Masaker: Kvôli vakcíne na COVID-19 má byť zabitých pol milióna žralokov


Print Friendly, PDF & Email

Podľa ochrancov prírody a odborníkov na divočinu bude mať plán na zaočkovanie globálnej populácie proti COVID-19 devastačný dopad na životné prostredie, lebo prídavná látka vakcíny pod názvom skvalén sa vyrába z oleja zo žraločej pečene.

Na pokrytie celosvetovej potreby vakcín proti COVID-19 s obsahom skvalénu by bolo potrebné zabiť odhadom asi pol milióna žralokov.  V súčasnosti využíva skvalén ako prísadu na zosilnenie imunitnej reakcie vakcíny a dosiahnutie vyšších titerov protilátok až päť kandidátov na výrobu vakcíny proti COVID-19.

Okrem viac než 3 miliónov každoročne už zabíjaných žralokov kvôli ich pečeniam, by tento ďalší dopyt mohol isté druhy žralokov, ako sú ostroňovec zrnitý a žralok obrovský, priviesť na pokraj vyhynutia.

Podľa denníka New Zealand Herald:

 „Britská farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline využíva žraločí skvalén ako prísadu vo vakcínach proti chrípkach. V máji GSK povedala, že vyrobí miliardu dávok týchto prísad pre potenciálne využitie vo vakcínach proti COVID-19.

Na výrobu 1 tony skvalénu je potrebných asi 3000 žralokov. Odhady kalifornskej skupiny Shark Allies naznačujú, že na zaočkovanie všetkých ľudí na svete jednou dávkou vakcíny proti COVID-19 s obsahom skvalénu by bolo treba 250 000 žralokov, v závislosti na použitých množstvách.

To dáva dokopy pol milióna žralokov, ak budú potrebné dve dávky, čo je podľa výskumníkov pravdepodobné.“

Ochrancovia prírody volajú po zákaze skvalénu získavaného zo žralokov

Skupina ochrancov prírody Shark Allies spustila na stránke Change.org petíciu, volajúcu po zákaze skvalénu, získavaného zo žralokov, vo vakcínach proti COVID-19.

Ako sa uvádza v petícii, adresovanej niekoľkým regulačným úradom vo svete, napríklad americkému Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), britskej Regulačnej Agentúre pre lieky a produkty starostlivosti o zdravie a Národnému úradu pre medicínske produkty v Číne a tiež všetkým výrobcom vakcín:

 „Dodávateľský reťazec nebol nikdy testovaný v takom rozsahu, aký si bude vyžadovať vakcína proti koronavírusu. V priemysle žraločieho skvalénu je tiež veľmi malá miera kontroly kvality a transparentnosti.

Stručne povedané, zabíjanie žralokov kvôli kľúčovej ingrediencii, ktorá sa dá získavať aj z udržateľnejších a spoľahlivejších alternatív neživočíšneho pôvodu je prístup, ktorý je škodlivý a deštruktívny.“

Organizácia Shark Allies poukazuje na to, že skvalén zo žraločej pečene nemá žiadne „magické“ vlastnosti, ktoré by sa nedali nahradiť inými, udržateľnejšími botanickými zdrojmi, ako sú kvasnice, riasy, olivový olej, palmový olej, amarantový olej a olej z pšeničných klíčkov.

Minimálne jedna spoločnosť vyvinula syntetickú verziu tejto prísady vakcín, vyrobenej namiesto zo žraločej pečene z fermentovanej cukrovej trstiny, no hoci by ochránila žralokov, otvára ďalšie otázky ohľadom bezpečnosti.

Pre použitie vo vakcínach nie je v súčasnosti schválený žiadny syntetický skvalén, no spoločnosť Amryis zo Silicon Valley, ktorá vyrábala syntetický skvalén pre kozmetický priemysel, sa teraz snaží získať súhlas FDA na používanie svojho produktu vo vakcínach. Vedú už rokovania s tromi výrobcami vakcín.

Čo je skvalén?

V niektorých vakcínach sa ako prísada používa uhľovodíkový olej skvalén. Jedna bežne používaná prísada na báze skvalénu, MF59, je emulzia tvorená skvalénom, polysorbátom 80, sorbitan trioleátom, dihydrátom citrátu trisodného, monohydrátom kyseliny citrónovej a vodou.

Ako sa uvádza v jednej štúdii z roku 2014: „Jednotlivé zložky prísady MF59 imunostimulačné nie sú, no emulzia áno.“

Cieľom prísad vo vakcínach je zosilniť (ako turbodúchadlom) vašu imunitnú reakciu na danú vakcínu. Prísady však môžu spôsobiť aj prehnanú reakciu vášho imunitného systému na zavedenie patogénu, proti ktorému ste očkovaní.

Ako sa uvádza v štúdii „MF59 ako vakcínový adjuvans: posúdenie bezpečnosti a imunogenicity“ z roku 2014:

 „Mechanizmus jeho pôsobenia ešte nie je celkom pochopený, no zrejme v ňom ide o zosilnenie interakcie medzi antigénom a dendritickou bunkou.

Pri použití vo vakcínach proti sezónnej chrípke dochádza k zosilneniu inhibície hemaglutinácie titerov protilátky voči niektorým, no nie všetkým, kmeňom vakcínovej sezónnej chrípky…

Údaje naznačujú, že MF59 uplatňuje svoj imunostimulačný účinok zapájaním svalových vlákien a mononukleárnych buniek do vytvárania lokálneho prostredia, ktoré je vodivé pre priťahovanie efektorových buniek a diferenciáciu monocytov na dendritické bunky.“

Vakcíny proti chrípke na báze skvalénu spájané s narkolepsiou

Ako bolo uvedené v článku „Vakcína proti koronavírusu sa vyhne bezpečnostným testom“, zistilo sa, že vakcíny proti H1N1 s obsahom skvalénu, distribuované v Európe počas pandémie prasacej chrípky v roku 2009, spôsobujú narkolepsiu, veľmi zriedkavú a obmedzujúcu neurologickú poruchu, charakterizovanú nadmernou dennou spavosťou.

K asi 70% prípadom narkolepsie sa pridružuje aj kataplexia – náhla strata svalového tonusu – a tiež živé halucinácie a úplná paralýza na začiatku alebo konci narkoleptického záchvatu.

Jednou z vakcín proti H1N1, dôvodne spájaných s narkolepsiou, bola vakcína Pandemrix od spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorej regulátori európskych vlád udelili licenciu a predávala sa v celom rade európskych krajín (nie však v USA).

Príbalový leták Pandremixu v skutočnosti ako známy možný vedľajší účinok uvádzal somnolenciu, chorobnú spavosť, aj keď nie narkolepsiu ako takú.

Vďaka tlaku verejnosti, vyvolanom Národným informačným centrom pre vakcináciu (NVIC), ktoré namietlo proti zrýchlenému udeľovaniu licencií skvalénovým prísadám vo vakcínach proti prasacej chrípke na základe Zákona o povolení núdzového použitia, žiadna z vakcín proti H1N1, distribuovaná v USA, neobsahovala skvalén.

Nebezpečenstvo povolenia použitia pochybných vakcínových prísad v núdzových vakcínach je v tom, že keď sa použijú v jednej vakcíne, môžu ich výrobcovia vakcín použiť v ďalších vakcínach bez toho, aby museli absolvovať bežne vyžadovaný prísny schvaľovací proces.

Skvalén obsahujúca vakcína pre trh v USA však bola nakoniec schválená v roku 2013, počas pandémie vtáčej chrípky H5N1.

Išlo o prvú adjuvansovú vakcínu pre americký trh a využívala tú istú problematickú skvalénovú prísadu, ktorá sa vo veľkom využívala v ostatných krajinách počas pandémie prasacej chrípky v roku 2009.

Potenciálne problémy s bezpečnosťou

V roku 2002 vedci zistili, že vojenský personál, u ktorého sa prejavili symptómy syndrómu vojny v Zálive, má protilátky na skvalén, čo vyvolalo obavy, či ten záhadný stav nemôže byť spôsobený vakcínou proti antraxu s obsahom skvalénu.

Vyšetrovanie ukázalo, že problém sa v skutočnosti obmedzoval na konkrétnu šaržu vakcíny proti antraxu, obsahujúcu skvalénovú prísadu.

Ďalší vyšetrovatelia však túto spojitosť bagatelizovali, keďže nízke titery antiskvalénových protilátok boli objavené aj v krvi zdravých jednotlivcov a hladiny titerov (protilátok) sa im nezmenili ani po zaočkovaní vakcínou so skvalénovou prísadou.

K ďalším štúdiám, vyvolávajúcim otázky nad vakcínami so skvalénovými prísadami, patrí metaanalýza 20 klinických pokusov z roku 2001, ktorá zistila, že vakcína proti sezónnej chrípke s prísadou MF59 (Fluad) má rizikovejší bezpečnostný profil, než bezprísadová vakcína proti chrípke.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Počas troch rokov zažilo systémové nepriaznivé reakcie 1% až 8% seniorov, ktorí boli zaočkovaní vakcínou proti sezónnej chrípke s prísadou MF59, v porovnaní s 0 až 7% u skupiny, zaočkovanej bezprísadovou vakcínou proti chrípke.

Štúdia nazvaná „MF59 ako vakcínový adjuvans: posúdenie bezpečnosti a imunogenicity“ tiež uvádza, že:

 „V roku 2019 publikovali Pellegrini a kol. analýzu, obsahujúcu už zmienených 20 testov a okrem nich ďalších 44 pokusov.

Išlo o heterogénne navrhnuté pokusy v zmysle vekovej skupiny (od detí až po starých ľudí), návrhu štúdie (kontrolovaná a nekontrolovaná), trvania pozorovania (3 týždne až viac ako 12 mesiacov) a použitého antigénu (pandemická alebo nepandemická chrípka).

Týchto pokusov sa zúčastnilo 20 749 subjektov, ktoré prijali aspoň jednu dávku vakcíny s prísadou MF59 a 7 526 subjektov, ktoré boli zaočkované bezprísadovou vakcínou proti chrípke.

Subjekty zaočkované vakcínou s prísadou MF59 mali v prvých 3 dňoch po očkovaní vyššiu pravdepodobnosť vzniku lokálnych reakcií ako sú bolesť, erytém, indurácia a teplota (miera rizika 1,71) a systémových reakcií ako sú myalgia, únava, bolesti hlavy a pocit nepokoja (miera rizika 1,33) v porovnaní so subjektmi, ktoré boli zaočkované vakcínami bez skvalénových prísad.“

Skvalén spájaný s autoimunitou

Hoci je na to len málo dôkazov, niektoré štúdie poukázali na možnosť, že skvalén po zaočkovaní spôsobuje autoimunitné problémy, ako sú artritída a lupienka. Ako uvádza jedna štúdia z roku 2004:

 „Adjuvantné oleje ako… skvalén (MF59) sa vo vakcínach pre ľudí a zvieratá využívali aj napriek tomu, že sa len málo chápal mechanizmus ich činnosti. Niekoľko správ naznačuje spojitosť očkovania s rôznymi autoimunitnými ochoreniami, no len málo ich bolo potvrdených epidemiologicky…

Uviedli sme, že jedna intraperitoneálna injekcia so skvalénom vytvára u neautoimúnnych BALB/c myší s lupienkou súvisiace autoprotilátky na nRNP/Sm a –SU.

Zavedenie týchto protilátok sa zdalo mať súvis so schopnosťou uhľovodíka vyvolať IL-12, IL-6 a TNF-α, čo naznačuje vzťah s adjuvanciou uhľovodíka.

Či je toto relevantné pri očkovaní ľudí, je zložitá téma kvôli komplikovaných účinkom vakcín a faktu, že imunotoxikologické účinky sa líšia v závislosti od druhov, dráhy, dávky a trvania podania.

Napriek tomu však potenciál adjuvantných uhľovodíkových olejov privodiť autoimunitu má dôsledky pre používanie olejových adjuvansov vo vakcínach pre ľudí a zvieratá, ako aj pre základný výskum.“

Skvalén spájaný s reumatoidnou artritídou

Podobne aj štúdia z roku 2000, publikovaná v časopise American Journal of Pathology demonštrovala, že jediná injekcia skvalénu podaná potkanom vyvolala „chronický, imunitou prenášaný, pre kĺb špecifický zápal,“ teda reumatoidnú artritídu.

Výskumníci dospeli k záveru, že ich zistenia vyvolávajú otázky o role prísad vo vakcínach u chronických zápalových ochorení.

Artritogenicita uhľovodíkových olejov súvisí s ich adjuvantnými vlastnosťami a má dopady nielen na výskum artritídy, ale aj na iné ochorenia a zdravotné využitia, ako sú vakcíny s obsahom olejových prísad. – Scientific Reports 2017

Aj novšia štúdia publikovaná v roku 2017 uviedla, že uhľovodíkové oleje ako skvalén vyvolávajú a zhoršujú artritídu u geneticky citlivých potkanov.

Injekčné podanie prísad na báze uhľovodíkového oleja tiež viedlo k:

 • aktivácii, proliferácii a zvýšenej expresii cytokínov Th1 a Th17 T-bunkami, „čo koreluje s artritogenecitou T-buniek“
 • zvýšenej tvorbe protilátok proti pre kĺbovú chrupavku špecifickým kolagénovým epitopom II.typu

Podľa autorov:

 „Táto štúdia ukazuje, že artritogenicita uhľovodíkových olejov súvisí s ich adjuvantnými vlastnosťami, s dopadmi nielen na výskum artritídy, ale aj iných ochorení a medicínskych použití, ako sú vakcíny s obsahom olejových adjuvansov…

V priebehu hodiny po podaní injekcie sa vstreknuté adjuvansy rýchlo šírili a dosahovali rôzne orgány s vysokou selektivitou pre lymfatické uzliny a pomerne málo olejových kvapiek bolo distribuovaných do kĺbov.

V lymfatických uzlinách vedú olejové prísady tak k lokálnej, ako aj k systémovej reakcii, ako sú hyperplázia a zvýšená hladina akútnej fázovej bielkoviny, akou je α-1-kyselina glykoproteín (AGP) v krvi…

Dokázali sme, že… roznášať artritídu môžu aj… T-bunky in vivo nasiaknuté… adjuvansmi ako sä hexadekán a skvalén.“

K poškodeniu skvalénom vás môže predurčovať váš genetický profil

Autori štúdie z roku 2017 sa tiež venujú problému skvalénových prísad vo vakcínach, konkrétne uvádzajúc, že používanie vakcínových prísad sa „spájalo so zvýšenou tvorbou cytokínov, ako sú IFN-γ a IL-17“.

Výzva, ktorej čelia výrobcovia vakcín, je maximalizovať imunogenicitu (schopnosť vyvolať imunitnú reakciu), pri minimalizácii reaktogenicity (nežiaducej vlastnosti vytvárania nepriaznivých reakcií, najmä imunologických odoziev) „a riziko vzniku akýchkoľvek ´adjuvansom vyvolaných´ autoimunitných či chronických degeneratívnych porúch, ako sú narkolepsia, či syndróm vojny v Zálive“, uvádzajú výskumníci.

Poukazujú tiež na to, že:

 „Je známe, že olejové prísady spôsobujú v mieste vpichu poškodenie tkaniva a bunkovú smrť, vedúce k tvorbe poškodením asociovaných molekulárnych modelov (DAMP) a aktivácii inflamazómu.

Tu sme demonštrovali, že rôzne prísady vytvárajú rôznu mieru zosilňujúceho účinku na antigén špecifickú vybavovaciu reakciu a tvorbu protilátok.

Skutočnosť, že prísady vyvolávajú artritídu len u geneticky náchylných  kmeňov a k poruchám autoimunity dochádza iba u geneticky náchylných jednotlivcov ukazuje, že zavedenie autoimunitných ochorení adjuvansom je čiastočne determinované genetickými faktormi.

V budúcnosti bude prospešné preskúmať, či tieto genetické faktory, z ktorých niektoré sme v našej skupine identifikovali štúdiami na zvieratách, determinujú aj to, či konkrétni jednotlivci s istými genetickými profilmi majú vyššie riziko nejakých nepriaznivých reakcií na očkovanie na báze adjuvansov.“

Keď sa vrátime na začiatok, k problému pol milióna žralokov zabíjaných kvôli oleju z ich pečene, ktorý teraz niekoľko kandidátov na výrobu vakcíny proti COVID-19 používa ako skvalénový adjuvans, dúfajme, že bude dostupná iná alternatíva, ktorá tomuto masakru zabráni.

Nedajme sa však zmýliť zmienkou o tom, že skvalén z rastlinných zdrojov by bol bezpečnejší. Bolo by síce ušľachtilé zachrániť húfy našich žralokov, no je nepravdepodobné, že by prechod na rastlinný zdroj skvalénu viedol k bezpečnejšej vakcíne.

Zhrnutie

Napriek mainstreamovým rečiam o tom, že nás vakcína zachráni pred zničením, nič nemôže byť ďalej od pravdy.

Účelom vakcíny je podnietiť váš imunitný systém k vytvoreniu ochrannej reakcie. Problém nesmierne rýchlo vyvíjanej vakcíny, pri ktorej boli odstránené doslova všetky bezpečnostné prekážky je v tom, že riziká ďaleko prevyšujú akékoľvek prínosy.

Toto obzvlášť platí vo svetle mnohých dobre preskúmaných spôsobov na zlepšenie činnosti imunity zlepšením vášho metabolického zdravia, využívaním jednoduchých stratégií.

Ide napríklad o časovo obmedzené jedenie (tzv. prerušovaná hladovka) či vyhýbanie sa všetkým priemyselne spracovaným semenným olejom, čo zníži inzulínovú rezistenciu a zosilní vašu imunitnú reakciu.

Vitamín D je ďalšou účinnou synergickou terapiou, ktorá zníži vaše riziko ochorenia COVID-19 ďaleko viac, než akákoľvek neoverená vakcína, ktorá je so svojou skvalénovou prísadou a zrýchleným procesom výroby, obchádzajúcim roky dôležitého testovania na bezpečnosť, tikajúcou časovanou bombou.

Zbohom vysoký krvný tlak

Zdroj: Mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Ďakujeme za preloženie ďalšieho článku z môjho obľúbeného webu – Dr. Mercolu.
  Čo sa týka vakcíny proti Covidu-19 – zabezpečí nám jednosmerku do nebíčka.
  Ja ovplyvnená webom Dr. Mercolu prevádzam prerušovanú hladovku, veľmi skoro večeriam, nepoužívam priemyselne spracované oleje a používam D3 vitamín v bio olivovom oleji z webu Bádateľa.

 2. Magdaléna

  Můžu to potvrdit. Po očkování proti hepatitíde A a B u mně do pár týdnů nastali bolesti svalů a kloubů .Myslela jsem že je to borelioza ale když jsem nad tím přemýšlela jsem si jista že to není náhoda a teď asi po 10 letech mi začala reumatoidní artritída.Nikdy bych se už na nic očkovat nedala,ta celoživotní bolest a snížená kvalita života za to nestojí.Lékaře nesnáším a vyhýbám se jim na kilometr.

  • Vážená pani Magdaléna, čo sa týka reumatoidnej artritídy prejdite na protizápalovú diétu a doživotne ju dodržujte. Radšej o tom nehovorte svojmu reumatológovi (on predsa nechce stratiť klienta) a nehovorte to ani veľmi svojmu okoliu aby ste nemali útoky (ako napr. ja na to nemám čas, ja na to nemám peniaze).
   Mne sa to podarilo, držím palce aj Vám.

 3. Toto by sa malo povinne prečítať:
  https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/21/covid19-vaccine-trial-participant-has-died.aspx
  Stručný obsah:
  Dobrovoľník čo prijal skúšobnú vakcínu od AstraZeneca zomrel.

 4. Danka Rakúsová

  Prosba na Jeana, poprosim link na protizapalovu stranu. Dakujem

  • Milá pani Danka, ja som prečítala knihu ako vyliečiť reumatoid. artritídu stravou (bola to jedna americká kniha v angl. v zahraničí – ja som si ju požičala) – a u mňa to zabralo. Na web. stránkach alternat. med. treba dať do vyhľadávača: reumatoidná artritída (rheumatoid arthritis) a začať vypisovať. Napr. je veľmi dôležité na čom varíme, nejesť nič vonku, veľmi znížiť príjem omega 6 a zvýšiť omega 3. Jesť klíčky, fermentované veci, oleje lisované za studena, dostatok zeleniny, trochu ovocia…Napr. kurkuma, škorica (musí byť Cejlonská)…sú dobré
   Aj na tomto webe sú o tom články: http://www.mercola.com http://www.naturalnews.com http://www.naturalblaze.com http://www.domacaliecba.sk http://www.vylectese.cz atď. Pochopiteľne aj na webe Badatela
   Držím palce.
   Tieto zmeny urobiť nie je až tak ťažké, ani až tak finančne náročne, musíme zameniť určité veci…

  • Danka – skús konkrétne. Podobne ako pri GNM – Germánskej novej medicíne – záleží, čoho sa zápal /nádor/ týka – či endodermu, mezodermu, exodermu. Teda – na niečo sú dobré veci „z vnútra“ – tymiánový odvar, alebo zvonku – obklady z pagaštanu. Je to systémová záležitosť.

 5. Prekopírovala som jeden blog:
  Globálna pseudoelita si už ani neschováva mená, o Gatesovi ani netreba hovoriť, ale napr. Richard A. ROTHSCHILD je vlastník patentu na zber biometrických údajov a ich odosielanie na cloud, alebo iné zariadenie, ktoré ich môže vyhodnocovať. Patent bol podaný v roku 2015, kde nebola žiadna zmienka o Covide, v máji tohto roku do patentu vložili využitie na boj proti pandémií Covid19, alebo systém, alebo metóda pre testovanie Covid19
  https://patents.google.com/

 6. Zaujímavý článok MUDr. Liptáka:
  https://blog.hlavnespravy.sk/23917/ako-prezit-matovica/

 7. !!! Video: vkpatriarhat,org: Podekovani odvážnym lekarum…(zo 16.10.)

 8. Zoznam známych SCHVÁLENÝCH antigénových testov – plus BEZPEČNOSTNÉ LISTY!

  https://cz.vwr.com/store/category/antigenove-protilatkove-testy/8671014
  https://cz.vwr.com/store/search/searchMSDS.jsp?tabId=msdsHľadaj
  https://cz.vwr.com/store/product?keyword=Covid%2019


  JUDr. Krajníková: Testovanie ľudí je podvod v mene štátu. Ide o marketing na predaj tovaru, ktorým sú ľudia
  22.10.2020 | 11:39
  Nie je žiadny právny akt na povinné testovanie a právne neexistujú žiadne „sankcie“ za odmietnutie objednaného testovania, upozornila advokátka JUDr. Adriana Krajníková.

  0940 682 016 „NCZI: Dobry den. Vasa POZIADAVKA o vysetrenie na COVID-19 bola zaregistrovana. O jej spracovani Vas budeme informovat.“ … tak znela SMS správa, ktorú z Národného centra zdravotníckych informácií obdržal klient advokátky Adriany Krajníkovej. Tá v tejto súvislosti upozornila, že správy o falošných „objednávkach“ prichádzajú z úradov verejného zdravotníctva, resp. v „kooperácii“ s nimi a na číslo odosielateľa SMS správy sa nedá spätne dovolať.

  „Následne za odmietnutie OBJEDNÁVKY idú SANKCIE v podobe karantény, výpovede z práce, nevpustenia detí do školy,“ uviedla JUDr. Krajníková na sociálnej sieti.“

  „Toto šialenstvo má svoju „scénu“, kde vám niekto zavolá, alebo vám príde sms-ka, že VY STE SI OBJEDNALI TESTOVANIE, a máte sa tak podrobiť odberu svojho biologického materiálu.

  De facto žiadna povinnosť, ale podvod, ako vás vylákať na odber už zakúpeným „produktom“ štátom, o ktoré testovanie ste vy ale nežiadali, a ktorá vaša „objednávka“ sa vám podsúva ako „povinnosť“, ktoré odopretie OBJEDNÁVKY je „sankcionované“ karanténou, odopretím vstupu do práce, do školy, výpoveďou…

  Podvod ako s hrncami, ktoré ste si síce nikdy neobjednali, ale dostali ste výzvu o zaplatenie pod vyhrážkou sankcie úrokov z omeškania !!! Toto je dnes Slovensko pod vedením okultného zboru Matoviča a „odborným“ dohľadom p. Čaputovej. Skutočne som „pyšná“ na kolegyňu, o pánovi je škoda strácať už čas…

  Ak by to teda bola povinnosť, teda nariadenie, muselo by existovať písomné NARIADENIE, s poukazom na zákonné ustanovenie. Nič tu však nie je, iba podvod na základe vašej „OBJEDNÁVKY“, ako vás vylákať na odber vášho biologického materiálu, na ktorých odberoch sa UŽ točí „obchod“ zakúpených produktov. Takto ale chod právneho štátu nefunguje. (čl. 1 ods. 1, 2, 3 Ústavy SR).

  Nazvem to psychologická operácia Covid-19. Marketing na predaj tovaru. Tovarom ste vy. Už som na inom mieste povedala, – všímajte si prosím zmluvy, ktoré za VÁS a VAŠE peniaze, a na VAŠU škodu (aj na zdraví), uzatvára štát.“

  „To, že Matovič, alebo ktokoľvek z jeho „okolia“ povie čokoľvek v „televízore“ (psychologická operácia), to nie je zákonom uložená povinnosť. To, že sa vyhráža obmedzením zdravotnej starostlivosti, alebo jej znížením oproti doterajšej, to je TRESTNÝ ČIN VYHRÁŽOK !!! A za krízovej situácie…

  Ani platenie dane sa „neukladá“ vyhlásením ministra financií v „televízore“, alebo telefonátom pani z daňového úradu, ale doručením vám platobného výmeru, s poukazom na tam označené zákonné ustanovenia vyrubenia dane. Ale ak ešte viac rozohráme „hru na rúška“, aj výrub dane cez „rozhlas“ príde.

  Na to, aby ste mali niečo OSOBNE vykonať, musí existovať právny titul, NIE „ONI POVEDALI“, označený zákonnými ustanoveniami, voči ktorému titulu je vždy opravný prostriedok, príp. vždy existuje právna obrana. Navyše „povinnosť“ niečo vykonať so svojim telom bez opory v zákone je už smer → genocída…! Plošné „testovanie“, kedy „niekto“ zakúpil testovacie „produkty“ na „desaťročia“ dopredu, NEEXISTUJE.

  Článok 2, ods. 2, 3 Ústavy SR. POVINNOSTI SA UKLADAJÚ IBA NA ZÁKLADE ZÁKONA. Zatiaľ také povinnosti nie sú. Ale ak PORIADNE rozohráme „hru na rúška“, aj toto príde. ….Zvážte najbližiše, koho si volíte…

  Na povinné NARIADENÉ testovanie musí existovať NARIADENIE (ani sedliacka logika nepustí, či..?). Nie že „bolo povedané“. Ide o odber biologického materiálu, na ktorý úkon je nevyhnutný právny titul, ktorý musí byť vyhlásený (doručený) zákonom predpísaným spôsobom. A nič také tu dnes nie je. Až bude, potom sa vyjadrím a uvediem právne stanovisko k tomu NIEČOMU. Zatiaľ NIČ nie je. A silne pochybujem, že NIEČO také, PRÁVNE relevantné aj bude. Už teraz dávam stručne do povedomia, že pri odbere biologického materiálu ide o lekársky výkon, podmienený vašim INFORMOVANÝM SÚHLASOM. MôžEte ho aj ODOPRIEŤ a výkon sa nekoná… Bodka !

  RADA: Odmietajte všetky výzvy a ukladané podmienky, ktoré od Vás niekto vyžaduje bez právneho podkladu, s odôvodnením že „to musíte“, lebo „to bolo povedané“, dokonca Matovič to povedal a pod.. Ak Vám bude uložená sankcia, pracovné napomenutie, pokuty, nevpustenie do školy a pod., zašlite mi podklady. Budeme to právne riešiť s náhradou škody voči tomu, kto vám ju spôsobil. Začnite sa prosím správať PRÁVNE ZODPOVEDNE. To znamená aj odmietať právne nezmysly. A vtedy vám budem vedieť pomôcť. Neviem však pomôcť vtedy, ak niekto plní „pokyny“, lebo „bolo povedané“

  Ku každej vám ukladanej „požiadavke“, teda povinnosti a sankcii, žiadajte si „papier“. Či vás chcú testovať, alebo vás nepustia do práce, alebo vám deti odmietnu vpustiť do školy, či čokoľvek…

  Žiadajte si „PAPIER“. Neklaďte IM otázky, prečo nemôžte ísť do práce, alebo prečo deti nemôžu do školy, alebo prečo musím testovať…, ale žiadajte ICH o PAPIER ! Ak môžte, situáciu o odopretí podkladu k ukladaniu povinnosti, alebo odopieraniu práv si nahrajte, natočte. A tieto podklady mi potom s opisom skutkovej situácie zašlite na e-mail. Predmet správy výstižne označte.“
  https://www.infovojna.sk/article/judr-krajnikova-testovanie-ludi-je-podvod-v-mene-statu-ide-o-marketing-na-predaj-tovaru-ktorym-su-ludia

  Z diskusie na Infovojne:

  „meno mesto
  2020-10-22 11:28:02

  Testy sú zadarmo, mali byť zlikvidované, lebo sú infikované. Ich nákup bol utajovaný, aby ľudia nestihli zistiť o aké testy ide. Je to nosné očkovanie od Gatesa.

  Lycian Apollo
  2020-10-22 11:51:02

  Pokus Británie rozbehnúť masové testovanie na koronavírus utrpel ranu po tom, čo sa zistilo, že kľúčové komponenty objednané zo zahraničia sú kontaminované koronavírusom
  http://www.telegraph.co.uk

  Po prepuknutí škandálu ich vraj stiahli s obehu.
  meno mesto
  2020-10-22 11:54:59

  A k tomu tu mal svietiť článok. Očkovanie oravcov začína zajtra!!!!!!“

 9. Kontaktné údaje JUDr. Adriana Krajníková – komerčný právnik
  0903 602 240
  [email protected]

  • Keďže Matovičova vláda odmieta zverejniť subjekt výrobcu /údajne kórejských/ testov – porušuje týmto zákon! A stačí im poslať na krk obyčajnú SOI – Slovenskä obchodnú inšpekciu! SPOTREBITEĽ SOM JA – nie testovacia komisia!

   56/2018 Z.z. – Zákon o posudzovaní zhody výrobku …
   [Prehľadávať doménu http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401%5D https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401
   Vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a je pravidelne aktualizované. Vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý sa sprístupňuje na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka …

   Testy môžu byť jednak infikované /kto urobil atestáciu dovezených testov doboha!/, jednak nespoľahlivé!
   https://www.telegraph.co.uk/

 10. Redakcia – zrýchlite schvaľovanie linkovaných komentárov – NEMÁME ČAS! Lebo Oravci!

 11. Anastazia Szegedy

  Vakcíny……. najvačšie svinstvo , čo na nás pripravujú nikto, nikdy nevie čo do toho zaprogramujú´´ ale vieme , koľko už priniesli vedľajších nasledkov a úmrtí
  Nikdy , nikdy pri mojom vedomí´´ by som si nedala žiadnu vakcínu !!! Nechápem ako možu byť niektorý ľudia tak neinformovaný´´ že sa dožadujú vakcín…….

  • Ešte tu máme iný problém – tzv. „právnické“ provokatérstvo. Ľudia sú väčšinou zvyknutí na to policajné provokatérstvo. B ‚Nay B ‚Rith – Synovia zmluvy. He – aj dcéry zmluvy.

   • B ‚Nay B ‚Rith – Daňo, Harabín, Krajníková. Ide o to, že existujú reálne riešenia problémov – nie však z ich rúk. Stále platí – „Nikdy neľutuj právnika!“ A stále platí, že žiaden právnik neodinštaluje fašizmus!

    Cez Gmail určite nie!

 12. Jednoduchá

  p.Jean – ďakujeme za výb.tipy o zdraví a tiež aj za zaujím.linky……
  P.Maroš- veľmi sa mi páčil Váš prevzatý link od Anny – Tanzánia môže byť na takéhoto prezidenta právom hrdá !!! úprimne a tak v dobrom im ho závidím !…….no a ´dakujem aj za ďalš.zauj.linky , vrátane za uved.tel.č.na Judr.Krajniakovú + jej mail.adresu. No tak Oravci a aj Bardejov ,,tí to majú schytať ako 1.“ NEHORAZNE !!!
  Aj testovanie, aj lockdown – čo si ten Matovič s tými svojimi ,,zachranármi“ len vymyslel ! no myslím si, že nepôjde to tak jednoducho, lebo nie všetci sa s tým stotožňujú……čo sa rozprávam so známymi a ľuďmi z práce, nemajú o to záujem, čo je samozrejme pochopiteľné a logické……veľká škoda, že naši na čele vlády reagujú inak ako už vyššie spomen.prezident…….-mám návrh na Matoviča – nech sa ide on aj celá jeho vláda otestovať ako PRVÁ !!! a HNEĎ !!!!!…………………..
  Veľmi držím palce ľuďom aj na Orave aj v Bardejove, aby to zvládli, a aby to ozaj bolo na ,,nepotrestanej dobrovoľnosti “ …………………..
  Všetkým skutočne bádajúcim želám pekný večer :-)………………

 13. Mna zaockuju len po smrti..

Pridajte komentár

*