Nová štúdia zistila, že chemoterapia spôsobuje „bunkový kanibalizmus“ a smrť


Print Friendly, PDF & Email

Nová štúdia zistila, že chemoterapia spôsobuje „bunkový kanibalizmus“ a smrť

(Sean Adl-Tabatabai, The People’s Voice) Nová recenzovaná štúdia zistila, že chemoterapia spôsobuje rozšírený „bunkový kanibalizmus“ a následnú smrť u pacientov s rakovinou.

Carlo Maley a jeho kolegovia z Arizonskej štátnej univerzity opísali bunkové fenomén, pri ktorom jedna bunka pohltí a úplne zničí druhú bunku.

Kľúčové zistenia štúdie o vysoko rozšírenom „bunkovom kanibalizme“ a súvisiacich javoch sú nasledovné:

1. Nerakovinové roly

Na rozdiel od predchádzajúceho presvedčenia, že medzibunkové interakcie sú primárne rakovinové vyznačujúce sa sebeckým správaním, štúdia naznačuje, že tieto interakcie zohrávajú kľúčovú úlohu pri normálnom vývoji, homeostáze a reakcii na stres v rôznych organizmoch.

2. Evolučný význam

Tieto javy sú hlboko zakorenené v našej genetickej výbave a majú evolučný význam. Štúdia identifikovala staroveké gény spojené s medzibunkovýmiinterakciami, ktoré vznikli pred viac ako 2 miliardami rokov, čo predchádzalo hlavným prechodom na komplexnú mnohobunkovosť.

3. Rôzne funkcie

Medzibunkové interakcie okrem zabíjania konkurentov slúžia viacerým ďalším funkciám – môžu siahať od sebeckých činov, kde jedna bunka zabíja a konzumuje druhú, až po kooperatívne interakcie, kde obe bunky prežívajú a potenciálne vytvárajú nové hybridné bunky.

4. Dôsledky liečby rakoviny

Štúdia spochybňuje prístup zacielenia sa medzibunkové interakcie pri terapiách na liečbu rakoviny (ako je chemoterapia) s tvrdením, že tieto javy nie sú jedinečné pre rakovinu, ale sú prirodzenou súčasťou bunkového správania.

5. Nové cesty výskumu

Zistenia otvárajú nové cesty pre výskum v evolučnej biológii, onkológii a regeneratívnej medicíne a podporujú prehodnotenie základných konceptov bunkovej spolupráce, konkurencie a mnohobunkovosti.

6. Komplexný prehľad

Výskum zahŕňal preskúmanie viac ako 500 článkov a katalogizáciu rôznych foriem medzibunkových javov pozorovaných v 16 rôznych taxonomických skupinách, pričom ich klasifikoval na základe výsledkov príbuznosti a interakcie.

Portál Msn.com uvádza:

Zistenia štúdie spochybňujú všeobecnú predstavu, že medzibunkové interakcie sú do značnej miery obmedzené na rakovinové bunky. Skôr sa zdá, že tieto udalosti sú bežné pre rôzne organizmy, od jednobunkových améb až po zložité mnohobunkové zvieratá.

Široký výskyt takýchto interakcií v nerakovinových bunkách naznačuje, že tieto medzibunkové vzťahy nie sú vo svojej podstate „sebecké“, respektíve nevykazujú „rakovinové“ správanie. Výskumníci skôr navrhujú, že tieto interakcie môžu hrať rozhodujúcu úlohu v normálnom vývoji, homeostáze a stresovej reakcii v širokom spektre organizmov.

Štúdia tvrdí, že by sa malo upustiť od cielenia na medzibunkové javy ako prístupu k liečbe rakoviny, pretože tieto javy nie sú jedinečné pre malignitu.

Na základe demonštrovania výskytu týchto javov v širokej škále životných foriem a tým, že sú hlboko zakorenené v našej genetickej výbave, výskum nás vyzýva, aby sme prehodnotili základné koncepty bunkovej spolupráce, konkurencie a zložitej povahy mnohobunkovosti.

Štúdia tiež otvára nové možnosti výskumu v evolučnej biológii, onkológii a regeneratívnej medicíne.

Výskum publikovaný v časopise Scientific Reports je prvým, ktorý systematicky skúma fenomén medzibunkových vzťahov naprieč stromom života. Zistenia skupiny by mohli pomôcť predefinovať chápanie bunkového správania a jeho dôsledkov pre mnohobunkovosť, rakovinu a evolučnú cestu života samotného.

„Začali sme sa venovať tejto práci, pretože sme zistili, že bunky nesúťažia len o zdroje, kedy sa aktívne navzájom zabíjajú a požierajú,“ hovorí Maley.

„To je fascinujúci aspekt ekológie rakovinových buniek. Ale ďalší výskum odhalil, že tieto javy sa dejú aj v normálnych bunkách a niekedy ani jedna bunka nezomrie, čo vedie k úplne novému typu hybridnej bunky.“

Stop Candida

Maley je výskumným pracovníkom Centra biodizajnu pre biopočítače, bezpečnosť a spoločnosť, profesorom na Fakulte prírodných vied na ASU a riaditeľom Arizonského centra pre evolúciu rakoviny.

Štúdia bola vykonaná v spolupráci s prvou autorkou Stefaniou E. Kapsetakiovou, výskumníčkou na Tuftsovej univerzite a Luisom Cisnerosom, výskumníkom na Mayo Clinic.

Od sebeckých po kooperatívne bunkové interakcie

Medzibunkové interakcie boli dlho pozorované, ale zostali nedostatočne pochopené, najmä mimo kontextu imunitných reakcií alebo rakoviny.

Staroveké gény zodpovedné za správanie sa medzi bunkami pochádzajú z obdobia pred viac ako 2 miliardami rokov, čo naznačuje, že tieto javy zohrávajú v živých organizmoch dôležitú – aj keď ešte len neurčenú – úlohu.

Pochopenie rôznych medzibunkových funkcií, a to ako v normálnej fyziológii, tak aj počas choroby, je dôležité pre vývoj účinnejších terapií na liečbu rakoviny.

Prehľad predošlého výskumu sa zameral na výskyt, genetický základ a evolučnú históriu medzibunkových javov a objasnenie správania, ktoré sa kedysi považovalo za anomáliu. Výskumníci preskúmali viac ako 500 vedeckých článkov, aby katalogizovali rôzne formy medzibunkových javov pozorované na strome života.

Prehľad opísal 16 rôznych taxonomických skupín. Medzibunkové interakcie boli klasifikované do šiestich odlišných kategórií na základe stupňa príbuznosti medzi hostiteľskými a predátorskými bunkami, ako aj výsledku interakcie (či jedna alebo obe bunky prežili).

V štúdii je zdôraznené spektrum interakcií od úplne sebeckých činov, kde jedna bunka zabíja a konzumuje druhú, až po kooperatívnejšie interakcie, kde obe bunky zostávajú nažive.

Napríklad, výskumníci našli dôkazy o „heterošpecifickom zabíjaní“, kde bunka pohltí a zabíja bunku iného druhu v širokom spektre od jednobunkových až po mnohobunkové organizmy. Na rozdiel od toho „konšpecifické zabíjanie“, keď bunka konzumuje inú bunku toho istého druhu, bolo menej bežné, pozorované iba v troch zo siedmich hlavných skúmaných taxonomických skupín.

Obligátne mnohobunkové organizmy sú tie, ktoré musia existovať v mnohobunkovej forme počas celého svojho životného cyklu. Nemôžu prežiť ani fungovať ako samostatné bunky. Príklady zahŕňajú väčšinu zvierat a rastlín.

Fakultatívne mnohobunkové organizmy sú organizmy, ktoré môžu existovať buď ako jednotlivé bunky, alebo v mnohobunkovej forme, v závislosti od podmienok prostredia. Napríklad určité typy rias môžu v niektorých podmienkach žiť ako jednotlivé bunky, ale v iných tvoria mnohobunkové kolónie.

Tím tiež zdokumentoval prípady medzibunkových interakcií, kde hostiteľské aj predátorské bunky zostali po interakcii nažive, čo naznačuje, že tieto interakcie môžu slúžiť dôležitým biologickým funkciám nad rámec zabíjania konkurentov.

„Naša kategorizácia medzibunkových interakcií naprieč stromom života je dôležitá pre lepšie pochopenie vývoja a mechanizmu týchto javov,“ hovorí Kapsetaki.

„Prečo a ako presne k nim dochádza? Toto je otázka, ktorá si vyžaduje ďalšie skúmanie naprieč miliónmi živých organizmov vrátane organizmov, kde sa medzibunkové interakcie možno ešte nehľadali.“

Staroveké gény

Vedci okrem katalogizácie rôznych správaní buniek skúmali aj evolučný pôvod génov zapojených do týchto procesov. Prekvapivo zistili, že mnohé z kľúčových génov sa objavili dlho pred vývojom obligátnej mnohobunkovosti.

„Keď sa pozrieme na gény spojené so známymi medzibunkovými mechanizmami u živočíšnych druhov, ktoré sa už veľmi dávno líšili od ľudskej línie, ukázalo sa, že ľudské ortológy (gény, ktoré sa vyvinuli zo spoločného rodového génu) sú zvyčajne spojené s normálnymi funkciami mnohobunkovosti, ako je imunitný dohľad,“ hovorí Cisneros.

Celkovo bolo identifikovaných 38 génov spojených s medzibunkovými interakciami a 14 z nich vzniklo pred viac ako 2,2 miliardami rokov, teda pred spoločným predkom niektorých fakultatívne mnohobunkových organizmov. To naznačuje, že molekulárny mechanizmus pre bunkový kanibalizmus sa vyvinul pred hlavnými prechodmi na komplexnú mnohobunkovosť.

Staroveké gény identifikované v štúdii sa podieľajú na rôznych bunkových procesoch vrátane adhézie bunka-bunka, fagocytózy (pohltenia), intracelulárneho zabíjania patogénov a regulácie energetického metabolizmu.

Táto rozmanitosť funkcií naznačuje, že medzibunkové interakcie pravdepodobne zohrávali dôležitú úlohu aj v jednobunkových a jednoduchých mnohobunkových organizmoch ešte pred vznikom komplexného mnohobunkového života.

Liečba osteoporózy

Autor: Sean Adl-Tabatabai, Zdroj: thepeoplesvoice.tv, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Kvízová otázka za 100 bodov! Čo bude na jeseň či v zime v EU? Vojna alebo vtáčia chrípka, pardon chorobaX debila GaťeS-a? Britské hyeny v tom už majú zrejme jasno !
  https://cz24.news/prozrazen-skutecny-duvod-britskych-predcasnych-voleb-sunak-nechce-byt-premierem-v-dobe-propuknuti-velke-valky/ Takže?!

 2. Prečo česká vláda/ Fiala (ODS) v spolupráci s českým prezidentom P.Pavlom nechali previezť české korunovačné klenoty do Nemecka a iné témy – napríklad výhľady pre Česko a Slovensko – dve možnosti – buď Globalistické mierové Intermárium s postupným pomalým vymazaním našich národov alebo totálne zničenie Európy vojnou vo vojne proti Rusku do posledného východoeurópana podľa plánu USA, ktoré chcú prečkať vojnu za oceánom….a iné.
  Docela husté..

  6. díl – Z Čech až … do Barnaulu! – V.V.PJAKIN speciálně (ale nejen) pro české a slovenské publikum – ČESKÝ DABING

  https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4/VV_Pjakin_13_05_2024_dabing_Yveta:d

  alebo

  V.V. Pjakin – Odpovědi pro ČS diváky 13.5.2024, Titulky CZ vložené ve videu

  https://rumble.com/v4x5oqr-v.v.-pjakin-odpovdi-pro-s-divky-13.5.2024-titulky-cz.

 3. Pořád probíhají silné geomagnetické bouře.Dokonce existují předpovědi,že rok 25 bude v tomto ohledu kritický . Nemůže být takový silný impuls také spouštěčem větší aktivity účinků vakcínek ?Nebo to budou tito jedinci hůře snášet.?
  https://m.youtube.com/watch?v=aNygHDlRC7Y&t=245s

 4. Obhajca pravdy

  Mňa dosť často udivuje , že vedci skúmajú niečo , čo by vlastne ani skúmať nemuseli.
  Je predsa evidentné , že bunky v prvom rade spolupracujú a k nejakým ich „nepriateľským“ stretom dochádza až vtedy , keď si to rovnováha v tele vyžaduje .
  Ak by nebolo tomu tak , asi by sme dlho neprežili .
  Samozrejme skúmanie toho , ako sa to asi deje , má zmysel . Ale zase by nemalo byť prvoradým cieľom , aby to slúžilo vývoju nových liekov . Tieto poznatky by mali slúžiť v prvom rade poznaniu , ako si zachovávať zdravie a liečiť sa čo najprirodze- nejším spôsobom , ak je to možné , tak bez liekov …

  Vo všeobecnosti si lekári ťažko priznávajú a niektorí si to ani neuvedomujú , že telo
  sa lieči (vylieči) vždy samo ! Len mu to treba dovoliť a ak je to už nutné , tak mu pri
  tom pomáhať , samozrejme čo najvhodnejším spôsobom .
  Vynikajúci nemecký lekár Dr. Kuklinski hovorí napríklad , že chronické choroby net-
  reba liečiť vôbec s liekmi a že tieto treba nasadiť len v prípade akútneho vážneho
  ohrozenia zdravia a života . A on tak aj svojich pacientov lieči . Napísal o tom ob –
  siahlu knihu s názvom „Mitochondrien“ .

  • současné vědě jde o to, aby lidské tělo poškodila co nejvíce a lidi byli závislí na farma průmyslu….

  • Čínska a Indická medicína, poprípade Paracelsovo, alebo Egyptské poznanie je tu nieľko tisíc rokov. A západná medicína ? Do určitej miery na čo to funguje.

   MUDr. Jozef Jonáš už za socíku napísal skvelú knihu : Krížovky života. A to je taká studnica poznania a pochopenia, že až. Pokiaľ človek „vie správne žiť“, tak ani choroby a ani úrazy nie sú v jeho živote potrebné. Všetko sú to signálky, že niečo nerobíme vhodne a správne+nejaká tá „karmička“.

   Ale každý nech si verí, čomu chce, fantázií sa medze nekladú.

   A to, že bunky sa dokonale recyklujú, akčnou rečou „vedátorov-Jožkov Mrkvičkov-Spáčov“ kanibalizujú, nakoľko takými sprostosťami upútajú iba určitý druh obecenstva, sme si už niektorí zvykli. Paraziti sa snažia obhájiť svoju zbytočnosť vždy nejako, aby ich dav živil aj naďalej.

   Dokedy tu teda bude parazitický systém ? Dokým bude mať z čoho žiť. A kto ho živí. Hostiteľ. Preto je potrebné, aby bol hostiteľ sprostý jak poleno…A čo vidíme aj historicky stále do kolečka dokola ?

   Treba upgradovať operačný systém neustále a starať sa o hárdver ( ľudské hmotné telo ako nástroj na poznávanie ) náležite v rámci normálnosti. Ešte stále sú skvelé podmienky aj tu u nás na SK aj inde na svete, ale nie všade.

   A zmenia sa…a budeme velice prekvapkaní ! Tu v hmote.

   • Upútavka na kanibalizmus a evolučnú teóriu jasne dáva najavo bezcennosť tohto článku. Strata času to čítať.

   • Seneca,
    len v krátkosti zareagujem na Tvoj koment vyššie.

    „Človek je nepochybne najzaumavejší tupec, ktorého si môžeme predstaviť. I z tých najrozmanitejších faktov,
    dokáže vyvodiť naprosto nesprávne závery“! – Mark Twain

    Na vysvetlenie k redakčnému medicínskemu článku:

    Život nám ponúka mnoho faktov. Kto však posúdi správnosť človečenských záverov?
    Čínski lekári kedysi nevideli orgány oddelene, ale vytvorili zložitý komplex vzťahov medzi jednotlivými orgánmi, tkanivami, kĺbmi, dutinami..

    Podľa ich určenia – porucha na jednom mieste organizmu – môže byť spôsobená veľmi vzdialenou príčinou. K jej odstráneniu je potrebné liečiť celkom iný orgán, ako sa na prvý pohľad ponúka. Organizmus chráni svoje dôležité orgány. Ochrana sa deje zložitými Vzťahmi a Cestami v bludisku živého tkaniva. A tieto vzťahy – súčasná západná medicína – NEPOZNÁ!

    Pre Začiatok by postačovalo, keď si uvedomíme vzájomnú previazanosť všetkých prejavov i orgánov svojho tela.

    Profesor Wilkins (nositeľ NC) túto myšlienku vyjadril veľmi múdro:

    „ Sme zvyknutí uvažovať v rovine separátnych konponentov, redukcionalisticky. Všetky problémy chceme usadiť vo vnútri pevných hraníc a rozdeliť na samostatné časti…

    Je potrebné pozerať sa na Vesmír ako na gigantický Organizmus, ktorého všetky časti existujú vo vzájomnej súvislosti a nie ho vnímať ako hodinový stroj, ktorý sa dá rozobrať na jednotlivé súčiastky, ktoré potom skúmame.“ (ergo – ako Hore, tak i Dole..)

    Josef Jonáš – z knihy: Krížovka Života, str. 30 a 34.

    P.S: seneca, vďaka za Tvoj dnešný Apel na túto knihu.
    Ja ju mám kúpenú ešte vo vydaní z r. 1990 a cítim, že sa k nej potrebujem po rokoch znovu duchovne i mentálne vrátiť a absorbovať z nej tú starú orientálnu MÚDROSŤ, (privátne) aplikovateľnú i v rámci súčasnej – patologicko-západnej medicíny.

    • Ajša

     Ďakujem za spätnú väzbu. Máme v našom okruhu „bádateľov“, čo sa s času na čas stretávame, aj takých, ne-lekárov, čo to študovali priamo v Číne a to sú ďalšie skvelé kúsočky do mozajky poznania.

 5. „Akákoľvek asociácia s Infovojnou už nie je bezpečná, pretože pán Lichtner sa včera otvorene priznal, že on nemá problém udávať diskutujúcich, ktorí napíšu komentáre s nežiadúcim obsahom – z pohľadu policajných zložiek.“
  „Norbert Lichtner: “Ja som povedal jednu vec, že je to na diskusiu toto či vypnúť alebo nevypnúť (internetové diskusie). Na druhej strane my vyhadzujeme tie komenty, ktoré teda tam si ľudia nadávajú väčšinou. Ale ak niekto nájde niečo u nás v diskusii, čo je teda protizákonné a polícia bude žiadať informácie – my tie IPčky veľmi radi poskytneme.”
  (Zdroj: Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 17.5.2024, začiatok 122:25, verzia bez hudby) (https://www.infovojna.bz/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-1752024?m=1)

  • Všimol som si aj na iných stránkach že zbesilo mažú registrácie a komentáre za prkotiny. Deje sa asi veľký drzý podvod.

   • Zvyk je železná košeľa.
    Starého psa novým kúskom nenaučíš.
    Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja …..
    Z núdze cnosť. (aj to len nachvíľku)

    Zlodej kričal, chytajte zlodeja, a tak je to stále dokolečka.
    Toľko toho na seba vedia, že nemôžu nič poriešiť.

    Ale “ Božie mlyny melú“, pomaly ale isto.

    Raz každý zistí a pochopí, že peniaze, moc a svetská sláva je jak poľná tráva !
    S Pravdou najďalej zájdeš…
    A minulosť dobehne každého z nás ! Tú už nezmeníme…

    Môžeme ale meniť prítomnosť. Kto sa ako rozhodne, podľa svojej slobodnej vôle.

    Nádherne vymyslené.

  • Mne ten Lichtner posledné mesiace pripadá akoby už dokonca sabotoval prejavy hosťov tým, že ich všemožne zhovaďuje a zosmiešňuje. Tu už nejde o nejakú dôstojnosť – tú v prípade Lichtnera vzal čert ale k hosťom sa pomerne často chová jak nejakým malým deckám, ktoré treba stále nejak a niekam usmerňovať. Nerobí to stále ale dosť často na to, že si hovorí alternatíva, kde chodia tí ktorých nechcú inde pustiť/vypočuť.
   Občas trefí klinec po hlavičke to musím uznať ale už by potreboval nejakú zmenu lebo tá jeho ponorková nemoc alternatíve začína škodiť.

 6. Nejvyšší soud OSN nařídil Izraeli okamžitě zastavit ofenzívu v Rafáhu

  https://aktax.cz/nejvyssi-soud-osn-naridil-izraeli-okamzite-zastavit-ofenzivu-v-rafahu/

 7. Orbán: NATO se připravuje na válku s Ruskem

  https://aktax.cz/orban-nato-se-pripravuje-na-valku-s-ruskem/

 8. Trošku od veci:

  Už o pár dní – 3. Júna 2024, sa uskutoční pomerne vzácna vesmírna udalosť. Jedná sa o „Prehliadku planét“, počas ktorej sa šesť planét Slnečnej sústavy (Saturn-Neptún- Mars- Urán- Jupiter- Mercúr) zoradí do jednej priamky.

  „Divadelná Prehliadka “ sa uskutoční na severnej pologuli a bude ju (Pozn.: zrejme špeciálnym ďalekohľadom) vidieť krátko pred východom Slnka.

  https://politikus.info/events/161318-3-iyunya-sostoitsya-parad-planet.html

  P.S: Israismael, si spomínal, že si sa venoval štúdiu astrológie.. Môžeš nám, prosím – povedať (ak budeš mať vôľu..), čo to znamená z astrologického i duchovného aspektu?

  Nemôžu tie energetické tlaky Svetla, o ktorých píšeš niekde v odpovedi na môj koment, súvisieť v t.č. i s planetárnymi Zmenami a „neštandartnými“ Pohybmi v našej Slnečnej sústave ?

  Lebo – heslo: Všetko so všetkým súvisí (a to nielen z pozemského aspektu..)

  Vďaka!

  • Israismael

   Ajša ! Taketo zoradenie do jednej línie je veľmi špecifické len pre našu perspektívu zo Zeme. Planéty v podstate nie sú zarovnané, všetky sú rozmiestnené po celej slnečnej sústave, ale len z našej perspektívy sa raz za čas na oblohe priblížia k sebe natoľko, že ich môžeme vidieť hneď niekoľko ‚naraz‘ akoby v jednej línii pri pohľadu zo zeme ..
   Z duchovného hľadiska to nemá zásadný vplyv na človeka ,pokiaľ sa to týka nejakého,, zarovnania“ ..
   Planéty duchovne a pozemsky vplývajú na človeka a pôsobia tak ,že skutočne majú vplyv na ľudí ,lebo vyžarujú v určitom kladnom alebo negatívnom vyžarovani smerom na Zem, ale zároveň
   tvoria akesi prieplavy alebo,, kanáliky“ pre žiarenie prichádzajúce k človeku z kozmickeho priestoru cez jednotlivé súhvezdia ( je to myslené obrazne tie kanáliky =pre pochopenie)..Čiže keď sú napr dve planéty v nejakom stupni od seba,a z pohľadu od Zeme ,napr v 90 stupňovom uhle= je to nepriaznivé vyžarovanie ,no tak to žiarenie je špatné ,zlovestne a zasahuje podľa Božieho Zákona Spätného Navratenia energie (čiže ľudovo podľa karmy)každého človeka ,ktorý sučastne vyžaruje zo seba podobne energie ako je žiarenie planet v tom ktorom čase ( a to sú prakticky potom depky u ľudí ,ktoré môžu trvať dovtedy pokiaľ bude vyžarovanie hviezd trvať v určenom čase ,napr aj pol roka pri planétach ako je Pluto či Neptun) ..Čiže keď sa planéty pri svojich obehoch okolo slnka dostanú od seba na viac ako je tých spomínaných 90stupnov ale aspoň o 7 stupňov naviac ,čiže na 97 stupňov od seba ,tak ich žiarenie prestane interaktívne pôsobiť a tým aj prestanú vplývať na človeka na Zemi ,a prestanú potom aj depky a pod ..U ľudí ktorí majú v Tom čase iný druh vyžarovania z aury ,či z odu alebo venca žiarenia tela ,ako je to negatívne interaktívne vyžarovanie dvoch planet spod uhla 90 stupňov , tak toto žiarenie hviezd na nich nijak nevplýva alebo iba veľmi málo ovplyvňuje ..
   Keď sú napr dve hviezdy(planéty) od seba 120st ,tak takéto vyžarovanie je pozitívne a aj duchovne pôsobiace na ľudí (samozrejme na tých ktorí sú otvorení duchovnu)..Pozemsky to v podstate značí ,že dve planéty napr Venuša a Jupiter žiaria pod uhlom 120 stupňov (dajme tomu že cca mesiac v takých energiách vo vzájomnej interakcii) ,že ľudia dostávajú pozitívny prídel energie zo žiarenia planet a na určitý čas si môžu oddýchnuť od vplyvov negatívnych žiarení ..
   Na výpočet aspektov planet slúžia tzv astrologicke tabuľky ale teraz sú už bežne softvéry pre astrologov kde je to už automaticky vypočítané podľa dni a ďaleko dopredu ..Ja mám napr softvér,kde je postavenie planét vypočítané až do roku 4000 ,ale dá sa ním dostať až na letopočet 3999 pred Kristom a s úplnou presnosťou ..

   • Israismael

    A ešte doplním to najpodstatnejšie ..To ,že na Zem teraz prúdi absolútne zosilnujuci tlak vysokého duchovného SVETLA , a v podstate ide o tú Najvyššiu energiu ,tak toto je už samostatná kapitola ..Toto je totiž súčasť Božieho súdu nad ľudstvom,jeho posledna fáza , kde pod tlakom týchto energií musí padnúť každé temno na tejto Zemi a je úplne jedno či to bude jednotlivec ,či inštitúcia ,či štáty,krajiny a pod (času na vývoj na Zemi bolo dosť =6tisic rokov ).A toto božie Svetlo sa podľa mojich informácií nachádza už na hranici hrubohmotnosti a teda na hranici planéty ..Preto teraz vidieť u temných paniku a robía všelijaké opatrenia ,tieňovanie Zeme a pod ,len aby zabrzdili prílev SVETLA a ešte nejaký ten čas prežili …Márnost nad márnost..

    • By som povedal, že Temno a jeho energetický vplyv povedzme na zjednodušene na oblohu a na to ako ju vnímame po celé stáročia je dosť podstatná záležitosť. Tie chemtrails to už je len taká posledná scéna z posledných. A teraz to dám naruby a napíšem jak to myslím – príchodom Syna človeka v oblakoch sa ľudstvu ukáže kontrast toho čo mali vidieť a vnímať pohľadom na oblohu/nebo a súvis Zeme ako živého celku Stvorenia a toho čo pri pohľade na nebo vidia a vnímajú/cítia dnes. A v podstate to nemusí byť ani príchod človeka aby to uvideli ale tá udalosť by mala byť tým, ktorá to najviac ukáže – že Stvorenie je živé a všade v ňom je organizovaný Život, ktorý sme prestali vidieť a vnímať…a že mnohé otázky týkajúce sa záhad a poznania čo nás ako ľudstvo ešte čaká sú len bludnom a podvrhom vznknutým z duchovnej slepoty…

     • Israismael

      Áno Achnaton temno má rozhodne veľký vplyv na človeka a hlavne teda sám Lucifer ako Antikrist vo svojej vlastnej podstate vplýva na rozum človeka ….a tento ľudský pozemský rozum mu slúži ako nástroj ..človek sa vyvíja milióny rokov ale pred šestisic rokmi prišla nová fáza vývoja člo-vek(a),ktorá pomaly končí ( a sú mnohé náznaky že to môže byť rok 2025 ako rok ukončenia 6.tis rokov) a musí prísť odpočet Bohu = Súd nad ľudstvom .
      Nakoniec ľudia si to môžu prečítať sami ,že ako je to s ovplyvňovaním predného mozgu človeka a tým pádom rozumu ako nástroja pre temno a ako takto pôsobí tisícročia Lucifer na ľudstvo :
      https://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-090.php

    • Israismael,
     aby som nezabudla poďakovať za Tvoju spätnú väzbu, tak aspoň pár veršov k Tvojmu komentu vyššie..

     „Komu ľútosť tvoja pomôže v utrpení,
     keď človek v srdci svojom sa nezmení?
     Ľudstvo upadlo, uväznilo sa tak v hmote,
     že záchranu odmieta a ostáva v temnote.

     Nestačí nám vidieť cudziu biedu vo svete,
     v tom našom živote, všetky rozkoše užiť si chcete,
     aby ste precitli z hlbokého spánku ducha,
     lebo temná duša človeka je slepá i hluchá.

     Koná sa triedenie, temný kúkoľ od pšenice,
     neskryje sa nik pred ním do žiadnej pivnice,
     Syn Človeka v tom Súde každého objaví,
     stav temnej duše zo Zeme každého odplaví.“

     Ešte raz – vďaka za pochopenie!

     • Israismael

      Ďakujem Ajša.. pekne si to dala do veršov ..Tak je veru pravda ,že ľudstvo naozaj bojuje s temnotou tohto sveta a je to smutný príbeh ,ktorý trvá priliž dlho (tisícročia)…Zmena príde príchodom Syna Človeka a v Tom okamihu nastane nové milenium,nový svet ,tzv tisícročná ríša mieru a spravodlivosti bez temna má Zemi ..To sú tie energie ktoré prichádzajú na Zem a to je ten príchod v oblakoch ako je písané v biblii a ľudia tomu nerozumejú ….Miliarda ,veľká miliarda ľudí čaká Ježiša ..No Syn Človeka nie je Ježiš ,pretože oN povedal pred ukrižovaním , že ľudské oko ho už viac neuvidí ..Inak biblia spodobnila Syna (pre) Človeka s Ježišom ..Vytvorila z dvoch božích Synov jednu osobu a v tom vznikol omyl,ktorý pretrváva dodnes ..Predsa ľudia vedia že Boh je trojica a má dvoch Synov božích ..Boží syn Ježiš a Boží Syn Inanuel =Duch svätý ..Jeden je Láska a aj vyžaruje energie lásky do kozmu a vesmíru , a druhý je Spravodlivosť , čo je tiež druh vyžarovania spojeny so zákonom karmy ..A táto Spravodlivosť bude súdiť ..On je ten Syn Človeka Imanuel ,ktorý je spomínaný aj prorokom Izajašom,ešte v Starom zákone …

Pridajte komentár

*