Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Vyjadrenie – Vážený pán doktor Bakoš


Print Friendly, PDF & Email

Vyjadrenie Kampane za pravdu v medicíne

Vážený pán doktor Bakoš,

So záujmom som si prečítal prepis Vášho rozhovoru na tému očkovanie, otvorený list pána Ing. Bezemeka, ako aj Vašu odpoveď na jeho list (pod týmto vyjadením).

Musím vyjadriť hlboké znepokojenie a nesúhlas s vašou reakciou. Na začiatku listu píšete, že si vážite akýkoľvek názor, avšak pri konci listu toto očividne popierate vyjadrením, že nemáte čas o otázkach očkovania argumentovať s laikmi. Rád by som Vás ubezpečil, že mnohí laici, ako aj Ing. Bezemek, sú dostatočne vzdelaní ľudia na to, aby mohli vyhľadávať, porovnávať, analyzovať rôzne štúdie v oblasti danej tématiky a vyvodzovať z nich logické závery. Z mojich skúsenosti viem, že všetky štúdie (za a proti) ohľadom vakcinácií sú vykonávané nie laikmi, ale vedcami, ktorých akademické či odborné vedomosti sa nedajú spochybniť. Pán Ing. Bezemek Vás láskavo odkázal na mnohé takéto, odborníkmi vykonané štúdie, ktoré úžitok vakcinácie spochybňujú a poukazujú na značné riziká a preukázané nebezpečenstvo spojené s ich aplikáciou. Nie je preto namieste oháňať sa faktom, že keďže daný list bol písaný laikom, ďalšiu komunikáciu považujete za nezmyselnú. Takúto reakciu nemožno považovať za nič iné, ako za vyhýbanie sa diskusii, za zakrývanie skutočností a pravdy o negatívnych a nebezpečných vplyvoch vakcinácií.

Za poznamenanie stojí aj fakt, že väčšina zákonodarcov, ktorí schvaľujú povinné (násilné, nedemokratické) očkovania, sú tiež laikmi a navyše, naproti vedomostiam Ing. Bezemeka, nemajú o vplyvoch očkovania poňatia. Ak majú, sú to zvyčajne, alebo skôr len, informácie propagované inštitúciami úzko spolupracujúcimi s výrobcami vakcín. Takéto zaujaté informovanie nemožno v žiadnom prípade považovať za optimálne.

Vážený pán doktor, hádam neočakávate, že Vám argumentatívny list napíše niekto z prostredia lekárov, nedajbože farmaceutov? Podobné argumenty si už dovolili vyjadriť niektorí lekári na Slovensku, ktorí boli následne psychicky aj profesionálne supresovaní odborníkmi z Lekárskej komory či iných profarmaceutických inštitúcii. Preto očakávanie, že s Vami, ako tvrdým zástancom vakcín, bude viesť nerovnomernú (keďže chraníte korporačné záujmy) diskusiu akýkoľvek nezaujatý lekár, by bolo naivné.

Prečo nemôžete vyjsť z údivu pri kladení otázky, či si Ing. Bezemek naozaj myslí, že očkovanie je prostriedkom na kumuláciu ziskov? Ak kladiete takéto udivujúce otázky, asi si nie Ste celkom vedomý histórie vzniku konvenčnej (ortodoxnej) medicíny, ktorá, ako je známe z teórie strategického menežmentu, vznikla práve za účelom kumulovania zisku a supresovala prírodnú medicínu, ktorá predchádzala konvenčnej. Chcete hádam poprieť, že konvenčná medicína sa vyhla tlakom kapitalizmu, kde na prvom mieste nie je zdravie spoločnosti, ale zisk?

Udivene sa tiež pýtate, či Ing. Bezemek naozaj spochybňuje inštitúcie SZO, FDA, EMEA, ACIP, GAVI a im podobné. Ja sa Vás preto pýtam, ako vznikli tieto inštitúcie a ako a kým sú financované? Ponúknem Vám hneď aj odpoveď a verte, že keďže mám korene ako v stratégickom menežmente tak aj v oblasti medicíny, cítim sa plne kompetentný Vám túto odpoveď poskytnúť. Nebyť farmaceutických korporácii, neexistovala by ani jedna z týchto zriadení. Hádam Vás len nenapadá argumentácia, že tieto establišmenty sú financované z verejných zdrojov?

Rád tiež argumentujete tzv. nespochybniteľnými vedeckými štúdiami, ktoré vyzdvihujú vakcíny ako efektívne a bezpečné? Kto vykonáva tieto štúdie a za akým účelom? Je málo prípadov, kedy sa zistili podvody (Fraudlent Science) pri výskumoch organizovaných univerzitami, ktoré však boli platené z farmaceutických zdrojov? Zo štatistík je známe, že takýchto podvodných štúdií je najmenej 50%. Do týchto štatistík nepatria štúdie, ktoré boli vykonané rovnako zaujato, ale nezistilo sa to. Keďže časť mojej súčasnej práce zahŕňa prácu na univerzite, mám žiaľ tú česť byť svedkom nekalého procesu financovania výskumu chemických liekov. Pýtam sa Vás, ktoré univerzitné výskumy, ktoré sa týkajú farmaceutík, nie sú platené z farmaceutických zdrojov? Kto by mal ochotu platiť 5, 10 či 20 miliónov dolárov za výskum chemického lieku, ak by sa ten nakoniec mal ukázať ako nepoužiteľný? Vy si naozaj myslíte, že tieto drahé výskumy platia univerzity, alebo štát?

Dovolím si ešte pripomenúť fakt, že: 1)  systém vzdelávania lekárov vznikol krátko po vzniku prvých výrobcov chemických liečiv, 2) tento vzdelávaci systém vznikol kvôli priamej potrebe propagácie výrobkov týchto korporácií a 3) väčšina fakúlt v tomto vzdelávacom systéme je viac závislá od financovania farmaceutickými korporáciami, ako od financovania štátom. Toto sú úplne známe fakty, ktorých si je vedomý každý absolvent fakulty obchodnej administratívy a menežmentu. Nie je teda namieste pýtať sa pána Ing. Bezemeka, či si naozaj myslí, alebo či je dokonca o týchto faktoch presvedčený.

Vážený pán doktor, ak chcete skutočne svedomito, čisto odborne, bez zaujatia v prospech ziskuchtivých korporácii a len a len v prospech ľudí propagovať pravdu, bolo by potrebné o podobných otázkach diskutovať, a nie pred nimi skrývať hlavu do piesku, alebo ich dokonca vedome popierať.

S pozdravom

Damián Kuzmovič

Kampaň za pravdu v medicíne

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

www.zdravie.sro.sk

http://campaignfortruth.com/home.htm

www.badatel.sk  

Odpoveď MUDr. Ivana Bakoša na otvorený list Ing. Bezemeka

Vážený pán inžinier Bezemek,

predovšetkým Vás chcem pozdraviť a oceniť Vašu zanietenosť sledovania očkovania ako negatívneho vplyvu na zdravie ľudí. Aj keď sa naše názory na prevenciu infekčných ochorení očkovaním diametrálne odlišujú, chcem Vás uistiť, že si vážim každý názor, najmä, ak je prezentovaný s takou vervou a presvedčením, ako to robíte Vy. V otvorenom liste, ktorý ste súčasne poslali pánovi Sudorovi a Vraničovi, a tiež uverejnili na, zrejme Vašej, webovej stránke, ste ma vyzvali k diskusii o prospešnosti resp. poškodzovaní zdravia očkovaním. Rozhodol som sa (lebo si myslím, že sa to patrí) odpovedať.

Váš list adresovaný na mňa obsahuje nepreberné množstvo názorov na viacero nozologických jednotiek, na hodnotu vakcinácie, na skladbu a bezpečnosť vakcín atď. so snahou ich podporenia rôznymi citáciami, na ktoré nemožno odpovedať tak jednoducho. Vyžadovalo by to neúmerne veľa času, aby som na všetko reagoval, zargumentoval a podporil skutočne vedeckými prácami a publikáciami. Preto si dovolím doložiť len zopár kľúčových publikácií, ktoré hovoria o hodnote očkovania. K tomu pripájam publikácie ku chrípke a niekoľko odkazov na publikácie ku chrípke.

K ďalším „problémom“, ktoré ste uvádzali vo Vašom liste sa, ak sa nenahneváte, nebudem vyjadrovať. Ku každému spochybneniu očkovania existuje skutočne nepreberné množstvo vážnych vedeckých dôkazov, že to tak celkom nie je. Môj pracovný aj súkromný čas je dostatočne vyplnený a nenachádzam rezervy k pravidelnému hľadaniu rozsiahlych argumentácií k opakujúcim sa tvrdeniam laikov k očkovaniu. K niektorým veciam sa však nedá zaujať len amorfný postoj. Môj zhrniem do vety – Benefit očkovania verzus možný nežiaduci účinok u jednotlivca je nespochybniteľný.

Dovoľte mi položiť Vám len dve otázky. Pán inžinier, Vy si skutočne myslíte, že očkovanie, ako spôsob vedomého poškodzovania zdravia ľudí po celom svete, je premyslený spôsob kumulácie ziskov pre zopár jednotlivcov? Vy naozaj spochybňujete inštitúcie ako je Svetová zdravotnícka organizácia, CDC, EMEA, ACIP, GAVI……………???

Vážený pán inžinier, nemyslím si, že naša ďalšia diskusia na webových stránkach má zmysel. Ak by ste mali záujem, rád sa Vami stretnem osobne.

S pozdravom

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

MUDr. Ivan Bakoš

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*