Žiadne hnojivá = žiadne potraviny. Odstavenie plynu je najrýchlejšia cesta k hladomoru!


Print Friendly, PDF & Email

Žiadne hnojivá = žiadne potraviny. Odstavenie plynu je najrýchlejšia cesta k hladomoru!

, Natural News) – Zrežírovaný nedostatok potravín je zbraň, ktorá má (pozn: popri smrteľných genetických vakcínach) dosiahnuť depopuláciu na celom svete a to vytvorením hladomoru, smrti hladom a spoločenského nepokoja.

Najrýchlejšou cestou k dosiahnutiu svetového hladomoru je prerušiť dodávky umelých hnojív. Žiadne umelé hnojivo = žiadne potraviny. No a najrýchlejšou cestou k zastaveniu dodávok umelých hnojív je odstaviť fosílne palivá ako sú ropa či zemný plyn.

Slnečnú energiu ani vietor neviete priamo zmeniť na umelé hnojivo

Žiadna priama premena neexistuje. Naopak, zemný plyn a ďalšie fosílne palivá sa na umelé hnojivo menia priamo (najprv na čpavok) prostredníctvom veľmi účinnej metódy, ktorá sa so „zelenou energiou“ jednoducho nedá porovnať. Nazýva sa „Haberov proces“.

N(dusík) + CH(zemný plyn metán) = amoniak (NH3)

N(dusík) pochádza priamo z atmosférického vzduchu. Atmosféru tvorí asi 78% dusíka, dusík je teda vo vzduchu voľne dostupný a je ho dostatok.

Ako súčasť výroby umelých hnojív sa potom tento amoniak zlučuje s oxidom uhličitým na výrobu močoviny, ďalšieho dôležitého produktu umelých hnojív:

NH3 (amoniak) + CO(oxid uhličitý) = CO(NH2)2 (močovina)

Z amoniaku (čpavku) a kyslíka sa potom vyrába kyselina dusičná:

NH3 (amoniak) + O(kyslík) = HNO3 (kyselina dusičná)

Nakoniec sa kyselina dusičná zlúči s amoniakom na vyrobenie dusičnanu amónneho, umelého hnojiva:

HNO(kyselina dusičná) + NH(amoniak) = NH4NO(dusičnan amónny)

Väčšina výroby umelých hnojív vo svete sa sústreďuje okolo tohto chemického procesu, známeho ako „Haberov proces“. Bol vytvorený v roku 1908 a je pravdepodobne najdôležitejšou chemickou reakciou pre uživenie ľudstva pri súčasných úrovniach obyvateľstva:

N(dusík) + 3 H(vodík) = 2 NH3(amoniak)

Týmto sa v podstate vzduch mení na umelé hnojivo jeho zlúčením s plynom z fosílnych palív (t.j. zemného plynu).

Táto reakcia prebieha pri teplote 450C a tlaku 200 atmosfér, čo znamená, že si pre svoj úspešný priebeh vyžaduje výkonné zariadenie a prísun energie.

Na tomto procese je vo svojej obžive závislých asi 3,8 miliardy ľudí. Bez neho by nebolo možné uživiť súčasnú ľudskú populáciu. A tak k likvidáciiasi polovice svetovej populácie stačí len obmedzenie fosílnych palív, poskytujúcich uhľovodíky, využívané v Haberovom procese.

Všimnite si, že hlavnými vstupmi vo výrobe umelých hnojív sú zemný plyn a atmosférický vzduch.

Jednoducho neviete nahradiť zemný plyn (CH4) solárnymi panelmi či veternou energiou, pretože solárna ani veterná energia nevytvárajú CH4. V tejto chémii naozaj potrebujete ako hlavnú zložku fosílne palivá.

VEDECKÝ FAKT: Globálne odstavenie fosílnych palív v mene „zelenej energie“ povedie k celosvetovému hladomoru a spoločenskému kolapsu

Čo je dôležité, keď vedecky nevzdelaní globalisti tvrdia, že škrtením ropy a ďalších fosílnych palív pracujú v ústrety „zelenej“ budúcnosti, spôsobuje to nedostatok a cenovú infláciu u všetkých fosílnych palív, vrátane zemného plynu, používaného na výrobu umelých hnojív.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Nedávno sa na globalistickej konferencii COP26 zaviazalo 40 národov k „postupnému odstaveniu uhlia“ v nasledujúcich niekoľkých rokoch.

Toto je cesta k zaručenému celosvetovému hladomoru, lebo povedie k zničujúcim nedostatkom energie na celej planéte.

Vlastne, súčasné nedostatky energie, ktoré už nivočia planétu s príchodom zimy na severnej pologuli – s výpadkami očakávanými teraz v celej Severnej Amerike, Ukrajine, Západnej Európe, Číne, Indii a štátoch Stredného východu – sú celé dôsledkom rušenia infraštruktúry fosílnych palív skutočne samovražednými globalistickými „lídrami“ v mene „zelenej“ energie.

Hoci zelená energia, čo sa týka samotnej spotreby elektriny, môže určite prispievať do elektrizačnej sústavy, nedokáže nahradiť Haberov proces na výrobu umelých hnojív.

A tak, keď sa zatvára infraštruktúra fosílnych palív, klesá výroba umelých hnojív.

„Teraz dosiahnutá cenová hladina už viac neumožňuje ekonomicky rozumnú výrobu,“ uviedla nemecká spoločnosť SKW Priesteritz, najväčší výrobca umelých hnojív v Nemecku.

Výroba umelých hnojív bola zastavená aj v Austrálii, Spojených štátoch, Veľkej Británii a v mnohých ďalších štátoch na celom svete, všetko z dôvodu nárastu cien zemného plynu, vyplývajúceho z nedostatku energie, spôsobenej globalistickými taktikami „zelenej energie“.

Citujeme z Bloomberg.com:

Spoločnosť CF Industries Holdings Inc. v stredu povedala, že z dôvodu vysokých cien zemného plynu zastavuje výrobu vo svojich výrobných komplexoch v Billinghame a Ince, pričom nevie odhadnúť, kedy sa výroba obnoví…

Kríza by mohla mať vážne ekonomické dôsledky. Podľa skupiny Goldman Sachs prudko stúpajúce ceny odhaľujú riziko výpadkov energie túto zimu. Blackouty zrejme vyženú ceny energie ešte vyššie, k čomu sa pridávajú obavy z inflácie a rastúcich nákladov podnikaní, už teraz sa komplikujúcich kvôli surovinám.

U spoločnosti CF zatvorenie týchto tovární, vyrábajúcich hlavne dusičnan amónny, spôsobí podľa analytičky Alexis Maxwellovej z Bloomberg Intelligence stratu istého objemu výroby. Väčší potenciálny dopad to zrejme bude mať na celosvetové ceny umelých hnojív, keďže rastú obavy, že ostatní výrobcovia ju podľa nej budú nasledovať.

Ceny umelých hnojív už vysoké sú a to ešte dodáva k zvyšujúcim sa nákladom pre poľnohospodárov, ktorí platia viac za všetko, počnúc pôdou, osivom až po vybavenie.

Vyššie ceny výroby môžu znamenať, že sa blíži ešte vyššia potravinová inflácia.

„Neboli by sme prekvapení, keby sme v nastávajúcich dňoch boli svedkami zastavenia ďalších výrob dusíka a výroby chemických látok v celej Európe, dokým neklesnú ceny plynu,“ povedal v správe Joel Jacksom, analytik z BMO Capital Markets.

Veľká katastrofa nedostatku potravín v roku 2022 sa už „pečie“

Z dôvodu zastavenia výroby umelých hnojív v roku 2021 je už v roku 2022 veľmi pravdepodobný katastrofálny pokles rastlinnej výroby. A nedá sa zastaviť. V roku 2022 budeme svedkami zrýchľujúceho sa nedostatku potravín, ďaleko presahujúceho súčasný stav prázdnych regálov a potravinovej inflácie.

V roku 2022 očakávame celosvetové nepokoje kvôli potravinám, a v niektorých štátoch tiež rastúcu potravinovú neistotu (hladomor) a smrť hladom.

Škrípanie vybudovaného celosvetového reťazca dodávok túto dynamiku ešte viac zhorší, čo povedie k veľkým oneskoreniam v dodávkach umelých hnojív, aj keď sa bude dať dosiahnuť výroba.

Zlyhania elektrizačnej sústavy silne ovplyvnia továrne na výrobu umelých hnojív, keďže funkčná miestna elektrizačná sústava je na chod výroby umelých hnojív absolútne nevyhnutná.

Záver

Ku kolapsu ešte prispeje povinné očkovanie. Zočinecké vlády budú zatvárať pracovníkov a brániť pracovnej sile pracovať na plný výkon.

Konečným výsledkom budú globálne potravinové nepokoje, hladomor, smrť hladom, spoločenské nepokoje a chaos.

Toto všetko je, samozrejme, zámerné, lebo globalistické vlády sveta vyhlásili vojnu ľudstvu a uskutočňujú vojnové ťaženie hromadnej genocídy proti ľudskej rase.

Stop Candida

, naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Takto. Štát nemá problém cenovo utiahnuť produkciu hociakej priority – to len privatizéri kľúčového priemyslu a korporácie majú tento problém. To, že majiteľovi Dusla Šaľa sa niečo neoplatí, nás teda v kritickom momente nemusí zaujímať.

  Metán a vôbec hnoj produkuje dobytok. Detto permafrost. Detto čistiarne odpadových vôd. Detto morské kaverny. Čiže toto nie je problém nedostatku – toto je umelo vytváraný nedostatok! Politikum – zasiať hladomor! Čiže treba odstrániť zdroje tohto nedostatku. Všetky hladomory za posledných 100 rokov prebehli ako riadené sociálne experimenty! Vieme, kto je za tým a?!

  Hnojiť sa dá aj výbušninami – záleží, ako je to myslené, že.

  „Na druhú stranu majú však umelé hnojivá, samozrejme, aj negatívny vplyv na kvalitu pôdy, potravín a krajiny. Okrem toho ich výroba spotrebúva 3-percentá ročnej produkcie zemného plynu a tvorí 3-percentá z celkového objemu produkcie oxidu uhličitého.

  Príbeh Fritza Habera je rozporuplný ešte viac, ako príbeh jeho vynálezu, ktorý zmenil produkciu potravín. Haber bol geniálny vedec, ako človek však morálne zlyhal. Dejiny si ho pamätajú najmä ako toho, kto vynašiel a vyvíjal chemické zbrane, ktoré boli použité Nemeckom v 1. svetovej vojne (napr. v bitke o Yper). Vôbec to neľutoval, naopak, ako hrdý patriot bol rád, že pomohol vlasti. Použitie chemických zbraní obhajoval a námietky o ich nehumánnosti odbíjal s vysvetlením, že smrť je smrť a je jedno čím bola spôsobená. Jeho manželka, chemička, aktivistka za práva žien a pacifistka Clara Immerwahr to niesla tak ťažko, až spáchala samovraždu. Iróniou dejín je, že ako Žid bol neskôr z Nemecka nútený odísť a veľká časť jeho rodiny zomrela v plynových komorách nacistických koncentračných táborov.“
  https://lepsiageografia.sk/rubriky/ako-umele-hnojiva-zmenili-svet-pribeh-ich-vynalezcu-ma-odvratenu-stranu-rovnako-ako-oni/

 2. Podsiata ďatelina vyrobí podstatne viac dusičnanov ako je možné do pôdy dostať umelo.

 3. Tak toto je silný článok. Zamyslate sa niekedy nad tým keď niečo takéto zverejnite?

  • V čom je problém? Zásoby jedla už máte nakúpené, že máte čas na trolovanie?

  • sudruh prcacik,,a co ta je do toho,kto ma nakupene a co?,Soros by ti mal dat par faciek,ze si bol okamzite objaveny ako troll

   • A ty si čítal ten článok? Na jednu stranu bojujeme proti hnojivám na druhu stranu bez nich tu bude hladomor. Tak sa rozhodnite. Pozri si štatistiku článkov na tejto stránky a pochopíš čo sa z nej stáva.

    • Čo je na tom nepochopiteľné? Áno, umelé hnojivá nie sú dobré, lebo sa ich používaním vyčerpáva pôda o dôležité minerály a stopové prvky, lenže umelé hnojivá umožnili nárast svetovej populácie z 2 na 7,9 miliardy ľudí. Nie je možné ich teraz len tak škrtnúť. To by viedlo práve k spomínanému hladomoru a rýchly návrat svetovej populácie k niekdajším 2 miliardám.

     • Priemyselné poľnohospodárstvo potrebuje veľké lány monokultúr, stroje, orbu, hnojivá, jedy, GMO… Je to pohodlné, lebo ťažkú prácu robia stroje.

      Individuálne poľnohospodárstvo umožňuje pestovať potraviny v harmónii s prírodou na niekoľkých hektároch. Viac druhov rastlín rastie spolu bez orania. O jedlý les sa netreba starať. Domáce zvieratá majú voľný pohyb. Je to príjemná práca, ale na plný úväzok.

     • Ander Kixa

      Ja sa návratu k 2 miliardám neviem dočkať.

     • Za ten nárast populácie je zodpovedných mnoho faktorov. Ani v roku 2022 sa nič nezmení kto bude mat peniaze si kúpi čo chce a kto peniaze nemá bude spokojný tak ako doteraz. Možno konečne skončíme s monokulturami. Možno konečne začneme s jedlom hospodáriť ako naši predkovia. Načo nám budú plné polia repky keď ju nebudeme mat do čoho použiť konečne tam bude rast niečo čo bude mat väčší prínos. Urobiť krok nazad tak ako je to tu prezentované jednoducho globálne nejde.

     • Vladimír Vrábel

      Problém je v tom, že každý by „škrtal“ toho druhého seba nie. Povedal by som, že treba zmeniť ľudské vedomie z vedomia boja prejsť k vedomiu harmónie polárnych pováh. Jesť predsa nemusím preto, že mám chuť, ale hlad a už sme hneď na polovici potreby potravín.
      K tej vojne, ktorú sám pápež v 2014 ohlásil.:“Boli by ste vy niektorí radšej keby bola vojna padajúcich bômb?“

     • mila redakcia,
      tak toto co ste sem napisali som necitala ! Co je to za blud ?!!

 4. Mimo tému – ale dôležité – moja dnešná skúsenosť s octovaním proti silnému vetru.

  Na dnes sme mali síce predpoveď silnejšieho vetra – no tento bol poriadny. Cez nás sa valila akási cunami vrstva oblakov – neprirodzene rovná a ohraničená ako autostráda, ako pri minuloročnom tornáde na Morave. Teda niečo umelé. Ak je niečo umelé – ide o elektromagnetickú geoinžiniersku zbraň – čo s tým?

  V minulom roku sa mi podarilo podstatne zmierniť či odvrátiť každú búrku, ktorú som „vyoctoval“ a všimol som si, že sa zmiernil aj vietor. Takže som to vyskúšal s octom aj teraz – 3 litre vyliate na priedomie. Do dvoch minút vietor pomaly ustal a do polhodiny prakticky bezvetrie. ???

  Otázka – ak namierite elektromagnetický lúč alebo pole proti vetru – myslíte si, že vám ho vietor „sfúkne“?
  Presne naopak – to by potom nemohli existovať geoinžinierske zbrane na reguláciu počasia. O čom točím – z octu sa rýchlosťou vodivosti atmosféry rozšíri vektorový kužel elektrónov s rozmerom kilometrov a toto pole pôsobí proti polu, ktoré umelo vyvoláva neprirodzený pohyb v atmosfére. Kvázi ohňom proti ohňu – elektrónmi proti elektrónom – až sa to negatívne pole zruší! Podľa octárov – 5 litrov octu dokáže ovplyvniť perimeter 40 km štvorcových. Takže je nad čím rozmýšľať – funguje to!

 5. Trolovanie? Napísať názor na takto bulvárny článok je trolovanie? Aký je rozdiel v strašení bulvárom a vami? To chce veľkú dávku fantázie napísať toto v čase keď vyhadzujeme denne tisícky kilogramov jedla že nás v roku 2022 čaká hladomor a že je to vlastne sprisahanie. Sa zamyslite nad tým kto vytvára nepokoje medzi ľudmi. Úprimne mal som vás radšej keď ste sa venovali normálnym témam ktorých je tu momentálne ako šafranu a stáva sa z tohoto akože protiklad médií hlavného prúdu s iným obsahom avšak s rovnakým posolstvom.

  • O tom, že ďalšou fázou „plandémie“ bude vyvolanie hladomoru, sme písali pred viac ako rokom. Teraz sa len naše slová napĺňajú. Ale máme pre vás dobrú správu. Hladomor sa západných krajín dotkne menej ako rozvojových. Pre nás to bude len nepríjemné zdraženie potravín. Avšak pre nízkopríjmové obyvateľstvo v rozvojových krajinách bude takéto zdraženie predstavovať existenčný problém. Alebo povedané inak – nástrojom depopulácie bohatého Západu sú vakcíny a nástrojom depopulácie chudobného Juhu je hladomor.

   • Ten západ im zasa niečo pošle aby im za odmenu zasa niečo lacné vyrobili. Nemám strach že niečo takéto nastane.

    • Len aby nebol úbytok produkcie väčší ako plytvanie Západu. Potom by totiž museli všetci zjesť menej, inak by sa niekomu neušlo vôbec nič. Obávame sa, že to bude skôr to druhé. Už dnes zomierajú na svete milióny ľudí na podvýživu. Tento problém sa určite len zosilní.

     • Bavíme sa o krajinách tretieho sveta kde hladomor nieje zapríčinený nejakým nedostatkom hnojív respektíve tým že nebude plyn.

     • Chýba vám globálny pohľad na vec.

     • holistický prístup

      redakcia,

      skôr je to opačne – mám za to, že „Prcko“ má oveľa širší záber, ako „redakcia“ … mal by písať viac a rozvíjať myšlienky …

   • Nuž, tiež vám musím povedať, že Vaše články čítam už len občas – citeľne prešli do „strašenia“, nič mi nedajú a strach nepotrebujem! Sú to chaotické informácie bez náznaku niečo aj riešiť. Nuž, ak chcete, aby vás čítali, zmeňte rétoriku! Kto má umrieť umrie, a kto má prežiť, prežije!

    • Prezentujete rezignovanosť. Umrie nie ten, kto má umrieť, ale ten, kto bude nepripravený na situácie, ktoré prídu.

 6. svatoslav butora

  Náš boj proti mŕtvemu systému Sveta Kapitálu a ním ovládaným vládnucim Idiotom je treba usmerniť (v mene zachovania našich životov) do procesu odchodu z tzv.EU. Táto politická zdochlina v službách zdochliny USA-demo(n)kracie nemá u nás a ani nikde na Zemi právo na existenciu.
  Už sa nedávno za čias Hitlera pokúšali o to o čo sa snažia dnes s podporou OSN (všetky ICH Agendy) a OSN-WHO (ICH kovidná Agenda) a MMF (ICH Agenda zadlžovania národných ekonomík) a WEF (koordinovanie činnosti ICH Zelených Idiotov a všetkých ICH ostatných idiotských Agend).
  Dnes to isté robia celému ľudstvu i nám – prečo nie, že áno, keď Idiotov je za ich hnusné peniaze možné nájsť všade. Celý svet je v moci Zlého Smrtihlava (globál-neho prediktora tj. satana) – to už dnes vidí každý mysliaci človek.
  V r.1968 nás Rusko (SSSR) pred ICH vládou uchránilo. V r.1989 sme všetci prehrali.

  Teraz sa z USA ovládané chápadlá Smrtihlava snažia znovu o obsadenie Ruska. To isté ako za Hitlera. Jeho po svetovláde lačniaci následovníci naviac v spojenectve so Svetom Mohameda a Svetom Vatikánu získali v OSN a OSN-WHO a MMF a WEF vedúce postavenie a cítia sa natoľko silní, aby viedli vojnu proti celému svetu a znovu proti Rusku. A znovu budú Ruskom porazení…pretože Stvoriteľ Vesmíru a Života nedovolí, aby sa vlády nad Zemou chopili ničitelia Zeme a Života. Preto je treba ich štruktúry včas a rýchlo opustiť.
  Odchodom zo zajatia politickej zdochliny tv.EU si zachováme právo na život… a súčasne sa zbavíme aj ICH kovidného aj energetického aj ekonomického aj dekarbonizačného šialenstva a ICH „environmentálneho“ Idiotizmu. Spoločným menovateľom boja za zachovanie života je odchod z ICH zločinných mocenských štruktúr.

 7. …ďakujem za zaujím.článok, aj zaujím.komentáre…pravdou je, že už teraz je všeličo drahšie….ten život.príbeh je veľmi smutný… po vyjadreniach ,,smrť je smrť“ jeho rodina našla ,,len smrť“ práve v plyn.komorách…..slová treba zvážiť, ich sila, ako aj už len naše myšlienky je veľmi veľká…..

 8. Ked som bol chlapec,umelé hnojivo sme ani nepoznali.Sadili sme,zberali úrodu bez umeliny.Myslíte že už to nejde ?

  • Ide, ale ťažko v tom objeme, aby sa dopestovalo dosť pre 7,8 miliardy ľudí. Nie sme odborníci na poľnohospodárstvo, nemáme to prepočítané, no vyradenie umelých hnojív by si zrejme vyžadovalo viac poľnohospodárskej pôdy (kvôli zníženým výnosom) a tiež presun viac ľudí z priemyslu a služieb späť do poľnohospodárstva (kvôli vyššej náročnosti na prácu, ak by ste chceli na jednom poli robiť niečo iné ako monokultúry). Možno to bude nevyhnutné, no prechodné obdobie určite nebude ľahké.

 9. Mohla by redakcia napísať co môžme očakavat, aké scenáre do ďalších mesiacov? Ďakujem

  • Neradi robíme predpovede, lebo 95% z nich nevyjde a človek potom vyzerá ako blbec. Príklady: 1) Lengvarský vyhlásil v auguste, že 3. vlna bude vrcholiť v septembri, možno začiatkom októbra a že na Vianoce už budú normálne. 2) Sabaka vyhlásil, že v októbri zomrie na covid 10000 ľudí. No a dnes títo dvaja „proroci“ vyzerajú ako totálni blbci.

   Do proroctiev sa nehodno púšťať, pokiaľ nie ste baba Vanga alebo Nostradamus. Existuje strašne veľa premenných, ktoré môžu situáciu diametrálne zmeniť. Nikdy však nezaškodia tieto 3 veci:

   1. Urobiť si zásobu trvanlivých potravín (aj takých, ktoré nepotrebujete variť, čiže cestoviny sú fajn, ale bez plynu ich neuvaríte, preto aj rôzne konzervy sa zídu)

   2. Urobiť si zásobu hotovosti, najlepšie v bankovkách nižšej nominálnej hodnoty (pre prípad výpadkov elektriny, finančného kolapsu alebo zavretých bánk z iných príčin)

   3. Časť peňazí zmeniť na alternatívne hodnoty – zlato, striebro, kryptomeny (pre prípad vysokej inflácie)

   A ešte jedna vec – pokiaľ je to možné, zbaviť s dlhov, lebo v kríze (alebo pri vysokej inflácii) začnú banky zdvíhať úrokové sadzby a to môže byť dosť bolestivé.

 10. Hlavní součástí dnešního ovládání je TOTALITA HMOTY !!!
  Je pozoruhodné, jak v situaci, kdy lidské vztahy a vnitřní kvalita životů lidí v Evropě se propadají do černé díry, chtějí lidé z univerzit vytvářet pseudoslepenec národů a národností ( EU), založený nikoliv na lásce k bližním, ale na principu firmy – a jejího zisku. Lidé, zvláště ti z univerzit, by měli nejprve pochopit, v jakém stavu je člověk, čím je řízena jeho mysl, že z 90 % je to dálkové ovládání ještěry z Temných světů, a teprve řešením tohoto problému lze následně uvažovat o nějakém sjednocování lidí z hlediska jejich zájmů a kvality života. Technologie lidé sami nevytvořili, ale především ty čipové posledních 40 let byly dodány ještěry ( negativní bytosti) z Temných světů nikoli za účelem vyšší kvality života lidí, ale za účelem vlastních zájmů a zisku, tj. vytvoření loutkového nástroje pro své záměry v říši zla. Nyní jsou lidé ovládáni ještěry na 90 % (drtivá většina) a v nejbližších letech je záměr ovládání 99,9 % , tedy téměř absolutní závislá loutka na těch ovládacích programech, které jsou připravovány ještěry 10 let předem. Tento stav lidstva je po mnoha jeho předchozích každodenních volbách, tedy není to tak, že za nic nemohou. EU není ničím jiným, než součástí globálního pseudosjednocení lidstva na Zemi, aby ovládání bylo v budoucnu pohodlnější a efektivnější. Jde mj. o budování velké otrokárny (všimněte si, že pracovní doba a vytížení lidí se nezmenšuje, ale prodlužuje a zvětšuje), tedy druhu života, kde již nebude místo pro kvalitní mezilidské láskyplné a přátelské vztahy, kde každý má být bezduchou, studenou loutkou, šroubkem ve velkém ovládacím stroji. Proto vás všechny VARUJI, jinak si zažijete něco daleko horšího, než to, co Hitler připravil lidem v letech 1939 – 1945, a taky to neměl ze sebe, ale od ještěrů z pekel.

  To, co Hitler neměl, byly čipy, a těmi vás ještěři chtějí do jednoho očipovat jako ubožáky, a také každou věc a zvíře, a na tom všem pracují velmi intenzivně. Viz novinové články na http://www.andele-svetla.cz

  MATERIÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA.
  Stále více lidí si volí MATERIÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA – tedy takový, jež je založen na NEÚMĚRNÝCH a NESMYSLNÝCH MATERIÁLNÍCH POŽADAVCÍCH, které se realizují přes neúměrné plýtvání energiemi všeho druhu – výrobky, služby, životní prostor, nucení jiných lidí, aby pracovali na těchto výrobcích a službách (jeden druh okrádání o energie) a ještě je okrádají o jejich energie metodou zisku tak, jak jim to namluvili ekonomové. Vzniká obludný, neúměrný řetězec okrádání energií, který zákonitě vede do propasti. Aby se ještě lépe mohli okrádat o tyto energie, budují mnozí jedinci ČIPOVOU TOTALITU !
  Všechny tyto negativní bláznivé způsoby chování a jednání aktéři v negativním stavu považují za správné, úspěšné a jako výsledek moderního pokroku. Proto si připravují silný zážitek na vlastní kůži, kde sami pocítí, jak byli „správní, úspěšní, a moderní“. Na tento zážitek pak budou moci navazovat v příštích životech, z hlediska jejich duchovního poučení a celkového pokroku. Mohou jej využít, ale také nemusí, tedy mohou a nebo nemusí v příštích životech opakovat chyby, kterých se soustavně dopouštěli v předchozích životech.
  Více na našem webu ( http://www.andele-svetla.cz ) – sdělení 2051.
  BRZY LIDÉ OBRŽÍ ČIP NA TĚLO (ČELO A RUKA) A NIKDO ANI NEMUKNE, NIKDO SE NEBRÁNÍ, JAKO PŘIPITOMĚLÍ KRÁLÍČCI, CO CHROUMAJÍ TRAVIČKU – JAK SNADNO OVLADATELNÍ JSOU LOUTKOLIDÉ ! TOMU TOPOLÁNEK ŘÍKÁ CIVILIZACE ! Více na našem webu -sdělení 1622
  Báseň – ŽIVOT JEN PRO SEBE
  http://www.vesmirnilide.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_vytah_vesmirne_basne_10.htm#2641

 11. ….tie básne sú prekrásne….

Pridajte komentár

*