Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Závislosť od obrazovky je duševná porucha: Vplyv „času stráveného pred obrazovkou“ na zdravie


Print Friendly, PDF & Email

Závislosť od obrazovky je duševná porucha: Vplyv „času stráveného pred obrazovkou“ na zdravie

Najbližšie, keď vyjdete z domu a dostanete sa na verejné miesto, na chvíľu zastaňte a rozhliadnite sa. Ak žijeme na tej istej planéte, nepotrvá to dlho a uvidíte dieťa s očami nalepenými na obrazovku, ktorá je takmer taká veľká ako jeho hlava.

V 21. storočí sme boli svedkami neuveriteľného technologického pokroku. Rodičia si uvedomili, že keď podajú svojmu dieťaťu smartfón alebo tablet, vhodným spôsobom vyriešili ich nudu alebo záchvaty zúrivosti.

Tento jav, ktorý nazývame „časom stráveným pri obrazovke“, u malých detí vytvára úplne nové problémy. Tie majú dosah na ich duševné zdravie a správanie. Niektoré z nich plačú, iné rozbíjajú veci a niektoré z nich sa dokonca vyhrážajú samovraždou.

Závislosť na obrazovke je duševnou poruchou: dopad trávenia nadmerného množstva času pred obrazovkou bol vysvetlený

Či sa už deti hrajú videohry alebo používajú aplikácie smartfónov, nepopierateľne sledujeme nárast počtu dôkazov naznačujúcich, že mladí chlapci a dievčatá vykazujú návykové správanie.

Prečo? Väčšinou je to spôsobené veľkým rozsahom času, ktorý tieto deti strávia pred obrazovkou. Tento čas nie je v mnohých prípadoch vôbec regulovaný.

Zatiaľ čo mozog dospelého človeka je vyvinutejší, detský mozog je náchylný poddať sa rôznym vplyvom, ktoré môžu významnou mierou zmeniť jeho štruktúru a konektivitu.

To môže zastaviť nervový vývoj a viesť k duševnej poruche, ktorou je závislosť na obrazovke. Ďalšie klasifikácie pomenúvajú túto poruchu závislosti na obrazovke nasledovne:

 • porucha závislosti na internete
 • porucha hrania internetových hier
 • problematické používanie internetu
 • posadnutosť internetom
 • patologické hranie videohier
 • posadnutosť videohrami
 • patologické používanie technológií
 • posadnutosť online hrami
 • závislosť na mobilnom telefóne
 • závislosť na sociálnych sieťach
 • závislosť na Facebooku

Psychológ Dr. Aric Sigman  v dokumente zverejnenom v časopise Žurnál medzinárodnej asociácie detskej neurológie (Journal of the International Association of Child Neurology), píše:

„Závislosť je odborný pojem, ktorý sa čoraz viac používa na popísanie rozširujúceho sa správania u stále väčšieho počtu detí, ktoré sa zapájajú do rôznych aktivít, viazaných na obrazovky, monitory počítačom riadených zariadení. Táto porucha sa prejavuje problémovým spôsobom ako závislosť.“

8 najmarkantnejších prejavov poruchy závislosti na obrazovkách

Ak máte dieťa alebo vnúča, ktoré trávi čas na internete alebo hraním videohier a oberá sa tak o čas, ktorý by malo a mohlo tráviť inak a užitočnejšie, môže to ohroziť jeho schopnosť normálne fungovať. Prejavy tohto fenoménu sú nasledovné:

 • prehnaná zaujatosť
 • abstinenčný syndróm
 • rastúca tolerancia
 • neschopnosť obmedziť alebo prestať vykonávať činnosti viazané na obrazovku
 • strata záujmu o vykonávanie záujmov, ktoré nie sú viazané na obrazovku
 • pokračovanie napriek negatívnym následkom
 • klamanie o tom, koľko času strávia za obrazovkou
 • používanie obrazovky ako úniku od zlej nálady

V akej miere je rozšírená u detí porucha závislosti na obrazovke?

Štúdia z roku 2015, publikovaná v časopise Veda o správaní (Behavioral Sciences, Bazilej), zistila, že 12 % mladých amerických adolescentov je „patologickými hráčmi.“

Hoci hranie videohier nevyžaduje užívanie žiadnych chemických látok, ani žiadnu intoxikáciu, výskumníci poukazujú na príznaky, ktoré sú podobné návyku, návykovému správaniu. Tieto prejavy zahŕňajú aj tie, ktoré sme už vyššie uviedli.

Podľa Dr. Georgea Lynna, psychoterapeuta zo Seattle, 80 % problémov jeho pacientov pramení z prílišného hrania hier, zo sledovania príliš veľkého množstva online videí alebo z nadmerného používania sociálnych sietí.

V dôsledku toho je Dr. Lynn svedkom „osobnostného syndrómu, ktorý pochádza vlastne z nespútaného, nekontrolovaného využívania obrazoviek vo voľnom čase, a to rovnako počas dňa, ako aj počas noci.“

„Väčšina lekárov, rodinných lekárov, dokonca aj psychiatrov v žiadnom prípade nesúhlasí s tým, že dieťaťu môže stačiť nočný spánok v rozsahu len dvoch alebo troch hodín. A toto spôsobuje osobnostné problémy.“

Čo sa stane našim deťom, ak budú tráviť príliš veľa času pred obrazovkou?

Ak sa z niekoho stane osoba, ktorá je závislá na obrazovke, vzniká psychická porucha, ktorá je charakterizovaná ako závislosť a spravidla to má zničujúce následky.

Zbohom vysoký krvný tlak

Podľa Claudette Avelino-Tandoc, výchovnej poradkyne a špecialistky na vývoj rodinného života a výchovu detí, táto porucha môže u detí viesť k nespavosti, bolesti chrbta, prírastku alebo strate hmotnosti, problémom s videním, bolestiam hlavy, úzkosti, nečestnosti, pocitom viny a k osamelosti.

V každom prípade však dlhodobé účinky týchto symptómov môžu mať až také závažné následky, akým je napríklad poškodenie mozgu.

Viaceré štúdie skúmajúce účinky poruchy závislosti na obrazovke preukázali, že detský mozog sa zmršťuje alebo stráca tkanivo v čelnom laloku, v šedej kôre a insule (insula je časť mozgu, ktorá pomáha prijímať vnemy a samostatne rozmýšľať); tieto časti mozgu pomáhajú riadiť plánovanie a organizáciu, potláčanie sociálne neprijateľných impulzov a schopnosť človeka rozvíjať súcit a empatiu.

Dr. Avelino-Tandoc hovorí nasledovné: „Zariadenia alebo miniaplikácie samy o sebe nie sú ničím zlým. Sú užitočnými a nevyhnutnými nástrojmi komunikácie, výskumu, štúdia, zábavy a pod.

Rodičia majú do činenia so študentmi 21. storočia, ktorých nazývame digitálnymi domorodcami. Rodičia by mali svojim deťom umožniť manipuláciu s týmito nástrojmi. Avšak kľúčovým slovom je rovnováha.“

5 tipov pre rodičov, ktorí majú deti trpiace psychickou poruchou závislosti na obrazovke

Nové odporúčania Americkej akadémie pediatrie v oblasti používania médií deťmi a v súlade s metódami Dr. Lynna uvádzajú nasledovné:

1. Pri deťoch mladších ako 18 mesiacov sa vyhýbajte používaniu akýchkoľvek zariadení, ktorých súčasťou je monitor. Jedinou výnimkou môže byť zariadenie, cez ktoré sa vedie videorozhovor.

Rodičia detí vo veku 18 až 24 mesiacov, ktorí chcú deťom predstaviť digitálne médiá, by si mali vybrať také médiá, ktoré sú naprogramované veľmi kvalitne a sledovať ich spoločne so svojimi deťmi. Oni totiž zatiaľ nemajú možnosť ani schopnosť porozumieť tomu, čo vidia.

2. Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov obmedzte používanie obrazovky maximálne na 1 hodinu denne a aj to len na kvalitné programy.

Rodičia by mali pozerať tieto médiá spoločne so svojimi deťmi, aby deťom pomohli pochopiť, čo vidia a aby to boli schopné začať aplikovať na svoj okolitý svet.

3. Pre deti vo veku 6 rokov a staršie stanovte konzistentné limity času, ktoré môžu deti stráviť použitím médií. Stanovte aj typy médií a dohliadnite na to, aby médiá nenahradili potrebný a primeraný spánok, fyzickú aktivitu a ďalšie aktivity, ktoré sú podstatné pre zdravie.

4. Včas nastavte základné pravidlá a presadzujte ich tak, že spoločne určíte čas, kedy sa dieťa môže pripojiť na internet. Nech je to napríklad čas po večeri alebo čas, keď cestujete v aute.

Rovnako presne stanovte, kedy je ten čas, keď sú médiá vypnuté a aj miesto, kde sa nebude používať internet ani počítač, napríklad v spálni.

5. Udržiavajte komunikáciu, komunikujte spolu osobne, nie cez internet, alebo mobil. S deťmi sa rozprávajte aj o tom, čo sú občianske práva, ako sa to týka online komunikácie a jej bezpečnosti.

Hovorte so svojimi deťmi o tom, ako sa má zaobchádzať s ostatnými ľuďmi, ako aj o tom, že s ostatnými ľuďmi majú zaobchádzať s rešpektom, online aj offline. Nezabudnite im pripomenúť, že to isté majú vyžadovať aj od ostatných voči sebe.

Prírodná liečba osteoartritídy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*