Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Zavrhnuté umelé sladidlo aspartám sa snaží o návrat


Print Friendly, PDF & Email

Aspartám sa snaží o návrat

Diétne nápoje (nápoje bez cukru) upadli do nemilosti zákazníkov kvôli rastúcemu poklesu popularity umelých sladidiel, akými sú aspartám či sukralóza (Splenda).

V roku 2015 spoločnosť PepsiCo dokonca nahradila aspartám v diétnej Pepsi Splendou v snahe získať späť zákazníkov, lebo tí mali obavy zo zdravotných následkov spôsobených aspartámom.

Toto ale jednoznačne nefungovalo!

V danom čase spoločnosť PepsiCo uviedla, že požiadavkou č.1 jej zákazníkov je odstránenie aspartámu z diétnej Pepsi.

Seth Kaufman, starší viceprezident Oddelenia chutí v PepsiCo poznamenal, že „tí, ktorí pijú diétnu kolu, nám povedali, že chcú diétnu Pepsi, v ktorej nie je aspartám.“

V roku 2015 ročná spotreba sýtených nealkoholických nápojov na osobu však predstavovala 650 štvrťlitrových porcií, čo je podľa správy Skupiny na sledovanie priemyslu Beverage Digest, najnižšia spotreba od roku 1985.

Spoločnosť PepsiCo zaznamenala najprudší pokles, až o 3,1% objemu a ich produkt Diétna Pepsi bol obzvlášť ťažko postihnutý uvedeným poklesom.

Tento pokles predstavoval takmer 6%. V prvom štvrťroku roku 2016 poklesol predaj diétnej Pepsi ešte viac, pričom podľa Beverage Digest klesol až o 10,6%.

Aby zachránili predaj pred ďalším poklesom, (a tu prosím o pozornosť tých z vás, ktorí ste zjavne neobľubovali chuť diétnej Pepsi bez obsahu aspartámu), spoločnosť uviedla na trh „diétnu Pepsi Classic s osladenou príchuťou“, čo je diétna Pepsi osladená aspartámom.

2 z 3 diétnych Pepsi druhov obsahujú aspartám

Pepsi naplánovala návrat na trh. Balenie bude realizované v svetlomodrej plechovke. V striebornej plechovke bude štandardná diétna Pepsi, osladená Splendou.

Existuje aj Pepsi MAX, ktorá je dodávaná v čiernej plechovke. Tá bude opätovne uvedená na trh pod názvom Pepsi Zero Sugar.

Aj táto verzia bude obsahovať aspartám. Crystal Pepsi, ktorá mala svoj prvý debut v 90. rokoch, sa má tiež vrátiť na trh.

Číra sóda neobsahuje kofeín, ani kyselinu fosforečnú a je vnímaná ako zdravšia verzia v porovnaní s typickými tmavo sfarbenými nápojmi.

Jej obmedzené znovuuvedenie na trh (pričom jej sa netýka pokles predaja), je pravdepodobne pokusom otestovať trh, aby sa zistilo, či zdravotne viac uvedomelí spotrebitelia naletia na krištáľovo čistú návnadu.

Nanešťastie, celému tomuto prenálepkovaniu a znovuzavádzaniu na trh chýba jeden podstatný prvok. Tým prvkom nie je len to, že bublinkové nápoje sú zdraviu škodlivé (bez ohľadu na to, aký majú odtieň, chuť alebo farbu), ale aj to, že diétna limonáda, nech už nesie akýkoľvek názov, je pravdepodobne dokonca ešte horšia.

Aspartám môže viesť ku glukózovej intolerancii a cukrovke

Mnohí z ľudí, ktorí majú nadváhu alebo sú obézni, zápasia zároveň aj s pre-diabetom alebo s cukrovkou typu 2 a v dôsledku toho uprednostňujú umelé sladidlá pred cukrom. Veria totiž, že si vybrali to, čo je zdravšie.

Nuž a štúdiami sa zistilo, že umelé sladidlá, vrátane aspartámu, môžu viesť k zvýšeniu hmotnosti a vzniku glukózovej intolerancie tým, že zmenia črevnú mikroflóru.

O aspartáme sa tiež zistilo, pričom mnohí ľudia o tom nevedia, že na rozdiel od glukózy alebo vody, zvyšuje aj pocit hladu (dokonca ešte viac, než iné umelé sladidlá, akými sú napríklad sacharín alebo acesulfám draselný) a je spájaný so zvýšenou motiváciou jesť.

V prípade aspartámu, látky, ktorá je často používaná vo výrobkoch označovaných ako „diétne“, je pravdou to, že ide o neuveriteľné zavádzanie, lebo aspartám môže veľmi reálne zvyšovať prírastok na telesnej hmotnosti.

Podľa nedávnej štúdie uverejnenej v časopise Aplikovaná fyziológia, výživa a metabolizmus (Applied Physiology, Nutrition and Metabolism) bolo zistené, že konzumovanie aspartámu môže mať súvislosť s vyššou intoleranciou glukózy, najmä v prípade obéznych ľudí.

V predmetnej štúdii sa uvádza nasledovné:

„Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že konzumácia aspartámu môže mať spojitosť s vyšším rizikom vzniku cukrovky u jedincov s vyššou adipozitou.

Uvádza sa, že aspartám vyvoláva zmeny v črevnej mikroflóre, čo súvisí s poškodením inzulínovej rezistencie u chudých a obéznych hlodavcov.

Spozorovali sme, že aspartám súvisel s výrazne väčším poškodením glukózovej tolerancie u obéznych jedincov…“ 

Problém spočíva v tom, že to nie je len o aspartáme

Uplynulo už veľa času odvtedy, keď bola odhalená spojitosť medzi umelými sladidlami a problémami v metabolizme. V súlade so zisteniami samostatného výskumu, publikovaným v PLOS ONE:

„Pravidelná konzumácia umelo sladených nealkoholických nápojov má súvislosť s poruchami metabolického syndrómu (MS), vrátane obezity v oblasti brucha a pásu, inzulínovej rezistencie a/alebo zhoršenej glukózovej tolerancie, dyslipidémie a vysokého krvného tlaku.

Konkrétne sa uvádza, že denná spotreba diétnej sódy (primárne osladenej N-a-L-aspartyl-L-phenylalanin metyl esterom, čiže aspartámom …) zvyšuje relatívne riziko vzniku cukrovky typu 2 a metabolického syndrómu o 67%, resp. o 36%.“

Nie je to však výhradne len aspartám, ktorý má spojitosť so zdravotnými problémami. Preto, ak si myslíte, že konáte múdro, keď sa budete držať diétnej sódy PepsiCo, sladenej skuralózou, naleteli ste na podvod.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Ako aspartám, tak aj sukralóza ovplyvňuje inzulínovú reakciu vášho tela.

Keď účastníci štúdie vypili nápoj osladený sukralózou, hladina ich inzulínu vzrástla o 20% viac než pri teste, pred ktorým vypili iba vodu.

Vedci uviedli, že hladiny krvného cukru taktiež dosiahli vyššiu hodnotu, „takže umelé sladidlo malo súvislosť so zosilnenou reakciou inzulínu a glukózy v krvi.“

„Aj keď sme zistili, že sukralóza ovplyvňuje reakciu glukózy a inzulínu na prijatú glukózu (prijatú do tela zhltnutím), nie je nám známy mechanizmus, ktorý je za to zodpovedný. Získali sme dôkaz, že sukralóza uvedený proces ovplyvňuje.

U obéznych ľudí, ktorí ale nemajú cukrovku, sme preukázali, že sukralóza je viac, než len niečo sladké, čo si vložíte do úst a nebude to mať žiadne následky.

Čo toto všetko znamená pre scenáre každodenného života zatiaľ nie je známe, ale naše zistenia nás pobádajú k tomu, aby sme skúmali ďalej.“

Nedajte sa zmiasť: keď sa rozhodnete pre diétnu sódu, nevybrali ste si zdravie

Spoločnosť PepsiCo sa zúfalo snaží chytiť sa poslednej slamky, ktorá ešte vyčnieva na trhu. Tou slamkou je tovar, o ktorý nemajú spotrebitelia záujem.

V danom prípade preto, lebo títo spotrebitelia sú zdravotne uvedomelí. Preformulovanie diétnej sódy je len z jedných z plánov PepsiCo, vedúcich k jej koncu.

Iróniou je to, že spoločnosť, ktorá minula viac peňazí ako spoločnosť Monsanto, aby porazila legislatívu požadujúcu povinné štátne a federálne označovanie výrobkov obsahujúcich geneticky upravené (GE) prísady, plánuje dokonca dať do obehu linku na výrobu svojich Tropicana štiav oslobodených od GMO.

Nenechajme sa ale pomýliť. V prípade diétnej Pepsi to môžu nazývať, ako chcú a môžu tomu dať farbu, akú si len vedia vymyslieť.

Nič to však nezmení na skutočnosti, že ide o jeden z najhorších nápojov, ktorý by ste konzumovali v neprospech svojho zdravia.

Aspartám môže zapríčiniť poškodenie mozgu a iné negatívne dopady na zdravie

92% percent nezávisle financovaných štúdií dokázalo, že aspartám môže spôsobiť nežiadúce účinky, vrátane depresie a bolesti hlavy.

Štúdiou sa tiež preukázalo, že podávanie aspartámu potkanom malo za následok zistiteľnú prítomnosť metanolu, dokonca aj po 24 hodinách od užitia. To môže zodpovedať za vyvolanie oxidačného stresu v mozgu.

Aspartám je tvorený kyselinou asparágovou a fenylalanínom. Fenylalanín však bol synteticky modifikovaný na to, aby so sebou prenášal metylovú skupinu, ktorá zabezpečuje väčšinu sladkej chuti.

Táto metylová väzba fenylalanínu, nazývaná metylester, je veľmi slabá. To umožňuje metylovej skupine, aby sa ľahko oddelila od fenylalanínu a vytvorila metanol.

Keď je aspartám v tekutej forme, rozkladá sa na metylalkohol alebo metanol, ktorý sa potom premení na formaldehyd a to je koreňom problému s aspartámom.

V krátkosti, ako zvieratá, tak aj ľudia majú v každej bunke malé štruktúry nazývané peroxizómy. V každej bunke tela ich je niekoľko stoviek a sú určené na detoxikáciu rôznych chemikálií, ktoré sa nachádzajú v tele.

Ľudia majú rovnaký počet peroxizómov v porovnateľných bunkách ako zvieratá, ale ľudské peroxizómy nemôžu premeniť toxický formaldehyd na neškodnú kyselinu mravčiu.

Formaldehyd je známy karcinogén, ktorý zapríčiňuje poškodenie sietnice, narúśa replikáciu DNA a môže spôsobiť vrodené vývojové chyby plodu.

Diétna sóda môže spôsobiť, že budete mať chuť na viac nezdravého jedla

Diétna sóda je podvodom najhrubšieho zrna, lebo tí, ktorí ju pijú, spravidla veria tomu, že svojmu telu preukazujú láskavosť dodaním menšieho množstva kalórií.

Výskumy však poukazujú na to, že ľudia, ktorí pijú diétnu sódu, si môžu neskôr „kompenzovať“ kalórie, ktoré im nedodala sóda tak, že v priebehu dňa konzumujú viac potravín s vysokým obsahom cukru, s vysokým obsahom sodíka a nezdravých tukov.

Môžu dokonca pociťovať neovládateľnú chuť jesť viac nezdravých a nekvalitných potravín, pretože diétny nápoj neuspokojil ich túžbu po kalóriách.

Obézni dospelí boli týmto javom najviac postihnutí. Mali najvyšší prírastok denného príjmu kalórií z nezdravých potravín a to má priamu väzbu na diétne nápoje.

Uvedené potvrdzuje, že ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou konzumujú umelé sladidlá, patria medzi tých, ktorí sú nimi aj najviac poškodení.

Ste pripravení vyhodiť aspartám a iné umelé sladidlá do koša?

Po prvé, veľmi odporúčam vyskúšať si techniku energetickej psychológie nazvanú ako Turbo Tapping (Turbo poklepanie), ktorá pomohla mnohým ľuďom „závislým na limonádach“ zlikvidovať ich návyk.

Uvedená technika by mala fungovať i vtedy, keď chcete zaviesť aj iné zmeny do vášho stravovania. Výživový plán vám to môže pomôcť dosiahnuť za pomoci metodiky krok za krokom.

Vašou najlepšou, cenovo najvýhodnejšou voľbou v prípade nápoja, je filtrovaná voda z vodovodu.

Dôrazne odporúčam používať vysokokvalitný filtračný systém na vodu v prípade, že nie je vo vašej moci overiť si čistotu vašej vody.

Nízko mineralizované minerálne vody sú ďalšou možnosťou, najmä vtedy, ak chcete mať šumivú, perlivú vodu.

Pridanie šťavy z citróna alebo limetky je ďalším zo spôsobov, ako pridať nejakú chuť a rozmanitosť neochutenej pitnej vode.

Mnohí, ktorí pijú limonády, považujú za jednoduchšie nahradiť ju nejakou perlivou vodou. Nesladený čaj a káva môžu byť tiež zdravé. Predstavujú neškodnú alternatívu bez toho, aby ohrozovali vaše zdravie.

Stop Candida

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Prosim vas, co to je za technika to „Turbo Tapping (Turbo poklepanie)“? Nemozem to nikde najst. Dakujem, Jan

  • Články o tom sú – angličtine. Preklady skomolené – hlavne kľúčové výrazy.
   Pokúsim sa to vysvetliť.

   Technika vychádza z tézy, že každá závislosť je spojená s niečim – s nejakou asociáciou, alebo synergickým efektom spoluzávislosti s iným činiteľom – spúšťačom.

   Príklad – fetišizmus. Ak prvý sex prebehne za určitých „mimoriadnych“ okolností. Môže to byť oblečenie, obuv /známi zlodeji tenisiek, nohavičiek/, jedlo, pochúťka, prostredie /sex na verejnosti – ak prebehol prvý krát „niekde v podlubí, keď tam nikto nebol“/.

   Ďalší príklad – spojenie káva a cigareta, káva cigareta WC – vyprázdňovanie = uvoľnenie. Kopa ľudí má ranný rituál – dať si kávu, zapáliť si a dofajčiť to na záchode. A teraz.

   „Chceme si poklepať na pece“ – prečo to robíš – prečo si závislý?

   „Keď si dám kávu – musím si dať aj cigaretu!“
   Káva iniciuje synergizmus s nikotínom = uvoľnenie.
   Káva iniciuje v podvedomí aj druhé uvoľnenie – záchod = uvoľnenie. „Bez cigarety s kávou sa ráno nevyseriem“ – a musím – kvôli ceste do roboty.

   Klasika – prvá cigareta uvoľňovala zvierače – kopec ľudí sa posralo! Odbočím.

   Decká, ktoré začnú fajčiť skôr ako piť kávu – a začnú aj skoro s alkoholom a družnosťou v partii – majú asociáciu-synergizmus – ak alkohol, tak aj cigareta – ak cigareta, tak aj alkohol. Ja som začal fajčiť fajčiť v 25 – lebo som sa potreboval „uvoľniť“ – lebo nervy z rozvodu. Nemal som žiadnu inú asociáciu, lebo kamarát, ktorý ma podvedome rečou tela priťahoval, že je vždy v pohodičke. keď si zapáli – fajčil s blaženosťou – mi ponúkol prvú cigu bez alkoholu, kávy, čaju – len som si k nemu odskočil na internáte na kus reči. Čiže som nemal vybudovanú závislosť na cige po káve, či alkohole – ale na nervoch!

   Čiže – keď som sa zbavoval fajčenia – problém bol, keď som chytil nervy. Neskôr som sa už vyslovene musel snažiť prestať fajčiť, lebo som to dotiahol hlavne kvôli veľkému stresu v práci – pravidelné konflikty s vagabundami „na bráne“ – na 80 za 24 hodín – a bol v tom aj alkohol.

   Do rúk sa mi včas dostala kniha „Veľká príručka hypnózy“ – s kopou analýz o predhypnotickom stave, o spúšťačoch, o manipuláciách, atď. A tam ma zaujala kapitola, ktorá pojednávala o tej prvej situácii, ktorá vedie k závislosti. Teda – treba si spomenúť na svoju prvú cigaretu. Spustiť to mohol aj nejaký kamarát v dectve – lebo závislosť na priateľstve – závislosť na akceptovaní v partii – závislosť na uznaní od autority – vodcu. A tu je kľúč k zbaveniu sa závislosti – systém vnútorných otázok „Prečo to robíš vôbec“, „Za akých okolností to robíš“, „Chceš v tom pokračovať“, “ Vieš, že ti to škodí – a aj tak“, „Potrebuješ to – alebo chceš to“, „Potrebuješ na to myslieť“, „Myslíš na to stále – je to tvoja ústredná téma“, atď. Čím viac otázok – tým to viac unavuje – tým viac rastie vnútorný odpor! A vtedy začne mozog vypínať – už sa nevie-nechce o tom baviť. Je to ako keď ťa niekto neustále otravuje – odmietaš to.

   Princíp – to, na čo neustále myslíš je magnet, ktorý teba priťahuje ako také kyvadlo! Aby si nebol neustále priťahovaný – nesmieš na to myslieť tak, že s tým bojuješ! Nesmieš sa snažiť na to „nemyslieť“ – to nejde, ale naopak – musíš svoju myseľ týmto objektom čo najviac zamestnať – čo najviac sa znažiť posunúť svoje kyvadlo k „magnetu“ – čo najviac kyvadlo vychýliť k objektu! Musíš sa objektom tak vysiliť, že budeš cítiť, že to kyvadlo už takto vychýlené neudržíš – že ťa zrazí opačným smerom! A že vtedy je už treba sa pozerať opačným smerom. Ak jeden smer predstavuje závislosť – ten opačný nezávislosť. A šup – už sa hýbeš – tvoja teraz unavená myseľ smeruje inde. Odbočím.

   Pred maturitou – kvôli výberu povolania sme boli na gympli v pitevni. Tam som zažil situ, ako tam asistentka stlačila gombík a z nádrže sa na výťahu začala vysúvať vykuchaná mŕtvola. A teraz ten zvuk výťahu a crčkanie toho nálevu. Pri vedomí to nebolo nič – ale nemohol som z toho mesiac normálne zaspať! Bol som chronicky unavený.

   A vtedy sa mi dostala do rúk kniha od Zane Greya „Virgínčan“ – z prostredia kovbojov, ktorí sa nechali sezónne najímať. A tam jeden z nich poradil druhému, ktorého stále niečo desilo, aby od toho v mysli neutekal, ale aby si – keď pôjde spať, ako prvé sa snažil sústrediť na tie desy – aby ich začal skúmať a vybavovať si všetky detaily – až sa tým tak unaví, že zaspí. Keďže tá knižná postava mala po dvoch dňoch pokoj – skúsil som to aj ja pred spaním – pripomenúť si čo najviac detailov – ako to bolo v tej pitevni, až som zistil – že ja si to naozaj poriadne nepamätám! A na druhý deň pred spaním som si pamätal ešte menej. A na tretí deň „som si povedal“ – že prečo sa mám touto hovadinou zapodievať. A bolo vybavené. Vedel som, že lekár byť nechcem – že sa nechcem prplať v ľudských telách – hoci som mal medicínu vybavenú – a bolo vymaľované.

   Zhrniem – to Turbo Tapping je najlepšie robiť tak, že si naštuduješ princíp a „poklepeš si na plece sám“. Ponecháš si kompetenciu a vnútornú slobodu. Nechoď za nikým, aby ti robil audit vedomia! Buď ti to niekto vysvetlí ako – ale nech ťa nevyšetruje, pretože budeš mať pozornosť upätú jeho smerom – nie smerom na problém – aj keď budeš o tom hovoriť. Zmena musí prísť zvnútra – nie zvonku!

   Super vec je nahrať si svoj problém na diktafón alebo mobil a potom si to pustiť. Keďže kvôli eustachovej trubici a rezonančným dutinám v hlave vnímame svoj hlas nie ako ten skutočný hlas, ktorý vníma cudzí človek inak – nahrávka pôsobí ako hlas cudzieho človeka. No a problémy cudzieho človeka „nie sú tvoje problémy“. „Som závislý na Coca Cole!“ – čo mu drbe?!
   —————————————————
   K téme článku – biochemička na dôchodku, myslím pani prof.Stropnická/?/ – spomenula na svojej prednáške účinok aspartamu a jeho dvoch rozkladajúcich sa zložiek, že u detí dochádza k poruchám vývoja mozgu – ku chemickej debilizácii, a u chlapcov zvlášť k nedostatočnému vývoju penisa – čo plne korešponduje s debilizačnou a genocídnou agendou, s agendou multikulturalizmu – kríženiu rás – biele ženy + čierni muži – podporované pornografiou, filmami, kde partnerom bielej ženy je big černoch /francúzska kinematografia, britská/, detto v šoubiznise – čo je príklad botanického kríženia kvetín, keď sa na jednej odstránia peľničky /semeníky/ a na druhej kvetine blizny /maternica/, s genderovou agendou – ani žena ani muž, k potlačovaniu sebavedomia a maskulinity /v USA čierni už odmietajú piť kolu/ – tým aj mužských výchovných vzorov – zženštilí muži-buzíci.

   Ad „nemôžu premeniť toxický formaldehyd na neškodnú kyselinu mravčiu.“ – máte to popletené! Metyl alkohol sa v tele mení na kyselinu mravčiu a tá poškodzuje sietnicu. Formaldehyd je samozrejme vyslovene denaturačný jed.
   Ale čo je zaujímavé – etyl alkohol bráni vstrebávaniu a premene metyl alkoholu – je to protijed, a bráni aj otrave formaldehydom – som zažil na internáte nočný príchod totálne ožratého spolužiaka, ktorý zožral obsah sklenenej konzervy kamaráta – ktorý mal na parapete okna preparáty z pitvy zvierat – rôzne motolice aj mozgami – naložené vo formaldehyde – pripomínajúce mu zrejme domáce mäso naložené v skle v láku a masti – a ráno mu nič nebolo – až na to, že sme sa mu teda poriadne vysmiali.

Pridajte komentár

*