20 vecí o obrne, ktoré ste nevedeli (a ako to súvisí s dneškom)


Print Friendly, PDF & Email

20 vecí o obrne, ktoré ste nevedeli (a ako to súvisí s dneškom)

(Jason Christoff, jchristoff.com) – Ochorenie zvané obrna kedysi, nie až tak dávno, sužovalo svet. Týkalo sa hlavne detí, ale neraz postihlo aj starších a pre zasiahnutého mohlo mať až smrteľné následky. Ak to aj ľudia prežili, zvyčajne ostali s doživotným postihnutím.

No a potom, niekedy v polovici 20. storočia, prišlo očkovanie a obrnu takmer zázračne znieslo s povrchu zemského. Teda, aspoň tak to tvrdia oficiálne zdroje.

Je tomu naozaj tak, alebo nám oficiálne zdroje opäť raz nehovoria celú pravdu či dokonca bezostyšne klamú?

V tomto článku vám prinášame informácie o ochorení obrna, ktoré nedávno publikoval známy aktivista Jason Christoff na svojej internetovej stránke.

Tu je 20 vecí týkajúcich sa obrny, o ktorých ste doteraz pravdepodobne nevedeli:

1. Pesticíd bežný v 19. storočí sa nazýval parížska zeleň. Zelená tekutina, lebo išlo o kombináciu medi a arzénu alebo olova a arzénu – čo sú jedny z najznámejších toxických látok, aké ľudstvo pozná.

Tento supertoxín sa používal aj ako farbivo, v mnohých produktoch, napríklad v tapetách a náteroch.

V tom čase sa naň zameriavali detektívky o vraždách, keďže arzén bol známy ako veľmi účinný spôsob zainscenovania vraždy „z neznámych príčin“, pretože zabíja, no je ťažké ho odhaliť, keď obeť otrave podľahne. (zdroje: history-magazine.comwikipedia.org)

2. Tento pesticíd fungoval tak, že spôsoboval neurologické poškodenie škodcom, zapríčiňujúc zlyhanie orgánov.

3. Symptómy obrny sú totožné so symptómami neurologického poškodenia, spôsobujúcim orgánové zlyhanie.

4. Otrava ťažkými kovmi ako sú olovo, ortuť a iné podobné ťažké kovy sa prejavuje léziami na nervových tkanivách, ktoré znamenajú, že toxín ničí nervovo-komunikačné dráhy spájajúce mozog s orgánmi v tele. (zdroj: youtube.com)

5. Obete obrny majú v nervovom tkanive lézie, ktoré spôsobujú zlyhávanie orgánov v celom tele (pľúca, srdce, nervy, ktoré riadia chôdzu, atď.)

6. Epidémie obrny sa diali v lete, len počas doby rozprašovania pesticídu (nie v zimnom či jarnom období, keď bolo málo slnka a vlhko, v porovnaní s epidémiami iných ochorení).

7. Obrna nemala a nemá ŽIADNU schopnosť šíriť sa z infikovaných obetí na neinfikované. Obrna infikovala zhluky ľudí v tých istých oblastiach, náhle a rýchlo. (zdroj: reducetheburden.org)

8. Rodičia často uvádzali, že svoje deti nachádzali paralyzované v jabloňových sadoch a ich okolí.

Jednou z plodín, ktoré sa v tej dobe najviac postrekovali, boli jabloňové sady látkou arzeničnan olovnatý alebo meďnatý (zdroj: wikipedia.org)

9. Americký prezident Roosevelt ochrnul zo dňa na deň počas letného pobytu na vidieku, kde rástlo veľa plodín a boli tam aj jabloňové sady. Deň predtým tiež plával v zálive, ktorý bol silne znečistený splaškami priemyselných hnojív.

K týmto epidémiám, spojeným s ochrnutím, dochádzalo práve v lete, lebo s dozrievaním plodín sa ich postrekovanie extrémne toxickými chemikáliami zintenzívňovalo.

Pesticídy, o ktorých hovoríme, mali ZA ÚLOHU ukončiť škodcom činnosť nervového systému, čo je „obrna“… ktorá je a vždy bola spoluvinníkom spôsobovania otravy obyvateľstva priemyslom, vládou, vedou a medicínou.

Tí, ktorí nechápu stály historický záznam vládnutia jedného percenta najbohatších ľudí, spôsobujúceho otravu a vyhladzujúceho „tých horších“, by si mali pozrieť zdokumentované vedecké záznamy o eugenike.

10. Dr. Ralph Scobey a Dr. Mortind Biskind svedčili v roku 1951 pred Kongresom USA, že paralýza v krajine, známa ako obrna, je spôsobovaná priemyselnými jedmi.

Ďalej tvrdili, že teória o víruse bola zámerne vyfabrikovaná chemickým priemyslom a vládou, aby obe strany uchránila pred žalobou. (zdroj: westonaprice.org)

11. Na tomto odkaze nájdete skutočné svedectvo Dr. Ralpha Scobeyho pred Kongresom, v ktorom vysvetľuje, ako sa vláda, chemické spoločnosti a médiá snažili pred verejnosťou tajiť príčiny a liečbu paralýzy, klamne zvaľovanej na vírus, ktorý paralýzu nespôsobil.

Chemické spoločnosti otravovali jedmi celé národy a niektorí ľudia z vedeckých kruhov vyslovovali obvinenia, že sa to dialo zámerne pre zvýšenie moci skorumpovaných vlád nad následne nefunkčnými a otrávenými masami.

12. V roku 1956 vydala AMA (Americká lekárska asociácia) pokyn všetkým lekárom s licenciou na výkon lekárskej praxe, aby už viac neklasifikovali obrnu ako obrnu, lebo prídu o licenciu.

Akákoľvek paralýza mala byť odteraz diagnostikovaná ako AFP (akútna ochabnutá paralýza), roztrúsená skleróza, muskulárna dystrofia, Bellova obrna, mozgová obrna, ALS (amyotrofická laterálna skleróza, známa aj ako Lou Gehrigova choroba), Guillainov – Barrého syndróm (GBS), meningitída, vyvolaná poliomyelitída, transverzná myelitída, vírusová alebo „aseptická“ meningitída, čínsky paralytický syndróm, chronický únavový syndróm, atď.

Pod zastrešujúcim pojmom „akútna ochabnutá paralýza“ sa skrývajú ochorenia ako poliomyelitída, transverzná myelitída, Guillainov-Barrého syndróm, enterovirálna encefalopatia, traumatická neuritída a Reyeho syndróm. (zdroj: books.google.ca)

Toto bolo zariadené zámerne, aby verejnosť uverila, že obrna bola vyhladená očkovacou kampaňou proti obrne. Keďže však vakcína proti obrne obsahovala toxické ingrediencie priamo spájané s paralýzou, počet prípadov obrny (neidentifikovanými ako obrna) prudko stúpal… ale len v zaočkovaných oblastiach. (zdroj: vactruth.com).

Väčšina príbalových letákov vakcín dnes uvádza paralýzu ako potenciálny vedľajší účinok, no „preformulováva ju“ na Guillainov – Barrého syndróm, či jednoducho „paralýzu“.

Toto je zámerne určené k zmäteniu chápania verejnosti, čo paralýzu spôsobuje, a tým je otrava ťažkými kovmi plus vakcínou vyvolaná autoimunita… čo nakoniec vedie k napadnutiu tela a ničeniu jeho vlastných dráh nervového systému, v zúfalej snahe zbaviť sa injekčne podaných toxínov.

Guillainov – Barrého syndróm a paralýza, uvádzané ako vedľajšie účinky vakcíny, sú tiež spôsobom, ako zavádzať verejnosť a držať ju čo možno najďalej od spojenia si súvislostí okolo tohto medicínskeho balamutenia s obrnou.

Hliník a ortuť (jedno alebo druhé) sú dnes ingredienciami väčšiny (ak nie všetkých) vakcín a u oboch bolo dokázané, že spôsobujú paralýzu a deštrukciu motorických neurónov… známu pod mnohými rôznymi menami, v závislosti od toho, ako veľmi vás chce vedecká či lekárska autorita prítomná v miestnosti toho dňa zmiasť. (zdroj: youtube.com)

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

13. Na prvej vakcíne proti obrne pracoval Dr. Jonas Salk a pokusy na ľuďoch s použitím tejto vakcíny sa zámerne vykonávali na sirotách vo vládou či cirkvou vedených inštitúciách, pretože tieto deti boli zraniteľné a nevyžadoval sa u nich žiadny súhlas rodičov, keďže nijakých rodičov nemali.

Vakcína bola „medicínou“ vyhlásená za „bezpečnú“ (ako sa deje vždy, hoci počas testov vakcína zabíjala a paralyzovala opice) a tá vakcína vyvolala obrnu u 40 000 sirôt, trvalo paralyzovala stovky a zabila najmenej 10 detí.

Všetky poškodenia a úmrtia, samozrejme, tie isté úrady, ktoré celú tú ohavnosť zinscenovali, bagatelizovali. Nazvali ju Cutterovým incidentom. Bol to sústredený útok na bezbranné deti ľuďmi, ktorí sa o ne mali starať. Otrávenie nevinných detí a potom výhovorky a ospravedlnenia s tým, že sa to už viac nestane.

Deje sa tento model aj dnes? Odpoveď je zrejmá.

V Cutterovom incidente, ktorý bol zámerne zacielený na bezbranné deti, sa zabíjanie detí vydáva za „veľkú pomoc vede“, vedúcej k lepšiemu pochopeniu ochorenia.

14. Ďalšia „vylepšená“ vakcína proti obrne, podaná stámiliónom ľudí, obsahovala opičí rakovinový vírus SV40, ako aj vírus spôsobujúci AIDS.

Na každom kroku cesty medicína naisto vyhlasuje, že už naisto vie, že tentoraz dali všetko do poriadku. Rovnaký príbeh vtedy, rovnaký príbeh teraz.

Jediné, čo je väčšie než kopa porušených sľubov medicíny a vlády ohľadom obrny, vakcín a eliminácie ochorení… je prudko rastúca kopa poškodených a mŕtvych tiel, keď medicína, veda a vláda naďalej uplatňujú neúspešné liečebné protokoly na silne zmanipulovanú a zmätenú verejnosť. (zdroj: youtube.com)

Rakovinové nádory, ktoré dnes ľuďom stále odstraňujú, sú poznamenané rakovinovými vírusmi SV40 z „bezpečnej a účinnej “a „vládou schválenej“ vakcíny proti obrne. (zdroj:http://bit.ly/1jGvysV)

15. V knihe Vírusová mánia špičkoví vedci z odboru vyhlasujú, že obrna nie je a nikdy nebola kvalifikovaná ako vírusové ochorenie, lebo sa nešíri z človek na človeka, ani zo zvieraťa na zviera.

Ak to nie je vírusové ochorenie, tak čo to potom je?

Odpoveďou je, že je to ťažký kov a iné formy toxickej otravy, ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú paralýzu (deštrukciu nervového systému). Dajte si to dokopy. (zdroj: scribd.com)

16. Podvod s obrnou, zaradený medzi desať najväčších medicínskych podvodov všetkých čias, je jasne opísaný v tejto vybranej kapitole knihy „Rušenie ilúzií“ od poprednej lekárky Dr. Suzanne Humphriesovej.

Dôvod, prečo sa na takéto medicínske podvody vynakladá toľko úsilia, je sústavne zasievať do verejnosti falošný strach z neexistujúcich vírusov a tiež ponúkať falošnú nádej a slepú vieru v toxické vakcíny a jedovaté lieky, ktoré celkový zdravotný stav verejnosti iba zhoršujú.

Prečo by to niekto robil?

Aj v tomto prípade si zmätený občan potrebuje preštudovať eugeniku a dejiny tohto hnutia (a rodín, ktoré za ním stoja). Konečný výsledok je, bez ohľadu na medicínsku pascu, rovnaký.

Skupiny elít (parazitov), ktoré také podvodné operácie organizujú, zvyšujú tyranskú kontrolu nad chorobami oslabenou, moci zbavenou, deprimovanou, nespokojnou, dezorientovanou a ohlupovanou populáciou. Taká populácia sa ľahšie ovláda, okráda, manipuluje a takej populácii sa lepšie vládne.

V skutočnosti to nie je o obrne či vírusoch, ale o uvádzaní otravovanej populácie do chemicky lobotomovaného (mozog vyoperovaného) stavu, končiaceho zvýšenou dominanciou elity a vlády železnej päste.

Ako je možné, že sa 80% obyvateľov v Severnej Amerike stalo v našej technologicky najpokročilejšej ére extrémne nezdravými? Odpoveďou je… lebo toto mal systém vždy v pláne.

Vláda nad 8 miliardami ľudí prostredníctvom extrémne malej skupiny 50 000 ľudí sa dá dosiahnuť len tak, že tých 8 miliárd funguje v neustálom chaose… fyzickom, ekonomickom, duševnom a duchovnom. (zdroj: whale.to)

17. Na podobnú tému Jonas Salk, vynálezca prvej vakcíny proti obrne… napokon napísal knihu. Tá obsahuje jeho osobné názory na verejnosť ako takú a na to, ako má pod novou vedeckou diktatúrou napredovať spoločnosť.

Recenziu knihy vo forme videa (v angličtine) nájdete na tomto linku.

V knihe vyslovuje Jonas Salk niektoré svoje veľmi zaujímavé presvedčenia. Kliknite si na vyššie uvedené video a radšej pritom seďte.

18. Sú aj ďalšie údaje dokazujúce, že ochorenie, pripomínajúce symptómy obrny, zažívajú častejšie ľudia s nezdravou stravou.

Väčšiu pravdepodobnosť ochorenia a prejavenia obrne podobných symptómov majú vo všeobecnosti vyššiu ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať vakcínou proti obrne (a iným vakcínami).

Ochorenie nie je nedostatok jedu. Ochorenie je spôsobené nadbytkom jedov a zdokumentovaných toxínov vo všetkých SILNÝCH vakcínach!

19. V tomto videu (video z bodu 17) vynálezca vakcíny proti obrne vo svojej knihe pripúšťa, že účelom vakcíny bolo vyhladiť tých slabších.

20.tomto videu odhaľuje oslavovaný autor 9 kníh skutočný zámer všetkých vakcín, ako aj vakcíny proti obrne. Pravda nie je nikdy zložitá, zložité sú len lži.

21.tomto odkaze príbeh z NY Times pripúšťa, že vakcína proti obrne spôsobuje paralýzu, považovanú za obrnu… a pravda sa napriek tomu znova tají. Pravdou je, že toxíny dokážu telo paralyzovať a spomínaná vakcína proti obrne (tak ústna ako aj injekčne podávaná) je čistý jed a vždy ním bola.

Keď niekto v týchto dňoch a v tejto dobe hovorí o akomkoľvek ochorení, často len opakuje, čo mu povedala vláda, médiá, veda alebo medicína.

Ak ste to ochotní opakovať bez akéhokoľvek potvrdzujúceho výskumu či odporu, potom vás to vopred kvalifikuje k rýchlemu postupu hore pyramídou moci a k získavaniu jedného povýšenia za druhým.

Keď dnes niekto opakuje čokoľvek o obrne a jej eliminácii na základe vakcinácie, tak iba opakuje známe lži, rozprávané známymi luhármi.

Opakovanie toho, čo vám hovoria a inteligencia nie sú to isté. Opakovanie alebo inteligencia? Výber je na vás. Opakovači sú PEVNÍ VO SVOJICH PRESVEDČENIACH, no to, čomu im kázali veriť, NIKDY neskúmali. Taká pevná viera, nepodložená ŽIADNYM VÝSKUMOM, je nelogická a iracionálna.

Preskúmajte skrytú históriu obrny – ochorenia, ktoré nikdy nebolo. (zdroj: www.westonaprice.org)

Záverečná otázka

Ak kedysi mocní takto oklamali celý svet s obrnou, ako si máme byť istí, že dnes nás neklamú s … (však viete s čím).

Ako vidíte, znova sa raz potvrdzuje, že čím väčšie klamstvo, tým viac ľudí mu uverí, pretože si myslia, že veď predsa všetkých oklamať nemôžu. Ale môžu! Zamyslite sa nad tým.

Liečba osteoporózy

Autor: Jason Christoff, Zdroj: jchristoff.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Je pravdou, že ľudia v bielych plášťoch (v súčasnosti v skafandroch) ani v minulosti nezaháľali – už počnúc okamihom nášho príchodu na svet kde-čo do nás pchali. Akoby kolostrum od vlastnej matky novorodencovi na zabezpečenie si imunity nestačilo! Trestuhodné zásahy do práv človeka – už od mimina!
  Po najomieľanejšej, celosvetovo mediálne najpropagovanejšej a sťaby jedinečnej, „životzachraňujúcej“ anticovidvakcíne (a nie procovidvakcíne??) sa mainstreamom zatiaľ ešte nezmagorená časť občanov pravdepodobne začne vyhýbať akýmkoľvek očkovacím látkam. A možno aj bežným orálnym „liečivám“.
  Lenže naša spoločnosť aj naďalej mozog oviec v dostatočnom stave tuposti udržať musí. A to akokoľvek. Toxínmi zamorený vzduch či pravidelne znečisťovaná a potom ešte ďalšími jedmi „upravovaná“ voda je pre skupinu samovyvolených len veľmi slabou náplasťou na ich samoľúbe, krajne narcistické ego. A tak môžeme očakávať, že sa po našom odmietaní týchto novodobých unikátnych vakcín (a možno aj ďalších doterajších kvázi liečiv) strmhlav vrhnú na presúvanie toxínov možno aj do úplne všetkých potravín.
  Mali by sme si začať odkladať obaly aspoň z tých najpoužívanejších výrobkov a o štvrť roka ich zloženie porovnať s novšími. Verím, že aj náš obozretný Bádateľ pri dosledovaní stále zhoršujúceho sa trendu výživy nám pomôže – svojimi cennými postrehmi, poznatkami a odporúčaniami; podobne, ako to neúnavne pre nás robí po celý čas, až dodnes. Za čo mu, samozrejme, patrí naša veľká Vďaka.

  • Mne vadí to novonarodenecké prefackávanie. Všetky narodené zvieratká majú umytú tváričku a pomasírované bruško – tuto nie – narodíš sa – jeb ti jednu! Za nič! A ešte ti to matka-otec pripomenú, že keď nebudeš poslúchať – dostaneš na zadok, alebo facku! Progranovanie, taktovanie.

   • A teba kde tresli?.. po riti či po tvári?
    Lebo ja neviem …mama tají..

    • No – základ je – nevypadnúť „na Jozefa“ ožratému pôrodníkovi z vaničky. Keby som to vedel kam ma a kto pri narodení tresol – už by som mu to vrátil. Karma je zdarma.

 2. Lekári sa postavili na odpor: Falošná farmácia? Falošné testy? Zlaté štandardy?
  Veda je naruby. A kvôli nej celý svet. /viď článok/

  V nasledujúcom videu sa môžete dozvedieť o tom, akým nevedeckým (snáď až podvodným spôsobom) sa v dnešnej dobe určuje, či nejaké liečivo spĺňa kvalitatívne požiadavky. Myslíte si, že je to založené na vedeckom základe a testovaní? Omyl, je to v prvom rade o peniazoch a záujmoch.

  Chcete vedieť, prečo RT-qPCR nefungujú a ani fungovať nemôžu na testovanie infekčnosti, resp. prítomnosti patogénu s názvom covid-19? Vypočujte si odborné vysvetlenia, ktoré aj neodbornej verejnosti jasne vysvetlia, aký je rozdiel medzi naozajstnou izoláciou a procesom, ktorý aktuálna veda nesprávne a nelogicky „izoláciou“ nazýva. RT-qPCR ako zlatý štandard? Už ani vo sne… aj sudcovia vo Viedni už v tom majú jasno (link tu a tu).

 3. Redakcia,vyborny Clanok,tiez na tuto dobu,bravo.Ps; ten Cutter Incident,bol zverejneni v „Journal of the royal society of medicine?

 4. K článku – existuje aj psychosomatická možnosť paralýzy, teda aj obrny. Človek v šoku napr. „stuhne“. Ja som mal napr. dočasnú paralýzu cca ako 9-ročný po krátkej levitácii a údajne /neskôr som sa dočítal/ to malo z týchto dôvodov viac ľudí – možno ako varovný signál niečo neskúšať, čo človek naozaj dobre neovláda, resp. že vás pri tom môže niekto-niečo zrušiť „ako hacknuté lietadlo“. Stalo sa to tak, že som si raz prečítal jeden rodokaps – príbeh z Tibetu o dvoch mužoch – predstaviteľoch Zla a Dobra, ktorí so sebou navzájom zápasili v rôznych situáciách a ani jeden nevedel poraziť toho druhého – išlo o telekinetické, telepatické deje. A úplne bežne levitovali /u nás kód v rozprávke o 7-míľových čižmách/. A to som chcel vedieť aj ja. Takže som o tom ako decko sníval a veľmi veľmi som chcel levitovať. Potom sa mi raz cez víkend stalo, že som sa z ničoho nič prebudil s myšlienkou, že teraz to dokážem. A skutočne som sa „postavil“ k posteli a bol som asi 15 cm nad kobercom. Bol som z toho extrémne vzrušený. Vrátil som sa do postele a zaspal som. Potom som neskôr zobudil znovu – akože už vstanem a idem fungovať, ale keď som sa chcel postaviť – vypovedali mi nohy a spadol som ochrnutý na papulu. To bol des! Vystrašený som sa vyplazil do postele a nejako sa mi podarilo zaspať. Keď som sa prebudil znovu – najprv som sa skúšal pohýbať nohami – fungovali, tak som sa opatrne postavil a veruže som bol z toho šťastný. Odvtedy som levitovať neskúšal, aj keď mám často levitačné sny. „Ǔž letím! Jabadabadú!“

  https://www.zzz.sk/clanok/13505-psychosomaticke-ochorenia-ked-su-tazkosti-od-psychiky

  Takže tí, ktorí sú ochrnutí, by sa mali učiť levitovať – čo nemyslím ako vtip, ale ako reálny program – lebo čo už.
  https://www.ivtipy.cz/nahled-vtipu-poznamka-pro-vozickare/
  http://www.vozickar.com/

  Detto tretie zuby – program. Rusi začali s týmto robiť psychosomatické pokusy.

  „Predstavte si, že vám zubár musí vytrhnúť zub, a vy ho namiesto rozhodovania sa medzi mostíkom či implantátom požiadate, aby vám pichol injekciu. A onedlho na to vám narastie nový zub.

  Zdá sa vám to ako scéna zo sci-fi filmu? Je to zrejme otázka času, keďže vedci nezaháľajú. Fínski molekulárni genetici totiž objavili, že cicavce majú vo svojom genóme doposiaľ zakódovanú schopnosť trvalej obnovy chrupu. Tak by sme sa vraj vďaka kmeňovým bunkám mohli dočkať aj tretích zubov.“

  Čítajte viac: https://primar.sme.sk/c/6489987/narastu-nam-tretie-zuby.html

  Poznámka – prípadov spontánneho narastenia tretích zubov je vo svete viac – išlo vždy o ľudí po 90-tke – takže motivácia prečo žiť tu je stále.

 5. https://www.naturalnews.com/2021-04-06-over-100-fully-vaccinated-people-have-contracted-covid-washington.html
  Over 100 fully vaccinated people in Washington state have contracted covid, showing yet again that the vaccines don’t prevent infection
  Viac ako 100 plne zaočkovaných ľudí v štáte Washington chytili covid, čo znovu ukazuje, že vakcíny nechránia pred infekciou

  • ale veď to isté odpovedalo MZ CZ istému pánovi mailom, ktorý sa pýtal či môže po očkovaní vakcínou na kovid znovu ochorieť? Už vtedy mu odpísali, že môže , ale bude mať len slabší priebeh ak bude očkovaný.
   Ten mail bol zverejnený.

 6. https://www.naturalnews.com/2021-04-06-situation-update-april-6th-the-vaccinated-will-die-unvaccinated-will-be-hunted.html
  Situation Update, April 6th: The vaccinated will DIE; the unvaccinated will be HUNTED

  Zaočkovaní UMRÚ; nezaočkovaní budú LOVENÍ na vyhladenie

 7. Prekopírovala som tento odstavec z dnešného článku Bádateľa:
  13. Na prvej vakcíne proti obrne pracoval Dr. Jonas Salk a pokusy na ľuďoch s použitím tejto vakcíny sa zámerne vykonávali na sirotách vo vládou či cirkvou vedených inštitúciách, pretože tieto deti boli zraniteľné a nevyžadoval sa u nich žiadny súhlas rodičov, keďže nijakých rodičov nemali.

  A dnes v detských domovoch v USA sú deti hneď dané na psychiatrické lieky – no comment – bez komentára

 8. https://zemavek.sk/guverner-floridy-zakazal-covid-pasy-aby-zabranil-vzniku-dvoch-tried-obcanov/
  Guvernér Floridy zakázal Covid pasy, aby zabránil vzniku dvoch tried občanov

  Guvernér Floridy Ron DeSantis vo svojom štáte zakázal vakcinačné pasy. Vyzval zákonodarcov, aby chránili slobodu občanov, informuje portál RT.

 9. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/v-cele-ema-je-osoba-ktera-pracovala-pro-nekolik-farma-firmem/
  V čele EMA je osoba, která lobovala za 30 největších farmaceutických společností v EU
  Tato osoba je známá ve farmaceutických kruzích jako farma lobistka, která roky loboval pro několik firem, jejichž vakcíny byly schváleny během jejího řízení evropské lékové agentury.

  Na tyto souvislosti poukázal poslanec rakouského parlamentu Gerald Hauser. EMA je zodpovědná i za kroky, které brání používání účinných léků jako Ivermektin.

  Emer Cooke od roku 1985 pracovala pro několik farmaceutické společnosti. Od 1991 do 1998 pracovala pro EFPIA, což je největší evropská farmaceutická lobbistická skupina, bojující za farmaceutické firmy.

  V této organizaci bojovala za 30 největších farmaceutických společností v EU, kde patří: Pfizer, Astrazeneca, Novartis, Johnson & Johnson a další.
  Rakouský politik Gerald Hauser (v níže uvedeném videu) označil její působení v EMA jako hladký vstup loutky farma firem a korupce.

 10. https://childrenshealthdefense.org/defender/246-michigan-vaccinated-diagnosed-covid/?itm_term=home
  246 Vaccinated Michigan Residents Diagnosed With COVID, 3 Dead, State Health Dept. Confirms
  246 zaočkovaných obyvateľov Michiganu bolo diagnostikovaných že majú COVID, traja umreli, potvrdzuje štátny zdravotnícky department

 11. https://childrenshealthdefense.org/defender/teen-guillain-barre-covid-vaccine/?itm_term=home
  Teen Diagnosed With Guillain-Barré Weeks After First COVID Vaccine
  Tínedžer diagnostikovaný s Guillain Barré niekoľko týždňov po prvej COVID vakcíne

 12. http://www.zvedavec.org/komentare/2021/04/8669-kriminalizace-big-pharmy-vakcina-mrna-zpusobuje-umrti-a-poskozeni.htm
  Kriminalizace Big Pharmy, vakcína mRNA způsobuje úmrtí a poškození
  EU schvaluje „digitální očkovací pas“
  25. března 2021 Evropský parlament rozhodl 468 hlasy ku 203 ve prospěch digitálního očkovacího pasu neboli „Green Pass“, kdy bude nutné, aby občané EU byli očkováni, pokud budou chtít cestovat nebo dokonce mít přístup k různým sociálním a kulturním aktivitám v rámci své vlastní komunity.

  Evropský digitální pas je součástí nechvalně známého projektu ID2020, sponzorovaného Světovou aliancí pro vakcinaci a imunizaci (GAVI), „která používá všeobecnou vakcinaci jako platformu pro digitální identitu“.

  • Zlatý důl pro Big Pharmu v řádu mnoha miliard dolarů

   • Prekopírovala som jeden blog pod týmto článkom:
    Soudruh Gates a jeho páni Rockefelleři mají v plánu vyhubit část lidstva, především starých a nemocných, a zbytek poškodit jedovou vakcínou. Ta má snad 280 složek, dokonce snad i HIV. Ve své podstatě narušuje přirozenou imunitu. Asi bude mít vliv na plodnost obětí opíchání. Podle některých náznaků je možné, že banksteři budou přes poskoky a zločinecké organizace vyžadovat opakované opíchání veškerého otroctva.
    Neuvěřitelné zločiny. Spáchali jed koronavir, k tomu kotonateror s náhubky a stanným právem. Tito hromadní vrazi mají navíc tu nesmírnou drzost vnucovat otrokům Konečné řešení. Vlády většiny zemí, členů zločinecké OSN, ze sebe dělají užitečné idioty. O těch blbečkách v Eurosajůz prdlamentu si každý může udělat obrázek, když si poslechne lupičskou pipku Gregorovou nebo zmetka Niedermayera. Jiná možnost než vakcinace podle propagandistů není. Tedy je povinné se nechat zahubit? Naštěstí zatím asi polovina lidí má jiný názor a vysvobozující opíchání Pfizer a dalšími Gates & Rockefeller šmejdy odmítá.

  • Už aj u nás sa to chystá.. písali na aktualitach.

 13. Záverečná otázka by sa mala končiť otáznikom, či ❓

 14. Krajniak sa vracia do vlády ..nemohli to bez neho vydržať.

  No toto ?? Úrad verejného obstarávania sa ide pozrieť na to ako sa kupoval Sputnik. ..
  Vraj z vlastnej iniciatívy..??

  Odškodňovanie pre podnikateľov, ktorí sa nemôžu uchádzať o podporu štátu bude riešiť MF SR. ..fiiiha,ktorí budú vyvolení u nového ministra??

 15. Jednoduchá

  …je to ozaj zaujímavé, že po 90 – tke by bolo možné mať ďalší chrup….ktovie? …možno by niektorí dostali ozaj chuť, teda motiváciu dlhšie žiť ……ale nie, to som myslela zo srandy, celkovo dôležité je mať chuť k životu, mať radosť z maličkostí a tiež chuť robiť, čo nás baví, čo nás napĺňa a tiež radi sa stretávať sa s inými ľuďmi, hlavne s tými, kt.si máme ozaj čo povedať / ak keď prostredn.tých menej ,,symp.“ sa tiež niečo učíme/…..všetko je o našom prístupe k životu…poznám 70- ročnú ,,mladicu“ a 50 – ročnú ,,starenku“…….ich myslenie, vyjadrovanie a celkovo ich život je neskutočne rozdielne, po stret.s 1 ,,lietate“, po stretn.s 2.ste ako ,,vyžmýkaný citrón“…..asi tak….a 3.oko ? áno, aj ono existuje…..v ajurvéde sa spomínajú aj čakry, ono je pri tej 7, posled. …..je to tiež veľmi zaujímavá téma, veľmi vhodná na ďalšie ,,prelúskanie“……a opäť sa vrátim k tým ľuďom, ani o 3.oku, či čakrách sa človek nemôže s hockým rozprávať, nechápu Vás, ste v ich očiach ,,divní“…no neva, stačí, že sa to budem snažiť pochopiť ja………………a ešte – niekt. vtipy sú super, dobre som sa pobavila ……

 16. V 17 r. veku som prežil klinickú smrť pri ochorení detskou obrnou-poliomyelitídou,
  3 mesiace v nemocnici a rok v kúpeloch s návratom do života s obmedzenou mobilitou a špecifickou reziduálnou imagináciou a intuíciou za hranicami všedných dní, vrátane VŠ obhajoby „život smrťou nekončí“…
  S obsahom článku súhlasím s výhradami, ale je to na dlhšiu reč, najmä v súvislosti so súčasnou pandemiou……Jozeft

  • A čo teraz Jozef?

   • Milý, milá ametyst, viem že za týmto menom sa skrýva drahokamový
    harmonický pohľad na svet a v súčasnosti je to symbol premeny, ty si vieš predstaviť našu budúcnosť a vidíš súvislosti s minulosťou, chápeš príčiny a následok……
    Takže sme na hrane budúcnosti ľudskej civilizácie…..všetko nové sa rodí v bolestiach….súčasnosť nás núti rozmýšlať najmä na báze poznatkov vedcov A.Einsteina, N.Teslu, j.Bekensteina a ďalších,
    s rovnováhou vedy a viery…….
    Odpoveď a čo teraz, hľadajme spoločne s triezvym optimizmom, moja
    vizionárska predpoveď je za hranicami všedných dní a v tímovej
    spolupráci, na ktorú Ťa pozývam, hľadajme pragmatické a zrozumiteľné riešenie pre našu budúcnosť…Jozeft

Pridajte komentár

*