Je hormonálna antikoncepcia pre budúce tehotenstvo skutočne neškodná?


Print Friendly, PDF & Email

Je hormonálna antikoncepcia pre budúce tehotenstvo skutočne neškodná?

Úmrtie 17 ročnej dievčiny užívacej hormonálnu antikoncepciu vo februári r.2008, len potvrdzuje, že naše zdravotníctvo môže zdraviu škodiť.

Väčšina pacientiek, čo užila HAK, sa tak rozhodla po ubezpečení predpisujúceho lekára, že HAK je neškodlivá. Všetko kvôli zisku, lebo hormóniky dokážu točiť nemalé peniaze? Priemysel zarába na hlúposti alebo skôr na klamstve?

Ako vyliečiť štítnu žľazu

HAK je mutagénna i karcinogénna, naruší prirodzenú hormonálnu aktivitu, obličky a pečienka tiež niečo schytajú, takže ak neskôr pacientky budú chcieť zdravé detičky, tak tie im budú „vďačné“ za choroby či iné handicapy.

Pacientkám sa dopraje viacej neviazanej rozkoše a pôžitku, no na úkor zdravia ich budúcich detí, ktoré sa možno o to viacej budú trápiť a život bude pre ne väčším peklom.

Odkaz lekárom

Hovorte pacientom pravdu a ak vám ju na lekárskej fakulte nedopriali, tak asi preto, lebo fakulta a jej štúdijný program sú závislé na priemysle a mali ste sa naučiť len to, čo priemysel od vašej loajálnosti vyžaduje.

Priznajte si, že lekárske fakulty končia aj takí, ktorí sú bez zdravého vzťahu k vlastnej životospráve, s cigaretou v ústach (aj viacerí exministri zdravotníctva), závislí na kofeíne a analgetikách či iných stimulantoch (česť výnimkám), čo je vlastne dôkazom súladu zmýšľania s priemyselnými stratégiami a prejavom najžiadúcejšej schopnosti – loajálnosti k farmačke.

Aj veda je strategicky usmernená priemyslom. Stále sa hľadajú tabletky napr. na „liečbu“ rakoviny, pričom žiaden priemysel nepodporí výskum samoliečenia zmenou životosprávy (vstrebanie glukoneogenézou), čo v lekárskych učebniciach sa zámerne opomína.

Prečo? Asi preto lebo by to nebolo v súlade s obchodnou stratégiou priemyslu, opodstatnenosti existencie zdravotníctva a zdravotných poisťovní. Takže otázka, či zdravotníctvo z dlhodobého hľadiska zdraviu pomáha alebo škodí je aktuálna.

Odkaz všetkým ženám, ktoré chcú užívať alebo užívali hormonálnu antikoncepciu

V prípade HAK ide o podvod na zdraví oklamaných miliónov reprodukcie schopných budúcich mamičiek a tiež ide o mutagénny egoizmus voči reprodukčným génom ešte nenarodených detí, ktoré ak by mohli, tak by už pred ich počatím kričali „neničte nám zdravie!“ Užívanie HAK ničí genofond matky, preto je mutagénne.

Následky užívania vyšších dávok HAK sú mnohoraké: poškodený genofond novorodencov, znetvorené deti, imunodeficiencia, alergie, poškodenia CNS či rôzne metabolické poruchy a mnoho iných.

Pozri: www.lekarenkarmel.sk/25-HA_VplyvNaPlod_JUaut.doc

Každý z nás túži mať zdravé a inteligentné dieťa, a preto je dôležité chrániť si vlastné hormonálne prostredie, ktorého geniálne fungovanie je jedným z najväčších zázrakov existencie ľudského života.

Pre vývoj dieťaťa je významný zdravý spôsob života matky a vnútromaternicový vývoj dieťaťa. Základné predpoklady pre vznik artériosklerózy sa nevytvárajú medzi 30. a 40. rokom života, ale počas vnútromaternicového vývoja a potom v prvých rokoch po narodení.

Následkom užívania HAK do popredia vystupujú geneticky podmienné trombofilné stavy, na čo gynekológovia v detskom veku vôbec nemyslia, a tak vysoké percento dievčat do 18 r. na „úpravu cyklu“ užívajú HAK.

Potom napr. pri homozygotnej forme MTHFR pri vysokom homocysteíne napr pri dehydratácii, pri viroze …vznikne to, čo nikto nečakal a žiaľbohu len málokto predvídal – je to nočná mora detských kardiologov. Koľkokrát sa hemokoagulačné vyšetrenie za týmto účelom prevádzkuje na detských oddeleniach?

Preveria si status gynekologovia?

Užívanie chemických látok, hormonálnej antikoncepcie, alkoholu – malformácie dôsledkom fetálneho alkoholového syndrómu, nikotínu, drog ešte pred nasledujúcim tehotenstvom, môže skomplikovať životný osud a šťastie nového dieťaťa, kvôli egoizmu rodičov.

Stop Candida

Negatívny vplyv HAK:

Na srdcovo-cievny systém, vznik a rozvoj onkologických ochorení, metabolizmus tukov, cukrov, minerálnych látok, vitamínov, zrážavosť krvi, na funkcie pečene a pod.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Následky užívania HAK:

Negatívny vplyv HAK na biochemické procesy v tele ovplyvňuje nasledujúce tehotenstvo ženy a vývoj dieťaťa.

Napr.: Zníženie hladín vitamínov B9 (kyselina listová), B12 (Cyanocobalamín), B6 (Pyridoxín), B1 (Thiamín), B2 (Riboflavín), C (Acidum ascorbicum), E (Tocopherol), zníženie magnézia a zinku v krvi,vplyv na stereogenézu a na proces dozrievania vajíčka, zvýšenie hladín vitamínu A v krvi, poruchy nervovej sústavy u detí, ktorých matky užívali HAK v posledných troch mesiacoch pred počatím a defektné pôrody po užívaní pohlavných hormónov.

Vážne poruchy nervovej sústavy, chybné utváranie sa plodu či vyvolanie potratov v dôsledku nedostatku vitamínov kyseliny listovej, vitamínu B12 a vitamínu B6 spôsobuje nedostatočná činnosť enzýmu metionín-syntetázy a zvýšené hladiny homocysteínu, ktoré sú spoluzodpovedné za chybné utváranie plodu a poškodenia nervovej sústavy, anencefalus alebo potraty.

O ženách, ktoré porodili dieťa s chybným utváraním nervovej sústavy či rázštep chrbtice bolo zistené, že mali patologicky zvýšené hodnoty homocysteínu zapríčinené jeho nedostatočnou premenou na metionín pomocou enzýmu metionín-syntetázy, spôsobené nedostatkom vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej.

Nedostatok metionínu spôsobuje nedostatok S-adenozylmetionínu, ktorý je hlavným zdrojom metylových skupín potrebných na tvorbu obalov nervových vláken a na zmenu cirkulujúceho N5-metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát, ktorý ako substrát glutamát–syntetázy hrá úlohu pri biosyntéze aminokyselín.

Schopnosť bunky tvoriť dôležité komponenty ako proteíny, lipidy a myelín (obal nervových vlákien) závisí od metylácie, možnej len v prítomnosti kyseliny listovej a vitamínu B12. Ďalšou dôležitou úlohou metionín-syntetázy je regenerácia tetrahydrolistovej kyseliny.

Jej nedostatok vedie k nedostatku kyseliny metyléntetrahydrolistovej a tým k odmietnutiu reakcie tymidylát-syntetázy a k prerušeniu syntézy DNA a tiež delenia buniek či replikácie bázových párov, čím sa naruší odovzdávanie informácií a transkripcia DNA neprebehne.

Výsledná porucha syntézy proteínov a delenia bunky môže vyvolať počas tehotenstva vážne poruchy v tvorbe telesných orgánov.

Po vysadení HAK je hladina vitamínu A v krvi veľmi vysoká, čo môže poškodiť tkanivo embrya, ako znetvorenia vylučovacích ciest, tváre, hlavy a CNS.

HAK svojím negatívnym vplyvom na metabolické procesy znižuje úroveň hladiny magnézia v krvi, čo zapríčiňuje poruchy tlaku krvi s nedostatočným prekrvením maternice a placenty s následkom zaostalosti plodu, porúch učenlivosti a správania sa dieťaťa.

HAK znižuje príjem zinku, ktorý ako kofaktor pri tvorbe a dozrievaní bunky, je potrebný pre syntézu nukleových kyselín a podporuje normálny rast a vývoj plodu v prenatálnom období a tiež posilňuje imunitu matky.

HAK utlmuje stereogenézu – tvorbu vlastných pohlavných hormónov, zmenšovanie vaječníkov, negatívny vplyv na dozrievanie vajíčka, nefyziologické pôsobenie na sliznicu maternice, utlmuje hypotalamo-hypofyzárno-ovariálnu os.

Zmeny funkcie endometria-sliznice maternice pri spontánnych potratoch dosahovali maximum za šesť mesiacov po vysadení HAK a poruchy placenty u tehotných žien možno pozorovať ešte 12 mesiacov po vysadení HAK.

Deti splodené v priebehu 6 mesiacov po vysadení HAK, bývajú častejšie postihnuté anomáliami, resp. chybným utváraním.

Ukryté vývojové deficity detí, ktorých matky užívali HAK: motorické poruchy a poruchy nervovosvalovej koordinácie, poruchy rovnováhy, problémy s určovaním strán, hyperaktivita, narušené poznávacie schopnosti a pretrvávanie reflexov z ranného detstva.

Všetky hormonálne antikoncepčné prípravky sú teratogénne – spôsobujú vrodené vývojové chyby. U žien, ktoré otehotneli počas užívania HAK, vzniká tzv. VACTERL syndróm, kde sú malformáciami (znetvorením) postihnuté chrbtica, konečník, srdce, priedušky, pažerák, obličky, končatiny.

U dievčat matiek, ktoré počas tehotenstva užívali diethylstilbestrol, vzniká za 15-20 rokov adenokarcinóm – zhubný nádor pošvy alebo krčka maternice!

Alternatívy k hormonálnej antikoncepcii

Rovnako účinnou a najmenej invazívnou možnosťou, je meranie bazálnej teploty pre určenie plodných a neplodných dní na základe ovulačného cyklu ženy.

Spoľahlivosť tejto metódy dosahuje až 99.3%. Správne určiť plodné a neplodné dni je možné napríklad pomocou prístroja na meranie rannej teploty.

Medzi ostatné možností antikoncepcie patria rôzne vnútromaternicové telieska alebo lokálna antikoncepcia aplikovaná do oblasti krčka maternice. Každá z nich má svoje výhody, ale aj nevýhody.

K vnútromaternicovým telieskam môžu mať niektorí ľudia výhrady prevažne z náboženských alebo filozofických dôvodov. V podstate sa tu jedná o istú formu včasnej interrupcie, keďže sa oplodnenému vajíčku bráni v zahniezdeniu sa na maternici.

V prípade lokálnej hormonálnej antikoncepcie tu opäť ide o formu chemického a hormonálneho zásahu do metabolizmu tela, čo môže viesť k iným, doteraz zatiaľ nedostatočne preskúmaným alebo neznámym komplikáciám.

Zbohom vysoký krvný tlak

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroje:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Autor: Mikuláš Novota, email: [email protected]

Súvisiace články
Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. Mám 20 rokov, od 16 do 18 som brala HAK, chcela by som sa opýtať ako dlho ešte pôsobia jej negatívne účinky na organizmus. Riziká spojené s budúcim tehotenstvom sú trvalé alebo sa po dlhoročnom vysadení stratia. Ďakujem.

  2. Dobrý deň, takisto ako čitateľka Ivanka, i ja sa chcem informovať na to, či tu je nejaká možnosť ako napomôcť organizmu, aby sa očistilo od hormónov, ktorými bolo ženské telo zahltené pri užívaní HAK. Budem Vám veľmi vďačná, ak uverejníte nejaký článok, v ktorom by ste dané praktiky popísali. Domnievam sa, že na Slovensku ako i v Českej republike je vysoké percento žien, ktoré dlhodobo užívajú HAK. A som presvedčená, že mnohým z nich otvoril tento Váš článok oči a prinútil ich vysadiť HAK. Ďakujem Vám za reakciu na môj komentár a prajem Vám všetko dobré!

Pridajte komentár

*