Zavrhnuté umelé sladidlo aspartám sa snaží o návrat

Print Friendly, PDF & Email

Aspartám sa snaží o návrat

Diétne nápoje (nápoje bez cukru) upadli do nemilosti zákazníkov kvôli rastúcemu poklesu popularity umelých sladidiel, akými sú aspartám či sukralóza (Splenda).

V roku 2015 spoločnosť PepsiCo dokonca nahradila aspartám v diétnej Pepsi Splendou v snahe získať späť zákazníkov, lebo tí mali obavy zo zdravotných následkov spôsobených aspartámom.

Prírodná liečba cukrovky

Toto ale jednoznačne nefungovalo!

V danom čase spoločnosť PepsiCo uviedla, že požiadavkou č.1 jej zákazníkov je odstránenie aspartámu z diétnej Pepsi.

Seth Kaufman, starší viceprezident Oddelenia chutí v PepsiCo poznamenal, že „tí, ktorí pijú diétnu kolu, nám povedali, že chcú diétnu Pepsi, v ktorej nie je aspartám.“

V roku 2015 ročná spotreba sýtených nealkoholických nápojov na osobu však predstavovala 650 štvrťlitrových porcií, čo je podľa správy Skupiny na sledovanie priemyslu Beverage Digest, najnižšia spotreba od roku 1985.

Spoločnosť PepsiCo zaznamenala najprudší pokles, až o 3,1% objemu a ich produkt Diétna Pepsi bol obzvlášť ťažko postihnutý uvedeným poklesom.

Tento pokles predstavoval takmer 6%. V prvom štvrťroku roku 2016 poklesol predaj diétnej Pepsi ešte viac, pričom podľa Beverage Digest klesol až o 10,6%.

Aby zachránili predaj pred ďalším poklesom, (a tu prosím o pozornosť tých z vás, ktorí ste zjavne neobľubovali chuť diétnej Pepsi bez obsahu aspartámu), spoločnosť uviedla na trh „diétnu Pepsi Classic s osladenou príchuťou“, čo je diétna Pepsi osladená aspartámom.

2 z 3 diétnych Pepsi druhov obsahujú aspartám

Pepsi naplánovala návrat na trh. Balenie bude realizované v svetlomodrej plechovke. V striebornej plechovke bude štandardná diétna Pepsi, osladená Splendou.

Existuje aj Pepsi MAX, ktorá je dodávaná v čiernej plechovke. Tá bude opätovne uvedená na trh pod názvom Pepsi Zero Sugar.

Aj táto verzia bude obsahovať aspartám. Crystal Pepsi, ktorá mala svoj prvý debut v 90. rokoch, sa má tiež vrátiť na trh.

Číra sóda neobsahuje kofeín, ani kyselinu fosforečnú a je vnímaná ako zdravšia verzia v porovnaní s typickými tmavo sfarbenými nápojmi.

Jej obmedzené znovuuvedenie na trh (pričom jej sa netýka pokles predaja), je pravdepodobne pokusom otestovať trh, aby sa zistilo, či zdravotne viac uvedomelí spotrebitelia naletia na krištáľovo čistú návnadu.

Nanešťastie, celému tomuto prenálepkovaniu a znovuzavádzaniu na trh chýba jeden podstatný prvok. Tým prvkom nie je len to, že bublinkové nápoje sú zdraviu škodlivé (bez ohľadu na to, aký majú odtieň, chuť alebo farbu), ale aj to, že diétna limonáda, nech už nesie akýkoľvek názov, je pravdepodobne dokonca ešte horšia.

Aspartám môže viesť ku glukózovej intolerancii a cukrovke

Mnohí z ľudí, ktorí majú nadváhu alebo sú obézni, zápasia zároveň aj s pre-diabetom alebo s cukrovkou typu 2 a v dôsledku toho uprednostňujú umelé sladidlá pred cukrom. Veria totiž, že si vybrali to, čo je zdravšie.

Nuž a štúdiami sa zistilo, že umelé sladidlá, vrátane aspartámu, môžu viesť k zvýšeniu hmotnosti a vzniku glukózovej intolerancie tým, že zmenia črevnú mikroflóru.

O aspartáme sa tiež zistilo, pričom mnohí ľudia o tom nevedia, že na rozdiel od glukózy alebo vody, zvyšuje aj pocit hladu (dokonca ešte viac, než iné umelé sladidlá, akými sú napríklad sacharín alebo acesulfám draselný) a je spájaný so zvýšenou motiváciou jesť.

V prípade aspartámu, látky, ktorá je často používaná vo výrobkoch označovaných ako „diétne“, je pravdou to, že ide o neuveriteľné zavádzanie, lebo aspartám môže veľmi reálne zvyšovať prírastok na telesnej hmotnosti.

Prírodná liečba cukrovky

Podľa nedávnej štúdie uverejnenej v časopise Aplikovaná fyziológia, výživa a metabolizmus (Applied Physiology, Nutrition and Metabolism) bolo zistené, že konzumovanie aspartámu môže mať súvislosť s vyššou intoleranciou glukózy, najmä v prípade obéznych ľudí.

V predmetnej štúdii sa uvádza nasledovné:

„Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že konzumácia aspartámu môže mať spojitosť s vyšším rizikom vzniku cukrovky u jedincov s vyššou adipozitou.

Uvádza sa, že aspartám vyvoláva zmeny v črevnej mikroflóre, čo súvisí s poškodením inzulínovej rezistencie u chudých a obéznych hlodavcov.

Spozorovali sme, že aspartám súvisel s výrazne väčším poškodením glukózovej tolerancie u obéznych jedincov…“ 

Problém spočíva v tom, že to nie je len o aspartáme

Uplynulo už veľa času odvtedy, keď bola odhalená spojitosť medzi umelými sladidlami a problémami v metabolizme. V súlade so zisteniami samostatného výskumu, publikovaným v PLOS ONE:

„Pravidelná konzumácia umelo sladených nealkoholických nápojov má súvislosť s poruchami metabolického syndrómu (MS), vrátane obezity v oblasti brucha a pásu, inzulínovej rezistencie a/alebo zhoršenej glukózovej tolerancie, dyslipidémie a vysokého krvného tlaku.

Konkrétne sa uvádza, že denná spotreba diétnej sódy (primárne osladenej N-a-L-aspartyl-L-phenylalanin metyl esterom, čiže aspartámom …) zvyšuje relatívne riziko vzniku cukrovky typu 2 a metabolického syndrómu o 67%, resp. o 36%.“

Nie je to však výhradne len aspartám, ktorý má spojitosť so zdravotnými problémami. Preto, ak si myslíte, že konáte múdro, keď sa budete držať diétnej sódy PepsiCo, sladenej skuralózou, naleteli ste na podvod.

Ako aspartám, tak aj sukralóza ovplyvňuje inzulínovú reakciu vášho tela.

Keď účastníci štúdie vypili nápoj osladený sukralózou, hladina ich inzulínu vzrástla o 20% viac než pri teste, pred ktorým vypili iba vodu.

Vedci uviedli, že hladiny krvného cukru taktiež dosiahli vyššiu hodnotu, „takže umelé sladidlo malo súvislosť so zosilnenou reakciou inzulínu a glukózy v krvi.“

Prírodná liečba osteoartritídy

„Aj keď sme zistili, že sukralóza ovplyvňuje reakciu glukózy a inzulínu na prijatú glukózu (prijatú do tela zhltnutím), nie je nám známy mechanizmus, ktorý je za to zodpovedný. Získali sme dôkaz, že sukralóza uvedený proces ovplyvňuje.

U obéznych ľudí, ktorí ale nemajú cukrovku, sme preukázali, že sukralóza je viac, než len niečo sladké, čo si vložíte do úst a nebude to mať žiadne následky.

Čo toto všetko znamená pre scenáre každodenného života zatiaľ nie je známe, ale naše zistenia nás pobádajú k tomu, aby sme skúmali ďalej.“

Nedajte sa zmiasť: keď sa rozhodnete pre diétnu sódu, nevybrali ste si zdravie

Spoločnosť PepsiCo sa zúfalo snaží chytiť sa poslednej slamky, ktorá ešte vyčnieva na trhu. Tou slamkou je tovar, o ktorý nemajú spotrebitelia záujem.

V danom prípade preto, lebo títo spotrebitelia sú zdravotne uvedomelí. Preformulovanie diétnej sódy je len z jedných z plánov PepsiCo, vedúcich k jej koncu.

Iróniou je to, že spoločnosť, ktorá minula viac peňazí ako spoločnosť Monsanto, aby porazila legislatívu požadujúcu povinné štátne a federálne označovanie výrobkov obsahujúcich geneticky upravené (GE) prísady, plánuje dokonca dať do obehu linku na výrobu svojich Tropicana štiav oslobodených od GMO.

Nenechajme sa ale pomýliť. V prípade diétnej Pepsi to môžu nazývať, ako chcú a môžu tomu dať farbu, akú si len vedia vymyslieť.

Nič to však nezmení na skutočnosti, že ide o jeden z najhorších nápojov, ktorý by ste konzumovali v neprospech svojho zdravia.

Aspartám môže zapríčiniť poškodenie mozgu a iné negatívne dopady na zdravie

92% percent nezávisle financovaných štúdií dokázalo, že aspartám môže spôsobiť nežiadúce účinky, vrátane depresie a bolesti hlavy.

Štúdiou sa tiež preukázalo, že podávanie aspartámu potkanom malo za následok zistiteľnú prítomnosť metanolu, dokonca aj po 24 hodinách od užitia. To môže zodpovedať za vyvolanie oxidačného stresu v mozgu.

Aspartám je tvorený kyselinou asparágovou a fenylalanínom. Fenylalanín však bol synteticky modifikovaný na to, aby so sebou prenášal metylovú skupinu, ktorá zabezpečuje väčšinu sladkej chuti.

Stop Candida

Táto metylová väzba fenylalanínu, nazývaná metylester, je veľmi slabá. To umožňuje metylovej skupine, aby sa ľahko oddelila od fenylalanínu a vytvorila metanol.

Keď je aspartám v tekutej forme, rozkladá sa na metylalkohol alebo metanol, ktorý sa potom premení na formaldehyd a to je koreňom problému s aspartámom.

V krátkosti, ako zvieratá, tak aj ľudia majú v každej bunke malé štruktúry nazývané peroxizómy. V každej bunke tela ich je niekoľko stoviek a sú určené na detoxikáciu rôznych chemikálií, ktoré sa nachádzajú v tele.

Ľudia majú rovnaký počet peroxizómov v porovnateľných bunkách ako zvieratá, ale ľudské peroxizómy nemôžu premeniť toxický formaldehyd na neškodnú kyselinu mravčiu.

Formaldehyd je známy karcinogén, ktorý zapríčiňuje poškodenie sietnice, narúśa replikáciu DNA a môže spôsobiť vrodené vývojové chyby plodu.

Diétna sóda môže spôsobiť, že budete mať chuť na viac nezdravého jedla

Diétna sóda je podvodom najhrubšieho zrna, lebo tí, ktorí ju pijú, spravidla veria tomu, že svojmu telu preukazujú láskavosť dodaním menšieho množstva kalórií.

Výskumy však poukazujú na to, že ľudia, ktorí pijú diétnu sódu, si môžu neskôr „kompenzovať“ kalórie, ktoré im nedodala sóda tak, že v priebehu dňa konzumujú viac potravín s vysokým obsahom cukru, s vysokým obsahom sodíka a nezdravých tukov.

Môžu dokonca pociťovať neovládateľnú chuť jesť viac nezdravých a nekvalitných potravín, pretože diétny nápoj neuspokojil ich túžbu po kalóriách.

Obézni dospelí boli týmto javom najviac postihnutí. Mali najvyšší prírastok denného príjmu kalórií z nezdravých potravín a to má priamu väzbu na diétne nápoje.

Uvedené potvrdzuje, že ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou konzumujú umelé sladidlá, patria medzi tých, ktorí sú nimi aj najviac poškodení.

Ste pripravení vyhodiť aspartám a iné umelé sladidlá do koša?

Po prvé, veľmi odporúčam vyskúšať si techniku energetickej psychológie nazvanú ako Turbo Tapping (Turbo poklepanie), ktorá pomohla mnohým ľuďom „závislým na limonádach“ zlikvidovať ich návyk.

Uvedená technika by mala fungovať i vtedy, keď chcete zaviesť aj iné zmeny do vášho stravovania. Výživový plán vám to môže pomôcť dosiahnuť za pomoci metodiky krok za krokom.

Vašou najlepšou, cenovo najvýhodnejšou voľbou v prípade nápoja, je filtrovaná voda z vodovodu.

Dôrazne odporúčam používať vysokokvalitný filtračný systém na vodu v prípade, že nie je vo vašej moci overiť si čistotu vašej vody.

Nízko mineralizované minerálne vody sú ďalšou možnosťou, najmä vtedy, ak chcete mať šumivú, perlivú vodu.

Pridanie šťavy z citróna alebo limetky je ďalším zo spôsobov, ako pridať nejakú chuť a rozmanitosť neochutenej pitnej vode.

Mnohí, ktorí pijú limonády, považujú za jednoduchšie nahradiť ju nejakou perlivou vodou. Nesladený čaj a káva môžu byť tiež zdravé. Predstavujú neškodnú alternatívu bez toho, aby ohrozovali vaše zdravie.

Stop Candida

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Prosim vas, co to je za technika to „Turbo Tapping (Turbo poklepanie)“? Nemozem to nikde najst. Dakujem, Jan

Pridajte komentár

*