Keby tu bola skutočná pandémia, ľudia by sa nehádali, či tu je alebo nie je pandémia.

Trend sa obracia: Liga proti rakovine tento rok zrejme vyzbierala menej peňazí ako vlani!

Print Friendly, PDF & Email

Aktualizácia: Deň po zverejnení nášho článku Liga proti rakovine na svojej webovej stránke zmenila čísla zbierky za Bratislavu. Z pôvodných približne 180.000 Eur (5.400.000 Sk) sa zrazu pozoruhodným spôsobom stalo 208.285 Eur (6.274.793 Sk). Vskutku udivujúci nárast o vyše 800.000 Sk, teda viac ako 15% zo dňa na deň! Museli do Bratislavského výsledku zrejme zarátať aj Senec, Pezinok a ostatné priľahlé územia. Úsudok o tom nech si každý čitateľ spraví sám. Pre nás je to ďalší zjavný dôkaz o falošnosti tejto organizácie. 

Predbežné výsledky verejnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine v roku 2009 za Bratislavu nasvedčujú tomu, že tohto roku sa aj napriek ich silnejúcej mediálnej kampani ku Dňu narcisov vyzbieralo na „podporu boja proti rakovine“ menej peňazí ako v roku 2008. Doposiaľ totiž množstvo finančných darov rástlo z roka na rok, no teraz sa trend zrejme obrátil. Dôvodov k tomu samozrejme môže byť viacero, od momentálnej hospodárskej krízy až po postupné uvedomenie si ľudí, že akékoľvek prispievanie Lige proti rakovine je kontraproduktívne. My pevne dúfame, že k tomuto povzbudivému výsledku prispelo práve naše informovanie verejnosti, ktoré napokon u ľudí viedlo k prekuknutiu skutočného pozadia a motívov, ktoré Liga proti rakovine predstavuje. Konkrétne v tom, že tejto pochybnej a skorumpovanej organizácii vôbec nejde o potlačenie rakoviny, ale naopak o jej šírenie, z čoho majú jej členovia a spolupracovníci značný finančný prospech. Ako sme už našich čitateľov niekoľkokrát upozornili, tak Ligu proti rakovine tvoria prevažne lekári-onkológovia, ktorých príjmy priamo úmerne závisia na tom, koľko ľudí ochorie rakovinou a následne padne do pasce ich vražedných „liečebných“ procedúr.

Taktiež je vhodné na tomto mieste pripomenúť, že najväčšími podporovateľmi a sponzormi tejto organizácie sú farmaceutické firmy zarábajúce miliardy z predaja toxických chemoterapií. Ďalšími spoločensky nebezpečnými aktivitami Ligy proti rakovine je napríklad propagácia zdravie ohrozujúcich diagnostických metód ako mamografia, zahlcovanie verejnosti nepravdivými informáciami o tom, že rakovina je v prevažnej miere len genetické ochorenie, prípadne že faktory jej vzniku nie sú známe a preto vyhnúť sa jej je mnohokrát nemožné. Ďalej sú to zavádzanie a neodôvodnené vyvolávanie strachu z rakovinového ochorenia burcovaním ľudí k masovým, častokrát neopodstatneným skríningom, klamanie o tom, že jediná šanca na prežitie je iba pri skorej diagnostike, pričom diagnostické metódy samotné mnohokrát vedú buď k falošným pozitívnym nálezom, ba niektoré dokonca rakovinové ochorenie samé vyvolávajú (punkcie, röntgeny, mamografy a podobne). Rovnako je vhodné nezabudnúť ani na ich jednostrannú propagáciu len čisto ortodoxných „liečebných“ metód, potláčanie snáh verejnosti o samovzdelávanie a oboznamovanie sa s alternatívnymi prístupmi k liečbe rakoviny, dehonestácia, zosmiešňovanie, prípadne nálepkovanie šarlatánstvom ich názorových odporcov, vyzývanie k slepej dôvere pacientov v názory a odporúčania ortodoxných onkológov a tiež neetický, neraz dokonca agresívny prístup a psychické vydieranie tých pacientov, ktorí sa opovážili odmietnuť rady ich odborníkov (rozumej konvenčných onkológov) ohľadne nimi navrhovanej toxickej „liečby“.

Stop Candida

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zbohom vysoký krvný tlak

Čo sa týka zbierky Dňa narcisov ako celku, tak zatiaľ ešte neboli publikované informácie za celé Slovensko, no veríme, že trend naznačený v Bratislave sa potvrdí a celkový výnos bude menší ako v minulom roku. Do budúcnosti sa budeme naďalej snažiť otvárať  ľudom oči a prispievať k tomu, aby výnosy tejto spoločensky nebezpečnej a falošnej organizácie naďalej klesali a snáď, aby časom úplne zanikla. Bolo by to prospešné nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre spoločnosť ako takú.

Súvisiace články

Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*