Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Mamografia – odborný materiál


Print Friendly, PDF & Email

Výzva: Milí priatelia, pozorne si prečítajte nasledujúci odborný materiál o mamografii. Tisíce žien na Slovensku a v Čechách sa zúčastňuje tohto bolestivého a nebezpečného, vraj sekundárneho preventívneho vyšetrenia, nepoznajúc celú pravdu a jeho riziká. Vyzývame Vás preto, aby ste akýmkoľvek spôsobom tento materiál šírili a prispeli tak k slobodnému, informovanému, nezmanipulovanému a uvedomelému rozhodnutiu žien ohľadom mamografie.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Nebezpečenstvá a nespoľahlivosť mamografie: Samovyšetrenie prsníkov je bezpečná, efektívna a praktická alternatíva

Samuel S. Epstein, Rosalie Bertell, and Barbara Seaman

International Journal of Health Services, 31(3):605-615, 2001.

V krátkosti o autoroch.

Profesor Samuel Epstein je prezidentom medzinárodnej organizácie Koalícia prevencie rakoviny. Bol tiež profesorom environmentálnej medicíny na univerzite Illinois v Chicagu. Autor mnohých kníh a dokumentov, poukazujúcich na nebezpečné skutočnosti, týkajúce sa prostredia a zdravia.

Dr. Rosalie Bertell, PhD. MA. BA pracovala ako výskumníčka rakoviny na Roswell Park Memorial Institute v Buffale, neskôr ako riaditeľka pre výskum na ministerstve zdravotníctva v Bufalle a v súčasnosti je prezidentkou Inštitútu verejného zdravia.

Barbara Seaman je investigatívnou žurnalistkou a aktivistkou v oblasti zdravia žien.

…………………………………………………………………………………………

Mamografické vyšetrenia sú zisk akumulujúcou technológiou, predstavujúcou riziko spojené s nespoľahlivosťou tejto metódy. Je markantný rozdiel medzi nebezpečnou mamografiou a ročným klinickým vyšetrením prsníkov (CBE – clinical breast examination) vyškoleným odborníkom v spojení s mesačným samovyšetrením prsníkov (BSE – breast self-examination), ktoré sú bezpečné, minimálne rovnako efektívne a, naproti mamografii, lacné. V súčasnosti taktiež pre tieto účely existujú medzinárodné školenia pre zdravotné sestry.

V kontraste s populárne rozšírenou mienkou, ktorú propagujú média a onkologické zriadenia, ako Inštitút rakovinových ochorení (NCI[1]), Americké združenie proti rakovine (ACS[2]), (na Slovensku a Čechách tzv. Ligy proti rakovine a niektoré občianske združenia, sponzorované farmaceutickými firmami. Pozrite sa prosím, kto sú ich sponzormi a partnermi!) a iné ustanovizne, mamografia nie je spoľahlivou technikou skorej diagnostiky rakoviny prsníka.

Fakticky, rakovina prsníka sa v zvyčajne tele nachádza približne osem rokov, predtým, ako sa nakoniec prejaví. Mamografia by sa navyše mala považovať za vyšetrenie rozsahu rakoviny[3] a nie, zavádzajúco, za “sekundárnu prevenciu”.

NEBEZPEČENSTVÁ MAMOGRAFICKÉHO VYŠETRENIA

Mamografia predstavuje široké spektrum nebezpečí, o ktorých ženy na celom svete stále nie sú informované.

Riziko radiácie
Radiácia pri rutinnej mamografii predstavuje značné hromadiace sa riziko naštartovania a vývinu rakoviny prsníka[4],[5],[6]. Napriek lživému uisťovaniu konvenčnej medicíny, že vystavenie sa radiácii pri mamografii je zanedbateľné a podobné röntgenu hrudníka (či je 1/1000 radu[7]), bežné praktiky, pri ktorých sú výsledkom 4 snímky z každého prsníka, majú na svedomí až 1000 násobné vystavenie sa radiácii, čo je 1 rad, zameraný na každý prsník, nie na celú hruď.

Preto sú ženy, ktoré sú v predobdobí menopauzy, v priebehu 10 rokov počas každoročného mamografického vyšetrenia, vystavené 10. radom žiarenia na každý prsník. Ako bolo zdôrazňované už pred tridsiatimi rokmi, prsník ženy, ktorá je v predmenopauzálnom období, je omnoho citlivejší na radiáciu[8]. Toto riziko sa ešte zvyšuje u mladších žien, u ktorých nie sú na mamografiu relevantné dôvody.

Riziko vzniku rakoviny je až štvornásobne vyššie u žien, ktoré sú nositeľmi génu A-T (ataxia-telangiectasia), čo znižuje ich odolnosť voči karcinogénnym vplyvom žiarenia[9], čo podľa mnohých výskumníkov prispieva až 20. percentami k ročnému výskytu rakoviny prsníka[10]. Nebezpečie z ožiarenia neznižujú ani novodobé digitálne mamografy, ako poniektorí verne hlásajú, ale ide len o marketingový triumf.[11]

Riziko rakoviny spôsobené stlačením prsníka
Už dávno v roku 1928 boli lekári varovaní, aby manipulovali s “nádorovým prsníkom opatrne, z dôvodu obáv, aby sa nerozšírili nádorové bunky” a nerozniesla sa tak rakovina[12]. Napriek týmto varovaniam sa zaviedla a propaguje mamografia, ktorá spôsobuje pevné a často až bolestivé stlačenie prsníka. To môže viesť k rozsiahlemu a smrteľnému rozšíreniu zhubných buniek z pretrhnutých malých ciev vo vnútri alebo okolí zatiaľ neisteného nádoru[13].

NESPOĽAHLIVOSŤ MAMOGRAFIE

Falošne negatívne výsledky
Prehliadnutia nádorov sú bežné hlavne u žien v predmenopauzálnom období a to z dôvodu hustoty tkaniva a žľazovej štruktúry prsníkov a zrýchleného rastu buniek počas menštruačného cyklu[14],[15] Prehliadnuté nádory sú tiež bežné u žien v postmenštruačnom období, ktoré podstupujú hormonálnu liečbu[16], keďže až u 20. percent žien sa vyvinie taká hustota prsníkového tkaniva, ktorá nedovoľuje mamografu dostatočne snímať a odhaliť zhubné tkanivo[17].

Rakoviny medzi dvoma intervalmi mamografie
Približne jedna tretina všetkých rakovín prsníka a takmer všetky rakoviny prsníka v predmenopauzálnom období, sú agresívne do takej miery, že môže dôjsť až k ich dvojnásobnému zväčšeniu v priebehu mesiaca a majú tendenciu metastázovať, sú zvyčajne diagnostikované v intervale medzi dvoma ročnými mamografickými vyšetreniami.[18]

Ženy v predmenopauze, obzvlášť, sú však uspokojené falošným pocitom istoty, vytvorenom negatívnym výsledkom mamografie, a nevyhľadajú lekársku pomoc ani v prípade, keď sa medzi vyšetreniami objavia hmatateľné zmeny prsníka.

Falošne pozitívne výsledky
Obzvlášť bežné sú však falošne pozitívne diagnózy neexistujúcich nádorov u žien v predmenopauze a u žien podstupujúcich hormonálnu liečbu estrogénom, výsledkom čoho sú zbytočný strach, ďalšie mamografy, a zbytočné biopsie, ktoré tiež poškodzujú jemné tkanivo prsníka.[19],[20]

U žien, ktoré sú vystavené mnohým rizikovým faktorom, ako častý výskyt rakoviny v rodine, dlhodobé používanie hormonálnej antikoncepcie, predčasné menarche a nuliparita[21], ktorým sa najčastejšie prízvukuje každoročná mamografia, sa kumulatívne riziko nesprávneho diagnostikovania rakovinou počas mamografií v čase predmenopauzálnej dekáde zvyšuje až na 100 percent.[22] 

Prehnané diagnózy
Prehnané a nesprávne diagnózy a následná zbytočná liečba sú najmarkantnejšími rizikami mamografie. V industriálnom svete tak rozšírené, propagované a ženami bezhlavo akceptované mamografie, sú výsledkom dramatického nárastu výskytu duktálneho karcinómu-in-situ[23] (ďalej len DCIS) a pre-invazívnej rakoviny.

DCIS sú zvyčajne považované za mikrokalcifikáciu a všeobecne liečené odstránením ložiska (lupektómiou) a radiáciou, niekedy aj mastektómiou a chemoterapiou.[24] Faktom však je, že 80 percent DCIS sa nikdy nezvrhnú do invazívnych, ak sa nechajú neporušené a nie sú liečené.[25] Navyše, úmrtnosť na DCIS je rovnaká, približne 1. percento, u oboch skupín žien, tých diagnostikovaných a liečených včasne, aj u žien diagnostikovaných neskôr, až po rozvinutí invazívnej rakoviny.[26]

To, že včasné objavenie DCIS neznižuje úmrtnosť, bolo taktiež potvrdené 13 ročnou štúdiou Canadian National Breast Screening Study (Národná kanadská štúdia vyšetrenia prsníkov).[27]

Žiaľ, nedávno bolo poukázané na to, že “verejnosť je omnoho menej informovaná o prehnanom diagnostikovaní, ako o falošne pozitívnych výsledkoch. V nedávnom národnom prieskume žien, 99 percent respondentov si bolo vedomých o falošne pozitívnych výsledkoch z mamografie, ale len 6 percent si malo poznatok o DCIS a o fakte, že mamografia môže diagnostikovať ‚nádor‘, ktorý nie je aktívny a pravdepodobne sa nikdy nerozvinie.”[28]

Kontrola kvality
V roku 1992 Kongres schválil zákon o kvalitatívnych štandardoch národnej mamografie, vyžadujúci, aby Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA[29]) zabezpečil, aby mamografické centrá neustále prehodnocovali svoje výsledky a výkon, konkrétne, aby zaznamenávali údaje z výsledkov biopsii a porovnávali ich s pôvodnou interpretáciou snímok rádiológmi[30] za účelom zistenia, či mamografické diagnostikovanie nádoru skutočne zodpovedá realite.

Avšak, centrá tieto údaje zaznamenávajú, ale nezverejňujú, keďže im túto povinnosť zákon neukladá. Je preto dôležité, aby boli tieto informácie verejnosti prístupné, aby sa tak obavy o spoľahlivosti mamografie dostatočne preverili a zhodnotili. Aktivisti za zdravie žien, ako aj onkologické charity, by mali požiadavky na tieto informácie podporiť, ba dokonca ich zverejnenie vymáhať.

NESCHOPNOSŤ ZNÍŽIŤ ÚMRTNOSŤ PRI RAKOVINE PRSNÍKA

Napriek neustálym tvrdeniam, že rutinné mamografie pomáhajú skorému odhaleniu a liečbe prsníka, a teda zníženiu úmrtnosti, sú takéto tvrdenia nanajvýš otázne a nepodložené. Je evidentné, že “väčšina nádorov prsníka nie je ovplyvnená včasným diagnostikovaním buď preto, lebo sú príliš agresívne, alebo preto, že sa rozvíjajú veľmi pomaly”. 21

Existujú mnohé dôkazy o tom, že hlavným variabilným činiteľom určujúcim prežitie, je skôr “biologická podstata – kombinácia zhubnosti individuálneho nádoru a imunologická odpoveď hostiteľa nádoru”, a nie včasná diagnostika.[31]

Tvrdenia o úžitkoch mamografického vyšetrenia a znižovaní úmrtnosti na rakovinu prsníka sú založené na ôsmych medzinárodných kontrolovaných štúdiách, zahŕňajúcich asi 500,000 žien.[32] Avšak, nedávna meta-analýza[33] týchto štúdií zistila, že len dve z nich, zahŕňajúce 66,000 žien v postmenopauze, boli adekvátne vykonané tak, že bolo možné urobiť štatisticky platné závery.

Na základe týchto dvoch štúdií autori prišli k záveru, že “neexistuje žiadny spoľahlivý dôkaz o tom, že mamografické vyšetrenia znižujú úmrtnosť, ba nemajú ani tendenciu byť efektívne v správnej diagnostike”. V závere autori taktiež prehlásili, že už viac niet klinických dôvodov na to, aby zdravotníctvo s mamografiami pokračovalo. Detailné dôkazy o týchto tvrdeniach boli prednesené 6. mája 2001 na výročnom stretnutí Národnej koalície rakoviny prsníka vo Washingtone a publikované v júli v Nordic Cochrane Centre.[34]

Mylné a realite vzdialené sú aj predstavy o tom, že vysoko kvalitné mamografické vyšetrenia všetkých žien vo veku od 50 do 59 rokov, znížia úmrtnosť na rakovinu prsníka o 25 percent.

U žien v tejto vekovej kategórii je pravdepodobnosť vzniku rakoviny u 4. percent z týchto žien, pričom riziko úmrtia je 1. percenta z celej skupiny. To fakticky znamená, že 99% žien nemá žiadny úžitok z mamografií.

Stop Candida

USA VERSUS INÉ KRAJINY

V žiadnej inej krajine okrem USA nie sú mamografie úplnou samozrejmosťou. V tomto kontexte je treba podotknúť, že v januári 1997 Národný inštitút konsenzu zdravia vyjadril odporúčanie, aby sa skríning predmenopauzálnych žien zastavil[35], čo NCI (ale nie ACS), akceptoval4. Avšak, pod tlakom Kongresu a ACS, NCI svoje rozhodnutie, pozastaviť rutinné mamografie, o 3 mesiace zrušil.

A tak zriadenia v USA naďalej poškodzujú ženy rutinnými ročnými mamografiami. Vo väčšine iných krajín sa praktizuje zdržanlivé mamografické vyšetrenie a to každé 4 roky, s len jedným (nie štyrmi) snímkom každého prsníka.

TRADIČNÉ VYŠETRENIE PRSNÍKA JE BEZPEČNOU A EFEKTÍVNOU ALTERNATÍVOU

To, že väčšina nádorov prsníka je objavených samotnými ženami, bolo uznané už v roku 1985 a to samou ACS, ktorá je napriek tomu agresívnym zástancom rutinných mamografií pre všetky ženy nad 40 rokov.

„Treba mať na pamäti, že minimálne 90% žien, u ktorých sa vyvinie rakovina prsníka, ho objavia samé“.[36]

Navyše, ako sme už spomenuli, „osveta, výučba a tréning samovyšetrenia prsníkov zvyšuje frekvenciu samovyšetrení, ako aj pravdepodobnosť objavenia menších nálezov v skorom štádiu.[37]

Prieskum v roku 1993 zistil, že ženy, ktoré si pravidelne samovyšetrujú prsníky, sú schopné odhalenia už malých pozitívnych uzlín a nádorčekov, oproti ženám, ktoré samovyšetrenie zanedbávajú.[38] Existuje všeobecná zhoda na tom, že istota ženy pri samovyšetrení je podporená ročným klinickým vyšetrením prsníka školeným špecialistom, lekárom alebo sestrou, ktorí môžu zároveň dohliadnuť na správnosť pri samovyšetrení pacientkou.[39]

Kritický význam a spoľahlivosť CBE bol jasne potvrdený spomínanou Národnou kanadskou štúdiou vyšetrenia prsníkov19,26. Táto priniesla výsledky unikátnych kontrolných prieskumov s náhodným výberom, ktorých sa zúčastnilo asi 40,000 žien vo veku od 50 do 59 rokov v priebehu 13 až 15 rokov.

Polovica žien vykonávala BSE mesačne po dôkladnom tréningu,  zúčastnila sa ročného CBE (v trvaní asi 10 minút) kvalifikovanou sestrou a podstúpila ročné mamografické vyšetrenie. Druhá skupina žien praktizovala BSE, zúčastnila sa každoročne CBE, avšak, nepodstúpila mamografiu. Treba podotknúť, že CBE vykonávane kvalifikovanou sestrou boli rovnako spoľahlivé a kvalitné, ak nie lepšie, ako tie, ktoré boli vykonávane lekárom[40].

Rastú totiž názory že profesionálne školená žena má citlivejší prístup k tkanivu prsníka ženy, ako lekár – muž[41].

Výsledok tejto rozsiahlej štúdie je jasným dôkazom spoľahlivosti BSE spolu s CBE. U žien v rokoch od 50 do 59, ktoré dodržiavajú BSE a ročné CBE, “mamografia nemá žiadny význam a nijako neznižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka. Inými slovami, snaha mamografického diagnostikovania ťažko hmatateľných nálezov nemá vplyv na úmrtnosť a teda nemá význam a to v tom zmysle, že väčšina malých nálezov, odhalená mamografmi, predstavuje pseudo-chorobu, alebo prehnané diagnostikovanie neexistujúceho nádoru”[42]

Oficiálne potvrdenie tohto podozrenia je v štádiu výskumu typu: porovnanie samostatnej mamografie verzus samostatné pohmatové vyšetrenie prsníka. Je tiež potrebné podotknúť, že pri mamografických vyšetreniach je až 3. násobný výskyt falošne pozitívnych diagnóz, ako pri vyšetrení pohmatom. Tieto falošné diagnózy majú za výsledok zbytočné biopsie.

Efektívnosť a spoľahlivosť vyšetrenia pohmatom, v tomto prípade CBE, bola tiež dokázaná výsledkami japonského masového výskumu v rokoch 1986-1990 a 1991-1995.[43] Úmrtnosť na rakovinu prsníka bola o 40 percent nižšia v oblastiach, kde bola osveta zmeraná na CBE, v kontraste s len 3. percentným znížením úmrtnosti tam, kde sa propagovala mamografia.

Napriek takýmto pozoruhodným dôkazom, ACS (spoločnosť podobná Lige proti rakovine) spolu s rádiológmi ustavične zaujímajú odmietavý postoj voči BSE a CBE, hlavne ak sa tieto odporúčajú ako spoľahlivá a bezpečná náhrada podľa nich, ‚účinných‘ mamografií.[44]. NCI viac nezahŕňa BSE v brožúre o rakovine prsníka, tvrdiac, že niet dôkazov o tom, že BSE je užitočnou metódou. Podobne, ani ACS viac nedistribuuje letáky o samovyšetrení prsníkov.

ČO ODPORÚČAME

Je tu obrovská potreba obnovenia programov na školenie žien na samovyšetrenie prsníkov, ako aj na školenia zdravotných sestier na ročné odborné vyšetrenie prsníkov. Ak takéto programy z istých dôvodov vládne a onkologické ustanovizne nepodporujú, je nutné zriadiť na to určené kliniky, financované sponzormi a charitatívnou činnosťou.

Je tiež potrebná afektívna osveta a šírenie pravdivých a nezaujatých informácii o daných veciach, aby sa tak zabránilo agresívnemu šíreniu nepodložených a zaujatých tvrdení ustanovizní.

Nakoniec, je potrebné šírenie osvety o významnom vplyve životného štýlu a reproduktívnych rizikových faktoroch, s prízvukom na masívne a prehnané predpisovanie HAK (hormonálnych antikoncepcii) a iných karcinogénnych hormonálnych liekov a na vystavenie sa petrochemickým (vrátane deodorantov vstrekovaných rovno do lymfatických uzlín pri prsníkoch pod pazuchami) a radiačným (vrátane mobilných telefónov) faktorom v prostredí.[45],[46],[47]

STRET ZÁUJMOV, ALEBO, PREČO SA PROPAGUJE MAMOGRAFIA

ACS (organizácia podobná niektorým onkologickým ‚charitám‘ a občianským združeniam na SK a CZ) má úzke prepojenia na mamografický priemysel.[48] Až 5 rádiológov sa neskôr stalo prezidentmi ACS a táto organizácia navyše mnohými svojimi činnosťami podporuje záujmy hlavných výrobcov mamografov a filmov, ako Siemens, DuPont, General Electronic, Eastman Kodak a Piker.

Mamografický priemysel taktiež vedie mnohé výskumy pre ACS a je zdrojom grantov, dotácií, sponzorských darov a jeho členovia sedia v dozornej rade ACS. Firma DuPont stojí za ACS propagovaným národným programom zdravia prsníkov, usporadúva televízne vystúpenia, tlačí propagačné letáky, literatúru, a mnohé iné mediálne aktivity propagujúce mamografiu a, samozrejme, lobuje v Kongrese za zákony umožňujúce čo najviac mamografických vyšetrení.

Virtuálne v každej dôležitej aktivite je ACS silne prepojená s mamografickým priemyslom, zatiaľ čo ignoruje a napadá všetky ostatné, dokázané, bezpečnejšie a spoľahlivejšie alternatívy.47

Propagácia ACS pokračuje v naháňaní žien všetkých vekových kategórií do mamografických centier, vzbudzujúc u nich dojem, že mamografia je ich jediná nádej proti rakovine prsníka. Popredný Massachusettský denník uverejnil fotografie dvoch dievčat vo veku asi 20 rokov, v reklame ACS, ktorá sľubovala skoré zistenie rakoviny so slovami “takmer 100% načas”.

Riaditeľ ACS pre styk s verejnosťou pri rozhovore so žurnalistkou Kate Dempseyovou z periodika Massachusetts Women’s Community’s journal Cancer priznal, že “reklama nebola robená na základe výskumu. Keď robíte reklamu”, povedal, “poviete čokoľvek preto, aby ženy prišli do centra. Jednoducho to trochu to preženiete… Mamografia je dnes lukratívny a vysokokonkurenčný obchod”, uzavrel.47

ZÁVER

Mamografia je pozoruhodná paradigma honu úplne nič netušiacich a nevinných žien mocnými technológiami a globálnym farmaceutickým priemyslom, za spoluúčasti rakovinových ustanovizní, obzvlášť ACS, podporovanou médiami.

Propaganda multimiliardového mamografického priemyslu sa stala korytom, pri ktorom sa zbehli zákonodarcovia a tzv., za práva žien bojujúce skupiny, vykrikujúce, ako všemožne chránia ženu, a pritom sa zároveň a úmyselne vyhýbajú témam o podstate prevencie, predvídateľných rizikových faktoroch vzniku rakoviny prsníka a iných nádorov.

Nebezpečné mamografie je potrebné čo najskôr výrazne obmedziť a to v prospech ročných klinických vyšetrení prsníka odborníkom a samovyšetrení prsníkov, keďže tieto metódy sú efektívne, spoľahlivé, bezpečné a lacné alternatívy. Mamografie je treba využívať výlučne v nevyhnutných prípadoch.

Zaujatie takéhoto postoja je urgentné, keďže existujú ignorované dôkazy o tom, že mamografie nevedú ku zníženej úmrtnosti žien a ani nezvyšujú vyhliadky na efektívnejšiu a úspešnú liečbu.

Pojmy

BSE (Breast Self Examination) – Samovyšetrenie prsníka

CBE (Clinical Breast Examination) – Klinické (alebo odborné) vyšetrenie prsníka lekárom alebo kvalifikovanou zdravotnou sestrou

ACS (American Cancer Society) – Americké združenie proti rakovine

NCI (National Cancer Institute) – Národný inštitút rakovinových ochorení

Pripravil:

Damián

Kampaň za pravdu v medicíne

www.zdravie.sro.sk

(www.badatel.sk)

Email: [email protected] 

Liečba osteoporózy

Referencie


[1] NCI – National Cancer Institute
[2] ACS – American Cancer Society
[3] Aj to je však rovnako nebezpečné (Pozn. prekl.)
[4] Gofman, J. W. Preventing Breast Cancer: The Story of a Major Proven Preventable Cause of this Disease. Committee for Nuclear Responsibility, San Francisco, 1995.
[5] Epstein, S. S., Steinman, D., and LeVert, S. The Breast Cancer Prevention Program, Ed. 2. Macmillan, New York, 1998.
[6] Bertell, R. Breast cancer and mammography. Mothering, Summer 1992, pp. 49- 52.
[7] Rad – dávka (absorbovaná). Absorbovaná dávka radiácie.
[8] National Academy of Sciences- National Research Council, Advisory Committee. Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR). Washington, D. C., 1972.
[9] Swift, M. Ionizing radiation, breast cancer, and ataxia-telangiectasia. J. Natl. Cancer Inst. 86( 21): 1571- 1572, 1994.
[10] Bridges, B. A., and Arlett, C. F. Risk of breast cancer in ataxia-telangiectasia. N. Engl. J. Med. 326( 20): 1357, 1992.
[11] John, L. Digital imaging: A marketing triumph. Breast Cancer Action Newsletter, No. 62, November-December 2000.
[12] Quigley, D. T. Some neglected points in the pathology of breast cancer, and treatment of breast cancer. Radiology, May 1928, pp. 338- 346.
[13] Watmough, D. J., and Quan, K. M. X-ray mammography and breast compression. Lancet 340: 122, 1992.
[14] Vogel, V. G. Screening younger women at risk for breast cancer. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 16: 55- 60, 1994.
[15] Baines, C. J., and Dayan, R. A tangled web: Factors likely to affect the efficacy of screening mammography. J. Natl. Cancer Inst. 91( 10): 833- 838, 1999.
[16] Hormonálna liečba HRT (Hormone Replacement Therapy), konkrétne ERT (Estrogen Replacament Therapy), (Pozn. prekl).
[17] Laya, M. B. Effect of estrogen replacement therapy on the specificity and sensitivity of screening mammography. J. Natl. Cancer Inst. 88( 10): 643- 649, 1996.
[18] Spratt, J. S., and Spratt, S. W. Legal perspectives on mammography and self-referral. Cancer 69(2): 599- 600, 1992.
[19] Skrabanek, P. Shadows over screening mammography. Clin. Radiol. 40: 4- 5, 1989.
[20] Davis, D. L., and Love, S. J. Mammography screening. JAMA 271( 2): 152- 153, 1994.
[21] Nuliparita, výraz, označujúci ženu, ktorá nikdy nerodila a nebola tehotná.
[22] Christiansen, C. L., et al. Predicting the cumulative risk of false-positive mammograms. J. Natl. Cancer Inst. 92( 20): 1657- 1666, 2000.
[23] Duktálny karcinóm-in-situ – včasné nádorové ložisko v kanáliku prsnej žľazy, ktoré sa nerozšírilo do okolitého tkaniva (Pozn. prekl.)
[24] Napoli, M. Overdiagnosis and overtreatment: The hidden pitfalls of cancer screening. Am. J. Nurs., 2001, in press.
[25] Baum, M. Epidemiology versus scaremongering: The case for humane interpretation of statistics and breast cancer. Breast J. 6( 5): 331- 334, 2000.
[26] Napoli, M. Overdiagnosis and overtreatment: The hidden pitfalls of cancer screening. Am. J. Nurs., 2001, in press.
[27] Miller, A. B., et al. Canadian National Breast Screening Study-2: 13-year results of a randomized trial in women aged 50- 59 years. J. Natl. Cancer Inst. 92( 18): 1490- 1499, 2000.
[28] Black, W. C. Overdiagnosis: An under-recognized cause of confusion and harm in cancer screening. J. Natl. Cancer Inst. 92( 16): 1280- 1282, 2000.
[29] FDA – Food and Drug Administration
[30] Napoli, M. What do women want to know. J. Natl. Cancer Inst. Monogr.
[31] Lerner, B. H. Public health then and now: Great expectations: Historical perspectives on genetic breast cancer testing. Am. J. Public Health 89( 6): 938- 944, 1999.
[32] Gotzsche, P. C., and Olsen, O. Is screening for breast cancer with mammography justifiable? Lancet 355: 129- 134, 2000.
[33] Metaanalýza je rozsiahlá analýza veľkého množstva porovnateľných štúdií a odborných správ z celého sveta za účelom ich integrovania a posúdenia efektívnosti. Môže trvať až niekoľko rokov.
[34] Nordic Cochrane Centre je centrom nezávislého výskumu a informácií. www.cochrane.dk
[35] National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. Breast cancer screening for women ages 40- 49, January 21- 23, 1997. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 22: 7- 18, 1997
[36] Ross, W. S. Crusade: The Official History of the American Cancer Society, p. 96. Arbor House, New York, 1987.
[37] Hall, D. C., et al. Improved detection of human breast lesions following experimental training. Cancer 46( 2): 408- 414, 1980.
[38] Smigel, K. Perception of risk heightens stress of breast cancer. J. Natl. Cancer Inst. 85( 7): 525- 526, 1993.
[39] Leight, S. B., et al. The effect of structured training on breast self-examination search behaviors as measured using biomedical instrumentation. Nurs. Res. 49( 5): 283- 289, 2000.
[40] Baines, C. J., Miller, A. B., and Bassett, A. A. Physical examination: Its role as a single screening modality in the Canadian National Breast Screening Study. Cancer 63: 1816- 1822, 1989.
[41] Lewis, T. Women’s health is no longer a man’s world. New York Times, February 7, 2001, p. 1.
[42] Miller, A. B., Baines, C. J., and Wall, C. Correspondence. J. Natl. Cancer Inst. 93( 5): 396, 2001.
[43] Kuroishi, T., et al. Effectiveness of mass screening for breast cancer in Japan. Breast Cancer 7( 1): 1- 8, 2000.
[44] Gehrke, A. Breast self-examination: A mixed message. J. Natl. Cancer Inst. 92( 14): 1120- 1121, 2000.
[45] Epstein, S. S. American Cancer Society: The world’s wealthiest „non-profit“ institution. Int. J. Health Serv. 29( 3): 565- 578, 1999.
[46] Epstein, S. S., and Gross, L. The high stakes of cancer prevention. Tikkun 15( 6): 33- 39, 2000.
[47] Epstein, S. S. The Politics of Cancer Revisited. East Ridge Press, Hankins, N. Y., 1998.
[48] Epstein, S. S. American Cancer Society: The world’s wealthiest „non-profit“ institution. Int. J. Health Serv. 29( 3): 565- 578, 1999

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Salátová Emília

  Robím ako rád. technik a podľa mňa Váš článok je falošný ,táto Vaša osveta a nie mamografia, ten kto to písal je laikom v týchto veciach sa nevyzná mamografia a USG prsníkov sa navzájom doplňajú.Za moju prax ešte ani jedna pacientka nedostala rakovinu kvôli pritláčaniu prsníkov!

  • Pani Emília, pred pár mesiacmi vyšiel v časopise Scientific American (ktorý inak pravidelne odoberám) článok, kde porovnávali výhody a riziká mamografie. Záver článku bol ten, že rizík má viac ako prínosov. Analýza vychádzala zo štatistických údajov za posledných vyše 20 rokov.

   Uvedený časopis je jeden z najprestížnejších klasických vedeckých časopisov. Je čisto konvenčný a alternatívne veci tam takmer nenájdete.

   Ak už sa aj oficiálne priznáva, že mamografia ma viac negatív ako pozitív, tak zastávaním na pôvodných názoroch ste ako posledný cestujúci na vlakovom nástupišti, čo odmieta nasadnúť do vlaku a stále len kričí, že jazda na koni je lepšia a bezpečnejšia.

   Vášmu postoju ale plne rozumiem. Vraveli ste, že ste momografova technička. Ak by sa mamografy prestali úplne používať, čo iné by ste robili však? Je kríza a ani rekvalifikácia nemusí zaručiť nové zamestnanie.

   Podľa mňa je však lepšie o jedného nezamestnaného viac ako desiatky či stovky poškodených žien používaním zastaraných, dnes už prekonaných a nebezpečných technológií.

   • mne mano našlo hrčku o ktorej som nevedela a nebyt toho že tam idem ešte by ju dlho nenašli potvrdil sa zhubny nedor som po liečbe 2roky tomu pristroju čo krytyzujete vdačim za život ako by to so mnou dopadlo keby som tam nešla ?

Pridajte komentár

*