Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Ministerstvo zdravotníctva a MUDr. Sabaka šíria dezinformácie o očkovaní


Print Friendly, PDF & Email

Ministerstvo zdravotníctva a MUDr. Sabaka šíria dezinformácie o očkovaní

Podľa časopisu Plus 1 deň, infektológ Peter Sabaka tvrdil, že ženy v produktívnom veku „rozhodne nie sú rizikové“ z hľadiska trombóz pri očkovaní mRNA vakcínami Pfizer a Moderna, doslova že „nič také zaznamenané nebolo, v žiadnom prípade nie“.

Pritom len v USA je zaznamenaných už 136 hlásení tohto typu nežiaducich udalostí po očkovaní a ďalších 391 v EÚ. Ministerstvo zdravotníctva zavádza vo svojich verejných materiáloch.

Úmrtie

Verejnosť znepokojilo úmrtie mladej ženy, matky dvoch detí, pracovníčky nitrianskej radnice, ktorá bol 14. júna 2021 očkovaná druhou dávkou COVID vakcíny firmy Pfizer, a na druhý deň ráno ju manžel našiel mŕtvu. [1]

Hoci neboli k dispozícii žiadne oficiálne závery ÚDZS, 16. júna 2021 Plus 1 deň zverejnil článok, v ktorom mal Peter Sabaka, ktorého pravidelne vídame v médiách vyjadrovať sa k téme COVID-19, člen odborného konzília pri ministerstve zdravotníctva, kategoricky vylúčiť možnosť, že by úmrtie súviselo s očkovaním (dôrazy sme pridali): [2]

„Mladé ženy sú v riziku trombóz po vakcíne od firmy AstraZeneca po prvej dávke. Ale po druhej dávke Pfizeru, to určite nie. Tam nič také zaznamenané nebolo. V žiadnom prípade nie.

Sú obrovské skúsenosti s Pfizerom a s Modernou z Izraela, USA, Veľkej Británie a podobne a nič také pozorované nebolo. Čiže ženy v produktívnom veku rozhodne nie sú rizikové z hľadiska mRNA vakcín, Pfizer a Moderna.“

Tvrdenie bolo znovu zdôraznené slovami:

„Pri tých vektorových vakcínach to bolo riziko po prvej dávke, a preto sa prestalo očkovať vakcínou od firmy AstraZeneca. Ale čo sa týka týchto mRNA vakcín, nepredstavujú žiadne riziko. Nič také nebolo pozorované.“

Fakty

V USA je oficiálny systém VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), kam lekári hlásia podozrenia na nežiaduce účinky vakcín za účelom ďalšieho skúmania. Databáza je verejne prístupná. Zadali sme nasledovné vyhľadávacie kritériá:

 1. Príznaky: trombóza
 2. Vakcína: COVID19 (MODERNA) (1201); COVID19 (PFIZER-BIONTECH) (1200)
  Dávok vakcíny: 2
 3. Pohlavie: ženské

Vek: 18-59

Vyhľadávač našiel 136 hlásení, z toho 24 prípadov nastalo do 2 dní po očkovaní. Keď sme sa zamerali iba na život ohrozujúce prípady, bolo ich 34, plus 1 úmrtie.

VAERS, ako každý pasívny systém, trpí veľkou podhlásenosťou – podľa odhadov je hlásených len 1-5 % skutočného výskytu nežiaducich účinkov.

Hlásenie vo VAERS síce nie je dôkazom, že ťažkosti v konkrétnom prípade spôsobila vakcína, avšak ako vidno, rozhodne nie je pravda, že by nebol pozorovaný žiadny prípad trombózy u ženy v produktívnom veku po podaní druhej dávky mRNA vakcíny.

Pre porovnanie, v podobnom európskom systéme Eudravigilance je u žien vo veku 18-64 hlásených 276 trombóz pre Pfizer a 115 pre Modernu, spolu 391. AstraZeneca má 717 hlásení. Možnú súvislosť trombóz s mRNA vakcínami naznačuje oxfordská štúdia. [1]

Žiadne úmrtia?

Peter Sabaka mal ďalej v rozhovore povedať:

„Milióny ľudí sú zaočkovaní mRNA vakcínami v USA a Izraeli, tam k žiadnym nejakým takýmto úmrtiam, čo by boli spojené s očkovaním, nedošlo.“

Znovu sme teda použili VAERS, s týmito kritériami:

3. Vakcína: COVID19 (MODERNA) (1201); COVID19 (PFIZER-BIONTECH) (1200)

5. Druh udalosti: Smrť

Výsledkom je 4263 hlásení.

Opäť to síce nie je dôkaz, že v každom jednom prípade bola príčinou úmrtia vakcína, avšak je pozoruhodné, že takéto číslo dosiahli všetky ostatné vakcíny dohromady za 25 rokov!

Pravda je na dosah ruky

Každý si to môže overiť. Na stránke https://vaers.hhs.gov/ treba otvoriť  VAERS Data, na spodku potvrdiť Disclaimer (začiarknuť I have read…) a otvoriť vyhľadávací nástroj Hľadaj CDC Wonder.

Na ďalšej stránke na spodku kliknúť I Agree a následne VAERS Data Hľadaj. Po výbere požadovaných kritérií sa kliknutím Send spustí vyhľadávanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR o kolektívnej imunite

Ministerstvo zdravotníctva na stránke slovenskoproticovidu.sk tvrdí:

„Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii.“

V dokumentácii vakcíny sa však píše: [1]

Vplyv očkovania na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

Považujeme za takmer vylúčené, aby MZ SR nepoznalo oficiálnu dokumentáciu vakcín schválenú Európskou liekovou agentúrou.

Aj keby na ministerstve verili v nejaké zatiaľ nepreukázané bonusy očkovania, ako môžu verejne propagovať účinky v rozpore s dokumentáciou? Alebo azda ministerstvo vedome zavádza verejnosť v záujme vyššej zaočkovanosti?

Zbohom vysoký krvný tlak

Nie je priestor popísať všetky nepravdy na stránke ministerstva. Zakončíme tvrdením:

„Individuálnu imunitu získate prekonaním konkrétneho ochorenia či očkovaním. Kolektívna imunita závisí na miliónoch zodpovedných rozhodnutí jednotlivcov. V závislosti od počtu očkovaných sa šírenie ochorenia spomaľuje a dlhodobým zaočkovaním väčšiny populácie je možné dosiahnuť trvalú kolektívnu imunitu.“

Nielenže sa tu opakuje zavádzanie o účinkoch vakcín, ale podsúva sa, akoby kolektívna imunita bola dosiahnuteľná iba očkovaním, no nie prekonaním ochorenia.

Pritom aktuálne vedecké poznatky, publikované v prestížnych odborných časopisoch, sú opačné – že práve prekonanie (aj miernej formy) ochorenia zanecháva silnú, dlhodobú, pravdepodobne až doživotnú imunitu, ktorá chráni pred opätovnou infekciou. [2] [3] [4] [5] [6]

Pri očkovaní nie je zatiaľ jasná ani len dĺžka trvania účinku, a niektoré nové odborné informácie, ako aj skúsenosti z vysoko zaočkovaných krajín spochybňujú, že by sa očkovanímdalo spoľahlivo zabrániť šíreniu ochorenia; [7] [8] nie je ani vylúčené, aby zaočkovaný človek bezpríznakovo šíril infekciu.

Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva však, v rozpore s vedeckým poznaním, uznávajú po očkovaní bezinfekčnosť, a to až v trvaní rok, kým po prekonaní ochorenia len pol roka!

Záver

COVID vakcíny sú založené na novej génovej technológii, ktorá nebola nikdy schválená pre masové použitie u ľudí. Dlhodobé dopady sú neznáme.

Vakcíny sú len podmienečne schválené pre núdzové použitie a nemajú ešte ani ukončenú 3. fázu klinických skúšok; tá potrvá až do jesene 2023. Dajú sa teda považovať za experimentálne.

Záväzné medzinárodné dohody vyžadujú, aby účastníci medicínskeho experimentu boli pravdivo informovaní o všetkých okolnostiach.

Podľa nás, dnešný informačný priestor je od toho ďaleko, s pričinením jednostrannej kampane i medializovaných údajných vyjadrení odborníkov; nevieme posúdiť, či ide o vedomé klamstvá, alebo neznalosť faktov, alebo z akých ešte možných dôvodov tvrdia to čo tvrdia, čo nám pripadá ako zjavné dezinformácie.

No je znepokojivé, že štátne politiky sú postavené na dezinformáciách, ako sme dokumentovali v predošlej kapitole.

Všetky medze sú prekročené tým, že ministerstvo už presadzuje plošné očkovanie detí od 12 rokov, čo zatiaľ neodporúča ani WHO [1] a ani STIKO.[2] Dokonca sa verejne objavujú úvahy o možnej diskriminácii neočkovaných detí v novom školskom roku, ktorá sa už začína prejavovať pri detských táboroch (zaočkované deti sú zvýhodňované, v rozpore s dokumentáciou vakcín). [3]

Žiadame médiá, aby napriek štedrým peniazom za farma-kampaň objektívne informovali verejnosť, dávali priestor aj odborníkom ktorí majú kritický názor na toto experimentálne očkovanie. Následky sa totiž nevyhýbajú ani pracovníkom médií.

Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby upustilo od zavádzania verejnosti, v opačnom prípade sme nútení predpokladať, že jeho aktivity nie sú konané v záujme verejnosti, ale niekoho iného.

Žiadame prokuratúru, aby prešetrila uvedené skutočnosti a zistila, či nedošlo alebo nedochádza k porušovaniu zákonov.

Odporúčame verejnosti, aby v situácii manipulácie a propagandy starostlivo overovala informácie, a až potom robila závažné rozhodnutia o svojom zdraví, najmä keď ide o lekársky experiment na tom najdrahšom čo máme – na deťoch.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.

IČO: 42126835, tlačová správa, 21.6.2021

O Iniciatíve pre uvedomenie si rizík očkovania o. z.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania o. z. vzniklo v roku 2007. Združuje vyše 100 rodičov, mnohí majú deti ktoré utrpeli následky po očkovaní.

Našimi prvoradými cieľmi je informovať o danej téme, spolupodieľať sa na zmene legislatívy v prospech dobrovoľnosti očkovania a odškodňovaní obetí očkovania, pričom svoju činnosť sme rozšírili aj o ďalšie oblasti ochrany ľudských práv detí a rodiny.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: [email protected]

Zdroje

[1] Zomrela mladá pracovníčka radnice. Preverujú možnú súvislosť s očkovaním. MyNitra. – SME.sk 15.6.2021.

https://mynitra.sme.sk/c/22682495/zomrela-mlada-pracovnicka-radnice-vcera-ju-zaockovali

[2] Mohla za smrť mamičky Terézie (†39) z Nitry VAKCÍNA? TOTO tvrdí infektológ Sabaka! Plus 1 deň, 16.6.2021.   https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/mohla-smrt-mamicky-terezie-39-nitry-vakcina-jasny-nazor-infektologa-sabaku/3

[3] Taquet M et al.: Cerebral venous thrombosis and portal vein thrombosis: a retrospective cohort study of 537,913 COVID-19 cases. https://osf.io/a9jdq/

[4] EMA: Comirnaty (mRNA vakcína proti COVID-19 [nukleozidová modifikovaná]). Prehľad o očkovacej látke Comirnaty a prečo bola povolená v EÚ. EMA/215190/2021. Aktualizácia: 6-2021. EMEA/H/C/ 005735. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

[5] Turner, J. S. et al. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-021-03647-4 (2021).

[6] Nguyen-Contant P, Embong AK, Kanagaiah P, et al. Protein-Reactive IgG and Memory B Cell Production after Human SARS-CoV-2 Infection Includes Broad Reactivity to the S2 Subunit. mBio. 2020 Sep 25;11(5):e01991-20.

[7] Song, G., et al. (2021) Cross-reactive serum and memory B-cell responses to spike protein in SARS-CoV-2 and endemic coronavirus infection. Nature Communications. doi.org/10.1038/s41467-021-23074-3.

[8] Vitale J, Mumoli N, Clerici P, et al. Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med.Published online May 28, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2959

[9] M Krutikov et al.  Incidence of SARS-CoV-2 infection according to baseline antibody status in staff and residents of 100 long-term care facilities (VIVALDI): a prospective cohort study. Lancet Healthy Longev. 2021 Jun;2(6):e362-e370. doi: 10.1016/S2666-7568(21)00093-3. PMID: 34104901. PMCID: PMC8175048

[10] Aschwanden Ch. Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible. Nature 2021 Mar 18; 591,520-522. doi: 10.1038/d41586-021-00728-2. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2

[11] Hansen T, Titze U, Kulamadayil-Heidenreich NSA, et al. First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. Int J Infect Dis. 2021 Apr 16;107:172-175.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme tímu Bádateľa za ďalší článok.
  Ja som smutná z toho aká neinformovanosť je u nás a mnohí neveria keď vysvetľujem.
  Nejdem sa opakovať.
  Ja viem, človek sa musí veľmi popáliť ako ja a potom sa zobudí.

 2. Jose Mourinho

  Raz sa to tym zmrdom všetko vrati a dufam ,že to bude čoskoro..ku.vy zapredane.amen

  • Ten Sabaka by mal by visiet na prominentnom mieste,ako masovy vrah

   • sabaka v ruštine znamená pes – nomen omen

    • V ruštine znamená aj Zlo – démonov.

     Ovláda slovenskú politiku nebezpečná sekta? Zlo má jasnú …
     [Prehľadávať doménu slovanskenoviny.sk] https://www.slovanskenoviny.sk/ovlada-slovensku-politiku-nebezpecna-sekta-zlo-ma-jasnu-podobu/
     Zdôraznil však, že zlo má podľa neho opäť jasnú podobu: „Zlo je po dlhom období dematerializácie opäť stelesnené, má svoje hlavné postavy a rozhodnutia. Bez ohľadu na protivníka v Brazílii, Ghane alebo na Slovensku je predchádzajúci politik démonická bytosť a všetko musí byť podriadené jeho odstráneniu.“
     Na Slovensku máme len Sarumana! – malinova – Blog.Pravda.sk
     [Prehľadávať doménu malinova.blog.pravda.sk] https://malinova.blog.pravda.sk/2021/01/24/na-slovensku-mame-len-sarumana/
     Sabaka je len Glum, pre ktorého je najviac prsteň – randomizovaná štúdia podľa gusta Saurona! Štempel, papier, byrokratický postup aj za cenu obetí. Kto ho má, vládne! A nemusia sa naháňať za jedným prsteňom, to je tak len v rozprávke. Prsteň má ten, kto dostane randomizovanú štúdiu a kto nedostane, nemá moc!

     „Sabaka alebo Sabaka (Zlo) Mahusky [výslovnosť: Saa’baka-shlo] je prvá originálna chlpatá postava Halfshellu . Postava je čiernobiela zmes huskyho a vlka (plemeno zvané wusky ) , s jazvou po ľavom oku po líci. Sabaka Mahusky si väčšinou obliekla modrú havajskú košeľu so svetlomodrou dlaňou a ponechala na nej dizajn. Sabakovo alter-ego, Sabaka’Zlo má na sebe svoj ochranný odev. Sabaka , ruský význam pre psa alebo vlka; Zllo , ruský význam „démon“, „zlo“, „čert“. Myšlienka tejto postavy sa objavila, keď Halfshell a miestne dieťa vytvárali nápady pre komiksové postavy. Sabaka je v súčasnej dobe používa pre Ironclaw hra na hrdinov, a je na dôchodku Halfshell je fursuit od roku 2009.!
     https://en.wikifur.com/wiki/Halfshell_Hero

     Čiže Sabaka je meno v ich masónskej organizácii zvolené kvôli už existujúcej legende a teda, že môže pôsobiť podprahovo. He – už ku tomu chýba len brnenský silák Franta Kocourek – ten by tým satanským psom okolo krku ohol pár roxorov a bolo by.
     https://www.muscle-fitness.sk/wp-content/uploads/2019/02/KOCOUREK-02-1.jpg
     https://www.muscle-fitness.sk/tri-generace-ceskych-ohybacu-zeleza-jmenem-frantisek-frana-franta-2/

 3. Ano jde nam se vsema souvislostma o jasne akty terrorismu a tak take s nima vsema a ihned musime jednat, jako s odpadem sp-olecnosti tak an hnuj atke emzi cervy s nima… Dle starovekeho prava utrpneho muceni nemelo byt delsi nez 30 minut a my se mame jiz nechat mucit., terrorizovat atke v samovazbach a kriplovat s nasim pravem na stastny zivot, praci, pokrokovou spolecnost, rodinu???
  Coz nejhorsi kriminalni akty nezname proti svemu obvyvatelstvu zadnyma perverznikama, vcetne Nero, Fasismu a Komunismu. Ja v tech dobach zil a prtacoval an 4 kontinentech moji mali chlapci kjiz navstivili 64 a 59 zemi mluvi a pisi 4 ajzyky, domluvi se 8 emzi domorodymi pres cele prazdniny a lyzovani v zime… ano a tak nemusim mit vysvetlovani, ja take prezil 3 Americke a 2 britske kobercove nalety pred skoncenim svetove valky za ucelem vrazdeni a likvidace pobvalecne konkurence, superprumyslyu a vseho vcetne spoju!!! A pak po nas strileli z 2 Mustangu a 1 Lighting L-29 na deti sbirajicich bylinky brzy zjata. Chudaci USA teroriste jiz nemeli asi do ceho strilet?
  Nechte se ockovat a nechte se pomalu nebo rychel vykynozit oni maji ty nejhorsi plany a vcesty mna nase kompletni zniceni, Kchazari z Satanovych Synagog. Jich ej ejn 1:50 000 nas a onbi se nas musi bat. Zackapt kjim papula a nacpat do kazde jejich smradlave diry cerstvy ginger nebo do prdylek madarskou feferonkovou papricku, jako prisun cerstveho vitaminu C pro jejich zotaveni zadne jine terrory pak jiz nebudou nutne… tak podobne s nimi jak oni na nas „leci a vedou“
  A svete tres se, jak je zpivano v Resurekcion od Bohuslava Mahlera.
  Co tak mit pusku na strileni omamovace ajko na dive selmy a s temato odstrelovat s anboji vakcinaci COVID vsechny jejich puvodce terroru, takl zvane neco, jak oni tvrdili vcetne Vaclava JHavla o Mumalnim NATO/ USAF bombardovani civilistu a detio vrazd v Jugoslavii az Libuyyio!!! Svete amme den vitestvi and Britskou tyranii, 4. Jula a tak povsragtnke otroci jejz trpelivost jiz saha nebes!!!

 4. Diky vam vsem, muzete pridat vase zbnalosti. Po neklolikatem napadeni policajty jsem jiz dostal pres 25 injekci do patere a vyskytla se mi rakovina take s implanty Boston Scientific neuro stimulatory bez ketrych bych nikdy nazacal ani chodit ma stale silene bolesti, komplikace, vcetne prezitych mozkovych mrtvicek, duseni… v supernemocnici Emergency kde jsem jen zazrakem opet prezil…Nenechme se voblbovat terrorizovat chranme kazdy sve druhy budme v jednom siku proti terroristickym zrudam. Buh nam k tomu dopomuze!~

 5. Jednoduchá

  …áno toto bol veľmi smutný príbeh, no bol skutočný…,,a ,,vďaka“ aj týmto ,,prípadom“ by si ľudia mali rozmyslieť, čo vlastne urobia……

 6. Sabaka , daj si jednu aj za mna, ale nedotykaj sa mojej rodiny, kapisto ?

 7. https://zemavek.sk/komunisticka-podstata-a-praktiky-budovania-kolektivnej-imunity-ockovanim/
  Komunistická podstata a praktiky budovania kolektívnej imunity očkovaním

 8. https://tadesco.org/obrat-v-dobe-letniho-slunovratu-vojensko-prumyslovy-komplex-se-stavi-proti-lekarske-tyranii/
  Obrat v době letního slunovratu: Vojensko – průmyslový komplex se staví proti lékařské tyranii. Tajná válka o planetu je stále v plném proudu

  Je dobře zdokumentováno, jak rodina Rockefellerů ovládla západní medicínu tím způsobem, že založila a financovala lékařské asociace. Tyto asociace potlačily tradiční přírodní medicínu ve prospěch medicíny na bázi chemikálií a ropných produktů.

  „Víme, že celá záležitost kolem Covidu je lež a podvod na vydělávání peněz.

  Podívejme se nyní na to, jak probíhá válka proti různým chapadlům Oktagonu. Nejprve je třeba poznamenat, že „v Evropě k 5. červnu zemřelo po vakcíně COVID-19 téměř 14 000 lidí a přes 1,35 milionu má poškozené zdraví.“ ODKAZ

  Můžeme potvrdit, že v Japonsku lékaři a vojáci odmítají očkovat lidi. Proto jsou oslovováni zubaři, pracovníci první pomoci a veterináři, aby podávali vakcíny. Za každou osobu, kterou naočkují, dostanou 400 000 jenů (3640 USD = 78 000 CZK).

  Podle MI6 budou lidé po očkování umírat většinou od teď do pěti let, jelikož priony obsažené ve vakcínách je budou poškozovat.

  Nezávislý novinář Jim Stone na svém webu poznamenal, že mnoho amerických přehrad bylo úmyslně vypuštěno, aby Američané neměli přístup k vodní energii.

  • Priony,to je vlastne choroba blaznivych krav,clovekovi to tiez pomaly zozerie mozog a zomrie asi za 6 Mesiacov

 9. jednoduchá

  ,,,presne takto to je ako v tom článku od zem a vek…..ozaj pravdivé infor.Jean….

 10. https://otevrisvoumysl.cz/dr-carrie-madejova-pravda-o-covid-injekcich-jaky-je-skutecny-ucel-ockovaci-kampane/
  Dr. Carrie Madejová: Pravda o covid injekcích & Jaký je skutečný účel očkovací kampaně

  Ve zkratce…
  Dr. Carrie Madejová v novém rozhovoru rozebírá problematiku covid očkování, jaké nové technologie tyto injekce obsahují, jaké jsou jejich jiné možnosti, o kterých se nemluví, a k čemu to celé vede. Velice doporučuji.

 11. https://www.youtube.com/watch?v=70IfQZagd5g
  Poriadna hádka v NRSR! Taraba, Mazurek a Suja proti povinnému očkovaniu!

 12. https://www.hlavnespravy.sk/blaha-sa-ohradil-voci-prezidentke-pred-kamerami-ste-opatovne-zneuzili-svoj-urad-na-lobing-pre-farmaceuticky-priemysel-experimentalna-vakcina-moze-sposobit-aj-smrt/2587426
  Blaha sa ohradil voči prezidentke: „Pred kamerami ste opätovne zneužili svoj úrad na lobing pre farmaceutický priemysel. Experimentálna vakcína môže spôsobiť aj smrť“

  Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha včera na sociálnej sieti svojím typickým otvoreným spôsobom reagoval na mimoriadny príhovor hlavy štátu Zuzany Čaputovej k1 vakcinácii.

 13. Prekopírovala som jeden blog:
  Vakcína je otroctvo. Vakcína je jed. Vakcína je choroba. Vakcína je sloboda, po tom čo zomriete, vaša duša bude slobodná.

  • vlastne podla „pravych krestanov“,dusa bude zatratena,prijmutim luciferase,co je v tych jedoch

   • Presne tak pán John. Tiež keď som počula že tieto vakcíny obsahujú Luciferase, spomenula som si na to čo je napísané v Biblii.

    Ale teraz niečo na pobavenie čo som zažila pred chvíľkou: Bola som nakupovať a jednej dôchodkyni som sa opýtala, že či je zaočkovaná. Ona mi odpovedala, že áno, že je to naša povinnosť. Utekala som od nej.

  • vakcina je biznis.. many many money…

 14. svatoslav butora

  Srdečne Vás pozdravujem a prajem pekný deň. Keď dostupné informácie a dezinformácie bez emócií zhrniem, tak záver je, že celá umelo vyvolaná tzv. pandémia je „politická mocenská chrípka“. Tí, čo ju vygenerovali a tí, čo slúžia tým, čo sa usadili na stupienkoch Pyramídy Moci nahradili absenciu rozumu a rozumných tvorivých koncepcií rozvoja spoločenstiev spolupracujúcich ľudí za koncepciu otrokárskej svetovládnej elity, kde sa spolupráca a komunikácia medzi ľuďmi a ich spoločenstvami stala nadbytočná a pre Idiotských Vládcov v Pyramíde Moci nebezpečná. Celá ich Idiotská tzv.globalizácia je podľa nich zvládateľná a riaditeľná len pomocou otrokárskej ideológie prevzatej zo starých čias.
  Takže títo uzurpátori Moci nad Svetom Ľudí už privatizovali aj prirodzenú prírodnú imunitu človeka. Opichávanie/znásilňovanie/vakcinovanie/idiotizovanie ľudí pomocou technológie nekonečného umelého procesu riadenia znásilnenej prirodzenej imunity ľudí a tým aj ich myslenia – to je celá ideológia svetovládnej mršiny, ktorá si hovorí OSN-WHO a spol. a všetkých Svezovládnych Idiotov združených vo WEF a iných zmršených entitách miliardárskych zlodejov Ľudských Životov. Nemá zmysel nadávať na maličkých vládnych servilných hlupáčikov akože v našich „vládach“, že nepoužívajú prirodzený ľudský Cit a Rozum. Veď musia „poslúchať“ nadriadených Svetovládnych Idiotov. Má zmysel nebáť sa odmietať zásah do našej prirodzenej prírodnej imunity. Otrokársky režim svetovládneho Sveta Kapitálu a jeho Vládnych Idiotov do Sveta Ľudí nepatrí. Svet sa pod ich „riadením“ mení na jeden veľký koncentračný tábor….ale tí, čo sa pre „výhody“ nechali opichať zanedlho zistia, že opichávanie/vakcinovanie/očkovanie/znásilňovanie imunity je naplánované ako nikdy nekončiaci príbeh…

 15. treba novú vládu, ktorá bude zastavať a realizovať skutočnú realitu a nie falšované nezmysly.

  • ….mám pocit, že aj nová vláda, ak jej je život milý, bude donucovaná robiť to, čo jej nariadi nadnárodná vrchnosť…

 16. a ešte omega variant je vraj totalne spoľahlivý, viete ako…

 17. a ešte, MIKASVARIANT je vraj vstupenka do raja

 18. Ludia,kedy si konečne zdvihnete tie lenivé rite a nevyženiete tú politickú lúzu.Až vám začnú zomierat deti pred očami ? Dokonca aj fašistické WHO zakazuje očkovat deti a táto naša vláda na to sere.Spamatajte sa než bude neskoro,nenechávajte si vraždit deti.

 19. https://www.hlavnespravy.sk/americke-centrum-pre-prevenciu-a-kontrolu-chorob-potvrdilo-pravdepodobny-suvis-myokarditidy-s-ockovanim-data-ukazuju-az-200-nasobny-narast-u-mladych/2588138
  Americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb potvrdilo „pravdepodobný“ súvis myokarditídy s očkovaním. Dáta ukazujú až 200-násobný nárast u mladých

  Prípady zápalu srdcového svalu sa vyskytujú u mladých a deťoch po očkovaní proti covid-19 oveľa častejšie, ako je bežný výskyt. Zverejnené údaje z USA varujú pred očkovaním zdravých detí vakcínou, ktorá nesie toto riziko

 20. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vakciny-pfizer-a-moderna-mohou-zpusobit-zanet-srdce-fda-vydal-varovani/
  Vakcíny Pfizer a Moderna mohou způsobit zánět srdce, FDA vydal varování

  Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve středu vydal varování týkající se preparátů proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

 21. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/24/flu-season-disaster.aspx

  V tomto článku je napísané aké pekné génové vakcínočky sa pre nás pripravujú.

  including the first COVID-flu mRNA vaccine, a pneumococcal-COVID mRNA booster shot for adults over 65, and mRNA seasonal influenza vaccines

  Covid-chrípková mRNA vakcína

  Covid mRNA pneumokoková vakcína

  mRNA vakcíny proti sezónnej chrípke

  atď.

 22. https://www.infovojna.sk/article/aktivity-zachranara-dobiasa-propagujuceho-ockovanie-financuje-vyrobca-vakcin-proti-koronavirusu-pfizer
  Aktivity záchranára Dobiáša propagujúceho očkovanie financuje výrobca vakcín proti koronavírusu Pfizer

  Podobne ako Jarčušku, Krčméryho aj Dobiášove aktivity financoval výrobca vakcín Pfizer. Môžme to vidieť v jeho knihe z roku 2013.

  • Čo je však prekvapivé, tak ho financovala aj firma Seesame. Tá robila kampaň Lunterovi, Kiskovi a teraz robí kampaň na ministerstve zdravotníctva za očkovanie.

   Seesame je aj za aktivitami pochybnej skupiny, ktorá sa zaoberá cenzúrou – stránka konspiratori.sk. Tá vytvára pofiderný zoznam nepohodlných stránok a tie potom korporácie nezobrazujú a cenzúrujú. Tým Seesame finančne prispieva k aktivitám, ktoré potláčajú iný názor, kritiku a otázky.

 23. Starší článok ale dobré si je to pripomenúť:
  https://www.infovojna.sk/article/experimenty-vakcinacneho-priemyslu-a-ich-sponzorske-prepojenia-s-mudr-vladimirom-krcmerym
  Experimenty vakcinačného priemyslu a ich sponzorské prepojenia s MUDr. Vladimírom Krčmérym

 24. https://www.naturalnews.com/2021-06-24-study-ivermectin-linked-large-reductions-covid-deaths.html
  STUDY: Ivermectin linked to “large reductions” in covid deaths
  Štúdia: Ivermektín súvisí s „veľkým znížením“ úmrtí na covid

  WHO, FDA both urge against using ivermectin to treat Chinese Virus
  WHO, FDA sú proti použitiu ivermektínu na liečbu čínskeho vírusu

 25. https://www.naturalnews.com/2021-06-24-exterminating-american-homeless-busing-them-vaccine-centers.html
  Are we exterminating the homeless in the USA by “busing” them to dirty vaccine centers?
  Vyvražďujeme bezdomovcov v USA tým, že ich „pcháme“ do špinavých vakcínových centier?

 26. https://www.naturalnews.com/2021-06-23-michigan-boy-dies-after-pfizer-jab.html
  13-year-old Michigan boy dies 3 days after second Pfizer COVID-19 jab
  13-ročný chlapec z Michiganu zomrel 3 dni po druhej injekcii Pfizer COVID-19

 27. https://www.banned.video/watch?id=60d3b7e88a70b923e2f9b04f
  Learn How The Great Reset Plans to Kill You And Your Family – FULL SHOW 6/23/21
  Zistite, ako program Great Reset (Veľký Reset) plánuje zabiť vás a vašu rodinu

 28. https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamove-media-udajne-inkasuju-od-statu-za-reklamu-na-ockovanie-miliony-eur/2588308
  Mainstreamové médiá údajne inkasujú od štátu za reklamu na očkovanie milióny eur

  Slovenské mainstreamové médiá, ktoré najviac propagujú očkovanie proti koronavírusu, za to inkasujú tučné sumy od štátu. Upozornil na to v príspevku na sociálnej sieti poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD).

  „Žiadne iné názory, žiadne objektívne informácie, nič o vedľajších účinkoch, nič o rizikách. Len hnať ľudí ako dobytok.

 29. https://aeronet.cz/news/bill-gates-zasahuje-svetova-zdravotnicka-organizace-po-vydani-odhalujiciho-clanku-na-aeronetu-smazala-v-noci-na-dnesek-ze-sveho-webu-prohlaseni-ze-zatim-nedoporucuje-ockovani-deti/
  Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu smazala v noci na dnešek ze svého webu prohlášení, že zatím nedoporučuje očkování dětí! Výrok je rázem pryč a WHO nahradila text opačným stanoviskem s odkazem na studii skupiny SAGE, v jejíž správní radě sedí lidé pracující pro nadaci Billa a Melindy Gatesových! To nevymyslíš! Studie financovaná z peněz Gatesovy nadace totiž tvrdí, že mRNA vakcína Pfizer je bezpečná pro děti od 12 let! Do nebe volající skandál ukazující děsivou poslušnost a servilitu WHO ve vztahu k vakcinační lobby Billa Gatese!

 30. Jednoduchá

  …stále verím tomu, že tých ,,uvedomelých“ ľudí bude čoraz viac a aj v ,,našej“ vláde bude čoraz viac takých, čo budú ozaj myslieť na dobro tých ostatných….

 31. Kto, kedy a v akej vláde myslel na dobro ostatných?… Jedine ak pred voľbami sľubmi.

 32. Tak toto je fakt bomba: Už dvadsať rokov sa používa liek, ktorý chráni pred covidom!
  Českí lekári odhalili niečo úžasné. Lekári Fakultnej nemocnice v Ostrave klinickou štúdiou zistili, že už vyše dvadsať rokov je registrovaný a používaný liek Imunor, ktorý účinne chráni aj proti chorobe COVID-19!

  Imunor ochránil zdravotníkov starajúcich sa o covid-pacientov.
  Imunor aktivuje prirodzenú imunitu aj proti vírusu SARS-CoV-2 vrátane jeho mutácií

 33. ten štekajúci pes svoje dostane, je to len otázka času

Pridajte komentár

*