Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

Novoobjavený protinádorový faktor zvyšuje účinnosť ostatných liečebných terapií


Print Friendly, PDF & Email

Črevný mikrobióm môže znamenať prelom v prevencii a liečbe rakoviny

V posledných rokoch začína byť čoraz zjavnejšie, že skladba mikróbov vo vašom čreve – rovnako jedinečná ako odtlačky vašich prstov – hrá nesmiernu úlohu v zdraví a prevencii ochorení.

Vaša črevná flóra priamo ovlyvňuje fungovanie rôznych vnútorných orgánov, ako sú koža, pľúca, prsia a pečeň.

Napríklad, nedávny výskum Národného inštitútu zdravia ukazuje, že črevné baktérie riadia protinádorové imunitné reakcie v pečeni a že antibiotiká – zbavujúce vaše črevo cenných baktérií – môžu pozmeniť skladbu imunitných buniek vo vašej pečeni a vyvolať rast nádoru.

Okrem rakoviny sa dá vplyv črevných mikróbov vysledovať aj k desiatkam iných zdravotných stavov, ako sú napríklad obezita, depresia, chronický únavový syndróm, Parkinsonova choroba a alergie.

Jeden z dôvodov, prečo to tak je, je to, že črevo je hlavným sídlom vášho imunitného systému. Narušením svojho črevného mikrobiómu automaticky narušíte fungovanie svojej imunity, čo môže mať ďalekosiahle následky.

Ako uviedla štúdia, uverejnená v časopise Klinická a experimentálna imunológia:

„O veľmi dôležiom postavení gastrointestinálneho systému svedčí obrovské množstvo imunitných buniek, ktoré v ňom sídlia.

Lymfoidné tkanivo združené s črevom (GALT) je významnou časťou lymfoidných tkanív združených so sliznicami a predstavuje takmer 70 % celého imunitného systému; navyše, okolo 80 % plazmatických buniek… sídli v GALT.“

Ako váš mikrobióm ovplyvňuje vaše riziko rakoviny

Predošlé štúdie ukázali, že určité bunkové baktérie potláčajú zápal, ktorý je zásadným faktorom u doslova všetkých rakovín, zatiaľ čo iné baktérie zápal podporujú.

Ako bolo uvedené v nedávnom článku časopisu Nature, „baktérie boli spájané so vznikom a rastom rakoviny. Niektoré tieto mikróby aktivujú zápalové reakcie a narušujú mukózne vtrstvy, chrániace telo pred útočníkmi zvonka, čím sa vytvára prostredie podporujúce rast nádoru“.

Zistilo sa tiež, že infekčný základ majú aj určité rakoviny. S rakovinou žalúdka sa, napríklad, spája Helicobacter pylori (H.pylori). Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny definuje tohto mikróba ako karcinogén.

Zaujímavé je, že H.pylori je dávaný aj do súvisu s obmedzeným rizikom ezofageálneho adenokarcinómu, demonštrujúc tak zložitosť, ktorú to so sebou nesie a účinky, aké môžu mať mikróby na konkrétne orgány ohľadom ich vplyvu na rakovinu.

Podobne sa ukázalo, že vírus hepatitídy typu C hrá úlohu pri hepatocelulárnom karcinóme, chronická infekcia baktériou Salmonella enterica sa spája s rakovinou žlčníka a baktéria Haemophilus influenzae a kvasinka Candida albicans boli nájdené v nádoroch dolného dýchacieho traktu. Zistilo sa, že črevné mikróby vplývajú aj na účinnosť rakovinovej liečby.

O komplexnej prírodnej liečbe candidy (kvasinkovej infekcie) sme napísali aj našu vlastnú knihu. Jej slovenské vydanie nájdete TU, české vydanie TU.

Črevné baktérie ovplyvňujú aj účinnosť liekov proti rakovine

Najnovší výskum ďalej  podporuje myšlienku, že zameranie sa na črevný mikrobióm by mohlo byť skutočným prelomom v boji proti rakovine.

Zdá sa totiž, že prítomnosť určitých črevných baktérií zlepšuje reakciu pacienta na lieky proti rakovine. V súčasnosti prebieha niekoľko klinických pokusov, aby sa zistilo, či sa výsledky dajú zlepšiť jednoduchou úpravou pacientovej črevnej flóry.

Jeden zo spôsobov, ktorým črevné baktérie zlepšujú účinnosť rakovinovej liečby, je aktivácia vášho imunitnbého systému a umožnenie jeho účinnejšieho fungovania.

Výskumníci už zistili, že keď tieto špecifické mikróby nie sú prítomné, nemusí liek proti rakovine fungovať vôbec. To bol aj prípad chemoterapeutického lieku cyklofosfamidu.

Časťou mechanizmu, ktorý cyklofosfamidu umožňuje fungovať, je to, že poškodzuje vašu črevnú výstelku, čím baktériám umožňuje putovať do vašej sleziny a lymfatických uzlín, kde potom aktivujú potrebné imunitné bunky na boj s rakovinou.

Ako zrejme viete, váš imuntný systém je vašou prvou obrannou líniou proti všetkých ochoreniam, vrátane rakoviny, a keď funguje dobre, sú rakovinové bunky zničené skôr, ako môžu prerásť do nádoru.

Keď chýbajú určité mikróby, imunoterapia zlyháva

Výskumníci skúmali aj vplyv črevných baktérií na reakciu rakovinových pacientov na inhibítory imunitných kontrolných bodov – triedu imunoterapeutických liekov, fungujúcich na základe vyvolania útoku vášho imunitného systému na rakovinové bunky.

Táto liečba má však pomerne nízku úspešnosť. Na liečbu reaguje len 20 až 40 % pacientov a výskumníci začali mať podozrenie, že kľúčom k jej úspechu alebo zlyhávaniu by mohol byť práve črevný mikrobióm.

A naozaj, ako sa uvádza v časopise Nature, štúdia z roku 2015 zistila, že zatiaľ čo myši bez mikróbov na liečbu inhibítormi kontrolných bodov nereagovali, myšiam, ktorým podávali Bacteroides fragilis, sa darilo oveľa lepšie.

Iní výskumníci mali podobné zistenia, keď sa ukázalo, že bifidobaktéria zlepšuje u laboratórnych zvierat účinnosť rakovinovej imunoterapie – opäť vďaka spusteniu robustnejšej odozvy konkrétnymi protirakovinovými imunitnými bunkami.

Ako sa dalo čakať, bolo zistené, že liečba anitibiotikami odozvu na imunoterapiu zhoršuje, zrejme kvôli tomu, že antibiotiká bez rozdielu zabíjajú všetky črevné baktérie, čím vaše telo zbavujú mnohých naozaj dôležitých imunitných pomocníkov.

Čo je dôležité, keď nemáte príslušné črevné mikróby, zlyhávajú obvykle aj rakovinové terapie, ktoré sa nespoliehajú na aktiváciu vašej imunitnej odozvy.

Napríklad, určité chemoterapeutiká sa v skutočnosti pri ničení nádoru spoliehajú priamo na črevné mikróby. V iných prípadoch vplyv mikróbov na rakovinu súvisí s ich schopnosťou ovplyvňovať génovú expresiu pozmeňujúcou stabilitu vašich génov.

Črevo je váš druhý mozog

Váš gastrointestinálny trakt – okrem toho, že je sídlom väčšiny vášho imunitného systému – sa tiež prirovnáva k vášmu druhému mozgu.

Máte dva nervové systémy: centrálny nervový systém, ktorý sa skladá z vášho mozgu a miechy a črevný nervový systém, ktorý je vnútorným nervovým systémom vášho gastrointestinálneho traktu.

Oba sa vytvárajú z identického tkaniva počas plodového vývoja. Jedna časť sa mení na váš centrálny nervový systém, zatiaľ čo druhá na váš črevný nervový systém.

Tieto dva systémy sú spojené prostredníctvom blúdivého nervu, desiateho kraniálneho nervu vedúceho z mozgového kmeňa do brušnej dutiny.

Dnes je dokázané, že blúdivý nerv je hlavnou dráhou, ktorú využívajú vaše črevné baktérie na prenos informácií do vášho mozgu a výskum potvrdzuje, že zloženie vášho črevného mikrobiómu môže mať nesmierny vplyv na vaše psychologické zdravie a pohodu, ovplyvňujúc tak vašu celkovú náladu, ako aj riziko vážnejšej dysfunkcie duševného zdravia.

Spojitosť medzi duševným zdravím a črevným zdravím je taká silná, že niektorí súdia, že probiotiká môžu byť novým Prozacom (antidepresívum).

Podľa článku, uverejneného v roku 2013 v júnovom čísle časopisu Biological Psychiatry, autori naznačujú, že užívaním určitých probiotík by sa mohli dať odstrániť aj ťažké a chronické problémy duševného zdravia, vrátane posttraumatickej stresovej poruchy.

Ukázalo sa, že upokojujúci vplyv majú dva bakteriálne kmene, Lactobacillus helveticus a Bifidobacterium longum, čiastočne tým, že tlmia stresové hormóny. Podľa autorov:

„Ako trieda probiotík sú tieto baktérie schopné vytvárať a dopravovať neuroaktívne látky, ako sú kyselina gama-aminomyslová (GABA) a sérotonín, fungujúce na mozgovo-črevnej osi.

Predklinické hodnotenie u hlodavcov naznačuje, že určité antibiotiká majú antidepresívnu alebo anxiolytickú aktivitu. Účinky môžu byť sprostredkovávané prostredníctvom blúdivého nervu, miechy alebo nervovo-endokrinných systémov.“

Stop Candida

Za použitia skenov magnetickej rezonancie porovnal Dr. Emeran Mayer, profesor medicíny a psychiatrie na Kalifornskej univerzite, fyzickú mozgovú štruktúru tisícok dobrovoľníkov, hľadajúc spojitosť medzi štruktúrou mozgu a druhmi baktérií nachádzajúcich sa v ich vnútornostiach.

Objavil niektoré zaujímavé rozdiely v tom, ako sú prepojené určité oblasti mozgu v závislosti od dominantného druhu črevných baktérií.

Ako uviedol: „Naznačuje to, že špecifická zmes mikróbov v našich črevách by mohla pomôcť určiť, aké máme typy mozgov – ako sa vyvíjajú naše mozgové obvody a ako sú prepojené.“

Spojenie črevo-srdce

Črevo môže vplývať aj na zdravie vášho srdca a nedávny výskum naznačuje, že na základe prítomnosti či neprítomnosti určitých črevných mikróbov sa dá predpovedať vaše riziko infarktu a mŕtvice.

Štúdia, uverejnená v časopise Atherosclerosis, zistila, že pacienti s nevysvetliteľne vysokými množstvami arteriálneho plaku, na základe ich veku a rizikových faktorov pre aterosklerózu, mali vyššie hladiny trimetylamínu N-oxidu (TMAO), p-krezyl sulfátu, p-krezol glukuronidu a fenylacetylglutamínu – metabolitov, vytváraných určitými črevnými mikróbami – zatiaľ čo tí s nečakane nízkymi množstvami plaku, napriek prítomnosti tradičných rizikových faktorov, mali hladiny nižšie.

Tieto rozdiely sa podľa autorov nedali vysvetliť funkciou ľadvín ani chudobnou stravou. Rozdiel medzi skupinami však bol v črevnom mikrobióme.

Ich zistenia silne podporujú myšlienku, že črevný mikrobióm hrá dôležitú úlohu vo vašom riziku aterosklerózy a že opätovné osídlenie vašej črevnej flóry prospešnými baktériami by mohlo poskytovať významnú ochranu proti infarktom, mŕtvici a napokon i smrti.

Predchádzajúci výskum ukázal, že vysoké hladiny TMAO sa spájajú so zvýšeným rizikom infarktov a mŕtvice, ako aj predčasnou smrťou u tých, čo majú trvalé ochorenie koronárnej tepny.

V jednej analýze vysoké hladiny TMAO štvornásobne zvyšovali riziko akéhokoľvek úmrtia v najbližších piatich rokoch. Podľa autorov by meranie krvných hladín TMAO mohlo byť potenciálne účinným predpovedacím nástrojom pre posudzovanie kardiovaskulárnych rizík, okrem ďalších meraní, ako sú glukóza a triglyceridy.

Ako preventívne opatrenie životného štýlu sa odporúča aj konzumácia stravy bohatej na rastlinné potraviny a vlákninu, keďže tá tiež napomáha nižšej tvorbe TMAO, a tým aj nižšej tvorbe plaku.

Ukázalo sa aj, že probiotiká (zdravé baktérie) zmierňujú hypertenziu, a to tým, že spúšťajú komunikáciu medzi črevom a oblasťami mozgu ovplyvňujúcimi krvný tlak, a hypertenzia (vysoký krvný tlak) je ďalší rizikový faktor infarktu a mŕtvice.

Ako optimalizovať vaše črevné zdravie

Ďalej je uvedených niekoľko najdôležitejších zložiek stravy, ktoré vám pomôžu vyživovať črevný mikrobióm, a tým vás chrániť pred celým radom chronických ochorení:

1. Vylúčte zo svojej stravy cukor a spracované potraviny

To preto, lebo cukor kŕmi mikróby známe svojím negatívnym vplyvom na vaše zdravie.

2. Zaveďte si cyklickú ketogenickú diétu

Hoci vám nutričná ketóza, vďaka eliminácii nadbytočných cukrov, na začiatku zlepší črevný mikrobióm, z dlhodobého hľadiska môže byť pokračujúca ketóza problematická.

Na optimalizáciu vášho črevného zdravia sa postarajte o to, aby ste konzumovali množstvo zeleniny bohatej na vlákninu (pozrite ďalší odsek) a zaveďte si cyklickú ketogenickú diétu, pri ktorej raz alebo dva razy do týždňa zvýšite množstvo čistých sacharidov (celkové sacharidy mínus vláknina).

3. Jedzte veľa potravín bohatých na vlákninu/prebiotiká

Existujú dva hlavné druhy potravinovej vlákniny: rozpustná a nerozpustná. Ideálne potrebujete oba, a to pravidelne.

a) Rozpustná vláknina nachádzajúca sa v uhorkách, čučoriedkach, fazuli a orechoch sa rozpúšťa do gélovitej konzistencie, napomáhajúc tak spomaľovať vaše trávenie.

b) Nerozpustná vláknina nachádzajúca sa v potravinách, ako sú zelená listová zelenina, zelená fazuľa, zeler a mrkva, sa nerozpúšťa a pri prechode vaším tračníkom zostáva prakticky nedotknutá.

Pridaním objemu vašej stolici pomáha jedlu rýchlejšie prechádzať vaším tráviacim traktom pre zdravé vyprázdňovanie.

Prebiotiká sa nachádzajú hlavne v potravinách bohatých na vlákninu, čo je dokonalé, lebo vašim dobrým črevným baktériám nestráviteľná vláknina prospieva.

Jedným z typov vo vode rozpustnej vlákniny, ktorá pomáha vyživovať vaše prospešné črevné baktérie, je inulín nachádzajúci sa v špargli, cesnaku, póre a cibuli.

4. Pridajte tráveniu odolné škroby

Nachádzajú sa v mrazených, varených zemiakoch, semenách, tapiokovom škrobe a nezrelých tropických plodoch, ako sú banán, papája a mango – v podstate sú to nízkoviskózne potravinové vlákniny.

Tak ako nerozpustná vláknina, ani tráveniu odolný škrob sa pri postupe vaším tráviacim traktom nerozkladá, a tým zvyšuje objem vašej stolice. Tiež sú to účinné prebiotiká.

5. Pravidelne konzumujte tradične fermentované a kultivované potraviny

Tie sú plné širokej škály zdravých, živých baktérií.

K zdravým voľbám patria kyslé mlieko, kefír a rozličná nakladaná kvasená zelenia: kapusta, vodnica, baklažán, uhorky, cibuľa, tekvica a mrkva.

6. Zvážte probiotický doplnok na báze spórov

Uvažujte nad tým najmä vtedy, keď absolvujete liečbu antibiotikami. Spórobiotiká sú skupina derivátov mikróbu zvaného Bacillus. Tento rod má stovky poddruhov, z ktorých najdôležitejší je Bacillus subtilis.

Spórobiotiká v podstate pozostávajú z bunkovej steny spórov baktérie Bacillus a sú hlavným nástrojom k zvýšeniu vašej imunitnej tolerancie.

Keďže spórobiotiká neobsahujú žiadne živé druhy rodu Bacillus, len jeho spóry – ochrannú škrupinu okolo DNA a pracovný mechanizmus danej DNA – nie sú antibiotikami zasahované.

Antibiotiká zabíjajú vaše črevné baktérie bez rozdielu, dobré i zlé, čo je dôvod, prečo sú bežnými vedľajšími účinkami užívania antibiotík sekundárne infekcie a znížená funkcia imunitného systému.

Ako už bolo spomenuté, svoju daň na vašom črevnom mikrobióme si vyberá aj chronické vystavovanie nízkym dávkam antibiotík prostredníctvom vášho jedla, čo môže viesť k chronicky zlému zdraviu a zvýšenému riziku rezistentnosti voči liekom.

Keďže spórobiotiká nie sú ničené antibiotikami, vedia účinnejšie pomáhať s obnovením vášho črevného mikrobiómu.

V nižšie uvedenom videu hovorí Dr. Dietrich Klinghardt, zakladateľ Klinghardtovej akadémie, o spórobiotikách, ktoré používal klinicky na liečbu potravinových intolerancií, ALS (Amyotrofickej laterálnej sklerózy, známej aj ako Lou Gehrigova choroba), autizmu, Lymskej choroby, sklerózy multiplex, Parkinsonovej choroby a ďalších.

Nech už si zvolíte ktorýkoľvek prístup – elimináciu cukrov, pridanie prebiotických potravín, konzumáciu kvasených potravín, užívanie probiotík alebo spórobiotík, prípadne všetky uvedené – nabádam vás, aby ste začali čo najlepšie vyživovať svoje črevo.

Zdravé črevo vám zlepší imunitu, bude pomáhať vášmu telu odolávať chorobe a pozitívne ovplyvňovať vaše zdravie a pohodu.

Pre ochranu svojho mikrobómu sa vyhýbajte mäsu z veľkochovu a antimikrobiálnym dezinfekčným prostriedkom

Okrem poznania, čo máte pridať do vašej stravy a životného štýlu, je rovnako dôležité vedieť, čomu sa treba vyhnúť, a sem patria:

1. Antibiotiká, pokiaľ nie sú absolútne nevyhnutné (a keď ich užívate, osídlite znova svoje črevo za pomocou fermentovaných potravín, prípadne aj probiotického či spórobiotického doplnku)

2. Mäso z veľkochovov a ďalšie živočíšne produkty. Zvieratá, chované vo veľkochovoch, sú bežne kŕmené malými dávkami antibiotík a geneticky upravenými obilninami, čo tiež vedie k ničeniu črevnej flóry

3. Spracované potraviny, keďže nadmerné množstvo cukrov kŕmi baktérie, ktoré majú škodlivé účinky na zdravie

4. Chlórovaná a fluoridovaná voda (fluoridovaná voda s vyskytuje hlavne v anglicky hovoriacich krajinách ako sú USA, Austrália, Kanada, Veľká Británia či nový Zéland; na Slovensku alebo v Česku nie)

5. Produkty obsahujúce triclosan, ako sú antibakteriálne saponáty na umývanie riadu, utierky, hygienické a kozmetické produkty, oblečenie a kuchynské riady

6. Poľnohospodárskym chemikáliám, konkrétne gylofosátu (Roundupu). Aby ste sa mu vystavovali čo najmenej, vyhýbajte sa používaniu týchto chemikálií v okolí vášho domu a voľte radšej certifikované organické či biodynamicképotraviny.

Liečba osteoporózy

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Je nepochopiteľné, že akademická medicína a všetky združenia, resp. nadácie (Liga proti rakovine – Deň žltých narcisov) bojujúce proti rakovine si neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť, že skutočná prevencia nespočíva len v preventívnych prehliadkach. 80% imunitného systému sa nachádza v čreve, z ktorého sa živiny dostávajú do jednodlivých častí tela a po spracovaní z tela von. Je teda zrejmé, aké dôležité je mať v poriadku črevnú mikroflóru a tiež, ako si ju chrániť a udržať v dobrej kondícii. Len sa pozrime na stravu v nemocniciach, šokovaný som bol zo záberov v televízii, akú stravu (zadarmo!!!) podávajú deťom v školských jedálňach, ako deti v kočíkoch obhrýzajú biele rožky, lížu zmrzlinu a podobné „dobroty“, koľko mladých ľudí sa stravuje vo fast foodoch. Je neuveriteľné, čo všetko obsahujú nákupné vozíky z potravín supermarketov. Rastie nám čoraz viac adeptov na onkoligické ochorenia. Treba podať pomocnú ruku onkologickým pacientom, ale ešte lepšie by bolo, keby si ľudia a hlavne kompetentní už konečne uvedomili, čo je skutočná prevencia. Nie požiar hasiť, ale hlavne mu predchádzať.

  2. Anna Z Tousek

    Hemps seed whole grain, musim to pomliet, alebo konzumovat cele semienko. Lanove smienka sa melu, ale neviem co z hemp seeds. Buddm vdacna, ked mi odpoviete. AZT

    • Kaźdé semená je lepšie pomlieť, podrviť alebo inak premeniť na menšie časti, aby sa ľahšie strávili.

Pridajte komentár

*