Aké môže byť vysvetlenie magnetického javu covidových vakcín?


Print Friendly, PDF & Email

Aké môže byť vysvetlenie magnetického javu covidových vakcín?

(Makia Freeman, thefreedomarticles.com) – Keď je teraz v plnom rozmachu tajomný magnetický jav vakcíny proti ochoreniu COVID-19, musíme sa hlbšie prizrieť tomu, čo by mohlo spôsobovať, že ľuďom na rukách mieste vpichu držia magnety.

Mohli by magnetický jav vakcíny proti covidu vysvetľovať pokroky v oblasti magnetického hydrogélu, najmä keď štúdie pripúšťajú, že by sa dal magneticky aktivovať a riadiť na diaľku prostredníctvom inteligentnej siete? Alebo sú aj iné vysvetlenia, napríklad kovové nanočastice?

Mohli by byť dôvodom bizarného magnetického javu pokroky v oblasti magnetického hydrogélu?

Tento pocit začína byť veľmi dobre zdokumentovaný, keď množstvo ľudí z celého sveta zaočkovaných proti ochoreniu COVID demonštruje vo videu, ako im na ruke na mieste vpichu drží magnet, ale nedrží nikde inde na tele.

Stránka TimTruth.com priniesla ďalšiu kompiláciu, tentoraz 47-minútovú verziu s ľuďmi každého veku z rôznych kultúr, ukazujúcu, čo sa deje.

Znamená to ohromujúci dôkaz, že ide o skutočný jav, napriek tvrdeniam zúfalých odhaľovačov pravdy a obhajcov vakcíny, hoci tento výraz na nich celkom nesedí, pretože chemický koktejl tejto injekcie nie je vakcína.

V niektorých videách si ľudia skladajú z ruky magnet a priamo ho vracajú na chladničku, kde drží. Dobrým odhadom toho, čo by sa mohlo diať, sú kovové nanočastice.

V mexickej televízii sa snažili vyvrátiť tento jav, no podaril sa im presný opak – magnetizmus začkovaných ľudí dokázali. Tu si môžete pozrieť video z uvedenej relácie:

Tento článok sa bude konkrétne venovať pokrokom v oblasti magnetického hydrogélu a tomu, či by mohol tento jav vysvetľovať.

Vytvorenie magnetického hydrogélu

Na začiatok si definujme slovo hydrogél:

„Sieť previazaných polymérových reťazcov, ktoré sú hydrofilné, nachádzajúcich sa občas ako koloidný gél, v ktorom je disperzným médiom voda. Trojrozmerné pevné výsledky hydrofilných polymérových reťazcov, držané pokope väzbami medzi reťazcami.“

Mnou predtým citovaný armádny článok uvádza, že vyvíjaný hydrogél (spoločnosťou Profusa, za pomoci vládnej agentúry DARPA) bude pozostávať z dvoch častí – z „polymérových reťazcov“ a „elektronického komponentu“.

Elektronika vždy alebo takmer vždy obsahuje kov. Štúdia z marca 2020, nazvaná Súčasné pokroky magneticky senzitívnych hydrogélov v tkanivovom inžinierstve, podrobne analyzuje, ako sa využívajú magnetické hydrogély (vyrobené použitím častíc založených na oxide železitom a rôznych druhoch hydrogélových matríc) v biomedicínskych aplikáciách pre tkanovivé inžinierstvo (regeneračnú medicínu, opravujúcu poškodené telesné tkanivo).

Vďaka svojej biokompatibilite, riadenej stavbe a „inteligentnej reakcii na vzdialené magnetické pole“ sú očividne vhodnou náhradou, čo nechtiac prezrádza, že sú to biosenzory, ktoré je možné riadiť na diaľku prostredníctvom inteligentnej siete.

Technológia vo verejnej sfére je už dosť pokročilá, čo znamená, že skutočná technológia, ukrytá v jednotlivých častiach vojenských programov, je oveľa, oveľa pokročilejšia.

Správa uvádza:

Hydrogély boli spracované do biomedicínskej aplikácie k zabezpečeniu laditeľnej, trojrozmernej konštrukcie pre adhéziu, migráciu, resp. diferenciáciu buniek a mohli by byť navrhnuté aj ako platforma pre riadené uvoľňovanie cytokínov a liekov v tkanivovom inžnierstve a doprave liekov…

V poslednej dobre bol do biomedicínskych aplikácií na zlepšenie biologickej aktivity buniek, tkanív či orgánov zavedený magneticky citlivý hydrogél. Toto sa pripisuje hlavne jeho schopnosti magneticky reagovať na externé magnetické pole…

Magnetické hydrogély sa vyrábajú z kombinovaných materiálov, ktoré sú biokompatibilné, biodegradovateľné a magneticky reagujúce.“

Obrázok prevzatý z Frontiers, zo štúdie „Najnovšie pokroky magneticky senzitívnych hydrogélov v tkanivovom inžinierstve“

Podobne, ako ktorákoľvek iná technológia, by mohla byť využitá na dobré aj zlé veci a táto štúdia sa zameriva výlučne na to, ako by sa dala použiť na to dobré, t.j. na regeneráciu tkanív. Nič sa však nehovorí o tom, ako to rozvíja agendu transhumanizmu.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Inteligentní maneticko-hydrogéloví transformeri

Článok nazvaný Magneticki riadení, hydrogélom tvorení inteligentní transformeri, publikovaný v decembri minulého roku na Phys.org, opisuje ďalšiu vykonanú štúdiu o magnetickom hydrogéle.

Čínsky výskumný tím sa v nej pokúsil ukázať dôkaz konceptu na diaľku riadeného transformera (detskej hračky), založeného na tvarovej pamäti hydrogélového systému.

Do dvojitej sieťovej polymérovej štruktúry, obsahujúcej želatínu, vložili magnetit (Fe3O4, druh oxidu železa) a magnetické nanočastice. Aby na diaľku zmenili tvar hydrogélu, použili magnetizmus a svetlo.

Nasledovný citát ukazuje, ako ovládajú tvar a pohyb hydrogélu. Čo z toho vyplýva pre tých, ktorí majú hydrogél v sebe – a ako môžu byť doslova riadení na diaľku – keďže toto celé je o riadení robotov?

„Magnetické nanočastice sú účinnými aditívami pre predstavenie na diaľku riadenej bezkontaktnej činnosti. Keď sa hydrogély osvetlia blízko infračerveným svetlom (NIR), budú tie nanočastice nepretržite meniť svetlo na teplo, spôsobujúc nahrievanie hydrogélu.

Toto spôsobí zvratnú deformáciu hydrogélu pre použitie ako voľne sa pohybujúcich mäkkých robotov…

Tím tiež využil interakciu medzi trvalými magnetmi a obsiahnutými magnetitovými nanočasticami hydrogélu HG-Fe3O4na smerovanie výtvoru pri riadenej navigácii. S použitím hydogélu ukázali, ako by mohla magneticky vyvolaná riadená navigácia viesť mäkkého transformera bludiskom.

Také experimentálne koncepty majú potenciál v celom rade aplikácií, ako mäkké nosiče v biomedicíne na dopravu nákladu pri doprave a uvoľňovaní lieku.“

Teória Jima Stonea: nanoroboty kradnú z krvi železo

Pokiaľ je mi známe, s touto teóriou prišiel ako prvý Jim Stone. Jeho teória stojí za zváženie.

Podľa neho je to, čo sa dostáva do tela očkovaním (nech už je to čokoľvek), buď silne metalické, alebo to vytvára silné magnetické pole – dosť silné na to, aby pritiahlo priemernú chladničkovú magnetku, keďže hrot očkovacej ihly je veľmi malý.

Myslí si, že to maličké množstvo tekutiny v covidovej ne-vakcíne nemôže byť natoľko magnetické, aby cez ľudskú kožu priťahovalo magnet. (pozn: týmto najčastejšie argumentujú rôzni „fact-checkeri).

On sa nazdáva, že injekcia obsahuje nanoboty, ktoré zberajú alebo kradnú z krvi hemoglobín (druh oxidu železa), aby z neho niečo vytvorili. Toto je celkom možné, keďže vyššie citovaná štúdia hovorila o tom, že magnetický hydrogél sa skladá z častíc tvorených oxidom železa.

Na svojej webovej stránke Jim píše:

„Myslím si, že nech v tej vakcíne bolo čokoľvek, čo je magnetické, išlo o nejaký druh samoreplikujúcej sa nanotechnológie (očkovaním nebol zavedený čip), skôr než nejaká nanotechnológia to bola kopa nanobotov, vytvárajúcich v ruke na mieste vpichu štruktúry, ktoré sú magnetické.

Ihly použité na očkovanie sú na ID čip primalé a ID čip, dokonca ani v plnej veľkosti, by zrejme na pritiahnutie magnetu nestačil.

Ak budú mať na vytváranie magnetickej štruktúry v tele nanoboty, tie nanoboty musia pracovať s tým, čo k tomu má telo k dispozícii. Jediným ľahko dostupným zdrojom magnetického kovu v tele je hemoglobín v krvi, kde by nejaké nanotechnologické zariadenie mohlo získavať železo, aby s ním niečo vytváralo.

Nemyslím si, že by tak silne magnetickými mohla spraviť ľudí len samotná injekcia o objeme 1 kubického centimetra, či menej. Oni sú VEĽMI magnetickí, čo značí, že nech majú pod kožou čokoľvek, čo to spôsobuje, muselo to vychádzať z ich vlastných tiel, keď na tom priamo cez ich kožu bude držať magnet.

Najprv som usudzoval, že by to mohla byť len tá injekcia a aby ste videli ten účinok, potrebovali by ste neodymový magnet. No fungujú aj bežné keramické magnety a pružné chladničkové magnetky a fungujú silno, často na ploche takmer 26 centimetrov štvorcových.

Nejde o chladničkový efekt. Deje sa tu niečo vážne, čo si vyžaduje, aby telo dostávalo inštrukcie vytvárať niečo, čo je buď kovové, alebo to emituje magnetické pole.

ČO AK ku všetkým tým krvným zrazeninám dochádza preto, lebo injekcia vypustila kopu nanorobotov, ktorí napadli krv, aby z nej kradli hemoglobín a mohli tak niečo budovať na mieste vpichu? STAVÍM SA, že tu žiadne „čo ak“ nie je.“

Záverečné úvahy

V nedávnom interview s Alexom Newmanom hovorí Dr. Carrie Madejová o tom, že nanotechnológia obsiahnutá v týchto covidových ne-vakcínach má potenciál byť na požiadanie doručovacím systémom liekov.

„Na požiadanie“ znamená, že ju niečo musí uvádzať do činnosti, takže otázka znie: čo ju uvedie do činnosti? pH? Určitá frekvencia? 5G? Elektromagnetické pole?

Nech je touto kovovou či magnetickou látkou pod kožou čokoľvek, určite ide o nejaký druh biosenzora, určeného prijímať a prenášať signály.

Žijeme v skutočne historických časoch a možno sme svedkami masovej premeny miliónov, či dokonca miliárd ľudí na Človeka 2.0 – na transľudí – ktorí v sebe majú zabudovanú umelú technológiu. Podľa toho, čo sa deje, to bude prvá taká zabudovaná technológia. A nebude posledná.

Liečba osteoporózy

Autor: Makia Freeman, Zdroj: thefreedomarticles.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. https://www.infovojna.sk/article/video-fico-o-zlocineckych-sposoboch-ministra-mikulca-jeho-klamstvach-zruseni-obvinenia-voci-zurianovi-a-nebezpecenstve-ohladom-experimentov-v-ockovani
  VIDEO: Fico o zločineckých spôsoboch ministra Mikulca, jeho klamstvách, zrušení obvinenia voči Zurianovi a nebezpečenstve ohľadom experimentov v očkovaní

  Predseda Smeru odpovedal negatívne na novinársku otázku ohľadne toho, či sa dal zočkovať. Dodal, že postoj k očkovaniu je osobná a nie stádovitá záležitosť. Kritizoval absenciu relevantných informácií v hlavnom mediálnom priestore ohľadne objektívneho informovanie týkajúceho sa rizík spojených s účinkami vakcín. V tejto súvislosti poukázal na fatálny následok vedľajšieho účinku pôsobenia očkovacej látky proti koronavírusu v jeho vlastnej rodine. Odsúdil tiež propagandistickú očkovaciu kampaň, ktorá občanom masíruje mozgy. Súčasný trend v očkovaní považuje bývalý premiér za experiment, na ktorom zarábajú obrovské peniaze farmaceutické firmy.

 2. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/nedoporucujeme-plosne-ockovani-deti-a-mladeze-proti-covidu-zni-z-nemecka/
  Nedoporučujeme plošné očkování dětí a mládeže proti covidu, zní z Německa

 3. https://www.naturalnews.com/2021-06-14-medical-professionals-break-silence-covid-vaccines.html
  Medical professionals break silence on covid “vaccines” and the widespread harm they’re causing
  Zdravotnícky pracovníci prelomia ticho ohľadne covid „vakcín“ a rozsiahlej škody ktorú spôsobujú

  Medical professionals are reporting serious health issues following the covid shots
  Zdravotnícky pracovníci hlásia vážne zdravotné problémy po covid vakcínach

  Medical systems are obediently and dutifully carrying out a holocaust
  Lekárske systémy poslušne a oddane vykonávajú holokaust

 4. https://www.naturalnews.com/2021-06-14-jj-ceo-annual-covid-vaccines-maintain-immunity.html
  J&J CEO says people will need annual covid vaccines to maintain “immunity”
  Generálny riaditeľ firmy Johnson a Johnson hovorí, že ľudia budú potrebovať každoročné covid vakcíny aby si udržali „imunitu“

  • Áno, toto očkovanie čo dostali im platí iba jeden rok. Potom musia ísť znova na preočkovanie bolo to v bežných správach.
   Ak ich nezabije zmutovaný covid, tak jedovaté vakcíny, ktoré musia brať každý rok.

 5. https://www.naturalnews.com/2021-06-14-us-government-spends-on-vaccine-hesitancy-propaganda-ads.html
  US government spends extra $3 billion on vaccine hesitancy propaganda ads – as vaccine deaths surpass 5,000
  Voľný preklad:
  Americká vláda minie extra 3 miliardy dolárov na reklamy na propagandu ohľadne nerozhodnosti dať sa zaočkovať keď úmrtia po zaočkovaní presiahnu 5000

  • Ano davali zdarma hamburgry a listky na podzemku a nedavno listky na baseball pro vsechny kteri si enchakji dati Vakciny a kolik se jich naslo az se tklacili a temer rvali o poradi, neb utvorili dojem, ze se jiste na kazdeho nedostane a davoav psychoa byla opet na svete, jako pri BLMa pod … az Pandemii ktera nikdy a take pro rozumne nebyla !
   Mel jsem jiz za mlada kdyz jsem po ockovani v 1947 mnoha ucelovou detskou davkou temer na pokraji smrti a zazitky z tela, take pak po urazech, a mel jsem bideni podobne co dnes prozivama a v NYC ano v CSR jako dite? Vite, asi zazivame posledni cast jak je psano v Bibli Svate.
   Dne 20 / 7 2015 jsme brzy rano vypujcenym autem dorazili do historicke rezervace do Biblicke Ladiocea Ladioceji, v Turecku a tam presne v 9:00 byli svetky zjeveni Cerneho andela, dvojhlave orlice jak je znazornen v Orthodoxni cirkvi a take Ruskem znaku prelety Archandela nebo Krista, a splynujicim se Sluncedm videneho atke v Reckem Olympu, objevujici se za Stromem zivota v pozadi vapencove lazne Pomukkala jak preletava a otevira 7. Pecet Revelation Zjeveni. Nasli jsme to misto a bylo to seal kde se vyhlasovali ve stare Recke Ladioceji dulezite zpravy, mame obrazky!!! s chlapci. … a od te doby pocitejte kolem 2x 3.5 roku… +- Pak v 2016 zazili nepodareny prevrat v Turecku… Mnoho na dny vypraveni!

 6. Ano kopy stacionalnich druzic rizenych frekvenci Hz od tech lecivych az distrakcnich… a take uplatnovane na kazdeho z ans koho jiz maji oznackovaneho, pres G5 a ostatni si domysleme,
  Hemoglobin v tele je casti krver, lidskeho zivota, tedy take mozny na dalku a programovany az „Andelu Smrti, Disraeli“? Ano Mark of The Beast, neboli „vpich od Satanovy Selmy aby jste jiz nemohli dosahnout pritomnost a komunikaci vasi osobnosti, s Bohem, s nim komunikaci pres Svaty Duch jak se da prozkoumat …
  V roce 2008na podzim jsem ve Vancouveru pomahal pripravovat Svetovy Kongtess Nanotechnologie a co jsem se tam od svetove spicky dozvedel bylo k nevire na cem se jiz vse vyvijelo ale tehda jsme nevedeli za jakyma to ucely a dale je toho dalsi spousty, ano blahodarne ale vetsinou bohuzel te Satanisticke, zneuzivane neb uplatneni Luciferoveho Efektu. A od toho jen krucek k manipulovani vedomi, pocitu, rozhodovani a mohou z vas udelat tim nejstastnejsim clovekem prestoze jste v BIDE? asi jiz ano kdyz vam zeberou Bozi pritomnost, lidskost, soudnost, vuli, bytost jako Zombie??? Prostudujte si ukazky Virtualni reality neboli naprosteho Saleni, zivota v klamu a lzi ktere budete povazovat jiz za pravdu!!!

  Ptate se jak nam vze zeberou vokradou o penize, neco jako byla v CSR menova mena Kolaps, prestavba za Hitlera a pod… , pres noc byvale penize byly bezcenne, ja si pamatuji 1:50 v hotovosti nebo na vkladech 1:5, zrusili potranovimnove listky a nechali ceny volneho trhu tedy znacne vyssi!
  Jednoduse elitari prohlasi, ze penize jsou pricinou zvysovani a roznaseni pandemie, proghlasi ej za nezakonne jako falsifikatory duvot k vasemu zatceni! A vse se prevede na elektronicke a pak elektronicky vykradou podobne jako nedavne volby!
  Take jiz na to vypracovane programy Synagogy Satana!!!
  Reseni, Laska, Laska hlavne v rocine a vsude a stala pritomnost BOZI, neb Motlidba ej rozmluva s Bohem…

  Pres Youtube si najdete a poslouchejte cteni z Bible Svate vse jak chcete, v nekolika vydanich a jazycich v Cestine je dobre a take s vysvetlovanim a dodatky, fascinujicia zacente s Videnim Sv Jana, neb to je asi dnes nejaktualnejsi. Mne se obcas z pocitace naraz neco ztrati a jiz se nedopidim vice musim hledat v jinych formach!
  Studuji nove objevy Gaalxie a Vesmiru a je to az neuveritelne co jeste nemame ani ponecti jen dohady o casticich ktere rychlosti sveta mohou prolitnout nasi Zemegulou bez zpomaleni az nepochopitelne, ze?

  • Andrew Carrington Hitchcock – Satanova synagóga.pdf
   https://ulozto.net/file/Wx9SJLtEG/andrew-carrington-hitchcock-satanova-synagoga-pdf#!ZGt2AmR2AwplZQN2MTWvBTIzLwRjZ0qSqRkRJSOvnz5xqzL0ZN==
   http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Andrew_Carrington_Hitchcock-Synagoga_Satanova.pdf

   „Satanova synagoga je pojem použitý na dvou místech novozákonní knihy Zjevení v dopisech raně křesťanským církvím ve Smyrně (Zj 2,9) a ve Filadelfii (Zj 3,9), které podle božího vnuknutí od Ježíše Krista napsal autor knihy Jan z Patmu. V obou případech se satanova synagoga staví proti poslání a poselství křesťanské církve. Jde tedy o Kristovo varování před těmi, kdo si říkají židé, ale nejsou jimi, protože jsou nástrojem Satana.[1] “
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Satanova_synagoga

   Vychádzajme z toho, že /Grigorij Klimov/ židovstvo nie je národnosť, ale relígia – sekta – viď judaizovaní Chazari, alebo chazarskí židia /70% nie pôvodných Izeaelcov/ – teda nie semitskí, ale turkystickí židia, teda – príslušníkom, ale aj obyčajným užitočným idiotom židovstva či sionizmu sa stáva každý, kto preberá túto ideológiu a najmä ich chtonizmus a pohľad na svet len cez to hmotné, svetské, mocenské, okultné, odvrátené. Komunistický materializmus a ateizmus napr. – to bolo prvé kolo protikresťanskej indoktrinácie Satanovou Synagógou.

   • Na západe táto indoktrinácia prebehla cez liberalizmus /spoločne to prepojoval feminizmus/, a to vďaka väčšiemu multikulturalizmu /USA/ – čo k nám prišlo ako 2. vlna indoktrinácie – už materializmom a ateizmom a feminizmom nahlodaných generácií. Kto chce dnes tvrdiť – ako mu bolo dobre za komančov – je proste chtonistický idiot nechápajúci dôsledky na dnešný satanizmus pri moci!!

  • Všetko je to zverejnené, avšak nepredpokladám, že čitatelia soc. sietí a tuná týchlo denných blogov čítajú odborné časopisy – jedná sa asi o 50 plátkov mesačne. Čiže je to celkom fuška byť trochu v obraze a vedieť čítať medzi riadkami vo „vedeckej hantýrke“.

 7. Vsimol si niekto toto?

  Britská verejnoprávna televízia vo svojej reportáži uviedla, že polovica zomrelých na delta variantu koronavírusu (indická mutácia) boli ľudia zaočkovaní proti koronavírusu.

  zdroj:
  https://www.infovojna.sk/article/video-reportaz-bbc-polovica-mrtvych-nakazenych-indickou-mutaciou-koronavirusu-boli-ockovani

  A teraz spominam na vypocet u Badatela.
  zdroj: https://www.badatel.net/oficialny-britsky-model-vravi-ze-60-az-70-chorych-a-obeti-v-tretej-vlne-budu-ockovani/
  Mam pocit, ze ideme podla:
  Scenár č.3: Ak by bolo zaočkovaných povedzme len 40% populácie a pomer očkovaných medzi chorými by bol 60-70%, potom by očkovanie doslova škodilo, nakoľko pomer očkovaných medzi chorými by bol vyšší ako pomer očkovaných v populácii.
  Podla uja neomylneho Googla, ktory si narokuje na cenzuru, je UPLNE zaockovanych 44.7% populacie.

 8. držia magnety v mieste v pichu ?? 😀 😀
  zajtra beriem magnet do roboty a odskúšam každého chlapa

 9. Teraz som v kľude prečítala celý článok. Ďakujeme za preloženie tímu Bádateľa. Niekedy si myslím – lepšie ani nerozmýšľať ako nás hlboký skrytý štát (deep state) pošle jednosmerkou do nebíčka.
  „Páči sa mi“ veta v tomto článku: pretože chemický koktejl tejto injekcie nie je vakcína.

 10. https://zemavek.sk/video-robert-fico-o-ockovani-a-jeho-nasledkoch/
  Video: Robert Fico o očkovaní a jeho následkoch

  „Bez emócií chcem povedať, že očkovanie je pre mňa osobná a nie stádovitá vec. Každý by sa mal rozhodnúť na základe informácií, len tieto informácie nedostávajú, Mám vám povedať, že moja známa v rodine, pomerne blízka rodinná príslušníčka krátko po očkovaní padla ako kabela a bola mŕtva? A môžem vám porozprávať veľa podobných prípadov, “

 11. Niečo som prekopírovala:
  https://anonup.com/thread/5630435

  Paní pracuje na vedoucí pozici v globální firmě pro nábor zaměstnanců pro ropný průmysl a říká, že vedoucí pracovníci v těchto firmách, kterým poskytuje služby, nařídili personálním pracovníkům aby zkontrolovali všechny zaměstnance kteří dostali vakcínu a plánují je všechny nahradit do tří let. Předpokládají, že ztratí asi polovinu zaměstnanců.

 12. Určite celá kampaň strašne smrdí. V Poľsku napríklad sa od 1.7.2021 rozbieha lotéria o neviem koľko milion zlote, pre tých ktorý sa dajú zaočkovať. Tak toto sa mi zdá už veľmi ale že veľmi okaté…. Nemám odkaz, ten som si neuložil, no bolo to priamo vo vysielaní myslím TVP1 povedané….

 13. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/15/does-vanguard-and-blackrock-own-the-world.aspx
  The Same Shady People Own Big Pharma and the Media
  Rovnakí tienistí ľudia čo vlastnia farmaceutický priemysel vlastnia aj média

  Kto vie angl. nech to prečíta a vypočuje video v tomto článku ako je všetko „elitami“ prepojené ako všetko „elity“ vlastnia

 14. https://banned.video/watch?id=60c7fc49d8a40f08b7d0bdcf
  Criminal Coverup! Hospitals Order Medical Workers to Hide Covid Vaccine Side-Effects and Death
  Kriminálne krytie! Nemocnice prikazujú zdravotníckym zamestnancom aby utajovali vedľajšie účinky z Covid vakcín a smrť z týchto vakcín.

 15. Ahojte…to by vela veci vysvetlovalo, pretoze ja mam silnu alergiu na kovy a nechapem preco ked som doma som v pohode nekycham a ako nahle sa objavim medzi luďmi mozem sa aj zblaznit a kycham ako o zivot…myslite ze to moze mat dajaku suvislost? Diika za odpoved na email.

  • Toto
   samoreplikujúcej sa nanotechnológie
   mi neskutocne pripomina toto
   https://www.google.sk/search?q=stargate+replicator
   V tomto „scifi“ diele je taktiez urcita pasaz o „nanitoch“ alebo „nanite“
   Tu viac
   https://www.gateworld.net/wiki/Nanite
   Bolo to scifi, je to este scifi?
   Nic v zlom, ale pytam sa seriozne, odcitujem par pasazi z toho linku
   Microscopic device capable of infiltrating human cells and manipulating their D.N.A. structure.
   Mikroskopicke zariadenia schopne infiltrovat ludske bunky a manipulovat ich DNA strukturu.
   Nic v zlom, ale robi si z nas niekto srandu?
   Ak niekto neovlada anglicky, skuste takto
   https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=sk&u=https://www.gateworld.net/wiki/Nanite
   alebo
   https://www.google.sk/search?client=firefox-b-d&q=stargate+nanity
   ceske a slovenske linky
   Opakujem, scifi, alebo true story?
   Mne sa tato technologia pacila z jedineho aspektu, a to takeho, raz to tam pouzili, ze tieto nanoboty dokazali vyliecit a opravit prakticky cokolvek v tele. Masivne zranenie, rakovina, cokolvek, stacilo ich spravne naprogramovat – nano miniaturne roboty, pracovnici, ktory prisli do alebo k bunke a jednoducho ich mechanicky opravili, alebo inym sposobom.
   Nuz, len to bolo scifi, true story bude asi take, ze technologia je zneuzitelna na poskodenie.
   Mimochodom, mala scifi uvaha, ak by som vedel telekineticky uchopit akuykolvek predmet, len zrakom alebo myslou, mikro alebo nano telekineticky by som vedel sposobit zuzenie ciev, a dalej to uz pozname. Dokonala vrazda. To len uvaha z ineho scifi serialu.
   Nie som jediny, komu toto spojenie prislo podozrive
   https://www.reddit.com/r/Stargate/comments/kvuqdj/covid19/
   roze ine linky
   https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1278133/Meet-nano-spiders-The-DNA-robots-day-walking-body.html
   len hovorim, ze zaujimave.. aj by som bol prekvapeny, keby tam su nanoroboti v akejkolvek forme.. prekonali by sa 😀

  • Skús si zohnať kvapky – kalina siripútka. Nie sú lacné, ale známa potvrdila, že jej jednoznačne pomáhajú. Alergia sa môže totiž rozvinúť až do reflexu a to potom budeš mať peklo zo života.

   • Maroš, píšete že Kalina siripútka kvapky sú dobré proti alergii (ak som to dobre porozumela). Kde to dostať? Ako to užívať? Ďakujem za odpoveď.

    • Moja poštárka to zohnala v lekárni – na objednávku /na moje odporúčanie/ – v Galante. Problém je v inom – že lekárne sú viazané akousi dohľadovou zmluvou, že „môžu“ brať len od štátom určených subjektov. A tie majú určený sortiment. Napr. Vetom do lekárne nedostanete. Ale tá siripútka je všeobecne uznávaný antialergén. Mala by to byť lekáreň v blízkosti Galantského kostola. Treba to dohľadať. A od nich k zdroju.

     Ešte raz – v Galante je údajne aj nejaké testovacie centrum pri kostole a blízko je lekáreň – pri kostole. Viac neviem. Tie kvapky asi 12 eur, ale že naozaj fungujú – ako som predpokladal.

 16. https://www.hlavnespravy.sk/fico-potvrdil-ze-sa-neda-zaockovat-ludia-nedostavaju-informacie-chodte-sa-pozriet-na-neurologiu-aky-maju-narast-mozgovych-umrti-umrela-mu-tiez-blizka-znama/2575670
  Fico potvrdil, že sa nedá zaočkovať: „Ľudia nedostávajú informácie. Choďte sa pozrieť na neurológiu, aký majú nárast mozgových úmrtí.“ Umrela mu tiež blízka známa

  Fico uviedol, že jeho blízka rodinná známa po očkovaní skolabovala. „Padla ako kabela a bola mŕtva.“. „Choďte sa porozprávať na neurológiu, koľko majú nárast mozgových úmrtí alebo mozgových porážok a ďalšie a ďalšie veci.“

  Zopakoval, že presadzuje dobrovoľný prístup. „Kto chce, nech ide. Ale ja nebudem súčasťou reklamnej kampane farma firiem vo svete, aby som prispel k ich obrovským ziskom. Ja sa očkovať jednoducho nepôjdem.

  • Nema z toho zisk, tak to neodporuca.
   Ficovi neverim, je to len mensie zlo. Neda vakciny, ale…. ale… pride mi stale, ako mensie zlo, nez igor heger.

 17. Niečo som prekopírovala:
  Pre vzdelaných:

  Označenie komerčnej vakcíny Pfizeru: BNT162b2
  To je v Kabale 2ka (jednoduchý trik – zrátavajte každé číslo zvlášť.

  1+6+2+2=11 a 1+1=2 — Kabalistické číslo smrti. )

  A proteín, ktorý produkuje zástupná mRNA sa volá Luciferáza.

  Nuž, isto je to vakcína výborná. Isto. CHjaj.

 18. Prekopírovala som ďalší blog:
  Po J&J jednodavkovej vakcine sa uz piaty den moj kolega zvija v krcoch. Bol uplne proti ockovaniu, ale aj tak po case zacal rozmyslat „prakticky“

 19. Ďalší blog:
  známa si vybrala – mladá slobodná baba, zdravá – chcela byť prvá ako taká nadržaná ovca. Po prvej dávke ťažký zápaľ plúc a po druhej skončila minulý piatok so srdcovými problémami v špitále!!!! Už je slobodná – namiesto dovolenky kdesi pri vode ju čaká špitál a vylizovanie sa z prúseru po vakcíne! Bohovsky si polepšila!

 20. Ďalší blog:
  Nečakane vo veku 45 rokov zomrel český teoretik Filip Láb

  Po očkovaní zomrela 34 ročná poľská novinárka, jej FB a iné profily zmizli

  15 ročný chlapec zomrel 2 dni po očkovaní vakcínou Pfízer

  85 ľudí zomrelo na infarkt, srdcové zlyhanie v Japonsku po očkovaní vakcínou Pfizer

  39 ročná Britka zomrela pár dní po očkovaní vakcínou od Astrazenecy

  Muž zomrel deň po vakcináci na srdcový infarkt

  44 ročná moderátorka BBC zomrela po očkovaní vakcínou na COVID-19

  Baránek: Tento týždeň zomreli 3 mladí, mediálne známi ľudia, čo sa to deje?

  Ďalšie úmrtie: Moderátor Andrej Miklánek ….

  Zdroj : http://www.inenoviny.sk/cat

 21. https://zemavek.sk/po-tomto-sa-da-zaockovat-na-covid-snad-iba-blazon/
  Po tomto sa dá zaočkovať na covid snáď iba blázon

 22. https://www.infovojna.sk/article/judr-weis-vakciny-proti-covid-19-su-experimentalnou-genovou-terapiou-testovanie-ludi-spada-pod-norimbersky-eticky-kodex-a-dava-pravny-zaklad-pre-stihanie-za-zlociny-proti-ludskosti-a-vojnove-zlociny
  JUDr. Weis: Vakcíny proti Covid-19 sú experimentálnou génovou terapiou. Testovanie ľudí spadá pod Norimberský etický kódex a dáva právny základ pre stíhanie za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny

  Vakcíny proti Covid-19 sa aktuálne nachádzajú celosvetovo v tretej fáze testovania pripomína v rozhovore pre portál 40plus advokát JUDr. Peter Weis.

  Vakcíny proti Covid-19 sa aktuálne nachádzajú celosvetovo v tretej fáze testovania (podľa pravidiel FDA). Existuje rozdiel v legislatívnom poňatí pojmu „vakcína“ na území Európskej únie, avšak forma nemení obsah pojmu, a to platí tak pre vedu, ako aj pre právo. Nazývať tieto látky vakcínami je minimálne sporné, nakoľko nespĺňajú základné legislatívne podmienky, aby mohli byť vôbec vakcínami nazývané. Marketingovo však pojem vakcína znie určite bezpečnejšie ako trebárs experimentálna génová terapia, ktorú by ste nepodstúpili, aj keď by vám zaplatili.

  Ako je známe, vy ste sa obrátili aj na súd v Haagu. A nie ste sám. Podobne urobili aj Dáni a Nóri. O čom tie podania presne sú a myslíte si, že máte šancu na úspech?

  Oficiálny naratív hovorí, že vakcína nezabraňuje šíreniu ochorenia, iba zmenšeniu vírusovej nálože a údajne aj zmierneniu priebehu choroby. To znamená, že vakcinovaní môžu chorobu pokojne ďalej šíriť a aj sa sami nakaziť.

 23. Marek Košice
  • Ten mobil je tvoj majetok? Alebo je to tvoj čip, ktorý si si „musel“ kúpiť za pár sto euro? Čiže identikity už nevydávajú štáty – ale korporácie – pre svoj dobytok? Načo ti je ku.va ten mobil?! Lebo inak ti ho nepredajú, pokiaľ v ňom nebudeš mať svoj dobytčí- vakcinačný-čipovacíí QR kód?!

 24. https://www.infovojna.sk/article/video-americke-korporace-zacinaji-skupovat-cele-rezidencni-ctvrti-v-usa-a-meni-je-na-najmy
  VIDEO: Americké korporace začínají skupovat celé rezidenční čtvrti v USA a mění je na nájmy

  Americký BlackRock a JP Morgan začaly po celých USA vykupovat celé čtvrti s rodinnými domy a hromadně je předělávají na nájemní bydlení, ve kterém není v podmínkách nájmů dovoleno držet nebo vlastnit zbraně! Absurdní ceny bytů předznamenávají blížící se Brave New World, Total Control a konec osobního vlastnictví spolu s koncem občanských práv a svobod! V Praze už chtějí za 9 metrů nebytového prostoru bez oken bezmála rovný 1 milion korun, všechno to směřuje k mohutnému zdanění nemovitostí! Z výběrů daní z nemovitostí chtějí globalisté sanovat starobní důchody a stejně tak univerzální příjmy!

  Nechají vám svobodu být nezaměstnaným bezdomovcem bez lidských práv… svobodně se budete moci rozhodnout, a na sílu si to většina lidí rozmyslí

  Dobrovolnost na sílu je totiž základním donucovacím mechanismem globalistů na goyim.

  Co mělo být až v rámci Agendy 2040, je realizováno už dnes. Koronavirus a hysterie zinženýrovaná okolo něho urychlily proces nasunování Brave New World minimálně o těch 20 let. A jak vidíte ve videu v úvodu článku, Amerika bude příkladem tohoto procesu v obrovském měřítku.

 25. https://aeronet.cz/news/damage-control-hrac-italskeho-klubu-inter-milan-christian-eriksen-byl-spolu-se-svymi-klubovymi-spoluhraci-vakcinovan-uvedl-jiz-v-kvetnu-pro-italsky-list-klubovy-lekar/
  Damage Control: Hráč italského klubu Inter Milán Christian Eriksen byl spolu se svými klubovými spoluhráči vakcinován, uvedl již v květnu pro italský list klubový lékař! Ředitel klubu však po sobotním kolapsu hráče v utkání Mistrovství Evropy vakcinaci hráčů Interu najednou popírá! Lžete, jako když tiskne, nadávají fanoušci Interu sportovnímu řediteli na sociálních sítích! Eriksen utrpěl infarkt myokardu v důsledku krevní sraženiny, nikdy předtím problémy neměl a pravidelné zdravotní prohlídky nic neodhalily! CDC kvůli krevním sraženinám po mRNA vakcínách svolala na 18. června krizové zasedání!

  • Rozhovor klubového lékaře pro italský list všechno odhalil, Eriksen zkolaboval kvůli krevní sraženině v důsledku vakcinace

 26. Aké peknučké, na samite G7 svetoví lídri bez rúšok tesne pri sebe…

  https://www.infowars.com/posts/masters-and-slaves/
  Masters and Slaves
  Páni a otroci

 27. https://www.infowars.com/posts/college-student-abruptly-dies-two-weeks-after-receiving-second-moderna-shot/
  College Student Abruptly Dies Two Weeks After Receiving Second Moderna Shot

  An Ohio college student died about two weeks after receiving her second dose of the Moderna mRNA COVID vaccine.

  19-year-old Northwestern University freshman Simone Scott passed away from pneumonia complications Friday following a heart transplant she received as a result of myocarditis-induced heart failure last month.

  Scott’s parents, left without an official explanation from doctors how this happened, believe the Moderna vaccine played a role in their daughter’s death, according to investigative reporter Alex Berenson.

  Táto 19 ročná študentka vysokej školy zomrela vďaka vakcíne od Moderny.

 28. Už aj červené mäso a kuracie mäso je zmagnetizované a nevie sa prečo.

  https://www.banned.video/watch?id=60c802313accf50979b21d9c
  Why Are Meat And Chicken Becoming Magnetized?
  Prečo mäso a kuracie mäso sa stávajú zmagnetizavanými? (magnetky sa na nich prichytia)

 29. https://www.banned.video/watch?id=60c7e33a04fd7507b8343149
  How Magnetogenetics Can Be Used To Control Behavior
  Ako magneto genetika môže byť použitá na kontrolu správania

  An in depth look at Magnetogenetics, Ferritin, the underpinning science and physiological and behavioral control by external EMF.

 30. Jednoduchá

  …áno milá Jean, máš pravdu s tým stretnutím na samite G7, ,,vodu kážu, víno pijú“…………………………………………………………………..

 31. https://otevrisvoumysl.cz/dr-peter-mccullough-rizika-covid-vakcin-proc-by-se-ockovani-melo-zastavit/
  Dr. Peter McCullough – Rizika covid vakcín & Proč by se očkování mělo zastavit

  Ve zkratce…
  Dr. Peter McCullough, špičkový lékař a profesor medicíny, sdílí svůj pohled na očkování proti covidu, proč je nebezpečné a o čem celá tato snaha proočkovat celý svět je. Více ve videu.

Pridajte komentár

*