Prasačia chrípka – marketing strachu pre zisk


Print Friendly, PDF & Email

“Pravda klope na dvere a my jej odpovedáme, choď preč, hľadáme pravdu! A ona smutne odchádza.”

Robert M. Pirsig 

 Prasačia chrípka – marketing strachu pre zisk

Aktualizované 20. júla 2009

Firma Baxter, ktorá pred niekoľkými mesiacmi „omylom“ rozposlala nebezpečné kontaminované vakcíny 16 štátom, si už rok pred vypuknutím nákazy zaregistrovala patent číslo US20090060950A1 na vakcínu proti prasačej chrípke. Čítaj na stránke

http://www.theoneclickgroup.co.uk/news.php?start=2760&end=2780&view=yes&id=3581#newspost 

a http://dolezite.sk/_Praseci_Baxteriada_ve_12_krocich.html 

Ďalšie články o pravde o prasačej chrípke nájdeteTUTO  

Ak len nežijete na planéte Zod, niekde na druhom konci galaxie, iste ste si všimli, že po dlhodobej medializácii hrozby pandémie, 11 júna Svetová zdravotnícka organizácia svojím členským štátom (lebo nie celá zemeguľa podporuje túto ortodoxnú a farmáciami riadenú ustanovizeň) vyhlásila pandémiu prasačej chrípky, alebo inak pomenovanej aj chrípky typu A.

15 júna 2009 média priniesli správy u úmrti pacienta v Škótsku. Pacient podľa niektorých správ, podľahol prasačej chrípke. Avšak, tie isté média zlýhali v pravdivom informovaní o tom, že nemocnica, v ktorej sa pacient liečil, sa vyjadrila, že “nie je isté, či pacient zomrel priamo na následky chrípky, keďže trpel ďalšími vážnymi komplikáciami”. Vedci v Škótsku sa zároveň vyjadrili, že vírus u pacienta nebol nijako rozdielny v sile, v porovnaní s inýmy vyskytnutými prípadmi.

Je preto smutné, že mnohé média zneužívajú tento prípad na naháňanie strachu v spoločnosti, zámerom čoho je v konečnom dôsledku zámienka na zakúpenie s chrípkou spojených liekov a v blízkej budúcnosti aj nedostatočne testovaných a potenciálne nebezpečných vakcín. Slovensko tiež nemeškalo uistiť verejnosť, že v tejto súvislosti koná a jedná s farmaceutickými spoločnosťami.

Skutočnými obäťami propagandy prasačej chrípky budú pacienti, ktorí môžu vážne doplatiť na vedľajšie účinky neoverených liekov a taktiež my všetci – daňoví poplatníci, ktorí zaplatíme za zakúpenie liekov a vakcín v hodnote niekoľko miliónov Euro.

Čo je vôbec pandémia?

Pandémia nie je to, ako si ju mnohí, aj zásluhou propagácie, predstavujú – čierna pliaga, ktorá sa preháňa ulicami miest a všade za sebou zanecháva mrtvoly. Nie je ani hyenou, ktorá sa živi na mrtvolách ležiacich na uliciach veľkomiest. Pandémia jednoducho znamená to, že vo svete sa šíri infekčná choroba, alebo, ako hovorí definícia, „pandémia“ je epidémia, ktorá je geograficky nadmerne a nekontrolovane rozšírená.

Propagátori strachu nikdy nezabudnú do silne medializovaných správ dodať pár poznámok o tom, že následkom novej pandémie môže a pravdepodobne aj umrie niekoľko miliónov ľudi, “keďže až 20 miliónov ľudí podľahlo v roku 1918 počas Španielskej chrípky”.

Ako sa z pár stovák ľudí, ktorí v skutočnosti Španielskej chrípke podľahlo,  stalo 20 miliónov, je téma samá o sebe.

Zámerné šírenie strachu

Iste sa aj vás dotkli varovania médii, v ktorých má prasačia chrípka svoje veľkomožné miesto. Deje sa tak z jediného dôvodu – pripraviť národ na radikálne opatrenia, ktoré vraj majú zamedziť šíreniu chrípky. Tými radikálnymi opatreniami je hlavne to, že sa vystrašení ľudia bez okolkov podvolia povinnému očkovaniu narýchlo pripravenými a nedostatočne testovanými vakcínami.

27 apríla 2009 Time priniesol článok,ktorý pojednával o tom, ako mnohí ľudia umreli a stovky utrpeli vážne následky po podaní vakcín následkom očkovacieho fiaska počas prasačej chrípky v roku 1976, keď sa prezident Ford snažil zneužiť infikovanie vojakov z Fort Dix ako zámienku pre masovú vakcináciu celej krajiny.

Aj keď článok hovorí o tom, že fatálne chyby z roku 1976 by mali byť ponaučením, autor upozorňuje na to, že zainteresované organizácie pravdepodobne čoskoro prídu s podobnými radikálnymi a nebezpečnými opatreniami – zavedú povinné masové očkovania.

Strach sa rozšíril natoľko, že Egypt už stihol utratiť 300000 ošípaných, aj keď v krajine v tom období nebol ani jeden prípad prasačej chrípky. Našťastie, niektorí nezávislí žurnalisti si sú vedomí tejto šíriacej sa propagandy a snažia sa písať pravdivo o tom, ako sa veci majú a aké sú skutočné dôvody na šírenie strachu.

Prasačia chrípka tu nie je prvýkrát

V najbližšej budúcnosti môžeme očakávať veľa paniky, čo je cieľom médií a tých, ktorí z parasačej chrípky najviac ťažia. Je preto dôležité, aby sme si zachovali chladnú hlavu a pokoj. Ako už bolo spomenuté, v roku 1976 prasačia chrípka vyvrcholila masívnou očkovacou kampaňou, kde veľkým pomocníkom tejto kampane bolo citové vydieranie a strach. Výsledok bol taký, že odškodná suma tým, ktorí vďaka očkovaniu ťažko utrpeli (najčastejšie to boli paralýzy – Guillain-Barré Syndrome), dosiahla 1,3 miliárd dolárov. 25 ľudí na následky vakcín zomrelo. Jedna osoba zomrela priamo na následky prasačej chrípky (CNN).

A čo bolo s prasačou chrípkou? Nikdy sa nezmaterializovala a ostala len dezilúziou jej propagátorov. Je veľmi ťažké predpovedať pandémiu a rýchle a neuvážené rozhodnutia môžu mať katastorfálne následky.

Malária denne zabíja 3000 ľudí a je považovaná len za “zdravotný problém”. Prečo? Pretože nie je atraktívna pre farmaceutické korporácie, ktoré nemôžu na vakcínach proti malárii zarobiť miliárdy dolárov, keďže malária sa vyskytuje v krajinách tretieho sveta, ktorý nie je schopný za masové očkovania platiť.

Pamätáte sa, ako prezident Bush alarmoval národ, že 2 milióny Američanov zomrie na vtáčiu chrípku? Tieto lži boli odhalené v rokoch 2005, 2006, 2007 a v 2008, kedy bolo dokázané, že podobné nezmyselné vyjadrenia sú nástrojmi na vyvolanie strachu a paniky a na naplnenie peňaženiek tých, ktorí riadia zdravotnícky priemysel. Existuje obrovské množstvo literatúry, ktorá odhaľuje podvody ohľadom pandémií, ktore sa nielenže nestali, ale ani nikdy nehrozili. Pozri The Bird Flu Hoax.

Vírus prasačej chrípky je SLABÝ

Je doležité zdôrazniť, že takmer všetky nové prípady boli zaznamenané ako mierne. Predbežné vedecké skúmania taktiež uznali, že vírus nie je taký potentný, ako sa očakávalo.

Váš strach urobí niekoľkých ľudí v dnešnej stagnujúcej ekonomike veľmi bohatými

Tamiflu(oseltamivir phosphate) je antivirózny liek povolený na liečenie nekomplikovanej chrípky typu A a B u ľudí od 1 roku života. Je taktiež povolený ako prevencia u pacientov starších ako 13 rokov. Patrí do skupiny protichrípkových liečív, nazývaných inhibítory neuraminidázy (neuraminidase inhibitors), alebo blokátorov neuraminidázy, virálneho enzýmu, ktorý umožňuje vírusu chrípky napadnúť bunky dýchacej sústavy.

Podľa Associated Press finanční analytici odhadujú v blízkej budúcnosti zisk z predaja Tamiflu v hodnote okolo 388 miliónov amerických dolárov– a to aj mimo pandémie. Mnohé farmaceutické firmy, ako napríklad Gilead Sciences Inc., Roche, GlaxoSmithKline, sa tešia rýchle rastúcim akciám po každom zvýšení stupňa pandémického ohrozenia a majú ešte väčšiu vidinu zisku, dúfajúc, že vyhlásená pandémia potrvá čo najdlhšie.

Prasačia chrípka je veľmi pohodlnou cestou pre vlády na to, ako sa zbaviť miliónov Tamiflu v cene niekoľkých miliárd dolárov. Tie boli zakúpené na boj proti vtáčej chrípke. Americká vláda napriklad zakúpila 20 miliónov dávok v cene 2 miliárd dolárov a v októbri 2005 britská vláda zakúpila 14,6 miliónov dávok. Roche, výrobca Tamiflu, potvrdil, že spotrebná doba týchto antivirotík je 3 roky.

Akonáhle medicínske ustanovizne v spolupráci s ministerstvami obrany vyhlásili stav ohrozenia, 25 percent (cca 12 miliónov dávok) Tamiflu a Relenza (podobný liek) bolo uvoľnených zo štátnych skladov. Buďte si ale vedomi, že okrem toho, vyhlásený stav ohrozenia znamená aj to, že do istej miery môžu byť používané aj neoverené a nepovolené testy a liečivá. Väčšina vlád západných krajín je natoľko skorumpovaná farmaceutickými korporáciami, že sa neštítia použiť ani takéto mengeleovské praktiky. Čo vy na to? Dokážete sa ubrániť? Dokážete ubrániť svoje deti?

Tamiflu je plná vedľajších účinkov, vrátanie rizika úmrtia

Uvedomte si prosím, že Tamiflu NIE JE BEZPEČNÝM LIEKOM. Má vážne nebezpečné vedľajšie účinky, vrátane kŕčov, delíria a delúzií a je zaznamenanýchnajmenej 14 úmrtí detí  a tínedžerov z následkov neuropsychiatrických komplikácií a infekcií mozgu. Japonsko zakázalo Tamiflu v roku 2007.

Pravda o Tamiflu vyšla čiastočne najavo, keď v roku 2007 FDA konečne začala vyšetrovať viac ako 1800 oznámení o vedľajších účinkoch, ktoré neboli predtým výrobcom deklarované.

 V súčasnosti sú deklarované okrem iného aj tieto vedľajšie účinky::·   nevoľnosť·   zvracanie ·   hnačky ·   bolesti hlavy·   ospalosť/slabosť·   únava·   kašeľ A sme doma! Nie su to práve tie symptómy, ktorých sa pacienti s chrípkou snažia zbaviť?

Navyše, je potvrdené, že Tamiflu je neúčinným proti sezónnym vírusom chrípky a nie je to dostatočná obrana proti prípadnej epidémii či pandémii. Čo je však horšie, niektorí pacienti s chrípkou majú ZVÝŠENÉ riziko sekundárnej bakteriálnej infekcie, ak užívajú Tamiflu. A práve tieto sekundárne bakteriálne infekcie boli zodpovednými za masové úmrtia počas pandémie v roku 1918!

A tu je skutočný kopanec. Ak je Tamiflu užívaný podľa návodu (2 x denne počas 5 dní), je, podľa oficiálnych záznamov, schopný len skrátiť symptómy chrípky o 1 až 1 a pol dňa,

Kto má teda odvahu užívať liek, ktorý je schopný zabiť, bol zakázaný prinajmenšom v jednej krajine, je naládovaný vedľajšími účinkami podobnými samotnej chrípke a stojí viac ako 100 dolárov a, v najlepšom prípade, dokáže len skrátiť dobu symptómov najviac o 36 hodín? Aký to má význam???

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Uvedomte si prosím, že zisky z Tamiflu sú obrovské a to je jediný dôvod na jeho propagáciu. Financial Times napísal, že vlády po celom svete objednali celkom 220 miliónov dávok Tamiflu ako prípravu na pandémiu. Cena tejto prípravy je 7 miliárd dolárov. Väčšinu dávok sa budú medicínske ustanovizne snažiť využiť a teda propagovať vystrašenému národu, ktorý ich s otvorenou náručou v najivnej domnienke ochrany zdravia prijme.

Treba sa dať zaočkovať?

Napriek žiadnym dôkazom o účinnosti, vlády z mnohých krajinách už stihli objednať 90 miliónov vakcín aj proti prasačej chrípke ignorujúc skutočnosť, že takéto vakcíny sú narýchlo pripravené, málo testované a nebezpečné.

Môžete si však byť istí nielen tým, že takéto vakcíny nielenže neposkytnú žiadnú ochranu, ale predstavujú riziko ublíženia na zdraví, okrem iného aj preto, lebo budú naplnené toxickým materialom ako ortuť, ktorá sa stále používa ako hlavná konzervačná látka.

Známy doktor Mercola napísal mnoho o tom, aké vážne sú riziká protichrípkových vakcín a prečo ich NIKOMU neodporúča. Preto, bezohľadu na to, čo a koľko toho budete počut v rôznych mediálnych kampaniach, alebo bez ohľadu na to, ako vás bude o bezpečnosti a účinnosti vakcíny presviedčať váš lekár, majte stále na mysli svoje zdravie a čierne pozadie vakcín.

V súčasnosti, podľa istých vedeckých štúdii, sa zdá, že Tamiflu a Relenza sú antivirotikami, ktoré poskytuju istú ochranu len proti vírusu H1N1 (ľudská chrípka) a užívať ich proti neznámemu vírusu by bol veľmi smutný omyl, ktorý môže priniesť fatálne následky.

Aj keby sa objavil zázračný liek alebo vakcína (a také správy sa už v médiách aj objavujú), nikdy nebude dostatok času na to, aby ich účinnosť a bezpečnosť boli dostatočne dlho testované, čo môže mať znovu nedozierne následky na stovkách ľudských životov.

Ako sa chrániť proti akejkoľvek chrípke?

Žijem mimo Slovenska už viac ako 10 rokov. Pokiaľ som doma trpel silnými nádchami a chrípkou takmer každý rok, po zavedení istých zmien v mojej životospráve sa môžem pochváliť, že nielenže si v posledných 8 rokoch chrípku nepamatám, ale úspešne sa vyhábam akýmkoľvek zápalom dýchacích ciest. A samozrejme, úspešne sa vyhýbam aj liekom a vakcínam. Aj keď tento článok nepojednáva o prevencii, uvediem zopár overených rád, ktoré sú v metabolickej medicíne známe a majú zabezpečiť, aby imunitný systém fungoval v optimálnom režime a chránil aj pred získanými infekciami.

  • Minimálne 3000 mg vitamínu C denne v dávke rozloženej na celý deň
  • Vyhýbajte sa cukrom. Cukor je imunodepresant. Rovnako aj biela múka, industriálne spracované jedlá a nápoje a nadmiera živočíšných bielkovín a hlavne červeného mäsa. 
  • Jedzte dostatok rýb alebo rybacie oleje. Omega-3 a Omega-6
  • Vyhýbajte sa nemocniciam, poliklinikám a vakcínam

Kde sa vzal mysteriózny nový vírus živočíšnej-ľudskej chrípky?

Popri mnohých strach propagujúcich cielených článkoch sa z času na čas objavia (a je ich stále viac) aj novinári, ktorí si pýtajú odpovede na otázky skutočného pôvodu vírusu. A pýtajú sa právom.

Mohol zmiešaný živočíšno-ľudský mutant vzniknúť len tak, sám od seba, prirodzeným spôsobom? Ak nie, kto ho vyrobil a ako unikol?

Pred niekoľkými týždňami sme čítali o tom, ako americká farmaceutická spoločnosť Baxter bola vyšetrovaná kvôli distribúcii smrteľného vírusu vtáčej chrípky 18 krajinám v balíku sezónnej chrípkovej vacíny. Niektorí českí reportéri skúmali odôvodnenú možnosť vedomej snahy rozpútať pandémiu, keďže takýto vážny “omyl” bol veľmi nepravdepodobný z dôvodu prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré laboratória v Baxteri pri manipulácii s podobnými vírusmi používajú.

Vírus vtáčej chrípky H5N1 je veľmi ťažko šíriteľný vzduchom. Avšak, ak sa skombinuje s vírusom sezónnej chrípky, ktorý je vzduchom šírený veľmi ľahko, stáva sa z neho vysokopotentná, vzduchom šírená, smrtiaca biologická zbraň. Ak by sa táto závažná chyba neobjevila včas a vakcína by sa dostala verejnosti, následky by boli nepredstaviteľné.

Mixovanie vírusov má svoje pomenovanie. Nazýva „reasortment“ a je to jeden z dvoch spôsobov, akým sú vírusy v laboratóriách vyrábané. Niektorí vedci tvrdia, že najposlednejší vírus, ktorý v roku 1977 spôsobil Ruskú chrípku, bol vyvinutý v laboratóriu, z ktorého unikol.

Ďalším ohromným prikladom a pravdivým odrazom pochybných praktík farmaceutizmu je prípad firmy Bayer, ktorá v hodnote niekoľko miliónov dolárov predala v roku 1988 injekčný liek na zrážanlivosť krvi ázijským, latinskoamerickým a niekoľkým európskym krajinám a to napriek tomu, že, ako neskôr vysvitlo, vedeli, že boli nakazené vírusom AIDS .

A tak, aj keď je pre mnohých neuveriteľné a morálne nemožné, že by farmaceutické spoločnosti nakazili chrípkové vakcíny smrteľnými vírusmi, ako vtačím alebo prasačím vírusom chrípky, nie je to ani zďaleka nemožné. A stalo sa to v minulosti omnoho viac, ako len raz.

Je zvláštne, že ak farmaceutický priemysel hrubo porušuje pravidlá morálky a tancuje na poli obscénnosti, nie sú voči nemu vyvodzované takmer žiadne následky. Totiž, viete ktorá firma bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) poverená skúmaním a vývojom vakcíny proti Mexickej chrípke? Baxter! Ešte ani nestihol vyschnúť atrament na vyšetrovacích spisoch ohľadom kriminálnej “chyby” (vírusom kontaminovené vakcíny rozposlané 18 krajinám) voči humanite, a SZO túto firmu poverila vývojom novej vakcíny.

 Vrcholoví vedci z Organizácie spojených národov, ktorí v minulosti vyšetrovali rozšírenie smrtiacej Eboly (krvavá horúčka) v Afrike, ako aj AIDS, sa zhodli v názore, že súčasný vírus prasačej chrípky vykazuje isté prenosné „vektory“, ktoré dokazujú, že vírus bol geneticky upravený a vyrobený a má charakteristiky biologickej zbrane. 

Experti OSN veria, že všetky vírusy, Ebola, AIDS a aj súčasný vírus prasačej chrípky boli vyrobené s cieľom použiť ich ako biologické zbrane.

Vládne súvislosti

Tamiflu je propagovaný ako najlepšia možnosť ako sa chrániť pred prasačou chrípkou. Otázne je, prečo sa rovnako nepropaguje veľmi podobný a lacnejší like pod menom Relenza. Existuje vážne podozrenie, že hlavným propagátorom strachu z vírusu ako aj usilovným propagátorom samotného lieku Tamiflu je bývalý minister US obrany a jeden z hlavných tvorcov vojny v Iraku, Donald Rumsfeld, ktorý bol pred príchodom do Bushovej administratívy predsedom správnej rady farmaceutickej firmy Gilead Science, ktorý Tamiflu vyrába a vlastní licenčné práva.

Podozrenie na konflikt záujmov a prepojenie americkej vlády na Tamiflu nie je nijako novým. Prvýkrát to bolo v roku 2005, keď prezident Bush presviedčal a nakoniec aj presvedčil Kongres, aby uvoľnenil 1,7 miliárd dolárov na bezpečnostné zásoby pre prípad chrípkovej pandémie, ktorá ani nebola na obzore. Viac ako 14% z uvoľnených financií išlo jedinej firme – Gilead Science.

Donald Rumsfeld na otázky novín Mail On Sunday Reporter, čí vlastní akcie Gilead Science, odmietol odpovedať. Rovnako odmietol odpovedať na otázky, čo ho viedlo k varovaniam mnohých krajín o šírení vtáčej chrípky, ktorá neboli vedecky podložené. V súvislosti jeho vyhláseniami o nebezpečí pandémie vtáčej chrípky, si mnohé štáty z verejných zdrojov (dane vyzbierané od občanov) zaobstáravali nepotrebné lieky Tamiflu. Anglicko si objednalo Tamiflu pre ¾ svojho obyvateľstva v hodnone niekoľko miliónov dolárov.

Donald Rumsfeld bol už dávno obviňovaný z konfliktu záujmov kvôli prepojeniu na Gilead Sciences, ktoré predalo licenciu na predaj ich liekov švajčiarskému farmaceutickému gigantu Hoffman-La Roche v roku 1996.

Podľa zmluvy medzi Rumsfeldom a Gilead, Rumsfeld stále dostáva od 14 do 22 % (v závislosti od výsledkov predaja) zo zisku z predaja liekov firmy. Hodnota Rumsfeldových akcií sa pred 4 rokmi, po propagácii vtáčej chrípky, zvýšila z 3 miliónov britských libier na 17 miliónov.

Krátko po tom, ako Rumsfeldovo vlastníctvo akcii vyšlo najavo, konzultoval svojho právnika, ktorý mu poradil, aby si akcie ponechal, avšak aby sa nezúčastňoval na žiadných dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa Tamiflu. O niekoľko mesiacov po tom, Pentagon objednal Tamiflu pre vojakov v hodnote 39 miliónov libier.

Dr Joseph Mercola, author knihy The Great Bird Flu Hoax (Veľké šialenstvo vtáčej chrípky) sa vyjadril, že: ‘Jediným zámerom čohokoľvek, čo počujeme o chrípke, je vyvolať a šíriť strach. Prezident Bush zámerne vyvolal paniku nezmyselným a ničím nepodloženým trdením, že len v USA zomrie minimálne 200000 ľudí ale že číslo môže doosiahnúť aj 2 milióny. Toto jeho šialenstvo bolo dôvodom na okamžité zakúpenie 80 miliónov dávok Tamiflu.’

Zdroje

1 World Health Organization, Epidemic and Pandemic Alert Response, Current WHO Phase of Pandemic Alert, http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html

2 Welt Online, April 28, 2009, http://www.welt.de/english-news/article3625539/Asian-countries-take-measures-against-outbreak.html

3 News.com.au, April 27, 2009, http://www.news.com.au/story/0,23599,25392380-2,00.html

4 Emerging Infectious Diseases February 2009; 15(2):346-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=pubmed&cmd=Hľadaj&term=“Emerging%20infectious%20diseases“[Jour]%20AND%202009[pdat]%20AND%20Klugman[author]5 Esquire, April 26, 2009, http://www.esquire.com/features/best-n-brightest-2005/ESQ1205B&BEWALD_244?src=digg

6 CDC, Lightning-Associated Deaths 1980-1995, http://wonder.cdc.gov/wonder/PrevGuid/m0052833/m0052833.asp

7 NationMaster.com, Mortality–Lighting, http://www.nationmaster.com/red/pie/mor_vic_of_lig-mortality-victim-of-lightning

8 The Independent, April 26, 2009, http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-wellbeing/health-news/pandemic-fears-as-flu-kills-68-1674368.html

9 Reuters, April 26, 2009, http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE53P23920090426

10 Associated Press, April 27, 2009, http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hceWV2_Cu7yoSvw9iNYZ90-qnCyQD97R2FVG3

11 Infowars.net, April 27, 2009, http://www.infowars.net/articles/april2009/270409Baxter.htm

12 Online Journal, April 27, 2009 http://onlinejournal.com/artman/publish/article_4631.shtml

13 FredrickNewsPost.com, April 22, 2009, http://www.fredericknewspost.com/sections/news/display.htm?StoryID=89293

14 The New York Times, April 26, 2009, http://www.nytimes.com/2009/04/27/world/27flu.html?_r=3&pagewanted=1

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

15 Nature Precedings, hdl:10101/npre.2009.2832.1, Emergence and Fixing of Antiviral Resistance in Influenza A Via Recombination and Hitch Hiking, Henry L. Niman, http://precedings.nature.com/documents/2832/version/1

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*