Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Psychoakustická medicína: Ako liečiť pomocou zvuku, čo tvorí serotonín


Print Friendly, PDF & Email

Psychoakustická medicína: Ako liečiť pomocou zvuku, čo tvorí sérotonín

Duševné ochorenia dosahujú vo svete svoj vrchol ako nikdy predtým a napriek tomu súčasné lieky zamerané iba na zmierňovanie príznakov vyvolávajú častú polemiku.

To je čiastočne dôvod, prečo ľudia prekopávajú minulosť, aby lepšie pochopili alternatívne spôsoby liečby.

Zvuky sa používali na liečbu odnepamäti

Napríklad zvuk bol nástrojom na podporu fyzického a emocionálneho zdravia tela, odkedy si história pamätá. Bol hlboko zakorenený v dávnych kultúrach a civilizáciách.

Starovekí Egypťania využívali na liečbu nápevy so zvukom samohlások, lebo verili, že samohlásky sú posvätné.

Tibetskí mnísi používali spievajúce misy, o ktorých verili, že sú „symbolom nepoznaného“, a ktorých „vibrácie boli opisované ako zvuk manifestujúceho sa vesmíru“.

 „Naše rôzne stavy vedomia sú priamo spojené so stále sa meniacim elektrickým, chemickým a architektonickým prostredím nášho mozgu.

Každodenné návyky správania a myšlienkové procesy majú schopnosť meniť stavbu mozgovej štruktúry a konektivity, ako aj neurálnochemické a elektrické neurálne oscilácie vašej mysle.“

Psychoakustika ako veda

Psychoakustika je vedecké skúmanie vnímania zvuku a výskumníkov podnietila k hľadaniu lepšieho pochopenia toho, ako by sa dala využiť ako liečba.

V roku 1973 napríklad Dr. Gerald Oster, lekár a biofyzik, vo svojej výskumnej štúdii „Auditívne rytmy v mozgu“ dokázal, ako zvuk ovplyvňuje spôsob, akým mozog absorbuje nové informácie, riadi náladu, modely spánku, hojivé odozvy a podobne a tiež to, ako rýchlo to robí.

Konkrétne frekvencie zvuku a hudby sa teda dajú využiť na tvorbu neurotransmiterov, ako je, napríklad, sérotonín.

Pre pochopenie základov zvuku v liečení musíme najprv porozumieť našim mozgovým vlnám. Jadrom našich myšlienok, emócií a správaní je komunikácia medzi neurónmi.

Mozgové vlny sa vytvárajú tým, ako elektrické impulzy pracujú v zhode s masami neurónov, vzájomne pôsobiacich jeden na druhý. Mozgové vlny sa delia na päť rôznych vlnových pásiem, o ktorých sa nazdávame, že vytvárajú spektrum ľudského vedomia.

Najpomalšie z vĺn sú vlny delta (od 0,5 do 3 Hz). Tieto najpomalšie mozgové vlny sa objavujú zväčša len v stave nášho najhlbšieho spánku.

Najrýchlejšie z vĺn sú vlny gama (25 až 100 Hz), spájané s vyššími stavmi vedomého vnímania.

Alfa vlny (8 až 12 Hz) sa objavujú vtedy, keď mozog sníva počas dňa alebo vedome vykonáva všímavosť či meditáciu.

Binaurálny rytmus a jeho vplyv na tvorbu neurotransmiterov v mozgu

Podľa logopedičky Dr. Suzanne Evansovej Morrisovej, PhD.:

Výskum ukazuje, že rôzne frekvencie dodávané cez stereoslúchadlá do každého ucha… vytvárajú rozdielový tón (alebo tiež binaurálny rytmus), keďže mozog skladá dokopy dva tóny, ktoré naozaj počuje.

Stop Candida

Prostredníctvom monitorovania elektrickej aktivity mozgu (EEG) je rozdielový tón identifikovaný ako zmena elektrického modelu, vytváraného mozgom.

Napríklad, frekvencie 200 Hz a 210 Hz vytvárajú frekvenciu binaurálneho rytmu 10 Hz (rozdiel medzi 210 Hz a 200 Hz je 10 Hz).

Monitorovanie elektrickej aktivity mozgu (EEG) ukazuje, že mozog vytvára zvýšenú 10 Hz aktivitu s rovnakou frekvenciou a amplitúdou vlnovej formy v oboch hemisférach mozgu (v ľavej a pravej hemisfére).

Uvažuje sa, že rôzne modely mozgových vĺn súvisia s produkciou istých neurochemikálií (neurotransmiterov) v mozgu, dávaných do súvisu s relaxáciou a uvoľňovaním stresu, ako aj s lepším učením a kreativitou, pamäťou a podobne.

Medzi také neurochemikálie patria beta-endorfíny, rastové faktory, črevné peptidy, acetylcholín, vazopresín a sérotonín.

Séria experimentov, vykonaných odborníčkou na neuroelektrickú terapiu Dr. Margaret Pattersonovou a Dr. Iforom Capelom odhalila, ako mozgové vlny alfa zvyšujú produkciu sérotonínu.

Dr. Capel vysvetlil:

„Pokiaľ vieme povedať, každé mozgové centrum vytvára impulzy konkrétnej frekvencie na základe hlavného neurotransmiteru, ktorý vylučuje.

Povedané inak, vnútorný komunikačný systém mozgu – jeho jazyk, je založený na frekvencii…

Podľa všetkého, keď doň pošleme vlny elektrickej energie o frekvencii povedzme 10 Hz, isté bunky v spodnej časti mozgového kmeňa zareagujú, lebo sa v tom frekvenčnom rozpätí zapaľujú normálne.“

Ďalší výskum medicíny zahŕňajúcej myseľ aj telo v tomto zmysle podporuje tieto presvedčenia, uvádzajúc, že bytie v stave mozgových vĺn alfa, teda 8 až 10 Hz, pripúšťa vibráciu, umožňujúcu vyššiu tvorbu sérotonínu.

Zhrnutie

Pre nás je dôležité vyrovnať sa s faktom, že prastaré medicínske postupy, nevyžadujúce si pre zmiernenie problémov ako sú stres, depresia, úzkosť a podobne vkladanie neznámych látok do našich tiel, majú svoje vedecké opodstatnenie.

No ešte fascinujúcejšia je predstava, že niečo také jednoduché ako zvuk, ako hudba, ku ktorej sme sa naučili pristupovať len ako k príjemnej zábave, navyše podporuje liečenie tela i psychiky, a že ich fungovanie bolo dokázané aj výskumom.

Ak sa obávate o svoje duševné zdravie, skúste počúvať nejaký binaurálny rytmus, aby ste vytvorili alfa vlny dĺžky 8 až 12 Hz pre tvorbu väčšieho množstva sérotonínu.

Dnes už existuje viacero aplikácií v smartfónoch, ktoré takéto zvuky generujú. V Google Play alebo v Apple Store ich vyhľadáte pomocou kľúčového slova „binaural“.

Zvuky (prípadne hudbu) je však potrebné počúvať vždy so slúchadlami, aby do každého ucha šla iná frekvencia. Bez slúchadiel by sa frekvencie „zliali“ a nemalo by to potom ten efekt.

Ďalšou možnosťou je využiť hudbu, podporujúcu v mozgu uvoľnený stav alfa. Takou je napríklad klasická hudba.

Stop Candida

Autor: Alexa Ericksonová, Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Na youtube je veľa videí s binaurálnymi rytmami (na rôzne choroby) – myslím, že je to hlavne z Indie.

 2. https://www.naturalnews.com/2021-01-27-new-evidence-covid19-began-with-dr-fauci-and-niaid.html
  Fauci Virus: Shocking new evidence proves covid-19 began with Dr. Anthony Fauci and NIAID
  Fauciho vírus: Šokujúce nové svedectvo dokazuje, že covid-19 začal s Dr. Anthony Faucim a NIAID

  Fauci, and the criminal network behind covid-19
  Fauci a kriminálna sieť za covidom-19

 3. Robert Monroe založil Monroeov inštitút, v ktorom vyvinul metódu mozgovej synchronizácie známej pod názvom Hemi-Sync na princípe použitia binaurálnych signálov. Chcela som sem dať linky na video synchronizáciu pravej a ľavej hemisféry, ale video už neexistuje..rovnako ako stránka dreamingwolf.sk. Asi by bolo príliš veľa zdravých ľudí?? Tento web sa dá ešte otvoriť z pamäti uja gugla.

  Ak si budete na YT hľadať frekvencie napr. na serotonín alebo schumanove frekv.tak skúste zo začiatku len krátke cca 15min a PURE, ako napr. nespavosť (insomnia) tu https://www.youtube.com/watch?v=_NhZOzurt8U podstata všetkých frekvencií či už PURE alebo Solfeggio je ich počúvanie na sluchátka-hluchátka 🙂

  ale predsa len niečo o frekvenciach dám:
  Hladiny vedomia a charakteristika frekvencií s nimi spojených

  Delta: 0,1 – 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 – 3, alebo 1 – 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov, alebo so stavmi hlbokého tranzu.

  1 Hz – pocit pohody, celkový prehľad vzájomných súvislostí a vzťahov

  Theta: 3 – 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. Takisto sa spája so šamanským stavom vedomia.
  3,5 Hz – pocit jednoty so všetkým
  5,5 Hz – prechod od vedomostí k poznaniu, ukazuje, kde je potrebný rast
  6,3 Hz – mentálna a astrálna projekcia, zrýchlené učenie a zvýšené uchovávanie v pamäti

  Alfa: 7 – 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.
  7 Hz – mentálna a astrálna projekcia, ohýbanie predmetov, psychická chirurgia
  7,5 Hz – uvedomenie si seba a svojho účelu, vedené meditácie, kreatívne myslenie pre umenie, invencie, hudbu a pod., kontakty s duchovnými sprievodcami
  7,83 Hz – Beckova, resp. Schumannova, frekvencia rezonácie Zeme
  8 Hz – hladina pre regresie do minulých životov
  8,3 Hz – vizuálna imaginácia mentálnych objektov
  9 Hz – uvedomenie si príčin nerovnováhy tela a ako ho uviesť späť do rovnováhy
  10,5 Hz – frekvencia vhodná pre liečenie tela, frekvencia chodenia po žeravom uhlí („firewalking“)
  12 Hz – centrovanie v sebe; frekvencia rezonácie Zeme podľa výskumníka Hercula

  Beta: 13 – 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií zo zmyslov, prítomnosťou emócií obáv, hnevu, prekvapenia a hladu. Lineárne myslenie a analytický pohľad na svet.

  • Vyššia Beta/Gamma/Lambda: 40 – 500 Hz. Donedávna chýbal dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak výskumy niektorých bádateľov (napr. Neuroscience Unit pri University of Birmingham; Center for Neuroacoustic Research a i.) priniesli poznatky o tom, že aj aktivita mozgu na frekvenciách v pásme od 40 Hz vyššie sa spája s niektorými stavmi vedomia, ako napr. mystická a šamanská extáza (Lambda – cca 200 Hz). Tu je prehľad niektorých frekvencií a stavov vedomia, ktoré sa javia byť s nimi spojené :

   35 Hz – prebudenie stredných čakier a ich vyváženie
   55 Hz – frekvencia pri tantrickej jóge, stimuluje kundalini
   63 Hz – astrálna projekcia
   70 Hz – mentálna a astrálna projekcia
   80 Hz – uvedomenie si životného smerovania
   83 Hz – u niekoho údajne otvára „tretie oko“
   90 Hz – pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy
   105 Hz – celkový prehľad o celej situácii
   108 Hz – totálne poznanie
   120 – 500 Hz – pohybovanie predmetmi, premena hmoty a transmutácia.

   V prvom rade, nalaďovanie mozgu na zvukové frekvencie, ktoré následne vedú k zosynchronizovaniu jeho aktivít, nie je nič neprirodzené – naopak, ukázalo sa, že tento proces má mnohonásobné priaznivé účinky na celý organizmus. Prvým výrazným účinkom je prehĺbená telesná i mentálna relaxácia, ktorá sa objaví po vystavení sa vplyvu náležitých Hemi-Sync signálov (existujú aj kazety s Hemi-Sync signálmi, zamerané na podporu vyššej koncentrácie pozornosti a bdelosti). Hemi-Sync podporuje aktiváciu prirodzených mechanizmov organizmu, zabezpečujúcich jeho optimálne fungovanie, čo má samozrejme efekt na zdravotnom stave, ktorý sa môže výrazne zlepšiť, upraviť. Výskumy aplikácií metódy Hemi-Sync, publikované napr. v knihe Using The Whole Brain, zostavenej Ronaldom Russellom, ukazujú, že je možné ju úspešne použiť pri liečení rozličných duševných porúch, redukcii stresu, tlmení bolestí, úprave porúch pozornosti (ADD) alebo u hyperaktivity, pri liečbe dyslexií, Alzheimerovej choroby, porúch činnosti štítnej žľazy a pod.

   Pre úplnosť dodajme, že v prípade synchronizovania aktivity hemisfér je vlastne podporovaná ich lepšia vzájomná komunikácia a výmena informácií. Mozgové hemisféry, ako sa zistilo pri experimentoch s tzv. split brain (voľne preložené ako „rozdelený mozog“), totiž plnia každá určité špecifické funkcie, ktoré sa od seba odlišujú. Tabuľka nižšie ukazuje schematicky a zjednodušene prehľad rozdelenia niektorých funkcií v daných hemisférach.
   zdroj: http://www.dreamingwolf.sk

   • He – máš tam aj západnú normu? – hľadám Radio Luxemburg!

    Všetko je dobre načasované, alebo tých info je už vonku toľko, že to vyzerá ako načasované – všetko pod jednou strechou.

    K téme článku – monotématická relácia o schopnosti ucha počuť EMG frekvencie prúdov. O prekonanej anatomickej teórii stavby vnútorného ucha – všetko funguje na úrovni mikrosveta. Ucho je neskutočne zložité zariadenie. Max Planckove konštanty objavené v mikro anatómii ucha. Ucho-mozog dekóder.
    2021-01-25 – J.Chvátal_Co se děje s tímto lidstvem_IV
    https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-01-25-j-chvatal_co-se-deje-s-timto-lidstvem_iv/

    Pokiaľ potrebujete viac serotonínu – skombinujte zrelý banán s bravčovým rezňom – bez srandy – banán vždy s mäsom.

   • Server http://www.dreamingwolf.sk sa nenašiel.

    Tento text je pre mňa 2-zmyselný, resp. zahmlený:
    „Pre úplnosť dodajme, že v prípade synchronizovania aktivity hemisfér je vlastne podporovaná ich lepšia vzájomná komunikácia a výmena informácií. Mozgové hemisféry, ako sa zistilo pri experimentoch s tzv. split brain (voľne preložené ako „rozdelený mozog“), totiž plnia každá určité špecifické funkcie, ktoré sa od seba odlišujú. Tabuľka nižšie ukazuje schematicky a zjednodušene prehľad rozdelenia niektorých funkcií v daných hemisférach.“

    Keďže hľadám zdroje a metodiky na PLNÉ prepojenie oboch mozgových hemisfér – toto – “ ich lepšia vzájomná komunikácia a výmena informácií. Mozgové hemisféry, ako sa zistilo pri experimentoch s tzv. split brain (voľne preložené ako „rozdelený mozog“), totiž plnia každá určité špecifické funkcie, ktoré sa od seba odlišujú“ – mi vôbec nesedí! Aj srdce a pečeň plnia určité špecifické funkcie, avšak plne spolupracujú, ale pri mozgu tu máme problém, akoby boli od seba oddelené laloky pľúc, obličky, laloky pečene, oči. Rozumieme sa? Mozog je jeden riadiaci orgán, ale „lobotómiou“ funguje ako súperenie dvoch riadiacich centier – a presne o to ide – teba ho zjednotiť – aby v ǒm prebiehala „jadrová reakcia“ ako medzi dvomi podkritickými množstvami v jednej jadrovej elektrárni. Takže o čom je ten materiál? Synchonizácia dvoch pracovných valcov ešte neznamená, že sú pripojené na spoločnú hriadeľ – asi tak.

 4. more serotoninu si vytvorim, ked tato vlada padne- aspon do buducich volieb. potom sa kolotoc znovu roztoci

 5. Matovič sa pre výsledky skríningu pustil do matematikov. Odborníci: Túto vojnu nemôže vyhrať! Jeho čísla nie všade sedia, ale ak treba testovať a testovať, tak treba ich aj upravovať!
  Primátor Kežmarku Ferenčák:
  Ferenčák tvrdí, že premiér pri prezentovaní dát v utorok zavádzal a jeho čísla sa nezakladali na pravde. Tvrdí, že v Kežmarku mali iné dáta a iný podiel pozitivity občanov. Hovorí, že na základe tabuľky premiéra mali 382 pozitívnych, pričom na odberných miestach ich evidujú len 303, informujú topky.sk. Ferenčák sa pýta teda, kde sa vzalo tých 79 pozitívnych navyše. Dodal, že po tlačovej konferencii premiéra sa mu ozvali ďalší zástupcovia samospráv, že čísla nesedia ani im. „Neviem, či je to amaterizmus alebo zámer,“ podotkol.
  Aj primátor okresného mesta Galanta Peter Paška v statuse na sociálnej sieti upozorňuje, že štát zverejňuje o výsledkoch celoplošného testovania nepresné a nadhodnotené údaje. Nahnevaný komunálny politik tvrdí, že testovanie nie je liečenie.
  Ďalší primátori majú obavy, že štát falšuje výsledky testovania. Aj v Dolnom Kubíne ich reklamujú.
  Výsledky plošného skríningu mnohých prekvapili. Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov je okres Kysucké Nové Mesto medzi tými, ktoré si testovanie zopakujú. Primátor K. N. Mesta Marián Mihalda však na facebooku výsledky odmieta. Rovnako aj starosta blízkej obce Radoľa Anton Tkáčik. Sú čísla skutočné, alebo ide o podvod?
  Výsledky už reklamovali aj v meste Stropkov,“ dodal ešte.
  Miest, ktoré reklamovali výsledky je však viac. Čas ukáže, či je to len chyba v systéme, alebo zámer niekoho, kto vstupuje do databáz…
  Politológa Radoslava Štefančíka (44) už Matovičov spôsob komunikácie neprekvapuje. „Matovič odvracia pozornosť od podstaty veci. Na brífingoch sa nevie ovládať, čím mi pripomína Roberta Fica (56), ktorý tiež útočí na kadekoho,“ dodal odborník. Podobný názor má aj politológ Miroslav Řádek: „Tým, že šťuchá do odporcov, si kompenzuje svoj vlastný hnev. On politiku nechápe. Zbytočne vedie vojnu s odborníkmi, ktorú však nemôže vyhrať.“ Potvrdil to aj politický marketér Michal Novota: „Je to spôsob jeho politického fungovania – nájsť škodcu, vzbudiť pohoršenie. Robil to v opozícii a čo je horšie, robí to ako premiér vo vlastnej koalícii, keď od neho krajina očakáva rozhodný a rázny leadership,“ uzavrel.
  K CHCE BYť NIEKTO VRCHOLOVýM POLITIKOM MUSí NA TO MAť A NIE SA NA TO LEN HRAť!

 6. Čo sa týka tvorby sérotonínu ja dosť verím teórii, že 90 percent sérotonínu sa tvorí v črevách a preto treba mať v poriadku črevnú mikrobiotu, nemať priepustné črevo, znížiť príjem cukru, rýchlych sacharidov (biela ryža, zemiaky…)
  Na internete sú web stránky, ktoré odhaľujú biznis v psychiatrii – mám to aj vypísané, len teraz nemám síl to hľadať.
  A okrem toho črevo a mozog sú spojené blúdivým nervom.

  • všetko so všetkým súvisí…hermetický zákon: „ako hore, tak aj dolu“

   1. Serotonín sa tvorí v nervových bunkách z aminokyseliny tryptofánu
   2. 95% serotonínu tvorí naše telo v črevných bunkách
   3. alebo ak ho máte nedostatok, predpíše lekár Seroxat 🙂

 7. https://vaccineinjurynews.com/#
  Na túto web stránku sa oplatí vždy kliknúť – odhaľuje poškodenia z vakcín

 8. https://zemavek.sk/who-upozornuje-ze-vysledky-pcr-testov-platia-len-ak-su-sucasne-pritomne-aj-klinicke-prejavy-ochorenia/
  WHO upozorňuje, že výsledky PCR testov platia, len ak sú súčasne prítomné aj klinické prejavy ochorenia

 9. „Vyhláška hlavného hygienika SR z decembra umožnila koncom roka poslancom Národnej rady SR rokovať aj napriek tomu, že boli viacerí pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo boli po kontakte s pozitívnou osobou v preventívnej karanténe. Úrad podľa Žilinku nemal oprávnenie upraviť výnimky z izolácie a karantény a výnimky pre osoby v osobitnom režime. Porušenie vidí aj vo vyhláške z januára 2021.

  Správu aktualizujeme.“
  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576132-urad-verejneho-zdravotnictva-vyhlaskami-porusil-zakon-skonctatoval-zilinka/

  Bezzubé konštatovanie… Tak to má byť – represie ak tak voči národu.

  Poznámka k dnešnému Dopoludniu s Adrianom na Infovojne 28.1.2021.
  MUDr.Nemec na otázku Norberta Lichtnera – či sa sleduje, koľko krát sa pri PCR teste odobratý materiál namnoží /aby sa mohla určiť „nálož/ – MUDr.Nemec „zkoprneL“ – neodpovedal, robil sa blbý, že nerozumel – ako že čo – PCR test je len odobratie materiálu – a ďalej kvákal – mlel svoje, ako zvykne Gustáv Murín. Presný príklad toho, ako donekonečna blbnúť-dezorientovať národ. A neviem prečo Lichtner – inak k hosťom britký – netrval na svojej otázke! Čiže – ak je pravda, že MUDr.Nemec riadil rôzne pracoviská – podľa jeho vyjadrenia aj v Dánsku – on nevie, kto je to Kary Mullis a podstata PCR testov?! Mimochodom – propagátor vakcinácie, „samozrejme“ – dobrovoľnej, vedľajšie účinky obišiel a vyložene spochybnil prirodzenú imunitu – hoci zároveň propagoval premorenie. Čiže podľa jeho názoru – prítomnosť protilátok je prítomnosť vírusovej nálože, teda – ak nemáte v PCR teste protilátky – ste zdravý! A na rozdiel od prirodzenej „mesačnej“ imunity – tá vakcína vám zabezpečí imunitu na 9 mesiacov – „lebo to tak povedali“. Lichtner je dobrý chuj, keď si pozýva takýchto hostí – len pripomeniem hosťa Radačovského – 2 dni pred voľbami do EU parlamentu – a Radačovský je za vodou. Takže – to, že sem občas uvádzam linky na Infovojnu neznamená, že ju považujem za absolútne dôveryhodnú, a minimálne kvôli tomu, že sa roky vyhýbali podstate – aby ľudia pochopili podstatu a ciele riadenia sveta a nesledovali tie naše politické opice – 90% info na Infovojne sú reporty o politických sračkách na Slovensku – dedinský drbík. Dôsledkom toho sú telefonáty ľudí do Infovojny, z ktorých je jasné, že mnohí to dodnes vôbec nepochopili a ku všetkému pristupujú ako naivné bulvárne ovce. Ktoré si potom Lichtner podáva, že sú ovce. Sú to tvoje ovce Lichtner!

  Čiže zhrniem – Infovojna – ak je informačný proces riadiaci proces – neposkytuje svojim priaznivcom možnosť pochopiť konceptuálne riadenie. Bodka.

  • k tomu porušeniu zákona čo sa týka tých dvoch vyhlášok ÚVZ pán Krajči dodal:

   „Minister zdravotníctva Marek Krajčí na štvrtkovej tlačovej konferencii na tvrdenia Žilinku reagoval, že ide o rozhodnutia hlavného hygienika, o ktorých spolu nediskutovali. “

   Takže pán Mikas si vyhlášky urobil bez MZ len tak sám doma na kolene?? … a čo mal Krajči dovolenku?

   • Ten debil zhulený ani „nepozná“ nariadenie vlastnej vlády o zákaze respirátorov iným, ako zdravotníckym pracovníkom – to jeho promo s predajom v Lidli BOL PRIESKUM TRHU pre nejakého zmrda, ktorému s tým dohodia kšeft ako s AG testami! Čiže – už to chce vidlový a sekerový sprievod na Bratislavu – tieto mafiánske hovädá si budú robiť pi.u z ľudí pokiaľ im neusekneme hlavy!

    • He – prvý „zradikalizovaný“…

     Politici v ŠOKU: Muž sa so sekerou snažil vrúbať do …
     [Prehľadávať doménu hitky.sk/politici-v-soku-muz-sa-so-sekerou-snazil-vrubat-do-parlamentu/] https://hitky.sk/politici-v-soku-muz-sa-so-sekerou-snazil-vrubat-do-parlamentu/
     Kuriózny prípad sa odohral v stredu v poobedných hodinách. Muž sa so sekerou v ruke snažil doslova vrúbať do budovy parlamentu. O incidente píše exposlanec OĽaNO Ján Marosz, ktorý pripojil aj nepríjemné zábery z miesta činu. V budove NR SR došlo k mimoriadne ojedinelému a zvláštnemu incidentu. V poobedných hodinách sa so sekerou v ruke […]

  • Ešte že existujú na Infovojne „hasiči“…

   INFOVOJNA / JUDr. Peter Weis / – RT PCR test – PLANETARNY PODVOD
   https://uloz.to/file/YNiMFkl46EeA/2021-01-27-weis-podrobne-podvod-rt-pcr-test-mp3

 10. a zase niekto VIP si užíva v kúpeľoch:
  „Som veľmi rád, že tu v SPA Aphrodite môžeme byť všetci spolu pohromade, rodina je najviac,“ napísal na svoj instagram známy MMA zápasník Karlos Vémola.

  Posťažoval sa, že sa mu s rodinou nepodarilo odletieť na dovolenku do Dubaja, a preto zavolali do SPA Aphrodite. (och, chudiatko, tak už sú ti aj SK kúpele dobré??)

  Kúpele v Rajeckých Tepliciach navštívil počas tvrdého lockdownu, keď ľudia môžu opúšťať svoje domovy iba v presne stanovených výnimkách.
  https://domov.sme.sk/c/22584236/karlos-vemola-lockdow-kupele-opatrenia.html?ref=w_hlav_spr

 11. https://www.naturalnews.com/2021-01-28-louisiana-woman-suffers-spams-after-pfizer-vaccination.html
  Louisiana woman suffers uncontrollable spasms after Pfizer coronavirus vaccination
  Žena z Lousiany (USA) trpí nekontrolovateľnými kŕčmi po prijatí Pfizer koronavírus vakcíny

 12. https://www.naturalnews.com/2021-01-28-latent-deaths-predicted-after-immunization-rna-vaccines.html#
  Horrific latent deaths predicted among the elderly by genetics professor after immunization with RNA vaccines
  Otrasné latentné úmrtia sú predpovedané medzi staršími genetickou profesorkou po zaočkovaní s RNA vakcínami.

 13. Zadasjte si do googlu a čítajte: Weis_podrobne-podwvod-RT-PCR_test.mp3
  Predmetom našich otázok teda bolo, čo konkrétne RT-PCR test testuje, aby sme vylúčili, že testuje, čo testovať nemá, a najmä na koľko cyklov je nastavený, aby sme vedeli posúdiť jeho presnosť. Ani jeden z horeuvedených štátnych orgánov však takýmito informáciami nedisponuje, v opačnom prípade nám ich v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z. z. neposkytol.

  Inými slovami, štátne orgány SR na úseku verejného zdravia asi iba tušia, čím sa obyvateľstvo SR testuje, a čo sa testuje, avšak bez vedeckého základu. Nevedia teda vôbec vyhodnotiť funkčnosť, či použiteľnosť RT-PCR testov, ani ich mieru falošnej pozitivity, a ani to, čo vlastne testujú. Nariadenie povinného plošného testovania takýmito testami je teda v úplnom rozpore s platným právnym stavom a medzinárodnými záväzkami SR.
  Zaujímavé skutočnosti, čo na to pán GP?

  • Mia, píšeš o RT-PCR testoch… ale plošné test.sa robilo antigénovými.
   Ale pravda je, že nevedia nič ani o jednych.

 14. Názor: Psychoakustika a psychovizuálne impulzy na báze poznatkov A.Einsteina
  o úlohe včiel v existencii ľudskej civilizácie, môžu byť „zázračným“ elixírom
  života a zdravia človeka formou impulzného epifýzneho stimulátora…analogia kardiostimulátora……..Jozeft

Pridajte komentár

*