Rakovina, astma, ekosystémy: Ako rúška ohrozujú nás, naše deti i planétu


Print Friendly, PDF & Email

Zdá sa, akoby to bolo len včera, čo prebiehala masívna kampaň proti jednorazovým plastovým slamkám.

Takmer už zabudnutý protislamkový trend vychádzal z astronomických čísel. Z uvažovaných 500 miliónov slamiek použitých každý deň len v USA a vyše pol miliardou denne použitých a vyhodených plastových slamiek na celej zemeguli.

Krásne pláže planéty prišlo znečistiť odhadom 8,3 miliardy plastových slamiek. Odpor proti slamkám zrejme živili najmä desivé dopady na morské prostredie.

Rúška ohrozujú ekosystémy

V roku 2020 sa stali novým žánrom znečistenia osobné ochranné pomôcky, konkrétne tvárové rúška.

Väčšina týchto kupovaných a vyhadzovaných masiek sú jednorazové chirurgické rúška, zhotovené z netkanej textílie, vyrobenej z polypropylénu, čo je druh termoplastu.

Drvivá väčšina všetkých používaných jednorazových tvárových masiek má dve vonkajšie vrstvy, medzi ktoré je vložený filter (z polypropylénu), vyrobený z netkaných plastových vlákien.

Štúdia Vplyvy pandémie COVID-19 na používanie a manažment plastov, publikovaná v júni 2020, varuje, že „odhadované použitie 129 miliárd tvárových rúšok a 65 miliárd rukavíc mesačne na celom svete vedie k šíriacej sa kontaminácii životného prostredia.“

194 miliárd rúšok a rukavíc mesačne znamená vyše 6 miliárd tvárových masiek použitých a vyhodených každý jeden deň.

Na základe zmienenej štúdie predstavuje šesť mesiacov len u tvárových rúšok 774 miliárd, zatiaľ čo dvanásťmesačná spotreba znamená ohromujúcich jeden 1548 miliárd rúšok.

Medzitým si len samotná Kanada „objednala viac ako 153 miliónov respirátorov N95, takmer 400 miliónov chirurgických rúšok a 18 miliónov nezdravotníckych tvárových masiek. Do toho nie je zahrnutá požiadavka súkromného sektora.“

Keďže ide o nový rozvíjajúci sa trh, stromy (biologické komunity, neviditeľné humanocentrickému oku) nemôžu byť obetované len na oltár „zelenej energie“, môžeme ich zničiť tiež na „ekologicky priateľské“ tvárové rúška.

Čo sa stalo so všetkými tými, ktorí sa zaoberali našimi environmentálnymi krízami, ako sú zmeny klímy, biodiverzita a znečisťovanie oceánov?

Mikroplasty a zdravie ľudí

Mikroplasty sú drobné čiastočky plastov, ktoré majú priemer menší než 5 milimetrov.

Štúdia z roku 2019 preukázala, že denná konzumácia mikroplastov sa u človeka pohybuje v rozmedzí 39 000 až 52 000 čiastočiek denne. Ľudským okom sú takmer neviditeľné. Tieto odhady sa zvyšujú na 74 000 až 121 000, keď sa vezme do úvahy aj ich vdychovanie.

To dovedna znamená, že ľudia požijú každý jeden týždeň približne 5 gramov plastov, pričom 5 gramov je ekvivalent kreditnej karty či občianskeho preukazu. Ešte predtým v roku 2019 šéf vedeckých poradcov Európskej komisie vyhlásil:

„Dôkazy [tak environmentálnych, ako aj zdravotných rizík z dôvodu mikroplastov] poskytujú dôvod pre skutočné obavy a uplatnenie predbežných opatrení.“

Celkom nedávno, 17. augusta 2020, analyzovali výskumníci 47 vzoriek ľudských tkanív. Stopy mikroplastov sa našli vo všetkých 47 vzorkách.

„Tieto plastové chemické látky sme našli v každom jednom skúmanom orgáne,“ povedal vedúci výskumník Rolf Halden, riaditeľ Centra biodizajnu pre riadenie environmentálneho zdravia Arizonskej štátnej univerzity (ASU).

To vyvoláva otázku, aký dôsledok bude mať používanie mikroplastových materiálov, teda tvárových rúšok, priamo a bezpečne prekrývajúcich naše dýchacie cesty?

„Flock“ sa definuje ako vdýchnuté mikrovlákna plastu. „Pľúca pracovníka vo výrobe plastov“ je choroba z povolania, ochorenie pľúc, spôsobené vystavením flocku vo výrobných procesoch.

Ľudia, ktorí pracujú v procesoch pri výrobe mikroplastov vdychujú malé kúsky plastových vlákien, čo ich vystavuje riziku intersticiálneho ochorenia pľúc.

U pracovníkov vystavených drobným polypropylénovým časticiam sa vyvinuli rôzne ochorenia pľúc. Prítomnosť mikroplastov v ľudskom pľúcnom tkanive bola ukázaná vo vedeckej štúdii v roku 1998, nasledujúcej po výskume pľúcneho tkaniva rakovinových pacientov, ktorí boli dlhodobo vystavovaní plastovým vláknam.

Okrem toho, že znečistenie časticami spôsobuje poškodenie pľúcneho tkaniva a znižuje kapacitu pľúc, zhoršuje aj iné zdravotné dýchacie problémy, napríklad astmu.

Rúška a rakovina pľúc

V roku 2013 dospela Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, čo je inštitúcia patriaca pod Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), k záveru, že toto časticové znečistenie mikrovláknami spôsobuje rakovinu pľúc.

Informatívny prieskum na malej skupine zdravotníckych pracovníkom, ktorý som si sama spravila, ukázal, že asi 50% pracovníkov si všimlo, že sa ich rúškaku koncu zmeny začali rozpadať a vlákna ich šteklia na tvári a v nose.

Pri flocku, ktorý spôsobuje chorobu z povolania „vedie proces rezania k tvorbe vzduchom prenášaných častíc alebo vlákien vo vdýchnuteľnom rozpätí.“

Keďže sú tvárové rúška z dôvodu dýchania, rozprávania a pohybov tváre vystavované neustálemu treniu, zdá sa byť pravdepodobné, že mikroskopické mikrovlákna polypropylénu sa v nejakom množstve účinne dostávajú do tela a pľúc.

Častice nevdýchnuté do pľúc (a tých je väčšina) sa dostávajú do našich vodných ciest.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Stručne povedané, každá jedna vyrobená častica, ktorá si nenájde cestu do našich tiel, sa namiesto toho dostáva do našich vodných ciest. Do tela sa potom dostávajú prostredníctvom ľudí a živočíšneho života (morských živočíchov a rýb), z ktorého časť je požívaná aj ľuďmi.

Okrem toho, samozrejme, pijeme vodu, tak ako živočíchy.

… Takto chránime biodiverzitu? Takto si predstavujeme ochranu zdravia?

Zdravotné riziká textilných rúšok

Pre zmiernenie tejto najnovšej environmentálnej a zdravotnej nočnej mory sú ľudia nabádaní  nosiť opakovane použiteľné textilné rúška, pozostávajúce z troch vrstiev látky.

Štúdia Kalifornskej univerzity v Davise z 25. septembra 2020 zistila, že látka doma vyrábaných tvárových rúšok uvoľňuje do ovzdušia veľké množstvo vlákien. Štúdia zdôraznila dôležitosť ich prania. O čom sa nehovorí je, že tie isté vlákna sa vdychujú a požívajú.

Ľudia, žijúci na Západe a tí, ktorí majú prístup k sušičkám bielizne, budú vedieť, čo je to sušičkový „lint“, teda chuchvalec vlákien na stenách sušičky.

Trenie počas prania a procesu sušenia spôsobuje uvoľňovanie a vytláčanie vlákien tkaniny, čo vedie k tvorbe niekedy malého a častejšie veľkého množstva chuchvalcov, ktoré je potrebné po každom cykle sušenia odstraňovať.

Zamyslite sa nad  ýmto úryvkom z článku Nakoľko škodlivé je vdychovanie mikroplastov? [zvýraznenie textu bolo pridané]:

Mikroplasty uvoľnené praním zo syntetických tkanín tvoria až 35% častíc plastov, znečisťujúcich naše oceány. Po každom našom praní končí v čističkách odpadových vôd v priemere 9 miliónov mikrovlákien, ktoré čističky nedokážu odfiltrovať a tak tieto vlákna končia v oceáne.

A vlákna plastov sa tiež neustále uvoľňujú do ovzdušia už len nosením syntetických látok.

Až doteraz sa všetok výskum zameriaval na znečistenie mikrovláknami prostredníctvom prania bielizne. Nedávna štúdia však ukazuje, že v podobnej miere znečisťuje životné prostredie aj nosenie odevov z polyesteru – nosením takýchto odevov sa do ovzdušia uvoľňuje rovnako veľa vlákien mikroplastov ako praním.

Tak ako vypadávajú mikrovlákna z oblečenia, vypadávajú aj z rúšok. Dokonca aj z tých bavlnených! V skutočnosti vytvárajú bavlnené textílie (odevy, uteráky, atď.) často ďaleko viac chuchvalcov než iné látky.

Pridajte k tomu vdychovanie detergentov chemického prania a chemických „zmäkčovačov“ látok (či už v tekutej alebo tuhej forme), ktoré mnohí ľudia stále používajú pri procese prania a sušenia rúšok.

Bezpečne sa dá predpokladať, že najviac ohrození sú tí, ktorí nosia rúška dlhodobo. Veľkú väčšinu tejto skupiny budú tvoriť pracovníci za minimálnu mzdu, ktorým neostáva iné, ako poslúchnuť a deti v školách, kde je nosenie rúšok momentálne povinné.

Vplyv rúšok na naše deti

Nemocnica pre choré deti, zrejme najprestížnejšia nemocnica v Kanade, v júni 2020 radila, že deti, celkovo takmer nepostihnuté vírusom, by nemali nosiť rúška a dodala, že pre ich zdravie a pohodu je veľmi dôležitá fyzická interakcia a hra.

„Navrhli sme, aby sa po návrate detí do škôl nevyžadovali rúška.“

– Michelle Scienceová, MD, MSc, FRCPC, Oddelenie infekčných chorôb, Nemocnica pre choré deti, odborná asistentka na Katedre pediatrie Torontskej univerzity.

„Blízka interakcia, ako sú hra a socializácia, sú pre rozvoj detí naozaj ústredné a nemali by sa od nej odrádzať. Celkovo si myslíme, že nie je realistické a ani v najlepšom záujme detí úplne sa vyhýbať blízkej interakcii a hre.“

– Dr. Daphne Korzcaková, pediatria, psychiatria

„U detí a adolescentov sú rúška absolútne nežiaduce. Majú totiž extrémne aktívny a adaptívny imunitný systém a potrebujú neustálu interakciu s mikrobiómom Zeme.

Neuveriteľne aktívny je aj ich mozog, ktorý sa musí veľa učiť. Mozog dieťaťa či mladého človeka prahne po kyslíku. Čím je tento orgán metabolicky aktívnejší, tým viac kyslíka vyžaduje.

U detí a adolescentov sú metabolicky aktívne všetky orgány.“

– Dr. Margarite Griesz-Brissonová, MD, PhD, konzultujúca neurologička a neurofyziologička

Tieto odporúčania média vo veľkej miere ignorujú a, napriek varovaniam, vlády a školské rady zavádzajú pre deti povinné nosenie rúšok a dodržiavanie sociálneho odstupu.

Nemocnica ďalej uviedla, že bolo otestovaných 1500 asymptomatických detí a žiadne nemalo pozitívny výsledok testu na COVID-19.

V nasledujúcej prezentácii vysvetľuje profesor Franz Rupert dopad pandémie z psychologického hľadiska.

Vysvetľuje, ako a prečo ľudia v súčasnosti trpia, keď ide o ich základné potreby; prečo konkrétne sú najviac postihované deti; ako tento efekt dosahujú súčasné „ochranné“ opatrenia; a či sú tieto opatrenia oprávnené.

Vo vzťahu k tomu, aký vplyv majú rúška na deti a konkrétne na batoľatá, upriamuje Rupert pozornosť na „experiment nehybnej tváre“ (v angličtine):

Odložte rúško. Vyjdite znova na svetlo. Potrebujeme vás.

Liečba osteoporózy

Zdroj: off-guardian.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Teraz nabehol tento článok:
  https://www.naturalnews.com/2020-11-29-cyber-warfare-weapons-propaganda-covid-19-vaccines.html#
  Prekladám názov:
  Vlády Ameriky a Veľkej Británie nasadzujú kybernetickú vojnu proti každému kto spochybňuje propagandu okolo Covid-19 vakcíny.

 2. Tak ja patrim k tym 5% co chodi v Bratislave bez ruska. Ludia ibcas zazeraju. Kto chodi ale do obchodov bez ruska? Mozme sa spojit budeme dvaja traja.

  • Zdravím,aj Ja chodím bez ruška a preto do obchodu veľmi málo. Tu už za to dostali vraj pokutu. Ostatne riešim kuriérom. Musi sa pridať väčšina. Držme päste nech to aj ostatný pochopia. Pred rokom stačila chorým vreckovka keď kychali a kašlali tak aj teraz stačí. Pdi tejto politickej šaškarni

   • Áno. 5% s IQ hojdacieho koníka. Anketová otázka: Čo myslíš? Dáva si lekár- operatér rúško preto, aby chránil seba, alebo pacienta?

    • To porovnanie s lekarom je nespravne. Fajciar ma bude chranit ak prestane fajcit. A sofer ak nenastartuje.

    • Krestan ohrozuje moslima. Musis ho ubytovat u seba a ist prec z tvojho domu.
     Nesmies nic kupit lebo mna ogrozujes tym ze kupis posledny kus a ja budem hladny.
     Idealne by bolo keby sa zabijes v tichosti v pivnici inak niekoho jednoducho ohrozujes.

    • A pokial memas plynovu masku rusko nic neminimalizuje. Nastuduj prudenie vzduchu. Cize rusko je falosna ochrana a vdaka nim sa siri covid este viac ako bez ruska. Rusko zabija

     • Veľmi trefné reakcie na Petra, dusan (dušan?), všetky tri. Inteligentné, logické. A neagresívne. Super.

    • Alexandra

     Mal by si si najprv nastudovat, ze rusko chrani pred bakteriami a nie pred virusmi. Aj to za predpokladu, ked si ich lekari menia kazdych 20 minut, ako je to uvadzane.
     Podla Tvojej mienky je ochrana ruskom proti virom asi tak ista, ako ked si das doma na okno mreze a budes presvedceny, ze uz Ti dnu nenalietaju ziadne komare.

     • ak chirurgovia nosia handry,tak nakaza v tej miestnosti sa zvysi asi o 4%,plno studii ohladom toho,kedze na prvy pohlad to vypada ze to tak nie je,na sttraz

  • a ja som skoro sam v Los Angeles

 3. Z akých vlákien sú všetky tie rúška! Kto vyrába z PET fliaš vlákna? Čína! Alebo má z recyklovaných PET fliaš vyrábať PET fľaše? Inak – pri určitom tlaku sa dá z PET vyrobiť nafta – ale rozhodne už kvôli ftalátom nie ekologická.

 4. Teraz som v kľude prečítala tento článok – no comment, nielen vakcína je depopulácia ale aj rúška.

 5. Definitiva

  povinné vakcíny na Slovensku, vakcíny z embryonálnych buniek, etika:
  https://www.hlavnespravy.sk/ockovacie-latky-pripravovane-na-ludskych-embryonalnych-kmenovych-bunkach/2363160

 6. Aj podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický sa v televízii vyjadril, že sa nedá zaočkovať proti Covid-19.

 7. Za cely tento rok mega podvodu som vlastnil a este vlastnim jedno jedine rusko. Nejaku bavlnu. Nekupim si nove, nemam na zbytocnosti peniaze. Rukavice nepouzivam, naco aj. A vidim lesy plne rusok, mam kopec takych fotiek. Podla mna by to mal byt tresty cin biologickeho az teroristickeho aktu. Ak je teda ten čóvid naozajtaky nebezpecny, ale kedze to je koser, tak ej to asi menej nez NADCHA.

  • Ono sa to už naozaj povaľuje všade. Potom prríde povodeň a spláchne to do Dunaja a do mora. Ktovie, či to nieje zámer „zasieťovať“ celú Zem nejakými nanovláknami – morgelonmi – čipmi ako tzv. „chytrým prachom“.

   Mimo tému, ale niečo sa deje na planéte.

   Toto mi pripomína známy monolit – záznamové médium z filmu Artura C. Clarka „Vesmírna odysea“. Ale zároveň mi to tvarovo pripomína jeden z georgínskych kameňov. ??? Žeby reakcia Plejáďanov na situ na Zemi a pripravovanú genocídu aj Drakoniánmi?

   „Tajemný kovový monolit, který před týdnem objevila posádka vrtulníku v americkém státě Utah, záhadně zmizel. Úřady uvedly, že objekt byl odstraněn neznámou třetí stranou. Kovový kvádr byl od svého objevení záhadou pro mnoho zvědavých Američanů, kteří se na něj jezdili dívat.“
   https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/monolit-utah-usa-zahada-poust.A201129_174804_zahranicni_kzem

   „Kamera Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zachytila na videu obrovskou flotilu UFO. Na oběžné dráze Země se přitom objevila znovu, a to po přibližně 8 měsících od prvních pozorování.

   Podle Earth-chronicles.ru se několik flotil UFO objevilo v přímém přenosu z ISS během živého vysílání již v únoru a začátkem května 2020. Všechny zachycené UFO se nevešly do zorného pole kamery ISS.

   Jejich celkový počet byl ale více než 150. Ruský Roskozmos a také americká NASA nafilmovány UFO nijak nekomentovali.“
   https://ac24.cz/-/vesmirna-stanice-nafilmovala-obrovskou-flotilu-ufo-ruske-i-americke-agentury-mlci?redirect=%2F

   Kto sa trochu venuje exopolitike, vie, čo znamená volací kód o pomoc smerom k Plejáďanom, ktorí vyšlú dotyčnému reparačný signál na jeho uzdravenie – nejde len o fyzické uzdravenia, ale ajo stav DNA, ktorá je jedinečná. Ono to súvisí aj s 5G – ktorá má monitorovať – po aplikácii biosenzorov – každého jednotlivca. Čiže – tak, ako sme jedineční, musíme žiadať pomoc pre seba, pretože žiadať pomoc pre iných je problém identifikácie komu. Kapišto? Toto nie je vec ega – toto je vec logiky. Ako spájanie sa jedinečného mobilu s operátorom.

   Volací znak je
   „Code 771, code 771, code 771!“ „Pleas!“ „Help me!“ „Thank You“!

   Na jazyku nezáleží – prepojenie je významové. Čiže Slováci – „Kód 771, kód 771, kód 771! Prosím – pomôžte mi! Ďakujem!“

   Ešte raz – nežiadajte za nás „lebo ktorá DNA“, ale za seba, lebo „moja DNA“.

   A zrejme nebude náhoda, že v mnohých krajinách je kódom 771 označovaný lekársky úkon vakcinácie, ako kód na preplatenie poisťovňou. Recesia síl zla?

   Tu sa vrátim znovu ku „kapitánovi“ Matovičovi a Loydovej plavebnej poisťovacej spoločnosti. Viete prečo v mnohých krajinách – a aj na dunaji mali parníky hore na komínoch žltý pás?
   Bola to reakcia na Loydov príkaz označovať na poisťovaných lodiach maximálnu hĺbku ponoru /max. výtlak/, aby ju mohli agenti kontrolovať kvôli nebezpečnému preťažovaniu lodí. Takže kapitáni tým dávali odkaz, že pokiaľ bude z vody trčať len kúsok komína – loď nie je potopená.

   Nie sme tu sami a exo strany veľmi dobre vedia o sebe, pretože zámery sa prenášajú myšlienkami a tajné služby sú out. Takže ak volací kód o pomoc je 771 – opačná strana reaguje vakcináciou 771 v inom – opačnom kontexte. Asi tak.

  • to sme dvaja,ja mam tam plno dier

 8. Na hlavnespravy.sk je dobre meme Matoviča: opíšem to:
  Matovič hovorí: Dám sa zaočkovať ako posledný.
  Čím chcem povedať ako veľmi dôverujem vakcíne čo som nakúpil.

 9. Definitiva

  Ku včerajšej diskusii. Pomôžem si Pjakinom.
  Poznanie rovná sa moc. Kto má moc, ten určuje koncept bytia ľudstva, jeho vývoj na stovky rokov dopredu.
  Kto vlastní konceptuálnu moc poznanie, ten je budúci víťaz, ten dokáže riadiť aj svoj budúci život, život svojej rodiny a komunity, napriek tomu, že žije nepriateľských podmienkach.
  Človek bez konceptu žitia je večným otrokom tých, čo vedia viac.

  Konceptuálne silný sú globalisti, peniaze pre nich sú nástroj na dosahovanie cieľov. Konceptuálne slabé sú štátne elity USA, demokrati, Clinton, Bush, Obama a spol., fungovali len preto, že pracovali v záujme globalistov. Dnes ich globalisti likvidujú, lebo dostali svet do existenčnej krízy. Demokrati môžu vyhrať voľby, ale nemôžu vládnuť svetu. Peniaze pre nich sú cieľ a nie nástroj.

  Orbán a Mazowiecky sú konceptuálne silnejší ako EÚ, zablokovali rozpočet Bruselu, ktorý podmieňuje pôžičky z budúcich ziskov!!! poslušnosťou voči Bruselu. Ak vydržia, tak vyhrajú.
  P-rezidentka USA na Slovensku, aj Matovič si myslia, že slepá poslušnosť voči USA a Bruselu je základ úspechu. Áni, ich osobného, ale pre národ je to totálne otroctvo.

  Koncept židovský, Starý zákon. Bakalář, Odtajnená sociológia: Židovstvo nie je náboženstvo, ale najúspešnejšia ideológia skupiny ľudí na prežitie. Majú koncept na tisícky rokov a vládnu svetu.

  Koncept bytia ľudstva:
  Koncept spoločenskej bezpečnosti, KSB, Putin, spoločnosť má prednosť pred jedincom, mierová, dobrovoľná a obojstranne výhodná spolupráca slobodných, demokratických národných štátov.
  Koncept globalistov je ovládnuť svet, ľudí, suroviny, energie, sociálno parazitický režim, jedinec má prednosť pred potrebou spoločnosti, otroctvo, totálna sociálne kontrola, čipovanie, deti na povolenie…
  Štátna mafia USA, sionisti, koncept nemajú, majú len žiadostivosť byť bohatí, vojnami a terorom vládnuť svetu a parazitovať na ňom.

  Slovenská politika slepo slúži sionistom, bude porazená aj s Korčokom, P-rezidentkou a Vantajmom. Poliaci a Maďari budú na strane víťazov, globalistov a budú mať podiel na moci, Slovensko bude handrou na podlahu.
  EÚ nemá koncept, je nástrojom sionistov.
  Múdry človek s konceptom lepšieho života pre svoje deti si zvolí koncept KSB, Putina a jeho Rusko. Na Slovensku sa za takýto názor bude trestať basou.

  Koncept korona.
  Covid pandémia je podvod, presadzujú ho globalisti, aj sionisti, proces beží aj v Rusku. Covid slúži elitám na dosahovanie vlastných cieľov na úkor občanov, čipovanie, depopulácia, genocída bielej rasy…sociálny kredit, apartejd, neposlušnosť sa trestá až smrťou. Covid je proti esistencii ľudstva, zomelie to všetkých, treba ho odmietnuť a brániť sa tak, aby som si nespôsobil škodu, inak aj: politika je umenie možného.
  Vid Švédsko a Bielorusko, štáty z dvoch svetov, opatrenia žiadne, následky pre občanov žiadne, Covid neexistuje..
  Rusko, dobrovoľnosť vakcinácií a testov, nákaza sa nešíri, umenie možného pod hrozbou útoku zo strany globalistov, bojová biologická zbraň.
  Čína, Covid využili na politické čistky a zavedenie sociálneho kreditu, ihneď potom Covid nákaza skončila, dnes, bez nákazy.
  Čína ako centrum riadenia sveta už ponúka štátom, zatiaľ dobrovoľne, celosvetovú evidenciu ľudí korona pasmi pod zámienkou zastavenia nákazy, neskôr čipovanie, otroctvo.

  Slovenská politika už tisíc rokov nemá koncept bytia národa, sme fackovacím panákom, svetlé výnimky boli Štúr a Štefánik.
  DFodnes nemáme štátnu ideológia prežitia národa, Zákon zákonov.

  Konceptuálne vzdelaný a mocný človek sa nedá testovať a vakcinovať, konceptuálny slaboch si vymyslí kloktanie namiesto tyčiniek. Kloktanie znamená podriadenie sa mocným a pokračovanie zotročenia, len inou cestou.

  Riziká odmietnutia testovania nepoznám, na bombardovanie sionisti nemajú moc, max. ak pokuty od policajtov, nezaplatím, budem sa roky súdiť a čas hrá pre mňa, ak budú fungovať súdy, tak nemôžem prehrať. Ak súdy nebudú fungovať, bude tu totálne diktatúra a otroctvo, nič nestratím.

  Odmietnutie testov a vakcinácie znamená porážku P-rezidentky USA na Slovensku, Vantajma, Mikasa a spol, porážku sionistov, Sorosa. A stop pre globalistov, zistia, že tade cesta nevedie a budú hľadať iné spôsoby pre Slovensko, čas hrá pre nás.

  Maďarsko kupuje ruskú vakcínu, konceptuálne šikovný ťah, odstránili riziká RNA vakcín, neodmietli hru na korona pandémiu, vzopreli sa Bruselu a Sorosovi, sú konceptuálne vzdelaný, zvážili riziká a zisky a konajú politiku ako umenie možného bez ujmy na občanovi.

  O tom je koncepčne silný človek, národ. Je to ohľadaní si miesta vo svetových procesoch globalizácie tak, aby občan a národ neutrpeli škodu, ale naopak, aby si po malých krokoch vydobili stále väčšie práva, rešpekt, suverenitu.

  Slovenská politika slúži Sionu, po ich porážke globalistom, Číne. Občania budú vydieraní bez konca, budú stále chudobnejší, nešťastnejší, zotročení na duchu, spoločnosť rozložená, jedinec nebude mať oporu ani v štáte, ani v národe. Vymazanie z mapy sveta národa, ktorý určoval dejiny bieleho človeka od Afriky po polárny kruh.

  Aj Putin, aj Trump slúžia rovnakému Židovi, nie je to chazarský Sion. Ale pre občana, jeho deti, je dnes jediná voľba, KSB a Putin. Koncept bytia Židov, Starý zákon, nám iné možnosti nenúka, treba si vybrať tú lepšiu a nestrkať hlavu do slučky na čele s Korčokom, Lajčákom, p- rezidentkou USA na Slovensku a psychicky nedorobeným Vantajmom.

  Prebudiť národ znamená konceptuálne ho vzdelať, aby sa vedel rozhodnúť a mal na to vnútornú silu, aby robil strategické rozhodnutia a nie taktické víťazstvá typu testovanie sa rovná sloboda. Nerovná a nikdy sa rovnať nebude! Masmédiá, všetky, pracujú proti národu. Za koronu, teda proti národu kopú aj doktori, nemocnice, zdravotná poisťovňa, občan je ako nemluvňa vydané napospas žralokom.

  Občan z masmédií nemá informácie zo sveta, ani z okolitých štátov, ani Švédska, Bieloruska /len Tichanovská/, ani Ruska, je uzavretý v informačnej bubline a uvažuje len v rámci klamstiev od masmédií.

 10. Prekopírovala som jeden blog z hlavnespravy.sk – neuveriteľne (alebo uveriteľné).
  https://uploads.disquscdn.com/images/8de5277f789621f9b8b9cf302cdb2d260058c5f3efc1b62d69df9a408abfb70a.jpg

 11. Ahojte nma niekto pozitivnu skusenost s tym Plejadskym kodom 771. Nezda sa mi to.
  Pokial to vyslovane neviete overit co sa nasledne deje nerobila by som to.

  Rovnako na tadesco.org – doslo k odhaleniu Pjakina. Nie je svetlo. Nema rad Putina a jeho politiku neustale kritizuje.

  To iste sa tyka pana VK – zeby pracoal pre svetlo?

  • Tadesco „odhalilo“ Pjakina, alebo nejaký idiot, ktorý nechápe kontext „odhalil“ Pjakina! Už sa to preberalo aj na NWOO – vždy musí niekto niečo zasrať! Teraz je ich-vašou nosatou hlavnou stratégiou – a vždy to tak bolo – ROZVRAT – a to rozvrat systémom spochybňovania všetkého. Kde v riti si to počulA a videlA! Na vlastné oči! Tadesco pracuje pre globalistov! Naoko zásobuje „alernatívnymi“ senzáciami „Toto musíte vidieť!“ – nie nemusím! „Verte plánu!“ – nemusím! „Q- anon“ – a čo – lebo to sú mimikry Tadesco! V súkromí sú to manipulatívne hovädá – viem to priamo od zdroja, ktorý ich všetkých osobne pozná.

   Tu si pozri ďalší príklad dezinformácie!

   “ Trump poprvé uznal, že volby vyhrál Biden. Následně to opět popřel /Matelko sľuboval slobodu a nakoniec námju uprel – asi tak. Lenže Trump nie je Matelko!/

   15. listopadu 2020 14:41, aktualizováno 15:47
   Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně uznal, že Joe Biden zvítězil v prezidentských volbách. Zopakoval však, že volby byly zmanipulované. Později to na Twitteru popřel, když napsal, že Biden vyhrál pouze v očích zmanipulovaných médií.

   Donald Trump zopakoval své dřívější nepodložené tvrzení, že hlasování bylo zmanipulované. „(Biden) vyhrál, protože volby byly zmanipulované,“ napsal Trump na Twitteru.

   O hodinu později však napsal, že výhru Bidena nepřiznal. „Vyhrál jenom v očích zmanipulovaných médií,“ uvedl.“ – Idnes.cz

   Nemám chuť a čas sa s tým srať – dnes Idnes.cz uverejnili niečo v zmysle, čo ten pedofilný senil Biden odkázal Američanom a použili výraz – prezident Biden! Prezidentom sa stáva až po inaugurácii!! To nie je maličkosť, pretože z iných zdrojov súd zakázal voliteľom odovzdať hlasy Bidenovi!

   A z iného súdka!

   „Většina médií – od Západu až po Rusko – šíří falešné zprávy o tom, že americký prezident Donald Trump, „který se bojí být označen za diktátora“ osnujícího „státní převrat“, přiznal svou porážku ve volbách a začal předávat prezidentskou administrativu Demokratům. “ – kto vlastní médiá patriace Deep State doboha?! Obohratá platňa?

   „Co se děje doopravdy?

   Ve skutečnosti probíhá následující: V zájmu udržení klidu v zemi doporučil v pondělí prezident Trump ředitelce GSA Emily Murphyové, jíž pochválil za její občanskou statečnost, a také členům své administrativy dodržet tradiční „předběžný postup“ související s předáním moci. Udělal to jednak proto, aby proti sobě nepoštval své nepřátele ve státním aparátu a uchránil své příznivce před persekucemi, ale především proto, že jako nikdy předtím … věří ve své vítězství.“
   https://ac24.cz/-/trump-si-je-jist-vitezstvim-dukazy-o-kolosalnim-zfalsovani-voleb-jsou-na-ceste-k-federalnimu-soudu?redirect=%2F

   A ďalšia haluz!

   „Generálporučík McInerney hlásí, že americké speciální jednotky skutečně zaútočily na serverovou farmu CIA v Německu v operaci zabavení serveru, 5 vojáků bylo zabito, servery zajištěny. “

   „Následná kontrola zabezpečených serverů přinesla důkaz, že Čína, Írán a Rusko byly zapojeny do pokusu o puč proti prezidentu Donaldu Trumpovi, u kterého se prokáže, že zvítězil drtivým vítězstvím, prozradil McInerney.

   „Tito lidé se dopustili zrady,“ prohlásil McInerney. Prosil prezidenta Trumpa, aby neopustil úřad, dokud nebude odhalena zrada, jinak bude Amerika smrtelně zraněna a zralá k převzetí moci našimi nepřáteli.“
   https://ac24.cz/-/trump-vyhral-5-vojaku-zabito-servery-zajisteny-po-utoku-na-serverovou-farmu-cia-v-nemecku-potvrdil-generalporucik-mcinerney?redirect=%2F

   To má znamenať čo ku.va?! Rozvrat Medzi Trumpom a Putinom! Nechápeš?! Ty si bos mafie, ja prídem za tebou a poviem ti, že tvoj najbližší pobočník kuje proti tebe úklady! A rozbijem vašu mafiu zvnútra doboha! Neistota, nedôvera, paranoja – to vás zabije! Ha Ha ha! /Satan – pozn./

   Detto rozklad vzťahov k Pjakinovi – bez ktorého by som dnes nechápal nič! Nič! Pjakin je pre Deep State jeden z najnebezpečnejších ľudí. A keďže stojí z Putinom – v dobrom ho môže – ako priateľa aj kritizovať – ale o tom ja neviem nič! Niekto sa veľmi snaží rozvrátiť konceptualistov. Na NWOO toto rozobrali diskutéri na základe analýzy jeho relácií – mňa You Tube nepustí, lebo nesúhlasím s hrabaním sa v mojom PC, takže si počkám na textový prepis.

   V minulosti jeden debil obvinil konceptualistov,že šíria islám. Na základe čoho? Tá práca sa tuším volá 9 náboženstiev pre teba. Celé je to postavené ako analýza – ak by malo byť na Zemi len jedno náboženstvo – aké by boli jeho plusy a mínusy – čo by to prinieslo civilizácii. Ale! Jeden nechápajúci debil z toho robí šírenie islámu! Keď ako chlap rozoberám s iným chlapom nejakú pi.u – som preto pi.a?!

   Teda – rozoberali tam aj kresťanstvo, budhizmus atď. Prečo najväčšie a najpodlejšie výpaľnícke ku.vy na svete – Chazari – prijali judaizmus?! A prečo sú z nich najväčší sionisti?! A prečo je sionizmus najhoršou formou fašizmu?! Lebo chce zotročiť nie jeden národ. Nie len Palestíncov – ale celý svet! Aj pomocou nežidovských užitočných idiotov – ich prisluhovačov!

   Pre Rusov má nesmierny význam nájsť odpovede naspôsob súžitia s nimi, pretože na jeho území žije 25% moslimov a Rusko má záujem vytvoriť Kaspický blok proti západnému konglomerátu. Teda – nemá záujem na nepriateľstve s Kazachstanom – ktorý sa opäť vrátil k ruštine ako jednému z úradných jazykov. Takže ešte raz! Zopakujem ti tvoj komentár!

   „Ahojte nma niekto pozitivnu skusenost s tym Plejadskym kodom 771. Nezda sa mi to.
   Pokial to vyslovane neviete overit co sa nasledne deje nerobila by som to.“

   – LubomírA – ty si už preoperovaný na ženu, alebo si sa ako hlúpy troll len trošku pomýlila?! JA MÁM S TÝM DOBRÉ SKÚSENOSTI PO PREDCHÁDZAJÚCICH STRESOCH, NAPÄTÍ A CHLASTANIA OD NERVOZITY – keď som siahol po tomto súkromnom servise! Áno funguje to! Funguje to ako všetko, o čom je kto presvedčený, že to funguje! Inak to nefunguje! Nikto ťa operovať nebude, ak mu povieš, že mu neveríš doboha tvojho materialistického! Ja mám svoje zážitky z detsva, ja viem , že existujú entity, ktoré som mohol vidieť len ja, nie moji rodičia! Ja nemusím veriť – JA VIEM!

   „Rovnako na tadesco.org – doslo k odhaleniu Pjakina. Nie je svetlo. Nema rad Putina a jeho politiku neustale kritizuje.

   To iste sa tyka pana VK – zeby pracoal pre svetlo?“

   Tak na Tadesco?! Ja nebudem znovu rozoberať, prečo som nakoniec z Tadesco odišiel! Ja ti seriem na tvojho guru TM – alias René Koukala a kšeftárku „Aljušku“, ktorá o. i. rozpredávala po kusoch „magické“ brúsené sklíčka z lustrov debilom! A to nerozoberám iné info v pozadí – len to, čo a ako prebiehalo a prebieha na Tadesco! To môže vidieť len človek už s nejakým odstupom! Ten neskutočný grc manipulatívnych sereotypov! Tie povelové vety – čo musím! Hovno musím! Pjakin, VK, Putin – určie nemajú radi globalistov! A Tadesco kope za globalistov!

   A ešte sa vrátim k prvej časti otázka – tebe LubomírA /ak si vôbec/ vôbec nevadí Tadesco zasraté Loskotovej okultistickou ezoterikou?! Odporúčam ti – toto tu nezasieraj nejakým Tadesco! Chaos et Ordo! Áno?!

   Nech vás to ostatných nepletie -toto je už starší, niekoľko ročný záznam, teda dávno pred touto novou správou z exopolitiky.

   Massive Andromedians alien Armada filmed from NASA shuttle
   https://duckduckgo.com/?q=Massive+Andromedians+alien+Armada+filmed+from+NASA+shuttle&atb=v236-1&ia=web&iai=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxlx1ha&pn=1

 12. Jednoduchá

  P.Jean som veľmi sklamaná, že to vyzerá na 3.svet.vojnu…..stále hovorím rodine, koleg.. a známym, že to je na nás všetk.obyč.ľudí pasca, že sa voči tomu musíme postaviť, no mnohí sú skeptickí a neveria už pomaly nikomu, nevedia, čo je pravda a čo nie!….veľmi smutné….
  Ďakujem portál bádat., že nám umožňuje povedať naľe názory k tejto situácii, resp.mnohí nimi opisujú situáciu priamo bez okolkov – ,,po lopate“…..aj týmto ostat patrí veľké ĎAKUJEM ! :-)………

 13. Komplexné informácie o plandémii… čítajte! https://humansarefree.com/2020/09/proof-covid-19-planned-new-world-order.html

 14. Stop World Control predstavuje hlasy lekárov, vedcov, novinárov, vládnych vodcov, náboženských vodcov sveta a odvážnych výskumníkov, ktorí sa stavajú proti globálnej korupcii a tyranii…. čítajte! https://www.stopworldcontrol.com/

 15. Alexandra

  Ano, aj ja som bola na jar prekvapena, ked Macron niekolkokrat za sebou vyhlasil, ze sa nachadzame vo vojne. Od vtedy to vyhlasili uz viaceri politici z rozlicnych statov.

Pridajte komentár

*