Z harmónie kakofónia: Keď sa zdravé bunky menia na rakovinové


Print Friendly, PDF & Email

Štúdia uverejnená v časopise Water Journal opisuje novú metódu porovnávania zvukov rakovinových a zdravých buniek.

Metóda môže viesť k vyvinutiu operačného postupu na odstránenie nádorov, podporovaného umelou inteligenciou. Forma technológie nesie tiež prísľub včasného zistenia rakoviny.

Spievajúca bunka

Objav, že bunky vydávajú zvuk, ako znak svojej prirodzenej metabolickej činnosti, urobil v roku 2002 profesor James Gimzewski z Kalifornskej univerzity v Los Angeles.

S použitím atómového silového mikroskopu dokázal spolu so svojím kolegom dr. Andrewom Pellingom po prvý raz počuť zvuky buniek a s prekvapením zistili, že ich zvuky sa nachádzajú v počuteľnom pásme.

Povedané inak, keby boli naše uši dostatočne citlivé, boli by sme schopní počuť zvuky našich vlastných buniek. (Možno je šťastím, že nemôžeme.)

Ich novému prístupu k biológii bunky dal profesor Gimzewski názov „sonocytológia“, skombinujúc slovo „sono“ (zvuk) so slovom „cytológia“ (skúmanie buniek).

Vo svojom článku „Spievajúca bunka“ dr. Pelling hovorí:

„Pozorované bunky v rôznych situáciách [napríklad], bunky, ktoré sú pod stresom, vytvárajú odlišné zvuky. V skutočnosti sa dá počúvaním zvuku bunky rozpoznať jej stav, či je zdravá, alebo rakovinová.

V budúcnosti dúfame doviesť náš výskum v sonocytológii do bodu, kedy sa bude môcť integrovať do lekárskych odborov, akým je napríklad výskum rakoviny.

Počúvanie buniek umožní rýchle diagnostikovanie rakoviny bez použitia liekov alebo operácie. Sonocytológia by tiež mohla umožniť zistenie rakoviny predtým, ako sa vytvorí nádor.“

Atómový silový mikroskop2je však technicky náročný, vyžaduje si akusticky odizolovanú miestnosť a mnoho ďalších náročných opatrení, čím sa stáva menej atraktívny, než iné metódy počúvania zvukov buniek.

Štúdia profesorov načúvajúca bunkám

V štúdii profesora Sungchula Jiho a Beuma Parka z Rutgersovej univerzity a Johna Stuarta Reida z CymaScope.com pracovali vedci so zvukmi buniek, pochádzajúcimi z Ramanovej spektroskopie3.

V tejto metóde, nazvanej podľa svojho objaviteľa, indického fyzika C. V. Ramana, v ktorej laserová sonda zasahuje nie jednu, ale obvykle tisíce buniek, sa moduluje svetlo pohybmi myriád bunkových membrán.

Skutočnosť, že veľa buniek ovplyvňuje laserový lúč, znamená, že Ramanov systém poskytuje dostupnú metódu stanovenia zvuku buniek.

Keď sa laserové svetlo odráža od vzorky tkaniva, nesie so sebou drobučké fluktuácie, ktoré sú zhromažďované elektronickým detektorom a počítačom simultánne prevádzané na počuteľný zvuk, čím sa zvuky bunky stávajú počuteľné ako diagnostický nástroj.

Dr. Ryan Stables5 z Birminghamskej univerzity v Spojenom kráľovstve dodal pre štúdiu Ramanovou metódou získané zvuky rakovinových a zdravých buniek z mozgového tkaniva.

Pri odstraňovaní nádorov z mozgového tkaniva čelia neurochirugovia vážnemu problému, pretože okraje rakovinového tkaniva je často ťažké identifikovať. Zariadenie, ktoré by chirurgovi dokázalo pomôcť presne stanoviť okraje nádoru, by bolo veľmi prospešné.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Bola uverejnená štúdia v časopise Water Journal pod názvom „Zobrazovanie zvukov rakovinových a zdravých buniek vo vode prostredníctvom CymaSkopu a následná kvantitatívna analýza Planck-Shannonovým dekodérom“ (https://dx.doi.org/10.14294/WATER.2019.6).

V nej sa rozoberajú prvé kroky na dohľadné vytvorenie systému, založeného na vizuálnych údajoch, poskytnutých CymaSkopom6 novým druhom nástroja, využívajúceho technológiu cymatiky (viditeľného zvuku).

Zvuk sa otláča do vody, schválenej na lekárske účely, podobne ako odtlačok prsta na skle, zanechávajúc vizuálny podpis zvuku.

Obrázok v úvode tohto článku ukazuje typický cymaskopický obraz zdravej bunky vedľa rakovinovej bunky, odhaľujúc tak, že kakofonické zvuky rakovinových buniek obvykle vytvárajú nesúmerný, škaredý obraz, kým harmonické zvuky zdravých buniek vytvárajú obraz symetrický a krásny.

V systéme navrhnutom v štúdii a publikovanom v časopise Water Journal budú signály z Ramanovej laserovej sondy počas operácie mozgu posielať audio signály do digitálneho CymaSkopu, ktorý ich robí viditeľnými.

Viditeľný obraz sa chirurgovi zobrazí cez špeciálne upravené okuliare s videodisplejom, rozšíreným o digitálne číslo, odvodené v reálnom čase za pomoci softvérových výpočtov, objavujúce sa v okuliaroch.

Číslo sa bude generovať použitím matematického vzorca profesora Jiho, opísaného v štúdii, ktorý bude zobrazenie analyzovať a tým podporovať rozhodnutie chirurga o mieste vedenia rezu.

Ďalšie využitie tejto novej diagnostickej metódy

Okrem toho, že pomáha chirurgom, objavuje sa aj ďalšie potenciálne využitie tejto metódy rozlíšenia rakovinových a zdravých buniek a tým je skoré zistenie rakoviny.

V súčasnosti si mikroskopické skúmanie chorého tkaniva a diagnostikovanie rakoviny či iných ochorení vyžaduje histopatologickú prehliadku vzoriek tkanív.

Diagnózu na základe vzorky pacientovho tkaniva smú robiť len histopatológovia s licenciou7, tých je však v praxi príliš málo, čo môže spôsobovať oneskorené diagnostikovanie pacienta.

Keby sa histopatológia dala zautomatizovať, umožnila by schopnému technikovi získať čítanie a zistiť, či je daná vzorka predrakovinová, rakovinová alebo zdravá a tým rýchlejšie by mohla byť predpísaná liečba či podaná dobrá správa.

Chirurg operujúci so špeciálne uspôsobenými okuliarmi, zobrazujúcimi videodisplej

Záver

Využitie zvuku v liečebných postupoch každým rokom stúpa8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak v terapeutických, ako aj v diagnostických aplikáciách a tento bezliekový prístup k medicíne si nachádza medzi lekármi a v nemocniciach celého sveta vítanú podporu.

V súlade s názvom tohto článku „Z harmónie kakofónia: Keď sa zdravé bunky menia na rakovinové“ má zvuk v medicíne veľkú budúcnosť, je hlasom, ktorý si zaslúži byť natoľko hlasný, aby ho všetci počuli.

Odkazy

1. https://www.darksideofcell.info/about.html
2. https://www.nanoscience.com/techniques/atomic-force-microscopy/
3. https://www.renishaw.com/en/a-basic-overview-of-raman-spectroscopy–25805
4. https://www.nanophoton.net/raman-spectroscopy/lessons/lesson-4
5. https://www.bcu.ac.uk/digital-technology/about-us/our-expertise/our-staff/ryan-stables
6. https://www.cymascope.com/cymascope.html
7. https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/roles-doctors/pathology/histopathology-doctor
8. https://www.cymatechnologies.com
9. https://www.medsonix.com
10. https://www.kktspine.com
11. https://www.uclahealth.org/urology/prostate-cancer/hifu
12. https://fusfoundation.org/diseases-and-conditions/overview
13. Terapeutický ultrazvuk v léziách mäkkých tkanív https://doi.org/10.1093/rheumatology/40.12.1331
14. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ultrasound/about/pac-20395177

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: greenmedinfo.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Tlamka Jozef

    Uvedené faktá súvisia z kvantovou systémovou medicínou……..konkrétna terapia na tomto základe je podľa môjho názoru možná na báze epifýznych zvukových impulzov zo včelieho úľa, obdoba kardiostimulátora…ide o kódy A.Einsteina, je to na dlhšiu reč, niečo o tom viem na báze môjho prieniku do vesmírneho vedomia a Egyptskej chrámovej medicíny…..Jozef

Pridajte komentár

*