Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

POZOR: Pesticídy (hlavne tento) spôsobujú neplodnosť u mužov i žien


Print Friendly, PDF & Email

POZOR: Pesticídy (hlavne tento) spôsobujú neplodnosť u mužov i žien

Ľudská plodnosť klesá a najnovšie štúdie naznačujú, že k tomuto znepokojujúcemu trendu, pozorovateľnému u mužov, ako aj u žien, možno významne prispieva bežná strava.

Za zhoršujúcu sa plodnosť opakovane môžu pesticídy a túto hypotézu ešte viac podporuje jedna z najnovších štúdií.

Štúdia, uverejnená v časopise JAMA Internal  Medicine, hodnotila vplyv faktorov, známych svojím vplyvom na reprodukciu, na úspešnosť reprodukcie u 325 žien vo veku 18 až 45 rokov  (priemerný vek bol 35 rokov), ktoré podstúpili oplodnenie in vitro (IVF).

Ako uvádza časopis Time: „Ženy, ktoré sa zúčastnili na štúdii, vyplnili podrobné dotazníky o svojom stravovaní, a tiež o ďalších faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť výsledky IVF, ako boli ich vek, hmotnosť a história tehotenstva a počet živonarodených detí.“

Vystavenie vysokým dávkam pesticídov súvisí so zníženou úspešnosťou IVF

S použitím databázy vlády USA, uvádzajúcej priemerné zvyšky pesticídov v potrave, odhadli vedci na základe stravovacích dotazníkov u všetkých účastníčok mieru ich vystavenia pesticídom.

V priemere zjedli ženy, vystavené vysokým dávkam pesticídov, denne 2,3 porcií ovocia alebo zeleniny, o ktorých je známe, že obsahujú vysoké zvyšky pesticídov.

Tie, ktoré boli v najnižšej štvrtine, zjedli denne menej než 1 porciu plodín s vysokým obsahom pesticídov.

V porovnaní so ženami, ktoré boli vystavené najnižším množstvám pesticídov, mali ženy s najvyššími množstvami o 18 percent nižšiu úspešnosť IVF oplodnenia. Po otehotnení tiež mali o 26 percent nižšiu pravdepodobnosť narodenia živého dieťaťa.

S využitím postupu modelovania vedci odhadujú, že výmena jedinej porcie plodiny s vysokým obsahom pesticídov za plodinu s nízkou dávkou pesticídov za deň môže zvýšiť šance na otehotnenie o 79 percent a šance na narodenie živého dieťaťa o 88 percent.

Smernice pre používanie pesticídov nechránia ľudské zdravie

Hlavný bádateľ Dr. Jorge Chavarro, mimoriadny profesor na Harvardovej Škole verejného zdravia T.H. Chana pre časopis Time povedal:

„Vždy som sa staval skepticky k tomu, že by zvyšky pesticídov v potrave mohli mať akýkoľvek dopad na zdravie. A tak som si myslel, keď sme pred niekoľkými rokmi s touto prácou začali, že nič nenájdeme.

Bol som prekvapený zistením, ako veľmi súvisia so zdravotnými výsledkami. Kupovať organické jablká som teraz ochotnejší, než pred niekoľkými mesiacmi.“

Spoluautor Dr. Yu-Han Chiu, jeho kolega z Katedry výživy na Harvardovej škole verejného zdravia T.H. Chana, dodal:

„Už nejaký čas existovali obavy, že vystavovanie sa nízkym dávkam pesticídov prostredníctvom stravy, ako boli tie, ktoré sme pozorovali v tejto štúdii, môžu mať nepriaznivé zdravotné účinky najmä na citlivú populáciu, ako sú tehotné ženy, ich plod a deti. Naša štúdia poskytuje dôkaz, že táto obava nie je neopodstatnená.“

Ako poznamenal Dr. Philip Landrigan, dekan Fakulty globálneho zdravia a profesor na Icahnovej Lekárskej škole v Mount Sinai, v sprievodnej poznámke: „Pozorovania, vykonané v tejto štúdii, vysielajú varovanie, že náš súčasný bezstarostný postoj k regulácii pesticídov neplní očakávania,“ dodávajúc:

„Nemôžeme si už dovoliť predpokladať neškodnosť nových pesticídov, dokým sa s určitosťou nedokáže, že spôsobujú poškodenie ľudského zdravia.

Musíme prekonať silné námietky priemyslu na výrobu pesticídov, uvedomiť si skryté náklady deregulácie a sprísniť nároky nielen na ich posudzovanie pred uvedením na trh,  ale aj na dohľad nad im vystavenou populáciou po ich uvedení na trh – presne tak, ako to robíme s inou skupinou silných, biologicky účinných molekúl – liekmi.“

Klesá aj percento plodnosti u mužov

Výskum tiež ukazuje, že v posledných desaťročiach dramaticky poklesla aj koncentrácia a kvalita spermií a dôkazy naznačujú, že z toho možno do veľkej miery viniť chemické látky, narušujúce činnosť endokrinnej sústavy.

Existuje síce veľa zdrojov, ale známymi narušovateľmi sú aj pesticídy, vrátane glyfosátu. Podľa prvej z dvoch nedávno publikovaných štúdií, metaanalýzy 185 štúdií a najväčšej svojho druhu, počet spermií celosvetovo poklesol v období rokov 1973 až 2013 o viac než 50 percent a naďalej klesá.

Najvýraznejšie poklesy boli zaznamenané u vzoriek mužov zo Severnej Ameriky, Európy, Austrálie a Nového Zélandu (zo štúdie boli vylúčení muži s podozrením na neplodnosť, napríklad takí, čo navštevovali kliniky pre mimotelové oplodnenie).

Celkovo mali muži v týchto krajinách 52,4-percentný pokles koncentrácie spermií a 59,3-percentný pokles celkového počtu spermií (koncentrácia spermií vynásobená celkovým objemom ejakulátu).

Liečba osteoporózy

V súčasnosti je polovica mužov z najrozvinutejších krajín na pokraji neplodnosti alebo neplodných. Hlavný autor Dr. Hagai Levine, ktorý označil výsledky za „vážne“ a „šokujúce“, sa obáva, že ak bude tento trend pokračovať rovnakým tempom, vyhynutie ľudstva je veľmi reálnou možnosťou.

Štúdia odhaľuje šokujúci nárast hladín glyfosátu

Pri podobných správach uviedli nedávno vedci z Lekárskej fakulty Kalifornskej univerzity v San Diegu, že v posledných desaťročiach dochádza k šokujúcemu nárastu vystavovania glyfosátu a následne aj nárastu jeho hladiny, nachádzanej v ľudskom moči.

Pri tejto štúdii merali vedci úrovne vylučovania glyfosátu a jeho metabolitu kyseliny aminometylfosforitej u 100 účastníkov Štúdie zdravého starnutia z Rancho Bernardo, prebiehajúcej už 23 rokov; zahájená bola roku 1993, rok predtým ako sa v USA zaviedli geneticky upravené (GE) potraviny.

Ako sa dalo čakať, zavedenie geneticky upravených plodín, odolávajúcich účinkom herbicídu RoundUp viedlo k masívnemu nárastu používania prípravku RoundUp, ktorého aktívnou zložkou je glyfosát.

Glyfosát sa stal aj obľúbeným nástrojom na vysúšanie geneticky neupravených obilnín, strukovín a fazule.

Stúpajúce hladiny glyfosátu v moči sú dôvodom na obavy

Presné dôsledky vystavovania ľudského zdravia účinkom glyfosátu sú stále nejasné, iný nedávny výskum však zistil, že každodenné vystavovanie ultranízkym úrovniam glyfosátu po obdobie dvoch rokov viedlo u potkanov k nealkoholickému stukovateniu pečene a hladiny, nájdené v ľudskom moči, boli rádovo stonásobne vyššie než u potkanov v tejto štúdii.

V reakcii na nálezy stúpajúcich hladín glyfosátu v ľudskom moči spoločnosť Monsanto rýchlo vyhlásila, že udávané množstvá „nevyvolávajú zdravotné obavy“ a skutočnosť, že sa chemikália našla v moči, je iba „jeden zo spôsobov, akým sa naše telá zbavujú  zbytočných látok“.

V rozhovore s mimovládnou organizáciou GM Watch vyjadril odlišný názor na túto záležitosť Michael Antoniou z londýnskej King´s College :

„Toto je prvá štúdia, ktorá priebežne sleduje hladiny glyfosátu za obdobie pred a po zavedení geneticky modifikovaných plodín, odolných voči glyfosátu.

Ide však o ďalší príklad ilustrujúci, že veľká väčšina súčasných Američanov má vo svojom moči ľahko zistiteľné hladiny glyfosátu, pohybujúce sa od 0,3 μg/l ako v tejto štúdii, až po desaťnásobne vyššie – 3 alebo viac μg/l  – zistené inými.

Výsledky sú znepokojujúce, lebo pribúdajú dôkazy, ktoré dokazujú, že škodlivé môže byť vystavenie herbicídom na báze glyfosátu aj pod úrovňou smerných bezpečnostných limitov.“

Glyfosát nájdený v materskom mlieku

Pred troma rokmi sa pri vôbec prvom nezávislom testovaní prítomnosti glyfosátu v materskom mlieku amerických žien zistili vysoké hladiny u 30 % vzoriek. Testovanie, ktoré nebolo formálnou vedeckou štúdiou, vykonali organizácie Moms Across America a Sustainable Pulse.

Výsledky však napriek tvrdeniam, ktoré tvrdia opak, silne naznačujú, že glyfosát sa v našom tele časom biologicky ukladá a hromadí.

Jeho hladiny v materskom mlieku boli zistené v množstvách 76 až 166 mikrogramov na liter (μg/l), čo je až 1600-krát viac, než pre jednotlivé pesticídy dovoľuje európska smernica pre pitnú vodu, stále však nedosahuje maximálnu úroveň kontaminácie glyfosátom 700 μg/l , povolenú v USA.

Hladina v USA však bola stanovená americkou Agentúrou pre ochranu životného prostredia (EPA) na základe teraz už absurdného predpokladu, že glyfosát nebude bioakumulatívny.

Ako si skontrolovať svoju hladinu glyfosátu

Pri čoraz väčšom pančovaní, kontaminovaní a genetickom upravovaní potravín rastie exponenciálnou mierou aj potreba ich laboratórneho testovania.

V reakcii na túto potrebu vytvoril Inštitút pre výskum zdravia (HRL Labs) dva testy na glyfosát pre verejnosť – súpravu na testovanie vody a súpravu na testovanie environmentálnej záťaže.

Ten druhý je testom moču, ktorý vám povie, koľko glyfosátu máte vo svojom systéme, čo vám môže poskytnúť dobrú predstavu o čistote vašej stravy. Keď máte vysokú úroveň glyfosátu, tak je možné, že ste boli vystavení aj mnohým ďalším agrochemikáliám.

Ja som si test environmentálnej záťaže dal urobiť už dávnejšie a hladinu glyfosátu som mal pod prahom zistiteľnosti, ktorý je 0,04 μg/l, zrejme preto, že konzumujem hlavne organické a doma vypestované potraviny a toxínov, s ktorými môžem prichádzať do kontaktu, sa zbavujem cvičením a pravidelným používaním sauny.

Spoločnosť HRL Labs zatiaľ analyzovala vyše 1200 vzoriek moču. Testovanie sa vykonáva v rámci výskumného projektu, ktorý poskytne cenné informácie o prítomnosti glyfosátu v strave.

Takisto pomôže zodpovedať otázky, ako na vystavenie ľudí agrochemikáliám vplýva životný štýl a poloha. Uvádzam niekoľko doterajších zistení:

  • Istú hladinu glyfosátu malo vo svojom systéme 76 percent testovaných ľudí
  • Muži majú obvykle vyššie hladiny než ženy
  • Ľudia, ktorí pravidelne konzumujú ovos, majú vo svojom systéme dvakrát viac glyfosátu než ľudia, ktorí tak nerobia (zrejme preto, že ovos sa pred žatvou vysušuje glyfosátom)
  • Ľudia, ktorí pravidelne konzumujú organické potraviny, majú o 80 percent nižšiu hladinu glyfosátu než tí, ktoré organické potraviny jedia len zriedka. To naznačuje, že organické potraviny sú bezpečnejšou voľbou.

Taktiež ľudia, ktorí jedia päť či viac porcií zeleniny za deň, majú hladiny glyfosátu o 50 percent nižšie než tí, ktorí zeleniny nejedia menej.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zdroj: Dr. Mercola, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Dobry den. Tomu nerozumim.glyfosaty jsou v potravinach, pestovanych v pude, ňapr.ovsu. Naproti tomu doporucujete jist hodne zeleniny.. Vzdyt ta se taky pestuje v pude a taky postrikuje….

    • Pěkný den, naprosto s Vámi Leopold says souhlasím, velice nesrozumitelný článek.

    • V živočíchoch dochádza ku kumulácii toxínov. Je to podobné, ako keď sa ortuť kumuluje najviac nie v morských riasách, ale v mäsožravých rybách, ktoré jedia iné ryby, ktoré jedia tie riasy.

Pridajte komentár

*