Ako mocní teraz počas pandémie používajú staré „Rozdeľuj a panuj“


Print Friendly, PDF & Email

Ako mocní teraz počas pandémie používajú staré „Rozdeľuj a panuj“

Často bolo pozorované, že strach môže mať absolútnu vládu len nad ľuďmi, ktorí sú navzájom izolovaní a preto jednou z hlavných starostí despotickej vlády je navodiť túto izoláciu.

„Izolácia môže byť počiatkom strachu; rozhodne je jeho najúrodnejšou pôdou; vždy je jeho výsledkom. Táto izolácia, ako taká, prechádza totalite. Jej charakteristickou črtou je neschopnosť, keďže moc vždy pochádza zo spoločného konania ľudí, keď konajú v súčinnosti. Izolovaní ľudia sú a priori bezmocní.“ -Hannah Arendtová, Pôvod totalitarizmu

Cieľ súčasnej pandemickej hystérie

Západná civilizácia, na čele s vládou USA a médiami, spustila kampaň masového psychologického terorizmu, ktorého účelom je:

 • zakryť kolabujúcu ekonomiku
 • vytvoriť novú zámienku pre pokračujúce rabovanie Wall Streetu
 • radikálne eskalovať policajný štát
 • silne traumatizovať ľudí k podrobeniu sa totálnemu spoločenskému podrobeniu
 • radikálne priostriť protispoločenskú, protiľudskú atomizáciu ľudí

Zámienkou pre tento hnus je epidémia, ktorá je objektívne porovnateľná so sezónnou chrípkou a je spôsobená rovnakým druhom koronavírusu, aký sme už dlho znášali bez totalitárskeho besnenia a masového šialenstva.

K týmto faktom smerujú dôkazy z celého sveta, že:

 • táto chrípka (nádcha) je trochu nákazlivejšia, než obvykle
 • nebezpečná je najmä pre starších ľudí a tých, ktorých zdravie je už zhoršené z dôvodu predtým jestvujúcich nemocí
 • pre zvyšok populácie nie je zvlášť nebezpečná

Celý koncept „lockdownov“, čiže uzatvárania spoločnosti, je postavený úplne na hlavu, je presne tým nesprávnym spôsobom, akým by na túto situáciu reagovala ktorákoľvek rozumná spoločnosť.

Aké by bolo racionálne riešenie pandémie

Chránení by mali byť tí zraniteľní, zatiaľ čo v celkovej populácii, ktorá by mala žiť ako zvyčajne, by sa to nechalo na prírodu.

Domininonisticko-technokratická rigidita napriek bludom toho náboženstva nevie zabrániť cyklickému opakovaniu epidémie v populácii, najmä keď západné spoločnosti začali so svojimi opatreniami aj tak príliš neskoro.

A tak najlepšie je nechať čo najrýchlejšie prirodzeným spôsobom rozvinúť kolektívnu imunitu, kedy vírus ustúpi z dôvodu nedostatku hostiteľov (a pravdepodobne pritom zmutuje miernejším smerom).

Toto je jediný spôsob, ako vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre všetkých, vrátane tých najzraniteľnejších.

Skutočnosť, že väčšina spoločností odmietla rozumnú bezpečnú cestu kvôli na krach odsúdeným pokusom vynútenej násilnej segregácie (odstup, karantény) a sterilizácie (ruky, rúška), je dôkazom toho, že vládam nezáleží na zdraví verejnosti.

(Teda, akoby sme to už nevedeli z tisícok prípadov vypúšťania jedov do životného prostredia a zároveň rabovania systému zdravotnej starostlivosti.)

Zato však túto nimi vytvorenú krízu veľmi horlivo využívajú na radikálnu eskaláciu svojej policajnej štátnej moci smerom k totalitárskym cieľom.

Celý koncept samoizolácie a antisociálneho „udržiavania odstupu“ je radikálne protihumánny. Celé milióny rokov sme sa vyvíjali  k tomu, aby sme boli spoločenské tvory, žijúce v úzko previazaných skupinách.

Hoci sa súčasné spoločnosti ideologicky a spoločensko-ekonomicky snažia meniť ľudí na masu a atomizovať ich, takmer všetci z nás napriek tomu stále hľadajú vo svojich životoch blízke ľudské spoločenstvo.

(Mám podozrenie, že väčšina internetových štváčov policajného štátu nie sú v srdci len fašisti, ale aj potvrdení mizantropickí samotári, ktorým absolútne nezáleží na ľudskej blízkosti.)

O čo sa snaží táto kampaň strachu

Táto kampaň strachu sa snaží roztrhať na kusy zvyšky ľudskej blízkosti, čo znamená akúkoľvek zostávajúcu ľudskosť ako takú, tým lepšie izolovať jednotlivé atómy pre podrobenie úplnej dominancii.

Prírodná liečba osteoartritídy

Hlbokomyseľne o tomto cieli totalitárskych vlád napísala Arendtová, aj keď ani ona nepredvídala štátom poháňaný kult doslova fyzického vzájomného odpudzovania sa jednotlivých atómov.

Zatiaľ sa ľudia úplne podrobujú kampani strachu, zameranej na totálne vymazanie akejkoľvek vo svete prežívajúcej komunity a najmä akejkoľvek komunity, ktorá sa začínala prebudovávať.

Niektorí snívajú o tom, že táto kampaň strachu akosi prinesie nejakú magickú kolektívnu transformáciu. Nevysvetľujú, ako k tomu má dôjsť, keď sú všetci takí vydesení, že sa boja aj vlastných tieňov, nieto ešte aby sa stýkali s inými ľuďmi.

Lenže akýkoľvek druh politickej či spoločenskej činnosti, vytváranie akékoľvek druhu hnutia, si vyžaduje blízky osobný kontakt.

Väčšina niekdajších samozvaných disidentov doteraz uznávala fakt, že sociálne siete nie sú náhradou stretávania sa tvárou v tvár a skupinovej činnosti. Dnes to však je pre nich niečo, čo sa dá náhle hodiť cez palubu a nahradiť jej úplnou antitézou.

A tak je kampaň strachu vírusom, spôsobujúcim u všetkých, ktorých nakazí, že vzdajú všetkého aktivizmu a všetkých vyhliadok na aktivizmus budúci, pokiaľ zostávajú vyšinutí s horúčkou tejto propagandy strachu.

Ešte vážnejšie a zúfalstvo evokujúce je, že kampaň strachu je vírus spôsobujúci, že sa ním nakazení boja a štítia akéhokoľvek ľudského kontaktu, akéhokoľvek spoločenského styku, akejkoľvek blízkosti, v prvom rade všetkého, čo nás kedy robilo ľuďmi.

Predošlé totalitárske režimy dosahovali tento nedostatok kontaktu a dôvery prostredníctvom sietí udavačov.

Tieto siete sú súčasťou kampane strachu aj dnes, sú podporované zhora a spontánne sa šíria aj zdola ako dôsledok pociťovania strachu a tiež cvičenia predchádzajúcich zámerov malého zla zo strany málo zlých jednotlivcov.

Potenciál novej totality

Dnešný totalitársky potenciál je však oveľa horší. Dnes režimy usilujúce o úplnú tyraniu dohnali strachom a vymývaním mozgov veľkú väčšinu ľudí k tomu, že automaticky neveria žiadnym iným ľuďom.

Človek sa už viac neobáva toho, že je niekto ďalší udavač, ale bojí sa samotnej existencie ďalšej ľudskej bytosti.

Za takých okolností sa stáva nemožným akýkoľvek druh ľudských vzťahov, počnúc osobným priateľstvom a láskou, priateľskými spoločenskými stretnutiami a klubmi, až po spoločenské a kultúrne hnutia.

Hrozí, že sa to stane koncom samotného pojmu zdieľanej ľudskosti a že bude nahradené mraveniskom otrockých atómov, neuvedomujúcich si nič iné okrem strachu a tej najprimitívnejšej starosti o potravu a prístrešie. Táto starosť je už niektorými experimentátormi rovnakým spôsobom umožňovaná alebo odopieraná podobne, ako sa to robí s laboratórnymi potkanmi.

A čím viac sa ľudia boja a štítia doslova fyzickej existencie všetkých ostatných ľudí, tým viac situácií dozrieva pre každú epidémiu vraždenia, počnúc rastom násilia a vrážd, pokračujúc nastávajúcimi davovými lynčmi, pogromami až po vyhladzovacie kampane v nacistickom štýle.

A to je hlavný cieľ systému. Je to logický koniec toho, kam vedú všetky dnešné trendy. Všetko je to prehlušované epidémiou, ktorá objektívne je len o niečo náročnejším chrípkovým obdobím než zvyčajne.

Záver

Prečo sa chcú ľudia kvôli niečomu takému malému vzdať a zahodiť všetku realitu a budúce vyhliadky na zdieľanú ľudskosť, šťastie, slobodu, pohodu?

Je toto naozaj konečný totalitársky kult smrti, zemegule ako jedného masívneho Jonestownu?

Zatiaľ sa zdá, že práve to väčšina chce. Ak si naozaj neželajú toto uskutočnenie vesmírnej smrti v duchu, emóciách a tele, mali by radšej vyskočiť zo svojho strachom vyvolaného mentálneho delíria skôr, než bude príliš neskoro.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: off-guardian.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Historik, archivár, sanskrtista, védista Jan Kozák /You Tube/, ktorý sa venuje podstate judaizmu – veľmi často poukazuje na tzv. ducha zámeny – pojmov, obsahu slov – viď dnešný sionistický newspeak.

  Teda – ak slovo – fileo – znamená mať rád, uprednostňovať – prečo niekto nazval pederasov /bežný výraz z basy/ pedofilmi?! No preto, že potrebuje vniesť chaos a neistotu do bežných vzťahov, keď absolútna väčšina ľudstva deti chráni a má rado – teda – každý rodič, starý rodič, súrodenec, učiteľ, tréner, sused, skautský vedúci – ktorý má rád deti – je pedofil?! Ešte raz – v base tomu hovoria pede-ras!

  Odporúčam pozrieť film „Hon“. V podstate ide o konfabuláciu dievčatka, ktoré – ako v podstate žena – neznesie odmietnutie, keď sa jej vychovávateľ ohradí proti jej bozku na ústa. Ohrdnutá ženská je najpomstychtivejšia ženská. A môže mať 50 a môže mať 7. Čo to urobí s celou komunitou? A pritom – ako vieme – sieť tých skutočných pederasov funguje ďalej. Je otázne, či film podvedome nenabáda byť tolerantnými k skutočným pederasom /v cirkvi napr./. Osobne som zažil, keď ma ako 17-ročného odchytili dve chlapiská z ulice /išiel som si kúpiť desiatu počas brigády/, lebo 16-ročná dievčina – učila sa za predavačku, si ma splietla s niekým /v jej predstave/, kto sa ju údajne pokúsil znásilniť – a veru bola dosť škaredá – „takže kto by to s ňou chcel dobrovoľne, že“ – skrátim – konfabulácia znamená vieru v skutočnosť vyfabulovaného deja. Je to psychopatia. Netrpia ňou chorobní luhári – trpí ňou ich celé okolie!

  Covid 19 je obrovská konfabulácia! Kto ňou trpí?!
  https://www.freefilm.to/film/hon

  • ,,Mám podozrenie, že väčšina internetových štváčov policajného štátu nie sú v srdci len fašisti, ale aj potvrdení mizantropickí samotári, ktorým absolútne nezáleží na ľudskej blízkosti.),, toto sedi, raz mi jeden takyto troll tvrdil, ze si mam cez internet objednavat tovar, nemam chodit do obchodu, ked nechcem nosit rusko!!!

 2. Ďakujeme za ďalší článok, ktorí nám otvára oči. Včera som vypočula jedno pekné dlhé video Dr. Mercolu s Dr. Aseem Malhotra (britský kardiológ) čo máme robiť v tejto dobe, ako sa chrániť, ako zdravo žiť, pridávať si vitamín D3 (ja osobne roky používam D3 vit. v Bio olivovom oleji z webu Bádateľa), na čom máme variť, nejesť žiadne polotovary, fast foody, jesť len v rozmedzí ôsmich hodín (robiť prerušovanú hladovku) vyhýbať sa stresu, pravidelne cvičiť, vyhýbať sa cukru, sladeným nápojom …

 3. Vláda USA v tom nemá prsty. „Pandemii“ spustila skupina nejbohatších osob na světě tzn. bankéři, B. Gates, Soros atd. s cílem nastolit totalitu a postupně snižovat počet obyvatel na Zemi.

  • Tak Trump určite nie, to je pravda.
   Aj na opačnej svetovej strane poznám dvoch rozumných vodcov – no aj tí, podobne ako Donald, majú davy svojich neprajníkov…
   Zdá sa, že týmto vodcom-dobrákom ide každú chvíľu o život…ležia v žalúdku svojich neprajníkov-opozičníkov až v takej miere, že poniektorí z nich sú schopní ohroziť aj ten svoj život, len aby pravda a dobro národa boli navždy pochované.

 4. cast z knihy:
  https://ulozto.sk/https://ulozto.sk/file/u4TBlEoJYSGW/sidorov-g-a-chronologicko-ezotericka-analyza-2009-mp3

  A co jsme četli v Bibli? Jehova vybírá ze spícího Adama žebro, formuje z něho ženu Evu –
  jeho budoucí manželku… Je to tak? – zeptal se.
  Mlčky jsem přikývl.
  Tak o co tu jde? Rozeberme to spolu.
  Kniha 2 Část 1
  Nejdříve – genetická kopie, to se ve vědě nazývá klonování, pak získání potomstva od tétokopie, – začal jsem uvažovat. – To znamená, také inbreading.
  Ale dvojitý, nebo zesílený, – rozvíjel mou myšlenku vědmák. – To křesťané se nám pokoušejídokázat, že Adam a Eva jsou prapředky celého lidstva, ve skutečnosti však, pokud přečteme Tórupozorně, přesvědčíme se o něčem jiném: ukazuje se, že Adam měl před Evou manželku – Lilit. Kain,jeho syn, místo toho, aby byl potrestán, se dostane pod ochranu Jehovy. – Vzpomeň si, – obrátil se kemně šedovlasý. – Co říká Kainovi Jahve-Elonchim: “Za každého, kdo zabije Kaina, náleží
  sedminásobná pomsta.“, nebo „I učinil Jehova Kainu znamení, aby ho nikdo nezabil, když se s ním
  potká“. Kdopak ho mohl zabít, když na Zemi lidé ještě nebyli? To znamená, že planeta byla osídlena.
  A pro lumpa byla zapotřebí ochrana. Mimochodem, co ukazuje Tóra v obrazech Ábela a Kaina? –
  zeptal se vědmák. – Namáhej si hlavu, možná pochopíš?
  Děda se opřel o židli, natáhl nohy a s úsměvem se díval na moje rozpaky.
  Podle toho, že Kaina se nesměl nikdo dotknout, Jehova ho potřeboval. – uvažoval jsem. Správně, jsi na dobré cestě, – povzbudil mě stařík.
  Otázka je, proč ho potřeboval, – pokračoval jsem. – Čím se mu tak zalíbil? Snad svou dravčí povahou?
  Právě dravčí – správně jsi to zpozoroval, – znovu mě povzbudil děda.
  Tak, došlo mi to! – zvolal jsem. – Genetický neandertálský lovecko-spotřební neboli dravčí
  komplex zdědil po otci a matce v plné míře pouze Kain. U Abela se tento komplex, jakkoli o to Jahve
  usiloval, nevytvořil. Je zde zřejmé paralelní rozštěpení po dvou liniích. Po linii vlastní člověku, a po linii zvířete. A vražda Abela Kainem – to je jen akt výběru: nepotřebná dědičná linie musela být
  přerušena. „Jahve“ o ni neměl zájem. Potřeboval potomky ne Kaina, ale děti lživého, závistivého azlého Kaina. Proto si Kain pořídil hned několik žen. To také dokazuje, že Adam a Eva nebyli předkyani árijců, ani černochů, ani semitů. Nejspíše byli prarodiči rodu vyvolených, kteří vyšli zesemitského etnokokonu…
  Bravo, – pochválil mě šedovlasý. – Umíš myslet! Jen si sám nevěříš. Nepotřebuješ tolikučitele, jako spíše postrkovače, – zasmál se stařík. – Tak co, budu si muset zahrát na postrkovače! –
  dokončil ironicky. – Pojďme ale dále. Skončili jsme u toho, že „vyvolení“ jsou osoby s pevně
  vlisovaným do jejich DNK genovým lovecko-spotřebitelským neandertálským komplexem, rozebrali
  jsme i technologii procedury „vlisování“. Ta je též spolehlivá. Například, tentýž akt klonování.
  Důležité však je, proč tolik starostí? Není srozumitelný smysl „vcementování“ dravčího
  spotřebitelského genového bloku do genomu Homo sapiens sapiens? Pokud to tušíš, povídej, rád si tě
  poslechnu, – zase mě oslovil šedovlasý.
  Myslím, že to je prosté, – začal jsem svůj předpoklad. – Zřejmě proto, aby žádné vnější
  genové vlivy nemohly u vyvolených narušit jejich vnitřní podstatu.
  Naprosto správně! – znovu mě stařík pochválil. – K tomu lze dodat, že tento zlověstný genový
  komplex se u nich – u Židů – dědí ne po otci, ale po matce. To je také vychytralé, protože „vyvolení“
  podsouvají své krasavice našim dutohlavým vládcům. Přes ně pak genový dravčí blok pronikl do
  všech vládnoucích elit Světa. Myslíš si, že hospodáři západní civilizace zbožňují Židy? Vůbec ne.
  Oddané tupohlavé otroky obvykle přezírají. Pro ně jsou Židé pouze nositeli nevýrobního, dravčího,přisvojující si cizí, genového komplexu. Tak řečeno, svérázná doprava škodlivé dědičnosti, alepodstata není v nich, není v Židech, ale v tom genetickém hospodářství, které je jim vlastní a které
  mohou lehce předat jiným národům. Svého druhu – genetická nákaza, proti níž my, potomci Árijců, nemáme žádnou imunitu.
  Starý vědmák se odmlčel, nalil si plnou sklenici šťávy, totéž pokynul udělat i mně. Když jsme pak vypili mošt a zakousli voňavého chleba a medu, pokračoval:
  Nabízení svých žen perspektivním árijským mužům je jen část celé věci. Za-prvé, ne všechnyŽidovky jsou krasavice, za-druhé, málo Rusů, Němců či jiných Evropanů má v oblibě černovlásky…
  Ale mají v záloze mnohem efektivnější metodu přenosu zvířecího přivlastňovacího komplexu.Funguje už dávno. A hlavní housle v něm hrají židovské ženy.

  str 68:
  TAJEMSTVÍ OBŘADU OBŘÍZKY. VLIV JADER VĚDOMÍ NA LIDSKOU
  PSYCHIKU
  -Z mých slov by mohl vzniknout dojem, že celá záležitost se týká jen ve vymývání mozků a
  zvrácené genetiky. Není to tak jednoduché – pokračoval ve svém vyprávění stařík. – Existuje ještě jedna technologie zasahování do vědomí „bohem vyvolených“. Bez ní by rabíni sotva mohli řídit svéstádo.
  -Co je to za technologii? – zeptal jsem se.
  -Obřízka osmý den po narození, právě v osmý den, ne později a ne dříve…- řekl stařík, hledaje
  nějaký sešit. – Tu, koukni. – Ukázal na kresbičku v sešitu.
  -To je silové schéma člověka. Před tebou je 7 energetických center či jader vědomí. Nejdříve jenazvu podle křesťanské tradice, potom přejdeme k védické. Vidíš, spodní jádro – po křesťansky„zarod“. Nad ním leží silové jádro „břicha“, ještě výše „jarlo“, potom jde „srdce“, „hrdlo“, „čelo“a„pramen“… Teď se podívej: tři dolní jádra jsou spojena ve „stříbrné carství“, vyšší tři v „měděné carství“ a tři horní v „zlaté carství“. Každé carství má podle křesťanské tradice svůj typ vědomí.
  Všimni si, že „jarlo“ a „hrdlo“ patří zároveň do dvou carství. „Jarlo“ do stříbrného a měděného,„hrdlo“ do měděného a zlatého. I „jarlo“ i „hrdlo“ jsou přechodná pohraniční centra. Pamatuj si to, jeto důležité. A teď projdeme silové schéma člověka z hlediska védické tradice.
  -To, co mi tu ukazuješ, na východě nazývají acharatním sloupem nebo čakrami.
  -Ano, vím, – přikývl stařík. – Ale nepřerušuj a poslouchej. Jak víš, křesťanská tradice vyrostlaz védické, ale křesťané okopírovali pouze vnější stránku. Celkově je vše v pořádku – tři úrovně vědomí. Asi jim to plně stačí… Ale za palubou chápání a vědomí zůstaly hlubiny, které nás právě zajímají.
  -Co jsou to za hlubiny? – zeptal jsem se.
  -Frekvenční složky centrů vědomí. Například, nejspodnější centr, neboli „zarod“ se dříve nazýval „jádrem Peruna“. Ten má těžkou energii, která obsluhuje nejen práci orgánů, ale také dává člověkufyzickou sílu pohybu. Barva „Perunova jádra“ je červená. V oblasti vědomí červené centrum formuje materialistický světový názor, je to centrum holé logiky, silového řešení problémů, centrum úsilí o
  nahromadění materiálních statků a moci. Druhé centrum, křesťansky „život“ a védicky „Velesovo jádro“. Frekvenci vibrací má jinou, a jistě víš, že má oranžovou barvu.
  -Přikývl jsem.
  -Dobře! – usmál se lektor. – Oranžové jádro je centrem tvůrčího základu v člověku. Všechny druhy tvořivosti jsou založeny právě v něm. Veliký
  Veles, jako i druzí bohové, je ztělesněním Rodu. Je zodpovědný za energii tvoření. Později pohádkáři z Vědy vymysleli, že Veles je i bohem materiálních
  statků, ale to je hloupost. Všechno materiální patříPerunovi. Ten je ochránce hmoty, proto má i válečnou podobu Ruevita. „Jarlo“ je žluté hvězdné centrum. Do
  něj vstupují všechny druhy vesmírných silových proudů, a v něm probíhá distribuce sil do jader vědomí. Právě v něm se začínají formovat v člověku nejvyšší duchovní vlastnosti jako svědomí, ušlechtilost, oddanost všemu
  živému i neživému, soucit a intuice… Na žlutém centru, či podle védické tradice, na jádru slunečního Daždboga, Jarily či Kupaly končí „stříbrné carství“ vědomí člověka.
  Když jsou otevřena všechna 3 carství vědomí – člověk je materializován, má vyvinutou tvořivost, je energický a má přístup k vyšším duchovním úrovním
  vědomí. Jde o jeho přání, zda klesne níže, nebo bude stoupat vzhůru. Může si vybrat.
  -A teď se na chvíli vrátíme k židovské obřízce. Osmý den se v člověkovi plně probouzí jen centrum vědomí – „jádro Peruna“. Druhé, oranžové centrum se aktivuje, ale neprobouzí se. A v té době se provádí obřízka. To je silná bolest! Nyní se všechna energie, zahrnující jádro vědomí, spotřebovává na zhojení rány. Utíkají dny a týdny. A časem se s bídou zapojí oranžové centrum tvořivosti, a ještě centrum sexuální orientace, ale do centra Daždboga se síla zapojení nikdy
  nedostane. Proto před Židy je jediná cesta – dolů, k materiálnímu a k moci. Proto mnozí z nich neznají ani stud, ani svědomí, ani stálou srdečnou lásku.
  -Co mi to vykládáš za příšernosti, – vyskočil jsem z lavice, – copak lumpové, kteří vytvořili judaizmus a vše, co je s ním spojeno, se ze svých činů nikdy nebudou zodpovídat?
  -Jednou určitě budou a soudit je budou ne „gojové-akumi“, nýbrž sami Židé, ti z nich, kteří bez ohledu na vše zůstávají i nadáli lidmi s velkým L. Je jim však velmi těžko, s oporou jen na logiku lámat v sobě kódy, a přes vědomí, skrze práci levé poloviny mozku, pokoušet se donutit k práci pravou polovinu. Nevěřícně těžké je učit se milovat, být svědomitý, když nemají představu osvědomí. Učit se studu, když do tebe od dětství vkládali kód, že Židovi stud jen překáží, a přesto
  mnozí Židé jdou touto cestou. Jdou, nehledě na nic, přezíraje ostrakizmus soukmenovců a dokoncesmrt. Znám takové, a někteří se stali navždy mými přáteli, – dokončil svou myšlenku stařík.
  -Mluvíš o nich jako o hrdinech, – poznamenal jsem.
  -Oni jsou skuteční hrdinové – usmál se děd. – Ba více – velcí hrdinové. Mnohem větší, …

  • Diablove bludy!!!

   • Každá fikcia vyjadrovaná v prítomnom čase je ilúziou autentickosti. Silný príbeh nerovná sa pravda. Dokonca aj každý reálny svedok určitej dramatickej udalosti si to podáva len zo svojho uhla pohľadu. Ten úryvok – je to typické neochronologické dielo – tak ako Holýúd prepisuje dejiny.

    TREBA DOČÍTAŤ DO KONCA A ULOŽIŤ SI! Aj pre toto – kvôli výskumu Lužickej kultúry našich predkov bola zavraždená Martina Kušnírová. Ak je prioritou rozvrat národného štátu – je prioritou aj rozvrat jeho histórie! Bodka!

    „Slovákom nedávno genetici potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity. Zistili, že vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8 000 rokmi, teda v mladšej dobe kamennej – v neolite. Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť (Veritas premitur, non opprimitur – Titus Livius, Seneca ml. a ďalší).

    Molekulárna genetika v posledných desaťročiach urobila priam neuveriteľný pokrok. Po rozšifrovaní biogenómu bol rozšifrovaný ľudský génom a v krátkom slede aj historický genofond moderných národov. Výsledky vedeckých analýz genofondov jednotlivých národov spochybnili alebo dokonca vyvrátili niektoré tzv. „večné pravdy “ historiografie, čo v daktorých krajinách vyvolalo „zemetrasenie“. Stručne opíšem príčinu takéhoto „zemetrasenia“v susednej krajine.

    Mnohí, aj súčasní maďarskí historici a politici ešte stále tvrdia, že slovenský element sa usadil v oblasti severokarpatského oblúku a niektorých pridunajských nížin až v neskorom stredoveku, a to hlavne priesakom valaskej kolonizácie. Súčasne jedným dychom vyhlasujú, že po Hunoch a Avaroch, ktorí prišli do strednej Európy v 4. resp. 6. storočí, do oblasti Dunajskej kotliny prišli Maďari v poslednom desaťročí 9. storočia a sú tu dodnes. Napr. bývalý maďarský prezident A rpád Gôncz v čase svojej oficiálnej návštevy v roku 1995 počas prednášky v Oxforde „pobavil“ prítomné politické a vedecké publikum, keď vyhlásil, že „po Avaroch prišli Maďari, ktorí sa ako prví usadili v Karpatskej kotline (Dunajskej kotline – pozn. aut.) a sú tu dodnes. „“
    http://www.chelemendik.sk/Slovaci_su_tu_uz_8000_rokov_184448121.html

    https://www.mojevideo.sk/video/26be8/co_si_itzhak_frey_mysli_o_slovensku_a_slovakoch.html

  • Jan Berežný

   Zdravim, soubor na uloz.to uz neni, nahrajete ho znovu?
   V klude mi prosim, dajte vedet na moj email – [email protected].

   Dakujem Janko.

  • Prekopírovala som jeden blog pod týmto článkom:
   Objednávka je zadaná, depopulácia planéty. Keď to nepôjde očkovaním, vypustia smrteľnejšiu variantu vírusu.

 5. Definitiva

  Veličko: Človek je stádovo tlupová dvojnohá opica. Stádo preberá názory vodcu a tlupa slúži na dosahovanie cieľov.

  Človek bol stvorený, jeho genetika sa len málo odlišuje od zvierat a stádové správanie človeka je rovnaké, ako u zvierat. Človek je ovládaný pudmi a nie rozumom, potrebuje si ukojiť svoje pudy ihneď a za každú cenu, zabíja, ničí zdroje planéty nutné pre život, žije pre okamih, pre dnešok a nemyslí na zajtrajšok, na svoje deti, na poslanie bytia človeka na Zemi a vo Vesmíre.

  Napriek tomu sa hlavne v bielej, najtvorivejšej rase, nájdu jedinci, ktorí majú poznanie a postavia sa na odpor elitám, tí sú fyzicky likvidovaný. Človek je tisícky rokov vystavený režimu sociálneho parazitizmu elít na úkor stáda. Stádo je na jednej strane potrebné, ak treba tvoriť a budovať technosféru, na druhej strane je akltívne potláčaná jeho genetika, aby si elity udržali moc. Genetiku mení hlavne strava, vitamíny, minerály, oxidačné procesy, kyslé metabolity, poruchová genetika plodí duševne slabých jedincov. Chlór, fluór, bróm sú pridávané do potravín, vody, zubnej pasty…čítajte zloženie, EM žiarenie, 5G, plasty a ich odpané produkty /svet je nimi zamorený, niekto dovolil výrobu plastov bez toho, aby bola vyriešená ich likvidácia/, génová manipulácia, dnes v súvislosti s vakcínami, pesticídy /niet človeka, čo ich nemá v moči/.

  Všetko sa pekne zabalí do pozlátka a predloží tupému stádu ako vec, ktorá im zlepší život. Napr. fluór a zubný kaz, je to obrovské klamstvo.

  Krízové riadenie ľudstva spočíva v tom, že najskôr sa vyvolá kríza, chudoba, utrpenie, choroby a potom elity ľudstvu ponúknu riešenie zabalené do pozlátka. Bieda z korony a zdravie z vakcíny!!!

  Tomuto je možné čeliť len vzdelaním, vzdelávať sa človek musí celý život, sám. Ľudský život je krátky na pochopenie fungovania sveta, preto je dôležité dedičstvo predkov, ich poznanie, deti musia začínať tam, kde rodičia končia s poznaním. Čiže predpokladom ovládnutia stáda je školstvo, ktoré produkuje nevzdelancov a toto je dnes splnené do bodky. Rodičov, ktorí nútia deťom rúška, by som postihoval!

  Na druhej strane ľudská psychika si odmieta osvojiť čo i len zdravý spôsob života, každý si myslí, že jeho sa choroby netýkajú, každý je najmúdrejší, až kým nepríde rakovina alebo infarkt a aj potom sa spoliehajú na lieko-jedy a doktorov-dílerov farma firiem.

  Ľudstvo sa zbaví nešťastia, chorôb, biedy, SOCIÁLNEHO PARAZITIZMU BIBLICKEJ ÚŽERY, dlhu a úroku, až keď väčšina ľudstva sa vzdelá a bude žiť podľa podľa novej morálky.

  Dnes sa vyvoláva nenávisť, až občianska vojna, kedy hlupáci veria elitám a sú schopní zabíjať tých, čo vládnu poznaním a sú schopní zmeniť svet k lepšiemu. Hlupák zabíja mudrca a elity sa rochnia v blahobyte, ako v Starom zákone. Dôležité v tomto riadení ľudstva sú biblické náboženstvá, ktoré boli zmené z pôvodnej viery v prospech dobra, na ovládnutie stáda, náboženstvá stoja na dogmách, blokujú mozog, človek neprijíma fakty, nepoužíva logiku faktov, nehľadá poznanie, nekladie si otázky, učia človeka poslušnosti. A to najhoršie je krst novorodencov, ktorí nemajú poznanie, nevedia sa brániť a do smrti budú psychicky trpieť v zajatí cirkevnej dogmi. Je to teror a násilie na deťoch. V dávnej minulosti bolo kresťanstvo iné, o.i. krstili sa dospelí ľudia, ktorí preukázali poznanie z viery v Boha a sami o krst piožiadali, napr. Ariáni. Svetovláda všetky formy náboženstva nemilosrdne zlikvidovala a prežili len tie najhoršie, islam, katolicizmus a judaizmus, ktoré sú zdrojom všetkých kríz a biedy a sú nástrojom riadenia elít. Pravoslávni sa od katolíkov odlišukú len v nepodstatných veciach.

  Iba slobodná, ničím nespútaná duša, je schopná nového poznania a nových činov, nového a lepšieho žitia..

  • Pán Definitiva, pekne ste to napísali. Ja sa snažím pri nákupe potravín, kupovať menšie zlo (dobré už nekúpime) a vyhýbam sa tomu čo uvádzate.

 6. Pani MUDr. Carrie Madej v tomto videu vysvetľuje ako veľmi nebezpečné budú vakcíny proti Covidu, o transhumanizme, nanotechnológii čo zmení naše dna:
  https://www.brighteon.com/f6465304-2a0f-4e7d-a5ee-f5e4eebc0c4b

 7. https://www.svetlosveta.sk/slider/vakciny-z-potratenych-deti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vakciny-z-potratenych-deti
  Opisujem názov článku:
  Biskup Schneider: Vakcíny proti korone z potratených detí musí každý kresťan odmietnúť aj za cenu mučeníctva.

 8. Dusan Belacik

  Nerobte si problemi z korona virusmi,ruskami na tvar z totality. ci z modrneho fasizu alebo z Amiricke nadvlady nAd svetom.Robte iba to co nas uci stalozelene historou overene ludove porekadlo: „VYSERTE SA NA VSETKO“A bude dobre.Odlahne vam.

 9. Ja sa čővidu nebojim a ani moja siroka rodina. Ved je to nadcha.

 10. na youtube.com existuje relácia Sám sebe lekárom, táto má č. 242 a hovoria tu MUDr. Peter Lipták a Ing. Marián Fillo – téma: Korona-hystéria a korona-tyrania
  https://www.youtube.com/watch?v=yUFyP6QYRp8
  Ja som to nevypočula, ale kto má čas nech to vypočuje.

 11. Jednoduchá

  Pre p.Jean – vďaka za výborné príspevky, ako vždy ! :-)…….
  Pre p.Definitívu – veľmi výborný príspevok, súhlasím s Vami vo všetkom, až na tých lekárov, kz.môžu byť aj v terajš.dobe ,,naklonení nielen tomu západ.štýlu liečby – ,,lentilkami“, ale niekt.z nich sú už prepoj.na ten vých.štýl- napr.p.Sineľnikov- ten má výbor.knižky , p.Vojáček Ján- od neho som dnes pozerala video ,,Uzdraveí ženy a muži vesvé roli“- ozaj veľmi prínosné !… Vašim názorom som veľmi naklonená, sú podobné tým mojim :-)…….
  Pre Mariku – máte zaujím.príspevok od p.Sidorova, určite sa oplatí pozrieť si to…..
  pre p.Maroša – ďal.mimor..tip na film, a ešte keď ste podob.skúsenosť zažil …….
  Želám všetkým skutoč.bádajúcim dobrú noc :-)…………….

 12. Každému triezvo uvažujúcemu človeku musí byť nad slnko jasné, že nositeľmi vírusu sa stávajú zaočkovaní, a teda oni sú pre ľudí s oslabenou imunitou potenciálnym zdrojom nákazy…a nie tí druhí, nezaočkovaní, ako sa nám to snažia natĺcť do hláv naši farmakolekári. Prečo z nás robia idiotov? Počaril im Nietzsche charakterizáciou človeka ako stádového tvora? Alebo prebrali štafetu po farároch, ktorým sa na zaradenie svojich veriacich viac pozdával bližšie špecifikovaný druh – ovce? …čo sa týka včlenenia nás ľudí do košiara – najsmutnejšie je, že ani ten prvý, ani tí druhí menovaní sa zas až tak veľmi nemýlia…

 13. Keďže na náhody neverím – zaujímavý obsah slov v úryvku recenzie k filmu – ktorý mal-má formovať informačné pole…
  „jeden aktivista a blogger (Jude Law) začne tvrdit, že veřejnost nedostává pravdivé informace o skutečném dění, čímž vyvolá epidemii paranoie as strachu stejně nakažlivou jako původní virus. . Obyčejní lidé se zároveň snaží přežít ve společnosti, která se prakticky zhroutila.“

  Jude Law, obyčajní ľudia, epidémia paranoje, zrútená spoločnosť…
  https://www.freefilm.to/film/nakaza

 14. „Slovenské elektrárne (SE) museli pristúpiť k odstávke Elektrárne Nováky (ENO) kvôli zamestnancom, ktorí mali pozitívny test na nový koronavírus. Situáciu spoločnosť rieši, výpadok vo výrobe elektriny nahradila výrobou najmä z jadrových elektrární. (TASR)“
  https://www.aktuality.sk/clanok/828055/koronavirus-online-slovensko-6-oktober-2020/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok3&utm_campaign=HP-azet-new

  He! Ku.va! Zamestnanci jadrových elektrární sú imúnni! Pochopiteľne – veď sú permanentne ožiarení! Takže ešte poprosím – odstavte tých covid buzerantov v armáde, v polícii, u hasičov, u vodárov, atď., atď. Odstavte celý buzerantský covid štát! Nikto nie je chorý, nikto nemaróduje – ale všetci sú nakazení! Debilizmom!

  Otázka – a kedy odstavíte /a kto to má vlastne urobiť, že/, tú covid-buzerantskú vládu debilov?!

  Vláda debilov znamená vaša vláda debilov vy debili!

  • Z pohľadu riadenia sociálneho supersystému je odstavenie energetiky útokom na samotný supersystém!
   Ergo – Matovičova vláda dala odstavením Novákov signál nadnárodnému riadeniu, že je pripravená odstaviť Slovenskú republiku ako štát – ako sociálny supersystém! A to je jednoznačne vlastizrada! A za tú sa popravuje! Stačiť bude jedenkrát – aj keď by za núdzového stavu tohoto debila Matoviča mali povesiť na dvakrát!

   • “ ČEZ v září oznámil, že od října sníží cenu elektřiny pro domácnosti napříč ceníky v průměru o devět procent. Úspory slibují i další dodavatelé, důvodem je pokles velkoobchodních cen.

    „Jde o očekávaný krok. Vývoj velkoobchodních cen na burze totiž umožňuje, aby prakticky všichni dodavatelé zlevnili ceny pro konečné odběratele. Lišit se bude jen načasování úpravy cen. Vítám, že rozhodující dodavatelé přistoupili ke zlevnění už na začátku topné sezony, a nikoliv až na počátku nového roku, kdy jsou změny ceníků tradičně nejčastější,“ řekl dnes analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

    Grochál uvedl, že v distribuční zóně ČEZ Distribuce klesnou také ceny fixních produktů innogy, například nejprodávanějšího tarifu elektřina Optimal.
    https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cez-innogy-elektrina-plyn.A201006_115921_ekonomika_misl

    Čiže – na Slovensku sa nebudú zaorávať pomaranče aby sa udržala ich cena. Odstavením Novákov musia vyjsť nákupcovia elektriny viac na „svetový“ trh. A tu je vidieť, ako Matovičova vláda slúži nadnárodným záujmom. Čo tak byť – Matelko – „sebestačným-selfíčkovým premiérom“ povedzme na Cypre?!

    Takže – poďme si zatipovať, keďže začiatkom roka na Slovensku médiá avizovali 15%-né zvýšenie cien elektriny ku koncu roku – pôjde cena dole, alebo pôjde cena hore – keďže „chceme byť“ zelenší ako najzelenší EU komunisti.

    Keď vládnutie jednoducho baví!
    https://www.infovojna.sk/article/video-servilni-redaktori-sa-zabavaju-so-slachtou-ktora-svojimi-protiepidemickymi-opatreniami-likviduje-ekonomiku-a-slobody-obcanov

 15. Jednoduchá

  Vďaka všetkým za výborné príspevky, no ten posl.od p.Maroša ,,trafil klinček po hlavičke“ :-(….naša vláda miesto riešenia rôz.záležitostí si v parlamente ,,robí selfíčka“, aby o niečo ,,neprišla“ …..no tak toto mi príde ako konanie x – ročných, nezrelých osôb!…… a k tomu 1 má náhubok a 2. nie! …p.Matovič, však ste na čele vlády, mal by ste isť príkladom, vrátane členov Vašej vlády?! :-(((……..no ale asi sa to tak nikomu náramne hodí- vodu kázať, a sám bude víno piť !………
  Nedajme sa Slováci, nestrácajme ,,zdravý sedl.rozum “ !……..
  Želám všetkým pekný večer :-)………………….

Pridajte komentár

*