Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Najlepšie americké nemocnice zavádzajú Reiki – liečbu energiami


Print Friendly, PDF & Email

Reiki sa teraz v USA dostáva do najlepších nemocníc

Dr. Jessica Uttsová, vedúca katedry štatistiky na Kalifornskej univerzite a od roku 2008 aj profesorka, vydala v roku 1999 štúdiu dokazujúcu, že parapsychologické štúdie a ich výsledky sú štatisticky oveľa významnejšie než štúdie, ktoré sa používajú na schvaľovanie niektorých našich súčasných liekov.

Nedávno sa vyjadrila nasledovne: „Čo ma presvedčilo, boli skrátka dôkazy, hromadiace sa dôkazy, keď som pracovala v tomto odbore a vídala som čoraz viac dôkazov. Navštevovala som laboratóriá, aj ďalšie okrem tých, v ktorých som pracovala, aby som zistila, čo robia, a videla som, že majú naozaj pevnú kontrolu… a tak ma presvedčila dobrá veda, ktorú som tam videla robiť.  A v skutočnosti poviem, že ako štatistička som nahliadla do mnohých rozličných vedných oblastí; metodológia a kontrola pri týchto experimentoch sú dôkladnejšie než v ktorejkoľvek inej vednej oblasti, v ktorej som pracovala.“

Vlastne, v roku 1999 vydala štúdiu dokazujúcu, že parapsychologické experimenty priniesli oveľa presvedčivejšie výsledky než tie, ktoré dokazovali, že každodenné užívanie aspirínu pomáha predchádzať infarktom.

Tu hovorí konkrétne o videní na diaľku, ale zmieňuje sa tiež o parapsychológii, do ktorej patrí liečenie na diaľku a Reiki.

Čo je Reiki

Reiki je veľmi špecifická forma energetickej liečby, pri ktorej sa ruky umiestňujú tesne nad telo, alebo sa ho zľahka dotýkajú, ako pri „prikladaní rúk“. Reiki sa dá robiť aj na diaľku ako forma modlitby.

Toto sa zaoberá priamo ľudským zámerom a tým, či naše myšlienky môžu alebo nemôžu mať priamy vplyv na našu biológiu.

Vieme už, že ľudský zámer môže mať v mnohých ohľadoch priamy účinok na náš fyzický materiálny svet. Tento dokument s názvom „Paranormálna schopnosť prechádzať cez prekážky v priestore“, ktorý som získal z elektronickej čitárne CIA, to jasne ukazuje a je len jedným z desiatok príkladov.

Uvedený fakt ilustrujú aj štúdie z oblasti kvantovej fyziky. Napríklad štúdia uverejnená v odbornom časopise Physics Essays vysvetľuje, ako bol tento experiment mnohokrát využitý na skúmanie úlohy vedomia pri utváraní povahy fyzickej reality.

Ľudský zámer prostredníctvom mediátorov bol schopný skutočne spôsobiť kolaps kvantovej vlnovej funkcie. V tomto prípade boli „pozorovateľom“ mediátori.

Vo svojej prednáške autor vlastne poukazuje na to, že výsledok „5 sigma“ dokázal CERN-u v roku 2013 vyniesť Nobelovu cenu za objav Higgsovho bozónu (častice, ktorá ako sa ukázalo nakoniec Higgsova nebola).

V tejto štúdii dosiahli  výsledok 5 sigma tiež, keď testovali mediátorov v porovnaní s nemediátormi v spôsobení kolapsu kvantovej vlny.

To znamená, že mentálna aktivita (ľudská myseľ, pozornosť, zámer, vedomie) prinútili konať fyzickú hmotu istým spôsobom.

„Pozorovania nielenže rušia to, čo má byť namerané, ony to dokonca vytvárajú… Nútime ho [elektrón] prijať istú pozíciu… Výsledky merania vytvárame my sami.“

Nedávna štúdia zistila, že liečivé zámery a energia sa dajú ukladať a používať na liečbu buniek rakoviny prsníka in vitro.

Ide o jeden z mnohých príkladov interakcie medzi mysľou a hmotou a spojením mysle a tela. Viac o tom si môžete prečítať a prístup k štúdii nájsť TU.

Príkladov je veľmi veľa a ja som chcel len poskytnúť krátke vysvetlenie a prehľad.

Existujú tisícky štúdií skúmajúcich účinky ľudského zámeru a táto teória siaha tisícky rokov dozadu, počnúc starovekými kultúrami a prírodnými národmi, po všetky obdobia histórie.

Reiki a jej vysoká popularita

Popularitu tejto metódy ilustruje fakt, že v roku 2000 bolo vo Veľkej Británii viac „liečiteľov na diaľku“ než terapeutov vykonávajúcich ktorúkoľvek inú formu doplnkovej či alternatívnej medicíny.

A to isté platí pre USA. (Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data. 2004. May 27; (343): 1-19. [PubMed])

Reiki je druh učenia, ktoré sa dá zaradiť do kategórie Diaľková duševná interakcia so živými systémami (DMILS).

Účinky diaľkových duševných interakcií sa merajú za použitia elektrodermálnej aktivity, srdcovej frekvencie, pulzu krvného objemu, okysličenia mozgovej krvi [MRI] a elektrogastrogramu [EGG].

Tieto štúdie priniesli pozoruhodné výsledky, ktoré boli potom úspešne opakované v laboratóriách na celom svete.

Experimenty DMILS, ktoré súvisia s liečením na diaľku, jasnejšie naznačujú existenciu prirodzených interakcií medzi ľuďmi na diaľku. Ako vysvetľuje Dean Radin, hlavný vedec Inštitútu noetických vied (IONS):

„Principiálny dôkaz, poskytnutý experimentom DMILS, však jasnejšie naznačuje existenciu skutočných interakcií medzi vzdialenými ľuďmi. To nám ponúka na dôkazoch založenú záhadu, hodnú vážneho zamyslenia.

Lenže u mnohých výskumníkov už len samotný koncept liečenia na diaľku naďalej vyvoláva výrazný odpor a to z dvoch hlavných dôvodov.

Prvý vychádza z predpokladu, že „akcia na diaľku“ je nemožná, lebo je v rozpore jedným či viacerými fyzikálnymi, resp. biologickými zákonmi.

Druhý sa zakladá na predpoklade vychádzajúcom z neurovedy, že myseľ je to isté, čo mozog a v takom prípade nedáva zmysel naznačovať, že mozgová činnosť, ktorú nazývame „liečebný zámer“, môže reagovať s čímkoľvek mimo vlastnej hmoty mozgu.“

Reiky preniká do klasických nemocníc

Nižšie uvádzam skvelú poznámku, ktorá sa dostáva k samému jadru toho, prečo zaradenie podobných terapií do nemocníc trvalo tak dlho.

„Existuje, zdá sa, hlboké znepokojenie nad tým, že dôjde k pošpineniu celého odvetvia skúmaním javu, poznamenaného svojím spájaním s modlárstvom, špiritizmom a mágiou. Ochrana  pred takou možnosťou sa niekedy zdá byť dôležitejšia než nabádanie k vedeckému výskumu či ochrane akademickej slobody. Toto sa však možno mení.“ – Cassandra Vietenová, PhD. a prezidentka/generálna riaditeľka Inštitútu noetických vied.

Liečba osteoporózy

Nie je to však len o vede, ale o tom, čo udávajú a cítia pacienti, čo je dôvod, prečo sa táto metóda začína dostávať do mnohých nemocníc v USA.

Centrum integratívnej medicíny a trávenia Johnsa Hopkinsa v americkom štáte Maryland ponúka svojim pacientom Reiki pre navodenie hlbokej relaxácie, urýchlenie liečenia, zmiernenie bolesti a potlačenie iných symptómov, ktoré možno zažívate“.

Nevysvetľujú jeho mechanizmus, múdro však zaradili Reiki k akupunktúre, integratívnej psychoterapii a terapeutickej masáži.

Čestnom zozname najlepších nemocníc za roky 2017-2018 stránky USNews.com sa nemocnica Mayo Clinic umiestnila na 1. mieste.

Je jasným príkladom modelu, v ktorom sa využívajú najnovšie objavy a technológie a zároveň sa riešia duchovné a emocionálne potreby pacienta počas liečby rakoviny.

Ich dobrovoľnícky program  Integratívneho liečebného posilnenia spolu s programom Doplnkovej a integratívnej medicíny má široký rozsah služieb navodenia pohody a liečenia, v ktorých je jasne zahrnuté Reiki.

Majú tiež krátke vysvetlenie toho, o čom Reiki je.

Ak vám toto nestačí, tak ich Centrum zdravého žitia Dana Abrahama poskytuje celý rad služieb a hádajte čo? Reiki je na zozname relaxačných služieb.

Veľmi dobre hodnotená v 6 odboroch pre dospelých a v 5 procedúrach a stavoch je aj Hartfordská nemocnica, považovaná za druhú najlepšiu v štáte Connecticut, USA. Ide o všeobecné liečebné a operačné zariadenie a tiež fakultnú nemocnicu.

Zvlášť vyškolení dobrovoľníci Reiki poskytujú bezplatné sedenia Reiki v hlavnej nemocnici, v Rakovinovom centre Harryho Graya, na Dialyzačnej jednotke a na Ambulantnej klinike Brownstone. Sedenie si môžu pacienti vyžiadať prostredníctvom svojej zdravotnej sestry alebo lekára.

V roku 1973 zriadila Pennsylvánska univerzita onkologické centrum, aby slúžilo ako stredisko a stimul pre všetky s rakovinou súvisiace činnosti na univerzite.

V roku 2002 bolo premenované na Abramsonovo onkologické centrum Pennsylvánskej univerzity.

Terapia Reiki je dostupná pacientom každého druhu, či už ide o tých, ktorí dostávajú infúzie alebo absolvujú liečbu na oddelení Radiačnej onkológie. Táto terapia je dostupná v Perelmanovom centre pre pokročilú medicínu.

Viac príkladov nemocníc zavádzajúcich tento druh terapie môžete nájsť TU.

Ako myšlienky ovplyvňujú naše okolie

„Energia každého jednotlivca vplýva na prostredie kolektívneho poľa. To znamená, že emócie a zámery každého jednotlivca vytvárajú energiu, ktorá to pole ovplyvňuje.

Prvým krokom pri rozptyľovaní spoločenského stresu v globálnom poli je pre každého z nás prevziať osobnú zodpovednosť za svoje vlastné energie.

Môžeme tak spraviť zvýšením našej osobnej koherencie a rýchlosti osobnej vibrácie, čo nám pomáha stať sa vedomejšími myšlienok, pocitov a postojov, ktorým pole každý deň kŕmime.

V každom okamihu máme možnosť voľby vziať si k srdcu význam zámerného zvládania našich energií. Toto je slobodná vôľa alebo tiež lokálna sloboda, ktorá môže vytvárať globálnu kohéziu.“ – Dr. Deborah Rozmanová, prezidentka spoločnosti Quantum Intech.

Vedeli ste, že vaše srdce emituje elektromagnetické polia, ktoré sa menia v závislosti od vašich emócií, alebo že ľudské srdce má magnetické pole, ktoré sa dá merať aj na vzdialenosť niekoľkých desiatok centimetrov od ľudského tela?

Vedeli ste, že pozitívne emócie vytvárajú vo vašom tele fyziologické benefity, alebo že vyčarúvaním pozitívnych emócií môžu posilňovať váš imunitný systém?

Vedeli ste, že negatívne emócie môžu vytvárať chaos nervového systému a že pozitívne emócie robia úplný opak?

Zmieniť sa o tomto bolo podľa mňa dôležité a vyplýva to z práce vedcov z The HeartMath Institute.

Naše interview s Dr. Natalie Trentovou

Dr. Natalie Trentová, PhD. je neurovedkyňa a liečiteľka šamanskou energiou, zaoberajúca sa integráciou vedeckého a mystického.

Ako vedkyňa Natalie skúma moc medicíny, zameriavajúcej na myseľ a telo a spiritualitu pre pohodu, zdravie a prevenciu ochorení.

Za jej prácu sa Natalie dostalo pozornosti médií a rozhovory s ňou robili v Dr. Denise show, Collective Evolution, Michel Pascal a Juliana Klinkertová a jej výskum bol uverejnený v The New York Times.

Vystupovala v nedávnych dokumentárnych filmoch Expanding Reality Titanic: Premonitions.

Natalie je autorkou mnohých vedeckých publikácií a dvoch chystaných kníh z uznávaného vydavateľstva Param Media: skvelým príkladom je kniha Expanding Science: Visions of a Post Materialist Paradigm.

Svoj výskum Natalie prezentuje a prednáša rôznemu publiku v celej Severnej Amerike a Európe.

Viac o nej sa môžete dozvedieť a oboznámiť sa s jej publikáciami, keď navštívite jej webovú stránku. Pred pár rokmi som s ňou na túto tému robil rozhovor, z ktorého klipy si môžete pozrieť nižšie.

Ak máte záujem, celý rozhovor si môžete pozrieť TU na CETV, platforme, ktorá bola vytvorená pre boj s momentálne zažívanou cenzúrou na internete. Ďakujeme za vašu podporu!

Záver

Dôvodom, prečo sa takéto postupy dostávajú do mainstreamovej medicíny, je to, že majú istú mieru vedeckej platnosti a tiež niečo, čo vedu presahuje.

Hlavne ide o skúsenosti, ktoré pacienti s týmto druhom práce majú a ako na nich pôsobí.

Liečba osteoporózy

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*