Americké úrady chcú zakázať ďalší liek, čo pomáha pri COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

N-acetylcysteín (NAC) má dlhú históriu používania ako lieku prvej pomoci pri otrave acetominofenom (paracetamolom).

Lekári na pohotovosti vám ho podajú v prípadoch, keď vás privezú po predávkovaní liekmi obsahujúcimi paracetamol alebo inými acetaminofenovými (paracetamolovými) produktmi. NAC neutralizuje toxické účinky lieku dopĺňaním glutatiónu, čím predchádza poškodeniu pečene.

Zaujímavé je, že NAC môže byť užitočný aj proti ochoreniu COVID-19, ako vo svojej prednáške na MedCram vysvetlil pulmonológ Dr. Roger Seheult.

Zvyšovaním množstva glutatiónu pomáha bojovať proti oxidačnému stresu, ktorý je hlavnou príčinou cytokínovej búrky, dávanej do súvislosti s ochorením COVID-19.

Nedávna analýza literatúry dala nedostatok glutatiónu do súvisu so závažnosťou ochorenia COVID-19, čo autora viedlo k záveru, že NAC by mohol byť užitočný tak pri jeho prevencii, ako aj liečbe.

NAC môže tiež bojovať proti často pozorovanej nadmernej zrážanlivosti krvi, nakoľko krvné zrazeniny sú častým problémom pri COVID-19 a takisto pomáhať uvoľňovať hlien v pľúcach.

Úrad pre lieky a potraviny zasahuje proti NAC

Zaujímavé je, že keď sa ako nová indikácia objavila liečba ochorenia COVID-19, americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) teraz proti NAC náhle zasahuje.

Vyhlasujú, že tento liek nespadá do definície výživového doplnku, za ktorý bol ako nový liek schválený v roku 1985. A tak sa NAC nemôže predávať ako výživový doplnok.

Pri pohľade na trh s doplnkami by vám to určite nenapadlo. Podľa informačného zdroja Natural Product Insidersa v databáze výživových doplnkov Národného ústavu zdravia  nachádza najmenej 1170 produktov s obsahom NAC.

Nech je to ako chce, 29. júla 2020 FDA oznámila, že poslala varovné listy siedmim spoločnostiam, ktoré NAC predávajú ako liek na stavy po opici. Podľa FDA:

 „´Kocovina´ môže nastať po otrave alkoholom. Otrava alkoholom, ako všetky otravy, spôsobuje s dávkou súvisiacu dysfunkciu a poškodenie, počnúc miernymi oslabeniami až po smrť… Produkty vyznačené v týchto listoch, klasifikované ako výživové doplnky, sú neschválené nové lieky a neboli FDA posudzované na bezpečnosť a účinnosť pre ich zamýšľané použitie.“

Členovia Rady pre zodpovednú výživu vyjadrili obavu, že varovné listy môžu naznačovať, že sa FDA uvažuje zamerať na NAC v širšom meradle.

Hoci sa FDA vo svojom varovnom liste nezmieňuje o ochorení COVID-19, načasovanie ich prísnych opatrení proti NAC, predávaného ako prostriedok na stavy po opici, je zaujímavé.

Platí to najmä pri pohľade na to, ako sa dostala do obehu správa o jeho potenciálnych prínosoch proti vírusovej infekcii a prebiehajúci výskum na posúdenie toho, či by sa mohol využiť ako liek proti COVID-19.

V súčasnosti je na stránke Clinicaltrials.gov uvedených sedem štúdií, týkajúcich sa použitia NAC na ochorenie COVID-19. Čas ukáže, či sa FDA nakoniec pokúsi zablokovať prístup k doplnkom s NAC, podobne ako bol utlmený prístup k hydroxychlorochínu.

NAC potláča replikáciu vírusov

Predstava, že by NAC mohol byť nápomocný proti vírusovým infekciám, nie je nová. Prechádzajúce štúdie zistili, že obmedzuje vírusovú replikáciu istých vírusov, vrátane vírusu chrípky.

Ako uviedol certifikovaný výživový poradca Joseph Debé:

 „NAC bol testovaný na ľuďoch v šesť mesiacov trvajúcej štúdii o chrípke. Išlo o randomizovaný, dvojito slepý, placebom kontrolovaný test s účasťou 262 ľudí. Polovica subjektov dostávala 600 mg NAC, druhá polovica dostávala placebo, dvakrát denne po dobu 6 mesiacov.

Bolo zistené, že NAC zlepšuje imunitnú činnosť a zmierňuje závažnosť chrípkových infekcií. Oba skupiny mali podobné miery nakazenia chrípkovým vírusom A/H1N1. Lenže zatiaľ čo 79% placebom liečených ľudí malo symptomatické infekcie, zo subjektov liečených NAC bolo symptomatických len 25%!

Celkom sa objavilo 99 prípadov podobných chrípke (symptomatických období), ktoré nastali počas 6-mesačnej štúdie u 62 ľudí z placebovej skupiny. 48% z nich bolo klasifikovaných ako miernych, 47% stredne ťažkých a 6% bolo ťažkých.

V skupine s NAC došlo k 46 chrípke podobným epizódam u 37 subjektov. 72% z nich bolo miernych, 26% stredne ťažkých a iba 2% ťažkých. Dní pripútania na lôžko bolo v skupine s NAC oveľa menej.“

Stojí za to všimnúť si, že číslo potrebné na liečbu (NNT), uvádzané v štúdii Debéem, je 0,5, čo znamená, že z každých dvoch ľudí liečených NAC bude jeden chránený proti symptomatickej chrípke.

To je výrazne lepšie než pri vakcínach proti chrípke, ktoré majú NNV (číslo potrebné pre vakcináciu) 71, čo znamená, že na predídenie jednému prípadu potvrdenej chrípky sa musí zaočkovať 71 ľudí.

NAC je dokonca lepšie než vitamín D, ktorý má NNT 33. Ešte aj u tých, ktorí mali na začiatku silnú deficienciu vitamínu D, malo užívanie vitamínu D NNT 4.

NAC potláča prozápalové cytokíny

Ukázalo sa tiež, že NAC znižuje expresiu prozápalových cytokínov v bunkách nakazených vysokopatogénnym vírusom chrípky H5N1.

Podľa autorov takej štúdie:

 „Medzi antivírusové a protizápalové mechanizmy NAC patrí potláčanie aktivácie oxidačne senzitívnych ciest, vrátane transkripčného faktora NF-kappaB a mitogénom aktivovanej proteínkinázy p38…

NAC bráni replikácii H5N1 a H5N1-vyvolanej tvorbe prozápalových molekúl. Antioxidanty ako NAC preto predstavujú potenciálnu možnosť doplnkovej liečby, s ktorou by sa mohlo uvažovať v prípade vírusovej pandémie chrípky A.“

Prozápalové cytokíny hrajú dôležitú rolu v závažnosti ochorenia COVID-19. Výskumníci potvrdili, že u ťažkých prípadov boli zvýšené všetky cytokíny, ako napríklad interleukín-6 (IL6), interleukín-10 (IL10) a TNF-α.

Keď dosiahnu nadmerné hodnoty, vznikne takzvaná cytokínová búrka, spôsobujúca závažné poškodenie tkanív. NAC môže byť schopný tento poškodzujúc príval potláčať.

NAC – potenciálny liečebný prostriedok na SARS-CoV-2

Štúdia publikovaná v októbrovom čísle časopise Medical Hypotheses prináša prehľad liečebných prínosov NAC, konkrétne v proti COVID-19.

Podľa autorov:

 „COVID-19 sa ďalej šíri svetom. Riziko závažnosti ochorenia zvyšujú predispozičné faktory ako sú vek, cukrovka, kardiovaskulárne ochorenie a znížená činnosť imunity.

Zbohom vysoký krvný tlak

S ťažkým priebehom SARS-CoV-2 súvisí vyčerpanosť T-buniek, vysoká vírusová nálož a vysoké hladiny TNF-α, IL1β, IL6 IL10. Za slabú humorálnu reakciu na vírus sú potenciálne zodpovedné nadmerná stimulácia cytokínu a antigénu.

Potenciálne je obsiahnutý aj nižší bunkový redoxový status, ktorý vedie k prozápalovým stavom sprostredkovaným TNF-α. Klinické testy in vivo, in vitro a na ľuďoch ukázali N-acetylcysteín (NAC) ako účinnú metódu zlepšenia redoxového statusu, najmä pri oxidačnom strese.

Pri klinických testoch na ľuďoch sa NAC používal na doplnenie zásob glutatiónu a zvýšenie proliferačnej odozvy T-buniek. Ukázalo sa tiež, že NAC potláča inflamazómovú dráhu (IL1β a IL18) in vitro a v klinických testoch na ľuďoch znižuje plazmovú TNF-α.

Sprostredkovanie vírusovej nálože môže nastať vďaka schopnosti NAC zvyšovať redoxový status prostredníctvom rýchlosti obmedzujúceho kroku syntézy glutatiónu a tým potenciálne znižovať účinky virálne vyvolaného oxidačného stresu a bunkovej smrti.

Vyslovujeme hypotézu, že NAC by mohol pôsobiť ako potenciálny liečivý prostriedok pri liečbe ochorenia COVID-19 prostredníctvom celého radu mechanizmov, ako sú zvýšenie glutatiónu, zlepšenie odozvy T-buniek a miernenie zápalu.“

Druhá správa, prinášajúca prehľad dôkazov pre použitie NAC pri liečbe ochorenia COVID-19, bola publikovaná 14. apríla 2020 Centrom pre na dôkazoch založenú medicínu Oxfordskej univerzity.

Ako môže NAC chrániť pred COVID-19

Pre plné pochopenie toho, ako by NAC mohol chrániť pred ochorením COVID-19, je užitočná krátka lekcia z biochémie.

Video s celou prednáškou (v angličtine) si môžete pozrieť tu:

Nasledujúci text je zhrnutím najpodstatnejších vecí zo Seheultovej prednášky.

Začiatok prednášky

Keď k molekule kyslíka (O2) pridáte elektrón, dostanete superoxid (O2), reaktívny druh kyslíka (ROS). Keď pridáte ďalší elektrón (na celkovo dva elektróny), dostanete peroxid vodíka (H2O2).

Z molekuly kyslíka s tromi pridanými elektrónmi sa stáva hydroxyl a z kyslíka so štyrmi pridanými elektrónmi sa stáva neškodná voda (H2O).

Superoxid hrá dôležitú rolu nielen v oxidačnom strese, spájanom s komorbiditami na COVID-19, ako sú obezita, choroba srdca a cukrovka, ale superoxidom poháňaný oxidačný stres je tiež najdôležitejšou časťou vážnej infekcie COVID-19.

Takže, vaše telo má zabudované obranné mechanizmy proti oxidačnému stresu. Týmito obrannými mechanizmami sú:

 • superoxiddismutáza (SOD), ktorá mení škodlivý superoxidový radikál na peroxid vodíka
 • kataláza, ktorá mení peroxid vodíka na kyslík a vodík
 • glutatión peroxidáza (GSHPX), ktorá robí súčasne dve veci: keď redukuje peroxid vodíka na vodu, mení tiež redukovanú formu glutatiónu (GSH) na glutatióndisulfid (GSSG), oxidovanú formu glutatiónu.

Povedané inak, keď GSHPX mení peroxid vodíka na neškodnú vodu, dochádza k oxidácii glutatiónu. Okysličený GSSG sa potom znovu „dobije“ či regeneruje NADPH (redukovanou formou NADP+), meniac ho späť na GSH (redukovanú formu glutatiónu).

Prostredníctvom enzýmu zvaného GSH reduktáza (glutatión-disulfid-reduktáza) sa tiež mení NADPH na NADP+.

Koniec prednášky

Ako uviedol Seheult, závažná infekcia COVID-19 spúšťa dokonalú búrku superoxidom poháňaného oxidačného stresu, keď sa SARS-CoV-2 viaže na ACE2 receptor, spúšťajúc angiotenzín II (AT-2), ktorý stimuluje superoxid.

Súčasne nastáva deficiencia AT-1, 7, ktorý potláča superxid. Táto deficiencia umožňuje superoxidu ďalej sa hromadiť.

SAR-CoV-2 tiež priťahuje polymorfonukleárne leukocyty (PMN), druh bielych krviniek, ktoré vo svojej snahe ničiť patogény tiež vytvárajú superoxid. Všetok ten superoxid sa potom mení na iný ROS (reaktívny druh kyslíka), ktorý ničí endoteliálne bunky.

Tento pokles môže byť potlačený NAC, ktorý zvyšuje GSSG. Ako je znázornené nižšie na Seheultovom obrázku, keď dáte dokopy dve molekuly GSH a hydroxid vodíka, dostanete na konci oxidovaný glutatión a neškodnú vodu a tým zmiernite oxidačný stres.

NAC znižuje poškodenie pľúc

Predchádzajúce štúdie tiež ukázali, že NAC pomáha zlepšovať celý rad problémov, súvisiacich s pľúcami, ako sú zápal pľúc a syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktoré oba sú bežnými charakteristikami ochorenia COVID-19.

Ukázalo sa tiež, že urýchľuje zotavovanie, skracuje pobyty na jednotke intenzívnej starostlivosti a znižuje potrebu mechanickej ventilácie u pacientov s respiračnými problémami.

NAC chráni aj pred krvnými zrazeninami

Vo videu na MedCram Seheult posudzuje abnormálne aspekty krvných zrazenín u ochorenia COVID-19. Zaujímavé je, že NAC sa zameriava aj na tento problém, keďže niekoľko štúdií potvrdilo, že pôsobí proti hyperkoagulácii a znižuje riziko krvných zrazenín a mŕtvice.

Ako bolo uvedené v jednej z týchto štúdií, NAC má antikoagulačné vlastnosti a vlastnosti potláčajúce tvorbu krvných doštičiek.

Má tiež silné trombolytické účinky, čo značí, že rozpúšťa už vytvorená krvné zrazeniny. Podľa ďalšej štúdie NAC čiastočne chráni pred mŕtvicou zvyšovaním GSH a úpravou hladín antioxidantov.

NAC – ktorý dopĺňa glutatión – nielen znižuje množstvo superoxidu (oxidačný stres), ale zrejme tiež znižuje von Willebrandove faktory, ktoré vytvárajú krvné zrazeniny.

Seheultova hypotéza dôvodu, prečo môže byť NAC užitočný proti ochoreniu COVID-19, sa dá zhrnúť nasledovne: SARS-CoV-2 sa viaže na CE2 receptor a tlmí ho, čo spôsobuje zvýšenie AT-2 a pokles AT-1,7. Toto zase zvyšuje hladinu škodlivého superoxidu, ktorý spôsobuje oxidačný stres a dysfunkciu endoteliálnych buniek.

Je dôležité uviesť, že COVID-19 nie je len respiračná, ale aj vaskulárna porucha, ktorá vyvoláva krvné zrazeniny, čo v pľúcach narúša schopnosť výmeny kyslíka.

Našťastie, síra v NAC (z cysteínu) tiež redukuje vnútroreťazcové disulfidové väzby von Willebrandovými faktormi, ktoré polymerizovali disociáciou sírových väzieb držiacich ich pokope a tým prispievajú k zrazenine.

Po pretrhnutí sírových väzieb von Willebrandovho faktora sa zrazeniny začnú rozpúšťať a krvné cievy znova otvárať, umožňujúc výmenu kyslíka a oxidu uhličitého.

Zaujímavé je, že mechanizmus činnosti NAC zrejme nezvyšuje poruchy krvácania, ako by to robil heparín alebo coumadín (Warfarín) a zdá sa, že poskytuje bezpečnejšiu alternatívu, než tieto prostriedky.

To naznačuje, že „H“ heparínu v protokole MATH+ by mohlo byť jednoducho nahradené NAC.

Záver

Celkovo, čím viac sa toho o ochorení COVID-19 dozvedáme, tým viac prichádzame k zisteniu, že na liečbu tohto mätúceho ochorenia môžu existovať jednoduché a lacné spôsoby.

Ako dobrý kandidát prichádza do úvahy najmä NAC. Pridaným benefitom NAC je vynikajúci bezpečnostný profil. Ako uviedol Seheult, mnohé štúdie dokázali, že sa s jeho používaním nespájajú žiadne závažné nepriaznivé účinky.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Zdroj: mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za preloženie ďalšieho dôležitého článku z môjho obľúbeného webu – MUDr. Mercolu.
  Aj toto je zaujímavé:
  https://zemavek.sk/konspiracne-teorie-o-koronaviruse-a-velkom-resete/

 2. Bohužiaľ nechcú dovoliť žiadnu inú liečbu proti Covidu-19 len depopulačnú vakcínu. Ale čítali sme, že sú aj iné bezpečné formy liečenia Covidu-19, napr.
  1. Hydroxychloroquine (Plaquenil) + zinok+vit.C+Z-Pak,
  2. Avermectim – úplne vylieči Covid-19
  3. Nejaký steroid dať do Nebulizera (nepamätám názov)
  atď.
  Ale farmaceutický priemysel nedovolí – len depopulačná vakcína.

  • Presne tak,ja beriem NAC uz dlhe roky z Jarrow Formula ,Beverly Hills,je to precursor „Glutathione Reduced- Master antioxidant,ktory tiez beriem dene.Covid-19 neexistuje,nikdy nebol dokazany Testom,a specialne Koch Postulates,aj CDC pise ze nebol izolovany.ale existuje ako aj atomove zbrane v Bagdade,co dodnes hladaju,ale milliony uz zavrazdili,Janko ,Los Angeles

 3. „Mukolytiká a ich účinná látka N-acetylcysteín
  Autor: Gallagher | Kategória: Lieky a liečba |

  N-acetylcysteín (NAC, účinná látka liekov Solmucol, ACC) je jedným z kľúčových liečiv v terapii cystickej fibrózy (CF). Je používaný pri CF pre jeho mukolytické účinky, ale v tomto článku ukážeme, že sa jedná o pozoruhodné liečivo a jeho spektrum účinkov je až neočakávane širšie.

  V súvislosti s použitím NAC pri CF stojí za zmienku, že na pôde Ministerstva zdravotníctva SR sa viedli pracovné stretnutia s predstaviteľmi zastupujúcimi pacientov s CF o úhrade lieku. Tieto rokovania však žiaľ nikde neviedli a MZ SR, resp. zdravotné poisťovne zaujali postoj, že je normálne, že CF pacienti si majú liečbu N-acetylcysteínom platiť celú sami [1]. Zdá sa, že pre ministerstvo je v súčasnosti prioritou nákup diagnostických prístrojov, ako napríklad CT [2], kedže sa však ukázalo, že sa pri ňom dá značne ušetriť veríme, že v budúcnosti by sa mohli nájsť aj zdroje pre ťažko chorých pacientov. NAC totiž od apríla 2012 nie je ani čiastočne uhrádzaný zdravotnou poisťovňou a u pacientov s CF je potrebná dlhodobá liečba, pričom pacientov vychádza minimálne na 200 € ročne.

  Mechanizmus účinku

  NAC vyvoláva rozklad chemických väzieb molekúl z ktorých sa skladá hlien – depolymerizuje extracelulárnu DNA a štiepi disulfidické väzby. NAC má tiež významné antioxidačné účinky, pričom má dva mechanizmy antioxidačného pôsobenia. Zvyšuje syntézu glutatiónu (GSH), telu vlastnej antioxidačnej látky s velkým metabolickým významom. Práve skutočnosť, že NAC má vplyv na hladinu glutatiónu vysvetluje ako môže NAC vstupovať do rozmanitých biochemických procesov. Popri tom samotná molekula NAC má antioxidačne pôsobiace SH skupiny, schopné vychytávať voľné kyslíkové radikály (druhý mechanizmus).
  Terapeutické indikácie a účinky
  Mukolytikum

  Je jediná “oficiálna“ indikácia pre NAC (t.j. uvedená v SPC). NAC napomáha skvapalniť a ľahšie vykašlať väzký hlien. Preto sa používa pri množstve ochorení dýchacích ciest spojených s tvorbou hlienu [3].
  Nešpecifické antivirotické a antibakteriálne účinky

  Predpokladá sa, že NAC má prostredníctvom zvýšenia hladiny GSH aj virostatický účinok. Nasvedčuje tomu aj štúdia publikovaná v European Respiratory Journal, keď bol subjektom dlhodobo podávaný NAC a bola sledovaná ich chorobnosť na chrípku. U tých čo užívali NAC nastalo významné zníženie prípadov ochorenia chrípkou a mali aj miernejší a kratší priebeh [4]. Je známe, že NAC zvyšuje plazmatické koncentrácie amoxicilínu, čo je oficiálne uvádzané ako nežiadúci účínok, z iného uhla pohľadu je to možné považovať za spôsob zosilnenia účinku amoxicilínu. Niektoré štúdie naznačujú ďalšie možné mechanizmy antibakteriálneho pôsobenia.
  Protizápalový účinok

  Je všeobecne akceptované, že NAC má aj (mierny) protizápalový účinok. Mechanizmus protizápalového pôsobenia je zníženie tvorby zápalových faktorov ako TNF, interleukínov a regulácia génu COX-2.
  Antidotum

  V medicínskej praxi sa NAC využíva ako antidotum (protijed) pri niektorých otravách, najmä paracetamolom a halogenovanými uhľovodíkmi.
  Nefroprotektívum

  Výsledky niektorých štúdii naznačovali, že NAC môže mať ochranný účinok prí rádiokontrastnom vyšetrení obličiek, teda znížiť pravdepodobnosť akútneho zlyhania obličiek po danom vyšetrení. Aj keď ďalšie štúdie tento predpoklad spochybnili, niektoré medicínske postupy odporúčajú použitie NAC u rizikových pacientov (vzhľadom na možný prínos a prakticky bez rizika vedlajších účinkov).
  Metabolizmus alkoholu

  Z mechanizmu účinku NAC vyplýva, že zasahuje aj do metabolizmu alkoholu a výsledkom je zmiernenie nežiadúcich účinkov po nadmernej konzumácii alkoholu [5]. Predpokladá sa, že NAC ovplyvňuje odbúranie škodlivých metabolitov alkoholu, najmä acetaldehydu. Uvádza sa, že “ochranný“ účinok NAC je najsilnejší ak sa podá niekoľko hodín pred konzumáciou alkoholu, ak sa naopak podá až po jeho konzumácii môže príznaky alkoholovej intoxikácie údajne ešte zhoršovať. Ochranný účinok na pečeň bol na potkanoch dokázaný aj histologicky [6].
  Spomalenie starnutia

  Starnutie je komplexný biologický proces, ktorý ani nie je na vedeckej úrovni dostatočne preskúmaný. Je ale známe, že jedným z faktorov, ktorý môže urýchlovať starnutie je tzv. oxidačný stres, vystavenie sa voľným radikálom a oxidačné poškodenie tkanív. Na základe tohto poznatku bol vyslovený predpoklad, že antioxidanty by mohli spomalovať nástup niektorých príznakov starnutia. V tom prípade, vzhľadom na ostatné farmakologické vlastnosti, by NAC bol logickou voľbou a uskutočnili sa už prvé štúdie. Preukázalo sa, že na úrovni bunkových kultúr môže NAC oddialiť programovanú smrť bunky ako aj oxidatívne poškodenie mitochondrii [7, 8]. Tvrdiť že, NAC môže spomalovať starnutie je dosť špekulatívne, resp. nie v súčasnosti podložené, to však neodrádza niektorých ľudí aby NAC užívali aj za týmto predpokladaným účelom.
  Využitie v psychiatrii

  V súčasnosti prebieha výskum využitia NAC pri liečbe viacerých psychiatrických ochorení, ako napríklad závislostí, schizofrénie, bipolárnej poruchy. Mechanizmus pôsobenia NAC pri psychózach nie je zatiaľ dostatočne objasnený, ale NAC sa považuje v tejto oblasti za sľubné liečivo [9].

  Na záver je vhodné dodať, že experimentálne použitie nie je návodom na liečbu, resp. ak sa niekto rozhodne pre využitie liečiva na základe výsledkov experimentálneho výskumu, robí tak na svoje vlastné riziko.“
  http://slanedeti.sk/cms/mukolytika-ich-ucinna-latka-n-acetylcystein/1739

  Tabuľka – tuším 16 bez predpisu a 2 na predpis – toto si stiahnite! A pošlite svojej lekárke! Sú aj vo forme šumivých tabliet!
  https://www.adc.sk/databazy/humanne-lieky/ucinna-latka/acetylcystein-5117.html

 4. “ Přicházejí české kloktací testy na covid. Stát budou jen 130 korun“
  “ Kloktací testy vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jak test funguje? Koupíte si – v dohledné době třeba v lékárně – testovací sadu. Ta obsahuje odměrku na vodu a transportní plastovou zkumavku.

  „Vyšetřovaný si, například doma, nabere obyčejnou pitnou vodu do odměrky a vykloktá si dutinu ústní a hltan. A to po dobu 20 až 30 sekund. Obsah pak vyprázdní z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek,“ vysvětluje šéf projektu a ředitel zmiňovaného ústavu Marián Hajdúch.

  Zkumavku testovaný uzavře a zabalí dle návodu. Vyhodnocení musí být laboratorní, takže v případě domácího kloktání musíte svůj vzorek následně doručit na odběrové místo. Pokud vám test nenařídil lékař nebo hygiena, je třeba za následné laboratorní vyhodnocení zaplatit částku kolem 1 800 korun. “

  Poznámka – v článku je video o spôsobe testovania.
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-testy-kloktani-gargtest-prymula-hajduch-divadlo-herci-test-covid.A201127_094137_domaci_maka

  Poznámka – neviem prečo to pomenovali Garg test – asi grlací = vygrglať sa, ako sme voľakedy grglali kvapky proti angíne – logiku to má – mandle sú súčasťou imunitného systému – takže v nich prebieha imunitná vojna. Predčasom som zaregistroval, že to mal byť tzv. kloktaíi LAMP test, tak si nie som istý, či ide o rovnaký subjekt výrobcu, keďže české MZ nemalo o LAMP test záujem – mali ho uviesť na trh v novembri – teda v tomto mesiaci a to sedí. Aj spôsob testovania.
  Asi je to ono – marketingovo je LAMP hovadina – tlebo čo – aká lampa? A treba vysvetľovať. Vedci niekedy nedomyslia.

  Šírte – nech si Matovič strčí tie svoje paličky za naše peniaze do riti! Alebo nech mu ich strčia na ambasáde v Rakúsku – kam chodí údajne amíkom na klavír – ale viac ho že vraj baví „trubka“.

 5. Definitiva

  Covid nákaza neexistuje,je to politická akcia, v ktorej si každý klan a štát presadzuje svoje záujmy. Preto musím informácie o testoch a liekoch odmietnuť ako bezpredmetné a zavádzajúce, ako primitívne klamanie ľudstva.

  V minulosti som písal, že jedným z cieľov falošnej vlajky zvanej Covid je depopulácie bieleho človeka, špeciálne len a len bieleho človeka. Vid.:
  https://aeronet.cz/news/zahada-georgijskych-poradnich-kamenu-vychazi-z-konstrukce-planety-zeme-kdy-povrch-telesa-je-presne-vymezen-pro-predem-stanoveny-pocet-obyvatel-vime-presne-cislo-a-rozlohu-pro-jednoho-cloveka/

  Namiesto článkov o testoch a liečbe je nutné, ak chceme ako národ a kultúra prežiť, mobilizovať národ, aby bol akcie schopný, aby sa vedel brániť migrácii a všetkým ideologickým podlostiam, ako sú LGBTIQ, BLM , očkovaniu, nosenie rúšok…

  Depopulácia je aktuálna, ak chce človek na Zemi prežiť, zdroje na prežitie sa krátia a ničenie planéty je obrovské. Ideovo s ňou možno súhlasiť.
  Otázkou je,
  prečo práve biela rasa,
  prečo ľudia, ktorí vedia a chcú žiť ekologicky v súlade s prírodou a sú schopní zaviesť na Zemi KSB, Koncepciu spoločenskej bezpečnosti, Slovanský / ruský koncept bytia ľudstva na Zemi
  ľudia s morálkou založenou na zmysle bytia človeka na Zemi a vo vesmíre,
  biely človek, ktorí osídľuje Európu od nepamäti
  biely človek, ktorý vytvoril dnešnú technosféru
  človek, ktorí vie žiť v súlade s prírodou a napriek tomu je nútený žiť v otrokárskom sociálne parazitickom režime, kapitalizme, kde bohom je zisk ihneď a za každú cenu
  človek, na ktorého bol globalistami uvalený kapitalistický režim so zakódovanými negatívami, ktoré sú nezlučiteľné s bytím človeka na Zemi
  okovy biblickej úžery, dlhu a úroku.

  Prečo práve títo ľudia majú podľahnúť genocíde a elity, ktoré 5000 rokov riadia ľudské spoločenstvá do pekla, majú prežiť. Rovnako ako aj migranti, nevzdelaní, duchovne degenerovaní, ktorí si neuvedomujú, že po zničení bielej rasy budú na rade oni sami.

  Takže koronisti, je o 5 min. 12, čas začať zjednocovať národ a národy do SLOVANSKEJ JEDNOTY za konkrétnym cieľom, morálkou a bytím v súlade s prírodnými zákonmi, za rodinu, za národ, za vlasť, ktorá bude obývateľná stále a na dlhé veky. Nepoznám žiadneho verejného činiteľa s takýmto cieľom. Treba národ zobudiť, ukázať, kto mu škodí a ponúknuť riešenie, globalizáciu na princípe Slovanského / ruského koncept bytia ľudstva na Zemi, princípe KSB.

  O testoch, víruse SARS CoV2, vakcínach, podlých globalistoch, depopulácii… bolo povedané všetko, žiaľ nie v masmédiách. Dnešné povedačky na tému Covid, či už v masmédiách politicky korektných a podlo škodiacich, alebo alternatíve politicky nekorektnej, ale pravdivej, je len o odvádzaní pozornosti od skutočného problému ľudstva, čím sa vytvára časový priestor na realizáciu plánu globalistov na definitívne zotročenie ľudstva. Masmédiám treba dať pištoľ k hlave, musia konať v prospech spoločnosti.

  Treba dať zajacovi po krku, nájsť vodcu, osloviť masy, ponúknuť masám KSB, Slovanský / ruský koncept bytia človeka na Zemi. Hlavne treba hnať celú dnešnú politickú zberbu dole Dunajom, zaslúžia si to a stavím sa, že aj žraloky ich odmietnu žrať, háveď jedovatú.

  Zobrať dnešným vládcom moc, nesmú byť volení, občan ich moc nesmie potvrdiť vo voľbách. Záujem spoločnosti musí mať prednosť pre záujmom jedinca, podnikateľa. Každý jedinec žije len vďaka spoločnosti. Sám jedinec je neživotaschopný, ľudstvo dosiahlo svoj rozvoj len a len spoločenskou spoluprácou a nie tým, že jedinec podniká zisk a nekonečný ekonomický rast, čo je téza totálne v rozpore s bytím človeka na Zemi a prírodnými zákonmi.

  Mečiar už to dokázal, zjednotil dav, vytvoril štát a na rozdiel od dnešnej politickej zberby má jasno v globalizácii, národe a bytí človeka. A dodnes má osobný záujem na tom, aby Slovensko prežilo a bolo úspešné. On to vie, na rozdiel od tých, čo veria.

  PS: Každá akcia musí byť zdrojove zabezpečená, preto je nutná Slovanská jednota. Žiadny štát nemá potrebné zdroje, židovské rozdeľuj a panuj. Ale Slovanská jednota zabezpečí zdroje pre všetkých.
  Základom je potravinová sebestačnosť, pričom ekonomika musí poľnohospodárom zabezpečiť podmienky na život a prácu. Zradcovia hovoria, že potravinová sebestačnosť nezabezpečí ekonomiku pre prvovýrobcu, to je na hlavu. Nezabezpečí, lebo to zradcovia nechcú!!! Sú dve cesty, dotácie poľnohospodárom, alebo zrušiť dotácie, narovnať ceny a zvýšiť platy. Tú druhú cestu už poľnohospodári navrhovali.

  • Ja si myslím, že tie české Grag testy sú práve kreatívnym spôsobom, ako sa vyhnúť priamemu odporu a teda konfliktu – sú spôsobom ako vykoľajiť vlak, teda obísť invazívne testy, v ktorých nám začnú do nás napchávať rôžne binárne nanokomponenty! Ty pri tom teste nič okrem pitnej vody do seba nedávaš! Ty to chceš všetko riešiť ako baran proti múru – len rozdiel je, keď ide baran proti baranovi – tam jeden nakoniec uhne! Zastav vlak tým, že sa mu postavíš, lebo Ohnivý kôň ide cez posvätné územie mŕtvych.

   „Keď nevy.ebeš so systémom – systém vy.ebe z tebou!“

   Akože „Dobrý deň, som rozviedčik a mojou úlohou je bojovať proti vám!“ Jedna vec je byť čestný v mieri! ALE MY SME V NEVYHLÁSENEJ VOJNE!

   • Oprava – čestný treba byť vždy – je to vlastnosť, ktorú nemá každý. Myslel som to tak, že vo vojne voči svojim nepriateľom nemôžeme byť priami, otvorení, úprimní a oboznamovať ich so svojimi zámermi. MY UŽ SME V OBČIANSKEJ VOJNE – aj keď chvalabohu zatiaľ neprebieha krvavo – je morálne deštruktívna! Z policajných zdrojov – údajne až 70% nimi riešených prípadov tvoria UDANIA! Moja pošahaná vlastná matka donedávna, než ju zavreli do blázninca – aj ex počas rozvodu, ma udávali! Mám zažité! Ľuďom drbe! Jedného dňa im cvakne v bedni a idú po vás! Česť nečesť! Preto ako picino nosím vonku rúško. Pretože policajt sa môže robiť, že ma nevidí, ale ak ho ku tomu dokope nejaký sused, ktorý si chce niečo so mnou vybaviť, lebo som si s ním vybavil, keď mi preskočil plot – tak mám na krku ORGÁN so svedectvom a orgán potom musí konať! He – poznámka – prečo orgán – to slovo vzniklo zjavne z toho, že v minulosti policajti používali namiesto gumových pelendrekov /čierna pochúťka z lékořice – sladkého drievka/ „býkovce“ – obušky zo sušených býčích penisov – ich končeky boli narezané a spletené do guličky, takže po chrbáte ste dostali naozaj ko.otom! Orgáni sú ko.oti – a tí keď musia je.ať, tak musia! A udanie treba vyšetriť! A treba postihovať! Skrátka – sme vo vojne, sme vo fašizme a hrdinov sú plné cintoríny. Kždý sa riadime úrovňou svojich životných skúsenosti. Som sám vojak v poli!

  • Definitiva, máte skvelé myšlienky a Vášmu oduševnenému, výborne skoncipovanému textu skutočne niet čo vytknúť. S prevažnou väčšinou Vašich názorov a postrehov sa nesúhlasiť ani nedá. Vidím však jeden vážny problém – v tom, že dôsledne zorganizovať čokoľvek „odspodu“, bez stopercentne chráneného vodcu, bez vlastných objektívnych médií a za otáznej dostatočnej podpory nášho, z veľkej časti nevedomého, ustráchaného, zmanipulovaného a roztriešteného davu… no, veľký realista nie som. Aj keď – na druhej strane – nedávny celoštátny protest prekvapil nad očakávanie…
   Uvidíme, čo sa bude diať v našich mestách počas štrajku 12. decembra.
   …a potom to porovnáme s tým, čo nám zas zverejnia naše médiá…však vidíme, ako po celý čas kamuflujú volebný podvod v USA a jasné Trumpovo víťazstvo vo voľbách…

  • Ja sa to snazim tiez vysvetlit ze covid-19 je len komunisticka Platforma na zotrocenie a vyvrazdenie vacciny sveta,hlavne Slovanskych Narodov,ako Virus nebol nIKDY dokazany Testom a tiez Kochs Postulates.

 6. Prepisujem najnovšiu karikatúru z hlavnespravy.sk:
  Keď chce byť premiér, ako kapitán lode, očkovaný ako posledný, to už budú všetci ostatní mrví?

 7. Jednoduchá

  ….to predstav.z Olympiády z roku 2012 mi príde riadne pritiahnuté za vlasy ! nemyslím si, že vtedy chápali o čo tu ide, no teraz to myslím pochopili! všetko bolo naplánované a vopred určené ,,ELITOU“ – od nos.rúšok, vyvoláv.strachu, ZMANIPULOVANIE VOLIEB v USA, test., a následné čipovanie !!!všetko bolo úplne premyslené, len smutné je, že mnohí z nás ti doteraz NECHÁPU ! :-(…..
  A presne ako napísal p.Definitíva / mám podob.názor ako p.Emily/ – prečo práve biela rasa? Lebo zatiaľ najl.chápe zákonitosti prírody a všetko to,čo je s tým prepojené.P.Jean – výborné linky – ako vždy !….. P.Maroš uviedol ste zaujím.infor.o lieku Solmucol, skutočne zaujímavé. Tak prečo potom vakcínu??? LEBO medveď……je to veľmi smutné, čo sa tu všetko píše, a ešte smutnejšie je, že sa to aj naozaj deje.! Ľudia spamätajme sa, ignorujme tie ich divné nariadenia a snažme sa stáť za svojím!!!……………………

  • Takto to Rockefellerovci naplánovali už v r. 201O v dokumente:
   Scenarious for the future of technology and international development.

  • Lebo chrípka obecne! Kam zmizla chrípka? Lenže ono to nie je len o soploch a kovide – a čo spomalenie starnutia? Keď už nás chcú vyhubiť. Čiže podľa tvojej logiky – N-acetylcysteín netreba tomu preventívne, kto neverí na kovid? Tak potom do prdele aj s vitamínmi atď. Kto tu hovorí, že sa ideme liečiť z kovidu? Ja na kovid seriem, len nechcem byť chorý vôbec – a? Keď sa nedostanem zase mesiac do obchodu pre čerstvé potraviny kvôli závejom- tie podporné veci sa mi nezídu? Teraz je základ nedostať sa do nemocnice vôbec! A keby – so zlomenou nohou – keď nebudem mať sople tak mi nikto nevrazí trubku do priedušnice – či?

   • Tak a je to tu! Novinári „zadělávajú“ na vakcináciu detí! „Vedci povedali“. Článok neviem prečítať, pretože nedávam roschieldovským médiám súhlas na hrabanie sa mi v PC.

    „Deti v pandémii COVID-19: Podľa najnovších poznatkov sú bezpríznakovými šíriteľmi infekcie | Najmama.sk“. „Najmama“ nie je omama ani nagymama. Takže synku – to ty si ten šíriteľ trnavského „kovid najtýn“! Budeme ťa dzigať!

    https://najmama.aktuality.sk/clanok/307471/deti-v-pandemii-covid-19-podla-najnovsich-poznatkov-su-bezpriznakovymi-siritelmi-infekcie/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok4&utm_campaign=HP-azet-new

    • Mám pocit, že čím viac naša preanalyzovaná veda skúma, tým k absurdnejším záverom dochádza.
     Nemali by sme ako prvú zaočkovať divú zver? Tá má už dávno vytvorené protilátky hádam na všetko. Čo ak nás nebodaj „nakazí“? Pritom imunitu aj dôslednú činnosť mozgu týchto živých bytostí môžeme my obmedzení, chaotickí, narcizmom trafení ľudia našim štvornohým spoluosídlencom Zeme iba závidieť.
     Vedci, prestaňte s nezmyselnými rozbormi a ich neaplikovateľnými, imunitu a zdravie poškodzujúcimi rezultátmi! Pravda je jednoduchá, prehľadná a ľahko pochopiteľná všetkým, aj nevzdelaným, negramotným živočíšnym druhom. Nie je načase v otázke zdravia ich prirodzený inštinkt dobehnúť? Lebo už konečne „Svetlo prišlo na svet, a tma ho nezadržala“ – je uvedené v zmanipulovanej, x-krát poprerábanej biblii. (Asi iba zázrakom tento objektívny, nadčasový, v súčasnosti aktuálny a presvedčivý Ježišov výrok „kompetentní“ dosiaľ z biblie neodstránili ani neprekrútili.)

     • oprava v závere: …ani HO neprekrútili.

     • Očkovať sa dá vlastným psom! Tieto veci sú už dávno dokázané! Havino pri venčení a sborení nasaje kade čo. Psy sú vnímavé práve na dýchacie chorenia. Čiže pes v meste nasaje bordel z celej ulice. Jeho imunitný systém to spracuje a pes odovzdá páničkovi už len oslabené vírusy. Tento imunizačný predstih psa je zhruba niekoľko dní až týždeň. Ide o to, že človek aby nakapal musí toho dosať do seba naozajveľa – nestačí si s niekym podať ruku. Tá invázia musí byť masívna. Lenže pes – to je vysávač! Preto to prasa Matovič chcel zakázať aj venčenie psov na dedinách – tam kde je práve zriedkavejší potrebný kontakt na udržiavanie kolektívnej imunity. Faktom je, že väčšina psov na dedine túto úlohu neplní, lebo sú vo dvore. Takže aj na dedine treba venčiť a zároveň socializovať psíkov.

      Pes je ten spoločník, ktorý pomohol Cromagňoncom vyhrať nad Neandertálcami. A zrejme aj nad mnohými epidémiami.

 8. Zaujímavé video:
  https://www.youtube.com/watch?v=TAfJGJ3MbZw
  s názvom:
  23.11.2020 10 KROKOV NA CESTE K TOTALITE!

 9. Všeobecná otázka: Máme 100 %-nú záruku, ak by sa v budúcnosti na našom trhu alebo v lekárni zjavil ako dostupný N-acetylcysteín, že bude čistý, nekontaminovaný, bez pridania nejakej nevhodnej látky alebo blokátora? Naše potraviny sa manipulujú a obohacujú o toxíny jedna radosť – môžeme si byť v našej nedôveryhodnej spoločnosti ešte vôbec niečím istí?
  Vieme nájsť niekde nejaký odkaz na byliny a potraviny rastlinného pôvodu, v ktorých sa NAC prirodzene nachádza v množstve postačujúcom na našu prevenciu? Neseparovaná látka v organických väzbách ako celok musí byť predsa oveľa účinnejšia, ako človekom vytvorený umelý produkt.

  • Silybum mariánske… Potrava pre hlavného manažéra látkovej výmeny – pečeň. Pestrec mariánsky (Silybum marianum), To, že sa neustále spomína len silymarín, ešte neznamená, že ho neobsahuje. Odporúčam kupovať v reťazcoch – napr. v COOP Jednota je za 1,04 eura – v lekárni za 1,40 – 150 ojro. Treba prelúskať odborné články biochemikov, nie tie tlačové zlátaniny.

   Najlepšie je kúpiť si ho sypaný, aj keď drahšie. Inak – 1 sáčok 2x denne požuť. 30 dní. Ako čaj – 2 sáčky 2 krát denne – na množstve vody nezáleží, v zmysle že iba 2 deci – normálne bachnúť do čajníka a začať zohrievať vodu a pred varom odstaviť. Nechať vyluhovať 2 hodiny – potom si ho prihriať a piť v rámci pitného režimu. Alebo večer si ho pripraviť a piť až na druhý deň ráno. Pokiaľ je to kúra – tak 30 dní, pokiaľ je to len podpora – tak občas do zmesi byliniek, alebo „hodiť si do huby“. Má aj vedľajšie účinky na obličky, tak kúra len 30 dní.

   Viď – „Z mechanizmu účinku NAC vyplýva, že zasahuje aj do metabolizmu alkoholu a výsledkom je zmiernenie nežiadúcich účinkov po nadmernej konzumácii alkoholu [5]. Predpokladá sa, že NAC ovplyvňuje odbúranie škodlivých metabolitov alkoholu, najmä acetaldehydu. Uvádza sa, že “ochranný“ účinok NAC je najsilnejší ak sa podá niekoľko hodín pred konzumáciou alkoholu, ak sa naopak podá až po jeho konzumácii môže príznaky alkoholovej intoxikácie údajne ešte zhoršovať. Ochranný účinok na pečeň bol na potkanoch dokázaný aj histologicky [6].“

   Ono je to s tým alkoholom tak, že po jeho užitý sa obličky snažia prioritne vylučovať acetaldehyd a ostatné toxíny sa hromadia „pred nimi“. Ak má teda sylibum a N-acetyl.cysteín silný detoxikačný účinok na pečeň – nejako to svinstvo musí von – pečeň má vlastné priority – obličky tiež.

   • Vďaka ti, Maroš. Takže jednoducho – ak chceme organizmus ochrániť pred prípadnými korona-vírusmi (aj keď asi okrem Covidu-19, lebo ten pravdepodobne je vymyslený), obohaťme náš pitný režim o NAC, jednoducho povedané – hor´sa na kúpu Pestreca mariánskeho v podobe sypaného čaju do biopotravín. A je to. Zmierni aj bolesti hlavy, migrény, závraty, úzkosť…

    Ešte upozornenie pre čitateľov – kto / kedy by ho nemal užívať:

    – ľudia trpiaci zvýšeným alebo vysokým krvným tlakom nesmú Pestrec užívať, a to práve pre jeho vplyv na krvný tlak

    – ak máte v tele nedostatok železa alebo vápnika, neužívajte žiaden prípravok s obsahom tejto byliny, lebo ich hladinu v organizme výrazne ovplyvňuje

    – súčasná konzumácia alkoholu, mlieka alebo iných podobne dráždivých nápojov súčasne s prípravkom z Pestreca sa neodporúča pre vzájomnú neznášanlivosť.

  • V tých šumivých tabletách to obsahuje ako stabilizátor vitamín C, malé množstvo sodíka /asi sódu ako reagens s Vit C – čo je samostatné liečivo/ a laktózu.
   https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/acc-200-sumive-tablety-246561.html

   • …šumivé tablety neuznávam (jednotlivé zložky tam budú asi v anorganických väzbách)
    – no a tá laktóza… (ak ľudia majú problém s trávením mlieka, tak to zvykne byť práve laktóza, ktorá im ten problém spôsobuje)…a ešte v spojitosti s ostropestrecom… no, neviem; asi by som si netrúfla.

    • Čo má ostropetrec so šumivými tabletami?
     Pokiaľ viem – prirodzený vitamín C je ľavotočivý. syntetický pravotočivý a organizmus si s ním nevie rady. Pokiaľ syntetická kyselina askorbová zreaguje – zneutralizuje sa jedlou sódou – vznikne askorbát sodný – soľ, a jeho „točivosť“ prestane hrať rolu – organizmus si vyberie „iont podstaty“ vitamínu C. Tak sa dá obísť syntetická pravotočivosť. Podľa určitých názorov – pravotočivý vit C organizmus nie je schopný vstrebávať. Podla iných – vedie organizmus ku tomu, že sa preladí a stratí schopnosť vstrebávať prirodzený vitamín C. Ono túto dilemu rozlúskne až hromadné vyliečenie kurdejí – skorbutu podávaním syntetického vit. C – otázka ako na to potom bude organizmus s prirodzeným vitamínom. Tiež otázka – prečo funguje syntetický Vit. C v kombinácii s betakaroténom a bez neho nie? Lebo logický komplex vitamínov? Marketing? Lebo oranžová = pomaranč, citrus – nie mrkva, tak sa lepšie predáva v oranžovom balení a s miernym oranžovým nádychom tabliet? Lebo príbeh musí byť pravdivý a logický? Mne osobne tablety vit. C dosť dvíhajú kyselinu. Na druhej strane nemám chuť ho mixovať so sódou. Ale poznám ľudí, ktorí to robia pravidelne. Subjektívne – šumivé tablety sú osviežujúce a nedvíhajú kyselinu, akurát vyprázdňujú peňaženku. Teraz inak.

     Neviem prečo tu na juhu Slovenska panuje miestny blbý zvyk – keď sa tu vyrezávajú popri cestách kríky – hlavne bazy – úplne sa snažia povyrezávať – vykántriť šípky. Sám ich mám niekoľko – mimoriadne chutné, pôvodom z prírody. Jednému pánovi som ich namnožil na objednávku. Potešilo ma to, že má záujem, lebo ja som šípkar a hubár. Inde som ich vysadil popri plotoch – bolo ich 8 – niekto si ich vykopal. Nahnevalo, ale i potešilo ma to. Takže moja skúsenosť – kto chodíte do prírody a naďabíte na šípky – pooberajte plody do nejakého sáčku a rozpuknuté ich vyhoďte na vhodných slnečných miestach. Kedysi ešte v Blave som sa pokúšal vysadiť len semiačka vyškrabané pri spracovaní na lekvár. Nič z toho nebolo. Kamarát mi poradil, že najlepšie je vysadiť celú polovičku šípky, ktorá prirodzene odhnije a semiačka sa previažu so substrátom spriaznených húb – preto je šípka šípkou. Pokiaľ vyhádžete celé šípky – OK, ale majú ich rady kuny a nie je jedno, kde ich práve vyserie. Kunie hovno poznáte práve podľa natrávených šípok, Bláznia za všetkým sušeným ovocím – v Čechách sa kuny lapajú nie na mäso, ale na „křížaly“ – sušené ovocie.

     Takže – vďaka rade kamaráta – bolo to pracnejšie, sa mi podarilo osídliť šípkami konkrétnu lokalitu v Čunove a zároveň zabezpečiť tak génovú diverzibilitu ako aj génovú rozmanitosť – rodozmenu, pretože aj šípky majú svoje choroby – nivočí ich bakteriálna spála ružovitých – z Maďarska cez Moravu prišla k nám – prenášajú ju vtáky počas mokrého počasia, keď sa na chorých stromoch /aj hlohy/ tvorí na konároch sliz. Áno – všímam si ako nám miznú šípky, pretože som vyrastal v prostredí Malých Karpát a boli na každom kroku. Ľudia naozaj debilizujú a nechápu ich dôležitosť tak pre včely, tak pre malé vtáky – ochrana pred sokolmi, a hlavne, že je to zimný zdroj vitamínov pre nás. Lebo raz príde deň, keď budeme hľadať obživu v lese! Kto je vnímavý vie, že sa treba pripraviť a teda vytvoriť si vo svojom okolí zdrojové zázemie – prieskum byliniek, korienkov – a množiť – zálohovať pre prípad núdze. Pretože o prežití rozhodne jedno jediné vegetačné obdobie – stačí mesiac hladu či podvýživy a pôjdu vám oči krížom!

     To som zase zabehol niekam…

     • Neodbehol si – ono to všetko s témou súvisí, až príliš… Maroš, až teraz som otvorila tvoj link – máš pravdu, 100 %-ne čistá ANorganická chémia! Po výťažku z ostropestreca mariánskeho ani podobného organického zdroja účinnej, zdraviu prospešnej látky v tabletách niet ani stopy… (- dávno nemám prehľad o lekárenských produktoch, už tobôž súčasných – lekárne obchádzam veľkým oblúkom už celé roky)
      No, sme sa to dopracovali! A potom sa môžeme diviť, čo za nové, nevídané a nepochopiteľné nové druhy alergií už od detského veku neustále pribúdajú…
      Pozná niekto hlúpejšieho živočícha, ako je človek? Ja nie.

     • Tvoj použitý výraz ANorganická chápem nie taxatívne /minerálna/, ale že obsah je syntetický, neživý, z neživého nie organického zdroja – ako nadsázku. Organické pestovanie, neorganické – neprirodzené pestovanie.

      Oni ani zaboha neprezradia, z čoho získavajú NAC – tipujem hroznové jadierka. Hroznový olej.

      https://www.smartvit.sk/sk/vitaminy-mineraly-a-omega-tuky/enerex-occumax-30kps.html

      NAC sa získava fermentáciou – čoho? Sóje?
      https://trenujeme.sk/nac-500-mg-activlab-nacetylcystein-90-kapsul

      „Acetylcysteín bol pôvodne patentovaný v roku 1960 a na lekárske použitie sa dostal v roku 1968. [9] [10] Nachádza sa na zozname základných liekov Svetovej zdravotníckej organizácie . [11] Je k dispozícii ako generický liek a je lacný. [12]“
      https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcysteine

      Takže typujem ako priemyselnú surovinu tú sóju /fermentovanú/ – Myprotein – týmto sa napchávajú GMO svalovci „bobuláci“ vo fitnes!
      https://www.myprotein.sk/sports-nutrition/100-n-acetylcystein/10530371.html

      Tak tu uvidíte neskutočnú agresivitu Google! Neskutočná sviňa! Už som pri zdroji, ale Google vám do toho vlezie a máte čo robiť sa z neho dosať preč! Dá sa zúrivými 2-klikmi na šípku Späť! O probléme pojednáva práve zdrojový web! Robia všetko preto, aby ľudia neprišli na to? V hre môže byť práve implantácia GMO cez produkty NAC! Treba si spomenúť na prohibíciu alkoholu – spotreba zakázaného a ceny okamžite vyleteli hore! Otázka – prečo v USA prohibujú NAC?! Reaktívna psychológia! Naozaj vyskúšajte vstup na tieto stránky – inak sa nepresvedčíte!

      Sušení plastového granulátu &md
      [Prehľadávať doménu dejkdysi.com/suseni-vlasskych-orechu-b37rp24246-8a-vf] https://dejkdysi.com/suseni-vlasskych-orechu-b37rp24246-8a-vf
      Jako druhotná surovina pak vstoupí přímo do procesu výroby nových produktů. … Zloženie: N-acetylcysteinum 100 mg Xylitolum 1,3 g v 1,5 g granulátu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na N-acetylcysteín. … víkem pro pákový uzávěre, bez kovové přesky na stažení. Sudy jsou čisté, jednou použité ve farmacii na výrobu …

      Poznámka – htp bez s – secure – nie je zabezpečená stránka!
      http://dejkdysi.com/

     • Tak toto je dobrá šupa! Len pár úryvkov – top prednáška o aminokyselinách! Stiahnite si!

      1
      PREDNÁŠKA Č. 8
      AMINOKYSELINY
      &
      PEPTIDY
      VLASTNOSTI, PRÍPRAVA
      A REAKTIVITA

      „AMINOKYSELINY

      Vesmírne molekuly
      3
      Glycín
      Izolovaný z prachu
      kométy 81P/Wild 2
      H
      2
      N
      C
      O
      2
      H
      Izovalín
      Izolovaný z austrálskeho
      meteoritu Murchison
      H
      2
      N
      C
      O
      2
      H
      L

      Alanín
      Izolovaný z antarktického
      meteoritu CR EET 92042“

      „37 Reaktivita tiopeptidov – Redoxný pár cysteín/cystín•
      Cysteín s – SH skupinou ako iné tioly ľahko podlieha oxidatívnej dimerizácii za vzniku disulfidu cystínu
      .
      •Disulfidické
      väzby tohto typu sú často prítomné v mnohých peptidoch a bielkovinách (napr. v inzulíne).

      Praktické využitie reaktivity tiopeptidov
      – Trvalá ondulácia• Silné disulfidické – S-S
      – väzby cystínu vo vlasových proteínoch vznikajú oxidáciou – SH skupín cysteínu

      Tie sú počas ondulácie zredukované
      bázickým tioglykolátom amónnym na
      tioly . Mechanickou úpravou
      vlasov dochádza k vzájomnému posunu
      jednotlivých reťazcov cysteínu a vzniku požadovaného tvaru.•Účes sa zafixuje
      oxidáciou peroxidom vodíka za opätovného vzniku disulfidických mostíkov cystínu
      http://www.chtf.stuba.sk/~szolcsanyi/education/files/Organicka%20chemia%20II/Prednaska%208_Aminokyseliny%20a%20peptidy/Prednaska%208_Aminokyseliny%20a%20peptidy.pdf

      Poznámka – dúfam, že je tu už známa problematika karcinogenity pri zvýšenej hladine homeocysteínu – takže cysteín je kľúčový pri vytváraní foriem živej hmoty – aspoň tak to chápem ja.

      Acetylcystein – Vyhľadávanie na Heureka.sk
      [Prehľadávať doménu http://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Acetylcystein%5D https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Acetylcystein
      Acetylcystein Dr.Max sa používa u dospievajúcich… Uložiť na porovnanie. 5,39 … ActivLab NAC 500 mg N-acetylcysteín 90 kapsúl. NAC 500 mg ActivLab obsahuje až 500 mg čistého N-acetylcysteínu v jednej kapsule. Je to modifikovaná forma cysteínu – endogénnej aminokyseliny, ktorá viaže veľa toxických látok, a preto pomáha pri …

      Takže otázka – z čoho vyrábajú patentovaný NAC? Lebo ak z fermentovanej GMO sóje – tak máme potenciálny problém! Je dosť nelogické, abyaby bol pre človeka taký potrebný a zároveň „ho nebolo nikde“ v prírode okrem „vo fermentovanej sóji“. ??? Dáte si tofu z GNO sóje? Dáte si vajíčka od sliepok prikrmovaných GMO sójou? Lebo inak sa už ani neprikrmujú – každá zmeska obsahuje sóju a často záhadného pôvodu. Lúskaním prírodných zdrojov NAC možno odhalíme niečo, z čoho budeme mimoni. ???

      .

     • Dávam sem do zálohy a idem už spať…

      EP0219455A2 – Pharmaceutical and cosmetic compositions …
      [Prehľadávať doménu patents.google.com/patent/EP0219455A2/en] https://patents.google.com/patent/EP0219455A2/en
      N-Acetyl-L-cysteine (NAC) of the Formula I is used for the preparation of dermatological, topical, pharmaceutical compositions in the form of oils, milks, lotions, ointments, creams, gels, sprays, etc. for the prevention and treatment of sunburn and for increasing the speed of skin pigmentation ‚bronzing‘. Since it is a physiologically derived substance which is completely atoxic and …
      History of N-Acetylcysteine | SpringerLink
      [Prehľadávať doménu link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5311-5_1] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5311-5_1
      N-Acetylcysteine, commonly referred to as NAC, is the N-acetylated form of the amino acid cysteine. When ingested, it is rapidly deacetylated during first-pass metabolism to the essential amino acid cysteine and then stored by the liver, which uses and releases it as needed. It is also stored, utilized, and/or released into the bloodstream as …

 10. Jednoduchá

  Vďaka p.Emily a p.Maroš za vysvetlenie o užívaní N -acetylcysteínu +pestreca mariáns. + ost.vit.
  Prajem všet.skut.bádaj.pekný deň ! :-)……………..

Pridajte komentár

*