Zistite číslo svojej životnej cesty, ktorá vám umožní nazrieť do vášho osudu


Print Friendly, PDF & Email

Zistite číslo svojej životnej cesty, ktorá vám umožní nazrieť do vášho osudu

Podstata vášho života sa dá pochopiť po vypočítaní jediného čísla – čísla životnej cesty. Spája sa s ďalšími numerologickými cyklami vášho života a všetkým, čo treba brať do úvahy, keď skúmate svoje numerologické vplyvy.

Poznanie čísla vašej životnej cesty vám dokáže prezradiť tri dôležité aspekty vášho života:

1. Účel vášho života. Neprezradí vám povolanie, skôr smer, ktorému by ste sa mali venovať. Ste tu preto, aby ste pomáhali iným, alebo sa máte zamerať na vlastný rast?

2. Vašu energetickú osobnosť a sklony. Kým ste v tomto živote? Usilovný žiak života alebo konvenciami nezväzovaný dobrodruh?

3. Vaše životné výzvy a prekážky, ktoré máte prekonať. Máte viac problémov ohľadom peňazí, kariéry alebo vzťahov?

Ako vypočítať číslo svojej životnej cesty

Zistiť číslo svojej životnej cesty je ľahké. Stačí len zrátať jednotlivé číslice celého dátumu svojho narodenia: dňa, mesiaca a roku.

Vezmime si ako príklad dátum narodenia slávneho vynálezcu Nikolu Teslu. Narodil sa 10. júla 1856.

Pre výpočet čísla jeho životnej cesty bolo treba spraviť súčet 1+0+7+1+8+5+6=28

Keď dostanete dvojciferné číslo, obe číslice znovu sčítajte. 2+8=10 a nakoniec 1+0=1.

Výnimkou sú čísla 11, 22 a 33. Tie majú zvláštny význam.

Teslovým číslom životnej cesty bolo 1.

Ľudia, ktorí majú číslo životnej cesty 1, sú lídrami vo svojich odboroch. Celý svoj život zasväcujú svojej práci a poslaniu.

Ďalšími jednotkami boli Steve Jobs, Henry Ford, Martin Luther King ml. a mnohí ďalší.

Ste tiež líder alebo máte v tomto živote inú úlohu? Povie vám to číslo vašej životnej cesty.

Životná cesta 1 – Líder

Keď je číslom vašej životnej cesty jednotka, je vám súdené byť lídrom, inovátorom, nezávislým a originálnym tvorcom.

Toto číslo vám dodáva sebadôveru, energiu a rozhodnosť postarať sa o naplnenie svojho životného poslania.

Ak nie ste v súlade so zmyslom svojho života a svojím vyšším ja, môže vás číslo jeden robiť buď dominantnými a narcistickými, alebo naopak, neistými a cítiacimi sa ako obeť.

Ak zažívate niektorý z týchto presne opačných protikladov, potrebujete sa vrátiť späť k svojmu pravému ja a hlavnému poslaniu v živote.

Kľúčom k úspechu životnej cesty jedna je zistiť, pre čo máte zanietenie a autenticky a naplno to vyjadrovať v každej oblasti vášho života.

Životná cesta 2 – Mediátor

Zmyslom života životnej cesty čísla dva je nachádzať rovnováhu a harmóniu vo všetkom, čo robíte. Ľudia na tejto ceste sú dobrí diplomati a podporovatelia veľkých projektov.

Robí vás trpezlivými, orientovanými na detaily a veľmi intuitívnymi – viete vycítiť, s čím by potrebovali iní ľudia pomôcť, alebo ako nájsť strednú cestu medzi dvoma ideami či dvoma v názoroch sa líšiacimi jednotlivcami.

Keď nie ste v súlade, budete pociťovať ľútosť, že nie ste líder a konať detinsky, prípadne manipulovať tými, ktorým máte pomáhať. Môže vás to tiež robiť egocentrickými a prehnane závislými na iných.

Kľúčom k tejto ceste je nájsť prácu v skupinovom prostredí, v ktorom sa budete cítiť vítaní a potrební.

Životná cesta 3 – Komunikátor

Životná cesta čísla 3 vám dáva kreativitu, optimizmus a inteligenciu pre sebavyjadrenie. Ste zladení so svojimi emóciami a po väčšinu času pociťujete radosť.

Číslo tri sú veľkí umelci, spisovatelia a herci.

Ak máte životnú cestu čísla Tri, ktoré nie je v súlade, môžete sa stať buď emocionálne nestabilní, bojazliví a v niektorých situáciách dokonca nemiestni, alebo neúprimní a povrchní.

Vašou úlohou v tomto živote je oddať sa rozvoju a využívaniu svojich tvorivých darov a zbaviť sa pritom všetkých strachov – a svojimi vlohami si zarábať na živobytie.

Životná cesta 4 – Učiteľ

Ak vaša životná cesta predstavuje číslo Štyri, je vaším poslaním byť dôveryhodným, spoľahlivým a vyrovnaným jedincom, od ktorého sa môžu iní učiť a môžu sa naňho spoľahnúť.

Ľudia potrebujú niekoho, na koho sa môžu obrátiť, keď sú zmätení životom, alebo keď im je ťažko. Tou osobou ste vy.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Štvorka, ktorá nie je v súlade, sa stane panovačnou a rigidnou, ako aj nedbanlivou a neorganizovanou. Čísla Štyri sú mnohí zlí šéfovia a riaditelia.

Aby ste ako číslo Štyri uspeli, mali by ste si zvoliť povolanie, pre ktoré pociťujete skutočné zanietenie, nie len také, v ktorom sa veľa zarába.

Keď takto zasvätíte svoj život práci, budete pre ostatných veľkým učiteľom.

Životná cesta 5 – Hľadač slobody

Päťky sú skutoční dobrodruhovia. Ak ste číslo Päť, zrejme vás teší vyhľadávanie vzrušenia a nekonečné cestovanie. Ste veľmi nezávislí a nebojácni.

Osoba so životnou cestou čísla Päť, ktorá nie je v súlade, bude pôsobiť nepokojne a emocionálne, možno dokonca aj čudácky a všetkým skrúšená.

Úloha čísla Päť je prostá – preskúmať čo najviac toho, čo má život ponúknuť, cestovať po svete a zažívať dobrodružstvá, po ktorých iní len túžia.

Životná cesta 6 – Opatrovateľ

Šestky sú rodinne orientovaní, starostliví a láskaví jedinci, ktorí sú veľmi oddaní svojim blízkym. Ako Šestka môžete byť nápomocní svojej rodine, komunite alebo tým, ktorí potrebujú pomoc.

Zároveň Šestka nerada pracuje pre iných, možno si teda chcete vytvoriť podnikanie a byť schopní pomáhať po svojom.

Keď nie ste v súlade, môžete sa začať cítiť povýšeneckí a chcete zasahovať do záležitostí iných.

Kľúčom k životnej ceste čísla Šesť je držať sa svojej vízie pomáhať svetu, no vzdať sa potreby mať pod kontrolou každý jej detail.

Životná cesta 7 – Hľadač

Úlohou životnej cesty čísla Sedem je rozvíjať spiritualitu a intuíciu a tiež analytické nastavenie mysle.

Sú to vyrovnaní a sústredení jedinci, vnášajúci harmóniu do spôsobov myslenia ľavej a pravej strany mozgu.

Keď ako Sedmička nebudete v súlade, stanete sa pesimistickí a nedôverčiví, alebo zaseknutí vo vlastnej hlave a ľahko strácajúci zmysel života.

Vaším poslaním v tomto živote je zapájať do svojho povolania a osobného života svoju intelektuálnu stránku, ako aj dary intuície.

Životná cesta 8 – Človek s veľkou energiou

Ak je číslom vašej životnej cesty Osmička, je vašou úlohou vytvoriť zdravý vzťah s autoritou, mocou a peniazmi – a využiť ho ako príklad pre ostatný svet.

Je to cesta materiálnych úspechov, ale využívaných pozitívnym spôsobom. Tento trojrozmerný svet by bez toho nemohol fungovať.

Keď nie ste v súlade, môže vás začať ovládať ego a môžete sa stať zastrašovateľom alebo bezmocnou obeťou.

Kľúčom k prekonaniu týchto prekážok a dosiahnutiu úspechu je prijať svoju veľkosť a vítať finančný úspech. Môžete tým urobiť veľa dobrého.

Životná cesta 9 – Filantrop

Ak ste životná cesta číslo Deväť, je vašou úlohou rozvíjať svoje duchovné dary a využívať ich ľudomilnými spôsobmi, alebo svojimi vlohami pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí.

Ste múdri a kreatívni s veľkou integritou a vaša štedrosť a láskavosť je pre ostatných magnetom.

Keď nie sú v súlade, budú Deviatky zažívať pocit emocionálnej vzdialenosti od ostatných a ľútosť voči tým, ktorí si necenia ich pomoc.

Deviatka, ktorá je v súlade, pomáha a miluje bez výhrad a bez očakávaní akejkoľvek odmeny. Kľúčom k úspechu Deviatky je nájsť splynutie s vaším dávaním aj vašimi kreatívnymi potrebami.

Čísla životnej cesty majstra: 11, 22 a 33

Tí, ktorí majú životnú cestu majstra:

Číslo 11 má energiu čísla Dva a ďalšie vplyvy navyše. Osoba Jedenásť je duchovným katalyzátorom. Vaše poslanie je vysoko spojené s vyšším duchovným  zmyslom.

Keď ste v súlade, ste duchovne obdarený majster, keď v súlade nie ste – tak ste mrzutý, zranený liečiteľ.

Kľúčom k tejto životnej ceste je zvládnuť celý svoj život. Čo to znamená, je u každého iné. Čo to znamená pre vás? Budete to vedieť, keď z neho budete mať dobrý pocit.

Číslo 22 ťaží energiu z čísla Štyri, no je tiež majster učiteľ. Ste tu preto, aby ste iným pomáhali vytvárať ich životy na ich plný potenciál – dlhodobo, ale aj na každodennom základe.

Keď nie ste v súlade, môžete sa stať leniví a nezodpovední, alebo všetko prehnane kontrolujete a riadite.

Kľúčom k tejto životnej ceste je mať na pamäti veľký obraz a budovať niečo, čo vytvára skutočnú zmenu v životoch mnohých ľudí na mnoho nasledujúcich rokov.

Číslo 33 je majstrovskou cestou čísla Šesť – osvieteným Opatrovateľom. Ste tu preto, aby ste využívali svoje opatrovateľské schopnosti a urobili radostnejšími a zmysluplnejšími životy iných.

Keď nie je v súlade, môže sa číslo Tridsaťtri stať závislé na veciach a mať sebazničujúce sklony, žiť stále pre iných a zabúdať sa tak starať o svoj vnútorný svet.

Kľúčom k úspechu pre číslo Tridsaťtri je stať sa súcitným liečiteľom a inšpiráciou pre ostatných.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: articles.spiritsciencecentral.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Pari Špekulantka

    Nech žijú skeptici! Tentoraz. Aj keď je text napísaný tak, že by sa tam mohol nájsť každý, nenašla som tam ani seba, ani svojich blízkych. Veď prečo by mali byť všetci v jeden deň narodení rovnakí? To si zajtra ráno môžu povedať v pôrodnici: „Á, dnes ideme rodiť lídrov.“ Kalendár vymysleli ľudia a desiatkovu sústavu tiež. Tak prečo by to malo platiť?

    • No u mňa to platí presne. Možno vy ste adoptovaná. Ako ešte malú vás niekde našli, nevedeli presný dátum narodenia, preto stanovili aspoň približný a tak je pochopiteľné, že predpoveď teraz na vás nepasuje…

  2. pridávam sa k redakcii, na mňa to sadlo presne a aj na mojich blízkych naozaj hlavne tá osmička 😀 pozdravujem a želám všetko dobré. Vaša čitateľka.

Pridajte komentár

*