Štyri kroky, ktoré kombinujú váš dych s krištáľmi do účinnej liečby


Print Friendly, PDF & Email

Štyri kroky, ktoré kombinujú váš dych s krištáľmi do účinnej liečby

Keď dochádza k liečeniu, prostredníctvom koho alebo čoho sa to deje? Je zaň zodpovedná osoba, miesto, alebo liečená bytosť? Je ním liečebný nástroj, alebo liečiteľ?

Mohli by sme povedať, že k mágii transformujúcej liečebnej dynamiky dochádza vtedy, keď je liečená osoba alebo skupina ochotná, spolupracujúca a pri svojom liečení prítomná.

Keď je liečiteľ zanietený a otvorený liečeniu, ktoré ním prechádza a keď sa správne a s integritou využívajú príslušné nástroje.

Už veľakrát bolo povedané, že napriek všetkým pozoruhodným liečebným nástrojom, ktoré máme dnes k dispozícii, skutočným nástrojom liečenia je liečiteľ alebo liečiteľka.

Zdá sa, že túto filozofiu odráža aj slávna a priekopnícka práca inovátora liečby kryštálmi Dr. Marcela Vogela.

Dr. Vogel je uznávaný výskumník, ktorý pracoval vo výskumnom centre IBM v San Jose. Jeho život, zasvätený intenzívnemu výskumu, mu vyniesol čestný doktorát a jeho jedinečný a priekopnícky výskum využitia kryštálov kremeňa na liečenie vytvoril odkaz skvelej technológie liečby krištáľmi.

Aj keď veľmi intenzívne pracoval so špeciálne tvarovanými ´Vogelovými´ krištáľmi, ktoré sa používali na presnú prácu, používateľom kryštálov stále radí, aby si pre úspešné používanie Vogelových krištáľov boli vedomí hlbokej dôležitosti ich stavu bytia.

„Jedným dôležitým aspektom práce s krištáľom je dych. Dych a život sú jedno a to isté. Keď zhlboka dýchate, posilňujete telo životodarným nábojom,“ povedal Vogel.

Dych oživuje život, a hoci je zvyčajne nevedomý a automatický, tento proces nielen zabezpečuje naše prežitie, ale je tiež technikou a praxou sám o sebe, s ktorou sa dá pracovať a vybrusovať ju tak, aby nás priviedla do stavov bdelosti a zdravotnej pohody.

Prispieva nielen k nášmu zdraviu, ale na osoh je aj tým, ktorých liečime. Naopak, rýchle a plytké dýchanie môže viesť k rozptýleným myšlienkam, roztratenej energii a nevyrovnaným výsledkom.

Hlboké, pomalé, rytmické dýchanie však privádza človeka hlbšie do jeho stredu, otvára kanály ľudského organizmu pre ustálený tok energie, aby zostal prítomný a hlboko vedomý.

Prizrime sa bližšie štyrom fázam dýchania, ako ich načrtol Vogel, aby sme sa stali zosynchronizovaní so sedením liečby krištáľmi.

Štyri fázy dychu

1. Nádych: Pri pomalom a ustálenom nádychu vytvárate koherentný model myšlienok, a tým vytvárate zámer. Prvá fáza nádychu sa využíva na naprogramovanie krištáľu vaším sformulovaným zámerom toho, ako ho žiadate, aby vám pomohol v liečení.

2. Zadržaný dych: Priestor medzi hlbokým nádychom a úplným výdychom je miesto, kde sa zámer, ktorý ste vytvorili a vdychujete ho do krištáľu, upevňuje a potvrdzuje vo vašich myšlienkach a energii.

3.Výdych: Keď sme teraz vtiahli a privolali to, čo zamýšľame a ten zámer si držíme, s výdychom vedome na fyzickej úrovni uvoľňujeme oxid uhličitý, ale tiež všetky pretrvávajúce rozptyľujúce či negatívne myšlienky, stagnujúce energie a odpor.

4. Zadržaný výdych: Toto je priestor medzi výdychom a naším ďalším nádychom: opätovne sa spojte so svojím ja a pripravte sa na ďalší dychový cyklus – opakovaním týchto štyroch krokov.

Technika krištáľového dychu

Podľa Dr. Vogela sa dá krištáľ využiť ako nástroj na zbieranie energie éterických či vibračných síl a na utváranie zámeru a nakoniec na jeho projektovanie z krištáľu.

Postup s krištáľom Dr. Vogela má za to, že väčšia presnosť, intenzita a sila prichádza s rovnomernejšie brúsenými stranami, čiže fazetami krištáľu.

Pravé Vogelove rezané krištále môžu mať na svojom konci (hrote) až 16 stien.

Liečba osteoporózy

Prečo krištále a dych?

Krištále, dokonca aj mimo sféry liečby energiami, sú známe tým, že majú majstrovskú schopnosť ukladať informácie a zosilňovať energiu.

Vďaka svojej vysoko usporiadanej vnútornej štruktúre sú vynikajúce pre nastolenie poriadku do chaosu na bunkových a energetických úrovniach myslenia, emócií a vibrácií, čo z nich robí ideálnych liečebných spoločníkov.

Ako bolo naznačené vyššie v postupe Dr. Vogela, krištáľ sa naplní konkrétnymi liečivými frekvenciami, ktoré majú očistiť alebo transformovať energetické a zdravotné modely osoby.

Presmerovaním energie zadržiavanej v krištáli do poľa osoby požadujúcej liečenie sa potom jej energetické pole môže naplniť energiami krištáľu a môže sa posunúť do nových modelov vibrácie, a tým aj bytia.

Prijatie nových frekvencií môže človeku umožniť identifikovať, zrušiť a liečiť nezdravé modely uložené v tele a poli.

Zhrnutie Vogelovej metódy krištáľu a dychu

Sedenie začína zladením sa liečiteľa či liečiteľky so svojou energiou, a to absolvovaním vyššie opísaného dýchacieho postupu, čím sa krištáľ vyladí na zámer.

Energiou krištáľu sú centrované a ladené tak liečivá vibrácia, ako aj liečiteľ. Vykonávatelia metodiky Dr. Vogela potom opakovane pohybujú krištáľom hore a dolu, vznášajúcim sa nad telom pacienta, aby vytvorili spojenie s jeho energiou.

Zároveň sa liečiteľ snaží zosynchronizovať svoj dych s pacientovým, a tým zosúladiť krištáľ. Dych a ľudia zapojení do jednej vzájomne synergickej liečebnej dynamiky.

Liečiteľ alebo liečiteľka pohybuje krištáľom vo svojej ruke v smere hodinových ručičiek v priestore medzi sebou a pacientom, najmä nad miestami, na ktoré sa zameriava, alebo oblasťami, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Na smerovanie energie do špecifickejších miest, kde sa môže najlepšie využiť, sa využíva intuícia a vedenie. Pri tejto práci musí byť liečiteľ uzemnený, stáť oboma chodidlami pevne na zemi, udržiavajúc tak uzemnenie.

V uzemnenom stave je liečiteľ prítomný, silný a bez strachu, čo pacientovi umožňuje uvoľniť sa a prijímať. Povedané slovami Dr. Vogela, „prijímať celú skúsenosť“. Byť prítomný je nevyhnutnosťou.

Ako povedal Dr. Vogel:

„Keď sa začneme upínať k nejakej myšlienke, ktorá má vysoký emocionálny obsah, uzamkne sa ten model do energetického poľa okolo nás.

Nakoniec to môže fyzické telo manifestovať deformáciou, ako sú poklesnuté plecia, zášklby svalov očí či úst, kontrakciami svalov nôh, atď. Ak toto pretrváva dlhšie, môžu sa tieto deformácie stať chronické a uzamknúť sa nielen do energetického, ale aj do fyzického tela.“

Akonáhle sa energia spojí, ako je popísané, a vytvorí sa prúd energie, sú hlavnou starosťou štyri fázy dychu. A liečiteľ je teraz nástrojom liečenia, aby sa energia pohybovala von a dnu cez telo krištáľu a telo pacienta.

S každým nádychom sú vyťahované nepotrebné a škodlivé energie a s každým výdychom je vysielaný určený zámer liečenia.

Tento proces sa opakuje tak dlho, ako je potrebné, aby začalo dochádzať k zmene energie. O tom, kedy je táto časť cyklu pripravená k uzavretiu, poskytne účastníkom informáciu intuícia.

Nakoniec sa musia vytvorené otvory a objavené rany uzavrieť. Liečiteľ drží krištáľ vo svojej dominantnej ruke a pohyb hore a dolu zošije všetky éterické otvory vytvorené pre vytiahnutie všetkej zostávajúcej negatívnej energie a dielo uzavrie.

Liečitelia potom pokračujú celkovým vyvážením čakier, a potom spojenie energií medzi liečiteľom, krištáľom a pacientom oficiálne uzavrú nad srdcovým centrom.

Dynamický a vedomý dych tak uľahčí celé sedenie vedomého liečenia, čím sa z liečiteľa ako kanálu liečby krištáľom stáva veľmi cenný spojenec.

Stop Candida

Zdroj: spiritsciencecentral.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Jozef Tlamka

  Najúčinnejšia je uvedená terapia na báze komunikácie
  s kremíkovo-kremičitanovou pyramídkou…
  Liečiteľ musí byť uzemnený na pravidelnej alumíniovej
  hexagonálnej podložke…
  Celý proces sa následne aj pomocou dýchania uskutočňuje na báze kvantovej energetickej synchronicity…inuítivnými formami…Jozef

Pridajte komentár

*