Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Farmaceutický priemysel a organizovaný zločin – sú si podobnejšie, než myslíte


Print Friendly, PDF & Email

Big Pfarma a organizovaný zločin – sú si podobnejšie, než si možno myslíte

„Je desivé, koľko podobností existuje medzi týmto [farmaceutickým] priemyslom a zločineckým gangom. Zločinecký gang zarába nechutné množstvá peňazí, ako aj tento priemysel.

Vedľajšími účinkami a sprievodnými javmi organizovaného zločinu sú zabíjanie a smrť. Vo farmaceutickom priemysle sú vedľajšie účinky rovnaké. Zločinecký gang podpláca politikov a iných. To isté robí aj tento priemysel…“  – bývalý viceprezident spoločnosti Pfizer pharmaceuticals1

Ak veríte tomu, že farmaceutické korporácie majú vo veľkej úcte zdravie bežnej verejnosti, je načase sa nad tým zamyslieť.

Tento priemysel je taký plný príkladov podozrivých úmrtí, vydierania, rozkrádania, korupcie, obštrukcie spravodlivosti, defraudácie, falošných správ, obťažovania a zoznamov ľudí, ktorých treba zabiť, že by to donútilo červenať sa aj toho najdrsnejšieho bossa mafie.

„Big Pharma“ síce pravidelne dostáva od Ministerstva spravodlivosti USA miliardové pokuty, no tieto obrovské pokuty korupciu neobmedzujú. Hľadí sa na ne len ako na „náklady, súvisiace s podnikaním“ podobné plateniu každomesačných účtov za domácnosť.

Ako lekár a výskumník má Peter C Gøtzsche s kriminalitou spájajúcou sa s farmaceutickým priemyslom skúsenosti z prvej ruky – a následne odhalil masívny podvod v článku „Smrtiace lieky a organizovaný zločin: ako Big Pharma podplatila zdravotnú starostlivosť“.

Nebezpečná veda

Ako uviedla The Nordic Cochrane Center – nezisková organizácia vytvárajúca spoľahlivé, dostupné informácie, neovplyvňovaná komerčným sponzorstvom a inými konfliktami záujmov, Dr. Gøtzsche má pôsobivé klinické skúsenosti:

Profesor Peter C Gøtzsche promoval v roku 1974 ako magister vied z biológie a chémie a v roku 1974 aj ako lekár. Je odborníkom na internú medicínu. V období rokov 1975 – 1983 pracoval v liekovom priemysle, kde sa zaoberal klinickými pokusmi a regulačnými záležitosťami a v období rokov 1984 – 1985 v kodanských nemocniciach.

Spolu s 80 ďalšími odborníkmi pomáhali v roku 1993 zakladateľovi, sirovi Iainovi Chalmersovi, so zakladaním globálnej siete The Cochrane Collaboration, a v tom istom roku založil The Nordic Cochrane Center.

V roku 2010 sa stal na Kodanskej univerzite profesorom Návrhu a analýzy klinického výskumu.

Peter C Gøtzsche publikoval vyše 70 štúdií vo „veľkej päťke“ časopisov (BMJ, Lancet, JAMA, Ann Intern Med a N Engl J Med) a jeho vedecké práce boli viac ako 15 000-krát citované.

Je tiež autorom kníh:

  • Smrtiaca psychiatria a organizované zapieranie (vyšlo v septembri 2015)
  • Smrtiace lieky a organizovaný zločin: Ako Big Pharma podplatila zdravotnú starostlivosť (2013)
  • Mamografický skríning: Pravda, lži a sporné otázky (2012)
  • Racionálna diagnóza a liečba: Klinické rozhodovanie založené na dôkazoch (2007)

Korupcia a podvody farmaceutického priemyslu

Veľká časť akademickej kariéry Dr. Gøtzscheho sa zameriava na syntézu trendov, pokusov a dôkazov.

V knihe Smrtiace lieky a organizovaný zločin Gøtzsche odhaľuje korupciu spájajúcu sa s prehnane vysokými cenami značkových liekov, upriamujúc pozornosť na skutočnosť, že lieky nie sú drahé kvôli nákladom na vývoj, ale kvôli politickému lobingu, marketingu a snahe o dosahovanie čo najvyššieho zisku.

Tiež poukazuje na to, že mnohé pokusy sú len zastierajúcimi manévrami, kedy farmaceutické spoločnosti organizujú výskum takým spôsobom, že sa vyberajú len najlepšie časti populácie a porovnávacie skupiny práve z toho dôvodu, aby podporili firmou želaný výsledok.

Údaje kontrolujú a analýzy robia sami a na písanie štúdií si objednávajú profesionálov. Potom si farmaceutické spoločnosti vyberú výsledky, ktoré vyhovujú potrebám ich marketingu, namiesto tých, ktoré sú v najlepšom záujme pacientov.

Veľakrát platia vedcom, aby ich mohli uviesť ako spolupracovníkov na štúdii, hoci v skutočnosti bol ich vklad veľmi malý (prípadne žiadny) a údaje nevedia nijako zdôvodniť.

Podľa Gøtzscheho „najlepšie lieky môžu byť jednoducho tie s najbezostyšnejšie zmanipulovanými údajmi“.

Okrem toho Gøtzsche  zdôrazňuje pravdu, že lieky sú jednoducho nebezpečné z celého radu dôvodov:

„Naše lieky na predpis sú po chorobe srdca a rakovine treťou najčastejšou príčinou úmrtí v USA a Európe. Asi polovica tých, čo zomierajú, užívala svoje lieky správne. Ďalšia polovica zomiera kvôli omylom, ako sú príliš vysoké dávkovanie, alebo užívanie lieku napriek kontraindikáciám.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Naše liekové agentúry zvlášť nápomocné nie sú, keďže sa spoliehajú na podvodné tvrdenia tvorené dlhým zoznamom varovaní, opatrení a kontraindikácií pre každý liek, hoci vedia, že nie je v schopnostiach žiadneho lekára si ich všetky osvojiť.

Hlavnými dôvodmi mnohých úmrtí na lieky sú neúčinná lieková regulácia, rozšírená kriminalita týkajúca sa kupovania vedeckých dôkazov o liekoch, podplácania lekárov a lží v liekovom marketingu. Ten je rovnako škodlivý ako marketing tabakových výrobkov, a preto by mal byť zakázaný.

Mali by sme užívať ďaleko menej liekov a pacienti by mali pozorne študovať príbalové letáky liekov, ktoré im lekári predpisujú a tiež nezávislé zdroje informácií o liekoch, ako sú posudky Cochrane, vďaka čomu budú môcť ľahšie povedať „nie, ďakujem“.“2

Skôr než nad Gøtzscheho tvrdením myknete plecom ako nad názorom jedného človeka na zložitý problém, zamyslite sa nad temnou históriou farmaceutického giganta, spoločnosti Merck.

Zoznamy ľudí, ktorých treba zabiť, falošné časopisy, zastrašovanie a veľké peniaze

Počas svedectva v istej hromadnej austrálskej  žalobe za poškodenie zdravia sa v e-mailoch zamestnancov Mercku objavovali pri menách lekárov kritizujúcich liek Vioxx nálepky ako „neutralizovať“, „neutralizovaný“ či „zdiskreditovať“.

V jednom e-mailu sa písalo:

 „Možno ich musíme vyhľadať a zničiť tam, kde žijú…“

Súd sa dozvedel, že James Fries, profesor medicíny na Stanfordovej univerzite, napísal v októbri 2000 šéfovi Mercku, sťažujúc sa na zastrašovanie istých členov svojho tímu, ktorého sa im dostalo po kritike lieku.

„Ešte horšie boli obvinenia spoločnosti Merck zo zastrašovania kontrolórov,“ napísal, … „toto sa stalo najmenej ôsmim (klinickým) vyšetrovateľom… zrejme sa mierne vyhrážali aj mne, ja som však o týchto problémoch nikdy nehovoril ani nepísal.“

Preskočme do roku 2001, kedy spoločnosť stále používala neetickú taktiku. Merck očividne vytvoril nejestvujúci „odborný“ časopis s názvom „Australasian Journal of Bone and Joint Medicine“  s jediným účelom uverejňovania článkov na podporu predaja lieku Vioxx.

V časopise uverejnili článok úplne vymysleného autora, podpísaný menom lekára, hoci aj zamestnanec Mercku považoval uvedené údaje len za „zbožné želanie“.

Pri tomto trojbodovom kruhu korupcie, ktorá sa má v budúcnosti ešte zhoršiť, prišla vzápätí Americká lekárska asociácia (AMA) s novými smernicami. Tie v podstate zamedzia možnosť verejného vyjadrenia všetkým lekárom, ktorí nesúhlasia s tým, čo tvrdia úrady, vrátane tých, ktorí sa vyjadrujú proti liekom.

„Medzi lekárskymi profesionálmi existuje ohľadom prírodnej liečby veľká miera nesúhlasu a mnohí odmietajú prijať predstavu, že liečba je aj niečo viac, než len užívanie farmaceutických chemikálií.

Americká lekárska asociácia nedávno vydala nové smernice, ktoré budú:

„Vytvárať nové etické usmernenia pre lekárov v médiách, informovať  o tom, koľko lekárov môže byť postihnutých za porušenie lekárskej etiky prostredníctvom ich tlačových vyjadrení a vydávať verejné vyhlásenie, odsudzujúce šírenie pochybných liečebných informácií prostredníctvom rádia, televízie, novín alebo webových stránok,“ povedal Dr. Edward Group, zakladateľ organizácie Global Healing Center.

Záver

Čo je neuveriteľné, AMA zastupuje len 17 % lekárov, pričom mnohí sú študentmi medicíny, ktorým udelili voľné členstvo.

Aj napriek tomu ide o piatu najmocnejšiu špeciálnu záujmovú skupinu na washingtonskom Capitol Hill, ktorá len v roku 2014 vyplatila lobistom za ich snahy ohromujúcich 19,7 milióna dolárov.

Viac o umlčovaní nesúhlasiacich lekárov si prečítajte tu (v angličtine).

Použité zdroje

¹“Richard Smith: Is the pharmaceutical industry like the mafia? Retrieved on July 13, 2015 from: http://blogs.bmj.com/bmj/2013/09/10/richard-smith-is-the-pharmaceutical-industry-like-the-mafia/

²“Our prescription drugs kill us in large numbers” Gøtzsche PC, Pol Arch Med Wewn. 2014;124(11):628-34. Epub 2014 Oct 30. Retrieved on July 13, 2015 from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25355584

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: wakeup-world.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Jiří Kalfiřt

    Vše jsem pročetl,něco jenom zběžně,jako jsou statě obecného zjištění věcí a odporučení na světové zdravotnické organizace.Celkovým dojmem po přečtení 80% zjištění a obecných frází jsem zjistil,že mi chybí to hlavní : trestní oznámení na aktery této kauzy.Ten kdo má perfektní informace je povinen takto činit! Uveřejněním a popisem celého toho rózkrádání se nic nevyřeší ,jenom potvrzuje dojem ,že vše jsou podvod a nebezpečné věci,které škodí občanům !

Pridajte komentár

*