Tieto výživové doplnky pomáhajú lepšie zvládať ADHD a hyperaktivitu


Print Friendly, PDF & Email

Zohrávajú výživové doplnky nejakú úlohu pri zvládaní ADHD?

Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. Tento stav, oficiálne klasifikovaný ako mozgová porucha1, môže byť pre niektorých požehnaním, a pre iných prekliatím.

Americký Národný ústav duševného zdravia (NIMH) vysvetľuje, že stav je charakterizovaný modelom nepozornosti a hyperaktivity s impulzívnosťou, ktorý bráni fungovaniu či vývoju.

Typické prejavy ADHD

Zvyčajne sa nazýva len „ADHD“ (pretože kto má taký rozsah pozornosti, aby hovoril všetky tie ostatné slová?) a k hlavným definíciám tohto správania patria:

Nepozornosť: osoba odbieha od úlohy, chýba jej vytrvalosť, má problém zostať sústredená a je neorganizovaná.1

Hyperaktivita: osoba budí dojem, že je v neustálom pohybe, a to aj v situáciách, kedy sa to nehodí; prípadne sa veľmi vrtí, stále sa s niečím pohráva či veľa rozpráva.1

Impulzívnosť: osoba robí náhlivé činy, ktoré jej práve napadnú, bez toho, aby o nich premýšľala a ktoré môžu potenciálne veľmi ublížiť; alebo túži po okamžitých odmenách, prípadne je neschopná odkladať uspokojenie.1

Pre deti, ktoré nezapadajú do formy v prostrediach, ako sú tradičné vzdelávacie inštitúcie, môže byť ADHD prekliatím.

Zaujímavé je, že ADHD sa ukázalo byť požehnaním pre olympijských víťazov, ako sú snowboardista Shaun White, zjazdár Bode Miller či hviezdny plavec Michael Phelps.

Píšuc o pozoruhodných výkonoch týchto olympionikov z tímu USA sa Garret LoPorto pýta: „Prečo sa zdá, že jedinečné vlastnosti olympijských superhviezd sú tiež zároveň príznakmi ADHD?

Ukazuje sa, že hyperaktivita, vyhľadávanie vzrušenia, bezstarostnosť, odbojnosť a impulzívnosť, všetko hlavné ´príznaky´ ADHD, zabezpečujú víťazné nastavenie, ktoré týmto športovcom dodáva v pretekoch nadpriemerné schopnosti.“2

Zatiaľ čo White, Miller a Phelps mali to šťastie, že vyrastali v prostredí, v ktorom im ich rodiny pomohli usmerniť ich nadanie nekonvenčnými spôsobmi, mnoho detí a dospelých s ADHD sa pri manévrovaní medzi obmedzeniami našej tradičnej, upätej spoločnosti, snaží len jednoducho prežiť.

Podľa Národného ústavu duševného zdravia v USA zahŕňa liečba ADHD podávanie liekov, psychoterapiu, vzdelávanie alebo tréning, prípadne ich kombináciu.

Mnohí ľudia – frustrovaní neustálymi snahami zostať organizovaní a skrátka zapadnúť – hľadajú ďalšie riešenia, vrátane výživových doplnkov.

Výskumníci sa prizreli potenciálnej úlohe niekoľkých doplnkov v pomoci pri zvládaní symptómov ADHD.

Na základe poznania, že sa u pacientov s ADHD zistili znížené hladiny vitamínu D, zinku, feritínu a horčíka, preskúmal tím z Arizonskej univerzity a nemocnice Mercy Children´s Hospital v Chicagu vydanú literatúru o výživových deficitoch týchto vitamínov a hladinách minerálov a o ich spojitosti s ADHD.

Ich vyšším cieľom bola schopnosť poradiť klinickým lekárom pri voľbe možných vhodných laboratórnych skríningových metód u detí, prejavujúcich symptómy, zodpovedajúce ADHD.3

K čomu dospeli? Tu sú zhrnutia pre každý zo skúmaných vitamínov a minerálov:

ZINOK: Zinok zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní nervového systému. Bola nájdená súvislosť ADHD s nižšími hladinami vlasového, plazmového, sérového a močového zinku.

Hoci účinnosť zinkových doplnkov nie je úplne jasná, sú dôkazy, ktoré podporujú tvrdenie, že veľa detí, dokonca aj v rozvinutých krajinách, má nižšie než optimálne hladiny príjmu zinku…

Kontrola hladín zinku v plazme či sére (vypovedajúcich o krátkodobom stave zinku) alebo zinku vo vlasoch (vypovedajúcich o dlhodobom stave zinku) môže byť vhodná u jednotlivcov, nereagujúcich na konvenčnú liečbu ADHD a u populácií s vyšším rizikom nedostatku zinku (napr. vegetariánov).

Ako bezpečná a cenovo vhodná intervencia bol doporučený zinok v množstve odporúčaného denného príjmu (RDI) resp. odporúčanej výživovej dávky (RDA) ako súčasť vyváženého vitamínového a výživového doplnku s obsahom minerálov.3

Pre rady o odporúčaných príjmoch zinku a jeho možných potravinových zdrojoch pozrite odkaz č. 4 alebo aj tento náš článok, kde sme túto problematiku podrobne rozpracovali.

HORČÍK: Existuje predbežný dôkaz, ktorý naznačuje, že podskupina pacientov s príznakmi hyperaktivity, impulzívnosti a nepozornosti môže mať nedostatok horčíka.

Nejasné je, či to platí len pre isté oblasti sveta. Niektorí jednotlivci majú vyššie riziko nedostatku horčíka (napr. tí so zníženou chuťou do jedla alebo užívajúci lieky, známe ako inhibítory protónovej pumpy).

U jednotlivcov, prejavujúcich príznaky ADHD, kde existuje klinické podozrenie na nedostatok horčíka, môžu klinickí lekári zvážiť zmeranie hladín RBC-mag.3

Liečba osteoporózy

Pre rady o odporúčanom príjme horčíka a jeho možných potravinových zdrojoch pozrite odkaz č. 5 (5) alebo náš vyššie spomenutý článok.

VITAMÍN D: V súčasnosti nie sú žiadne štúdie o deťoch, užívajúcich vitamín D ako liečbu na ADHD, dve štúdie však u jednotlivcov s ADHD ukazujú nižšie hladiny vitamínu D.

V hlavných oblastiach mozgu, zapojených do ADHD, sa nachádzajú receptory vitamínu D a čoraz viac výskumov dokazuje dôležitosť tohto vitamínu pre vývoj mozgu.

Klinickí lekári môžu u niektorých jednotlivcov s príznakmi ADHD, najmä u tých, ktorí majú aj ďalšie rizikové faktory, zvážiť zmeranie hladín 25-OH vitamínu D.3

Pre rady o odporúčanom príjme vitamínu D a jeho možných potravinových zdrojoch pozrite odkaz č. 6 (6).

ŽELEZO: Hoci niektoré štúdie preukázali u detí s ADHD nižšie hladiny feritínu, iné štúdie tento vzťah nezistili; súčasné výsledky sú preto rozporuplné…

[Lenže] štúdie odhadujú výskyt syndrómu nepokojných nôh (RLS) alebo jeho príznakov u pacientov s ADHD až na 44 %…

U detí s RLS a nízkou hladinou feritínu (menej než 40 ng/ml) sa v malej otvorenej štúdii ukázalo doplnenie železa ako účinné na zlepšenie príznakov ADHD.

Na základe vysokej komorbidity by sa deti s príznakmi ADHD mali vyšetriť na RLS, a u tých, ktoré RLS majú, by sa malo zvážiť zmeranie sérového feritínu.3

Pre rady o odporúčanom príjme železa a jeho možných potravinových zdrojoch pozrite odkaz č. 7 (7).

Zhrnutie

Takže, ako sa dalo očakávať, tím nenašiel dôkaz, ktorý by podporil podávanie len jedného vitamínu či minerálu ako výhradnej liečby na ADHD.

Zato však uviedli, že podávanie doplnkov môže zlepšovať liečebnú reakciu a celkovú pohodu, najmä u tých, ktorým tieto látky chýbajú.

Hoci nie je definitívne jasné percento detí so symptómami ADHD, ktorým chýbajú živiny, jestvujúca literatúra uvádza, že podskupina detí s ADHD má riziko výživovej deficiencie, ktoré môže hrať úlohu v symptomatológii.

U detí, u ktorých sú prítomné symptómy ADHD, sa klinickým lekárom odporúča overiť históriu stravovania, zvážiť rizikové faktory nedostatku zinku, horčíka a vitamínu D a podľa potreby nariadiť testy na zmeranie horčíka v červených krvinkách, 25-OH vitamínu D, feritínu a sérového zinku.3

Najdôležitejšie je však porozprávať sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o preverení prípadného nedostatku živín a o tom, či dáva zmysel zamyslieť sa aj nad pridaním výživových doplnkov.

Národný ústav duševného zdravia odporúča deťom a dospelým aj nasledovné tipy na to, ako zostať organizovaní vo svete, ktorý si nemusí ceniť ich jedinečné nadania.

Tipy na pomoc deťom a dospelým s ADHD ako zostať organizovaní

Deťom

Rodičia a učitelia môžu deťom s ADHD pomôcť zostať organizovanými a riadiť sa pokynmi s pomocou nástrojov, ako sú:1

 • Dodržiavanie rutiny a rozvrhu. Dodržiavajte každý deň tú istú rutinu, od ranného vstávania, až kým nenastane čas ísť do postele. Vrátane času na domáce úlohy, hru vonku a domáce aktivity. Rozvrh nechávajte na chladničke alebo na nástenke v kuchyni. Zmeny v rozvrhu zapíšte v čo najväčšom možnom predstihu.
 • Organizovanie každodenne používaných vecí. Majte pre všetko miesto a všetko nechávajte na svojom mieste. Týka sa to oblečenia, batohov a hračiek.
 • Používanie organizérov, diárov a poznámkových zošitov. Na ukladanie školských materiálov a pomôcok používajte organizéry. Zdôrazňujte svojmu dieťaťu dôležitosť poznačenia si úloh a toho, aby nosilo domov potrebné knihy.
 • Vždy jasné a konzistentné vyjadrovanie. Deti s ADHD potrebujú pevné pravidlá, ktoré dokážu chápať a riadiť sa nimi.
 • Udeľovanie pochvaly alebo odmien pri dodržiavaní pravidiel. Deťom s ADHD sa často dostáva kritiky, a aj ju očakávajú. Všímajte si dobré správanie a chváľte ho.

Dospelým

Dospelému s ADHD môže s organizáciou jeho života poradiť profesionálny poradca alebo terapeut, a to za pomoci nástrojov, ako sú:1

 • Dodržiavanie navyknutých postupov
 • Vytvorenie zoznamu rozličných úloh a činností
 • Využitie diára na plánovanie udalostí
 • Používanie odkazových lístkov
 • Vyčlenenie zvláštneho miesta pre kľúče, účty a písomnosti
 • Rozčlenenie veľkých úloh na ľahšie zvládnuteľné menšie kroky tak, aby dokončenie každej časti úlohy doprialo pocit úspechu

Zdroje

1. National Institute of Mental Health. Mental Health Information, Health Topics: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Last Revised March 2016. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/index.shtml2

2. LoPorto G. Secret to U.S. Olympic Gold = ADHD? HuffingtonPost. Updated November 17, 2011. https://www.huffingtonpost.com/garret-loporto/secret-to-us-olympic-gold_b_471670.html

3. Villagomez A, Ramtekkar U. Iron, Magnesium, Vitamin D, and Zinc Deficiencies in Children Presenting with Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Children. 2014;1(3):261-279. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928738/

4. National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements. Zinc Fact Sheet for Health Professionals. Updated March 2, 2018. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/

5. National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements. Magnesium Fact Sheet for Health Professionals. Updated March 2, 2018. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/

6. National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements. Vitamin D Fact Sheet for Health Professionals. Updated March 2, 2018. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/

7. National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements. Iron Fact Sheet for Health Professionals. Updated March 2, 2018. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Vo väčšine prípadov vymyslená choroba .

 2. Najlepší liek na všetky choroby je zdravá strava. Namiesto sladkostí a bieleho pečiva treba dať deťom na desiatu čerstvé ovocie a zeleninu (napr. jablko a mrkvu).

Pridajte komentár

*