Ako vyliečiť sám seba prostredníctvom mimotelovej skúsenosti


Print Friendly, PDF & Email

Ako vyliečiť sám seba prostredníctvom mimotelovej skúsenosti

Čo keby ste mohli starosti tohto sveta, svojho každodenného života, odhodiť ako obnosené šatstvo do koša s bielizňou a aspoň na pár hodín slobodne lietať?

Vznášajúc sa vysoko hore ako vták, pozorujúci všetko zo širokej a jedinečnej perspektívy, by ste mohli načas slobodne skúmať sféru mimo tej zvyčajnej, alebo možno tej v sebe hlboko zakorenenej.

Táto predstava je pre mnohých z nás určite lákavá a bola by možná pri zapojení techniky či skúsenosti, ktorá sa bežne nazýva „astrálna projekcia“.

Poďme sa bližšie prizrieť tomu, ako táto skúsenosť vyzerá a ako by mohla napomôcť nášmu osobnému rastu. Vo sfére ezoterického a energetického skúmania je ľudská bytosť multidimenziálnou bytosťou.

Nie je len „mäsom a kosťami“, ale tiež vzájomným prepojením duše, ducha a astrálneho tela, koexistujúcich pre vytvorenie skúsenosti toho, kým na mnohých úrovniach súčasne sme.

To astrálne sa opisuje ako vrstva či fazeta našej bytosti, ktorá svojím spôsobom spája to (alebo leží medzi tým), ako sa manifestujeme ako fyzické bytosti a našu esenciálnu existenciu v duchu a duši, vzťahujúc sa zrejme skôr k podvedomým či psychickým energiám.

Astrálnu rovinu je možné chápať ako korešpondujúcu sféru skúsenosti pre túto vrstvu ľudskej bytosti.

Zdalo by sa, že medzi takou sférou a snovou ríšou alebo poľom hlbokej meditácie existujú významné priesečníky a skutočne, astrálna projekcia by sa mohla považovať za spirituálnejšie orientovanú cestu k pochopeniu mimotelových skúseností, ktoré malo tak veľa ľudí počas tisícročí.

Poznáme príbehy pacientov v nemocničných posteliach, vznášajúcich sa nad svojimi telami alebo podobné správy ťažko zranených jednotlivcov, opúšťajúcich svoje telá, aby sa do nich krátko nato vrátili.

Sú však medzi nami aj ľudia, ktorí takéto skúsenosti, z pohľadu duchovného rastu a skúmania, praktizujú zámerne.

Mohla by mať taká skúsenosť ďalekosiahlejšie prínosy než byť len nočným dobrodružstvom či vytrhnutím zo svetskej reality? Poďme sa prizrieť tomu, ako by praktizovanie astrálnej projekcie mohlo poslúžiť ako legitímny katalyzátor osobného rastu.

Je astrálna projekcia bezpečná?

Na začiatok krátko preskúmajme, či je astrálna projekcia vôbec bezpečná. Pre zodpovedanie tejto otázky musí byť človek úprimný a než začne, byť si vedomý stavu svojej mysle.

Pre každého, kto možno bojuje s vážnymi psychologickými obavami alebo traumami, je nebezpečná akákoľvek činnosť, ktorá nás zámerne uvádza do nášho hlbšieho ja, alebo nás posiela skúmať sféry ducha či kozmu.

Vieme, že nekonečné reality sa dejú a keď také veci praktizujeme so zámerom liečiť alebo lepšie sa spoznať, je pravdepodobné, že budeme konfrontovaní s našimi, takpovediac, „démonmi“.

Ľudia so skúsenosťami s astrálnou projekciou uvádzajú schopnosť cestovať mimo obvyklých hraníc času a priestoru. Preto je možno múdre začať zámerom.

Keď sa niekto rozhodne podniknúť takú cestu bez toho, aby urobil predbežné opatrenia, alebo aby mal pre svoju cestu konkrétne zamýšľaný smer, by mohla nastať šanca, že narazí na obrazy, entity alebo skúsenosti, ktoré nebudú práve potešujúce, alebo budú vyslovene desivé.

Pri podstupovaní takejto cesty musí každý človek chápať v nej obsiahnuté riziká.

Tí, ktorí hľadajú mimotelové skúsenosti alebo tiež skúsenosti astrálnej projekcie, si možno pred svojou cestou budú želať stráviť nejaký čas stávaním sa vedomým a posilňovaním svojho fyzického uzemnenia. Teda puta, ktoré bude udržiavať fyzické telo v spojení s astrálnym.

Hoci už to presahuje rámec tohto článku, oblasť blogov je plná skvelých zdrojov pre prácu s uzemnením a technikami astrálnej projekcie. Trochu pohľadajte a nájdite si metódu, ktorá vám dáva najväčší zmysel.

Nezabudnite zapojiť všetky metódy pre požehnanie a bezpečnosť, na ktoré sa spoliehate, či už to bude modlitba, oltár, krištáľ alebo talizman, techniky čistenia energií, prípadne blízkosť bezpečnej osoby.

Zbohom vysoký krvný tlak

Náhľad do životného smerovania s astrálnou projekciou

V správach o mimotelových skúsenostiach jednotlivci bežne opisujú výskyt vznášania sa a zotrvávania nad svojím ležiacim či spiacim telom a uvedomovanie si toho, že hľadia dolu na svoje vlastné telo.

Pre pochopenie hlbokého významu takej skúsenosti potrebujeme len rozobrať to vyhlásenie. Pozerajú nadol a vidia svoje vlastné telo. Povedané inak, existuje akési vnútorné chápanie esenciálneho ja ako vedomia, ktorá si môže uvedomovať akýsi aspekt seba z temer oddelenej perspektívy.

Inými slovami: „Kto je ten, čo MA práve teraz pozoruje?“ Môže existovať hlbšia pripomienka esenciálnej povahy svojho ja než toto?

Zaujímavé je tiež všimnúť si, že ľudia, ktorí prirodzene alebo zámerne zažili mimotelové či astrálne cestovanie, uvádzajú bytie nad svojím telom, nad zemou, alebo nad svojou zvyčajnou oblasťou existencie.

Opäť, ako sme začali, ide o pohľad z vtáčej perspektívy, z vrcholu hory, poskytujúci cennú širšiu perspektívu. Keď prechádzame životom, sme v ňom zapustení.

Sme plne polapení a pohltení našimi pocitmi, vzťahmi, povolaniami, bolesťami, sklamaniami, radosťami, motiváciami.

Keď jednotlivec zažíva takú širšiu perspektívu, môže byť protikladná malosť takýchto vecí desivým kontrastom, nútiacim nás zjednávať a uvedomiť si, čo je pre nás naozaj podstatné, skutočné a drahé.

Astrálna projekcia môže poslúžiť ako spôsob uvedenia sa do iného vzťahu so svojím životom prostredníctvom daru širšej vízie.

Psychologické liečenie prostredníctvom astrálnej projekcie

Ako už bolo povedané, mnohí tí, ktorí zažili cesty mimo tela, uvádzajú, že v tejto ríši môžu cestovať kamkoľvek chcú a že čas a fyzická geografia nepredstavujú žiadne obmedzenia.

Ak je to tak, potom nám cesty astrálnej projekcie môžu umožňovať cestovanie dopredu alebo dozadu naším chápaním času, aby sme poskytli našim predošlým či budúcim ja odpustenie, podporu alebo opateru, ktoré sme možno potrebovali, alebo budeme potrebovať.

Traumy sú vo všeobecnosti bolestivé či šokujúce udalosti, ktoré v čase ich objavenia sa nevieme celkom zaradiť. Preto sú časti ja ukladané, alebo disociované, čo vedie k fragmentovanej osobnosti a spôsobu bytia.

V cestovaní mimo hranice bežného života sa môžeme rozhodnúť znova navštíviť a začleniť tie aspekty ja, ktoré boli traumou oddelené, čo vedie k stavu väčšej celistvosti.

Bloger James Simon hovorí o tom, ako mu praktizovanie astrálnej projekcie pomohlo uzdraviť sa zo vzťahu, ktorý brzdil jeho duchovný rast:

„Mimotelovú skúsenosť (astrálne cestovanie, astrálnu projekciu) som praktizoval niekoľko rokov. Dobre mi slúžila na zbavovanie sa obmedzení a presvedčení počas bolestivých období môjho života.

Keď som pred niekoľkými rokmi ukončil dlhotrvajúci vzťah, využil som túto techniku na zbavenie sa všetkého. Pomohla mi vojsť hlbšie do bolesti a konfliktu, ktorý som pociťoval kvôli snahe mať život pod kontrolou a vzdorovať zmenám.

Technika mimotelovej skúsenosti mi pomohla sa toho vzdať a zbaviť. Pri tomto procese som mal pocit, akoby som prechádzal sériou symbolických smrtí, ktoré sa diali takmer každú noc po niekoľko mesiacov. Bolo to úplné zbavenie sa ilúzií, s ktorými som sa identifikoval.

Táto skúsenosť ma priviedla k hlbšiemu pochopeniu svojho ja (tak fyzického, ako aj nefyzického), k číremu uvedomovaniu si bytia.“

Záver

Na rozdiel od niektorých spirituálnych praktík, astrálna projekcia sa môže prihodiť komukoľvek aj bez jeho úsilia.

Mnohí sú presvedčení, že keď každú noc vstupujeme do ríše snov, prechádzame astrálnou rovinou, pracujúc s nespracovaným a surovým obsahom psyché a hlbokého nevedomia.

Či už prostredníctvom zámerných techník, v neočakávanom čase, alebo keď sme v ríši snov, astrálna projekcia predstavuje ďalšiu cestu skúmania sfér existencie pri hľadaní osobného rozvoja a objavov.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: spiritsciencecentral.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Oceňujem článok, no mohli by ste sa povenovať aj lucidnému snívaniu, pre bežných ľudí je to ľahšie dosiahnuteľlné ako astrálne cestovanie a v podstate jedno z druhého vychádza.

  2. Tlamka Jozef

    Umele vyvolaná mimotelová skúsenosť je vždy nebezpečná……pri pohľade na telo z druhého brehu,
    je návrat vyslovene imaginárny….jozef.

Pridajte komentár

*