Vedci potvrdili, že chemoterapia v skutočnosti rakovinu ďalej šíri


Print Friendly, PDF & Email

Chemoterapia šíri rakovinu

Dr. Lee Cowden hovorí, že väčšina ľudí nezomiera na rakovinu; zomierajú na vedľajšie účinky liečby.

Zatiaľ čo „vojna proti rakovine“ postupuje vpred liečebnými postupmi zameranými na presnejšie cielenie nádorov, naďalej sa v širokej miere používa starý spoľahlivý model „vyrež, otráv a spáľ“.

Inými slovami, prostredníctvom chirurgického zákroku, chemoterapie a ožarovania, ktoré sú považované za štandardnú starostlivosť v o väčšine prípadoch rakoviny.

Najväčší problém chemoterapie

Jeden z hlavných problémov u chemoterapie je jej nerozlišujúca toxicita, otravujúca systémovo vaše telo v snahe zničiť rakovinové bunky.

Už dlho sa ukazuje, že tento model má katastrofálne chyby a môže spôsobiť viac škody než úžitku.

Napríklad, v prípade chemoterapeutického lieku Tamoxifen na rakovinu prsníka, musia pacientky vymeniť jedno riziko za iné, pretože kým možno redukuje rakovinu prsníka, viac než dvojnásobne u nich zvyšuje riziko rakoviny maternice.

Závažné, občas smrtiace vedľajšie účinky (či, výstižnejšie, jednoducho následky) chemoterapie sú bežné, a tiež vážne nepredvídané účinky, ktoré môžu prognózu vašej rakoviny namiesto zlepšovania zhoršovať.

V článku v časopise Science Translational Medicine výskumníci z Albert Einstein College of Medicine napísali, že podávanie  chemoterapie pred chirurgickým zákrokom pri rakovine prsníka môže podporovať metastázovanie ochorenia, alebo rast a šírenie rakoviny do iných častí tela.

To zasa značne zvyšuje riziko úmrtia žien na toto ochorenie.

Vďaka chemoterapii sa rakovina prsníka môže stať agresívnejšou a ľahšie sa šíriť

Predoperačná chemoterapia, známa ako neoadjuvantná chemoterapia, sa ženám často ponúka preto, lebo môže pomôcť zmenšiť nádory, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že namiesto úplnej mastektómie absolvujú lumpektómiu.

Po vykonaní testov na tkanive myší a ľudí však výskumníci zistili, že tento postup môže zvyšovať pravdepodobnosť metastázy množením takzvaných „nádorových mikroprostredí metastázy“.

Ako vysvetlili Stat News:

„Tieto nástupištia, zvané ´nádorové mikroprostredia metastázy´, sú miesta v krvných cievach, kde sa zhromažďujú zvláštne imunitné bunky.

Keď sa imunitné bunky spoja s rakovinovou bunkou, zavedú ju do krvnej cievy, ako keď taxislužba Lyft vyzdvihne zákazníka. Keďže krvné cievy sú diaľnicami k vzdialeným orgánom, výsledkom je metastáza, alebo šírenie rakoviny na vzdialené miesta.“

Keď bola myšiam s rakovinou prsníka podávaná chemoterapia, menila nádorové mikroprostredie spôsobmi, ktoré ich robili náchylnejšími k šíreniu rakoviny.

K týmto spôsobom, ako uviedol Stat, patrilo:

 • zvýšenie počtu imunitných buniek transportujúcich rakovinové bunky do krvných ciev
 • umožnenie lepšej priestupnosti krvných ciev pre rakovinové bunky
 • umožnenie vyššej mobility nádorových buniek

V porovnaní s myšami, ktoré liečbu nedostali, chemoterapeutická liečba u myší zdvojnásobila počet rakovinových buniek v krvnom riečisku a pľúcach.

Navyše, aj u 20 ľudských pacientov, ktorí dostávali bežné chemoterapeutické lieky, sa stali nádorové mikroprostredia priaznivejšie pre šírenie rakoviny.

Ako uviedli The Telegraph:

 „Usudzuje sa, že toxická liečba zapína v tele akýsi opravný mechanizmus, ktorý nakoniec umožňuje nádorom znovu zosilnieť. Zvyšuje aj počet ´dverí´ v krvných cievach, umožňujúcich rakovine šíriť sa telom.“

Okrem toho výskumníci v roku 2012 v úvodníku časopisu Journal of Clinical Oncology napísali:

„Nanešťastie sa zdá, že neoadjuvantná chemoterapia zhoršuje celkové prežitie, ako bolo, okrem iného, demonštrované v pokuse B18 pracovnej skupiny National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP).“

To znamená, že ženy možno vymieňajú potenciálne zvýšené riziko rakovinovej metastázy za liečbu, ktorá ich šance prežitia vôbec nezlepšuje.

Už roky je známe, že chemoterapia môže vyvolať rast nádoru

Aj keď správa, že chemoterapia môže prispievať k šíreniu rakoviny, môže znieť prekvapujúco, nejde o nový objav.

V roku 2012 výskumníci zistili, že chemoterapia na rakovinu prostaty vyvolala poškodenie DNA v zdravých bunkách a spôsobila, že vylučovali viac bielkoviny zvanej WNT16B, ktorá podporuje rast nádoru a môže povzbudiť rakovinové bunky k vytvoreniu rezistencie voči liečbe.

„Pri vylučovaní bielkoviny WNT1B bude táto vzájomne reagovať so susednými nádorovými bunkami a spôsobovať, že budú rásť, útočiť a, čo je dôležitejšie, vzdorovať následnej liečbe“, povedal pre AFP News spoluautor štúdie Dr. Peter Nelson z Výskumného centra pre rakovinu Freda Hutchinsona.

V časopise Nature Medicine výskumníci ďalej uviedli:

„Vylučovanie bielkoviny WNT16B v mikroprostredí nádoru prostaty oslabovalo in vivo účinky cytotoxickej chemoterapie, podporujúc prežitie nádorovej bunky a progres ochorenia“ a „… Odozvy na poškodenia v benígnych bunkách… môžu priamo prispievať k zvýšenej kinetike rastu nádoru.“

Zatiaľ čo výskum ďalej odhaľuje, že účinky chemoterapie sú pre zdravé bunky rozsiahle a zničujúce, ukázalo sa tiež – prinajmenšom už v roku 2004 – že „Chemoterapia k prežitiu rakoviny prispieva len málo.“

Stop Candida

Štúdia Klinickej onkológie zistila, že čo sa týka päťročnej miery prežitia v prípadoch rakoviny dospelých, má chemoterapia úspešnosť päťročného prežitia len 2,3 percenta v Austrálii a 2,1 percenta v USA.

Iný výskum zistil, že z približne 2 000 pacientov, ktorí dostávali chemoterapiu, nastalo 161 úmrtí v priebehu 30 dní liečby.

Takmer 8 percent ich bolo klasifikovaných ako súvisiacich s chemoterapiou (a ďalších takmer 16 percent nebolo klasifikovaných kvôli nepostačujúcim informáciám).

Navyše, ako bolo zmienené, chemoterapia môže zvyšovať riziko následnej rakoviny, akou je akútna myeloidná leukémia súvisiaca s predchádzajúcou terapiou (t-AML), „zriedkavá, no vysoko smrteľná komplikácia cytotoxickej chemoterapie“.

Výskumníci uviedli, že k prípadom t-AML dochádza takmer päťkrát častejšie u dospelých, ktorí sú liečení chemoterapiou, než u bežnej populácie.

Je nepravdepodobné, že by mnohé možnosti liečby vysvetľovali konvenční onkológovia

Mnohí ľudia, keď im diagnostikujú rakovinu, sa domnievajú, že ich jedinými možnosťami liečby sú chemoterapia, operácia alebo ožarovanie.

Iba vy a váš tím poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môžete urobiť rozhodnutie o najlepšom postupe liečby, no mali by ste vedieť, že je nepravdepodobné, že konvenční poskytovatelia budú uvažovať nekonvenčne.

Onkológia je jediné odvetvie medicíny, ktorému je dovolené a je dokonca nabádané k predaju liekov s veľkým ziskom – obvykle presahujúcim maržu 50 percent – a predovšetkým lieky proti rakovine, ako všeobecná kategória, sú tými najdrahšími liekmi v celej medicíne.

Za chemoterapeutické lieky, ktoré predávajú, dostávajú v skutočnosti onkológovia provízie, a pri takom druhu stimulu je takmer nemožné si predstavovať, že budú aktívne hľadať iné alternatívy.

Okrem toho sú onkológovia viazaní „štandardnými protokolmi starostlivosti“, predpísaným onkologickými lekárskymi komisiami a liekovým priemyslom.

Ak idú proti zavedenému štandardu starostlivosti, hrozí im pokarhanie, či dokonca odobratie licencie.

V dôsledku toho sú pacienti, ktorí sa nechcú uberať konvenčnou cestou, obvykle nútení konať sami, čo je poľutovaniahodné, lebo existuje veľa sľubných alternatívnych spôsobov liečby.

Pochopenie vašich možností voľby pre liečbu rakoviny

Úplne prírodným prístupom k boju s rakovinou by bolo spraviť vaše telo natoľko zdravým, ako sa len dá – za použitia detoxikácie, stratégií na zlepšenie fungovania vašej imunity, zmien v stravovaní a ďalších cielených stratégií v závislosti na vašich potrebách.

Napríklad Annie Brandtová, ktorá pred 16 rokmi prekonala rakovinu a je autorkou knihy „Liečivá platforma: vytvorte si svoju vlastnú liečbu!“, uvádza ako nápomocné proti metastatickým rakovinovým bunkám tieto látky:

 • berberín / metformín
 • intravenózny vitamín C
 • sulforan (hlúbová zelenina)
 • kurkumín (kurkuma)
 • výhonky brokolice
 • glukorafanín
 • myrosináza
 • čaj Essiac
 • koreň lopúcha
 • brest hladký
 • rebarbora
 • štiavička obyčajná
 • rybí olej
 • modifikovaný citrusový pektín (PectaSol-C)
 • heparín

Vtip je v tom, že existuje veľa stratégií proti rakovine, ktoré konvenčná medicína prehliada. Mnohé dokonca fungujú ako doplnok konvenčnej liečby.

Napríklad vitamín C v kombinácii s nutričnou ketózou a hladovkou pred podaním chemoterapie radikálne zlepšujú účinnosť chemoterapie.

Onkológovia v Turecku, pre ktorých americké obmedzenia neplatia, používajú aj obsiahly protokol ketogenickej liečby, ktorý vykazuje šokujúce remisie u mnohých pacientov v 4. štádiu rakoviny. Liečebný protokol v tureckom onkologickom centre ChemoThermia obsahuje:

 • Metabolicky podporovanú chemoterapiu (využívanie chemoterapie s radom intervencií na podporu jej účinnosti)
 • Hypertermiu
 • Hyperbarickú kyslíkovú terapiu
 • Inhibítory glykolýzy, najmä 2-deoxyglukózu (2DG) a dichlóracetát (DCA)
 • Ketogenickú diétu s fytofarmaceutickými doplnkami

V centre majú všetci pacienti ketogenickú stravu, ktorá vytvára v rakovinových bunkách metabolický stres. Potom sa pred podaním chemoterapie pacient 14 hodín postí, čo v rakovinových bunkách vytvára ďalší metabolický stres.

V tomto bode budú mať pacienti hladinu krvnej glukózy obvykle okolo 80 miligramov na deciliter (mg/dl).

Potom sa použijú inhibítory glykolýzy na spomalenie glykolýzy v rakovinových bunkách, čo vytvára obrovské množstvo metabolického stresu, keďže rakovinové bunky už trpia nedostatkom glukózy.

Vtedy sa aplikuje inzulín na zníženie hladiny krvnej glukózy na približne 50 či 60 mg/dl, aby sa vyvolala mierna hypoglykémia. V tom bode sa použije chemoterapia, často v ďaleko menšej dávke, než by sa použila inak, čím sa znižuje riziko vedľajších účinkov.

V dňoch po podaní chemoterapie sa aplikujú hypertermia a hyperbarická kyslíková terapia, a k tomu každodenná liečba infúziou inhibítora glykolýzy s vysokými dávkami vitamínu C (50 gramov) a dimetylsulfoxidu (DMSO).

V nasledujúcom texte sú uvedené ukážky ďalších cielených terapií, obsiahnutých v knihe Brandtovej.

Poly-MVA, koloidný minerálny komplex, ktorý prekračuje krvno-mozgovú bariéru a pomáha znovu vyživovať vaše telo a mozog na bunkovej úrovni. Pomáha tiež nahradiť živiny, stratené počas chemoterapeutickej a rádiologickej liečby.

AvéULTRA (Metatrol), fermentovaný produkt z pšeničných klíčkov.

Selén, vitamín D a jód, lebo väčšina pacientov s rakovinou má málo týchto troch živín. Ak robíte pravidelne saunovú terapiu, užívajte každý deň 200 mikrogramov selénu.

(Pri potení máte sklon vylučovať selén.) Selén zvyšuje glutatión, dôležitý metabolický antioxidant, nevyhnutný pre detoxikáciu. Podnecuje tiež zmenu tyroidného hormónu T4 na T3, čo môže byť prospešné, keď máte problémy so štítnou žľazou.

Modifikovaný citrusový pektín (MCP) – preukázalo sa, že dokáže zvrátiť rakovinu a zastaviť metastázovú rakovinu.

Koloidné striebro je netoxická, širokospektrálna antimikrobiálna liečba so žiadnou známou toxicitou a žiadnym známym mechanizmom k získaniu rezistencie.

Salicín, extrakt rastlinného pôvodu, spomaľujúci produkciu nagalázy – enzýmu, vytváraného rakovinovými bunkami – pričom súčasne stimuluje vlastné imunitné bunky.

Záver

Takže, ako bolo zmienené, existuje veľa sľubných ciest boja s rakovinou. A aj keď pracujete s konvenčným onkológom, Onkologické centrum ChemoThermia vydalo protokoly, ktoré váš onkológ môže použiť bez ohľadu na to, kde žijete.

Ak váš onkológ nie je ochotný začleniť tieto alternatívne stratégie do vášho liečebného režimu, možno budete chcieť zvážiť vyhľadanie nového lekára.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*