Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Môžu 5G siete blokovať okysličenie krvi a tým zvyšovať úmrtnosť na COVID-19?


Print Friendly, PDF & Email

Môžu 5G siete blokovať okysličenie krvi a tým zvyšovať úmrtnosť na COVID-19?

Je možné za úmrtia na koronavírus čiastočne viniť technológiu 5G sietí? Môže 5G spôsobovať, že krv, obiehajúca vo vašom tele, nie je schopná niesť kyslík?

Ohľadom kritickej starostlivosti o pacientov s koronavírusom je obzvlášť desivé to, že netrpia „vírusovým zápalom pľúc“, ale skôr neschopnosťou absorbovať z krvi kyslík alebo ho ňou prenášať.

Desivé zistenia lekára z New Yorku

Potvrdil to lekár z jednotky intenzívnej starostlivosti v New York City Cameron Kyle-Sidell, ktorý uverejnil niekoľko videí, podrobne opisujúcich, že koronavírus nie je nejaký druh vírusového zápalu pľúc.

„Liečime nesprávne ochorenie,“ hovorí. A umelá pľúcna ventilácia poškodzuje pľúca pacientov (nedávno sme o tom priniesli tento článok).

Ako ďalej vysvetľuje:

„Ochorenie pľúc COVID-19, ako to ja vidím, nie je zápal pľúc a nemalo by sa tak liečiť. Skôr sa zdá, že ide o nejaký druh vírusom vyvolaného ochorenia, ktoré najviac zo všetkého pripomína chorobu z vysokých nadmorských výšok.

Je to ako keby desaťtisíce mojich newyorských spoluobčanov boli v lietadle vo výške 9000 metrov a v kabíne pomaly klesal tlak. Týmto pacientom začína pomaly dochádzať kyslík.

Pozrite si jeho video, v ktorom vysvetľuje, že pacienti zomierajú na nedostatok kyslíka, nie na nakazenie pľúc vírusovým zápalom pľúc:

Tento lekár objasňuje, že fakt, že pacienti s koronavírusom zomierajú na nedostatok kyslíka, nie je klasický scenár vírusového zápalu pľúc.

Povedané inak, pľúca pacientov fungujú dobre a umelá pľúcna ventilácia ich pľúca v skutočnosti poškodzuje, keď do nich vháňa nadmerný tlak.

Ako vlastne transport kyslíka krvou funguje?

Ako presne je možné, že všetci títo pacienti môžu mať nedostatok kyslíka, keď po technickej stránke fungujú ich pľúca bezchybne?

Pre pochopenie jednej možnej odpovede, musíte najprv porozumieť tomu, ako krv prenáša kyslík. Je to oveľa fascinujúcejšie, ako by ste možno očakávali.

Pri normálnom fungovaní sa jedna molekula hemoglobínu viaže so 4 molekulami kyslíka, využívajúc železo (Fe2+) na vytvorenie oxyhemoglobínu.

Táto väzba sa však dosiahne len z dôvodu čohosi, čo sa nazýva „čiastočný tlak“ a znamená, že koncentrácia kyslíka v pľúcnych tkanivách je vyššia, než koncentrácia kyslíka v molekule hemoglobínu (zhruba povedané, je to dosť zjednodušené), a tak kyslík „preskočí“ k hemoglobínu, aby čiastočné tlaky vyrovnal.

5G žiarenie však mení pórovitosť bunkových membrán, čo umožňuje niektorým molekulám či iónovým prvkom ľahší pohyb cez ne, nahrádzajúc iné molekuly (alebo rozpustné plyny ako oxid uhličitý), ktoré normálne mohli ten skok vykonať.

Je, napríklad, dobre zdokumentované, že žiarenie 5G spôsobuje „napäťovo riadené iónové kanály“ (VGIC) , konkrétne pri iónoch vápnika, spôsobujúc bunkovú toxicitu, keď cez bunkové steny vstupuje priveľa vápnika, ktorý otravuje bunky.

Výskum na túto tému bol publikovaný v časopise Environmental Research – tu je link – a odhaľuje, že vystavenie pôsobeniu 5G mení nielen priestupnosť buniek (pórovitosť), ale tiež uvoľňuje v tele peroxynitrity. Sú to zápal vyvolávajúce molekuly, ktoré ničia iné zdravé molekuly, kolujúce v krvi.

Nasledujúci obrázok (v angličtine) popisuje spomínané procesy:

Ako píšu NaturalNews: „Dôkladná prehliadka dostupných publikovaných vedeckých poznatkov o vystavení bezdrôtovým (WiFi) a elektromagnetickým frekvenciám (EMF) identifikovala najmenej sedem rôznych spôsobov, ktorými mikrovlnné WiFi a EMF znečistenie škodí ľudskému telu.

Odborná štúdia, uverejnená v časopise Environmental Research, vysvetľuje, že vystavenie sa signálom WiFi, ktoré sú v dnešnej dobe všade, môže viesť k oxidačnému stresu, poškodeniu spermií a semenníkov, nervovo-psychiatrickým účinkom vrátane zmien EEG (elektroencefalogramu), apoptóze (programovanej bunkovej smrti), poškodeniu bunkovej DNA, endokrinným zmenám a nadmernému zaťaženiu vápnikom.“

Všimnite si, že u pacientov s koronavírusom sú už pozorované nervovo-psychiatrické účinky, poškodenie semenníkov a oxidačný stres, čo sú zároveň tri zo symptómov vystavenia 5G.

Túto jednoduchú tabuľku sme zostavili kvôli poukázaniu na podobnosti medzi vystavením pôsobeniu 5G a symptómami koronavírusu:

Masové šialenstvo spôsobené psychiatrickými účinkami bunkovej otravy

Vieme tiež, že 5G žiarenie a jeho účinky na telové bunky môžu viesť k príznakom šialenstva, halucináciám a k ešte silnejším zmenám osobnosti.

Zaujímavé je, že Chris Cuomo zo CNN a žijúci v meste s vysokým pokrytím 5 G (New York City), už návaly halucinácií pri svojom boji s koronavírusom opísal.

Ako som uviedol vlani na stránke Natural News:

„Podľa výskumu, publikovaného v časopise Environmental Research, vyvoláva 5G žiarenie nervovo-psychiatrické účinky prostredníctvom mechanizmu, opisovaného ako iónová potenciácia otravy mozgových buniek.

Tieto výsledky v zmenách správania a dokonca aj v zmenách osobnosti u ľudí, ktorí sú 5G vystavovaní stále, zistili výskumníci.

Povedané inak, 5G je zbraňový systém, ktorý sa tvári ako telekomunikačná infraštruktúra, no skutočným dopadom je poškodzovanie činnosť ľudského mozgu a ničenie racionality, logiky a zdvorilosti, najmä u ľudí, ktorí žijú v husto osídlených mestách s čoraz častejším výskytom veží 5G.

To je dôvod, prečo ste si možno v tých oblastiach všimli narastajúci počet prípadov šialenstva a vo veľkom sa šíriace duševné poruchy.“

Zbohom vysoký krvný tlak

Tento efekt môže byť čiastočne spôsobený vytváraním peroxynitritov, ktoré sa tvoria v telových bunkách pri vystavení napätiu, emitovanému 5G žiarením, ktoré je na vaše telo vyžarované úzkym kužeľom energie o vysokej frekvencii. (5G antény zaostrujú energiu do úzkeho lúča, ktorý vás sleduje).

Pozorujeme už, že koronavírus spôsobuje psychiatrické účinky, ako sú násilnícke, agresívne správanie, napríklad zámerné pľuvanie a kašľanie na ľudí.

Ako vystavenie 5G mení schopnosť červených krviniek prenášať kyslík

Keď sa znovu vrátime k otázke kyslíka – odpoveď na to, prečo vystavenie účinkom 5G môže meniť činnosť hemoglobínu, sa nachádza v porozumení bielkovinovej stavby samotného hemoglobínu.

Hemoglobín sa spolieha na niečo, čo sa nazýva „skupina heme“. Ide o zložitú molekulu, ktorá má vo svojom strede železo (Fe 2+). Tá je obklopená čímsi, čo sa nazýva „porfyrínový kruh“, tvorený zhlukom jedinečných štruktúr (zložených z kyslíka, uhlíka a vodíka), ktorý má zvláštnu zlúčivosť (afinitu) s ďalšími atómami kyslíka.

Schopnosť kyslíka „skočiť“ na túto molekulu v pľúcach je závislá výhradne na stavbe (čo často zahŕňa iónové náboje) týchto zložitých molekúl.

Jedno, čo k tomuto všetkému treba poznamenať je, že bez prítomnosti histidínu, zvláštnej bielkoviny, by táto skupina heme mala vyššiu zlúčivosť s oxidom uhoľnatým než s kyslíkom, čo znamená, že celá skupina heme by bola obsadená oxidom uhoľnatým, blokujúc absorpciu kyslíka.

Preto je veľmi dôležitá prítomnosť histidínu, aby umožnil skupine heme viazať sa s kyslíkom. Keď máte problém s histidínom, dopadnete tak, že budete nútiť hemoglobín, aby namiesto Onosil CO, účinne tak vytvárajúc v krvi nedostatok kyslíka.

Mimochodom, táto skupina heme má zvláštnu zlúčivosť s oxidom uhličitým, čo umožňuje tej istej molekule vynášať z telových buniek COa späť do pľúc dopravovať O2.

Pamätajte: Tá istá molekula musí niesť CO2 aj O2, ale v rôznom čase a tie molekuly musí priťahovať a potom uvoľňovať v navzájom opačných časoch, aby zbavila telo COa živila ho O2. Toto všetko sa deje pri krehkej rovnováhe bielkovín a ich skladania.

Sama molekula hemoglobínu je zázrak nanotechnológie. Transformuje sa na dva rozličné štrukturálne stavy v závislosti od toho, či nesie kyslík, alebo nie. V takzvanom „R-stave“ je táto molekula pre kyslík ako magnet. Keď sa viažu štyri atómy kyslíka, stáva sa veľmi stabilnou štruktúrou (a javí sa ako červená).

Po technickej stránke, naviazanie jedinej molekuly kyslíka (O2) zvyšuje afinitiu voči kyslíku na troch ďalších kyslíkových miestach, čo hemoglobín veľmi rýchlo donúti „zhltnúť“ štyri molekuly kyslíka.

Keď mu kyslík chýba, mení sa na „T-stav“ a javí sa ako modrý, čo je dôvod, prečo má krv s nízkym obsahom kyslíka modrú farbu.

Dôležité v tomto všetkom je pochopiť, že akákoľvek zmena jemnej stavby hemoglobínu naruší jeho schopnosť viazať sa s kyslíkom. Ukazuje sa, že najškodlivejšie sú frekvencie 5G sietí okolo 60 GHz.

Pozrite sa hore na vyobrazenie molekuly hemoglobínu z APSUbiology.org a všimnite si skupiny heme, umiestnené na štyroch miestach molekuly.

Súčasťou meniacej sa stavby molekuly sú reťazce polypeptidov, ktoré jej umožňujú niesť a uvoľňovať tak CO2, ako aj O2, v závislosti od konkrétnych tlakov plynov na rôznych miestach tela (v pľúcach vs. ostatných bunkách). Pozorne si všimnite, že akákoľvek zmena stavby hemoglobínu spôsobí, že prestáva fungovať.

Zvýšenie priepustnosti molekuly hemoglobínu – t.j. jej afinity voči ďalším rozpustným plynom, ako je oxid uhličitý – spôsobí „obsadenie“ molekulu hemoglobínu nesprávnymi substanciami, čo ju spraví neschopnou absorbovať kyslík, lebo v čase, keď srdce pumpuje krv späť do pľúc, nie je vo svojom „R-stave“.

Vyjadrené inak, čokoľvek, čo významne mení afinitu hemoglobínu voči ostatným rozpustným plynom (oxidu uhličitému, oxidu uhoľnatému, či dokonca iónovým minerálom v krvi) by mohlo „vypnúť“ schopnosť krvi niesť kyslík tým, že zmení jeho atómovú stavbu.

Keď zmeníte stavbu skupiny heme, tak už viac nepracuje na doprave kyslíka. Pretože v prípade skupiny heme je stavba funkciou. Toto dokážu oceniť zrejme len organickí chemici, no skupina heme je skutočný zázrak nanotechnológie.

Uvedená schéma ukazuje, ako železo, histidín, skupina heme a molekuly kyslíka O2 vzájomne reagujú s hemoglobínom, ktorý mení svoju stavbu v závislosti na „okysličených“ vs. „odkysličených“ formách:

Môže vystavenie pôsobeniu 5G meniť stavbu hemoglobínu tým, že zvyšuje jeho zlúčivosť s inými molekulami, ktoré nie sú O2?

Skutočnú otázku najlepšie vyjadruje tá, ktorú som položil vyššie.

Pochybujem, že máme do činenia s javom, kedy 5G žiarenie blokuje schopnosť hemoglobínu niesť kyslík. Skôr molekulu hemoglobínu obsadzuje inými prvkami, ktoré menia jeho štruktúru a tým aj fungovanie, potláčajúc jeho schopnosť viazať sa s kyslíkom.

Toto sa s veľkou pravdepodobnosťou deje všade na svete, kde je v súčasnosti v činnosti 5G. Koronavírus teraz len aktivuje (zosilňuje) symptómy a stavy do tej miery, že dochádza k masovým úmrtiam.

Povedané inak, pandémia koronavírusu by zrejme nebola ani zďaleka taká zlá, keby vystavenie 5G, resp. znečistenie žiarením už nenarúšalo štruktúru a činnosť hemoglobínu v telách tých, ktorí v mestách s 5G žijú.

To, samozrejme, neznamená, že koronavírus nie je skutočný; len to, že tieto dva útoky na ľudské telo majú synergický efekt čo do toxicity a úmrtnosti.

Záver: S 5G sieťami ľudstvo pácha samovraždu

Hoci silne nesúhlasím s tými, ktorí tvrdia, že nič také, ako vírus neexistuje, alebo že koronavírus je hoax, súhlasím s tým, že masové rozmiestňovanie 5G antén je pre svet niečo ako pakt o samovražde.

Práve tak, ako Rimania stavali svoje akvadukty s olovenými rúrami a tým otravovali svojich vlastných občanov, doháňajúc ich k šialenstvu z otravy olovom, súčasný svet veľkých technológií a telekomunikácií masovo otravuje ľudstvo elektroznečistením.

Práve teraz hovorí veľa ľudí o knihe „Neviditeľná dúha“ od Johna Kamniskiho, ktorý je presvedčený, že koronavírus je „elektrická choroba“, a že všetky tie masové úmrtia nespôsobuje vírus, ale samotné 5G. Píše veci ako „táto chrípka nie je nákazlivá“ a „celá karanténa je hrozný hoax“.

V týchto tvrdeniach sa určite mýli, no možno sa vôbec nemýli ohľadom toxicity elektroznečistenia a toho, že 5G je v skutočnosti druhom „samovražedného systému“, ktorý ničí ľudstvo.

Toto všetko si zaslúži obrovské množstvo ďalšieho skúmania. No keďže žijeme vo svete, v ktorom majú všetky príbehy pod kontrolou veľké technologické spoločnosti a cenzurujú všetkých, čo spochybňuje bezpečnosť 5G, zdá sa teraz pre ľudstvo nemožné, aby sa z tejto už spustenej misie masovej samovraždy vymanilo.

A to ani nehovoríme o téme vakcín. Čo ak sú vakcíny Billa Gatesa zámerne zostrojené tak, aby obsahovali toxické látky, ktoré dostane do buniek vystavenie 5G, spôsobiac rozsiahle úmrtia z vystavenia predchádzaného bunkovou toxicitou?

Pre Billa Gatesa by to bol jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť svoje sny o globálnej depopulácii, vykonajúc pritom globálny IQ test na zistenie toho, ktorí ľudia sú natoľko hlúpi, aby sa postavili do radu a dali sa zaočkovať zbraňovým systémom pre eutanáziu.

Tuto si pozrite zaujímavé video Mika Adsamsa (v angličtine):

Dozviete sa v ňom, ako môžeme ukončiť túto pandémiu a tiež ukončiť zákazy vychádzania tým, že sa zameriame na výživu a masky.

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: NaturalNews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Tlamka Jozef

  Článok je super pravdivý…rieši podstatu Covid 19
  Riešenie mám vizionársky spracované na báze kódov N.Teslu, A.Einsteina a J.Bekensteina atď……….ideme do kvantovej funkčnej medicíny s potencionálnou genetickou transkripciou funkčnosti epifýzy….som pripravený na diskusiu….
  Jozef

 2. Ďakujeme za preloženie ďalšieho potrebného článku z môjho obľúbeného webu naturalnews.com Tento web čítam snáď 15 rokov. Mike Adams, čo vedie tento web už je odstránený z youtube.com – bez komentára.
  Dnes na túto tému nabehol článok na zemavek.sk
  https://zemavek.sk/v-tichosti-nam-pripravuju-legislativu-pre-viac-nekontrolovaneho-ozarovania/
  Dá sa tam aj podpísať petícia proti budovaniu 5G na Slovensku.
  Augustové číslo časopisu Zem a vek bude zamerané na túto tematiku.

  • Ďakujem, že sledujete udalosti aj na iných stránkach ako je mainstream. Davida Ickeho som tiež videla a časopis Zem a vek odoberám už asi 3 roky. Čím viacej ludí bude čítať aj iné stránky, tým bude stúpať ich povedomie a očista zdravého ludského rozumu.Obávam sa len, aby nebolo neskoro, ked si mladí uvedomia, že prespali ten pravý okamih a neurobili nič lepšiu pre budúcnosť svoju a svojich detí…….
   PS: petíciu určite podpíšem.

 3. Aj David Icke vo svojich videach rozoberá túto tematiku.

 4. Terminátor

  Ako moze 5G zvysovat umrtnost na Koronu, ked ziadna Korona neexistuje?

  • Existenciu korony predsa nik nespochybňuje – však všade navôkol je hádam odjakživa kvantum rôznych vírusov, pričom mnohé z nich neboli nikdy pomenované a nevylučujem, že o existencii väčšiny z nich dodnes ani netušíme…
   Problém tkvie v niečom inom: v tom – že obyčajný vírus (ktorý zvieratá sotva postrehli a z ľudí zasiahol pravdepodobne len tých, ktorý mali dlhodobo zníženú imunitu) bol nafúknutý do kolosálnych rozmerov a vzápätí vyhlásený za svetovú pandémiu. No a charakter viacerých opatrení, aké sa proti nemu neskôr chaoticky začali robiť – NO COMMENT.

   • Ano, máte pravdu, len s jedným dovetkom. Coronu máme v sebe už snád všetci, asi 80% má už na nu vytvorenú imunitu, niektorí nemajú žiadne príznaky, iní iba pokašliavajú /sem-tam/ asi ako aj ja, ale inak sme zdraví. Tento vírus však je „iný“ tým, že pri spustení 5G začne pôsobiť tak, ako je uvedené v článku. A v tom je práve tá podstata. Treba sa dobre zamyslieť, či to chceme………

   • Ano, Corona vírus existuje, ibaže v inej podobe ako všetky doterajšie chrípkové vírusy. Tento Vám neškodí, pokiaľ sa nespustia 5G siete /tak ako je to v uvedenom článku/. Preto je u nás zatiaľ taká nízka úmrtnosť. Touto cestou dakujem redakcii za prospešné články, ktoré nám posiela. Želám veľa úspechov v prospešnej práci.

    • Milá Tamiza aj Zuzana,

     asi ste ma (na rozdiel od pani Jednoduchej) nepochopili… vyjadrovala som sa IBA k existencii či neexistencii korony smerom k autorovi konkrétneho komentára. NIČ VIAC. (…aj keď nie som si istá, či Terminátor písal ironicky, alebo vážne…)
     Neznamená to, že ignorujem súčinnosť ochorenia Covidu 19 s 5G sieťami, a to len preto, že som sa v odpovedi na konkrétny komentár o nich nezmienila. O 5G som sa napísala (hneď po zavedení tohto šialenstva v našej krajine, čo sa tu udialo presne pred rokom) už dosť – a to dokonca aj hlavným predstaviteľom viacerých parlamentných strán, hneď ako sa tieto štvorcovito-kockaté monštrá začali objavovať na strechách slovenských budov…myslíte, že som dostala od nich odpoveď? Ani dodnes!
     Našťastie, 5G nie sú u nás ešte zosieťované… a bolo by treba tomu včas predísť.

     Odpovede Vás oboch, babenky (hoci s ich obsahom samozrejme súhlasím), zaradením patria do VŠEOBECNÝCH KOMENTÁROV; nie sú odpoveďou na moju reakciu smerom k Terminátorovi.

 5. Jednoduchá

  P.Emily máte môj úplný súhlas, vo všetkom !
  Nariad.chaotic.opatrenia pre ľudí = vykonané chaot.správanie ĺudí = úplné vymývanie mozgu :-(…….je to veľmi smutné…… mali by sme si ponechať aspoň zdravý ,,sedlicky rozum“ a svoj názor, svoju slobodu a ,,nepanikáriť“ viac ako treba na želanie niekoho:-(………………všetkým želám pekný pohod.deň :-)……….

 6. Chapem ctiziadostivost urcitych lekarov ale su lekari a nie fyzici mali by si viac prestudovat ale a to nemaju fyzikalne zakony a elektromagnetizmus a nie hlupo sa odvolavat na Teslu Einsteina o ktorych takmer nic nevedia mam vela znamych a dobrych lekarov ale ani jeden nema skoro zodne vedomosti o fyzike matematike a toboz nie elektotechnike a rozne vymyslane hypotezy su len na zvysenie ich vlastnej popularity .Neviem ako by reagovali ak by som ako ost skuseny elektrotechnik a fyzik zacal kritizovat lieky a ine veci z oblasti lakarstva???????????

  • Kto má posúdiť vplyv 5G na zdravie – lekár, fyzik alebo elektrotechnik? Tu si to zrejme vyžaduje interdisciplinátny prístup.

 7. Korona existuje ve falešných statistikách, takže každé úmrtí zvyšuje R

Pridajte komentár

*