Starobylý všeliek na herpes i chrípku: Vírusy ničí lepšie ako lieky


Print Friendly, PDF & Email

Extrakt z bazy čiernej: prírodný „Tamiflu“

Najdôležitejšou zbraňou proti chrípke, ktorú môžete pridať do vášho bylinkového arzenálu, je tento extrakt.

Či už máte obavy kvôli sezónnej chrípke, alebo máte strach z toho, že potenciálne smrteľný kmeň chrípky vyvolá pandémiu, uvedený extrakt je v každom prípade životne dôležitým doplnkom vašej domácej výzbroje proti tomuto ochoreniu.

Čo dokáže baza čierna

Na rozdiel od tak intenzívne propagovaného očkovania proti chrípke, koncentrované extrakty z čiernej bazy (česky bez černý) sú skutočne účinné.

Baza čierna je jedným z mála prírodných liečiv, ktoré boli popísané v lekárskych časopisoch. Štúdie, ktoré tu uvádzame, sú založené na analýze extraktu z bazy čiernej (lat. Sambucus nigra L).

Podľa PubMed:

„Produkty vyrobené z bazy čiernej, zo Sambucus nigra L., sú založené na štandardizovanom extrakte.

Sú to prírodné liečivá, ktoré majú antivírusové vlastnosti a ich účinok je zjavný hlavne v boji proti rôznym kmeňom chrípkového vírusu. Ukázalo sa, že sú účinné proti 10 kmeňom vírusu chrípky pri vnútornom užívaní.  

Placebom kontrolovanou štúdiou, ktorá používa náhodne vybrané vzorky sa potvrdilo, že extrakt z čiernej bazy skrátil trvanie príznakov chrípky na 3-4 dni.“

V časopise Medzinárodný medicínsky výskum (Journal of International Medical Research) sa uvádza, že extrakt z bazy čiernej je osvedčenou liečbou. Potvrdzuje to aj iná štúdia:

„Baza čierna bola už po stáročia používaná v ľudovom liečiteľstve ako prostriedok na liečbu chrípky, nachladnutia a sínusitídy (zápal horných dýchacích ciest).

Podľa spätných väzieb od tých, ktorí ju užívali, má antivírusovú aktivitu účinnú nielen proti chrípke, ale napríklad aj proti herpesu.                   

Vedci skúmali účinnosť a bezpečnosť užívania perorálneho sirupu na liečenie chrípky typu A a chrípky typu B. V tejto placebom kontrolovanej štúdii, s výberom náhodných vzoriek, ktorá bola realizovaná počas chrípkovej sezóny na prelome rokov 1999-2000 v Nórsku, bolo sledovaných 60 pacientov (vo veku 18-54 rokov), u ktorých sa prejavovali príznaky podobné chrípke v trvaní 48 alebo menej hodín.                        

Pacienti dostávali 15 ml sirupu z bazy čiernej alebo placebo štyrikrát denne počas 5 dní a svoje príznaky zaznamenávali pomocou vizuálnej analógovej stupnice.

Príznaky sa uvoľňovali, zoslabovali a postupne mizli v priemere o 4 dni skôr než u skupiny, ktorej bolo podávané placebo.  

Použitie tzv. záchranných liekov, ktoré bolo pre účely výskumu držané v zálohe, bolo markantne nižšie u tých, ktorí dostávali extrakt z bazy čiernej než u skupiny, ktorej bolo podávané placebo.

Zdá sa, že výťažok z bazy čiernej ponúka účinnú, bezpečnú a nákladovo efektívnu liečbu chrípky.“

Starobylý všeliek

Medicínske používanie bazy čiernej nie je žiadnou novinkou. Spomína sa už v dávnych lekárskych textoch – baza čierna bola používaná ako viacúčelové liečivo po celé stáročia.

V roku 400 p. n. l. sa Hippokrates kvôli jej rôznorodému použitiu odvolával na bazu čiernu ako na svoju „medicínu, ktorá lieči hruď“. Niekoľkokrát sa spomína aj v spisoch Plínia Staršieho, kde zaznamenával liečebné praktiky starých Rimanov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o historickom používaní všetkých zložiek, ktoré obsahuje baza čierna, na internete a v starých knihách o tom nájdete množstvo informácií.

Ako baza čierna funguje

Vedcom sa podarilo z bazy čiernej izolovať jej účinnú zložku. Nazýva sa Antivirín a nachádza sa v proteínoch bazy čiernej.

Je známe, že má vlastnosti, ktoré ničia vírusy, a tým účinkuje ako zábrana zastavujúca šírenie vírusu chrípky.

V jednej štúdii sa predpokladá, že aktívne zložky bazy aktivujú zdravý, funkčný imunitný systém a robia to tak, že zvyšujú produkciu zápalového cytokínu.

Vtáčia chrípka

To je obzvlášť dôležité v konfrontácii s niečím takým, ako je vtáčia chrípka, ktorá má podľa Centra na prevenciu a liečenie ochorení (CDC) na svedomí až 60 % mieru úmrtnosti, ak vezmeme do úvahy 600 prípadov hlásených z celého sveta.

Momentálny a globálny stav je taký, že vtáčia chrípka sa len zriedka prenáša na ľudí alebo medzi nimi. Sú však veľké obavy,  že mutácia vírusu by sa mohla zmeniť, a to by mohlo viesť k smrteľnej pandémii.

Alarmujúce je však to, že vtáčí vírus sa vedcom podarilo úspešne zmutovať. To ale vyvolalo verejné protesty, lebo tento „výskum“ by mohol byť v budúcnosti zneužitý a dalo by sa to použiť ako biologická zbraň hromadného ničenia.

Tu to spomíname len na okraj; toto nie je prioritne predmetom tohto článku.

Od roku 1997, keď sa prvýkrát vyskytla vtáčia chrípka a hneď v podobe epidémie, sa stále vyskytujú obavy, že vírus chrípky typu A (chemický vzorec H5N1) by mohol zmutovať a prispôsobiť sa tak, aby sa vedel účinne prenášať počas infikovania cicavcov.

Stop Candida

Druhá časť týchto obáv je založená na tom, že vírus by mohol skrížiť svoje génové segmenty s vírusmi ľudskej chrípky počas koinfekcie jediného hostiteľa. Výsledkom toho by bol nový vírus, ktorý by bol vysoko smrteľný a prenosný z človeka na človeka.

Predpokladá sa, že takéto udalosti predchádzali pandémii chrípky v rokoch 1918, 1957 a 1968.

Niekoľko dôkazov naznačuje, že v súčasnosti cirkulujúce vírusy chrípky typu A (H5N1) sa od roku 1997 v skutočnosti vyvinuli na silnejšie, agresívnejšie a virulentnejšie vírusové formy, s vyššou úmrtnosťou ľudí, s odlišnými antigénnymi vlastnosťami, odlišnou konšteláciou vnútorného génu a rozšíreným rozsahom hostiteľov.

Podľa štúdie Zacay-Rones z roku 1995 sa preukázalo, že baza čierna je účinná proti vtáčej chrípke, konkrétne proti jej kmeňu Panama B.

Štandardizovaný extrakt z bazy čiernej znížil hemaglutináciu a inhiboval replikáciu vírusov ľudskej chrípky typu A/Shangdong 9/93 (H3N2), A/Peking 32/92 (H3N2), A/Texas 36/91 (H1N1) A/Singapore 6/86 (H1N1), typu B/ Panama 45/90, B/Yamagata 16/88, B/Ann Arbor 1/86 a kmeňov zvierat severných európskych ošípaných a moriek A/Sw/Ger 2/ 81, A/Tur/Ger 3/91 a A/Sw/Ger 8533/91 v bunkách obličiek psov Madin-Darby.

Vedci vytvorili skupinu jedincov, ktorým bolo podávané placebo a ktorí žili v poľnohospodárskej komunite počas prepuknutia chrípky typu B/Panama v roku 1993.

Ústup horúčky, pocit zlepšenia zdravotného stavu a úplné vyliečenie boli zaznamenané počas 6 dní. Sérum získané v akútnej a rekonvalescenčnej fáze sa testovalo na prítomnosť protilátok proti chrípke typu A, chrípke typu B, respiračnému syncyciálnemu vírusu a adenovírusom.

Serológia počas rekonvalescenčnej fázy ukázala vyššie hodnoty priemernej a strednej geometrickej inhibície hemaglutinácie (HI) titrov na chrípku typu B v skupine liečenej extraktom z bazy čiernej (SAM).

Významné zlepšenie príznakov, vrátane horúčky, sa pozorovalo v 93,3 % prípadov v skupine liečenej SAM počas 2 dní, zatiaľ čo v kontrolnej skupine s podávaným placebom 91,7 % pacientov malo zlepšenie v priebehu 6 dní (p <0,001).

Úplné vyliečenie sa dosiahlo počas 2 až 3 dní a v takmer 90 % prípadov v skupine liečenej SAM a v skupine s podávaným placebom vyliečenie trvalo minimálne 6 dní (p <0,001).

Žiadne lieky, ktoré by mali uspokojivé účinky z hľadiska liečenia chrípky typu A a chrípky typu B nie sú momentálne k dispozícii.

Vzhľadom na účinnosť tohto extraktu na všetky testované kmene chrípkového vírusu, klinické výsledky, nízke náklady na jeho extrakciu a neprítomnosť vedľajších účinkov by tento prípravok mohol ponúknuť možnosť bezpečnej liečby chrípky typu A a chrípky typu B.

Účinnosť

Ukázalo sa, že extrakt z bazy čiernej likviduje príznaky a dĺžku trvania ochorenia chrípky. Jeho účinnosť bola testovaná na kmeňoch chrípky typu A a chrípky typu B.

V jednej štúdii sa zistilo, že pacienti, ktorí užívali tento extrakt namiesto placeba, užívali menej liekov na zníženie príznakov, akými sú horúčka, bolesť a kongescia.

Na 15. výročnej konferencii o antivírusovom výskume v roku 2002 boli prezentované výsledky jednej štúdie, ktorá bola prijatá na publikovanie v Časopise medzinárodný medicínsky výskum (Journal of International Medical Research).

Štúdia zahŕňala 60 pacientov, ktorí trpeli príznakmi chrípky 48 alebo menej hodín. 90 % z nich bolo infikovaných kmeňom vírusu chrípky typu A, 10 % bolo infikovaných vírusom chrípky typu B.

Polovica skupiny dostala 15 ml extraktu z bazy a druhá skupina užívala placebo štyrikrát denne počas piatich dní.

Pacienti v skupine s užívaním extraktu dosiahli po troch dňoch „výrazné zlepšenie“ a ústup príznakov chrípky. Takmer 90% pacientov zaznamenalo úplné vyliečenie počas dvoch až troch dní.

Navyše, skupina užívajúca bazu nebola ani ospalá, čo je nevýhodou mnohých liečebných postupov proti chrípke.

Skupina s placebom sa nepreliečila minimálne do šiesteho dňa. Muselo sa im podávať viac liekov proti bolestiam a nosové spreje.

Extrakt z bazy síce nezabráni chrípke, ale skráti jej trvanie a závažnosť.

Ako užívať extrakt z bazy čiernej a kde sa dá kúpiť

V rámci izraelskej štúdie dostávali deti každý deň, štyrikrát denne 1/2 polievkovej lyžice extraktu z bazy čiernej a dospelí dostávali 1 polievkovú lyžičku štyrikrát denne.

U jednotlivých výrobkov sa však koncentrácia extraktu môže líšiť, preto je potrebné ich užívať podľa návodu na obale.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete použiť príjemne chutiacu tekutinu:

 • priamo z lyžice
 • zmiešanú s teplou vodou, medom a čajom
 • zmiešanú s perlivou vodou a podávanú s ľadovými kockami, čím si pripravíte osviežujúci nápoj

Extrakt z bazy čiernej uschovávajte na chladnom, suchom mieste. Najlepšie urobíte, keď budete fľašu s extraktom držať v chladničke.

Na rozdiel od chemicky pripravovaných liekov, pri používaní extraktov neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.

Šťavu z bazy čiernej zoženiete na Slovensku TU a v českej republike TU.

V každom prípade by ste sa mali vždy obrátiť na svojho lekára ešte predtým, ako začnete užívať toto liečivo alebo akýkoľvek iný liek. Extrakt z bazy čiernej môžu bezpečne používať aj deti po dovŕšení druhého roka svojho života.

Štúdie týkajúce sa bezpečnosti bazy počas tehotenstva alebo dojčenia zatiaľ neboli vykonané. Nie sú hlásené žiadne kontraindikácie u tých, ktorí užívajú aj iné lieky, ale ani u tých, ktorí trpia astmou alebo vysokým krvným tlakom.

Momentálne pokračuje výskum týkajúci sa použitia extraktov z bazy na liečbu alergií, rakoviny, zápalových porúch a HIV.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Špekulant

  Sirup sa robí z kvetov bazy čiernej, aj z plodov. V článku nie je uvedené, či ide o kvety alebo o plody. To by sa zišlo doplniť. Z úvodného obrázku a iných indícií dedukujem, že ide o plody. Ak sa nemýlim, práve dozrievajú. Dnes sa mi vyhodil herpes, tak vyskúšam a dám vedieť.
  Keďže vtáky sa živia plodmi bazy čiernej, nemali by teraz dostať vtáčiu chrípku, však?

  • baza je už dávno fuč, dozrieva v auguste, tiež som to premeškala, ja z nej robievam džem

   • Ja si vyrabam z plodov bazy liker, vino a dokonca portské víno,ktoré pomáha liečiť reumu.Dnes sme ho práve stačali. Džemy a deťom sirupy do vody,krasne bobule mrazim ako čučoriedky,použivam na koláče.Vlastne chcem tym povedať,že chrípku nepozname a vnúčence ked ochorejú ma choroba veľmi rýchly priebeh.

Pridajte komentár

*