sa nebudeme, ,,zatlačia nás do kúta“ ! ako sa ľudove hovorí:-(………………………..
  Želám pekný večer všetkým ,,slobodne zmýšľajúcim“ :-),…………………..

 26. Ja mám ešte dva ďalšie tipy k sabotážnemu noseniu rúšok.

  1) nosenie rúška s nosom vystrčeným von. Človek môže normálne dýchať nosom a pod rúškom sa nehromadí ani vydychovaná vlhkosť ani vydýchnutý CO2. Dá sa to aplikovať v podmienkach, kedy nie je v blízkosti žiaden vynucovací orgán, ktorý by človeka nútil k náprave. Ak sa k človeku blíži policajt, dá sa rúško rýchlo posunúť na tú chvíľu späť na nos.

  2) druhý typ sabotáže vyžaduje rúška, ktoré nemajú gumičky okolo uší, ale šnúrky, ktoré sa zaväzujú zozadu hlavy. Sabotáž je buď formou voľne uviazaných šnúrok, takže rúško na tvári netesní, resp. formou neuviazania dolnej šnúrky, takže rúško na tvári voľne visí ako závoj.

  Sú to núdzovky, ale nejak začať treba…

  • pzv – a treťou sabotážnou možnosťou je našiť si „davidovu“ hviezdu nakrivo, alebo si našiť „davidovu“ brahmánsku-védsku hviezdu aj jej hákovými krížmi v každom cípe.

   Rúško nosím z donútenia tak ako v každom fašistickom režime – aby som ho prežil! Z dôchodku určite nezaplatím z trucu policajtovi keš 1.000 eur, takže by ma čakalo správne konanie za 1.650 eur – takže by ma čakal spotrebný úver 2 tisíc eur, aby som sa s toho dostal za cenu, že splatím 3 eur nejakým banksrom – hej? Treba si uriť priority – sme v nevyhlásenej vojne! Tú nezačali rúška, ktoré sme si mnohí ušili sami, ale začali ju fašistickí psychopati – nie rúška! Takže nebojujem ako zblbnutý býk v aréne proti červenému súknu, ale proti tomu, kto mi ním pred nosom máva a za chrbtom drží meč – aby ma zabil. Takže sa vážení ZORIENTUJTE a začnite boj proti nie imaginárnemu fašizmu – proti jeho symbolom – proti nie drogám, ktoré niekde ležia, ale proti fašistom a proti dílerom fašizmu! Mor ho!
   A ty – pzv – radšej rozmýšľaj, nie ako si urobíš dieru do rúška, ale ako urobíš dieru do hlavy týmto tyranom! He – lekárovi stačí na to „Otvorte ústa!“

   Videli ste protestovať proti rúškam nejakého liberála či progresívca? Alebo nebodaj orúškovaného antifáka?

 27. Konkrétne nariadenie lekára vždy prevyšuje akékoľvek všeobecné nariadenie vlády alebo školy. Ak má vaše dieťa skutočný zdravotný problém (astma, alergie, kožné ochorenia), tak by takéto potvrdenie nemalo byť problém získať.

  Taketo potvrdenie je nanic kedze ponovom neplati.

 28. Milan Mašcuch

  Dobrý, rozumný článok, v ktorom sa dôvodí. Ako som sa dočítal na Hlavných správach, psychopat Krajči, podáva trestné oznámenie na autora tohto článku. Tieto totalitné metódy musia prestať. Schvaľujem všetky uvedené spôsoby občianskej neposlušnosti. Táto vláda, musí skončiť.

 29. Zaujímavé video pána Dr. Bukovského pod názvom:
  „Druhá vlna“. Ministerstvo zdravotníctva SR verzus ČR a ďalšie úvahy.
  https://www.youtube.com/watch?v=H47-RdozgMk

 30. Dnešný článok pána Dr. Mercolu odhaľuje ako nám tá jedno percentná elita vymýva mozgy a my sme len bábky…
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/29/hypernormalisation-documentary.aspx
  Poobede to v kľude prečítam a v kľude pozriem aj to video v tom článku.
  Kto vie angl. veľmi doporučujem web stránku pána Dr Mercolu http://www.mercola.com (ale ak sa nemýlim treba sa prihlásiť na príjem newsletter na náš email aby sme mali prístup k jeho webu).

 31. Viac ako hrozné:
  https://www.hlavnespravy.sk/krajci-podava-trestne-oznamenie-na-neznameho-pachatela-v-suvislosti-s-informaciami-publikovanymi-na-webe-badatel/2277328
  Pod článkov je „len“ 678″ komentárov (blogov)
  Modlím sa o spravodlivý koniec. Pardón slovo „modlím sa“ už nie je ani správne použiť veď pán minister Krajči tvrdí, že je veriaci.

 32. Dnešný článok z webu naturalblaze.com vysvetľuje ako je to veľmi zlé pre zdravie nosiť rúška. Môžeme z toho dostať infarkt, porážku, veľmi zlé pre ústa a zuby – tvrdia zubní lekári…
  https://www.naturalblaze.com/2020/08/many-hidden-dangers-of-mask-mouth.html

 33. Ďalší dnešný článok z naturalblaze.com:
  https://www.naturalblaze.com/2020/08/how-they-pulled-off-the-pandemic-an-animated-film-explanation-by-david-icke.html
  Pán David Icke vysveľuje čo robí s nami tá jednopercentná elita.

  • Teraz som v kľude vypočula video pána David Icke v tomto článku. Okrem iného je tam, že pán čo vymyslel PCR test sa vyjadril, že tento test nemá byť používaný na diagnostiku infekčnej choroby.

 34. Na Bádateľa podáva naša vrchnosť trestné oznámenie aj „za šírenie hoaxov“. Aj títo dvaja slovenskí lekári šíria hoaxy?

  https://www.youtube.com/watch?v=5S6V7ravbDQ

 35. vykastrovany sluha farma-mafie minister (citaj prostitutka) Krajci nasiel na tomto portale privela pravdy a tak vola na pomoc skorumpovanu policiu a skorumpovane sudnictvo

 36. dakujem za clanok,zijeme na Madeire a k tym prvym 14 dnom dodam len tolko ze to moze byt ako tu ..tu to odsuhlasili ako trvale naradenie nasho pretlsnuteho hygienika Pedra Ramosa..ze deti od 6 rokov musia mat rusku v skole..podla hlupeho WHO..takze ak sa nebudete branit dopadnete ako my tu..prikladam linky…neviem ci nase 3 deti pojdu do skoly..skusime este priehladny stit im dat a ak ten skola odmietne tak budu sa ucit doma..https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19?fbclid=IwAR2BbJ7ewC8cNsA2_MxzWcgDuubYt6YaRrhmZMrw1H7dF6puANXDDPqV-IA http://www.rtp.pt/madeira/sociedade/covid-19-crianas-com-mais-de-6-anos-vo-usar-mscara-nas-escolas-da-madeira_44849?fbclid=IwAR0sZC2XOkYakDm_epunxoyPt0T6EjWP6Xz6XhIyDYgHfGppegzDFv-e51w

 37. VYUKA DOMA

  Je tu este jedna možnosť ak narazíte zo strany vedenia školy na „nepochopenie.“
  Požiadate o výuku doma – samoštúdium.
  Do kedy ?
  do času kým sa v škole znovu
  a) bude prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov
  b) vytvoria podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom
  c) zaisti bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov
  d) začne vyučovat bez rusok
  ———————–
  Opytajte sa riaditela

  Lebo nosenie rusok v skole je jedna velka VEDA

  * I. stuoen*
  – v triede – NEMUSI mat rusko
  – na chodbach – MUSI mat rusko
  – v jedalni – NEMUSI mat rusko

  * II. stuoen*- v triede – MUSI mat rusko
  – na chodbach – MUSI mat rusko
  – v jedalni – NEMUSI mat rusko

  Nakoniec sa vsetci stretnu v jedalni BEZ RUSOK
  CHAPETE … ??
  A pritom nasim detom ide o zivot – ved sa bavime o pandemickom vysoko nakazlivom SIALENSTVE.
  NEVADI – chapu to len ti co dostali „papiere na hlavu“ chlap z Trnavy ho uz vraj ma.

  Skoncime s tym DIVADLOM kym je CAS
  —–

 38. Rúška ohrozujú zdravie
  Peter Lipták – praktický lekár
  https://liptakpeter.blog.pravda.sk/2020/08/26/ruska-ohrozuju-zdravie/

  Keď pandémia neexistuje, tak si ju vyrobíme. Čím horšie, tým lepšie.
  Peter Lipták – praktický lekár
  https://liptakpeter.blog.pravda.sk/2020/08/22/ked-pandemia-neexistuje-tak-si-ju-vyrobime-cim-horsie-tym-lepsie/

  ————
  Ako WHO – Svetova zdravotnicka organizacia – ZMENILA definiciu pandemie?
  A PRECO TO UROBILA
  B I Z N I S —- B I Z N I S —- B I Z N I S —-

  *WHO zmenila kritériá pre vyhlásenie pandémie v roku 2010 takým spôsobom, že keby bolo jej uverejnenie v závislosti na týchto kritériách automatické, mali by sme pandémiu každú zimu. *

  PRIKLAD – PANDEMIA PRASACEJ CHRIPKY
  Vysvetliteľná je ale veľmi jednoducho. Jedným z najhlasnejších zástancov teórie o pandémii prasacej chrípky bol epidemiológ Klaus Stöhr, ktorý vo WHO viedol program pre sledovanie chrípky vo svete. Tento expert sa po skončení umelo vytvorenej pandémie “rozhodol prijať nové výzvy” a začal pracovať pre farmaceutický koncern Novartis, ktorý zarobil na pandémii – nepandemii najväčší balík.
  https://www.armadnymagazin.sk/2020/03/23/ako-sa-robi-pandemia-nemecky-lekar-poukazuje-na-nebezpecenstvo-paniky-okolo-koronavirusu/
  ————

  KONEC KORONA SHOW … klud > rozvaha > pokoj > praca
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/koronaviru-dochazi-v-cesku-dech-snad-mu-to-vydrzi-i-na-podzi/r~d828b1b6e79f11ea842f0cc47ab5f122/

  Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní.

 39. zmizli dva vlozene komentare

  • Nezmizli, len čakali na moderáciu. Ide hlavne o také komentáre, ktoré obsahujú odkazy na iné weby. Je to ochrana pred spamom.

 40. dobry den,

  vo vasom PDF liste riaditelovi pisete

  “ S nosením rúšok na chodbách a pri presunoch medzi triedami problém nemám.“

  Lenze my v rodine mame problem aj s tymto, a sme rozhodnuti neposlat nase dieta do skoly dovtedy, kym sa toto nezmyselne nariadenie uplne celoplosne nezrusi.

  predpokladam ze sa dostaneme do konliktu s uradmi, ale budeme neustale namietat porusenie vami uvadzaneho zakona… Školský zákon č. 245/2008 Z.z. v paragrafe 152

  Zodpovedny za zdravie svojho dietata je v prvom rade rodic. Nasledky pri pripadnej ujme, zase znasa v prvom rade rodic.

  Dakujeme za vasu podporu a pomoc.

 41. pre redakciu…

  Výnimky z nosenia rúšok boli zo dňa na deň zrušené!
  https://dennikslovensko.sk/55439/mikasov-urad-rozhodol-rusko-musia-nosit-aj-ti-ktorym-to-moze-zhorsit-zdravotny-stav/

  Školy majú povinnosť zavolať na rebelujúcich žiakov políciu alebo ich poslať domov s neospravedlnenými hodinami!
  https://uploads.disquscdn.com/images/2aac64ffd174c8033f4905e3207926a1c02cd5e6e6c990ab25aebcdea2cc6942.jpg

 42. Ahojte,
  preposielam info z Harabinovho FB k rúškam na školách:

  https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/2873448129598680

  „Školáci bez najmenších pochybnosti nemajú povinnosť nosiť Matovičove rúška, zákerné šíriace infekčné choroby so zámerom znížiť populáciu slovenských občanov.

  Pravdu a spravodlivosť v tomto smere každý ľahko v prípade konfrontácie dokáže na súde, kde nesporne nemôže nevyhrať aj keby nechcel.

  Vzhľadom na pandemicky sa šíriacu druhú vlnu nepochybne a nesporne neústavnej „Ruškiády“ bez právneho titulu pripájam aktuálne videa.

  https://www.youtube.com/watch?v=teyZ0pVBmO4

  https://www.facebook.com/1680731138870391/videos/607846899833871

  Obsah vo videách prezentovanej právnej analýzy dopĺňam konštatáciou, že Matovič nemal právo cez vládu vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

  Nesporným faktom zostáva, že opatrenia podľa § 6-9 zák. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov nebolo potrebné prijímať, preto Matovičova vláda ani nemohla v zmysle § 8 tohto zákona 11. marca 2020 vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

  Ak by sme, i bez právneho základu, pripustili, že vláda opodstatnene vyhlásila mimoriadnu situáciu na začiatku, lebo nevedela, resp. nebola schopná zistiť dôsledky nákazy, tak potom by to mohla realizovať, ale iba podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (podľa Obch. zákonníka nemožno ukladať trest doživotia) .“

  —————

 43. BEZPLATNA PRAVNA POMOC
  ————————————————
  Harabinova strana Vlasť ponúka bezplatnú právnu pomoc všetkým, ktorých šikanuje štát, alebo boli poškodení na svojich právach

  Svoje prípady môžu ľudia zasielať na adresu
  pravnapomoc@stranavlasť.sk

 44. OPRAVA
  Svoje prípady môžu ľudia zasielať na adresu
  [email protected]

 45. Navrhujem ozdobiť rúška prečiarknutím červeným krížikom a pod to doplniť text Lebo Matovič!

 46. Nové fašistické septembrové pravidlá /1.9.1939 bolo prepadnuté Poľsko – tak čo/ nosenia rúšok – to, čo sa javí ako nezmysel, je len Owertonova metodika presadzovania útlaku – koľko tých nezmyslov a obmedzení sme ešte ochotní zniesť!!!

  Z textu:
  -na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m /“či domácností!!!“ – Janka – podaj mi prosím rožok! Nemôžem – nedočiahnem! Tak si ho zoberiem sám! Nemôžeš! Nemôžeš sa ku mne priblížiť Janko! Dajú nám pokutu tisíc ojro! Matovičovi policajti a vojaci sú všade! Všade nás sledujú kamery a apky! 5G! Drony!/

  -Podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
  REPLAY – „Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.“ = na podujatie si musíte zaobstarať „pojazdnú korona-dielňu“ niekoľko hodín pred podujatím, aby sa účastníci stihli dať otestovať /na náklady koho?/. Zároveň im tam nezabudnite objednať aj pojazdné WC – a to musíte dezinfikovať po každom použití. Inak – ľudia majú radi podujania a teda – budú sa na to vaše cvičenie civilnej ochrany určite veľmi tešiť! A dúfajte v dobré počasie a svätú trpezlivosť oVčanov!

  – zákaz podávania rúk /Podajte si nohy! Kopnite sa do kolena!/

  – zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii /??? – odkedy chorí, kašľajúci ľudia chodia na podujatia – do divadla napr.?/

  – zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia = expresný vírus /Neopovážte sa zakašľať na verejnosti!/

  – pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice – ???

  – dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky /No moment! – platí ihneď opustiť priestor, zavolať lekára a izolovať!/

  – z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia /Teraz je to správne – „boho“ služby sú len pre zdravé ovce!/

  – odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu) /Čo má čo podávanie rúk spoločné so znakom pokoja? Je to zvítanie ty magor! Gestom úsmevu – v rúšku? Ty magor fašistický!/

  https://najmama.aktuality.sk/clanok/301237/nove-pravidla-nosenia-rusok-od-septembra-2020-zrusili-sa-doterajsie-vynimky-sprisnili-sa-nariadenia-aj-u-deti/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-azet-new

 47. zdravim Ja som napisal podobny list, nie az taky vyhrazny. odovzdal som ho ucitelke nech si ho precita a da precitat riaditelke. uvidim co mi zajtra povie , ked ti fasisti v parlamente zrusili tie vznimky a vyhrazaju sa neprijatim dietata do skoly. No v pripade ze s tym listom neuspejem tak urobim z ruska snehovu vlocku. dam vediet ako som uspel tu je ten list
  VEC: Povinné nosenie rúšok v triedach

  Vážená pani riaditeľka,

  Ja, Jozef takyataky otec Janka takehoatakeho, Vám týmto listom oznamujem, ze si neprajem , aby môj syn nosil rúško počas pobytu v základnej škole a to ani v interiéry ani v exteriéry školy ani mimo nej.

  A to z toho dôvodu, že počas nosenia sa mu v ňom ťažko dýcha, až tak ze si ho dáva dole po krátkom nosení , poti sa v ňom, je mu nepohodlné a jeho nosenie ho otravuje.
  Navyše bol liečený na zápal pľúc a bol mu liečený ekzém z nadmerného potenia.

  Odvolávam sa na školský zákon č. 245/2008 v paragrafe 152 , kde sa uvádza, že školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné:
  a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov,
  b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
  c)zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov

  A preto mám za to, že nariadenie vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa povinného nosenia rúšok v triedach je v hrubom rozpore s horeuvedenými citáciami Školského zákona.

  Taktiež mám za to,že nie je dokázané,že rúško zabraňuje ci obmedzuje šíreniu vírusu.
  No je dokázané,že nosením rúška sa znižuje množstvo vdychovaného kyslíka a ze pod rúškom sa množia kadejaké baktérie a plesne, ktoré sa naspať vdychujú .

  A ja ako rodič si neželám, aby sa takýmto spôsobom ničilo zdravie môjho dieťaťa a to pod akoukoľvek zámienkou .

  Po ďalšie si neprajem, aby ktokoľvek môjho syna presviedčal, aby rúško nosil. A už vonkoncom nie aby ho ktokoľvek nútil, ci strašil vírusom.
  Preto prosím Vás, upovedomte o mojej žiadosti každého, kto na nenosenie rúška môjho syna bude mať námietky
  Za pochopenie mojich obáv a rešpektovanie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

 48. Dobrý den, môže riaditeľka materskej skoly vnútorným nariadenim nutit 3 ročne deti cely den nosit ruska v interiéri, mozem ako rodic proti tomu niečo spravit? Deti plaču, rusko nechcu nosit, je pre nich stres samotná skolka a nove prostredie, nie este toto. Ďakujem

 49. Farári robili z nás ovce, komunisti opice, globalisti nás majú za besné psy a plánujú urobiť z nás roboty. Pritom sú to vo vládnucich kruhoch zväčša tí istí ľudia.
  Mňa by zaujímalo, čo by sa stalo, keby v tomto totálne zmagorenom čase pripomínajúcom Babylon Ježiš znova zostúpil z (možno zámerne utajenej? desiatej) planéty na tú našu, aby šialencom na tejto Zemi znova zopakoval to, za čo ho zabili: „Hľadajte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ A súčasným globalistom keby pripomenul, čo dáva životu zmysel. Je to obyčajné, čisté, zmysluplné jeho želanie, ktoré vyslovil hneď potom, ako zrušil narcistických „desatoro božích prikázaní“ a nahradil ich jednoduchým, pre všetkých zrozumiteľným – „Milujte sa navzájom“. Umlčali by ho znova? Alebo by konečne začali chápať, že bezhraničná povýšeneckosť a tyrania pocit šťastia a spokojnosti ešte nikomu nepriniesli, ani ho nikdy neprinesú?

  • Emily – pristupuješ ku tomu z pohľadu „podľa seba – súdim teba“. Očakávaš empatiu od psychopatov? Konkrétne – ty psychopata opustiť nemôžeš! Si jeho majetok! On teba opustiť môže – jednoducho ťa zahodí. Chcieť od psychopatov aby sa zmenili po Ježišovom kázaní? To treba – VYHLADIŤ! Podľa ovocia poznáš strom predsa! No a ten vadný treba vyťať a vykoreniť! Ale chceš takémuto planému stromu kázať?

   Dôsledky indoktrinácie darwinizmom…
   https://lesundakova.blog.sme.sk/c/363175/preco-svetu-vladnu-psychopati-a-preco-zeny-pritahuju-zli-chlapci.html

   Podvod jmenem Darwin
   https://www.youtube.com/watch?v=BY2vTEVdOi0

   Ryba smrdí od hlavy – Psychopati
   https://www.youtube.com/watch?v=FlpNaIIK0X0

   • Poznámka – v dokumente „Ryba smrdí od hlavy“ bol šikovne implantovaný príbeh Havla „humanistu“ – čo je spôsob, ako medzi 99% pravdy vložiť dôležité 1% lži! Kto vie – vie, o akého slobodomurárskeho podliaka išlo – s rodinnými koreňmi, ktoré kolaborovali tak s nemeckými nacistami, ako aj s komunistami. Matovič je len slabý odvar z Havla. Teraz inak – po zvolení Matoviča mnoho osôb poukazovalo na to, že Matelko je „na práškoch“ a teda – ak antidepresíva potláčajú empatiu – môžeme sa čudovať jeho bezuzdným drakonickým opatreniam?! Čisto súkromne – už ste zažili psychopata a zároveň, keď je v „rauši“?! Alkohol, drogy, prášky?! Lebo takéto hovädo – a nie jedno – tolerujeme na čele štátu!

    http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Analyza_17_listopadu_1989.pdf
    MaP 172 Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha!
    https://www.youtube.com/watch?v=AeRqzXotZLY

   • Maroš, Ježiš priniesol pravdu nielen o svojom Otcovi, ale aj o tom, čo má človek jesť (keďže človek je jediný živočích na tejto planéte, ktorý to nevie). V tom, že tie informácie boli z biblie odstránené, má sčítaný komentátor pán Definitiva pravdu. Keďže sa „vďaka“ manipulátorom biblie tieto dôležité informácie k nám nedostali, fungovanie našich mozgov sa stáročiami postupne zredukovalo na súčasné možno 3%, príp. promile.
    My všetci sme Ježišovi súrodenci, aj keď nežijeme na tej istej planéte. Ježišovým poslaním na Zemi bolo Pravdou a správnou výživou vyliečiť nielen naše telo, ale aj našu myseľ, lebo to veľmi úzko spolu súvisí. Vďaka zdegenerovaným potravinám obohateným o rôzne agresívne látky a tiež zásluhou nahlavupostaveným postupom niektorých lekárov stále viac a viac zdebilnieva náš mozog – neraz sa stane, že matka so schizofréniou usmrtí svoje dieťa preto, lebo „ho chcela ochrániť“… (a po vakcíne proti covidu ktovie, či by sme nemali halucinácie možno aj všetci).
    Kvôli pokazenej streche nemusíme hneď zbúrať celý dom. A čo ak by sa aj naše dieťa do čohosi zaplietlo – bojovali by sme za jeho rozsudok smrti?
    Pouvažujme, ako naše choré mozgy zatiaľ aspoň čiastočne opraviť, chytiac sa možností, ktoré nám tu v akej-takej miere ešte zostali. Trebárs chopiac sa makrobiotiky, ajurvédy… pán Definitiva by nám k téme zdravia (duševného aj telesného) mohol ešte niečím prispieť.

    Verme, že raz Pravda zvíťazí; pravde čas nevadí… a mojím najväčším prianím je, aby k tomu došlo bez krvavých obetí.

 50. Z NETU
  —–
  Dnes mi naša riaditeľka školy povedala, že už vyšiel ZÁKON, ktorý nariaďuje
  nosenie rúšok v interiéroch, aby policajti mohli vyberať pokuty:
  – od občanov 1000 Eur
  – od subjektov 20.000 Eur (t.j. aj škola)
  Povedala mi, že ak by nariadenia z ministerstva a od zriaďovateľa, ktorým
  je mesto, nedodržiavali, mohli by dostať pokutu 20.000 Eur a to by ich
  školu položilo, možno by ju museli aj zatvoriť…

  Riaditelia musia poslúchať nariadenia zriadovatela – sú zúfalí – a bití zo všetkých strán…

  Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť ten nový zákon, v ktorom to vraj nariaďujú –
  aby boli krytí, že to nie je len opatrenie/nariadenie, lebo sa rodičia
  ozývali a aby policajtov nenapadli, že vyberanie pokút je nezákonné.
  —-

 51. Odmietnutie podriadiť sa nezákonnému nariadeniu v zmysle predžalobnej výzvy
  —-
  https://uloz.to/file/f4Ld13wi6SoU/odmietnutie-podriadit-sa-nezakonnemu-nariadeniu-v-zmysle-predzalobnej-vyzvy-docx

 52. Este jeden zaujimavy pravny material

  ČESKÁ REPUBLIKA
  ROZSUDEK
  JMÉNEM REPUBLIKY
  Návrh na zrušení mimořádných opatření odpůrce

  https://prava-deti.cz/images/dokumenty/rozsudek-zruseni-MO-MZ.pdf

Pridajte komentár

*