Trend sa obracia: Liga proti rakovine tento rok zrejme vyzbierala menej peňazí ako vlani!


Print Friendly, PDF & Email

Aktualizácia: Deň po zverejnení nášho článku Liga proti rakovine na svojej webovej stránke zmenila čísla zbierky za Bratislavu. Z pôvodných približne 180.000 Eur (5.400.000 Sk) sa zrazu pozoruhodným spôsobom stalo 208.285 Eur (6.274.793 Sk). Vskutku udivujúci nárast o vyše 800.000 Sk, teda viac ako 15% zo dňa na deň! Museli do Bratislavského výsledku zrejme zarátať aj Senec, Pezinok a ostatné priľahlé územia. Úsudok o tom nech si každý čitateľ spraví sám. Pre nás je to ďalší zjavný dôkaz o falošnosti tejto organizácie. 

Predbežné výsledky verejnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine v roku 2009 za Bratislavu nasvedčujú tomu, že tohto roku sa aj napriek ich silnejúcej mediálnej kampani ku Dňu narcisov vyzbieralo na „podporu boja proti rakovine“ menej peňazí ako v roku 2008. Doposiaľ totiž množstvo finančných darov rástlo z roka na rok, no teraz sa trend zrejme obrátil. Dôvodov k tomu samozrejme môže byť viacero, od momentálnej hospodárskej krízy až po postupné uvedomenie si ľudí, že akékoľvek prispievanie Lige proti rakovine je kontraproduktívne. My pevne dúfame, že k tomuto povzbudivému výsledku prispelo práve naše informovanie verejnosti, ktoré napokon u ľudí viedlo k prekuknutiu skutočného pozadia a motívov, ktoré Liga proti rakovine predstavuje. Konkrétne v tom, že tejto pochybnej a skorumpovanej organizácii vôbec nejde o potlačenie rakoviny, ale naopak o jej šírenie, z čoho majú jej členovia a spolupracovníci značný finančný prospech. Ako sme už našich čitateľov niekoľkokrát upozornili, tak Ligu proti rakovine tvoria prevažne lekári-onkológovia, ktorých príjmy priamo úmerne závisia na tom, koľko ľudí ochorie rakovinou a následne padne do pasce ich vražedných „liečebných“ procedúr.

Taktiež je vhodné na tomto mieste pripomenúť, že najväčšími podporovateľmi a sponzormi tejto organizácie sú farmaceutické firmy zarábajúce miliardy z predaja toxických chemoterapií. Ďalšími spoločensky nebezpečnými aktivitami Ligy proti rakovine je napríklad propagácia zdravie ohrozujúcich diagnostických metód ako mamografia, zahlcovanie verejnosti nepravdivými informáciami o tom, že rakovina je v prevažnej miere len genetické ochorenie, prípadne že faktory jej vzniku nie sú známe a preto vyhnúť sa jej je mnohokrát nemožné. Ďalej sú to zavádzanie a neodôvodnené vyvolávanie strachu z rakovinového ochorenia burcovaním ľudí k masovým, častokrát neopodstatneným skríningom, klamanie o tom, že jediná šanca na prežitie je iba pri skorej diagnostike, pričom diagnostické metódy samotné mnohokrát vedú buď k falošným pozitívnym nálezom, ba niektoré dokonca rakovinové ochorenie samé vyvolávajú (punkcie, röntgeny, mamografy a podobne). Rovnako je vhodné nezabudnúť ani na ich jednostrannú propagáciu len čisto ortodoxných „liečebných“ metód, potláčanie snáh verejnosti o samovzdelávanie a oboznamovanie sa s alternatívnymi prístupmi k liečbe rakoviny, dehonestácia, zosmiešňovanie, prípadne nálepkovanie šarlatánstvom ich názorových odporcov, vyzývanie k slepej dôvere pacientov v názory a odporúčania ortodoxných onkológov a tiež neetický, neraz dokonca agresívny prístup a psychické vydieranie tých pacientov, ktorí sa opovážili odmietnuť rady ich odborníkov (rozumej konvenčných onkológov) ohľadne nimi navrhovanej toxickej „liečby“.

Čo sa týka zbierky Dňa narcisov ako celku, tak zatiaľ ešte neboli publikované informácie za celé Slovensko, no veríme, že trend naznačený v Bratislave sa potvrdí a celkový výnos bude menší ako v minulom roku. Do budúcnosti sa budeme naďalej snažiť otvárať  ľudom oči a prispievať k tomu, aby výnosy tejto spoločensky nebezpečnej a falošnej organizácie naďalej klesali a snáď, aby časom úplne zanikla. Bolo by to prospešné nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre spoločnosť ako takú.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Zbohom vysoký krvný tlak

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*