Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Často kladené otázky


! A K T U A L I Z O V A N É – všetky aktualizované paragrafy sú označené dátumom

Nenávidite lekárov?

14/12/09 Nie, nemáme nič proti svedomitým a uvedomelým lekárom. Dostávame čoraz viac emailov od lekárov, ktorí s nami sympatizujú a uvedomujú si realitu.

Napokon, mnohé informácie čerpáme práve od lekárov a vedcov, ktorí nie sú zaujatí len ortodoxnou medicínou, ktorú sami vyštudovali, ale pracujú nezaujato, holisticky a teda v prospech pacienta, nie v prospech medicínskeho systému založeného na farmaceutickej ekonomike.

Nie sme spokojný so súčasným medicínskym systémom, ktorý je riadeny viac peniazmi farmaceutických spoločností a ich manipulatívnou vedou, ako snahou o zlepšenie a zabezpečenie zdravia ľudí.

Okrem arogantnosti, naivity a neschopnosti vidieť medicínu inak ako z farmaceutického pohľadu (vštepovanému 6 rokov na lekárskych fakultách), tŕňom v oku je pre nás najmä bezcharakternosť niektorych lekárov a ich nepríčetné správanie, keď pacient nesúhlasi s ich liečbou. Nehovoriac o neopisateľnej korupcii.

Ale veď medicína je predsa založená na výskumoch, do ktorých sa vkladajú obrovské peniaze.

Presne tak. Na výskum sú potrebné obrovské peniaze. Máloktorá univerzita alebo výskumný ústav si môže dovoliť výskum len s tou víziou, že výsledky výskumu budu publikované a to prinesie univerzite prestíž.

Na výskum sú potrebne peniaze. Mnoho peňazí.

Sú to väčšinou farmaceutické korporácie, ktoré disponujú nevyčerpateľnými finančnými prostriedkami, ktorými s radosťou sponzorujú (investujú) ďalšie výskumy. Jedinou podmienkou je to, že výsledky výskumu musia priniesť investorovi zisk.

Znamená to to, že vedci nemajú voľné ruky v skúmaní toho, čo považujú za účinné a lacné, ale skúmajú len to, čím sú poverení nadriadenými.

Sú tiež pod obrovským tlakom vykázať také výsledky, aké si prajú investori výskumu a sú žiaľ veľmi často nútení buď nastaviť parametre výskumu tak, aby výskum priniesol požadovaný výsledok, alebo, čo tiež nie je zriedkavé, priamo výsledky pozmeniť alebo interpretovať tak, aby bol skúmaný liek uvedený na trh a ziskový.

Hovoríme o pseudovede, vede manipulatívnej, o vede kontrolovanej peniazmi.

Lekári nám často tvrdia, že vitamíny sú nám zbytočné, ba môžu aj vo vysokých dávkach uškodiť.

Lekári sú vzdelaní na ortodoxných medicínskych fakultách. Majú prekvapujúco málo vedomostí z oblasti výživy a metabolickej medicíny. Aj niektorí, ktorí tvrdia, že vedomosti majú, majú sklon prikláňať sa k ortodoxným literárnym zdrojom.

Faktom je, ze napríklad v r 2009, nebolo v USA zaznamenané jediné úmrtie na náslledky vysokých dávok výživových doplnkov (pozri správu), pričom tisícky ľudí (pozri knihu) zomrelí kvôli chemickým liekom tak, ako každoročne zomierajú ako v USA (783,936 úmrtí ročne), tak aj na Slovensku a všade tam kde sa spoločnosť riadi ortodoxnou medicínou. Nehovoriac o mŕtvych mestách nenarodených detí.

Môžete porovnať slovenské zdravotníctvo so západným?

Čo sa týka konvenčnej (farmaceutickej, ortodoxnej) medicíny, rozdiel medzi Slovenskom a západom nie je veľký. Postupy sú podobné, chemické a podceňujúce prírodnú liečbu.

Rozdiel je len v tom, že západ ma k dispozícii viac finančných prostriedkov na techniku a západní lekári sú omnoho zdvorilejší a ľudskejší k pacientom, čo je na Slovensku opakom. Západ poníma pacienta ako zákazníka a snaží si ho získať. Samozrejme, nie získať zastrašovaním a psychickým nátlakom, ale taktnosťou.

Pokiaľ ide o prirodnú alebo komplementárnu medicínu, aj keď sa na Slovensku rodia takzvané alternatívne centrá liečby chorôb, tieto nie sú na takej úrovni a nepoužívajú liečebné protokoly takého rozsahu, ako riadne kliniky na Západe.

Napríklad, kliniky v UK, USA, Nemecku, Austrálii, Mexiku a inde, používajú vysoké davky vitamínu C vnútrožilovo. Predpisujú to riadni, kvalifikovaní lekári. Tieto protokoly sú na dennom poriadku.

Na Slovensku a Čechách je také niečo neslýchane a nemysliteľné. Ba dokonca aj medzi tými lekármi, ktorí si hovoria výživoví či prírodní, vládne mienka, že vitamín C vo vysokých dávkach nie je potrebný a úplne postačí ho získať zo stravy.

Nehovoriac o nerozumnej propagácii sóje. Žiadna renomovaná klinika na západe, ktorá sa špecializuje na liečbu vážnych ochoreni, nepropaguje sóju a sóju odsudzuje a považuje za nebezpečnú potravinu.

Máte ľudí, ktorým vaše informácie nepomohli? Prečo?

Samozrejme, máme veľa takých ľudí. Prečo? Buď sa na nás obrátili príliš neskoro, alebo im chýbalo tak dôležité odhodlanie a disciplína.

Napríklad, rakovina je živý organizmus, ktorý sa snaží za každú cenu prežiť. Akýkoľvek kompromis rakovina zneužije na to, aby prežila. Ak nám niekto píše a žiada o informácie, ktoré mu môžu pomócť, avšak tie informácie nevyužije alebo ich využije nesprávne a robí kompromisy s rakovinou a inýcmi chorobami, už vopred prehral svoj boj.

Niektorí nám píšu, že dodržiavajú to, čo je potrebné, avšak opak je pravdou. Pritom si neuvedomujú, ako klamú sami seba. Iní od nás očakávajú zázrak (bez akejkoľvek vlastnej snahy), očakávajú vyliečenie za pár dní po tom, ako 30-50 rokov ničili svoje telo. Iní sú natoľko zdevastovaní konvenčnou „liečbou“, že nie je možné od ich imunity očakávať adekvátnu odpoveď.

Poskytujete informácie zadarmo?

Zatiaľ áno. Poskytujeme informácie na úkor vlastného voľného času, pokiaľ máme síl. Keďže však počet emailov a žiadostí o informácie už prekračuje 40 denne, v blízkej budúcnosti buď svoje informačné služby spoplatníme alebo sa zameriame len na istú vekovú skupinu, najmä na pomoc deťom.

Tých máme čoraz viac a u ktorých je liečba aj pokročilých rakovín omnoho jednoduhšia ako liečba u dospelých (u ktorých často chýba odhodlanie, viera vo vyliečenie a disciplína).

14/12/09 Akým spôsobom poskytujete informácie a pomáhate pri chorobách?

Ak máte nejaký zdravotný problém a rozhodnete sa na nás obrátiť emailom, obratom Vám pošleme formulár s informaciami, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu odpoveď – poskytnutie dôležitývh informácii o možnostiach liečby.

Formulár obsahuje otázky o chorobách od detstva, otázky o vyšetreniach, ktoré boli vykonané, o doterajšej liečbe (ak bola), o strave, o životnom štýle a mnohé iné.

Záleží na vás, či a do akej mieri na ne odpoviete. Po prehodnotení vašej odpovede vám odpovieme na základe dostupných informácií a v súlade s najlepším vedomím a svedomím tak, že vám podáme informácie o tom, ako môžete konať v súvislosti s vašou chorobou/symptómom.

Zvyčajne podávame informácie praktické, o tom, čo možno urobiť doma, až po tie, čo je potrebné si zabezpečiť (zvyčajne sú to dostupné prostriedky) a užívať.

14/12/09  Zverejníte môj prípad na vašej stránke?

Denne dostávame emaily, ktoré hovoria o úspechoch liečby na základe informácii, ktoré sme predtým poskytli. Väčšinu skúsenosti nezverejňujeme, keďže nie je na to priestor ani čas.

Zverejníme LEN prípady s vaším súhlasom. Svoje skúsenosti môžete aj sami zhrnúť do súhrného článku. Je na vás, či a ako sa pod vašu skúsenosť podpíšete a či ostanete v anonymite alebo nie. Vaše identifikovanie nie je dôležité, dôležitá je vaša skúsensť.

———————————————————————-

Otázky ohľadom liečby

Myslíte, že aj cukrovka typu 1 je liečiteľná?

To záleží od mnohých faktorov. V každom prípade je možné dobre ovplyvniť jej priebeh a signifikantne znížiť/eliminovať výskyt vážnych diebetických komplikácii celkovou zmenou stravy a nasadením vysokopotencionálnych výživových doplnkov a/alebo urinoterapie a pod.

Máme pacientov, ktorí nás požiadali o pomoc. Mnohí z nich boli na vysokých dávkach inzulínu a trpeli vážnymi komplikáciami.

Poznáme najmenej jeden prípad, kedy žena užívajúca inzulín (kvôli 32 mmols glukózy v krvi), nielenže ho prestala užívať, ale momentálne je bez akýchkoľvek, teda aj bez orálnych diabetických liekov. Jej denné hodnoty glukózy neprevyšujú 8 mmols.

A čo cukrovka typu 2?

To najviac záleži od odhodlanosti a disciplíny pacienta. Pacienti, ktorí sú odhodlaní a disciplinovaní a zbavia sa ortodoxnej mienky, že cukrovka je neliečiteľná, sa zvyčajne cukrovky zbavia.

Je možné prestať užívať hormón tyroxín na štítnu žľazu?

Umelé hormóny nie sú riešením a majú sa používať len v závažných prípadoch, pokiaľ sa nenapraví metabolický nedostatok, ktorý spôsobuje disfunkciu štítnej žľazy.

Istý muž nám poslal email, ze ani po vysokých dávkach vitamínu C, jódu a iných výživivých doplnkoch, sa mu nedarilo znížit Euthyrox a musel sa vrátiť na dávku 75 mg.

Naša otázka bola, či náhodou nekonzumuje sóju. Jeho odpoveď bola, že konzumuje a takmer denne. Jeho posledny email radostne hlásal, že už niekoľko týždňov je bez akýchkoľvek sójových produktov a darí sa mu vynikajúci pri dávke 12.5 mg Euthyroxu. Jeho súčasna snaha je celkom vylúčiť tento umelý hormon.

Lekár mi navrhol odstránenie štítnej žlazy. Pomôžte! Som zúfalá. Čo mám robiť?

Napíšte nám. Popíšem v krátkosti jeden prípad.

V auguste sa počas mojej navštevy Slovenska na mňa obrátila žena, štyridciatníčka, s podobným problémom. Cítila hŕču v krku. Nemohla dobre prehĺtať. Nadmerne sa potila. Dusilo ju.

Výšetrenie ukázalo 6mm nález na štítnej žľaze a zvžšenú hodnotu (11) kalcitonínu v krvi. Lekár ju objednal na odstránenie celej štítnej žľazy na 28 septembra.

Po nasadení vysokých dávok (10 g denne) vitamínu C, jodidu draselného a mnohých ďalších doplnkov, celkovej úprave stravy a pod., táto žena sa teší svojmu zdraviu, nepotí sa, necíti hŕču, nedusí ju a je úplne vitálna.

Jej hodnota kalcitonínu v októbri bola 6, nález mal rozmer 3 až 3 a pol mm. Nebol to zázrak, ale jej snaha, odhodlanosť a disciplína. Prípad viac popíšeme v budúcnosti.

Čo je najdôležitejšie počas metabolickej (B17) alebo ortomolekulárnej (vit C) liečby rakoviny?

Snaha, odhodlanosť, disciplína, vytrvalosť a optimizmus. Žiaľ, máme chorých, ktorí nám píšu a čakajú zázrak bez toho, aby sa o to sami pričínili. Máme deti, ktoré nám píšu so žiadosťou o pomoc pre ich rodičov, ktorí však nie su disciplinovaní, nemajú odhodlanie alebo už svoj boj vzdali.

V takýchto prípadoch je snaženie detí a naše snaženie na 95% zbytočné.

Na druhej strane máme ľudí, z emailov a rozhovoru (skypom) je jasne cítiť ich zanietenie vyliečiť sa. Denne čítajú, hľadajú nové informácie, pýtajú sa nás či to a ono je správne alebo nie?

Otravujú nás (v pozitívnom zmysle J) nespočetnými otázkami. Stávajú sa z nich prakticky odborníci-experti v liečení svojej rakoviny a iných ochorení. Je radosť s nimi komunikovať.

Písali nám ľudia, ktorí mohli žiť ale zničila ich nevedomosť, nedisciplinovanosť, pesimizmus, nerozhodnosť a viera v ortodoxnú medicínu. Bolo vidieť z emaiov, že nie sú jasne a zreteľne rozhodnutí, čo vlastne chcú. Chceli trochu z každej ruky, ortodoxnej/chemickej ako aj z tej prírodnej. Prehrali.

A sú ľudia, ktorí nám píšu (oni sami, alebo rodičia malých tažko chorých detí) už dlhú dobu. Sú stále medzi nami a tešia sa relatívnemu zdraviu.

14/12/09  Aké sú najčastejšie ťažkosti, s ktorými by mal človek v liečbe počítať?

Nedostatok odhodlanosti, disciplíny, entuziazmu počas liečby. Pesimizmus, skrytý a dlhodoby, možno zabudnutý hnev v podvedomí. Nevyriešené vzťahy a podobne.

Málokto si uvedomuje, ako duševný stav vplýva na choroby a na liečbu. „Nestrávené“ negatívne myšlienky, pocity, zážitky a skúseností roky kolujú v tele človeka a negatívne vplývajú na celý nervový systém, ktorý následne vydáva negatívne nervove vzruchy buď jednotlivým orgánom alebo celému telu. Máloktorý chorý človek túto kľúčovú záležitosť rieši.

Nedostatok vytrvalosti. Počas liečby prežíva človek rôzne stavy spojené s detoxikaciou organizmu. Telo sa očisťuje od rokmi nahromadených toxickýxh látok. Prichádzajú nepríjemné pocity, od únavy až po bolesti a nutkanie na zvracanie a depresívne stavy.

Pri protikandidovej (bezuhľohydrátovej – vylúčenie cukrov a uhľohydrátov) strave dochádza k abstinenčným príznakom, podobným tým drogovo závislým.

Telo si vybudovalo silnú zavislosť na glukóze (sme jediný cicavec, ktorý prijíma obrovské množstvo cukru, obilnín, zemiakov, ryže a iných foriem glukózy), ktorá počas diéty telu chýba. Ak na to človek nie je pripravený a nemá dostatok vytrvalosti, vzdáva sa a zlyhá.

Konvenčnou medicínou zruinované telo, hlavne imunita, trávenie a cievný systém. Ňezriedka zásahy ortodoxnej medicíny prekročia bod nazývaný „The point of no return“ (bod, od ktorého niet návratu). Tento bod je u každého individuálny a nie je možné presne zistiť, či a kedy už bol tento bod prekročený.

V akej vekovej skupine vám píšu ľudia žiadajúci o pomoc?

Od 18 mesiacov (píšu nám rodičia) až 68 rokov.

Akým najťažším prípadom ste sa zaoberali a ako to skončilo?

Rakovina prsníka s rozsiahlými metastázami. Žena mala odstráneny jeden prsnik, prekonala ortodoxné ¾ ročnú liečbu ktorá absolútne zlyhala a spôsobila rozsiahle metastázy (najmä na koži).

Bola navrhnutá ďalšia ortodoxná liečba a odstránenie druhého prsníka. Neúspech bol takmer 100%-ný. Lekári nevideli východisko.

V tom okamihu sa žena obrátila na nás (júl). Takmer okamžite začala s vysokými vnútrožilovými dávkami – liečbou podľa stanoveného protokolu ortomolekulárnej medicíny.

Teší sa životu (teraz je november), metastázy sa tamker celkom vytratili (doslova vyschli) cíti sa skvele a pokračuje v liečbe zníženými, takmer udržiavacími dávkami výživových doplnkov. Prípad popíše pacientka neskôr, keďže jej liečba stále neskončila.

Počas prírodnej liečby rakoviny je vraj potrebné jesť denne veľmi veľa doplnkov. Prečo?

Pretože rakovina je multifaktoriálne ochorenie. Je zvyčajne (avšak nie je to pravidlo, hlavne nie u detí) výsledkom dlhoročného zlýhania metaboliky organizmu vplyvom stravy, znečistenia prostredia, psychiky a pod.

Je absolutne nevyhnutné tento multifaktoriálny stav napraviť.

To je možné jedine prísunom vyskokopotencionálnych výživových doplnkov proti parazitom, s protinádorovým účinkom, imunostimulátory, na podporu trávania, na čistenie krvi, na podporu pečene, na podporu okysličenia organizmu a iné.

Vo vysokošpecializovaných klinikách v zahraničí okrem mnohých procedúr a vnútrožilových terapií, pacienti prijmu denne od 70 do 120 doplnkov v rôznych formách.

Takáto domáca liečba je ale veľmi drahá a neprístupná väčšine chorých.

Liečba rakoviny na klinikách sa pohybuje okolo 25000 dolárov. Liečba v domácnosti je omnoho lacnejšia a ak je pacient do liečby zanietený a odhodlaný, je rovnako účinná.

Finančnú stránku tých, čo nám píšu, berieme do úvahy. Aj preto stále zdôrazňujeme dôležité stratégie liečenia chorôb, ktoré su veľmi lacné alebo zadarmo (napríklad urinoterapia či totálna hladovka, pri ktorých sa metabolika tela sama optimalizuje procesom homeostázy).

14/12/09  Naše dieťa má rakovinu. Konvenčná liečba opakovane zlyháva. Odmietli sme v nej pokračovať a chceme dieťaťu pomôcť nejako inak. Lekári sa nám však vyhrážajú, psychicky na nás tlačia a presviedčajú, aby sme pokračovali. Čo máme robiť?

Žiaľ, váš prípad nie je zriedkavý. Čoraz viac si rodičia uvedomuju neúčinnosť a dôsledky ortodoxnej liečby a, často v poslednej chvíli, konvenčnú liečbu ukončia.

Nasleduje doslovné týranie a šikanovanie zo strany onkológov. Hrozia tým, že odmietnú dieťaťu poskytovanie iných vyšetrení a liečby (čo je absolútne protizákonné a v rozpore s ľudskými právami).

Robia všetko pre to, aby mohli v toxickej liečbe pokračovať. Robia to aj s vedomím, že dieťa nemá žiadnu nádej na prežitie. Máme jasný dôkaz o tom, že klamú rodičov a hovoria o vyšších percentách úspechu ich liečby, aké v skutočnosti sú (maximálne 3.5%, viď článok).

V istom prípade primár detskej onkológie ubezpečoval matku dieťaťa, že má 20% nádej, ak podstúpi chemoterapiu. Po konzultácii so zahraničnými a skúsenejšími onkológmi sa títo vyjadrili, že nádej je takmer nulová.

Toto sa deje každý deň. Rodičia často až do poslednej chvíle života dieťaťa veria lživým slovám onkológov, ktorí sú bez súcitu, charakteru a ľudskosti hlavne vtedy, ak rodič s niečím nesúhlasí alebo sa príliš vypytuje. O týchto veciach budeme viac informovať.

Je len a len na vás, kam sa svojím rozhodnutím prikloníte a či sa podvolíte psychickému nátlaku ortodoxie, ktorá sa za každú cenu snaží dokonať svoje devastujúce dielo na vašom dieťati (pamätajte, že ide o obrovské finančné záujmy spojené s chemoterapiami a ožarovaniami), s ktorým manipulujú doslova ako s pokusným živým tvorom.

Čím skôr si mnohé fakty a súvislosti uvedomíte, tým lepšie a tým viac nádeje dieťaťu dáte.

Aj keď nám veľmi záleží na deťoch, nemôžeme rozhodnúť za vás. Toto nie je našou úlohou (a nie je to ani úlohou onkológov, aj keď svojim psychickým nátlakom za vás prakticky rozhodujú).

Našou úlohou nie je ani donekonečna presviedčať o nevyvrátiteľných faktoch o onkológii a o účinných a bezpečných možnostich metabolickej medicíny. Našou úlohou je informovať a patričnými informáciami vám dopomôcť  k tomu, aby vaše dieťa rakovinu (či iné vážne ochorenie) prežilo a bolo zdravé.

Ako sa rozhodnete, je len na vás.

Urobte však rozhodnutie, ktoré je uvážené, rozumné, logické a na základe zhodnotenia všetkych dostupných informácií, ktoré máte.

V žiadnom prípade nech to rozhodnutie nie je na základe zastrašovania, hrozieb a psychického vydierania, ktoré sú bežnými praktikami bezcharakterných ľudí hlavne na niektorých detských onkológiách.

Ich konanie a správanie neraz hraničí s despotizmom a agresiou. Nezriedka o týchto problémoch na detských onkológiách dostávame emaily a boli sme osobne svedkami podobného správania.

Napriek mediálnej propagande srdečnosti a láskavosti detských onkológov, mnohí rodičia a deti sa mali možnosť presvedčiť, že realita je iná a že nekonajú na základe najlepšieho vedomia a svedomia a v najlepší prospech dieťaťa, ale na základe svojho postavenia, kariéry a peňazí.

To, čo robia s vašími deťmi, by nikdy nerobili s vlastnými.

Rodičom stále odporúčame mať pri akýchkoľvek rozhovoroch svedkov (na ktorých máte právo), prípadne právneho poradcu. Možnosťou je aj akékoľvek rozhovory nahrávať.

O akých chorobách a ich liečbe môžete poskytnúť informácie?

Takmer o všetkých. Ak nám záujemca napíše ohľadom choroby, ktorá nie je bežná a s ktorou skúsenosti nemáme a informáciami nedisponujeme, máme dostpné zdroje, hlavne literatúru, odkiaľ môžeme potrebné informácie získať.

Ktoré lieky považujete za najzbytočnejšie a ktoré možno nahradiť zmenou stravy a vitamínami?

Lieky proti alergiám, astme, vysokému krvnému tlaku, cukrovke (inzulín je diskutabilný, ale nie je nemožne ho vylúčiť), proti vysokému cholesterolu, proti zápalom, angínam, prechladnutiu, na trávenie (hlavne antacidy), antibiotiká (sú nevyhnutne len niekedy, ako vôbec), cytotoxiká (chemoterapie), umelé hormony (hlavne Tyroxin). Zoznam nie je vyčerpaný.


Komentáre

 1. Dobrý den,

  můžete mi pomoci s radami týkající se léčby rakoviny. byla mi diagnostikována rakovina v prsu. Nechci se podrobit operaci a chtěla bych zahájit ortodoxní léčbu, ale bohužel sama moc nevím jak. načetla jsem spoustu materiálů a všude se píše něčeho jiného. Vím, že je důležitá syrová strava aby bylo dodáváno co nejvíce vitamínů, minerálních prvků. Ale to samo nestačí. Je potřeba ještě brát hodně dalších látek aby toto všechno zabralo. můžete mi v tom pomoci. našla jsem náhodou váš web, kde se zabýváte léčením a také pomoci druhým. Za to vám patří velký dík. Děkuji předem za odpověď .danuše

 2. Prosim Vas napiste mi kde by som mohol kupit preparat ŠILENTIN ktory sa udajne vyraba v Rusku vo Francuzskej licencii z kapustovin a kalerabu. Je to udajne vyborny preparat pouzivaný v prevencii vzniku ako aj pri lieceni rakoviny prsnika a inych nadorov, hlavne u zien.
  dakujem
  jan

  • Bohužial, neviem vám na to odpovedať. O tom prípravku počujem prvý krát. Možno snáď niektorí čitatelia, ak o ňom počuli, vám môžu tuto nechať odkaz, že kde sa to dá kúpiť.

 3. Dobrý deň, píšete že je možné prestať užívať hormóny na štítnu žlazu. Ja mám autoimunitnú hypotyreózu približne od 12tich rokov. Teraz mám 20. pred dvoma mesiacmi som bola na vyšetrení sono, štítna žlaza vraj poškodená, nevie sa z čoho,výsledky z krvi otrasné, zvýšili mi dávku euthyrox 50 na 75. Posledné 3 týždne mám stále pocit niečoho v krku, krk zväčšený a zhrubnutý. Prosím Vás o niake rady ako si môžem svoju štítnu žlazu vyliečiť sama prírodnou cestou .

 4. Dobry den, mozte prosim poradit ?
  Mam tazku osteoporozu,artritidu,bolesti klbov,kosti,svalov,srdca, bolavu siju bez moznosti volneho pohybu,skoliozu,nedostatok D vitaminu . Na predpis uzivam Caltrate a Protelos.Posledna menstruacia bola pred 4 rokmi,mam 47.
  Su tieto zdravotne problemy nevyhnutne spojene s ubytkom hormonov?
  Ako zlepsit sucasny stav ?
  Dakujem vopred za odpoved a Vasu stranku.
  Marika

  • henry mayer

   marika, radu pre teba. zacni jest susene neplnoucne mlieko, syr parmazan a sardinky z konzervy. zacni cvicit s vahou-cinkami=zvysuje narastanie kostnej hmoty. zacni tiez jest len alkalicke jedla. kupat sa vhorucej vode az 41 stupnov, spridanim pol kila morskej soli po dobu 30 minut. morska sol obsahuje 47 mineralov, ktore sa vstrebaju cez pokozku do tela. prajem uspech.

 5. Dobrý deň.
  Pred pár rokmi mi vyoperovali štítnu žľazu,ale boli poškodené príštitné telieska.Upozornili ma na možné kŕče a trpnutie.Odvtedy beriem vápnik,ktorý sa však nevstrebáva do krvi a preto beriem aj vitamín D.Ale v poslednom čase kŕče sú častejšie.Najme pri strečingu ma to chytí stále.Minule som sa iba otočila a krč v oblasti žalúdku.Neskutočná bolesť.Ale počúvam hovoriť o tom viaceré ženy.Niekedy je odporúčané magnézium. Ale nepomáha to.A nebrala som ho dlhodobo.Mohli by ste mi prosím vysvetliť prečo ku kŕčom dochádza? A je niečo,čo by pomohlo? Veľmi pekne ďakujem.

 6. Alena Grešová

  Dobrý deň, zaujala ma Vaša stránka. Som chorá a hľadala som rôzne alternatívne spôsoby liečby, až som sa preklikala na Vás. Nebola som spokojná s postupom mojej všeobecnej lekárky, keďže mi hneď chcela nasadiť antibiotiká, ktoré ja odmietam. Mám prosbu: máte kontakt na nejakú všeobecnú lekárku v Bratislave, ktorá preferuje alternatívne spôsoby liečby a ktorá nie je ovplyvnená farmaceutickými spoločnosťami? Link na MUDr. Keleovú som našla, ale žiaľ, je až v Modre. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem veľa úspechov. Alena

 7. Dobry den,
  mam 44 rokov, 1.10.2012 mi vyoperovali krcne mandle,prava mandla bola velmi zarastena k tkanivu, museli vyrezat aj cast tkaniva, teraz mam stale pocit akokeby som tam nieco mala,mam pocit akokeby sa mi tam tvorili hlieny a tiez mi ciastocne poskodili chutove zakoncenia nervov.
  Kupila som si vcera „orientalni mumio od dr.Popov“. Poradte prosim, ci mate s mumiom skusenosti, lebo tiez som si ho kupila aj kvoli virusovym bradaviciam na krku a medzi prsiami,na gynekolog.prehliadke mi tiez zistili asi 5 vyrastkov pri vchode do posvy.Minuly rok som uzivala asi 8 druhov ATB ( anginy,zapal mocovych ciest ).
  Velmi pekne dakujem za odpoved.

 8. Dobry den,
  dakujem za predchadzajucu vycerpavajucu odpoved a dnes vas chcem poprosit o radu ako liecit Salmonelozu. Ci je postacujuca dieta a prijem probiotik ( ktore by sa hodili najlepsie? ). Mala som 3 dni teplotu 38 stupnov C, zelenu vodnatu stolicu a bolesti klbov a svalov,brucha. Nastastie som nezvracala a tekutiny som mohla prijimat.5-den uz je stolica hutnejsia, obcasne bolesti brucha este su, len mam otazocku: moze sa Salmoneloza dostat do krvi prip.zlcnika a robit neskor problemy ? metastazy a pod? Ako sa da prirodnou cestou znicit uplne v organizme Salmoneloza? Prosim poradte.
  Dakujem.

 9. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže liek Penbene používať dieťa do 6 rokov? Našla som v príbalovom letáčiku len od 6 rokov, pre dieťa do 6 som nenašla ani zmienku. Ide o to, že mi ho podávali keď som mala necelého pol roka, pričom mi 4 dni po jeho užívaní zistili alergiu, tým pádom miesto jedného lieku mi dávali 2-3 ako náhradu za Penbene… Mohol tú spôsobiť liek? Ďakujem za odpoveď

 10. katka majsniarova

  Dobry den prajem.Ja by som sa chcela opytat,ze na koho a kde sa mozem obratit o pomoc.Ockovi nasli pred troma rokmi nador medzi srdcovou a plucnou cievou.Absolvoval chemoterapie po ktorych ako tvrdia sa zmensil nador.Ale doteraz sa vyjadruju,ze nie je specifikovane,ci ide o zhubny alebo nezhubny nador.Pred dvoma mesiacami mu objavili 5 nadorov na plucach v rozmeroch 7-10 mm.Absolvoval operaciu po ktorej mu oznamili,ze ide o zhubne a malobunkove nadory.Ocko ma zaujem ist na liecbu – dietu prirodnymi prostriedkami.Navrhuju mu dalsie oziare,chemoterapie… . Velmi to nechce absolvovat lebo vie co to robi s organizmom.Sam doktor kotry ho operoval mu povedal,ze v akom ma stave vnutornosti po oziaroch.Ale nevieme kde sa mame a na koho obratit,kto by nam poradil.Kto by ho prijal,aky doktor sa tym zaobera okrem pana MUDr.K.Jurkovica.Nemozme nanho zohnat kontakt.Prosim odpiste mi cim skor,ide mojmu ockovi o zivot.Velmi ho lubime a zalezi nam na nom veeeelmi.Velmi krasne dakujem za kladnu odpoved.Alebo mi mozte napisat na e-mail: [email protected]

 11. Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Som v 24 tt a dostala som pásový opar. Kožná lekárka mi nedala nič, vraj nevie, čo mi môže dať, keďže som tehotná… Odkázala ma na môjho gynekológa, ktorý s týmto ochorením nemá skúsenosti. Netuším, na koho sa ešte obrátiť, ale pravdu povediac, už ani nemám chuť, keď vidím, ako to v našom zdravotníctve vyzerá… Postihnuté miesta potieram tekutým púdrom a začala som užívať vyššiu dávku vitamínu C (2000-3000 mg denne) a taktiež vitamín B12 (250 mcg denne). Okrem toho užívam od začiatku tehotenstva Femibion. Aké vysoké dávky vitamínov sú v tehotenstve bezpečné?
  Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 12. Dobry den,

  chcem vas poziadat o radu , mam cez 50 rokov a 2 krat som mala operovane mandle z dovodu castych abscesov, teraz mam ist na tretiu operaciu {zostal mi kusok mandli) lebo zhruba rok znovu mavam silne 2=3 dnove bolesti od sebamensieho prievanu, vetra ,lenze hrdlo mam ciste, je to koncetrovana bolest vychadzajuca niekde zvnutra nad mandlou , ktora sa siri az k uchu = v poslednom case tuto bolest mavam kazde 2 tyzdne. K tomu sa mi pridruzila cysta/tumor na tej istej strane dole na sanke -ktory by som si mala dat tiez vonku,ale nazory lekarov su rozne ,kedze je to dost nebezpecna operacia z dovodu mozneho rizika ochrnutia (je to blizko tvaroveho nervu)

 13. mikivk1983

  Nevie niekto , kde liečia rakovinu Gersonovou terapiou. Som sa niekde dočítal , že pri Budapešti je nejaka klinika. Ale hľadam , hľadam a nič nenachádzam, prípadne ,či nepoznáte človeka čo lieči touto metodou.
  Ďakujem.

 14. Jan Bahnik

  Dobry den, mam 47 rokov a 14 rokov problemy s neuralgiou trojklanneho nervu 2 vetvy. Beriem tegretol 200 po ktorom mi silne bolesti ustupili ale po urcitom case mi opat bolesti zacali. Chcel by som sa spytat ci je nejaky iny sposob liecby a ci mi viete poradit a pomoct ako s bolestou bojovat. Dakujem za ochotu a skoru odpoved.

  • henry mayer

   jan, zkus jest po dobu 3 tyzdnov ,denne 3-4 lyzice povidiel z ciernej bazy, a pitie caju 2x denne z praslicky.

 15. Dobry den,

  mate skusenost so 40 dnovou hladovkou? Uzivat pri nej vitaminy C, A, atd. alebo nie?

  S pozdravom Martin

  • henry mayer

   martin, mam dobre skusenosti s hladovkou. pij dzus-cervena kapusta,cvikla a mrkva dokopy . dostane telo vsetky vitaminy a mineraly, po dobu hladovky. tiez pij mineralne vody a bylinne caje.

 16. henry mayer

  dalat salvation-neziskova organizacia vo vietname, pomoze vyliecit rakovinu a leukemiu, za 30 dni a parkinson za 45 dni. email- [email protected]

 17. Dobrý deň,
  Pred pár dňami som objavila Vašu stránku a už sa stala mojou najobľúbenejšou. Teším sa na čítanie všetkých Vaších článkov.
  Prosím Vás vedeli by ste mi poradiť? Mám 31 rokov, pred 10 rokmi som podstúpila laserovú operáciu očí a celé tie roky ma trápia suché oči – najviac v práci (pacujem s PC). Doteraz som nenašla nič okrem komerčných očných kvapiek, ktoré sú drahé a nepomáhajú.
  Tiež sa už vyše dvoch rokov pokúšame s manželom o bábätko, no neúspešne. Sme obaja zdraví.
  Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.
  K.

  • henry mayer

   katko, skus si potierat viecka svedskymi kvapkami. presiel tvoj manzel vysetrenim? [email protected]

  • Ahoj Katka,
   Ja som mala s ocami ten isty problem ako opisujes. Taktiez som podstupila operaciu a vyskusala neskutocne mnozstvo pripravkov. Jedine kvapky, ktore mi pomohli su MMS (docitas sa o nich blizsie na badatel.net) rozrabam si ich a aplikujem 1kvapku do kazdeho oka, je to nedkutocna ulava pre moje oci.

 18. henry mayer

  preco ludia umieraju na rakovinu? nevedomost,nedisciplovanost, pesimismus, nerozhodnost a viera v ortodoxnu medicinu je pricinou ako hovori clanok badatela. a je to absolutna super pravda a realita!!! polemizovanie co na co, dlhodobe rady co papat a pit to je drahocenny cas. a hodiny tikaju priatelia. pri lieceni rakoviny musi byt pacient izolovany od svojho prostredia a musi prejst urcitym systemom liecenia, ktory dokaze zabit rakovinu a leukemiu v 30 dnoch. mate sancu mat novy zivot, ktory je vo vasich rukach. [email protected]

 19. Dobrý deň,
  opakovane sa liečim na zápal moč. mechúra. Skončí to tým, že u žien je to normálne.
  Nehcem stále brať ATB (opakované mykózy…), kupujem si aloe (nectar berry, probiotiká, tabl. s rybím olejom), samozrejme som skúšala aj výrobky z brusníc, suš. brusnice, goji… Od jesene sa momentálne trápim už asi s o štvrtým zápalom (čaje, teplo, pančuchy, dvojo spod. bielezne atd). zrejme to môže byť aj zúžená moč. trubica. Môžete mi poradiť ešte niečo, aby som sa posunula (colostrum? z akej firmy? tekuté…?) ĎAkujem A.

  • henry mayer

   zacni pit 3x denne caj zo zihlavy, a prikladaj na oblast mechura obklad z rozmliazdenych listov kostihoja.

  • Ja som si opakované, chronické zápaly moč. mechúra (ktoré sa podľa lekárov nedali liečiť len do konca života regulovať) vyliečila kvapkami z KAPUCINKY (vyraba ich niekoľko firiem, mne najviac zaberal bio výťažok od firmy Afra je to slovenský výrobca) a tiež zo spodu používať vyhradne kokosovy olej – na holenie, na tampon,pocas styku,proste vždy. Mykozy,infekcie a zápaly su minulosť

 20. Manžela (65 ročného) operovali, Mal zlomený bedrový krčok. Čo by mal užívať,aké doplnky a vitamíny, aby sa mu to rýchlo zrástlo a bol čo najskôr v poriadku ? Ešte nemôže chodiť, iba ťažko – aj to ho musia dvaja držať. Ďakujem za radu.

 21. Dobry den,
  mam dlhodobo zvysene ASLO. Ako sa da znizit? Navrhuju mi vybrat mandle, hoci ziadne vysetrenia (okrem krcneho ) mi nerobili.
  Vopred dakujem.
  Svetlana

 22. Dobrý deň,
  mám polyvalentnú alergiu. Beriem MMS (chronický ekzém, parazity, napr. giardia). Brávala som denne / obdeň o.i. aj vitamín C 1000. Naposledy som sa z neho vysypala, mala som svrbivé alergické prejavy na krku a na predlaktí. Som z toho nešťastná, lebo prakticky nemôžem jesť surovú stravu (ovocie, zeleninu). Mám intoleranciu na laktózu, neznášam ani kysané produkty, nemôžem jesť kyslú kapustu, glutén, … Ako si mám doplniť vitamín C? Ďakujem.

 23. Pozdravujem a gratulujem , že pomáhate v tiesni.
  Čo doporučujete pri atopickom ekzéme mladej ženy? A čo na prečistenie tela od dlhodobého užívania antibiotík? Vďaka.

 24. Dobrý deň,
  v apríli som bol na septoplastike, bral som antibiotika neskôr sa mi zapalila nosava sliznica asi 2 mesiace po op opäť som bral antibiotika + bol som na imunologii kde mi zistili alergiu na palinu od tej doby asi 3 mesiace som užíval lieky na alergiu. Môj problém s trávením začal asi pred 3 týždňami ked som mal asi 3 dni riedšu stolicu raz denne + mierne krče žaludočne asi dvakrát za deň. Dalšie dva dni som mal pokoj (víkend) a potom ked som prišiel s prace domov mal častejšiu navštevu toalety asi 4 až 5 krát. ALe bol tam iba krvavý hlien a cítil som potom taký nepríjemní tlak na konečník teplota sa pritom zvýšila. Toto trvalo asi tri dni az som siel k lekárovi. Ten mi zobral krv spravil vyštrenie výsledok krvných testov nejaký zápal . Budúci tyždeň mam gastro. Vedel bi mi prosím vás niekto povedat na základe symptonov o ake zápalové och. sa môže jednať. Predtým som nikdy podobné problémy nemal , mám 27 rokov.
  Dakujem za odpoved.

 25. Dobry den, zaujimalo by ma, ci viete aj nieco o alergii u zvierat? Moj pes ma alergiu na roztoce, da sa liecit nejakym sposobom?? Ako som sa docitala na Vasej stranke alergia na pel sa da u cloveka liecit lokalnym medom, mozno existuje nieco podobne aj na roztoce. Myslite, ze by som unho mohla pouzit koloidne striebro? Lokalne na miesta ktore ho svrbia alebo to mozem davat aj vnutorne? Mohlo by to zabrat aspon aby sa tolko neskriabal. Ale neviem ci to mozem davat aj u zvierata. Popripade ci by ste mi vedeli odporucit stranku alebo cloveka, ktory sa zaobera alternativnou liecbou u zvierat.Za odpoved vopred velmi pekne dakujem.

 26. Helena Mrowka

  Hi , potrebujem pomoc na liečenie cukrovky , viem že pitie vody je veľmi dôležité , a akú stravu mam brat ? Niečo každé 2 hodiny?
  Nič s bielej múky, alkohol, smažené etc.
  Ďakujem dopredu!

 27. Vaclav Baloga

  Dobry den co je najlepsie na znizenie cholesterolu dakujem pekne za odpoved.

 28. Dobrý deň.
  Existujú body, ktorých masážou sa zmierni svalová dystrofia?

 29. Dobry den.Mam kozne ochorenie seboroicka dermatitida a chcem sa spytat ci je mozne sa jej zbavit,alebo aspon ciastocne ju eliminovat stravou,alebo nejakymi vyzivivymi doplnkami.dakujem za odpoved

 30. Dobrý den.Prosím Vás,mám problém s ledvinami.Mám vysoký kreatin a chodím 3x týdně na hemodialýzu.Kreatin mám 500 – 700.Je možná nějaká léčba,která by mne pomohla,mimo té dialízy.Děkuji za Vaší odpověď.

  • Anna Šturmanová

   manžel mal tiež vysoký kreatin a po prepustený z nemocnice mal upravený ,ale užíva dlhodobo veľa,veľa cviklu-červenú repu,brokolicu je to veľmi dobre.Prajem vám veľa zdravia .

 31. Dobry den.

  Chcela by som Vas poprosit o radu pri CHOCHPA.Prestala som uz davnejsie uzivat akekolvek predpisane lieky,proste tej chemii vobec nedoverujem
  Co by ste mi poradili?Tuto chorobu mi zistili asi pred 6 rokmi…Jem vela a som stale velmi chuda,mam aj stitnu zlazu .

  Dakujem za odpoved.

 32. Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či sa dá hladovkou, a pitím vlastného moču vyliečiť parkinson ?

 33. Dobry den,

  co je dobre na parkinsonovu chorobu?
  Dakujem

  • THC…ale to je bohužiaľ na Slovensku nelegálne 🙁 Museli by ste vycestovať tam, kde je konope schválené na medicínske použitie.

 34. dobrý den,
  trpim 3 roky neustalymi zapalmi moc. mechur a moc. ciest,som 24 rocna zena, nic nepomaha, ani atb liecba ,ci akupunktura,ani alternativa, docitala som sa o tabletkach- mumio altajsky, je mozne sa tym vyliecim pri dlhodbejsom brani? dakujem!

Pridajte komentár

*