5G vojna – vražedná technológia verzus ľudstvo


Print Friendly, PDF & Email

5G vojna – technológia verzus ľudstvo

Vystavenie žiareniu elektromagnetického poľa (EMF) a rádiovým frekvenciám (RF) je v súčasnom svete čoraz väčším rizikom.

Na webovej stránke The Cellular Phone Task Force je dlhý zoznam štátov a organizácií, ktoré vydali varovania, prípadne ktoré bezdrôtové technológie rôznych druhov a za rôznych okolností zakázali, počnúc rokom 1993.

Je tam aj dlhý zoznam organizácií, zastupujúcich lekárov a vedcov a tiež žiadosť o ochranu pred vystavením neionizujúcemu EMF od viac než 230 vedcov sveta z odboru EMF, zaslaný v roku 2015 Organizácii spojených národov, v ktorom sa uvádza:

„Početné nedávne vedecké práce dokázali, že EMF nepriaznivo pôsobia na živé organizmy na úrovniach hlboko pod väčšinou medzinárodných a štátnych smerníc.

Medzi tieto účinky patria zvýšené riziko rakoviny, bunkový stres, nárast škodlivých voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, výpadky učenia a pamäti, neurologické poruchy a negatívne dopady na celkové zdravie ľudí.

Škody sa neobmedzujú len na ľudskú rasu, keďže existuje čoraz viac dôkazov o škodlivých účinkoch jak na rastlinnú, tak na živočíšnu ríšu.“

V septembri 2017 vydalo volanie po moratóriu, konkrétne na 5G, viac ako 180 vedcov a lekárov z 35 krajín.

Kým nebudú vedcami nezávislými od priemyslu plne preskúmané potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie,“ uvádzajúc, že bola dokázaná „škodlivosť RF-EMF pre zdravie ľudí a životné prostredie“.

Ďalej dodávajú, že „5G podstatne zvýši vystavenie rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF-EMF), na dôvažok k existujúcim sieťam 2G, 3G, 4G, Wi-Fi a ďalším, ktoré už telekomunikácie využívajú“.

V článku na webovej stránke organizácie Environmental Health Trust poznamenáva Ronald Powell, PhD., harvardský vedec z oblasti aplikovanej fyziky na dôchodku, že:

ŽIADNY BEZPEČNÝ SPÔSOB realizácie 5G siete vo vašich komunitách neexistuje; sú skôr len ´zlé spôsoby´ a ´horšie spôsoby´“, a radšej než hádať sa o tom, kto by mal prevziať kontrolu nad jej rozmiestňovaním, by sme sa mali zamerať na úplne zabránenie jej používania.“

Množstvo zdravotných obáv kvôli 5G

Analytik z Wall Streetu, Sunil Rajgopal, nedávno varoval, že narastajúce zdravotné obavy môžu zavedenie 5G oddialiť, uvádza časopis Fortune. Niektoré krajiny už kvôli zdravotným rizikám podnikli kroky na spomalenie rozmiestňovania 5G, uvádza Rajgopal. Otázkou je, či sa to dá zastaviť.

Testovanie 5G nedávno zastavili v belgickom Bruseli a Švajčiarsko zavedenie svojej 5G siete odsúva, aby mohlo vytvoriť systém na monitorovanie žiarenia.

Zaviesť nejaké bezpečnostné opatrenia sa pokúša aj mesto Syracuse v štáte New York a „vyjednalo si právo vykonávať na požiadanie bezpečnostné prehliadky 5G antén“, aby upokojilo obavy verejnosti.

Podľa časopisu Forbes:

„Zákonodarcovia v New Hampshire zvažujú zriadenie komisie na preskúmanie zdravotných účinkov 5G sietí. A Mill Valley v Kalifornii, neďaleko San Francisca, vlani zakázalo nové bezdrôtové 5G telefóny.“

Mnoho iných oblastí sa však rozhodlo veriť Federálnej komisii pre telekomunikácie a obchodnej asociácii bezdrôtového priemyslu CTIA, ktoré vytvorili webovú stránku „Zdravotné fakty o mobilnom telefóne“, uvádzajúcej výskum, ktorý žiadne riziko nedokazuje.

Ak ale veríte, že FCC posudzuje zdravotné riziká, mýlili by ste sa.

Pri nedávnom obchodnom vypočutí pred senátom FCC priznala, že neboli vykonané žiadne bezpečnostné štúdie 5G a neboli ani agentúrou či telekomunikačným priemyslom financované a že žiadne ani nie sú plánované.

V prejave v Národnom klube tlače v júni 2016 jasne ozrejmil postoj agentúry niekdajší predseda FCC a predchádzajúci šéf lobistickej skupiny bezdrôtového priemyslu, Tom Wheeler, keď povedal:

„Nestojte v ceste technologickému rozvoju. Na rozdiel od niektorých krajín nie sme presvedčení, že by sme mali niekoľko nasledujúcich rokov stráviť skúmaním…

Ďaleko lepšie je dať voľnú ruku inovátorom, než dovoliť, aby budúcnosť utvárali výbory a regulátori. Nebudeme čakať na normy…“

Vo svetle viac než 2000 štúdií, dokazujúcich celý rad biologických poškodení elektromagnmetickými poľami, sa ubezpečenia FCC a amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv, že vystavenie bezdrôtovému žiareniu, vrátane 5G, je bezpečné, zdajú byť ako prinajlepšom neúprimné.

Ako bolo uvedené v nedávnom článku v Counterpunch:

„Lobisti telekomunikácií nás ubezpečujú, že už jestvujúce smernice sú dostatočné na to, aby chránili verejnosť.

Tieto bezpečnostné smernice však vychádzajú zo štúdie z roku 1996 o tom, ako mobilný telefón zohrieva hlavu dospelého modelu z plastu. Problematické je to najmenej z troch dôvodov:

 • živé organizmy sa skladajú z veľmi zložitých a vzájomne na sebe závislých buniek a tkanív, nie plastu
 • rádiofrekvenčnému žiareniu sú vystavované plody, deti, rastliny a divožijúca zver – nie iba dospelí muži
 • frekvencie, použité v štúdii s plastovým modelom, boli ďaleko nižšie,než frekvencie, spájajúce sa s 5G.“

Akú hladinu elektromagnetických polí dokážu ľudia zniesť?

Vystavenie vplyvu elektromagnetických polí (EMF) u mnohých biologicky pôsobiacich frekvencií, ako sú tie, ktoré využívajú mobilné telefóny a Wi-Fi, vzrástlo za posledných 100 rokov približne triliónkrát.

Bohužiaľ je však vystavenie vplyvu EMF dnes také rozšírené, že je už prakticky nemožné vykonať kontrolované populačné štúdie, lebo už žiadna populácia im nie je skutočne nevystavená alebo nimi nepostihnutá.

Kvôli tejto chýbajúcej kontrolnej skupine je veľmi ťažké určiť, aké sú účinky na reálny svet.

Napriek tomu však jedna kontrolovaná štúdia vystavenia vplyvu EMF vykonaná bola, pričom sa zistilo, že nie je ani zďaleka také neškodné, ako si ľudia myslia.

Na začiatku 20. storočia boli v USA dve populácie – vidiecka a mestská. Mestské oblasti boli zväčša elektrifikované, zatiaľ čo vidiecke elektrifikovali až okolo roku 1950.

Epidemiológ, Dr. Sam Milham, veľmi dôkladne analyzoval štatistiky úmrtnosti u týchto dvoch populácií v priebehu času, pričom sa u týchto dvoch skupín jasne ukázal veľký rozdiel v úmrtnosti na chorobu srdca, rakovinu a cukrovku. Keď sa potom vidiecke oblasti stali elektrifikované, obe krivky splynuli.

Dnes žijeme a pracujeme nielen v elektrifikovanom prostredí, obklopujú nás aj mikrovlny z bezdôtových technológií.

Čoskoro sa do tejto zmesi môže pridať 5G, čím sa expozície stanú ďaleko komplikovanejšími a potenciálne škodlivejšími. Ako uviedol časopis Counterpunch:

„5G rádiofrekvenčné žiarenie (RF) používa ´koktejl´ troch druhov žiarenia, počínajúc pomerne nízkoenergetickými rádiovými vlnami, mikrovlnným žiarením s ďaleko vyššou energiou a končiac milimetrovými vlnami s ešte vyššou energiou…

S extrémne vysokými frekvenciami u 5G sa spájajú najväčšie lži. Zatiaľ čo 4G frekvencie dosahujú do 6 GHz, 5G vystavuje biologický život pulzným signálom v rozmedzí od 30 do 100 GHz. Verejnosť ako taká nebola doteraz nikdy vystavená takýmto vysokým frekvenciám dlhodobo.“

Zdravotné obavy spájajúce sa s vystavením vplyvu 5G

Ďalšia obava, ktorú 5G prináša, je pridanie milimetrovej vlny (MMW). O tejto pásmovej šírke, siahajúcej od 30 do 300 gigahertzov (GHz), je známe, že preniká až 2 milimetre do tkaniva ľudskej kože a spôsobuje pocit pálenia.

Presne práve kvôli tomuto boli Ministerstvom obrany USA MMW vybraté pre použitie v zbraniach na ovládanie davu (v systémoch aktívneho potláčania). Na letiskách sa MMW zvyknú nazývať aj „skenery nahého tela“.

Výskum dokázal, že potné kanáliky v ľudskej koži fungujú pre 5G žiarenie ako receptory či antény, vťahujúce žiarenie do tela, spôsobujúc tým zvýšenie teploty. Toto sčasti pomáha vysvetliť ten bolestivý účinok.

Ako uviedol Dr. Yael Stein – ktorý skúmal technológiu 5G MMW a jej spolupôsobenie s ľudským telom – v liste z roku 2016, adresovanom Federálnej komisii pre telekomunikácie:

„Počítačové simulácie ukázali, že potné žľazy koncentrujú v ľudskej koži subterahertzové vlny. Ľudia môžu tieto vlny pociťovať ako teplo.

Používanie subterahertzovej (milimetrovej vlnovej) komunikačnej technológie (mobilné telefóny, Wi-Fi, antény) by mohlo spôsobiť, že ľudia budú prostredníctvom nocireceptorov (receptorov bolesti) vnímať fyzickú bolesť.

Potenciálne, keď sa 5G Wi-Fi rozšíri do verejnej sféry, môžeme očakávať viac zdravotných účinkov, ako dnes vidíme pri RF/mikrovlnných frekvenciách, ako napríklad omnoho viac prípadov hypersenzitivity, a tiež oveľa viac nových sťažností na fyzickú bolesť a celý rad ešte neznámych neurologických porúch.

Bude možné dokázať príčinný vzťah medzi 5G technológiou a týmito konkrétnymi zdravotnými účinkami. Postihnutí jedinci môžu poždovať náhradu.“

MMW sa tiež spája s:

 • očnými problémami, ako sú nepriepustnosť šošovky u potkanov, čo súvisí s vytváraním zákalov a poškodením oka u králikov
 • vplyvom na variabilitu srdcovej frekvencie, indikátora stresu, u potkanov a zmenami srdcového rytmu (arytmiou) u žiab
 • bolesťou
 • potlačenou činnosťou imunity
 • potlačením rastu a zvýšenou rezistenciou na antibiotiká u baktérií

Ako uviedol nedávny článok na Gaia.com:

„Mnohí vedci chápu, že elektromagnetické žiarenie, unikajúce cez dvierka našich mikrovlniek, je karcinogénne a môže teda spôsobovať rakovinu. Väčšina týchto vedcov je tiež presvedčená, že tieto vlny sú mutagénne, čo značí, že menia stavbu DNA živých bytostí.

Zavedenie 5G sa bude podobať zapnutiu vašej mikrovlmky, otvoreniu jej dvierok a ponechaním ich otvorených po zvyšok vášho života. Existuje dobrý dôvod na to, prečo stovky vedcov podnikajú kroky proti bezdrôtovému priemyslu.“

Pochopenie škodlivého mechanizmu EMF

Ako som v roku 2017 vysvetlil vo svojom rozhovore s Martinom Pallom, PhD., emeritným profesorom biochémie a základných lekárskych vied na Washington State University, hlavným nebezpečenstvom elektromagnetických polí (EMF) vo všeobecnosti je, že spôsobujú nadmerný oxidačný stres vedúci k mitochodnriálnej dysfunkcii.

Podľa Pallovho výskumu rádiofrekvenčné mikrovlnné žiarenie, ako je to z vášho mobilného telefónu či Wi-Fi routera, aktivuje napätím ovládané kalciové kanály (VGCC), nachádzajúce sa vo vonkajšej membráne vašich buniek.

Podľa Palla sú VGCC 7,2 miliónkrát citlivejšie na mikrovlnné žiarenie než nabité častice vnútri a mimo vašich buniek, čo znamená, že bezpečnostné normy u tejto expozície sú prekročené 7,2 miliónkrát.

Nízkofrekvenčné mikrovlnné žiarenie otvorí vaše VGCC kanály, čo umožní abnormálny prítok kalciových iónov do bunky, čo zasa aktivuje oxid dusnatý a peroxid, ktoré reagujú takmer okamžite vytváraním peroxynitritu, ktorý potom spôsobuje karbonizáciu voľných radikálov.

Tie sú jedným z najškodlivejších známych druhov reaktívneho dusíka a považujú sa za hlavnú príčinu mnohých dnešných chronických ochorení.

Pre dôkladné pochopenie peroxynitritov a škody, ktorú spôsobujú, si pozrite „Oxid dusnatý a peroxynitrit v zdraví a nemoci“ – stoštyridsaťstranovú voľne dostupnú štúdiu s 1500 odkazmi, ktorú napísali Dr. Pal Pacher, Joseph Beckman a Dr. Lucas Liaudet.

Jedným z najzávažnejších rizík peroxynitritu je, že poškodzuje DNA. Európska štúdia REFLEX, publikovaná v roku 2004, objavila, že netermálne účinky 2G a 3G žiarenia sú z hľadiska genetického poškodenia, ktoré spôsobujú, v skutočnosti veľmi podobné účinkom röntgenových lúčov.

Vaše telo má schopnosť to poškodenie opraviť prostredníctvom rodiny 17 rozličných enzýmov, súhrnne nazývaných inhibítory PARP (poly-ADP-ribóza polymeráza).

Lenže, aj keď PARP fungujú dobre, potrebujú ako palivo NAD+ (nikotínamid adenín dinukleotid), a keď im NAD+ dôjde, vašu DNA opravovať prestanú.

To zase môže viesť k predčasnej bunkovej smrti, keďže na opravu jediného jednoreťazcového zlomu je potrebných 100 až 150 molekúl NAD+.

NAD+ je dôležitý pre udržanie bunkového a mitochondriálneho zdravia, preto je fakt, že PARP spotrebúvajú NAD+ na neutralizáciu poškodenia elekgtromagnetickým poľom, dôležitou obavou.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Hlavným zdravotným rizikom EMF nie je rakovina

Zdá sa, že elektrické napätie vo vašom tele hrá významnú úlohu v zdraví a chorobe. Vytváranie elektriny vaším telom umožňuje vašim bunkám komunikovať a plniť základné biologické funkcie potrebné pre vaše prežitie.

Vaše telo je však konštruované tak, aby pracovalo na veľmi konkrétnych hladinách a frekvenciách.

Zdá sa byť logické, že byť obklopený človekom vytvorenými elektromagmetickými poľami, ktoré sú triliónkrát vyššie, než prirodené EMF prostredie Zeme, môže zasahovať do schopnosti vašej DNA prijímať a prenášať biologické signály.

Aj keď sa spory ohľadom poškodenia elektromagnetickými poľom sústredili okolo toho, či môže alebo nemôže spôsobovať rakovinu, predovšetkým nádory mozgu, v skutočnosti to nie je vaša najväčšia obava.

Keďže poškodenie silne súvisí s vašimi VGCC, je logické, že najzraniteľnejšie poškodením budú oblasti, kde sú VGCC najhustejšie. Čírou náhodou sa najvyššia hustota VGCC nachádza vo vašom nervovom systéme, mozgu, krokovači srdca a mužských semenníkoch.

V dôsledku toho je pravdepodobné, že elektromagnetické polia budú prispievať k neurologickým a neuropsychiatrickým problémom, problémom srdca a reprodukčných orgánov.

Patria medzi ne, okrem iných, aj srdcové arytmie, úzkosť, depresia, autizmus, Alzheimerova choroba a neplodnosť. Vlastne to vedci zisťujú neustále a všetky tieto problémy so srdcom sú oveľa rozšírenejšie a zabíjajú viac ľudí než rakovina mozgu.

Navyše, pri pohľade na to, koľkí ľudia už hypersenzitivou na elektromagnetické polia trpia, saturácia miest a predmestských oblastí žiarením MMW problém nepochybne ešte viac rozšíri a spraví život neznesiteľný pre tých, ktorí už účinky bezdrôtového žiarenia pociťujú.

Najnovší trik médií na odvedenie pozornosti od obáv z 5G: Hoďme to na Rusov

V nedávnom článku časopisu Medium zdôrazňuje Devra Davisová, PhD. – uznávaná vedkyňa v odvetví nebezpečenstiev žiarenia z mobilných telefónov – najnovší trend médií: Odpíšte vedcov, varujúcich pred nebezpečenstvami 5G ako „prehnaných panikárov… napojených na ruskú propagandu“.

„Mohla by byť náhoda, že hneď po uverejnení príbehu v NY Times sa s rovnakým obviňovaním zo spoluúčasti ozvali Wall Street Journal a UK Telepgraph?“ píše a dodáva:

„Tieto inak hodnoverné mediálne zdroje ignorujú veľké množstvo vedeckých dôkazov zdôrazňujúcich riziká bezdrôtového žiarenia a 5G, podrobne uvedených v nezávislých novinárskych výskumoch, ktoré sa v hojnej miere objavili v európskych médiách a venovali sa im hlavné rozhlasové a televízne spoločnosti.

Mohlo by mať opomenutie informovať o týchto dôležitých problémoch 5G a opraviť zavádzajúce informácie, týkajúce sa zdravotných účinkov bezdrôtových dietí a 5G v New York Times, niečo spoločné s ich novým spoločným podnikom so spoločnosťou Verizon v oblasti 5G žurnalistiky, alebo faktom, že členmi rady riaditeľov Timesu sú predstavitelia Facebooku, Verizonu, Media Labu a ďalších opôr priemyslu telekomunikácií, pričom Carlos Slim, šéf  jednej z najväčších telekomunikačných firiem sveta, znížil počet zamestnancov a vlastní teraz len 15 % jej akcií?

Davisová tiež poukazuje na jasný rozdiel medzi americkými a ruskými znaleckými posudkami ohľadom elektromagnetických polí:

„História výskumu vplyvov rádiofrekvenčného mikrovlnného žiarenia (´bezdrôtového žiarenia´) na životné prostredie a zdravie verejnosti ukazuje niektoré znepokojujúce paralely s tabakom.

V 50. a 60. rokoch vedci, ktorí poukazovali na škodlivé následky tabaku, zistili, že majú problém získať náležitú pozornosť a finančnú podporu. Platnosť ich názorov bola prijatá až po tom, čo sa už nárast ochorení a úmrtí stal nepopierateľný.

U zdravotných následkov bezdrôtového žiarenia sa objavuje podobný model. Zakaždým, keď nejaká americká vládna agentúra príde s nejakými pozitívnymi zisteniami, príde výskum, zameraný na zdravotné následky, o finančné zdroje.

Úrad námorného výskumu, Národný inštitút bezpečnosti a zdravia pri práci, Ministerstvo zdravia, vzdelávania a verejnej sociálnej starostlivosti a Agentúra pre ochranu životného prostredia mali kedysi rozsiahle výskumné programy, dokumentujúce nebezpečenstvá bezdrôtového žiarenia.

Všetky zistili, že ich programy boli vyradené, čo je odrazom tlaku vyvíjaného tými, ktorí chceli túto prácu potlačiť.

50 rokov trvajúci ruský výskum elektromagnetického žiarenia už od Studenej vojny viedol u nich k jasnému pochopeniu, že toto žiarenie skutočne má biologické účinky.

Ruský národný výbor na ochranu pred neionizujúcim žiarením vydal v roku 2011 Vyhlásenie, odporúčajúce nepoužívať mobilný telefón osobám mladším ako 18 rokov.“

Riziko rakoviny mozgu je zrejme reálne

Aj keď riziko rakoviny mozgu zatieňujú choroba srdca, demencia a neplodnosť, možnosť rakoviny stále pretrváva a je možno ďaleko vážnejšou obavou u mladých ľudí, ktorí vyrastajú obklopení bezdrôtovými technológiami, než si uvedomujeme.

Faktom je, že to, či používanie mobilných telefónov počas vývoja v maternici a krátko po narodení zvýšia mieru rakoviny mozgu, sa naisto dozvieme až o nejakých desať-dvadsať rokov, keď dnešní mladí dospejú.

Stále väčšie množstvo výskumu naznačuje, že žiarenie z mobilného telefónu vaše riziko rozhodne zvyšuje a existuje celý rad  presvedčivých neoverených správ, ktoré je ťažko ignorovať.

Davisová vo svojom článku spomína Roberta C. Kanea, vedúceho telekomunikačného technika, ktorý „Motorole a ďalším spoločnostiam, vyvíjajúcim v 80. rokoch nové bezdrôtové technológie, ochotne slúžil ako pokusné morča“.

Dostal druh zhubnej rakoviny mozgu, ktorú neskôr Národný toxikologický program (NTP) potvrdil ako vedľajší účinok vystavenia žiareniu mobilného telefónu.

Výsledky NTP boli uverejnené v roku 2018. Pred svojou smrťou v roku 2002 vydal Kane knihu „Žiarenie mobilného telefónu – ruská ruleta“, v ktorej uviedol, že:

„V histórii ľudstva ešte nikdy neexistovala taká prax, s akou sa teraz stretávame pri marketingu a distribúcii produktov, nepriateľských ľudskému biologickému systému, priemyslom, ktorý už o tých účinkoch vie.“

FCC je neslobodná agentúra a nemožno jej veriť

Davisová tiež zdôrazňuje ďalší zásadný problém, konkrétne fakt, že FCC sa stala vazalom telekomunikačného priemyslu, ktorý ďalej zdokonalil dezinformačné stratégie, používané pred ním tabakovým priemyslom. Píše:

„… v roku 2018 harvardské škandálne odhalenie vystopovalo vzťahy medzi FCC a telekomunikačným priemyslom a dospelo k záveru, že FCC je neslobodná agentúra a že ´z dôvodu nekontrolovaného vplyvu priemyslu boli prehliadané, obetované, či zneužívané bezpečnosť, zdravie a súkromie spotrebiteľov´.“

Spomínaná kniha sa volá „Ovládnutá agentúra: Ako Federálnu komisiu pre telekomunikácie ovláda priemysel, ktorý má regulovať“, a napísal ju investigatívny novinár Norm Alster.

Len ako jeden príklad, pred svojou funkciou predsedu FCC šéfoval Wheeler CTIA, čo je lobistická skupina pre bezdrôtový priemysel, čím sa vysvetľuje jeho komentár o 5G a prečo FCC neverí na skúmanie jeho zdravotných rizík a „nebude čakať na normy“.

Kniha tiež ukazuje, ako telekomunikačný priemysel manipuluje verejnou mienkou podkopávaním dôveryhodnosti vedcov, ktorí hovoria o nebezpečenstvách, okresáva fondy na výskum, publikuje zmanipulované štúdie, dokazujúce nulové poškodenie a hlása „vedecký konsenzus“ o nezávadnosti, keď v skutočnosti žiadny taký konsenzus neexistuje.

Prirodzene, telekomunikačný priemysel tiež vydáva milióny dolárov na ovplyvňovanie FCC v témach, ktoré by mohli mať dopad na jeho zisky.

5G ohrozuje predpoveď počasia

Zaujímavé je, že okrem potenciálnych zdravotných dôsledkov bude globálna 5G sieť ohrozovať aj našu schopnosť predpovedať počasie, čo okrem ohrozenia civilistov bude ohrozovať aj námorníctvo.

Podľa nedávnej štúdie v časopise Nature bude široké pokrytie 5G sieťami brániť satelitom odhaľovať zmeny vo vyparovaní vody, na základe ktorého meteorológovia predpovedajú zmeny počasia a búrky.

Davisová cituje meteorológa, Stephena Englisha, z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia:

„Toto je prvý raz, čo vidíme ohrozenie toho, čo by som nazval korunovačnými klenotmi našich frekvencií – tých, ktoré musíme stoj čo stoj brániť.“

Bohužiaľ však FCC také obavy ignoruje a, podľa Davisovej, „odborníci vlády USA na počasie sú často umlčiavaní“.

V nedávnom liste adresovanom FCC senátori, Ron Wyden za Oregon a Maria Cantwellová za Washington naliehajú na agentúru, aby z tohto dôvodu brzdila šírenie bezdrôtovej komunikácie v pásme 24 GHz.

Vzdelávajte sa o zdravotných rizikách 5G a chráňte pred poškodením svoju rodinu

O nebezpečenstvách elektromagnetických polí momentálne píšem knihu, ktorá bude vyčerpávajúcim zdrojom informácií o súčasných technológiách.

Ak sa dovtedy chcete o 5G dozvedieť viac a pomôcť vzdelávať iných, môžete si z Environmentálneho zdravotného trustu stiahnuť dvojstránkový prehľad faktov o 5G.

Na ich webovej stránke môžete tiež nájsť dlhý zoznam publikovaných vedeckých štúdií dokazujúcich, že na obavy je dôvod.

Pre zníženie svojho vystavenia sa elektromagnetickým poliam si prečítajte dolu uvedené odporúčania a čo najviac z nich uplatňujte.

Ďalšie rady a riešenia na zmiernenie elektrických a magnetických polí sa dajú nájsť aj na konci dokumentárneho filmu „Healthy Wiring Practices“, vytvoreného stavebným biológom, Oramom Millerom, s ktorým som sa na túto tému rozprávala. (odkaz: Oram Miller, whom I’ve interviewed)

Nočná sanácia

Na odstránenie prechodného napätia z vašej elektriky používajte Stetzerove filtre, alebo filtre zelených vĺn a pre potvrdenie, že sa nachádzajú v bezpečnom rozpätí, používajte merače.

Používajte budík napájaný batériami, najlepšie bez akéhokoľvek osvetlania. Ja používam hovoriaci budík pre osoby s postihnutím zraku.

Namiesto používania bezdrôtového baby monitora zvážte presunutie postieľky vášho dieťaťa do svojej izby. Prípadne používajte monitor na zapojenie do zásuvky.

Keď už Wi-Fi používať musíte, pri nepoužívaní ho vypínajte, najmä v noci, keď spíte. V ideálnom prípade sa pokúste vo svojom dome postupne prejsť na káblové pripojenie, aby ste mohli W-Fi úplne vylúčiť.

Je dôležité uvedomiť si, že ak máte Wi-Fi router, tak vo svojom dome máte stožiar pre mobilné telefóny. V ideálnom prípade by ste mali svoje Wi-Fi úplne eliminovať a používať iba káblové ethernetové pripojenie.

Ak router rozhodne mať musíte, môžete ho v čase nepoužívania vkladať do tieneného vaku. Také sa dajú nájsť na internete, alebo si môžete zhotoviť vlastný z látky Swiss Shield.

Keď máte notebook bez portu na Ethernet, umožní vám pripojiť sa na internet káblovým pripojením ethernetový USB adaptér.

Pre účinnejšie tienenie môžete zvážiť vymaľovanie stien a stropu svojej spálne špeciálnym tieniacim náterom, ktorý bude brániť prenikaniu RF z vonkajších zdrojov, ako sú stožiare pre siete mobilných telefónov, inteligentné merače a rádio/TV veže.

Okná sa dajú zakryť kovovou okennou žalúziou alebo filmom. U postele zvážte tieniaci posteľný baldachýn.

Stratégie pre zníženie nevyhnutnej expozície EMF počas dňa

Pre zníženie vystavenia sa EMF počas dňa zvážte používanie Stetzerových filtrov na zníženie hladiny nečistej elektriny alebo vytváranie elektromagnetickej interferencie. Môžete si ich brať aj do práce alebo na cesty.

Ide o možno najlepšiu jednotlivú stratégiu na zníženie poškodzovania vystavením sa EMF, keďže sa zdá, že jeho väčšinu vytvárajú frekvencie, ktoré filte odstraňujú.

Svoj stolový počítač pripojte na internet prostredníctvom ethernetového pripojenia a dbajte na to, aby bol prepnutý do režimu lietadlo (prípadne manuálne vypnite jeho wifi vysielač).

Vyhýbajte sa tiež bezdrôtovým klávesniciam, guľovým ovládačom, myšiam, herným systémom, tlačiarňam a prenosným domovým telefónom. Rozhodujte sa pre káblové verzie.

Vyhýbajte sa noseniu mobilného telefónu na tele, ak nie je v režime lietadlo a ak nie je v tomto režime, nikdy s ním nespite v spálni.

Ešte aj režim lietadlo dokáže emitovať žiarenie, čo je dôvod, prečo svoj telefón vkladám do Faradayovho vaku. Sú naozaj lacné, dva stoja iba 10 dolárov. Vyskúšal som ich a v blokovní žiarenia sú veľmi účinné. Ešte jednoduchšie je mobily na noc vypínať.

Pri používaní mobilného telefónu používajte hlasitý odposluch alebo slúchadla s káblikom a telefón držte aspoň 90 centimetrov od seba. Svoj čas telefonovania z mobilného telefónu sa usilujte radikálne skrátiť.

Ja používam svoj telefón zvyčajne menej než 30 minút mesačne a to zväčša len keď cestujem.

Používajte radšej VoIP softvérové telefóny, ktoré sa dajú používať po pripojení na internet prostredníctvom káblového pripojenia, alebo, ešte lepšie, telefónneho kábla.

Celková sanácia v domácnosti

Ak ešte stále používate mikrovlnnú rúru, zvážte jej nahradenie parnou konvekčnou rúrou, ktorá vám zohreje jedlo rovnako rýchlo a oveľa bezpečnejšie.

Vyhýbajte sa „smart“ zariadeniam a termostatom, ktoré sú závislé na bezdrôtovom prenose signálu. Sem patria aj všetky nové „smart“ televízory. Smart sa nazývajú preto, lebo emitujú Wi-Fi signál a na rozdiel od vášho počítača, ten Wi-Fi signál neviete vypnúť.

Namiesto televízora zvážte používanie veľkého počítačového monitora, ktorý Wi-Fi neemituje.

Nahraďte žiarivky klasickými žiarovkami. V ideálnom prípade odstráňte zo svojho domu všetky žiarivky. Nielenže emitujú nezdravé svetlo, no čo je ešte dôležitejšie, v skutočnosti budú prenášať do vášho tela prúd už tým, že ste v ich blízkosti.

Ďalším zdrojom „špinavej“ elektriny sú stmievače, preto namiesto nich zvážte radšej inštaláciu bežných vypínačov.

Pokiaľ sa dá, vyhýbajte sa používaniu inteligentných meračov, alebo k jestvujúcemu pridajte nejaké tienenie. U niektorých sa preukázalo zníženie žiarenia o 98 až 99 %.

Stop Candida

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Definitiva

  Snaha konať ľuďom dobro je veľmi sympatická, ale to je všetko, Slovensko, tá kolónia sionistov z Bruselu a USA, musí poslúchať. Ak politik začne konať proti korporáciám, tak Slovenskom prebehne ružová revolúcia a vymenia sa svine pri koryte.
  Pravda dnes uverejnila článok „revolúcia 5 G “ ide na Slovensko. Tender je vypísaný, licencie sa rozdajú, technológie pre 5G siete sú už pred pripravené a tak nič nebráni, aby Slovensko ukrutne rýchlo napredovalo v 5G sieti.
  Žiadna odborná diskusia, žiadne stanoviskom odborníkov sa na Slovensku nevyskytuje, jednoducho neurodilo sa.
  Zmeniť by to mohli voľby, ale nezmenia, lebo stádo voličov nemá vedomosti o 5G, lebo stádo voličov nedalo politikom volebnú objednávku o 5G a preto lebo žiadna politická strana túto agendu vo svojom volebnom programe nemá.
  Koniec, finito, všetko je v najlepšom poriadku.

  • Matka Tereza

   Komentár dobrý a skutočne pravdivý, ale nechce sa mi s tým zmieriť! Ľudia sa musia zmobilizovať a poslať takýchto politikov do psej matere!

  • Absolútna a krutá pravda. Žiaľ, neurobíme s tým nič; sme iba pešiaci.

Pridajte komentár

*