Vaša prírodná zubná pasta je plnená toxínov! Neveríte?


Print Friendly, PDF & Email

Je vaša zubná pasta naplnená toxínmi?

Priemerný Slovák v priebehu svojho života minie asi  76 kg zubnej pasty a hoci by človek nemal zubnú pastu prehltnúť , chemikálie, ktoré sú v nej obsiahnuté sa môžu dostať do krvného obehu.

Stane sa to preto, lebo ľudské ústa majú účinnosť absorpcie viac ako 90%.

Keď to vezmeme do úvahy, naozaj stojí za zváženie, čím si každý deň čistíte svoje zuby.

Veľa populárnych značiek obsahuje veľmi spochybniteľné zložky, prísady, ktorým je z hľadiska dlhodobého zachovania dobrého zdravotného stavu, dobré sa vyhýbať.

Nedávno vydaná správa organizácie The Cornucopia Institute, ktorá je kontrolným orgánom dohliadajúcim na organický priemysel, vrhá svetlo na mnohé z problémov, ktoré vznikajú v dôsledku prítomnosti chemikálií, vyskytujúcich sa v kozmetických prísadách.

Na rozdiel od populárneho presvedčenia, tomuto priemyselnému odvetviu je do značnej miery umožnené sa samoregulovať. Táto benevolencia vytvorila priestor na používanie nebezpečných prísad.

Je vaša zubná pasta plná toxínov?

Správa Cornucopia s názvom „Za oslňujúcim úsmevom: toxické zložky vo vašej zubnej paste“, v ktorej je prezentovaný rebríček výsledkov testovania zubných pást, odhaľuje potenciálne riziká spojené s prítomnosťou množstva bežných zložiek, ktoré sú obsiahnuté v zubnej paste.

Ide napríklad o chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú endokrinnú disrupciu, zápalovú a/alebo karcinogénnu aktivitu.

To platí dokonca aj pre značky predávané ako „prírodné“; s týmto označením sa nespája žiadna definícia, ktorá by mala nejaký právny alebo regulačný význam, eventuálne dopad.

Napriek tomu, väčšina ľudí verí, že takáto právna regulácia existuje a že je uplatňovaná.

V USA je v kozmetike zakázané používať len 11 syntetických prísad. Na porovnanie, Európska únia (EÚ) zakázala viac ako 1 300 zložiek a prísad. Zároveň platí obmedzenie na používanie ďalších 250 zlúčenín v kozmetike, vrátane:

 • benzoátu sodného (syntetické konzervačné činidlo)
 • sorbátu draselného (syntetické konzervačné činidlo)
 • lauretsulfátu sodného (povrchovo aktívna látka)
 • umelých aróm a farbív spojených s problémami správania sa detí.

Ako uviedol Jerome Rigot, PhD., analytik politiky v The Cornucopia Institute a hlavný autor uvedenej správy:

„FDA (Úrad pre potraviny a liečivá) nevyžaduje, aby sa na etiketách výrobkov osobnej hygieny uvádzali chemické nečistoty, vrátane niekoľkých potenciálnych kontaminantov, akými sú 1,4-dioxán alebo etylénoxid, pričom obe sú karcinogénmi.

Zdôvodnením je to, že tieto toxické chemikálie vznikajú  počas výroby.

I keď technológia… ktorou by boli odstránené, existuje, mnohé zo spoločností ju nepoužívajú, pretože ich regulačné úrady k tomu nenútia!…

Kozmetický priemysel sa od uvedeného vôbec neodlišuje a z hľadiska používania trikov s falošne uvádzanými zložkami a zavádzajúcich tvrdení o vplyve výrobkov na zdravie,  môže byť kozmetický priemysel ešte horší.

Môže byť dokonca horší, než sú potravinárske spoločnosti, ktoré sú považované vo svojom odvetví za lídrov.

Napriek tomu sme vytvorili užitočný webový nástroj, ktorý pomôže diskriminovaným spotrebiteľom odhaliť marketingové, reklamné humbugy a klamstvá a aby sa mohli čo najlepšie rozhodnúť, keď kupujú zubnú pastu pre svoju rodinu.“   

Potrebujete fluoridovanú zubnú pastu?

Fluór – látka, ktorá so sebou nesie upozornenie, že ide o jed a predstavuje hlavné riziko vzniku znetvorenia zubov a fluorózy. Fluór bol dlho označovaný za riešenie proti rozpadaniu zubov.

V tejto oblasti bol uskutočnený prevratný výskum a ten vyvolal vážne pochybnosti o užitočnosti fluóru.

Štúdiou z roku 2010 sa zistilo, že údajne prospešná vrstva fluorapatitu, ktorá mala byť vytvorená na našich zuboch pričinením fluoridu, má hrúbku len 6 nanometrov.

Aby ste pochopili, aká tenká je táto vrstva, predstavte si to tak, že  by ste potrebovali 10 000 takýchto vrstiev, aby ste dostali šírku jedného vlasu.

Táto ultra tenká vrstva sa veľmi ľahko odstráni, jednoducho už len žuvaním čohokoľvek, čo dáte do svojich úst. Ako hovoria autori štúdie:

„Bolo sa treba opýtať, či takéto tenké… vrstvy, skutočne, môžu pôsobiť ako ochranné vrstvy zubnej skloviny.“

Iný výskum ukázal, že zubná pasta obsahujúca prirodzene sa vyskytujúci teobromínový extrakt z kakaa, účinnejšie koriguje a znovumineralizuje dentín (tkanivo, ktoré tvorí veľkú časť ľudských zubov, ktoré je pod sklovinou), než to zabezpečuje fluoridová zubná pasta.

Ako to je so zubnou pastou, ktorá neobsahuje fluór

Toxický charakter zubnej pasty je príčinou vážnejších obáv, než to, aká je čistiaca účinnosť zubnej pasty.

U malých detí je bežné, že prehltnú viac fluoridu zo zubnej pasty, než koľko je denná odporučená dávka požitia fluoridu.

Tu sa myslí na dennú dávku prijatú z rôznych zdrojov. Pripomíname, že požitie fluoridu je z hľadiska zdravia mimoriadne škodlivé.

Veda jasne dokazuje, že fluorid je toxická chemikália, ktorá sa časom nazhromaždí v ľudskom tkanive.

V reakcii s enzýmami spôsobuje zmätok a vyvoláva množstvo vážnych nepriaznivých dopadov na zdravie, vrátane neurologickej a endokrinnej dysfunkcie.

Deti sú obzvlášť ohrozené nežiadúcimi účinkami z nadmernej expozície fluoridu. Preto, ak máte malé dieťa, odporúčame vám používať nefluoridovú zubnú pastu, hoci aj pre dospelých odporúčame presne to isté.

Zatiaľ čo mnoho ľudí má prehľad o nebezpečenstvách spojených s používaním fluoridu, v žiadnom prípade to nie je jediná zložka zubnej pasty, ktorá môže predstavovať zdravotné riziko, osobitne ak sa používa denne a po celé roky.

V nasledujúcom texte nájdete popis a charakteristiky 10 ďalších zložiek zubnej pasty. Nie sú uvedené v konkrétnom poradí podľa svojej škodlivosti, čiže nie sú zoradené podľa toho, ako si na ne máte dávať pozor.

Triklozán

Triklozán je antibakteriálna chemikália, pridávaná do zubnej pasty, ktorá má pomáhať proti zubnému plaku a zápalu ďasien.

Bolo síce preukázané, že triklozán je v tomto smere je účinný, avšak jeho prítomnosť sa spája aj s obavami ohľadom rezistencie voči antibiotikám, porúch endokrinného systému a dysfunkcie štítnej žľazy.

Chemická štruktúra triklozánu je podobná ako chemická štruktúra tyroidných hormónov (hormóny štítnej žľazy), alebo aj polychlórovaných bifenylov (PCB). Táto podobnosť mu umožňuje pripojiť sa k hormonálnym receptorom.

Chemikálie, narúšajúce endokrinný systém, medzi ktoré patrí aj triklozán, spôsobujú prehĺbenie závažnosti rôznych zdravotných problémov, vrátane rakoviny prsníka, vaječníkov, prostaty a semenníkov.

Takisto môžu prispieť k vyvolaniu predčasných pôrodov a narodeniu detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, k nástupu predčasnej puberty u dievčat a k nedozretiu semenníkov u chlapcov.

Niektorými štúdiami realizovanými na zvieratách sa dospelo k zisteniam, že triklozán spôsobil malformácie fetálnych kostí u myší a potkanov. To môže byť znakom toho, že triklozán má aj hormonálne účinky.

Triklozán môže rušiť určitý typ signalizácie mozgových buniek, buniek v srdci a iných buniek. Vedci k tomu zaujali také stanovisko, že „to nemusí mať charakter potenciálnych rizík.“

Javí sa to tak, že zubná pasta je jedným z najsilnejších dodávateľov chemikálií do tela, lebo ako bolo zistené výskumom, ľudia, ktorí si čistili zuby so zubnou pastou Colgate Total, mali v moči viac ako päťnásobok triklozánu, než tí, ktorí túto zubnú pastu nepoužívali.

Laurylsulfát sodný (SLS)

Laurylsulfát sodný alebo alternatívne nazývaný ako lauretsulfát sodný (SLS), ale tiež ako laurylétersulfát sodný (SLES) je surfaktantom, čiže povrchovo aktívnou látkou, ktorá zodpovedá za penivý účinok zubnej pasty.

Surfaktanty však narušujú aj normálnu funkcie schopnosť chuťových pohárikov a to tak, že na jazyku rozložia fosfolipidy. To posilňuje horkú chuť v ústach.

Má sa za to, že to je práve dôvodom, že všetko chutí tak veľmi zle po tom, čo si umyjete zuby.

SLS je tiež spájaný s podráždením pokožky a bolestivými rakovinovými vredmi. Výskum naznačuje, že ľudia s opakujúcimi sa vredmi by mali používať zubnú pastu bez obsahu SLS.

Lauretsulfát sodný, ktorého plný názov je Laurylétersulfát sodný (SLES), môže obsahovať 1,4-dioxán, rovnako ako aj etylénoxid, čo sú vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobnom procese.

Zaujímavé je, že SLS je vlastne registrovaný ako insekticíd. Výrobcovia požiadali o povolenie na uvedenie SLS na trh ako pesticídu pre ekologických poľnohospodárov, ale žiadosť bola zamietnutá z dôvodu možnosti poškodenia životného prostredia.

Štúdie preukázali, že SLS môže mať toxické účinky na morský život, vrátane rýb, hmyzu a kôrovcov.

Umelé farby, arómy a sladidlá

Podľa správy Cornucopia: „Zubné pasty špecificky vyrábané pre deti často obsahujú umelé farbivá (potravinové farbivá), ktoré majú súvislosť s hyperaktivitou a súvisiacimi problémami v správaní detí.“

Niektoré z týchto zložiek predstavujú riziko vzniku rakoviny a alergických reakcií.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Farbivá FD&C a D&C sa zvyčajne vyrábajú z ropy. Pojem „jazero“ (lake) v názvoch farbív sa vzťahuje na farbivá vyrobené kombináciou pigmentu a kovových solí, medzi ktoré patria hliník, vápnik, zirkónium, bárium a iné.

Kovové soli sa používajú na to, aby sa farbivá nerozpúšťali. Zubné pasty obsahujú dosť dlhý zoznam farebných prísad a tie sú v predmetnej správe uvedené na jej siedmej strane.

Navyše, ako uvádza správa, okrem možných zdravotných rizík (problémy správania  detí) súvisiacich s mnohými umelými farbivami, zubné pasty môžu obsahovať aj „viac než 10% nečistôt pochádzajúcich buď z inicializačných výrobných chemikálií alebo z vedľajších produktov, ktoré vznikajú v rámci výrobného procesu.“

Kontaminanty zahŕňajú syntetické chemikálie a ťažké kovy, vrátane olova, ortuti a arzénu. Červená 40, Žltá 5 a Žltá 6 sú tiež bežne kontaminované karcinogénnymi látkami.

Aspartám a iné umelé sladidlá sa často pridávajú aj do komerčných zubných pást. Aspartám sa vo vnútri ľudského tela metabolizuje jednak na drevný lieh, čo je metanol (jed), ale takisto aj na formaldehyd (ktorý je karcinogénom používaným ako balzamovacia tekutina a nie je vylučovaný z vášho tela prostredníctvom bežného filtrovania odpadových látok. Toto filtrovanie vykonáva pečeň a obličky).

Aspartám je dávaný do súvislosti s vrodenými chybami, rakovinou, nádormi mozgu a prírastkom na hmotnosti.

Konzervačné látky, ktoré uvoľňujú formaldehyd

Aj niektoré konzervačné látky môžu uvoľňovať nebezpečný formaldehyd. Hoci to nie je všeobecne známe, niektoré z konzervačných látok fungujú tak, že kontinuálne uvoľňujú malé množstvá formaldehydu, ktorý je známym karcinogénom.

To je to, čo zabíja mikróby, ktoré by sa za normálnych okolností mohli v produkte množiť.

Tieto konzervačné látky sa môžu absorbovať do vášho krvného obehu, prienikom cez sliznicu v ústach.

Uvedené látky sú spájané so vznikom rakoviny, ale aj s alergickými kožnými reakciami.

Medzi konzervačné látky uvoľňujúce formaldehyd, ktorým je potrebné vyhýbať sa, patria nasledovné:

 • DMDM hydantoín
 • Diazolidinyl močovina
 • Imidazolidinyl močovina
 • Polyoxymetylén močovina
 • Methenamin
 • Quaternium-15
 • Hydroxymetylglycinát sodný
 • 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diolu (Bronopol)
 • 5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán (Bronidox)
 • Glyoxal

Parabény

Parabény sú ďalším typom konzervačných látok, ktoré sú spájané so škodlivými účinkami na zdravie.

Parabény sú chemikálie narúšajúce endokrinný systém. Napodobňujú hormón estrogén a expozícia voči parabénu je spájaná so vznikom rakoviny, ako aj s vývojovou a reprodukčnou toxicitou.

Tieto chemikálie môžu byť uvedené na etikete pod niekoľkými rôznymi pomenovaniami. Tu uvádzame niektoré z nich:

 • Metylparabén
 • Etylparabén
 • Isobutylparabén
 • Propylparabén
 • Butylparabén
 • Izopropylparabén

Karagén

Karagén je zahusťovadlo. Prevláda podozrenie, že karagén vyvoláva karcinogénnu aktivitu.

Podľa horeuvedenej správy je karagén potravinárskeho typu spájaný so vznikom zápalu čriev, ktorý môže viesť k rakovine, dokonca aj v prípade, že osoba je vystavená len malým dávkam.

Nezávislým výskumom, ktorý trval dve desaťročia, sa zistila súvislosť medzi karagénom a:

 • zvýšenou tvorbou voľných radikálov
 • zápalom (zápal je prekurzorom rakoviny)
 • narušeným metabolizmom inzulínu
 • inzulínovou rezistenciou
 • glukózovou intoleranciou

Okrem toho:

„Karagén s nízkou molekulárnou hmotnosťou, označovaný ako polygenán, je klasifikovaný Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny ako „možný karcinogén“ (skupina 2B)…

Zatiaľ čo polygenán má dobre zdokumentované zápalové a karcinogénne vlastnosti, karagén potravinového charakteru, resp. potravinového stupňa, je považovaný za karagén s „vysokou molekulovou hmotnosťou“ a za bezpečný z hľadiska konzumácie.  

Avšak požiadavka na viskozitu s cieľom kvalifikácie karagénu za potravinársky druh, nevylučuje prítomnosť polygénu s nízkou molekulovou hmotnosťou.

V skutočnosti bol polygenán s karcinogénnou molekulovou hmotnosťou zistený  prirodzeným spôsobom, v rôznom percentuálnom zastúpení a vo všetkých karagénoch potravinárskeho typu.

Expozícia voči teplu, kyseline (vrátane žalúdočnej kyseliny), tráviacim enzýmom (akými sú sliny a enzýmy žalúdka) a baktériám, ústnej a črevnej mikroflóre) zvyšuje množstvo polygenánu.

Propaganda financovaná priemyslom, pri niektorých testoch presahujúcich 5% zatiaľ často nedokazuje, že by karagén potravinového typu v skutočnosti obsahoval nebezpečný polygenán v akýchkoľvek množstvách.“

Propylénglykol

Propylénglykol je typ minerálneho oleja, ktorý sa používa v zubných pastách a iných kozmetických prípravkoch ako zvlhčovadlo a rozpúšťadlo.

Priemyselný stupeň propylénglykolu sa bežne nachádza v nemrznúcej zmesi, farbách a smaltoch. Farmaceutická trieda sa používa v mnohých výrobkoch osobnej starostlivosti, vrátane zubnej pasty ako surfakant, čiže povrchovo aktívna látka.

Štúdie spájajú propylénglykol s podráždením pokožky, očí a pľúc, ako aj s toxicitou orgánov v ľudskom tele. Predmetná správa o tom hovorí takto:

„Propylénglykol má obmedzenú toxicitu, avšak ľahko preniká cez pokožku a ústnu sliznicu a funguje ako látka posilňujúca penetráciu.

Tým uľahčuje vstrebávanie iných látok do ľudského tela. Najlepšie je vyhýbať sa zubným pastám, ktoré obsahujú túto zložku.“

Dietanolamín (DEA)

DEA je penotvorné činidlo, známe ako hormonálny disruptor, čiže ako aktér rozkladajúci hormóny, ktorý môže reagovať s inými zložkami za účelom vytvorenia potenciálneho karcinogénu nazývaného ako N-nitrozodetanolamín (NDEA).

NDEA sa do ľudského tela ľahko vstrebáva cez pokožku a je spájaný s rôznymi rakovinami, konkrétne s rakovinou žalúdka, pažeráka, pečene a močového mechúra.

Pracovná skupina pre životné prostredie (EWG) zaradila DEA pod číslo 10 v rámci svojej kozmetickej databázy (je to najtoxickejšie skóre) kvôli tomu, že prevládajú vysoké obavy z toxicity, ktorou dietanolamín disponuje a pôsobí na jednotlivé orgány  ľudského tela.

Aj Agentúra na ochranu životného prostredia v Kalifornii (EPA) uvádza DEA ako možný karcinogén.

Mikrogranule

Mikrogranule sú malé plastové granule, ktoré sa nachádzajú v telových sprchovacích mliekach, pílingoch, zubných pastách a ďalších kozmetických produktoch.

Mikrogranule po použití zubnej pasty smerujú do odtoku, do kanalizácie, s vodou prechádzajú cez filtre, ktoré sú inštalované vo väčšine čistiarní odpadových vôd a potom von, do voľného životného prostredia.

Umelohmotné mikrogranule absorbujú toxíny z vody a sú konzumované rôznymi druhmi morských živočíchov a tak v konečnom dôsledku aj ľuďmi.

Existuje dobrý dôvod na to, prečo sa potrebujeme vyhýbať zubnej paste obsahujúcej mikrogranule.

Nie je to len kvôli ich očividnej hrozbe, ktorú predstavujú voči životnému prostrediu. V roku 2014 sa objavili vážne otázky, týkajúce sa ich používania v zubných pastách.

Zubári a zubní hygienici uviedli, že medzi zubami pacientov a tiež pod ich ďasnami, zvyknú nachádzať zachytené mikrogranule.

Tlakom na ďasná, mikrogranule indirektne umožňujú jedom a baktériám prístup do oblasti okraja ďasien, čím sa stávajú potenciálnym zdrojom im ochorení.

The Washington Post citoval zubného lekára Justina Phillipa, ktorý povedal:

„Zachytia (pozn. mikrogranule) baktérie v ďasnách, čo vedie k zápalu ďasien a časom sa infekcia presunie z ďasien do kostí, ktoré držia vaše zuby a z toho sa následne stáva paradentózou.“

Zložky, ktoré sú súčasťou zubných pást, sú vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov (GMO)

Mnohé zo zubných pást obsahujú aj množstvo zložiek na báze GMO. Jediným spôsobom, ako sa im vyhnúť, je kupovať výrobky označené štítkom „USDA 100% Organic“, pretože certifikované organické zložky nesmú pochádzať z geneticky upravených plodín (GE). Medzi zložky, ktoré sú odvodené od GMO, patria nasledovné:

1. Glycerín (často vyrábaný z rastlinných olejov, zo semien sóje, repky alebo bavlny, z ktorých väčšina je GE, čiže geneticky upravovaná).

2. Kyselina citrónová a citráty (typicky produkované prostredníctvom mikrobiálnej fermentácie cukru z kukurice GE, repy alebo cukrovej trstiny).

3. Xantánová guma (vyrábaná aj mikrobiálnou fermentáciou cukru).

4. Xylitol (cukrový lieh komerčne vyrábaný predovšetkým z kukuričného škrobu, z ktorého väčšina je GE).

5. Sorbitol (ďalší cukrový lieh, komerčne vyrábaný z rastlín, ktoré sú zdrojom škrobov, medzi ktoré patria kukurica, pšenica, zemiaky alebo maniok. Sorbitol na báze kukuričného škrobu je pravdepodobne GMO).

6. Lecitín (komerčne získavaný ako vedľajší produkt výroby sójového oleja, väčšinou je GE).

Značky bezpečnejších zubných pást a ďalšie alternatívne možnosti

Našťastie existujú zdravšie a bezpečnejšie alternatívy. Podľa The Cornucopia Institute medzi ne patrí Zubná pasta All-One (Všetko v jednom) od Dr. Bronnera, zubná pasta Green People, zubná pasta Happy Organic a zubná pasta Miessence.

Dúfame, že v septembri tohto roku začneme uvádzať na trh upravenú zubnú pastu, ktorá nebude obsahovať fluorid a iné potenciálne škodlivé zložky.

Tým chceme povedať to, že si môžete vyrobiť aj svoju vlastnú zubnú pastu, ktorá bude obsahovať len niekoľko základných zložiek.

Môžete napríklad zmiešať kokosový olej, potravinársku sódu a niekoľko kvapiek esenciálneho oleja z mäty piepornej.

Pridajte dostatok sóda bikarbóny, aby ste si vytvorili hladkú konzistenciu. Skladujte v sklenenej nádobe.

Kokosový olej môže zabrániť rastu streptokokov a ich mutácií. To sú baktérie produkujúce kyselinu, ktorá je hlavnou príčinou vzniku zubného kazu.

Extrakt z mäty piepornej bol preukázaný ako vynikajúca chemikália z hľadiska ústnej hygieny.

Nazýva sa chlórhexidín a bráni tvorbe biofilmov spojených so vznikom zubných kazov.

Zapamätajte si, že vaša strava je základným predpokladom silných a zdravých zubov. Medzi živiny, ktoré sú osobitne dôležité pre orálne zdravie, patria:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

 • Vitamíny C, D a K2
 • Horčík
 • Fosfor
 • Draslík
 • Vápnik

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*