Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

ÚVZSR kontroloval stav očkovania na Slovensku


Print Friendly, PDF & Email

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) v súčasnosti vydal správu o kontrole očkovania v SR. ÚVZSR v nej zhrnul svoje zistenia o stave a vývoji zaočkovanosti nielen u detských vakcín, ale aj ďalších dostupných vakcín, či už detských nepovinných alebo tých určených pre dospelú populáciu.

Správa je to pomerne obsiahla, má celkovo 13 strán a niektoré pasáže sú celkom zaujímavé čítanie, ďalšie aj pobavenia hodné a nájdu sa aj také, čo si navzájom odporujú. V našom článku sa pokúsime zhrnúť a stručne popísať jej najzaujímavejšie časti.

V úvode svojej správy ÚVZSR popisuje celkové percento preočkovanosti detskej populácie a s uspokojením konštatuje, že celková zaočkovanosť na Slovensku dosahuje vyše 95 percent. Pod touto hranicou sú len niektoré východoslovenské regióny s vysokou mierou rómskej populácie. Pravdu povediac pri čítaní správy som dúfal, že toto číslo bude menšie.

Je poľutovaniahodné, že po rokoch oboznamovania verejnosti či už našou stránkou alebo zopár ďalšími iniciatívami (www.rizikaockovania.sk, www.ockovanie.org a najnovšie veľmi aktívna stránka www.slobodavockovani.sk) je na Slovensku zatiaľ len zopár percent rodičov, ktorí odmietajú vystaviť svoje deti tomuto nebezpečnému nevedeckému medicínskemu zákroku.

Nevadí, je to aspoň výzva do budúcna, že v tejto oblasti treba toho ešte veľa urobiť.

V nasledujúcej časti správa ÚVZSR ďalej vymenúva dôvody “nízkej” zaočkovanosti v niektorých regiónoch. Medzi dôvodmi vymenúva v približne jedno až dvoj riadkových bodoch príčiny ako napríklad vysoký podiel Rómov a ich migráciu v jednotlivých obvodoch, sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, kontraindikácie, prípadne problémy s dostupnosťou alebo preplácaním vakcín.

Posledný bod tejto časti avšak rozpísali na asi 9 riadkov. Áno, tým posledným bodom je vzrastajúci počet rodičov odmietajúcich očkovania. Našimi daňami platení úradníci z ÚVZSR (darmožráči) si tu posťažovali, ako sú rodičia ovplyvňovaní antivakcinačnými aktivitami, dôsledkom čoho im potom títo rodičia predkladajú písomné odmietnutia očkovania pre svoje deti.

Úradníci, ktorí pripravili túto správu potom popisujú ako epidemiológovia sa snažia rodičom veci vysvetľovať a až vtedy, ak to inak nejde, tak ako poslednú možnosť to riešia priestupkovým konaním. V tejto časti si trocha odporujú s tým čo píšu neskôr, ale pekne poporiadku, nepredbiehame.

Ďalšia časť správy ÚVZSR je trochu nudná a v podstate iba popisuje percentá zaočkovanosti jednotlivými vakcínami. U takmer všetkých vakcín sa percenta zaočkovanosti v podstate veľmi za posledné roky nezmenili. Jediná podstatná a podľa nás pozitívna zmena je, že výrazne poklesla zaočkovanosť proti chrípke.

To je veľmi dobrý signál, pretože čoraz viac ľudí si zrejme začína uvedomovať zbytočnosť a dokonca aj nebezpečnosť očkovania. Začne to u chrípky a verme, že časom sa to rozšíri aj na ďalšie vakcíny, hlavne tie podávané malým deťom.

V nasledujúca časti správy sa ÚVZSR zaoberá hlásenými nežiaducimi účinkami detských vakcín. Jednoznačne najvyšší počet nežiaducich účinkov má očkovanie proti tuberkulóze (BCG) vakcínou, ktoré našťastie už bolo od začiatku tohto roka zrušené.

Ostatné očkovania majú síce hlásené malý výskyt nežiaducich účinkov, lenže všetci dobre vieme, že miera nahlasovania pediatrami je veľmi chabá, odhaduje sa na 1 až 3 percentá, takže skutočná miera nežiaducich účinkov a poškodení detí je 30 až 100 krát vyššia ako sa uvádza.

Prírodná liečba osteoartritídy

Celkový počet vážnych (regionálnych a celkových) nežiaducich účinkov bol hlásený 168, takže ak si to vynásobíme 100, máme tu ročne 16800 vážnych reakcií po očkovaní. Správa ÚVZSR síce neuvádza celkový počet zaočkovaných detí.

Odhadom to môžu byť tak 2 ročníky (najintenzívnejšie očkovanie je počas prvých 2 rokoch života dieťaťa), čiže zhruba 100 tisíc detí. Ak 16.8 tisíc detí má vážne reakcie, potom to znamená, že každé šieste zaočkované dieťa bude mať aspoň raz po očkovaní vážny vedľajší nežiaduci účinok.

No a v záverečnej časti správy ÚVZSR zhŕňa svoje zistenia. Opäť sa tu venuje rodičom odmietajúcim očkovanie, no tento krát už podáva trocha odlišný výklad od toho v úvode správy.

Kým v úvode správy sa prízvukovalo, že priestupkové konania sa používajú až ako posledná možnosť voči rebelujúcim rodičom, tak v závere už otvorene ÚVZSR pripúšťa, že počet priestupkových konaní sa neustále zvyšuje.

To svedčí o zúfalosti súčasného režimu, ktorý opúšťa vysvetľovanie a snahu o presvedčovanie a siaha k represáliám. Každý režim, siahajúci vo zvýšenej miere k postihom a šikanovaniu si tým podkopáva legitimitu a je to prejavom toho, že čoskoro nastanú zásadné zmeny.

Ľudia si totiž nenechajú len tak skákať na hlavu a byť šikanovaní. Niektorí možno áno, ale s celkovým zvyšujúcim sa počtom konaní sa nájde čoraz väčšie množstvo tých, ktorí budú bojovať so štátnou zlovôľou. Čím viac ich bude, tým viac ďalších sa o tom dozvie, až sa dospeje do štádia, kedy to už nebude udržateľné a režim skolabuje.

Perlička na koniec. Mnohí z nás vedia po anglicky, no pri komunikácii v slovenčine používame slovenčinu. Avšak premúdrení úradníci na ÚVZSR namiesto slovenského slova “vzdelávanie” strašne radi používajú slovo “edukácia”. Pravdu povediac, počul som už kadejaké poangličtené slová, ale “edukácia” ešte nie. Každý deň sa človek naučí niečo nové, no dnes to bola od ÚVZSR naozaj úžasná perla.

Správu ÚVZSR si môžete stiahnuť tuto:

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Áno, aj ja som ten rebelujúci rodič, ktorý už nedá zaočkovať svoje dieťa… už mi volala lekárka, že už je termín na MMR, ale ja ich môžem z vysoka osrať a iné slovo si ani nezaslúžia, pretože to, čo robí provakcinačná lobby na Slovensku je niečo nenormálne a ja dúfam, že bude pribúdať rodičov, ktorí sa pred očkovaním svojho dieťaťa budú aspoň informovať o prídavných látkach vo vakcínach a o vedľajších účinkoch vakcín… Každý rodič má právo sa rozhodnúť, či dá svoje dieťa zaočkovať alebo nie. Štát nemá právo nikoho nútiť, aby dal vpichnúť svojmu dieťaťu hocijakú chemickú látku do tela !!!

Pridajte komentár

*