Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Slováci sa idú masovo pýtať hygienikov, kde sa môžu cítiť bezpečne


Print Friendly, PDF & Email

Slováci sa idú masovo pýtať hygienikov, kde sa môžu cítiť bezpečne

(Občianska odborná komisia) – Vláda Slovenskej republiky schválila podľa nášho názoru protiústavné segregačné zákony, ktoré, ako zmocňovací a iné zákony pred skoro 80timi rokmi, vytvorili minimálne dve kategórie občanov Slovenska.

Jedným z kľúčových bodov je slávny covid automat. Tento je totiž nastavený podľa toho, ako sú ľudia v okresoch zaočkovaní, teda, koľko percentám populácie bola aplikovaná experimentálna génová terapia. A teda, napriek tomu, že minister zdravotníctva gen. Lengvarský vyhlásil, že covid automat nie je právne záväzný, ide sa podľa neho.

Následne Úrad verejného zdravotníctva vydáva opatrenia nazvané vyhlášky, ktoré ale, podľa stanovísk mnohých právnikov, vrátane vyjadrení JUDr. Róberta Fica a JUDr. Róberta Kaliňáka, JUDr. Adriany Krajníkovej, sudcu JUDr. Štefana Harabina, parafrázujem, nemajú oporu v zákone, alebo sú protizákonné a protiústavné.

Viac o tomto si môžete vyhľadať na youtube stránkach horeuvedených politikov, či politických strán, ktoré zastupujú, alebo na stránke o.z. horeuvedenej advokátky.

Tiež podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky, vypracované Generálnou prokuratúrou, zastúpenou Generálnym prokurátorom, JUDr. Marošom Žilinkom z apríla roku 2021, hovorí právny názor Generálneho prokurátora o tom, že, parafrázujem, aktivity Úradu verejného zdravotníctva nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, Medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj zákonmi Slovenskej republiky.

Prevádzky sa teraz dostávajú do veľmi neprehľadnej situácie, kde na jednej strane majú zákonnú povinnosť generovania zisku, na druhej strane im teraz pribudne zákonná povinnosť na segregáciu občanov v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami.

Za nedodržanie povinnosti v rozpore s Ústavou a medzinárodnými dohodami, následne môže pristúpiť Úrad verejného zdravotníctva, alebo regionálne Úrady verejného zdravotníctva k uzatvoreniu prevádzky.

Niektorí členovia našej odbornej občianskej komisie sú zvedaví ľudia. Preto sa venujeme vede, venujeme sa bádaniu, štatistikám, riadeniu, vyhodnocovaniu faktov, analýzam. Preto našich členov bude veľmi zaujímať, ako budú postupovať regionálne Úrady verejného zdravotníctva v tejto téme a ako začnú prevádzať kontroly.

Pripravili sme pre regionálnych hlavných hygienikov niekoľko otázok, ktoré budeme zadávať na pravidelnej báze – je možné, že denne – aby sme sa uistili, že vieme, do ktorých prevádzok môžeme bezpečne chodiť a že toto bezpečie bolo skontrolované kvalitným a kompetentným tímom ľudí.

Tiež nás bude zaujímať prevenčná činnosť regionálnych Úradov verejného zdravotníctva v rámci pandémie v rámci § 10 až 12 zákona 355/2001, ako aj § 5 bodu 4 písmeno e) predmetného zákona.

Otázky na hygienikov

Zoznam otázok, ktoré nás, ako zvedavých vedcov, podporia v bezpečnom pohybe po Slovensku, ako aj v našom vedeckom bádaní je nasledovný:

1. Prosím uveďte zoznam prevádzok, ktoré máte naplánované navštíviť v ďalšom pracovnom dni, vrátane adries prevádzok, za účelom kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky

2. Prosím uveďte plnú metodiku výkonu kontroly dodržiavania protipandemických opatrení, vrátane vykonávacích predpisov Úradu verejného zdravotníctva

3. Prosím dodajte všetky predpisy Úradu verejného zdravotníctva a metodické usmernenia vo formáte pdf, ktorými sa riadi kontrolór pri kontrole dodržiavania protipandemických opatrení

4. Prosím uveďte výsledok kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti

Ako vyliečiť štítnu žľazu

5. Prosím uveďte kvalifikáciu kontrolórov RÚVZ na vykonávanie kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky, vrátane dosiahnutého vzdelania a školení, potrebných na vykonávanie kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky

6. Prosím uveďte zoznam všetkých externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov, ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti

7. Prosím uveďte kvalifikáciu a dosiahnuté vzdelanie všetkých zúčastnených externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti

8. Prosím uveďte účel prítomnosti externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov, ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti

9. Prosím uveďte funkčné platy všetkých kontrolórov, ktorí sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti

10. Prosím uveďte, či v poslednom týždni, predchádzajúcemu kontrole dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti, boli kontrolórmi vykonané akékoľvek zahraničné, alebo tuzemské služobné cesty

11. Prosím uveďte, aký antigén ,kedy, akým spôsobom písomnej alebo inej formy a na základe akých vedeckých štúdií z relevantných vedeckých zdrojov, určil UVZ SR na aplikáciu obyvateľstvu v tzv COVID vakcínach, podľa paragrafu 5 odseku 4 písmena e), kde je napísané citujem: Úrad verejného zdravotníctva určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,

Samozrejme, že sa budeme veľmi tešiť na každodennú informáciu, pretože táto informácia poslúži k pocitu bezpečia členov našej komisie, ktorí sa budú pýtať na svojom príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Samozrejme si uvedomujeme vyťaženosť RÚVZ kontrolami, no samozrejme aj my očakávame, že v lehote ôsmych pracovných dní dostaneme relevantnú odpoveď, aby sme vedeli, ktoré prevádzky sú pre nás bezpečné.

A samozrejme v prípade, že nebude tejto lehote podľa §17 odseku 1 zákona 211/2000 o Slobodnom prístupe k informáciám vyhovené, skúsime sa v každom podaní žiadosti následne obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý požiadame o pomoc pri dodaní tejto informácie.

Ako prílohu tohto článku pripájame pre všetkých, ktorí by sa tiež chceli nachádzať plne v bezpečí, zoznam emailových adries na podania žiadostí regionálnym Úradom verejného zdravotníctva, ako aj vzor žiadosti. Buďte v bezpečí, my sa budeme pýtať denne, aby sme v bezpečí zostali a mali najaktuálnejšie informácie.

Príloha č.1: Zoznam emailových adries RÚVZ a ÚVZ

 1. Bratislava [email protected]
 2. Banská Bystrica [email protected]
 3. Lučenec [email protected]
 4. Zvolen [email protected]
 5. Rimavská Sobota [email protected]
 6. Veľký Krtíš [email protected]
 7. Žiar nad Hronom [email protected]
 8. Košice [email protected]
 9. Michalovce [email protected]
 10. Rožňava [email protected]
 11. Spišská Nová Ves [email protected]
 12. Trebišov [email protected]
 13. Nitra [email protected]
 14. Komárno [email protected]
 15. Levice [email protected]
 16. Nové Zámky [email protected]
 17. Topoľčany [email protected]
 18. Prešov [email protected]
 19. Bardejov [email protected]
 20. Humenné [email protected]
 21. Poprad [email protected]
 22. Stará Ľubovňa [email protected]
 23. Svidník [email protected]
 24. Vranov nad Topľou [email protected]
 25. Trenčín [email protected]
 26. Považská Bystrica [email protected]
 27. Bojnice [email protected]
 28. Trnava [email protected]
 29. Galanta [email protected]
 30. Dunajská streda [email protected]
 31. Senica [email protected]
 32. Žilina [email protected]
 33. Čadca [email protected]
 34. Dolný Kubín [email protected]
 35. Liptovský Mikuláš [email protected]
 36. Martin [email protected]
 37. Úrad Verejného Zdravotníctva [email protected]

Príloha 2: Vzor žiadosti

Vzor žiadosti, ktorú zvedaví Slováci plánujú posielať hygienikom, si môžete stiahnuť z tohto odkazu.

Záver

Ste aj vy rovnako zvedaví ako členovia Občianskej odbornej komisie ohľadne toho, kde sa budete môcť počas tejto dramatickej doby práve vrchloliacej „tretej vlny“ cítiť v bezpečí?

Potom neváhajte, pridajte sa k nim a aj vy pošlite žiadosť hygienikom o poskytnutie informácií. Určite vám plní entuziazmu a radosti z vašej zodpovednosti promptne a vyčerpávajúco zodpovedajú na všetky otázky.

Pevne veríme, že popri odpisovaní na vaše otázky im zostane kopec času aj na vykonávanie tak dôležitých kontrôl dodržiavania najnovších pandemických opatrení.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: odbornakomisia.sk, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. 1/ Prevádzky – vykonávacie predpisy SR nepoznaJú pojem prevádzka – len pojem PREVÁDZKÁREŇ! Autor tohto materiálu je teda právne automaticky nedôveryhodný!

  2/ Celý tento materiál udržiava podvod s Covid-19 pri živote!

  Oslovenie „Prosím“ v jednotnom čísle svedčí, že materiál má jediného autora. Netrvám na správnom gramatickom oslovení „Prosíme“ – pretože je to zároveň signál submisivity autora!

  Správny výraz subjektu s vlastnou vôľou a potitickým záujmom by bol „Žiadam – Žiadame“!

  Nejaké otázky na debila Maroša?!

  • Samozrejme, že môžeš zmeniť text, veď to je len predloha ako by to malo byť napísané. Každý to môže zmeniť podľa seba, ale ako základ je to dobre zoštylizované.

  • holistický prístup

   Mňa zaráža tá forma poníženého „prosíkania“, ktoru si môžu tak akurát …

   Je rozdiel slobodne ŽIADAŤ v zmysle niečoho … a ponížene otrocky prosíkať (bez právneho nároku!!!!) – takže … čo to do nás vkladáte?!?

   ŽIADAŤ je treba dôkaz!!! o existencii toho tak veeeľmi nebezpečného „vírusu“ – dôkaz, že je očistený, živý, replikujúci sa, prenášajúci sa vzduchom, …, dôkaz o jeho nebezpečenstve, …

   Ponížené otrocké prosíkanie je dobré akurát IGNOROVAŤ … poloha ťažkej submisie …

   To ste sa znovu predviedli …

   • holistický prístup

    Uvedomte si, že úplne VŠETKO je postavené na hlavu – obrátené a prekrútené!!!! Tí, ktorí sú akože v „parlamente“, „vláde“, „prezidentskom paláci“, na „úradoch“, „súdoch“, … až po upratovačky na posledných úradoch a školách sú VAŠI SLUŽOBNÍCI – VAŠI OTROCI – žijúci z VAŠICH zdrojov … to kde kto kedy videl, aby si sluha určoval plat, výhody, …?!? – aby SLUHA mohol bez trestu tyranizovať svojho nadriadeného – svojho pána?!? … KTO STE?!? – ste človekovia, alebo len dobytok – otroci – … bez vlastnej vôle?!?

    • brešeš na prázdny les

     • holistický prístup

      HMMM … ak tu niekto BREŠE – tak si to TY …sabaka alias sukin syn … hmmm

     • Najprv som nechal priestor HP nech sa obráni sám, takže teraz dodám…

      podsúvať niekomu, že breše, znamená, že z dotyčného robí psa = zviera – a to je rukopis žida.

      Inak pokračujte sami…

   • Hoci mám len maturitu, ale to si ešte zo základnej školy, z hodín slovenského jazyka, pamätám, že v ŽIADOSTI sa NEPROSÍ, v žiadosti sa ŽIADA.
    Prosilo sa v úradnom styku za poddanstva, keď poddaný PROSIL PONÍŽENE svojho zemepána o dovolenie sobáša, dať svoje dieťa študovať, postaviť si chalupu, atď.

   • neskutočne

    virus ako taky neni živy je to mrtva vec a tento nebol ešte nikym izolovany je to podvod načo sa na to pytat tyto tchori boli vybrati chazarskou mafiou či tu vladne aby nas terorizovali azbijali dokedy ta chcete chodit či dosmrti . idu nam po krku chu nas zlikvidovat aty sa chceš snim debatovat .vy ste blazni čo vam niekto gule odrezal

  • Ale stále je tam slovo „prevádzkovateľ“.

  • ano,akurat chcem povedat ze mas 100% pravdu,ako obycajne

  • Že prioritou je udržiavať podvod Covid-19 – aj úplne infantilne – „hrou na rovnosť či spravodlivosť“ – pri živote! KYVADLO!

   Normálni ľudia majú rúška na háku – a teda aj Mengelengvarského nerúško majú na háku!
   Našiel sa dobrodinec – alebo idiot!

   Mengelengvarský má doma zrkadlo – ako vojak je zvyknutý na úpravu zovňajšku – a teda – nebude snáď sám pred sebou robiť debila hrajúceho sa na Covid-19! Debilov bude robiť len z nás! Jeho vlastné vnútro odporuje tomu, čomu tento zmrd slúži! Lebo z nejakých dôvodov musí!

   • ja si myslím, že on ani spávať nemôže najradšej by sa zahrabal niekam kde by ho ten, čo s ním manipuluje nenašiel…

 2. Vlastimila Tupá

  Vďaka ! Ste všetci čo sem prispievate jednoducho SUPER !

 3. ČESKO:
  Vážený pane prezidente,
  vzhledem k současné situaci jsem nucen se na Vás obrátit přímo a požádat Vás o nápravu. Vláda schválila opatření, podle kterých nebudou platit žádné testy před návštěvou sportovních a kulturních akcí, restaurací a služeb jako například kadeřnictví. Do všech těchto zařízení budou mít přístup pouze lidé očkovaní a lidé, kteří prodělali covid-19. Testy jsou pro tyto účely prohlášeny za neprůkazné a nedostačující.
  ALE!

  Současně s tím vláda zavádí plošné testování těmi stejnými neprůkaznými a nedostačujícími testy pro děti ve školách a zaměstnanců ve firmách, jakož i pro návštěvníky nemocnic a sociálních zařízení.

  Může pan Babiš, pan Vojtěch a spol vysvětlit široké veřejnosti, jak je to možné??

  STEJNÉ TESTY NĚKDE PLATÍ A NĚKDE NEPLATÍ?

  Kromě toho to provádí vládním nařízením, přičemž

  Ústava hovoří jasně:

  Čl. 2

  (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá

  Listina základních práv a svobod hovoří rovněž jasně:

  Čl. 3

  (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

  Vládní nařízení není zákon a jeho realizace vytvoří několik kategorií občanů s různým rozsahem práv a svobod, což je podle ústavy nepřípustné.

  Dovolím si Vás tedy požádat, abyste v této věci urychleně sjednal pořádek a vysvětlil jak vládě současné, tak vládě budoucí, že se jedná o bezprecedentní porušování ústavy a zákonů, velmi křiklavý příklad zavádění fašismu ala Německo a Itálie 30. let a že občanům dochází trpělivost. Pokud budou vlády pokračovat v přijímání podobných nesmyslných opatření, dočkají se spravedlivé odplaty. Dvě defenestrace z naší historie známe a jak se říká, do třetice všeho dobrého…

  P.S.

  V EUNN jsou k mání cigarety bez nikotinu, káva bez kofeinu, auta bez řidičů i letadla bez pilotů. Ale vláda bez idiotů nikde. Takže znovu k urnám…

  P.P.S.

  Pokud nepomůžou nové volby, budu muset zajít k velebníčkovi nechat vysvětit klubo konopného provazu, prima jakost Ia.

  S pozdravem “stop diletantům na všech stupních“

  Ing. Jaromír Bradávka
  http://www.rukojmi.cz/clanky/12180-vazeny-pane-prezidente

 4. Chlap neprosí.

  • Podľa jedného štátneho úradníka, keby si bol v cele, kde generál Lúčanský, tak by sral kocky magy a krv a prosil. Kde sa na nich tlačí bývalá ŠtB, ktorá slúžila podľa zákona.

  • Kde ja zijem vytiahne COLT,myslim Arizonu

 5. …na tlačovej besede 19. októbra minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, covid automat má všeobecne odporúčací charakter, dôležité sú – podľa neho – najmä vyhlášky Úradu verejného zdravia.

  Covid automat nie je zákonom schválený, nie je to dokonca ani nariadenie vlády, je to uznesenie vlády – a člen vlády minister zdravotníctva má potiaľ pravdu.
  je tam zvukový záznam https://www.hlavnespravy.sk/covid-automat-ma-len-odporucaci-charakter-povedal-minister-lengvarsky/2743116

  • Podľa nových pravidiel EU – už neplatia ani nariadenia vlád – len zákony! Nie že by som fandil EU – to je kontext vyššej hierarchie – keď zákon nášho štátu je v EU na úrovni nariadenia vlády – teda sme „subštát“. Treba chápať súvislosť – ako to má fungovať v pašalikátoch, a kto je sultán! V suverénnom štáte by mala reálnu moc samozrejme aj jeho /k zákonu/ sprievodná vykonávacia vyhláška. Dnes nám vykonávacie vyhlášky diktuje EU. Teda – pozor na ignoranciu vlastnej vlády – je to dvojsečná zbraň.

   Učia nás nenávidieť vlastný štát prostredníctvom nenávidených zákonov a nenávidenej vlády!
   EU je macocha! Tak sa nehrňte do jej „spravodlivej“ náruče!

 6. dnes som išla okolo reštaurácie, kde bolo na tabuli vonku napísané:

  Keďže dodržiavame zákony SR, tak nediskriminujeme očkovaných/neočkovaných, s rúškom či bez. Preto sú u nás všetci zákazníci vítaní 🙂

  … pohladili mi dušu, tak im pôjdem urobiť tržbu 🙂 A veru si to aj do zbierky odfotím.

   • lenže od 27. januára 2021 „rapídne narastá“ počet kovid-nakazených aj kovid-mŕtvych – a je úplne nepodstatné, že je to celé iba jedna bezodná, špinavá, donebavolajúca Lož;
    okrem toho SK je iba zrnko piesku v oceáne tejto morálne aj intelektuálne prehnitej celosvetovej spoločnosti a obávam sa, že s 10 mesiacov starým Rozhodnutím Rady Európy si samovyvolení sionhráči akurát tak vytrú zadok

    • Milá Emily, keď niekto ochorie by s ihneď mal nasadiť Ivermektín. A všetci by sme mali v tomto období keď nie je slnko užívať D3 vitamín.
     Okrem toho mi nepichnutí, nezaštepení, neovčeličkovaní… ak sa dá by sme sa mali držať čo najďalej od zaočkovaných.
     Ja si myslím, že táto vakcína je samoreplikovateľná ako boli aj vakcíny v roku 1918, keď Americkí vojaci, ktorých zaočkovali a potom poslali do Európy do Španielska rozšírili tzv. Španielsku chrípku. Veľa článkov na túto tému je na webe Robert F. Kennedy, juniora https://childrenshealthdefense.org/
     Ako v r. 1918 tú vakcínu vymysleli Rockefellerovci tak aj dnes toto oni vymysleli a spustili.
     Podľa nich je nás veľa, treba urobiť veľkú depopuláciu.

     • mozno ze ju rockefeler po 100 rokoch vybral z trezoru, rozmrazil vo wuchane a premenoval na cocos 19 ?? nie?

    • povedal by som Prdel

 7. Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu k strede (17. 11.) 9027 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1125 z nich ako závažné. Ústav o tom informuje na svojom webe

  https://www.hlavnespravy.sk/sukl-eviduje-hlasenych-9027-podozreni-na-neziaduce-ucinky-vakcin/2760192

 8. ITÁLIE: Italská vláda tak jen potvrzuje to, co je mnohým z nás dlouhodobě jasné – invazisté jsou jedinými, kdo má nyní na území EU plná práva a svobody. Jak známo, tak i v zemích, kde jsou zaváděny různé restrikce, se tyto zásadně netýkají muslimských ghett, kde ostatně není vyžadováno evropské právo jako takové.

  https://cz24.news/italska-vlada-potvrdila-ze-tzv-zelene-pasy-jsou-urceny-jen-italum-muslimsti-paraziti-zijici-v-luxusu-zdarma-z-prace-italu-je-nepotrebuji-pro-ne-zadne-ockovani-a-virus-oficialne/

 9. mali by sme sa vsetci alebo pravnci pytat zoznamy ockovanych ludi vsetkych statnych uradov – sudov, parlamntu, vlady , nemocnic , lekarov, policajtov. – podla zyakona o slobode informacii, Ma to svoj ucel ak mozu oni ziadat od nas tak aj mi od nich.

  • To, že sa nejaký úradník dá očkovať, ešte neznamená, že sa dám aj ja!
   Choď/te už s tou svojou marxistickou EQUALITY – rovnosťou – do pi.e!

 10. https://www.infovojna.sk/article/video-desattisice-odporcov-povinnej-vakcinacie-obmedzujucich-fasistickych-korona-opatreni-protestovalo-vo-viedni-tak-to-v-roku-1938-zacalo-alebo-schallenberg-mengele-hlasali-demonstranti
  VIDEO: Desaťtisíce odporcov povinnej vakcinácie obmedzujúcich fašistických korona-opatrení protestovalo vo Viedni. „Tak to v roku 1938 začalo“ alebo „Schallenberg = Mengele“, hlásali demonštranti

  Niektorí aktivisti mali na sebe žlté hviezdy s nápisom „neočkovaný“, na plagátoch a transparentoch boli napríklad heslá „Tak to v roku 1938 začalo“ alebo „Schallenberg = Mengele“.

  Vakcinácia a korona-opatrenia ako súčasť Plandémie

  Podľa mnohých nezávislých vedcov, lekárov, novinárov, politikov, analytikov a ďalších expertov stoja za súčasnou agresívnou vakcinačnou kampaňou farmaceutické firmy a osoby z prostredia medzinárodných organizácii prepojené na globálny kriminálny Syndikát stojaceho v pozadí tejto plánovanej korona-hystérie nazývanej ako Plandémia.

  Ak sa tieto zločiny preukážu na súdnom procese, tak tzv. vedci, epidemiológovia, infektológovia, mnohí predstavitelia medzinárodných organizácií, zdravotníckych organizácii, príslušníci polície a sudcovia konajúci v rozpore s ľudskými a občianskymi právami, ako aj politici z celého sveta (slovenských nevynímajúc) budú za svoju agresívnu segregačnú očkovaciu kampaň (v réžii farmaceutických firiem a osôb spojených s globálnou zločineckou skupinou) a za nimi navrhované a odsúhlasené tzv. epidemiologické opatrenia (zasahujúce do ľudských a občianskych práv) čeliť vážnym obvineniam zločinov proti ľudskosti, trestných činov apartheidu v súčinnosti so spolčovaním sa s organizovaným zločinom operujúcim v celosvetovom meradle.

 11. https://cz24.news/blaha-ak-nieco-treba-nakazat-tak-povinny-pobyt-hegera-vo-vypolstrovanej-cele-heger-je-novy-mengele-ktoreho-povinne-ockovanie-je-kriminalny-akt/
  BLAHA: AK NIEČO TREBA NAKÁZAŤ, TAK POVINNÝ POBYT HEGERA VO VYPOLSTROVANEJ CELE. HEGER JE NOVÝ MENGELE, KTORÉHO POVINNÉ OČKOVANIE JE KRIMINÁLNY AKT

  SLOVENSKO: Podpredseda Smer-SD: Nútiť zdravých ľudí do medicínskeho zákroku je samo o sebe eticky neprípustné. Ale robiť to v prípade vakcíny, ktorú stále možno považovať za experiment, spĺňa definíciu medicínskych pokusov na ľuďoch.

  POVINNÉ OČKOVANIE JE KRIMINÁLNY AKT – JE HEGER NOVÝ MENGELE?

  Povinné očkovanie môže byť klasifikované ako zločin proti ľudskosti a Heger môže ísť do basy na doživotie. Tu už končí všetka sranda.

  Ak chce Heger povinne očkovať ľudí na Slovensku, núti zdravých ľudí podstúpiť medicínsky zákrok, ktorého výsledkom môže byť strata zdravia a smrť.

  Neviem, či si to premiér Heger uvedomuje, ale on si koleduje o drakonické tresty v rozmedzí niekoľkých desiatok rokov. Zahráva sa s ohňom. Kvôli nemu budú umierať ľudia.

  Mengelemu sa v roku 1949 podarilo z Nemecka utiecť – Hegerovi sa to nepodarí.

 12. https://cz24.news/fico-povinne-ockovanie-je-odporny-fasisticky-napad-za-vsetkymi-ciarami-protiustavnosti-neborak-heger-iba-verklikuje-to-co-niekde-zapocuje-a-sprava-sa-ako-trojrocne-decko-so-zapalkami-video-sk/
  Fico: „Povinné očkovanie je odporný fašistický nápad za všetkými čiarami protiústavnosti. Neborák Heger iba verklíkuje to, čo niekde započuje a správa sa ako trojročné decko so zápalkami“ (VIDEO SK, 3min)

 13. https://cz24.news/oracle-po-tom-co-sa-zbavime-vypasenych-pijavic-a-parazitov-ako-rotschild-klaus-schwab-katolicka-cirkev-atd-okamzite-nam-bude-lepsie/
  Oracle: Po tom čo sa zbavíme vypasených pijavíc a parazitov ako Rotschild, Klaus Schwab, katolícka cirkev atď, okamžite nám bude lepšie

 14. …opäť výborné informácie v tejto mimor.situácii… ten doklad od Rady Európy o zrušení povinn.očkovania, rozhodne treba vytlačiť a posunúť ďalej….

 15. Hor sa pred Ústavný súd SR, ktorý hrá mŕtveho chrobáka ! Tam treba permanentný štrajk v dňoch, keď tam budú sedieť alibisti, ktorý pohŕdajú národom a základnými ľudskými právami!
  https://www.slovanskenoviny.sk/nas-vizionar-pan-mikas-sa-zase-pochlapil/ !
  Čo z toho, že Fico dá na Ústavný súd SR posúdiť ústavnosť povinného očkovania, keď Ústavný súd SR odmieta rozhodnúť aj o marcovom podaní generálneho prokurátora o ústavnosti všetkých Mikasových vyhlášok? Komu slúži a načo nám je takýto protinárodný súd???

 16. V Rakúsku protestovalo proti opatreniam 40.000 ľudí, takmer desať polícia zatkla
  V Rakúsku vyšlo v sobotu do ulíc na protest proti prísnym pandemickým opatreniam približne 40.000 ľudí, zatknutých bolo takmer desať osôb. Tisíce protestujúcich pochodovali aj v chorvátskom Záhrebe a v Holandsku a okolo tisíc ľudí tiež v dánskej metropole Kodaň. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters

  V Dánsku protestovalo asi tisíc ľudí proti plánom vlády znovu zaviesť covidpasy pre štátnych zamestnancov, ktorí chodia na pracoviská. „Slobodu Dánsku!“ skandovali niektorí pochodujúci na zhromaždení, ktoré zorganizovala radikálna skupina Muži v čiernom. Tá je presvedčená, že covid je len „podvod“.

  https://www.hlavnespravy.sk/v-holandsku-a-rakusku-vypukli-nepokoje-kvoli-prisnejsim-opatreniam-proti-sireniu-koronavirusu/2760262

  • ..a to sú tie čísla isto podhodnotené

   • Lež a mystifikace jako repríza doby před pádem
    Referování o mohutné statisícové „anticovidové“ demonstraci za svobodu ve Vídni však doznalo řadu chyb, za něž by měly v ČT padat přinejmenším pokuty. Zatímco Novinky (patří do „stáje“ Seznam.cz , milardáře Lukaševiče) až do pozdních hodin trvaly na tom, že ve Vídni proti totalitní moci protestovalo asi 12 000 účastníků, ČT to již v podvečer nějakým omylem či nedorozuměním „sabotovala“. V přímém vstupu soudružka redaktorka rozpačitě konstatovala, že podle policie se protestů účastní asi pětatřicet tisíc lidí, ale při doplňující otázce z pražského studia jí ujelo: „Připadá mi to, jako by do ulic vyšla celá Vídeň…“

    Ve večerních zprávách se k tomu již ČT postavila mnohem lépe: Žádný obrázek na zaplněné náměstí a ulice jsme sice neviděli (jako když ve středu točila ze Staroměstské radnice řiďounký „ementál“ účastníků „porady“ Chvilkařů nad budoucím prezidentem), zato mystifikaci uvodila přímo kouzelná věta: „Očekávalo se až sto tisíc demonstrantů, ale je jich asi polovina“ (takže jich bylo mnohem víc než sto tisíc). Číst obrysy pravdy za oponami lží a mystifikací už umíme opět jako za „reálného socialismu“.

    https://www.protiproud.cz/politika/6144-prvni-vystrely-prvni-zraneni-stotisicova-demonstrace-ve-vidni-odpoved-na-predchozi-prazskou-chysta-se-dalsi-zrychleny-tep-evropy-v-boji-uz-vic-nez-7-statecnych-media-se-s-chuti-vysmivaji-podvolenym-na-prahu-odporu.htm

  • ved bolo vpustene do Medii,ze Esembaci a Armada sa pripoja k „nevolnikom“(co sme vsetci) ????????

 17. https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-injuries-covid-vaccines-fda-pfizer-moderna-bosters/?itm_term=home
  As Reports of Injuries After COVID Vaccines Near 1 Million Mark, CDC, FDA Clear Pfizer, Moderna Boosters for All Adults

  VAERS data released today by the CDC included a total of 894,145 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 18,853 deaths and 139,126 serious injuries between Dec. 14, 2020, and Nov. 12, 2021.
  Údaje VAERS, ktoré dnes zverejnilo CDC, zahŕňali celkovo 894 145 správ o nežiaducich udalostiach zo všetkých vekových skupín po očkovaní proti COVID, vrátane 18 853 úmrtí a 139 126 vážnych zranení v období od 14. decembra 2020 do 12. novembra 2021.

  PS Kto vie angl. nech to celé prečíta, aká fajnovučká je táto depopulačná vakcínočka

  • Milá naša Jean, dnes si Váš link vieme prečítať už úplne všetci – stačí stlačiť pravé tlačidlo myši a z ponuky vybrať našu milovanú materčinu🙂

 18. Bavorský krajinský úrad pre zdravie (LGL) oznámil, že až 30 percent korona mŕtvych za mesiac október bolo kompletne zaočkovaných

  https://www.hlavnespravy.sk/najnovsie-oficialne-udaje-z-bavorska-ohladne-korona-umrti-sokuju-nemecko/2760296
  *****
  Bratislavský gynekológ vyzýva tehotné ženy, aby udávali svojich lekárov, ak im neodporučia očkovanie
  Renomovaný bratislavský gynekológ Jozef Záhumenský, ktorý často vystupuje aj v médiách, na sociálnej sieti publikoval výzvu, ktorou zrejme ohrozil desiatky svojich kolegov na Slovensku.

  https://www.hlavnespravy.sk/bratislavsky-gynekolog-vyzyva-tehotne-zeny-aby-udavali-svojich-lekarov-ak-im-neodporucia-ockovanie/2760312

 19. https://www.banned.video/watch?id=61977f4324f43c59e3615bda
  The Metaverse – What Psychopath Zuckerberg Is Really Trying To Sell You- Dot Connector Videocast
  Metaverse – Čo sa vám psychopat Zuckerberg skutočne snaží predať – Videocast s bodkovým konektorom
  David Icke

  PS Začala som to počúvať ako budeme prepojení s technológiou, ako budú ovládať naše myslenie…Bill Gates má v tom biznis…

 20. Jak ale mohou inteligentní lidé spáchat takovou hrubost na veřejnosti, mírně řečeno? S tímto předáváním cen se nic neslučuje. Zaprvé, je naprosto děsivé, že zatímco v Evropě, a zejména v zemi původu Ursuly von der Leyenové a v zemi, kde pracuje, se šíří pátá epidemie, překračovat bariérová gesta do takové míry, udělování cen bez roušky, bez odstupu a s takovými objetím. To vše opět vytváří obraz oligarchie, která se osvobozuje od někdy velmi tvrdých a velmi přísných pravidel, která občanům ukládá.. Stejně jako ostatní by Ursula von der Leyenová a EU, kterou zastupuje, měly po takovém veřejném ceremoniálu ztratit všechna práva mluvit o bariérových gestech vůči národům Evropy.
  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/skandal-von-der-leyenove-na-atlantic-council/

 21. Dovoľte poďakovať
  za zverejnenie zoznamu meilových adries. úradov Verejného zdravotníctva v okresoch a krajoch, Využijeme ich , aby sme im zaslali náš názor na ochranu obyvateľstva hlavne životov a zdravia pred ohrozením
  Zväz civilnej ochrany obyvateľstva Východ
  Predseda
  Betuš Ľubomír

  • Jožko Fazuľa

   Pán Ľubomír, s vašim názorom na ochranu obyvateľstva si uvedené úrady vytrú…
   Keby ste radšej robili to čo máte v názve, ak ste si nevšimli sme totálnej riti a krízovej situácii a nie v tej kovidovej. Hovorí vám niečo projekt Archa čo tí naši ž. úplne doje…li ? Češi to pochopili že je to cesta a začínajú aj keď už trochu neskoro ale predsa https://cz24.news/to-je-vazne-zdravi-neopichani-cesi-jdou-do-valky-s-vladou-zakladaji-centrum-stavi-tymy/. Mohli by ste už konečne začať niečo robiť na celoslovenskej úrovni?

   • Jožko Fazuľa

    A pre HP mám odkaz, vypočul som si tvoju piatkovú reláciu a som sklamaný, musel si predsa očakávať, že ľudia potrebujú aj riešenia a som rád, že keď si bol v úzkych si použil aspoň riešenie s nakupovaním na periférii a predajcov z dvora, škoda že to moderátor pochoval a nerozvinul si to…Uvedený odkaz Ľubomírovi je riešenie, len to treba organizačne zvládnuť a držím palce všetkým, čo sa do toho pustia, ja som sa chcel zapojiť, no dopadli sme ako na Slovensku vždy…V Čechách klesli pestovatelia zeleniny skoro na polovicu za uplynulý rok a u nás to zase o 100 percent stúplo, preto si myslím že je to cesta a treba oživiť malovýrobu a spojiť s mestom je to jediný spôsob nezávislosti na systéme aspoň čiastočne. Neodolal som a musel som sa vyjadriť keď to tu čítam a počúvam.

    • holistický prístup

     JF,

     ??? … o čom to točíš?!? … KDE si ma TY videl a počul?!? – máš chybovú „intuíciu“ …

  • Sudruhu Lubomiru a kolko rokov ste DRICHMALI a teraz:: uz je pozde mily drozde,kde su cepy,atd???kolko vrahov slovenskeho naroda ste vyhodili oknom????

 22. https://blog.hlavnespravy.sk/28608/do-polroka-od-covid-ockovania-dvaja-slovenski-biskupi-ochoreli-na-rakovinu-svedska-studia-vysvetluje-ze-to-nemusi-byt-nahoda/
  Do polroka od covid očkovania dvaja slovenskí biskupi ochoreli na rakovinu. Švédska štúdia vysvetľuje, že to nemusí byť náhoda

  Najväčší propagátori očkovania, dvaja katolícki biskupi z východného Slovenska, náhle toto leto ochoreli na rakovinu.

  • Blog pod týmto článkom:
   Suseda mala nieco vyse 70 rokov, ale velmi ciperna, plna energie. Po prvej davke v januari bola este v pohode. Po druhej davke to zacalo . Niekedy zavrate, pocit zvracania. Spadla vdaka zavrati na schodoch a skoncila na pozorovani v nemocnici. To bolo v juni. Bola tam 3 tyzdne a povedali, ze ma rakovinu pecene. Pustili ju domov, bola cela zlta v tvari, oci. Postupne sa citila lepsie , aj farbu mala normalnu a doktori jej povedali, ze sa zmylili. Potom zaciatkom augusta stratila hlas a jeden vecer nemohla dychat, tak ju zase zobrali do nemocnice. Bola tam 3 tyzdne . Zaciatkom septembra v piatok jej synovi povedali, ze je v poriadku a v pondelok pojde domov. V pondelok poobede zomrela. Pitvu neboli schopni urobit viac ako mesiac, takze pohreb bol posunuty o mesiac na 12 oktobra. Pitevnu spravu dostala rodina o mesiac a v nej bolo, ze zomrela na rakovinu vo vysokom stadiu. Len dodam, ze sa to stalo v Anglicku.

 23. A čo Ústavný súd SR, ten si tiež sorosovci kúpili? Tiež sa podieľa na genocíde vlastného národa, keď doteraz nechcel rozhodnúť o nezákonných, t.j. protiústavných vyhláškach Mikasa a spol. Kašle stále na marcový podnet generálneho prokurátora a tým pohŕda týmto národom a ľudskými právami ako takými ! Sú to rovnakí zločinci ako vláda s jej „odborníkmi“ a posluhovačmi totalitného režimu?
  Treba viac a viac detailných článkov o tom, ako vakcína nepomáha, ale naopak a koľko ľudí zomiera na covid zaočkovaných a na následky „vakcín“ v európskych krajinách, sypať týchto informácii viac a viac a rovnako zasypať otázkami a listami podopretými faktami všetky úrady, ktoré nás utláčajú a diskriminujú ! Do boja !

 24. https://www.cas.sk/clanok/2605649/v-madarsku-bude-coskoro-povinne-ockovanie-pre-vsetkych-statnych-zamestnancov-jasny-odkaz-orbana/ – asi vám to uniklo…
  Takže naši vládni zločinci sa majú naozaj na kom vzorovať (nie len Rakúsku), ale v Maďarsku je na výber aspoň z niekoľkých druhov „vakcín“ vrátane Sputnika, u nás je len jedna – tá najhoršia Pfizer, a to je obrovský rozdiel !!! Takže ako vidno, Orbán spláca Sorosovi, proti ktorému akože bojuje svoj dlh, to že mohol za jeho peniaze vyštudovať a vybudovať si politickú kariéru !!! Inak to nazvať nemožno ! Rovnako ako falošný expremiér Kurz !

 25. ČESKO: O povinném očkování se vícekrát diskutovalo na vládní Radě pro zdravotní rizika, řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Sama je pro.

  Článek
  Povinné očkování proti nemoci covid-19 po vzoru Rakouska má zastání u jedné z klíčových vládních odbornic v boji proti koronaviru. Náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková prozradila, že by povinné očkování ráda zavedla, její návrhy však neprošly u nadřízených politiků.
  „Za mě je čistou cestou povinná vakcinace,“ uvedla Koziar Vašáková v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle náměstkyně se návrh vícekrát diskutoval, ale zatím nebyl „politicky hratelný“.
  https://1url.cz/aKZTA
  *****
  takže se musí počkat až se vymění ministerské postavičky…..

 26. realita dnešní doby
  http://zvedavec.org/vezkratce/18304/

 27. http://www.zvedavec.org/komentare/2021/11/8925-cielom-ockovania-je-strata-imunity.htm
  Cieľom očkovania je strata imunity

  Všetky vlády sveta vedia o tom, že súčasné západné vakcíny nie sú bezpečné. Vedia o tom, že zaočkovanci budú vo zvýšenej miere umierať na následky očkovania. Vedia o tom, že existujú lieky alebo vitamíny zmierňujúce priebeh choroby a následky Covidu 19, ale napriek tomu bránia lekárom, aby ich propagovali a aby ich ľuďom predpisovali. Vlády bránia lekárom vo výkone ich povolania tým, že im určujú politickou cestou čo majú robiť. Žiadni odborníci z konzília sa na tom nepodieľajú. Následky sú pre ľudí fatálne. (viď štatistiky úmrtí).

  Aj na Slovensku začína viac ľudí umierať po očkovaní. Zvýšený výskyt onkologických ochorení, respiračných ochorení, srdcovocievnych ochorení a pod. V tzv. mainstreamových médiách bohorovne a chladnokrvne odznela informácie, že tieto choroby a úmrtia možno pripísať ľudom, ktorí kvôli korone zanedbali svoje zdravie a nedali sa včas vyšetriť. Nikde ani slova o tom, že vedľajšie účinky v podobe iných chorôb môžu byť príčinami smrti mnohých ľudí v rôznom časovom období po vakcinácii. U niektorých ľudí sa problémy môžu dostaviť skôr, u iných neskôr. Ľudia môžu umrieť napríklad na rakovinu aj po roku. Nikto však nebude skúmať príčinnú súvislosť s Covidom 19, pretože to nie je v zhode s vražednou očkovacou politikou štátu.

  Je čas postaviť sa na aktívny odpor podľa článku 32 Ústavy SR voči vláde, ktorá svojou neschopnosťou stratila mandát na ďalšie vládnutie !!!

  • K nadpisu treba dodať, že takto sa zrejme plánuje vybudovať systém na ovládanie cca 90% obyvateľov Zeme 10% hŕstkou zločincov, ktorí tento plán vymysleli. Budú ovládaní nielen zdravotne, ale aj ekonomicky, elektronicky a existenčne!!!

   Nedovoľme to – v mene budúcnosti, zdravia a života na planéte Zem a v mene našich budúcich generácií !!!

   • Milá Janka, čo s tým robiť, keď ludia sedia u bedne ktorá sa nazývá televízia, počítač,…a tuto situáviu podporujú…

 28. Už sa pripravuje štvrtá vakcína:
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/18303/
  Už se uvažuje o čtvrté dávce utrejchu

  PS Zabudla som presné číslo, koľko vakcín plánujú „elity“ sveta do nás ovečiek vpichnúť. Bolo to na http://www.infowars.com uvedené, bolo to veľmi vysoké číslo.

  • V jednom zjavení povedal satan že tých dávok má byt sedem čo spadá podľa biblie na 3,5 roka súženia čiže každý polrok jednu čo je za rok 2 kompletné očkovania lebo ďalšie očkovanie nedostanete pokial neuplynula doba 6 mesiacov čiže pol roka od posledného očkovania .Takže predpoklad je že to potrvá ešte 2,5 roka toto covid divadlo.Ktovie môžem sa mýliť ale určite to je znamenie šelmy a ide o depopuláciu planéty.Bodka

 29. Vraždenie vakcínami pokračuje:
  https://www.protiproud.cz/duchovni-svet/6143-statni-vrazda-v-chorvatsku-tragicky-pribeh-otce-od-rodiny-ockovaci-natlak-a-zamlcovani-nasledku-na-toto-si-budeme-muset-zvykat-i-u-nas-kdy-promluvi-ke-statu-cesti-biskupove-tak-jako-jejich-chorvatsti-bratri.htm
  Státní vražda v Chorvatsku: Tragický příběh otce od rodiny. Očkovací nátlak a zamlčování následků. Na toto si budeme muset zvykat i u nás. Kdy promluví ke státu čeští biskupové tak jako jejich chorvatští bratři?

  PS Kde sme to dospeli, že za vraždenie nikto nenesie zodpovednosť.

  • U nás sa to už deje, milá Jean… veď ako dopadol náš René Balák, človek plný života a odhodlania, po svojom – žiaľ, poslednom – odvysielanom, tvrdo reálnom videu? A ešte – prekvapujúco odvážne – VEREJNE UPOZORNIL na to, že už má pripravené ďalšie tri… hlupáčik; až som skrehla…
   Prešli tri dni – a už ho nebolo. Žeby symbolika? Nevyzeral, že sa chystá zomrieť…
   Tie jeho ďalšie – a tri! – zverejnené nové videá – to by už vrchnosť zrejme nerozdýchala.
   Takýto smutný koniec bolo možné očakávať; už dlhší čas sa tento muž činu pohyboval po veľmi tenkom ľade. A to sa v Kocúrkove nevypláca. Ako mohol byť – taký múdry, statočný a rozhľadený človek – taký neopatrný?? …veď koľké svoje deti v tomto špinavom systéme zanechal…
   Vďaka, René, za neskutočnú odvahu!

 30. https://afinabul.wordpress.com/2021/11/21/dnesna-situacia-vo-svete-vyhladova-situacia-na-slovensku/
  Dnešná situácia vo svete – Výhľadová situácia na Slovensku

 31. https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/svedectvi-ceskych-lekaru-a-zdravotnich-sester-na-setkani-proti-covid-opatrenim/ záznam proslovů z dnešní pražské demonstrace Paralelní lékařské komory. Dlouhé, leč velmi zajímavé. Veškeré konspirace padají…

 32. ČESKO: Právnička roku 2019 Jana Zwyrtek Hamplová je expertka na správní právo, zjednodušeně řečeno zastupuje obce ve sporech proti státu. Ve chvíli, kdy vypukl covid, se z ní stala jedna z hlavních tváří právní obce ve sporech s vládou kvůli nezákonným covidovým opatřením. „Chápejte to jako bonmot, ale přece jen právu rozumím trochu víc než kolega-právník Adam Vojtěch. Sama jsem zvědavá, jak obhájí u soudu, že tohle je pandemie neočkovaných, na to se opravdu těším. Žádám totiž po něm a šéfovi lékařské komory Kubkovi za tyto výroky omluvu,“ říká.

  https://cz24.news/znama-pravnicka-hamplova-covidova-opatreni-vlady-jsou-zalozena-na-lzich-zakonnost-a-ustavnost-jsou-hrube-porusovany-z-listiny-zakladnich-a-svobod-se-stal-trhaci-kalendar/

 33. Ruský prezident Vladimir Putin dnes informoval, že se nechal přeočkovat vakcínou Sputnik Light. Při schůzce se zástupcem ředitele Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji Denisem Logunovem také uvedl, že bude dobrovolníkem při testování nazální vakcíny.
  https://cz.sputniknews.com/20211121/putin-se-nechal-preockovat-proti-covidu-19-zaroven-sam-otestuje-nazalni-vakcinu-16591565.html

 34. …Maroš, vďaka za všetky tvoje rady, mne osobne veľmi pomohli, no ty sám najlepšie vieš, čo máš urobiť…a ešte 1 ,,perlička“…pri moj.mene sa mi ukazuje aj moja prac.mail.adresa, tiež moje ,,pozadie“ v prac.zálež.sa občas mení, myslím si, že viem,
  ,,odkiaľ vietor fúka“….

 35. Veĺmi pekne ďakuem redakcii, že sa konečne odkopala za koho kope.
  No jasné určite, budem svojimi listami naháňať úradníkov aby ešte v zvýšenej miere navštevovali podnikateľov a najmä tých čo ešte držlia z ľudmi.
  To vám už fakt je.be?

  • Aha, takže budeme tichúčko sedieť v kúte a šúchať nožičkami, aby sme si náhodou „páničkov“ nepohnevali? Vy sa kľudne schovávajte, my ideme do boja!

Pridajte komentár

*