Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Súd: Pokuta 4,7 miliárd dolárov za túto látku pridávanú do detského púdra


Print Friendly, PDF & Email

Pokuta za výskyt azbestu v púdri je 4,7 miliárd dolárov

Toto je zatiaľ najsilnejší rozsudok s najvyššou pokutou, akému farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) čelila.

Súd rozhodol, že spoločnosť má zaplatiť odškodné vo výške 4,69 miliardy dolárov 22 ženám, ktoré tvrdia, že telový púder vyrábaný spoločnosťou Johnson & Johnson (J&J) im spôsobil rakovinu vaječníkov.

Celková uvedená suma pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je 550 miliónov dolárov, ktorá predstavuje odškodné obetiam a suma 4,14 miliardy dolárov je pokuta za spôsobenie škody.

Ženy, ktoré rakovinu prežili a rodiny žien, ktoré zomreli na rakovinu vaječníkov, vypovedali, že používali telový púder, vrátane detského púdru a výrobkov na sprchovanie, vyrábané spoločnosťou Johnson & Johnson.

Tieto výrobky používali po celé desaťročia, hlavne pri starostlivosti o svoje telo v oblasti genitálií.

Produkty, ktorých základom je mastenec, boli v minulosti spájané s rakovinou vaječníkov. Postupne sa však zistilo, že tieto výrobky sú zároveň kontaminované azbestom.

Ten je činidlom, ktoré spôsobuje rakovinu, viazanú na mezotelióm. Je to vzácna (zriedkavá), ale agresívna forma rakoviny, ktorá môže prerásť aj do pľúc, žalúdka alebo srdca.

Jedinečnosť tohto prípadu spočíva v tom, že je prvým, ktorý naznačuje, že mastenec kontaminovaný azbestom priamo súvisí so vznikom a progresom rakoviny vaječníkov.

Mark Lanier, hlavný súdny poradca dvadsiatich dvoch žien, vo svojom stanovisku uviedol nasledovné:

„Spoločnosť Johnson & Johnson disponuje dôkazmi o tom, že v ich produktoch sa vyskytuje zvýšený obsah azbestu, už viac ako 40 rokov…

Dúfame, že tento verdikt upúta pozornosť vedenia J&J a že ich privedie k tomu, aby lepšie informovali lekársku komunitu a verejnosť o spojení medzi azbestom, mastencom a rakovinou vaječníkov.

Spoločnosť by mala z trhu stiahnuť mastenec ešte skôr, než spôsobí ďalšie utrpenie, škodu a smrť v dôsledku hroznej choroby. Spoločnosť J&J predáva rovnaké púdre aj v úžasne bezpečnej variácii, vyrobenej z kukuričného škrobu.

Ak spoločnosť J&J trvá na pokračovaní predaja tovarov na báze mastenca, mala by ich označiť vážnym varovaním.“

Dôkazy naznačujú, že spoločnosť J&J si bola vedomá toho, že v jej mastenci je prítomný aj azbest

Interné dokumenty predložené na pojednávaní ukázali, že úradníci J&J vedeli už aspoň 30 rokov o tom, že v ich mastencových púdroch sa nachádza azbest. Mastenec je ílovitý priemyselný minerál, ktorý sa ľahko rozdrví.

Drvením sa z neho stáva jemný prášok. Predáva sa za účelom ľudskej spotreby ako výrobok pre malé deti v plienkach, a tiež ako hygienický výrobok pre ženy, ktorého cieľom je potlačiť pachy a vlhkosť.

Mastenec sa v prírode vyskytuje v blízkosti azbestu. Azbest je minerál, ktorý spôsobuje rakovinu a ročne zabije viac ako 100 000 ľudí. V 60 krajinách sveta je zakázaný.

Podľa toho, čo sa hovorí, banský proces je tou príčinou, ktorá spôsobuje zmiešanie týchto dvoch minerálov, ktorých ložiská sa v prírode zvyčajne vyskytujú veľmi blízko seba. To vedie k tomu, že mastenec môže byť azbestom kontaminovaný.

Kozmetické spoločnosti by mali mastenec, ktorý chcú použiť na výrobu produktov, ktoré budú používať ľudia, očistiť od prímesí.

Od roku 1970 mali byť všetky púdre na báze mastenca, ktoré sú predávané v USA, absolútne homogénne a čisté a nemali obsahovať ani stopy azbestu. Napriek tomu sa niekedy vyskytne takáto kontaminácia.

Pri náhodnom testovaní sa preukázalo, že púdrové, práškové produkty na báze mastenca, ktoré vyrába spoločnosť J&J sú „už po celé desaťročia kontaminované azbestom, a to aj napriek tomu, že spoločnosť J&J tieto výrobky prezentovala pred komisiou Úradu na kontrolu potravín a liečiv USA (FDA) a ďalšími schvaľovacími orgánmi.“

Experti na oblasť humánnej medicíny predložili dôkazy o tom, že azbestové vlákna sa do ľudského tela môžu dostať inhaláciou alebo aplikáciou v oblasti genitálií.

(Vysvetlenie redakcie: Hovoríme o karcinogenite azbestu a nie každý človek musí vedieť, čo je v azbeste škodlivé. Preto považujeme za potrebné vysvetliť, čo je azbest a aké má vlastnosti.

V prvom rade je dôležité, že pre ľudský organizmus je vysoko škodlivý. Jeho nebezpečenstvo spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa drobné ihličky azbestu dostávajú do vzduchu a vznášajú sa.

Človek ich pri nádychu dostane do pľúc a zabodnú sa do pľúcnych mechúrikov. Tam okolo nich vzniká rakovina. Na Slovensku je jeho používanie zakázané. Všetky materiály, ktoré obsahujú azbest, sú považované za nebezpečný odpad.  

Je to minerál, ktorého typickou vlastnosťou je nehorľavosť a čiastočne aj žiaruvzdornosť. Je pevný a ohybný. Dajú sa z neho tkať tkaniny. Je dobrým tepelným vodičom, je odolný voči kyselinám aj zásadám.

Nemá charakteristický zápach ani chuť. Jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. V minulosti sa používal na výrobu potrubí a v chemickom a potravinárskom priemysle ako filtračné plátno.

Vďaka svojej tepelnej odolnosti sa používal na výrobu tkanín určených do horľavého prostredia. Jeho vlákna sa splietajú, a tak z nich vznikajú látky a dosky. Ako nehorľavá vláknitá prísada sa používal do cementov, ako požiarna izolácia a postreková hmota.) 

V testovaných tkanivách odobraných z vaječníkov mnohých žien bola zistená prítomnosť azbestových vlákien a častíc mastenca. Kvôli rakovine vzniknutej v dôsledku používania púdru vyrobeného J&J bolo na súd podaných okolo 9 000 žalôb.

V prípade, že súd rozhodne v prospech obetí, dôjde pravdepodobne k podaniu ďalších žalôb. Farmaceutický gigant aj naďalej tvrdí, že jeho výrobky sú bezpečné, neobsahujú azbest a nijak nesúvisia s rakovinou vaječníkov. Spoločnosť J&J sa plánuje proti rozsudku súdu odvolať.

Mastencový púder je spájaný s rakovinou vaječníkov

Dokonca aj púder z mastenca, ktorý údajne neobsahuje azbest, bol v minulosti spájaný s rakovinou vaječníkov.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikuje používanie púdru na báze mastenca v oblasti genitálií ako „pravdepodobne karcinogénne pre ľudí“.

V roku 2008 bola realizovaná štúdia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 3 000 žien. Zistilo sa, že u žien, ktoré používali púder na báze mastenca raz za týždeň, sa zvýšilo riziko rakoviny vaječníkov o 36 %, kým u žien, ktoré tento púder používali denne, sa riziko rakoviny zvýšilo o 41 %.

Štúdiou z roku 2013 sa ukázalo, že používanie púdru na báze mastenca v oblasti genitálií súvisí s miernym nárastom počtu pacientov s rakovinou vaječníkov.

Avšak štúdia, ktorá bola realizovaná v roku 2016 už potvrdila, že používanie púdru na báze mastenca v oblasti genitálií má spojitosť s rakovinou vaječníkov a toto riziko sa zvyšuje priamoúmerne s počtom rokov používania tohto púdru.

Keď to zhrnieme, existuje najmenej 20 štúdií, ktoré preukazujú väzbu medzi používaním púdru na báze mastenca a výskytom rakoviny vaječníkov.

Pokiaľ ide o to, ako vôbec dôjde k tomu, že mastenec môže vyvolávať rakovinu, tak sa predpokladá, že čiastočky minerálu sa môžu do vaječníkov dostať cez vagínu a to potom vedie k zápalu spôsobujúcemu rakovinu.

Dr. Adetunji Toriola, ktorý je epidemiológom Washingtonskej univerzity pôsobiacim v Rakovinovom stredisku v St. Louis, sa k tomu vyjadril nasledovne:

Prírodná liečba osteoartritídy

„Vieme, že zápal zvyšuje riziko vzniku rakoviny vaječníkov. Dávno vieme, že mastenec v podobe prášku, v danom prípade púdru, spôsobuje zápaly.“

A aj keď sa terajší súdny spor skončil zatiaľ najtvrdším rozsudkom, aj iné súdne poroty sa v paralelných prípadoch postavili na stranu obetí a priznali im ako odškodné nemalé sumy.

Vo februári 2016 súd zistil, že púder na báze mastenca, ktorý bol výrobkom spoločnosti J&J, spôsobil rakovinu vaječníkov 62-ročnej žene a priznal jej odškodné vo výške 72 miliónov dolárov.

V máji 2016 bolo ďalšej žene prisúdené odškodné vo výške 55 miliónov dolárov po tom, čo sa zistilo, že v tkanivách jej vaječníkov sú prítomné rezíduá mastenca.

Súdy pri svojom rozhodovaní brali do úvahy aj interné dokumenty a odborné posudky, ktoré dokazovali, že spoločnosť J&J „sa pokúsila zakryť skutočnosť a snažila sa ovplyvňovať rozhodovanie úradov, ktoré regulujú odvetvie kozmetiky“.

Spoločnosť J&J podnikla kroky proti zverejňovaniu výstrah na obaloch púdru

V roku 1993 americký Národný toxikologický program (NTP) zrealizoval štúdiu o účinkoch mastenca, ktorá zistila, že samotný mastenec má karcinogénne účinky, a to bez ohľadu na to, či obsahoval alebo neobsahoval azbest.

Zistenia vyvolali na strane spoločnosti J&J až také obavy, že podnikla konkrétne kroky na to, aby zabránila potenciálnej regulácii používania mastenca, alebo na to, aby sa na relevantné výrobky muselo umiestňovať varovanie o tom, že tovar obsahuje mastenec, respektíve na to, že na obale výrobku bude varovanie, že mastenec vyvoláva rakovinu.

The Huffington Post o tom uvádza nasledovné:

„Reakciou na federálnu štúdiu NTP bolo to, že Asociácia výrobcov kozmetiky a parfumérie vytvorila Pracovnú skupinu strán zainteresovaných na používaní mastenca (TIPTF).

Johnson & Johnson bola členom obchodnej lobby a bola hlavným aktérom a prispievateľom do TIPTF. Dôvodom na zriadenie TIPTF bolo, aby sa finančné zdroje zainteresovaných spoločností združovali za účelom kolektívnej obhajoby používania mastenca a aby sa zabránilo akejkoľvek regulácii tohto odvetvia.“

Informácie, ktoré boli zverejnené počas súdneho konania v máji 2016 naznačili, že TIPTF zamestnával vedcov, ktorí vykonávali výskum bezpečnosti používania mastenca tak, aby jeho výsledky podporovali záujmy zainteresovaných strán.

Títo vedci mali za úlohu upraviť správy z vedeckých výskumov skôr, než boli odoslané vládnym agentúram a do týchto správ mali uviesť nesprávne údaje o testovaní účinkov mastenca.

The Huffington Post pokračuje: „V roku 2005 TIPTF súhlasil s úpravou a vymazaním tých častí vedeckých prác, ktoré boli v ich mene predložené NTP a Národnému toxikologickému programu (NTP) a vyhrážali sa tým, že na nich podajú žalobu v prípade, ak bude mastenec klasifikovaný ako karcinogén.“

Kanada sa však proti mastencu postavila a klasifikovala ho ako veľmi toxickú látku, ktorá spôsobuje rakovinu a mastenec zaradila do kategórie „D2A“. Je to tá istá kategória látok, do ktorej je zaradený aj azbest.

To sa udialo v roku 2006, v tom istom roku, keď dodávateľ mastenca pre spoločnosť J&J začal na balenia mastenca umiestňovať štítky s varovnými upozorneniami, že mastenec predstavuje potenciálne riziko vzniku rakoviny.

„Spoločnosť Johnson & Johnson ani do dnešného dňa toto upozornenie s varovaním na svoje výrobky neumiestňuje a jeho spotrebitelia o tom nemajú žiadne informácie.“

J&J je jedným z „najväčších firemných kriminálnikov“

Spoločnosť J&J o sebe vytvorila obraz, že je užitočnou a usporiadanou spoločnosťou, ktorá  predáva jemné výrobky, akými sú detské šampóny.

Tento farmaceutický gigant má však nechutnú minulosť preplnenú množstvom nebezpečných výrobkov a afér, ktoré boli pozametané pod koberec. Dlhé roky sa v USA predával detský šampón J&J, ktorý obsahoval dve nebezpečné zložky, konkrétne 1,4-dioxán a quaternium-15.

1,4-dioxán je „pravdepodobným karcinogénom“, zatiaľ čo quaternium-15 uvoľňuje formaldehyd a ten je známym karcinogénom.

Až po tom, keď verejnosť otvorene vystúpila proti spoločnosti J&J, sa spoločnosť zaviazala, že zo svojich produktov odstráni toxíny. A toto je len špička ľadovca.

To, že firma získala pochybný pseudonym špičkovej zločineckej firmy nebolo neodôvodnené. K tomuto imidžu prispelo aj to, že úmyselne zničila dokumenty súvisiace s prípadom trestného vyšetrovania jedného z jej produktov.

A aby toho nebolo málo, tak spoločnosť J&J:

1. Zaplatila viac ako 1 miliardu dolárov v mimosúdnom vyrovnaní, kde bol predmetom sporu aj podvodný marketing na ním vyrábaný antipsychotický liek Risperdal.

2. Bola obvinená z toho, že v máji 2011 nelegálne propagovala svoj liek proti epilepsii, Topamax, ako liek na psychiatrické účely. V danom prípade zaplatila spoločnosť v rámci mimosúdneho vyrovnania 75 miliónov dolárov.

3. Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo spoločnosť J&J za to, že desiatkami miliónov dolárov podplácala spoločnosť Omnicare Inc., aby nakupovala a odporúčala lieky vyrábané J&J.

4. Bola žalovaná vládou Britskej Kolumbie v Kanade za agresívny marketing antikoncepčnej náplasti „Ortho Evra“ bez toho, aby pred verejnosťou odhalila závažné vedľajšie účinky, akými sú krvné zrazeniny, pľúcna embólia, mŕtvica, infarkt a ťažká žilová trombóza.

5. Na jej produkty, ako sú Motrin, Tylenol a Fentanyl (náplasti proti bolesti), bolo podaných nespočetné množstvo reklamácií a sťažností.

V roku 2010 bývalý generálny riaditeľ spoločnosti J&J, William Weldon, verejne priznal, že spoločnosť nielenže tajila svoje výrobné problémy, ale tiež iniciovala „predstierané stiahnutie“ svojho výrobku Motrin v počte viac ako 80 000 tabliet.

Namiesto toho, aby ohlásila, že svoj tovar sťahuje z trhu a odprace ho z políc obchodov, poslala svojich tajných agentov maskovaných za bežných zákazníkov, aby skúpili zvyšné zásoby.

Hoci toto nie je práve nezákonné, zjavne prešli už mesiace od chvíle, kedy sa Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA (FDA) prvýkrát dozvedel o pláne J&J „stiahnuť z predaja“ svoj tovar a kým ich FDA vyzvalo, aby svoj tovar oficiálne stiahli z pultov predajní.

FDA ďalej uviedol, že spoločnosť J&J „tají povahu svojich aktivít“, čo, ako sa zdá, je hlavnou témou problémov súvisiacich so spoločnosťou J&J.

Buďte opatrní, pokiaľ ide o produkty osobnej hygieny

V súčasnosti prebiehajú tisíce súdnych sporov proti spoločnosti J&J kvôli rakovine spôsobenej mastencom, v ktorých zatiaľ ešte nebolo rozhodnuté.

To by malo byť dostatočným signálom toho, že je to práve kupujúci, kto si má dávať pozor na trh, keď ide o výrobky osobnej starostlivosti. Ženy sú vystavené priemerne 168 chemikáliám obsiahnutým v prípravkoch dennej osobnej starostlivosti.

U mužov je to asi 85 chemikálií. Mnohé z týchto chemikálií sú spojené s rakovinou, reprodukčnou toxicitou, alergiami, astmou a ďalšími zdravotnými problémami.

Celkovo je to viac ako 10 000 chemikálií, ktoré sa dajú nájsť v produktoch osobnej hygieny a pred tým, než sa dostanú na trh, sa nevyžaduje žiadne bezpečnostné testovanie. Veľmi málo z týchto chemikálií bolo zakázaných v kozmetických výrobkoch na použitie v USA.

Tento priemysel je do značnej miery samoregulačný, čo znamená asi toľko, ako keď líška chráni kŕdeľ sliepok.

Databáza o stave kože, ktorú udržiava Pracovná skupina pre životné prostredie, obsahuje zoznamy zložiek a hodnotenia bezpečnosti na takmer 75 000 kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.

Údaje z tejto databázy sú voľne prístupné a každý sa do nich môže pozrieť, a tak si lepšie vyberať výrobky.

Existujú kvalitne pripravené infografy uvádzajúce aj niekoľko ingrediencií, ktorým sa človek musí vyhnúť. Zároveň sa uvádzajú aj bezpečnejšie alternatívy.

Výber produktov osobnej hygieny, ktoré obsahujú menej a lepšie rozpoznateľnejších prísad, môže takisto minimalizovať vaše riziká, lebo to môže viesť k tomu, že začnete používať menej výrobkov osobnej hygieny.

Čo sa týka detského púdru na báze mastenca alebo jeho telového ekvivalentu pre dospelých, potenciálnemu riziku rakoviny sa jednoducho vyhnete tým, že ich prestanete používať.

Ak však predsa len musíte použiť púder, vyberte si ten, ktorý je vyrobený na báze kukuričného škrobu, na báze sódy bikarbóny alebo škrobu. To sú bezpečnejšie alternatívy.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Doplnte prosim do clanku alebo do komentara link, na zmienenu databazu, citujem z clanku:
    ¨Databáza o stave kože, ktorú udržiava Pracovná skupina pre životné prostredie, obsahuje zoznamy zložiek a hodnotenia bezpečnosti na takmer 75 000 kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.¨
    Ludi urcite bude zaujimat ktorymi vyrobkami nas vedome hubia..
    Dakujem.

Pridajte komentár

*