Prečo vlády stále tlačia covidové očkovanie a nevyšetrujú nadmerné úmrtia? Poškodili im vakcíny mozog?


Print Friendly, PDF & Email

Prečo vlády stále tlačia covidové očkovanie a nevyšetrujú nadmerné úmrtia? Poškodili im vakcíny mozog?

(Guy Hatchard, Expose News) Moju pozornosť každý deň priťahujú snahy o neustále pokračovanie očkovania mRNA vakcínami proti covidu.

Napríklad britský moderátor nočných správ Mark Steyn z GB News bol práve odstránený a na uvoľnené miesto nominovali tvrdého zástancu očkovania a lockdownov. Mark bol známy tým, že kládol ťažké otázky o bezpečnosti vakcín.

Americké CDC a britský NHS nedávno zaradili mRNA vakcíny proti covidu do odporúčaného pravidelného očkovacieho kalendára pre deti, čím zdravotníkov podávajúcich tieto vakcíny navždy oslobodili od bezvýhradnej právnej zodpovednosti.

Dokážem pochopiť, ak sa ľudia cítia deprimovaní týmito a inými trendmi po troch rokoch zavádzajúcich oficiálnych pandemických odporúčaní, ktoré starostlivo vytvárali rôzne tímy pre psychologické operácie a ktoré platili vlády a farmaceutické firmy.

Mnohí očkovanci majú natoľko propagandou vygumované mozgy, že sa stále cítia odlišní a chcú byť oddelení od neočkovaných. Mnohí z nich veria, že neočkovaní si zaslúžia cenzúru, segregáciu a dokonca trest.

Vláda USA v súčasnosti navyše sleduje ľudí, ktorí nie sú očkovaní (z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je medicínsky schválená výnimka). Inými slovami, neočkovaní sú pod dohľadom a bývajú označovaní ako neprispôsobiví (alebo si dovolím tvrdo povedať – asociálni).

Toto nie je len nejaká náhodná zdravotnícka evidencia. Dokument štúdie s názvom „Odhadnutie miery, v akej izolácia znižuje riziko prenosu Covid-19 mimo domácnosti a závažné ochorenia jedincov bez imunity: september až november 2021“, publikovaný 8. februára 2023 sa snaží odhadnúť, koľko „neimunitných“ (rozumej neočkovaných) jedincov je potrebné izolovať od spoločnosti, aby za zastavilo šírenie infekčnej choroby.

Výsledky uvedenej štúdie sú aj pre pozorného čitateľa nejasné, ale zámer je zrejmý – autori si dali za cieľ vypočítať, koľko neočkovaných jedincov musíte zavrieť, aby ste zabránili šíreniu chorôb.

Analýza najnovšieho publikovaného výskumu

Tieto druhy iniciatív sú úplne mimo reálnej analýzy pandemických údajov, ktoré by sa snažili pravdivo zistiť, čo sa stalo za posledné tri roky. Ide im len o presadzovanie agendy výrobcov biotechnologických „vakcín“.

Na petíciu predloženú vláde Veľkej Británie s názvom „Vyšetrujte nadmerné úmrtia v Spojenom kráľovstve nesúvisiace s covidom“ prišla minulý týždeň odpoveď. Obsahovala nasledovné:

„Analýza OHID ukazuje, že v Anglicku boli počas týždňa končiaceho sa 28. októbra 2022 hlavnými príčinami nadmerných úmrtí kardiovaskulárne choroby. Najviac nadúmrtí zahŕňali srdcové zlyhania (o 21% vyššie, ako sa očakávalo) a ischemické choroby srdca (o 17% vyššie, ako sa očakávalo). Úmrtia spojené s akútnymi respiračnými infekciami boli o 16% vyššie, ako sa očakávalo. Nástroj na nadmernú úmrtnosť OHID (Úrad pre zlepšovanie zdravia a odstraňovanie sociálnych rozdielov) si môžete pozrieť TU.“

Odhady OHID ohľadne nadmerných prípadov úmrtí registrovaných v Anglicku počas celého roka 2022 sú o 10% vyššie, ako sa očakávalo, konkrétne pre 4 rôzne zdravotné príčiny: srdcové zlyhania (o 15% vyššie), cirhóza a iné ochorenia pečene (14%), cukrovka (12%) a ischemické choroby srdca (11%).

O očkovaní sa pritom vôbec nehovorilo, aj keď ide o veľmi zjavného kauzálneho kandidáta, o ktorom sa vo veľkom diskutovalo aj v médiách.

Portál The Daily Skeptic, ktorý prevádzkuje Únia Veľkej Británie pre slobodu prejavu, doplnila tento poľutovaniahodný omyl článkom „Vyššia nadmerná úmrtnosť jasne súvisí s vyššou mierou zaočkovanosti v Anglicku, ukazuje nová analýza“.

Článok uvádza:

„Analýza oficiálnych údajov zistila, že čím viac dávok vakcíny nejaká oblasť Anglicka dostala, tým väčší počet úmrtí zaznamenala. To zvyšuje obavy, že nové vakcíny proti covidu prispievajú k prudkému nárastu nadmerných úmrtí zaznamenaných od polovice roka 2021.“

Analýza 300 administratívnych oblastí Veľkej Británie zistila, že čím viac injekcií ľudia dostali a čím viac času od očkovania uplynulo, vzťah medzi vysokou mierou zaočkovanosti a úmrtnosťou sa posilnil.

Na čo ľudia umierajú? Údaje britskej vlády hovoria, že na vine boli najmä srdcové choroby, ochorenia pečene a cukrovka. Odtiaľ je to už len jeden krok k záveru, že očkovanie mRNA vakcínami môže byť skutočnou príčinou. Koniec koncov, myokarditída a perikarditída sú známe vedľajšie účinky týchto vakcín.

Izrael a Austrália zaznamenávajú podobný nárast nadmerných úmrtí

Značné riziká očkovania sú jednoznačne zdôraznené predtlačeným dokumentom, ktorý analyzuje šírenie rizika úmrtia podľa veku s názvom „Vekovo rozvrstvená miera úmrtnosti na vakcíny proti Covid-19 pre Izrael a Austráliu“.

V tejto práci sa zistilo, že riziko úmrtia po očkovaní sa zdvojnásobuje s každým nárastom vekovej skupiny o 5,2 roka. Inými slovami, v rozpore s politikou uprednostňovania očkovania osôb nad 65 rokov, osoby v tejto vekovej kategórii trpeli najväčším zvýšením rizika úmrtia po očkovaní.

Čo teda bráni vláde vo vyšetrovaní hlavných príčin nadmernej úmrtnosti a čo ich vedie k tomu, aby pokračovali v podpore očkovania? Čo ich vedie k tomu, že ignorujú rastúce množstvo publikovaných dôkazov?

Je ťažké to pochopiť. Ak si však uvedomíme, že veľa ľudí je dosť zaujatých, potom to dáva väčší zmysel.

Môžete sa tiež začať pýtať, či mRNA vakcíny náhodou neovplyvňujú kognitívne schopnosti. Je aj toto v hre? V skutočnosti je kognitívny pokles dobre známym vedľajším účinkom srdcových chorôb.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Článok z roku 2016 v časopise Cardiac Failure Review (Prehľad srdcových zlyhaní) s názvom „Pokles kognitívnych funkcií pri srdcovom zlyhaní: Je potrebná väčšia obozretnosť“ uvádza:

„Srdcové zlyhanie nepriaznivo vplýva na rôzne kognitívne oblasti, schopnosť učiť sa, pracovnú pamäť, výkonné funkcie mozgu a rýchlosť spracovania informácií.“

Nedávno publikované práce z Taiwanu a Thajska naznačujú, že srdcová dysfunkcia je oveľa rozšírenejšia po očkovaní mRNA vakcínami, ako sa predtým predpokladalo. Môže postihnúť vysoké percento očkovaných.

Značný počet ľudí môže po očkovaní trpieť istým stupňom poškodenia srdca. Mohlo by to ovplyvniť aj kognitívne schopnosti do merateľnej miery? Už sme o tom diskutovali v Hatchardovej správe TU a TU. Stojí to za ďalší výskum.

Zástancovia biotechnológií odmietajú prírodu

Či už je to tak alebo nie, existuje všeobecnejšia filozofia spojená s presadzovaním normalizácie biotechnologických zásahov. Bolo o tom písané aj v článku s názvom „Genetický esencializmus a biotechnologické experimenty“.

Ide o rastúce odmietanie prirodzených zákonov a tých ľudí, ktorí obhajujú prirodzenejší životný štýl. Zástancovia biotechnológií tvrdia, že vlády môžu a aj by mali vyžadovať uniformitu a podriadenie sa modernej medicíne a všetkému, čo z toho vyplýva.

Návrh novozélandského zákona o terapeutických produktoch (ďalej len „TPB“) bol nedávno predložený parlamentu, kde prešiel prvým čítaním prakticky bez žiadnej opozície.

Návrh zákona uľahčí cestu novým biotechnologickým produktom v medicíne a potravinách, no zároveň kladie vysoké prekážky pre prírodné produkty a tradičné lieky. To má samozrejme odradiť firmy od výroby a predaja prírodných produktov.

TPB je v rozpore s ustanoveniami Novozélandskej listiny práv a slobôd, ktorá obsahuje ustanovenia zaručujúce slobodu lekárskej voľby.

Možnosť slobodnej voľby je zložitý proces, čo si uvedomuje každý, kto bol niekedy vážne chorý. Zahŕňa to zváženie rôznych možností liečby z vedeckého hľadiska, prijímanie stravovacích odporúčaní, subjektívne zhodnotenie vlastného stavu, konzultácie s rodinou a preskúmanie tradičných lekárskych zákrokov.

Podľa mojich skúseností nikdy dopredu neviete, čo vášmu zdravotnému stavu pomôže alebo čo ho zhorší. V mnohých prípadoch napríklad zhodnotenie liečby rakoviny ukazuje, že žiadna z možností liečby nie je jasným víťazom.

Rozhodnutia o tom, či akceptovať chemoterapiu alebo nie, často spočívajú v zvážení primeranej vyváženosti výsledkov rôznych terapií a medicínskych intervencií. Niektoré z týchto možností sú úplne prirodzené.

Právo prejsť si týmto osobným procesom by nemalo byť nikomu odopierané. Pandémia nám ukázala, že vynútenie dodržiavania jednotného prístupu v oblasti verejného zdravia sa môže zmeniť na katastrofu, keď sa tento postup ukáže ako neúčinný, riskantný a v niektorých prípadoch dokonca smrteľný.

Vlády nás neobmedzovali len počas pandémie, ale chcú nás obmedzovať aj v bežnom živote

Pokiaľ ide o možnosti prirodzeného zdravia, návrh zákona TPB určuje regulátora, ktorý môže a takmer určite aj reálne odoberie veľa možností liečby z dosahu jednotlivcov. Tieto aktivity sú súčasťou snáh o popieranie vedomia a tvoria mechanický pohľad na život.

Jednotlivci robia každý deň nespočetné množstvo rozhodnutí. Máme päť zmyslov, našu myseľ, intelekt rozhodujúci o našich voľbách a zmysel pre vlastnú identitu. So svetom teda komunikujeme prostredníctvom osobných skúseností, správania, racionálneho myslenia a reflexie, tradičných a naučených vedomostí a osobných preferencií.

Zverenie zdravotných rozhodnutí do rúk vládneho regulátora nemá žiaden zmysel. Zmysel to dáva len vtedy, ak ste psychopatickým politikom, ktorý vyžaduje od ľudí poslušnosť ako želaný výsledok svojho vládnutia.

Pandémia nás násilne naučila, že obmedzovanie diverzity a blokovania individuálneho a kolektívneho správania je katastrofálne. Platí to preto, lebo keď je nejaká činnosť raz zablokovaná, je ťažké ju priviesť späť k životu.

Nový Zéland zničil svoj turistický priemysel tým, že na 2 roky uzavrel svoje hranice. No a stalo sa to, že teraz je veľmi ťažké ho resuscitovať.

Akonáhle ste prísne naučili obyvateľstvo očkovať sa, rúškovať sa, odmietať sociálny kontakt a nenávidieť neočkovaných, vytvorili ste určitý stupeň predsudkového správania. Takého, ktoré je ťažké zmeniť, aj keď sa tieto metódy ukázali ako neúčinné.

Zákony psychológie sú také, že akonáhle sa určité návyky opakovane posilňujú, stávajú sa rutinnými, často dokonca až predsudkami. Toto sa stalo počas pandémie v bezprecedentnej miere. Či to stačí na vysvetlenie polarizácie spoločnosti a odmietanie nových publikovaných vedeckých prác poukazujúcich na nebezpečenstvo očkovania mRNA vakcínami, sa ešte len uvidí.

Záver

Je potrebné stavať sa proti akýmkoľvek legislatívnym pokusom obmedziť možnosti voľby prostriedkov prirodzeného zdravia, proti podporovaniu rizikových biotechnologických experimentov a proti podporovaniu syntetických potravín bez adekvátneho testovania.

Ak si želáme možnosť slobodného výberu bylinných liekov a doplnkov stravy bez zásahov vlády, budeme musieť o to bojovať. V prípade predkladaných protiľudských zákonov píšte poslancom a sťažujte sa. Zúčastňujte sa pripomienkovania zákonov. Má to zmysel.

V skutočnosti sa musíme aktívne ozývať stále viac a viac. Bol zverejnený výskum dokazujúci naše najhoršie obavy z nebezpečenstva mRNA vakcín. Akékoľvek pokusy pokračovať v potláčaní týchto informácií smrdia psychopatiou.

Touto úlohou by sme sa nemali nechať odradiť. Mlčanie v tomto bode znamená súhlas a spoluúčasť. Situáciu treba riešiť otvorene a úplne.

Pravda o nebezpečnosti mRNA vakcín a biotechnológií vo všeobecnosti nezmizne ani nemôže zostať skrytá. Snahám vlád o utajovanie treba tvrdo čeliť. V opačnom prípade s postupom času sa temné sily môžu cítiť povzbudené, aby v budúcnosti znova rutine klamali neinformovanú verejnosť v oblasti verejného zdravia.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Autor: Guy Hatchard, PhD, Zdroj: expose-news.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ide o to ludi zacipovat a potom na dialku ovládať. Mat naozaj poslusneho otroka, ktoreho mozem kedykolvek vypnut. Zaockovani vysielaju blue tooth kody = su zacipovani.

 2. +mimo téma..Rakovinotvorná sloučenina se mezitím šíří ve východním Ohiu.. Ta katastrofa ve východní Palestině, při níž se uvolnila největší chemická dioxinová zplodina v historii, je jen špičkou ledovce. Zdá se, že světové velmoci jsou nyní připraveny udeřit najednou a rozpoutat na zemi peklo jako nikdy předtím. Náhody?!

  No, v emerice (to asi pokračuje a rozšiřuje): Výbuch v továrně na kovy v Ohiu 20. února zabil jednoho člověka a 13 jich zranil..

  Dále ve středu 22. února vypukl požár v zařízení na zpracování uranu Y-12 National Security Complex v Oak Ridge v Tennessee. Všech 200 zaměstnanců bylo z areálu okamžitě evakuováno..

  A mezitím existuje nová „studie“, která tvrdí, že příděly masa a fosilních paliv ve stylu druhé světové války (ale samozřejmě jen pro Západ) jsou nutné, aby se zajistilo, že klima na planetě nás všechny nevyhladí.

  „Příští týden začnou země jednat o „nulovém návrhu“ nové pandemické dohody.“ pic.twitter.com/IGbx7b8tzq

  Pokud bude tato „dohoda“ schválena, vyvrátí suverenitu všech národů

  Takže, ve jménu spravedlivého přídělu nám budou brát zdroje. Naše potraviny, vodu, kuřata a domácí zvířata, zásoby pro přežití atp. Odeberou rodičům děti, pokud se rodiče nepodřídí, a budou tvrdit, že rodiče své děti „ohrožují“. Nezapomeňme na novou smlouvu s WHO. WHO bude moci rozpoutat svou nově udělenou moc a vymáhat své „pandemické“ postupy na všech. A nejen to, budou moci kohokoli „dát do karantény“, pokud se bude bránit. Kdo bude všechny tyto věci prosazovat? Podle mě možná přistěhovalci – mužského pohlaví ve vojenském věku, kteří zaplavují naši zemi. Vláda jim zaplatily bydlení, jídlo a další vymoženosti a odříznou je, až přijde čas, aby začali bojovat. A to se stane brzy.

  + navrhovaná legislativa v Brazílii hrozí vězením za odmítnutí povinného ko*kovid „očkování“ pic.twitter.com/VvJuUnaM3E

  …a jak ubíhala desetiletí a každá generace ovlivněných mužů přicházela na to, že díky vědě a technice mohou vyhlazovat lidi, ani oni neváhali a učinili tak…

 3. „Mnohí očkovanci majú natoľko propagandou vygumované mozgy, že sa stále cítia odlišní a chcú byť oddelení od neočkovaných“.

  Cca 2 roky nazad (v práci) sa odomňa „oddelila“ jedna nóbl panička – spolupracovníčka ked som jej vo voľnej debate o c19 cez prestávku za trest povedal, že od mala som doma cmúlal psy a mačky a celé roky som sa motal medzí zvieratami – koňmi, kravami, hydinou, prasatami a nikdy mi z toho nič nebolo. Reku aj teraz mám mačky a psy, ktoré má niekedy z lásky olíznu. A niekedy zoberiem mačku/kocúra na ruky s dám mu pusu na líčko a cítim – ňuchám, že asi pred chvíľou chytil a papal myšičku alebo niečo iné. A nemajú žiadne odčervovanie, očkovanie, čipovanie.Tak to bolo na ňu už priveľa a úplne ma odpísala a hodila do krabice s nápisom „neprijateľné“. Reku, pani vravím vám keď mi z toho celý život nič nebolo tak ma určite neskolí nejaká mediálna chrípka! Z hrôzou na mňa pozerala ako na antispoločenský dezolátsky živel a presadla si o 4 stoly dalej v podnikovom bufete – až na koniec bufetu.
  Reku tu máš, na!, nech pri tom maľovaní nechtov a domácom šití náhubku máš o čom premýšľať!

  • Možno len smrdíš grošom. Plus garsónka – a máš pokoj od chomúta.

   • Najdôležitejšie je mať svoju vlastnú strechu nad hlavou a nastrádané veci na horšie/lepšie časy a nedlžiť nikomu ani halier. Dlh – to je chomút, z ktorého som mal od miminka panický strach a odpor k nemu – a tiež ku „cool“ jedincom s „majetkami“ a dlhmi na 30 ci 40 rokov. A ten druhý chomút – občas nás aj niečo hodnotné naučí, čo by sme sa nenaučili keby sme v ňom neboli – ale každý si z neho zoberie niečo iné. A niekto – nejaký sebec/egocentrik – keď sa rozvedie si z neho nezoberie nič a do konca života len frfle a brble.

    • Israismael

     A ešte k tomu nikdy sa ani nepouci z toho čo sa mohol poučiť ..nezbadal že vlastnými chybami si utvoril situáciu ktorú má, ale nemusel mať … a frfle na svoje chyby a brble len na vlastné zlyhania ..prikladá však svoje zlyhania iným ,nadáva a frfle z vydrazdenosti predošlých jeho zlyhaní, ale na svoje sa nepozrie.. ..Keď zbadá konečne svoje vlastné dlhodobé zlyhania a uzna ich sám v sebe ,okamžite pretrhne niť zlého chcenia v živote a začne mu iný život ..tisíckrát lepší ..mnohokrát hodnotnejší !..
     Ja viem že on to zoberie ako kritiku na seba a bude mi nadávať ..popritom ja som to myslel v dobrom ale on to nevezme odo mňa ..však na čo povie …kto je on ,veď len obyčajná ťava s dvoma k…..

     • 1/ Pointa, že ôsmrdíš grošom a garsónkou“ je v tom, že sa takému zďaleka vyhýbajú zlatokopky aj čierne vdovy, a teda nehrozí, že mu do takého hniezda lásky znesie kukučka cudzie vajíčko. Analógia -chudobnému Sovensku sa migranti vyhýbajú – je pre nich tiež len „tranzit cez posteľ“. ale – stojí nás to peniaze tak či tak – v Švajci maslo 250 g za 1,60 eura, u nás 4,70 eura – a tak si natrieš ako správny filozof na chela davajRÁMU.

      2/ Moja „ťava“ sa volá Badatel a poznám ju podľa toho, že je to ťava s 2 kokotmi!

      3/ Si mi len pripomenul scénku s Brusom Lee z filmu „Boj s Drakom“ – ako sa pohybuje v sieni plnej zrkadiel a snaží sa rozoznať, čo je obraz.odraz, a čo skutočná postava. Draka predstavuje jeho strach zo smrti. Ty si tak vysraný z kráľovstva krivých zdrkadiel, že si radšej buduješ vlastnú realitu z vlastných náboženských predstáv, ale z toho labyrintu klamu sa nikdy nedostaneš, pretože sa bojíš vlastného tieňa! Možno tá ťava nemala 2 kokoty a Štrougal si pomýlil miestne označenie prekvapených Arabov ťavy dvojhrbej z Ázie, keďže oni jazdia na ťavách jednohrbých – dromedároch /camel/. Takže tak, lebo aj my používame označenie na niečo, čo trčí alebo čomu nevieme prísť na meno „tam ten kokot“. Ale to už nie je vtip, keď musím každému Maďarovi vysvetľovať každý slovenský idióm. Aby sa nám Maďar neurazil, pretože Maďar má vžitú predstavu, že keď si Slovák robí z niečoho piču – určite si robí piču z neho!
      Ty sa skrátka môžeš rozkrájať – ja tie tvoje vzťahovačné magorské surrealistické drísty mám na háku, ale keď papier a ťava Badatel znesú všetko – prečo by si tie sračky nenakladal, že. Opäť ste vy dvaja pošahanci-kokoti zajebali celú diskusiu filozofovaním o kokote. Badatel je ťava s dvoma kokotmi!

      https://www.youtube.com/watch?v=BNEclgQFDNg
      Co je bůh? Obří píča! – YouTube
      Co je bůh? Obří píča! Nemo Kofola 1.93K subscribers Subscribe 10K Save 1.7M views 13 years ago Notice Age-restricted video (based on Community Guidelines) Almost yours: 2 weeks, on us 100+…

      https://zoosnv.sk/lexikon-zvierat/tava-dvojhrba/
      https://www.wikiwand.com/sk/%C5%A4ava_jednohrb%C3%A1

     • Marek Košice

      Ja len dúfam, že týmto príspevkom si „neprehováral“ ku mne….. Ak áno, si psychiatrický pacient (bez ohľadu na to, či navštevuješ psychiatrické oddelenie). Ak si tým príspevkom ku mne „neprehováral“, tak sa ti úprimne ospravedlňujem za môj omyl.

     • Israismael – musíš si uvedomiť, že tento aj iné weby sú zriadené aj preto aby sa o nás niekto dozvedel viac. A preto nemôžeš vedieť, kto tu je ten či onen prispievateľ v komentároch – kto sa za tými komentujúcimi skutočne skrýva. Niektorí sú priehľadní – bežní jedinci a u niektorých je to inak.
      Takže sa môže stať, že ťa tu bude niekto štengrovať aby si pustil perie – info o sebe.
      Ono to štengrovanie a návnada je už samotný článok a jeho príťažlivý titulok – ale to nikomu nevyčítam – dobrovoľne vstupujem do týchto vôd.
      Treba čítať medzí riadkami a s intuíciou časom človek zistí, že niektorí komentujúci v reále nemôžu existovať ako jedna jediná osoba alebo bežný človek, ktorý si sadne k pc a okomentuje nejaký článok.
      A takých všelijako kamuflovaných hajzlíkov je požehnane všade na alternatívne aj na mejnstríme. Ako supy číhajú a človek nestačí diviť tej rýchlosti s akou reagujú keď niekto vloží komentár, v ktorom napr. tvrdí, že Stalin nebol žiadny diktátor. Ale najhoršie je keď niekto podvratne „pracuje“ v komentároch a prezentuje sa ako protisystémový a pritom je to čisto protiľudský živel, ktorý vie ako s informáciami a ľuďmi „pracovať“.

     • Israismael

      Našiel si sa tam zrovna ty mojim ,,prihováranim??…. A čože na Tom je také psychiatrické keď tam bola ,,nadýchnuta ,, rada odo mňa aby sa zbavil dotyčný toho čo ho ťaží ??? .myslel som to úprimne a nie inak …jasné že to neprijme
      takú radu lebo asi sa to dotkne jeho ega ako sa to dotklo aj teba …No ,.. tak ale zrejme to nebolo tebe ..
      Ja viem že len píšeš ,a verím že by si inak reagoval na živo kebyže ma poznáš ..chem len toľko povedať ,že bez toho aby si dotyčného poznal ,nech sa jedná o kohokoľvek ,tak v živote ho nepošli na psychiatriu aj keby sa ti tak javil dotyčný navonok….pretože vo vnútry to môže byť iná osobnosť ..Aj na tesara si mysleli že nemôže byť niečo viac ..bolo to dávno …2tisic rokov dozadu…A aj pred 160r cca nespoznali spisovateľa a predsa bol niečo viac,omnoho viac ..Vieš na Zem môže prísť či clovek či božské ,tak ako synovia Jeho, len a jedine prostredníctvom zrodenia .tak to určil stvoriteľ a tak je to aj zákonom tejto zeme platí to tak pozemské ako aj iné zrodenia …a potom nemôžu tomu uveriť že výzorom človek môže mať v sebe duchovné a ba aj dokonca bozske ..ani Ježiš neprišiel kozmickou rýchlosťou z Bozskeho a v kozmickom korabe..To sú bájky ,hlúposti vymyslí neviem odkiaľ to ľudia berú ..tie vzdialenosti sú tak obrovské že len naša galaxia je nepredstaviteľna človeku v rozmeroch ,a kde sú ešte bytostne sféry nad úrovňou hmoty planet ,galaxií len tohto blízkeho nášho vesmíru a vysoko nad zemou sú to Svetelne roky , a to sú ešte väčšie sféry vysie ako galaxie a nad nimi sú duchovné oblasti ,či úrovne absolútne nepredstaviteľné dialavy od Zeme ..a stále to ide ešte vyššie rozpínanie vesmíru aj za hranicu duchovného rozmeru , pokračuje to na obrovské božské územie ,kam človek nemôže nikdy vkročiť ,nech akokoľvek by vyvinul ducha ..ale ani predstava nie je možná v rozhlahlosti sfér a úrovni a stále nie sme ani v tej úplne najvyššej sfére odkiaľ pochádzal Ježiš a odkiaľ pochádza Imanuel Duch svätý a teda Synovia Boha..
      Tak si predstav to cestovanie hmotným korabom…a ani nie je možné mať hmotný taký koráb v duchovnej oblasti a v bozskom ..tam sú iné materiály a pod ..iste nie hmotné ako na Zemi
      Len jedna poznámka : v čisté duchovnom je pohyb puhou myslienkou bez korabov a pod ..pohyb z miesta na miesto myšlienkou ,teleportom
      A ešte jedna poznámka keďže máme ducha )v tele) patríme po odložení tohto tela pozemského, tam odkiaľ sme pôvodne vyšli pre vývoj a to ešte ako nevedome ľudské stvorenia ,duchovné tzv iskierky (potom sme pionieri časom vývojom ,zvazaci ale to až vývojom .. už vyvinutý teda ..ale to zľahčujem len pre pochopenie že duchovna iskra )..Malo ľudí sa dostane ,,domov,, tam kde sa žije úplne inak ako tu v matrixe..ale áno človek ho vytvoril, lebo vyžaruje mnoho temna a zhmotnuje vyžarovaním všetko temné ktoré je okolo nás a okolo zeme ..všetko je vyžarovanie,totiž aj myslienky ,slová majú vyzarovovanie aj skutky pravdaže ..Ľudia používajú neutrálnu božiu silu tu v pozemskom a poväčšinou v temných vlaknach. No a ľudia ani nevedia že je to tak, lebo nikde sa to neučí ,lebo satan .on zahmlieva ,tají učenie ,aby sa ľudia neprebrali a aby nevzniklo veľké ľudské svetelné vlákno ..ale nie on stvoril Matrix …on dal len podmienky k tomu cez ľudí …lebo satan ,chápeš ..všetko zahmlil ľuďom ..Nakoniec sa sám stavia do pozície svetla sveta ..lebo satan je taký ,presnejšie teda Lucifer ..to je jeho pravé meno .

     • Marek Košice

      Israismael : „Našiel si sa tam zrovna ty mojim ,,prihováranim??…. “ … Stačilo mi prečítať prvých 5 viet, a už som vedel, že myslíš mňa…… Pretože som vypozoroval, ako ťa „ťaží“, že s tebou nesúhlasím…. A sorry, tento tvoj druhý koment som prečítal tak isto len úvodných asi 5 viet….Nemienim čítať príspevky písané totálne neprakticky, „snovo“, plné abstraktných prirovnaní. Mal by si sa poriadne uzemniť. Podľa toho čo pozorujem, tak orgazmový celibát je na to špičkový. Čím dlhšie som bez orgazmu, tým viac „ukotvený“ sa cítim. Tým menej „rozplieštený“ som… Cítim sa totálne celistvý. Drž sa, dohovoril som, sme si nekompatibilní. Treba to rešpektovať.

    • „Maroš“, ty si môžeš podať ruky akorát s matovičom – to je asi tá tvoja úroveň a úroveň rodinného prostredia z ktorého si vzišiel. Ak ti je dlho tak zavolaj matovičovej sestre – to je tiež tvoja úroveň – bol by z vás páreček k pohledání.
     Ty si pre spoločnosť nebezpečnejší ako kadejaký žid lebo ty už nemáš čo by si stratil okrem vlastného ega – narozdiel od židov, ktorí ešte niečo vlastnia.
     Ty by si z vlastného pocitu bezmocnosti, že nemôžeš zmeniť celok a dokonca ani tých čo sú tí najbližšie najradšej zabil všetkých naokolo a nielen židov ktorí ti akože „ležia v žalúdku“.
     Našťastie život sám sa neriadi zákonmi zúfalých stroskotancov ale vždy ich nadutosť prekoná a nakoniec nič po nich v srdciach iných nezostane, maximálne spomienka v mysil na človeka ku ktorému cítili odpor.
     Vztahovačný – nevzťahovačný… píšeš a komunikuješ tu medzi ľuďmi a nekydáš bezmyšlienkovite hnoj v kravíne
     – pokiaľ si si toho ešte nevšimol!
     Ale z toho ako sa tu správaš k väčšine ľudí tak asi nie, ty hrdina!

     • Israismael

      Pane bože pomôž tomu zufalcovy z Košíc…
      1.ty aj keď čítaš prvých 5 viet, tak čítaš asi od zadu alebo ja neviem ako čítaš keď jasné som napísal že teba sa to netýka ..možno to bola teda 6veta teraz sa nejdem na to dívať alebo 5 čo si nedocital a ešte to bolo oddelené troma bodkami a možno si neprečítal tu podstatnú vetu ..to je jedno už !
      2..no a vieš čo drahulik??.to nechaj na posúdenie niekomu inému čo je snove ,neprakticke ,dobre???..mňa nebude posudzovať nejaký popleteny sopliak ,prepáč mi ,ale možno ani 40 to nemás a navyše s takými biednymi znalosťami ..už len s tou úniou EU si sa strápnil tu pred ľuďmi ,nie to ešte aby si vyššie mohol niečo poznať ..Keď sa naučíš tie ,snove,, veci ako nazyvaš to niečo čo priniesol boží druhy Syn na Zem(ja si to neciciam len tak z rozumu take zložitosti vesmíru a pod), tak pa ,cius dovi …čo ti ja na to môžem povedať ..už som raz písal ok utoc na mňa ale nie Slovo ktoré tlmočním tu aj keď je to moje písmo ale tlmočním ho ,lebo raz olutujes keď na to narazis ale bude už pozde ….aj keď si ty myslíš ,že si heroy že ,,umíš,, toho až až ..no lenze chlapce alebo mladý muži ešte musíš dorast na vývoji ..a veľmi veľa ..uplne ..Tvoja sila ducha ,Power ducha,, je nulova ..
      3.mas ty pravdu sme nekompatibilny ..až moc ..takže sa drž a už kašli na to všetko ..nechaj si súd môj aj tvoj na záver tvojho života keď ti to bude odhalené čo a ako ..buď to bude ešte v tomto živote ,alebo keď prejdes prah tohto sveta ..

   • Rad čítam tieto komentáre, často sa aj niečo dozviem…ALE! Maros ty máš silnú potrebu tu písať tie svoje nezmysly? Si trápny…namyslený kreten čo si asi potrebuje niečo dokázať. Keby hlúposť kvitla, tak si krásny tulipan 🙂 nemáš čo robiť? Zajdi obcas medzi ľudí, to pomáha socializovat sa.

    • Dano: Nereaguj na trola, neživ ho, zdochne od nudy – Maros , Marek Kosice.

     • Otázka na vás dvoch – krava má 4 cecky, ktoré vyzerajú ako penisy. Dva a dva, Kedy je vidieť všetky 4?

      Mara si trochu hrkla a zaspala v stodole na čerstvej podstieľke. Keď sa prebrala na nervózne ručanie nepodojenej Strakule – uvidela nad sebou štyri zdurené struky!
      „Joj chlapci – nie všetci štyria naraz!!!“

      Už viete kam mierim – vy opichávači?

      „Marek Košice
      26/02/2023 at 13:18

      Ja len dúfam, že týmto príspevkom si „neprehováral“ ku mne….. Ak áno, si psychiatrický pacient (bez ohľadu na to, či navštevuješ psychiatrické oddelenie). Ak si tým príspevkom ku mne „neprehováral“, tak sa ti úprimne ospravedlňujem za môj omyl.“

      Ty Vole! Psychiatrická diagnostika podmienená „kvalitou vzťahu“ pacienta k psychiatrovi – tak tomu ja hovorím LOGICKÁ PSYCHOPATIA!

      Suma sumárum – opravujem – Badatel nie je ťava s dvoma kokotmi – Badatel je dojnica so štyrmi nevydojenými sektárskymi kokoktmi!
      Už vás je presne toľko, aby ste si mohli vy štyria založiť chazarskú penisologickú stranu pôsobiacu do všetkých 4 svetových strán – PENIS4YOU! Čím narážam na vami preberaný – TU! – falický kult Chazarov – pred tým, než konvertovali na judaizmu, a na to, čo môžeme ako bonus očakávať – len váš holý chazarský!

     • Marek Košice

      názor : Máš ma za trolla, pretože ti stúpam na „kurie oká“. Nech sa páči. Tvoja voľba.

    • Israismael

     Dano ..Mnoho ľudí má dnes problém ,pretože prebieha očista nielen zeme ale aj človeka od starých krívd,ktoré človek spôsobil ,keď by som to mal nazvať tie stare krivdy karmou ,tak sú to chyby človeka ktoré spôsobili škodu a bolesti blížnemu..a je jedno kto je tym blížnym či syn či matka, či otec či dcéra .. ,ľudia nechcú počuť že je to karma ,alebo tiež návrat spätných účinkov toho čo kedysi vytvorili a že sa to vracia späť všetko a zosilnené mnohonásobne a prejavuje sa to potom dlhodobo tzv depkami ,oslabenou psychikou a pod ..je to stopercentný návrat spätných účinkov a potrvá to tak dlho kým nedôjde k vzájomnému odpusteniu si ..pociťujú to ľudia ako krivdu,neprávosť a neuvedomujú si že sa spätne vracajú len účinky ich rozhodnutí ,skutkov ,činov ..
     ACHNATON ..nemusí sa báť temna len ten človek ktorý sa silno opiera o Pravdy a božiu vôľu ,a že tu na Zemi uteká všetko temno len čo spozna, že človek je vyvinutý Duchom ..Tým pádom musí zákonite poznať vlákna k vyšším dverám a bránam , a je chraneny pred výpadmi temna
     Keď temno počuje hlavne to meno Imanuel to je ten ktorý sputava Lucifera a temno v pozemskom ,tak neopovazia sa útočiť do plných ..poskrabu ti síce kožu(obrazne), ale útok zastavia len čo vysles proti nim v duchu meno Imanuel co značí v preklade Boh s nami ..

     • Israismael

      Ešte k tej karme som zabudol… Ze nielen vzájomne odpustenie mení situáciu karmy ale aj postupne polepsenie k dobrému zmierňuje účinky karmy.. Postupne uvedomovanie si chýb a ze už ich nikdy človek neurobí., spôsobí dokonca to, ze staré krivdy neprejdu do vnútra a karma nezaposobi a nespôsobí ujmu.. .Sú to energetické vlákna vracajúcich spätných účinkov ale tie vlákna chýb sú presne takou energiou, aká bola vyslaná kedysi pred rokmi človekom z jeho vnútra .. Taka istá forma nič viac nemôže prísť.. Zákon rovnorodosti… .ale treba si uvedomiť, ze už nikdy nespôsobí človek bolesť inému, ze už nikdy nič neukradnes , ze nepospinis nikoho, ze nevýhodis psa, mačku, človeka ako psa odniekiaľ, ze nebude už nikdy ohovárať, závidieť a pod..
      Karma je automatická je nariadena ako samočinný zákonom Božím odjakživa, nie je náhodná je spravodlivá a to isté sa týka aj prebiehajúcej očisty zeme a človeka ze je riadená a nie náhodná

     • provokater

      Povie mi už niekto, kde sa vzal Boh, kto ho stvoril a ešte…kto stvoril Lucifera, to je ako opozícia, či ako??? Do toho, mudrlanti.!

     • Israismael

      Provokatér :
      Dal si si otázku a veruze ťažkú ..Ľudský mozog nemôže pochopiť niečo čo je nad jeho pojem .Mozog pochopí iba svoju rovnorodost,teda to čo je v hmote .Na pochopenie vyšších duchovných veci , treba vyvinutého ducha ,ktorý rozumie iným veciam než len hmotným tu na Zemi .vyvinut znamená spoznať cez učenie .iný spôsob na zemi nie je možný len spoznanim Božieho slova ,keď človek chce a nie je lenivý a ignorant to spoznať …
      Človek v hmote však nikdy nepochopí Boha ,s tým sa zmier a aj celé ľudstvo sa s tým musí zmieriť nielen ty ..OnBoh tu nie je tak ,že kde sa vzal tu sa vzal ..a nie je ani blízko Zeme aby to riadil ako deduško Boh blízko nás ľudí .
      Proste je a nad tým nerozmýšľaj ..existuje !..v Bozskom priestore existuje a nepýtaj sa na podobu ..Ani na veľkosť či je malý a či veľký ..Pochopíš azda pojem že je Božsky- bezbytostny??..nikdy ..
      Lucifer to je iná kapitola ..Bol vyslaný Bohom sem do blízkosti Zeme ,do blízkosti hmoty ..Bol bývalý vysoký archanjel ,čiže v božej ríši žijúci pred tým než bol poslaný dole k nám aby napomohol ľuďom s vývojom ducha a spoznanim ako narábať s hmotou …bolo to dávno keď bol vyslaný !
      Zlyhal a tým neposlúchol Božie Zákony ktorými mal napomáhať ľuďom..zvolil svoj vlastný princíp pokušenia a padol..Už sa nemohol vrátiť tam odkiaľ bol vyslaný ,čím ďalej tým viac naberal na poznaní ľudskej vôle a sám ju získal ,čím stratil záchvevy tej vôle ktorej bol nositel…A tak zo svetlonosa ,ktorý mal pomáhať ľuďom sa stal pokusitelom človeka ..Nemá žiadne rohy ako ho vykresľujú ľudia ,hovorí sa že je nadpozemsky krásny s modrými očami ako majú všetci anjeli a vyššie bytosti ale je pochmurneho a nepekného charakteru ..padly archanjel uväznení v hmote pre svoje zlyhanie …

 4. Bližší pohľad: „vysvetlenie správania vlá…“
  v čase od 1hod 30min
  https://www.youtube.com/watch?v=y91puy8sZpY

 5. EU je ZLO (nie len USA, ZSSR a pod.), je to nástroj na likvidáciu slobody, rozumu, lásky, národa, rodiny… DOBRA, je to nástroj Satana na zotročenie človeka !
  A ľudstvo spí, ovládané konzumom a hypnózou mainstreamu and egoizmom (kariéra, materializmus, mamon,…), preto aj nechápe, nerozmýšľa, a preto aj nerozumie… Čo bude následovať a čo bude ďalej? Tvrdý pád, lebo iné si súčasný človek ani nezaslúž a nič iné mu nedá poslednú šancu na záchranu, na prebudenie, na zmobilizovanie sa a vybranie si tej správnej strany. Áno, máme slobodnú vôľu a mnohým stále nedochádza, aký úžasný je to dar, ale súčasne ja nástroj a zbraň ! Žiaľ nás prebudených je primálo, a preto sa musíme pripraviť na spomínaný tvrdý pád, ktorý zapríčinia ofce…
  Všetkým čestným, spravodlivým a dobrým ľuďom so svedomím a pevnou vierou v Boha prajem úprimne veľa šťastia a sily !
  Skutočne zlé časy už prichádzajú, hoci pomaly, ale čoskoro udrú plnou silou ! Buďte na to pripravení (najmä duchovne!) ! Chráňte svoju rodinu, blízkych a milovaných a hlavne nestrácajte vieru! Prežili sme covidovú tyraniu, prežijeme aj ďalšie skúšky!

  • je to pokračovanie 3.ríše

  • Logický krok: vystúpme z EU. Vládnime si sami! Tu ale treba používať sedliacky rozum, pretože veľmi veľa vecí treba v tomto našom Slovensku zmeniť!

   • Marek Košice

    Ja nestačím žasnúť…. Keby sme vystúpili z EU, tak by sme sa mali ešte horšie, POKIAĽ by sme nepatrili k nikomu, a boli úplne „samostatní“….. Ten mier aký tu máme posledné desaťročia, nemá asi 99% štátov vo svete (čítaš dobre). Kto sa tu bojí vychádzať na ulicu? NIKTO (keď si odmyslíme nejaké dediny preplnené cigánmi, kde žijú aj bieli). Samozrejme EU je odpad, ale ten odpad nás chráni BUĎ PRED NATO, ALEBO PRED SAMÝM SEBOU…… EU z nás urravila „lacné pracovné sily“, rozkradla nás (za pomoci našich vlastizradcov), ZA ODMENU NÁM DALA MIER V KRAJINE…….Bohužiaľ……. Keby sme odišli z EU a nepripojili sa k Rusku (z dažďa pod odkvap…), behom pár nasledujúcich rokov by nás absolútne zničili….Nebrali by na nás ohľad…Ani Brusel, ani USA, ani (ale až v poslednom rade) Rusko…… My nie sme Veľká Británia, že si môžeme dovoliť odísť z EU bez toho, aby nám za to doj*bali krajinu….ZA TREST….Trochu uvažuj… TO JE ROVNAKO, ako keď sa slabá žena (Slovensko) dá do oficiálneho vzťahu s nejakým mafiánom…… Keď od neho odíde (a jemu to nevyhovuje), spraví jej s veľkou pravdepodobnosťou zo života peklo. Aspoň na nejaké obdobie. A stačí rok na to, aby bolo Slovensko zničené namosúrenými USA či Bruselom…. Rok je „nejaké obdobie“…k tomu krátke.

    • Ty si dobre vymyty jedinec. S Bruselom na vecne casy a nikdy inak, vsak?! Ten EU odpat ma naplanovanu nasi likvidaciu a ziadnu ochranu. Zobud sa clovece alebo mlc!

     • Objektívne

      Oni dostali príkaz od vševidiaceho oka, preto to robia. Deje sa to na celom svete, nielen v EU. Je to synchronizované.

     • Israismael

      A nakoniec sama EÚ sa rozpadne a nebude existovať.. A ani moc dlho nebudeme čakať na ten okamih … Pretože to je už pakt aj o zbraniach a vidíme to co robia smerom k Ukrajine.. Žiadna mierová iniciatíva len zbrane, presne tak ako tomu bolo aj s vakcínami, ze to natlačili štátom napriek tomu ze to nebolo absolútne prospešné to očkovanie a naopak bolo škodlivé..

     • Vystúpenie z Rady Európy by znamenalo zbaviť sa slobodomurárskej hypnózy „humanizmus a tolerancia“ – mantry „ľudských práv a demokracie“ – a znamenalo by to opätovné zavedenie trestu smrti – a tak by sme konečne mohli eliminovať aj tú satanistickú, nacistickú a židomarxistickú sebranku v Eu – a potom by sa uvidelo! Konceptuálne – pokiaľ budeme v Rade Európy – tej chazarskej buriny sa ani vystúpením z EU nikdy nezbavíme! Len znovu pripomínam Putinov návrh zákona o vystúpení Ruska z Rady európy, čo nie je len o už neplatení zbytočného členského, keď RE neokázala zabrániť šikane a vraždeniu Rusov na Ukrajine, ale znamená to konceptuálne vysporiadanie sa s vlastizradcami a rozvratníkmi! Stačí na 2 generácie. Bielorusko nie je členom Rady Európy a veľmi účinne likviduje trestami smrti ťažkých zločincov! Chazarský žid a všetci globálni psychopati potrebujú byť nepotrestateľní, a o tom je ten všeobecný – z generácie na generáciu drzejší bordel v naci EU!

      EU je v rukách organizovaných ZLOČINCOV!!! Rada Európy bráni zaťať týmto zmrdom tipec!

     • Marek Košice

      Filoména, prečo nejdeš do väčšej hĺbky? Čítala si vôbec celý môj príspevok (ktorý je písaný vecne, takže by ťa nemohli otráviť abstraktné prirovnania snového charakteru)? Si tak naivná, že si myslíš, že by v roku 2023 nechali Slovensko NEBYŤ VAZALOM Európskej Únie, USA, Ruska… proste aby bolo úplne SAMOSTATNÉ? Ak áno, trpíš ukážkovou naivitou…

     • „Organizácia vznikla 3. augusta 1949, keď vstúpil do platnosti „Štatút Rady Európy“, teda zmluva podpísaná 5. mája 1949, ktorou túto organizáciu založili predstavitelia 10 európskych štátov (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Taliansko, Dánsko, Nórsko a Švédsko) v Londýne.

      Neskôr pristúpili ďalšie štáty prakticky z celej Európy. Slovensko bolo členom v rokoch 1991 – 1992 ako Česko-Slovensko, od 30. júna 1993 ako Slovensko. Rada má 46 členov.

      Rusko sa stalo členom 28. februára 1996.[1] 25. februára 2022 mu bolo kvôli ruskej invázii na Ukrajinu zastavené členstvo v Rade Európy.[2] 15. marca Rusko oznámilo, že z Rady vystupuje, 16. marca 2022 Rada Rusko vylúčila.[1] “

      O čo sme vďaka RE „neprišli“!

      „Rada Európy (po angl. Council of Europe, skratka COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách. “ – Wiki

      ??? Rozdiel medzi MIMOvládnou a MEDZIvládnou hádam „chápete“!

    • Prosím ťa,prestaň už písať tie svoje drísty.Nevidíš že nás EU likviduje ? Ako nás chráni ? Zobuď sa,a vyber ruku z nočníka.

     • Israismael

      No keď vidí takto svet z iného uhla a dosť opačne potom ako môže rozumieť vyšším veciam..Ale púšťa sa do toho a aj do mňa.. Nevadí… To máš s nímtaku paralelu a podobne dnes v TA3 keď bola cigánikova, ktorá vyhlási ze Ukrajina výhra nad Ruskom aj vďaka Slovensku.. Ta Janka, ktorá mala vyše roka problém rozlíšiť vakcinu ci je dobra alebo zlá..ta Janka ktorá by to bola najradsej nacpala každému do tela.. A s úsmevom by to narvala a ešte s pochvalou akí sú Slováci uvedomeli ľudia..

   • yes!

  • Krásne napísané… za mna, dakujem

 6. Akurat ze oni nie su ockovani, takze tam je sto percent ina pricina, preco idu dalej.
  Musia, pojdu az do konca.
  Kedze nemaju riadnu vax, ktoru rvali do ludi, ani nenosia v sebe detegovatelne „zariadenie‘.

 7. Existuje mobilná aplikácia, pomocou ktorej sa dá bez pýtania sa dotyčnej osoby stopercentne zistiť, či je očkovaná (čipovaná) alebo nie. Kamarát robil rozsiahly výzkum a zistil úplnú spoľahlivosť menovanej aplikácie. Krivé odpovede boli odhalené okamžite. Takže očkovanci máte v sebe neznámu známu technológiu. Ak chcete tú technológiu zrušiť, tak sa riadte mojimi minule spomínanými radami.

  • To mna zaujímá & Vladimír +

  • Objektívne

   Špecializované nemocničné zariadenia za milóny US$ môžu vyhodiť keď existuje aplikácia.

  • Ze staršího článku./odkaz na článek dole/
   Oxidy grafenu vytvoří z každého člověka unikátní magnetický čárový kód s nekonečnou entropií kombinací pro celou populaci na planetě
   „Při protažení karty terminálem se z magnetického proužku načtou unikátní data o vaší kartě. Jednotlivá zrnka magnetického materiálu jsou v proužku unikátně seskupena tak, že při protažení proužku čtečkou se získají pokaždé unikátní čísla a data. Pouze tím proužkem teď nebude černý pásek na zadní straně platební karty, ale budete to vy a vaše celé tělo, ve kterém jsou grafenové částice rozmístěny unikátním způsobem a vašim “protažením” skenerem ve dveřích se pokaždé zobrazí vaše unikátní číslo, jenom to vaše. Tato technologie je terminálním nástrojem šelmy pro sledování celé západní populaci. Vezmeš si vakcínu a staneš se permanentním chodícím kódem pro oskenování.“
   https://cz24.news/zcela-nova-sokujici-studie-grafen-v-mrna-injekcich-rozbiji-bunky-nici-mitochondrie-spousti-bezprecedentni-poplach-imunitniho-systemu-zpusobuje-tezke-krevni-srazeniny-zanety-v-organech-poskozuje/

   • Možná se pletu ale materiál tomuhle podobný by mohl být na oděv /vnitřní výplň/ na ochranu před skenery .Možná by lurex mohl fungovat i na odstínění elektromagnetického záření. Jsou i speciální tkaniny ale vyšší ceny .Za socíku byla lurexová látka všude a teď se dívám no nabídka slabá :
    Označení lurex nese chráněná příze ve tvaru stužky vyrobené z hliníkové fólie, oboustranně povrstvené polyesterem. Používá se však také pro tkaniny, jež tuto přízi obsahují. Mezi její další variace patří polyesterové stužky postříkané hliníkovým prachem.
    https://www.mojelatky.cz/Lurexova-satovka-tmava-zlata-d74110.htm

 8. Marek Kosice

  Pre hlupakov, ktori mi nerozumeju…………….
  1. Slovenski v EU a v NATO : Zle nedobre, vyuzivaju nas, ublizuju nam, ale nezbombarduju nas….
  2. Samostatne Slovensko (nepatriace nikde) : Zbombarduju nas, lebo si to mozu dovolit… Oficialnu zamienku na to by si vymysleli a vypracovali ju do dokonalosti…. Realny dovod bombardovania by bol ten, aby sa ine staty neinspirovali „rebelskym“ Slovenskom…
  3. Germanskych a anglosaskych statov sa to netyka…Viete dobre, ze sme AKO SLOVANIA pre EU a NATO odpad….
  4. Kym nezanikne EU, NATO, tak pokial si nas pod kridla neschova RUSKO, je NEMOZNEEEEEEEEEEEEEEEEE opustit EU a NATO….. Preco? PRETOZE NAM TO NEDOVOLIA.
  Comu nerozumiete, naivky??? Fakt musite zit v snoch, v ktorych nejake protesty na namestiach povazujete za kluc k slobode? A mna tu mate za trolla? …

  • Marek Kosice

   5. Musite na to pozerat z pohladu roka 2023….UZ NEMAME NIC „NASE“…. AK ano, uzivilo by to 100 000 ludi a nie 5 milionov…..Keby sa nam podarilo odist z EU a zNATO (a teda by nas uz nemali ako vazalov, ako lacnu pracovnu silu, ako smetny kos), tak by Brusel a NATO urobili VSETKO PRE TO, ABY SME ICH PROSIKALI O TO, ABY NAS VZALI SPÄT…. Pouzili by vsetky prostriedky na to, aby sme nemohli dovazat, a ak, tak len nedostatok vsetkeho, a teda by tu zacaki umierat ludia na hlad, atd, nemali by kde pracovat (stiahli by stadial nadnarodne koncerny, ABY potrestali rebelske Slovensko)….. Nerozumiem vasmu zmyslaniu….Fakt je pre vas NUTNE sebaoj*bavat sa tak, ze ked odideme zo ZLA (EU, NATO), tak to ZLO nam neiblizi viac, nez ked sme pod jeho kridlami? Kto odisiel z EU? VELKA BRITANIA, NIKTO INY….. Krajina, ktorej vladci su mozno aj vladcami sveta…. Toto chcete porovnavat so zaprdenym Slovenskom? Vela stastia, zdravy rozum….

   • Marek Košice

    Ešte doplním (už píšem z PC, vždy, keď používam diakritiku) …. Ak nejaký politik (napríklad slovenský, český, atď) či politická strana má v predvolebných sľuboch OPUSTENIE EU alebo NATO (alebo oboch), tak je len obyčajný POPULISTA…………………..Oni VEĽMI DOBRE VEDIA, že pokiaľ nezanikne EU, NATO, alebo pokiaľ si nás pod krídla nezoberie Rusko (čo by tiež nebola žiadna sláva – veď sa pozrite čo sa tam deje a dialo od začiatku pandémie – to isté ako u nás), tak je NEMOŽNÉ, aby sme od vazalov odišli…….. A mne je až nevýslovne TRÁPNE za vás, čo „fungujete“ jedine vďaka tomu, že veríte tomuto snu a jeho možnosti (vystúpenia z EU, keby sme mali inú vládu)……. To je naivita najhrubšieho zrna……. Presne v takom prípade sa stretávam s ľudskou MALOSŤOU typu „RADŠEJ SLADKÁ LOŽ, NEŽ TRPKÁ PRAVDA“………….. Nechápete, že žiaden slovenský politik, žiadna slovenská politická strana, a dokonca ani 5 miliónov slovákov POKOPE DRžIACICH ZA JEDEN POVRAZ SPOLU SO VŠETKÝMI SLOVENSKÝMI POLITIKMI nemá šancu zariadiť to, aby nás EU a NATO „prepustili“…………

    • Marek Košice

     …Možno napíšete, že som „chorý pesimista“………. Ale to nebude pravda. Ja som len REALISTA. JE TO CELÉ FINGOVANÁ HRA………..Je to zariadené TAK, aby si ľudia patriaci do štátov, ktoré patria pod EU alebo NATO, ľudia nespokojní s členstvom v EU a NATO mysleli, že sú v EU a v NATO LEN PRETO, pretože sa ku kormidlu v ich krajine nedostali politické strany, ktoré by zariadili, aby sa ich krajina od EU či NATO ODPOJILA……….. Je to presne rovnaká hra ako hra typu „Vidíš, máte sa tu zle…..ale to len preto, lebo ste zas zvolili tých nesprávnych…..Vždy volíte tých nesprávnych, bez ohľadu na to, koho ste zvolili (lebo je to dopredu dané, tupci)“…… V zmysle členstva v EU a NATO to znamená „Vidíte, ste v EU a v NATO, aj keď nechcete byť, len preto, pretože ste si zvolili tie ZLÉ politické strany, ktoré vás ako štát/krajinu v EU a v NATO DRŽIA………“……….Ale nech by bol vo vláde KTOKOĽVEK, absolútne NIKOMU by sa nepodarilo nás z EU a z NATO vyšachovať. ANI NIE PRETO, že by prišli o „zaprdené Slovensko“. Ale preto, lebo „zaprdené Slovensko“ by tým ukázalo väčším krajinám, že je tu tá možnosť, že je to REÁLNE, lebo samo Slovensko uniklo z pazúrov EU a NATO, a tak by sa o to začali pokúšať aj ostatné šťáty…………FAKT VÁM NEDOPÍNA, ŽE SI TOTO EU A NATO VEĽMI DOBRE UVEDOMUJÚ??? Oni by nedovolili opustiť EU či NATO ani štátu o 500 tisíc občanoch, ktorí sú len „kozmetickou záležitosťou“ vrámci počtu….Presne z popísaného dôvodu. Už ste to konečne pochopili???

  • Marek-nepodarek a či darek??? Ovcensko ti sochu postaví, tvoj sochor stvrdne od hlavy, alelula džus, Marečku už čuš!

 9. Israismael

  K tebe som chorý psychopat ani len neprehovoril.. za to ty Maroško chorý a sám opustený svetom a zúfalý si si tu dnes ponadaval na všetky dojnice a vemena ..však??.
  Ty si hrozný človek ..tebe bude aj ťažko zomierať a odchádzať z tohto sveta ,len preto že sa sám trestas viac a viac svojou mrzutostou a neuveriteľne zlou energiou …
  Ty vemeno pozemské ..ty trud boží …,najmúdrejšie,, vemeno zo všetkých vemien..a teraz sa pozlosti a nadaj mi ..no pod do toho ty psychopat ,ty princiatko pýchy a zloby ..napriek tomu že si mal možno ťažký život a starosti to ta ešte neoprávňuje každému dávať to tvoje okorenené slovno- posane ,, papaničko #…si hrozný človek s tebou žiť asi nemôže nik ,lebo už sa možno hnusis aj sám sebe ..si vyprosim tvoje urážky o sektrarstve( ty nikdy nebudeš mať to čo je Zdroj všetkého života , nikdy ti to Boh nedoli takým prístupom života )…si vyprosim písať o Kkttoch a pod …nielen ty si tu živý nick a nie si pánom tejto stránky aby si si ju obsadzoval a riadil ľudí v diskuske podľa tvojej filozofie ..Ty musíš komentovat každú každucku jednu tému….Prosim nech sa páči ,komentuj ale nenadávaj ,Neprzni ľudí ..majú ťa plné zuby a asi si to nedopatrením nejak ešte nevšimol …Mám podozrenie že si ty pisajuci predseda všetkých adminov …

  • „ty nikdy nebudeš mať to čo je Zdroj všetkého života“ – naozaj nie som prepetum debile! Ty sebavyvolený sektársky „zdrojový“ psychopat! Čo tu ešte robíš doboha!

   • Israismael

    No ok malo byť zdroj večného života…ale ani to zrejme rozumar bazmeg nepochopí…dobre kašlem na teba ,nereagujem viac… pis si čo chces..

 10. František

  Vakcíny zabili menej ľudí,ako sa predpokladalo.Preto očakávajme ešte väčšiu pandémiu a prísne nariadenie očkovania pod hrozbou odčlenenia od spoločnosti-koncentračné tábory pre neočkovaných-ich vyhladovanie,alebo iná likvidácia a bude sa to zdôvodnovať ích nebezbečenstvom pre očkovaných.
  Ale všetko sa môže zmeniť v okamžiku,keď Rusi budú nútení použiť jadrové zbrane proti UA a NATO.Potom už nebude treba žiadne očkovanie.

Pridajte komentár

*