Odhalenie: Ako Liga proti rakovine s vašimi 2% z dane naložila


Print Friendly, PDF & Email

lpr-2pc-z-dane

Pred nejakým časom sme sa na našej stránke zaoberali zvláštnosťami ohľadne použitia výnosu zbierky Dňa narcisov.

Ako však mnohí z vás dobre viete, výnos Dňa narcisov nie je jediným príjmom Ligy proti rakovine. Síce najvýznamnejším, no ani zďaleka nie jediným (napriek podprahovému odkazu tohto dňa, že sa jedná o jedinú verejnoprospešnú zbierku tejto organizácie).

Druhým ich najväčším zdrojom príjmov je Váš príspevok 2% z daní. Posledný známy je výnos za rok 2010, prijatý v roku 2011, ktorý činil 563 898,45 Eur. Ide o približne 60% z toho, čo vyzbierali počas Dňa narcisov, takže pomerne slušná sumička.

Poďme sa teraz pozrieť troška bližšie na to, ako tieto prostriedky Liga proti rakovine použila.

Zverejňovanie, či nezverejňovanie údajov a ako sa k nim dostať

Čo sa týka Dňa narcisov, keďže ide o verejnú zbierku, zverejnenie použitia prostriedkov je potrebné urobiť pomerne skoro po ukončení zbierky. To aj Liga proti rakovine robí.

Samotné vykazovanie z tejto akcie, tak ako sme uviedli v našom minulom článku, má svoje tienisté stránky. Avšak aj napriek tomu tento výkaz samotná Liga proti rakovine zverejňuje na vlastnej webovej stránke.

Je tomu tak aj u použitia vašich 2% z daní?

Nie, zdá sa, že tomu tak nie je. Snažil som sa na stránke Ligy proti rakovine nájsť dokument s týmito údajmi, no bohužiaľ nikde som ho nenašiel. Prečo? Na to má Liga dosť dobrý dôvod. K tomu sa za malú chvíľu dostaneme.

Napriek tomu, že Liga samo-iniciatívne tento dokument nezverejňuje, existuje zákonná povinnosť tieto informácie poskytnúť ministerstvu spravodlivosti do 16 mesiacov od prijatia 2% z daní.

Teraz úprimne, koľkí z vás o tejto povinnosti vedeli? Ja sám som o tom nevedel, kým ma na túto skutočnosť neupozornila jedna naša čitateľka, ktorej za to úprimne ďakujem.

Ako som už naznačil, existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje o použití 2% z dane ministerstvu spravodlivosti do 16 mesiacov od ich získania. Ministerstvo to potom zverejní na svojej webovej stránke v obchodnom vestníku.

Samotná stránka ministerstva nie je príliš užívateľsky príjemná. Majú síce vyhľadávanie podľa subjektu, avšak výsledok vyhľadávania zobrazí všetky podania podľa dňa, vrátane všetkých ostatných subjektov, ktoré v daný deň niečo vo vestníku zverejnili. Takže je potom nutné sa ďalej prehrabávať medzi desiatkami dokumentov.

Neviem, či je to úmyselné konanie ministerstva sťažiť prístup k údajom alebo ide len o zlé technické riešenie. V každom prípade, po trocha námahe sa k týmto údajom dostať dá. Vyvstáva tu však zásadná otázka:

Keď Liga proti rakovine iniciatívne zverejňuje použitie výnosu zo Dňa narcisov, prečo tomu tak nie je aj u 2% z daní?

Odpoveď: Oni veľmi dobre vedia prečo a už čoskoro sa to aj vy dozviete!

Tak kamže to vlastne šli tie Vaše 2 percentá z dane?

V tomto článku sa zameriame na verejne dostupné údaje z posledných známych rokov – teda za rok 2010 (publikované v obchodnom vestníku v roku 2012) a za rok 2011 (publikované vo vestníku v roku 2013).

Aby som vám uľahčil prácu a nemuseli ste pátrať v obchodnom vestníku sami, tuto si môžete stiahnuť predmetný dokument (súbor v pdf formáte): Použitie 2% z dane LPR za rok 2010

Keď sa  do uvedeného dokumentu zadívate, na prvý pohľad sa vám nemusí zdať nič divné. Avšak na pohľad druhý sa nám začne ukazovať zaujímavý obrázok. Tu je zopár vecí, ktoré mňa osobne zarazili:

(1) Položky 1, 2 a 3 týkajúce sa rekondičných pobytov vo Vysokých Tatrách

Výdavky na túto aktivitu sú rozložené do dvoch položiek – na samotnú úhradu pobytov vo výške 44 912 + 59 551 Eur a potom na úhradu administrácie súvisiacej s projektom vo výške  10 975 Eur.

Zarážajúce na tomto je výška za administráciu. Zorganizovanie projektu za 44 + 59 tisíc Eur stálo 10 tisíc Eur? Teda približne 10%. To musia mať v Lige strašne špičkových a super platených „projektových manažérov“ a „projektových administrátorov“.

Neviem ako vy, ale keď ja idem na dovolenku do Tatier, tak 99% mojich nákladov tvoria náklady za ubytovanie, dopravu a stravu. Aj keď by som do toho zarátal svoj vlastný čas za zarezervovanie služieb a platil si 50 Eur na hodinu, tak k 10% z nákladov by som sa nedostal.

Toť, v Lige proti rakovine zrejme používajú iných špičkovo platených projektových pracovníkov…

(2) Položky 4, 5 a 6 týkajúce sa priamej finančnej pomoci pacientom

Podobne ako v predchádzajúcom príklade, zarážajúca na týchto výdavkoch je výška administrácie spojená s touto činnosťou.

Liečba osteoporózy

Pre pacientov rozdelili 25 600 +  55 477 Eur, avšak na administráciu 8 584 Eur. Neviem čo z toho vyplýva vám, no mne z toho vyplýva, že v Lige proti rakovine zrejme pracuje najlepšie platený „pokladník“ na Slovensku rozdeľujúci finančné dary.

Odkaz Lige: Prosím, nechcete ma zamestnať ako svojho pokladníka? Za také peniaze za takú strašne „namáhavú“ prácu je mojim snom u vás pracovať!

(3) Položky 7, 8, 9 a 10 za náklady ubytovacích zariadení na Kramároch a v Košiciach

Kým predchádzajúce príklady boli dosť zlé, tuto už začína ísť do tuhého. Samotné náklady na ubytovacie zariadenie na Kramároch boli 42 709 Eur, no administratívne náklady 18 823 Eur, teda 44%!

V prípade Košíc je to ešte horšie. Tu náklady na prevádzku boli 1 833 Eur a na administráciu 1 313 Eur, teda takmer 72%!

A teraz si predstavte vás a vaše bytové družstvo alebo správcu domu, ak bývate v bytovke. Čo by ste povedali vášmu správcovi, ak by si za svoje služby účtoval 72% z prevádzkových nákladov, teda nákladov za nájom, elektriku, vodu, odvoz smetí, údržbu a ďalšie bežné výdavky spojené s prevádzkou vášho bytu?

Zrejme by ste ho, obrazne povedané, nakopali do zadku a okamžite si najali nového správcu domu, ktorý by si účtoval rozumnejšie sumy.

Týmto dnes Liga proti rakovine vyhráva cenu za najneefektívnejšiu správu a prevádzku ubytovacích zariadení. Odporúčam im túto činnosť „outsourcovať“ a za ušetrené peniaze robiť niečo zmysluplnejšie. Zdá sa totiž, že správa ubytovacích zariadení im príliš nejde.

(4) Položky 12, 13 a 14 týkajúce sa centra pomoci v Bratislave

Ak sa vám doposiaľ len zvieral žalúdok, tak pri tomto možno dostanete kŕče…

Prevádzkové náklady a náklady na vybavenie centra boli 14 116 + 11 062 = 25 178 Eur. A teraz pozor, ak nesedíte, sadnite si a držte sa. Náklady na administráciu tohto centra boli 27 602 Eur!

Teda samotné náklady na administráciu prevýšili prevádzkové náklady! Tak toto už nie je hrášok, toto už je pecka!

Čo z toho všetkého pre nás vyplýva

Takto by sme mohli naďalej pokračovať. Podobný a často ešte horší obraz sa nesie skrz ďalšie položky v ich výkaze o použití vašich 2 % z daní.

V krátkosti by sa dalo povedať, že v Lige proti rakovine majú extrémne vysoké náklady na „administráciu“. Ak by s podobnou výškou administratívnych nákladov fungovala akákoľvek komerčná firma, už dávno by skrachovala.

Lige proti rakovine sa však evidentne darí. Akoby nie, však ich príjmy si nemusia poctivo zarobiť. Padnú im do lona samé od seba. Teda úplne samé nie, aj oni majú nejaké tie náklady na reklamu, aby vás presvedčili, že práve oni sú tí praví, ktorým máte zveriť svoje peniaze…

Konkrétne to v roku 2011 bolo 33 372 Eur na reklamnú kampaň k 2% z daní, teda 4,7% z vyzbieranej sumy. Slušný výkon, Liga proti rakovine! Tomuto sa hovorí extrémne nadpriemerná „návratnosť investícií“ – z každého „investovaného“ Eura sa vám vrátilo približne 21 Eur.

Perlička na záver

V tomto článku sme sa zamerali na rozdelenie príjmov 2% z daní publikované Ligou v roku 2012. Prečo nie najnovšími údajmi publikovanými v roku 2013 (za rok 2011)?

To posúďte sami. Tuto je ich posledný publikovaný výkaz (súbor v pdf formáte): Použitie 2% z dane LPR za rok 2011

Určite ste si v tomto výkaze všimli jednu maličkú zmenu. A totiž, že výdavky za jednotlivé aktivity, okrem linky pomoci, už nečlenia na samotné prevádzkové náklady a náklady na administráciu. V tomto poslednom dokumente už zahrnuli obidve zložky do jedinej položky.

Prečo?

Sami už určite tušíte prečo…

Pre tých z nás, ktorí ste našu stránku začali sledovať až neskôr, máme toto vysvetlenie: Na začiatku roku 2013 sme tuto viedli takú menšiu informačnú „anti-kampaň“ proti Dňu narcisov. Snažili sme sa v nej upovedomiť ľudí prečo, podľa nášho názoru, je Liga proti rakovine neužitočná, ba priam pre spoločnosť až škodlivá organizácia.

V rámci tejto kampane sme sa zamerali aj na niektoré stránky ich financovania. Zrejme sa v Lige zľakli, prešli si všetky svoje zverejňované výkazy a usúdili, že ich výkazy k 2% daní by mohli mať výbušnú povahu, ak by sa začali prepierať na verejnosti.

A tak v máji 2013, keď zverejnili výkazy k 2% z daní, tak už tieto výkazy boli oproti predošlým rokom „poopravené“. Kľudne to môžeme nazvať aj zahmlené.

Naša posledná otázka Lige proti rakovine:

Takto si vy prestavujete otvorenosť a transparentnosť ohľadne svojho financovania? Naozaj máte také čisté svedomie, ako to radi pri každej príležitosti na verejnosti prezentujete?

Myslím, že my viac k tomuto nemáme čo dodať. Každý nech si urobí vlastný názor na túto „neziskovú“, či „charitatívnu“ organizáciu. A budúci rok v marci, keď sa budete znova rozhodovať komu zveríte svoje ťažko zarobené peniaze vo forme 2% z daní, nech je vaše rozhodnutie rozvážne!

Stop Candida

Úvodné foto: freedigitalphotos.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Pozrel som si, kto predstavuje LPR – http://www.lpr.sk/o-nas/organizacna-struktura/
  Sú to ľudia s kreditom v očiach verejnosti. Možno niektorí z nich ani nevedia, na čo sú používaní.
  Táto aféra ma však veľmi neprekvapuje, Bohužiaľ. Je len jedným z kamienkov mozaiky marazmu našej spoločnosti. Veľké myšliemky, city a bolesť pacientov slúžia ako rúško ľahkého živobytia administrátorov. Kto z nich to vlastne je? Kto z nich špiní meno obetavých a nezištných? Vie to niekto?
  Výkonná riaditeľka: Ing. Eva Kováčová
  PR manažér: Ing. Mgr. Martina Slušná
  Projektový a programový manažér: Mgr. Lucia Budáčová (predsedajúca PSWG,ECL)
  Projektový a programový manažér: Mgr. Jana Horváthová
  Projektový a programový manažér pre Centrum pomoci BA: Mgr. Tatiana Bartošíková
  Finančný manažér: Ing. Lenka Dendišová
  Finančný a programový manažér: Ing. Eva Tománková
  Auditor: Ing. Edita Čechová
  Recepcia Centra pomoci LPR SR: Gabriela Cigániková
  Asistentka: Simona Papánková
  Správca ubytovacieho zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov, Bratislava: Viera Miškolciová
  Správca ubytovacieho zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov, Košice: Miroslava Hunčíková

  Sám som pred rokmi prispel niekoľko tisícovou sumou podobnej nadácii, ale na pomoc nevidiacim. Potom som zavolal do Ústavu pre nevidiacich v Levoči a pýtal sa na tú konkrétnu nadáciu. Výsledok si viete domyslieť.
  Keď prišli o rok, povedal som im svoje zistenia. Pratali sa ako gáfor.
  Odvtedy na žiadne nadácie neprispievam. Ak prispievam, tak jedine konkrétnemu príjemcovi. Radšej si kúpim Notabene za 3€, ako prispejem 1€ do kasičky ľuďom stojacim pred nemocnicou alebo obchodným domov. A LPR? Nikdy.

  • My sme živý príklad. Ja mám 2 a pol ročnú dcérku. Geneticky má potvrdenú svalovú atrofiu typ SMA 1.Werding Hoffman. Štát nám ničím neprispieva. Keď som napísal žiadosť a poslal doporučene podľa výnosu z 2% zo zapl. dane 35 najlepšie „zarábajúcim“ nadáciam, aby nám pomohli zakúpiť si Elekt.Motomed rotren; cena cca 4000 eur., Tak z toho max. 6-ti nám odpovedali, aj tie zápornými odpoveďami so všeliakou výhovorkou,okrem jedného; Pontis.Srdce pre deti. Máme vyplniť formulár žiadosti a sa uvidí či to schvália. Je to dosť smutné.

   • henry mayer

    alexa, mozeme ti pomoc vyliecit dcerkin problem. henry. email:[email protected]

    • henry mayer: neo***avaj, geneticke poruchy sa zatial liecit nedaju. aj koli *** krestanom ktori blokuju vyskum kmenovych buniek.
     iba chces z tych ludi tahat prachy, pripadne este viac uskodit s nejakymi „alternativnymi liecbami“

     • geneticky zdedeny retazec si moze kazdy sam upravit.. kto hovori „neda sa“, tak ten nevie ani preco sem prisiel.

     • Ahojte.
      Henry nechcem ťa uraziť,ale ako Paľo pisal,doteraz len ťahali od nás peniaze len každy sľubovaľ,ale beznádejne…Diky za pomoc,.
      Paľo dam ti za pravdu.
      SMA je vážne dedičné ochorenie, ktoré postihuje približne 30 000 až 35000 pacientov v Spojených štátoh, Európe a Japonsku. Je spôsobené deléciou SMN1 génu alebo jeho génovou mutáciou, čo vedie k úbytku SMN proteínu. Táto bielkovina je nevyhnutná pre prežitie a zdravie nervových buniek v mieche, ktoré sú zodpovedné za nervovosvalový rast a funkciu svalov.
      http://ir.isispharm.com/phoenix.zhtml?c=222170&p=irol-newsArticle&ID=1798657&highlight=

   • Verte Ing. Hane Bláhovej, (Deník poradce) a J. Humblemu (MMS). AK sa rozhodnete, že NIE, urobte tak až po prečítaní všetkého dostupného… Za všetkým treba hľadať parazity… vírusy,… genetickú „výbavu“, áno, dedíme ich…
    Viem o čom hovorím. Držím prsty.

  • Dobry vecer
   Som onko pacienka od roku 2013.Som zivym dokazom toho ze LPR a Dobry anjel v skutocnosti pomahaju chorym ludom.Mne osobne 35 rocnej matke dvoch malych deti pomahaju financne utiahnut celu moju tazku situaciu.Som sama s detickami s vyzivnym 40 eur na jedno dieta , byvaly nas chcel vyslovene nechat na ulici s tym, ze dom banka vezme.Vdaka tymto organizaciam fungujem a pomahaju mi aby som financne vyzila ja a deti.Pracujem ako specialny pedagog v skolstve.Zo zamestania som si nemohla dovolit odbehnut pocas liecby ani na PN , lebo som matka samozivitelka a stat ma absolutne v nicom nepodporuje.Cez tieto organizacie som sa prebojovala a financne ma drzia nad vodou.LPR ma na stranke zverejnene ziadost o jednorazovy prispevok.Moze to urobit kazdy onko pacient , ktory dolozenim ziadosti a lekarskymi spravami a dalsimi dokladmi po schvaleni ziadosti moze ziskat jednorazovy prispevok.Ja som to tak urobila a pomohli mi.Dobry anjel nam pomaha kazdy mesiac.Som s nimi v kontakte a tesim sa ze ich mam.Z laskou k vsetkym 🙂
   Janka

   • Ak je to aj pravda, čo píšete, tak za tie „administratívne“ náklady by mohli pomáhať oveľa viac chorým na rakovinu, že? Pretože tých chorých je už nehorázne veľa, ale ja neviem o nikom, komu by LPR či kiskoanjel niekomu pomohli. A to mi na rakovinu zomrel otec a v poslednom roku len z môjho okolia pár ľudí a koľkí ju majú, ani nepíšem. Ako sa vyjadril lekár pri mojej priateľke, je to už ako nádcha. Lenže váš príspevok je podľa mňa účelové klamstvo.

 2. kazdy, kto aspon chvilu bol financne zavisly od toho, ako dobre vyplni vykaz prace vie, ze takyto vykaz je cisto abstraktnym konceptom … v normalnom jazyku by sa dalo povedat, ze je to cisty blud. pravidelne musi clovek robit uzitocnu pracu, ktoru nikto iny nespravi a bez nej sa projekt nepohne dopredu, ale nema to v popise prace a nemoze si tu pracu vykazat. tak si tam proste musi nieco vymysliet. cize na zaklade vykazu by som este buchacku navytahoval.

 3. Dobrý deň,
  neprispieť na nejakú zbierku mi robievalo ťažkosti. Veď aspoň čosi im daj, nebuď taký necitlivý, hrabni do vrecka. Dnes to mám vyriešené. Pravidelne mesačne prispievam na projekt Dobrý anjel ktorý založil Andrej Kiska a jeho spoločník z Quatra. Neviem si predstaviť nič transparentnejšie. Každý mesiac mailom posielajú presnú sumu vyzbieraných financií aj ich prerozdelenie. Dokonca môžem zdvihnúť telefón a spýtať sa konkrétneho, mne neznámeho človeka, či tie peniaze skutočne dostal. Odvtedy chodím okolo „vyberačov“ na rôzne dobročinné akcie so vztýčenou hlavou. Môžem sa im pozrieť priamo do očí a povedať, už som prispel. Celý môj príspevok má správneho adresáta.

 4. Ing. Eva Šidová, PhD.

  Ešte že som na tom úbohom dôchodku a dosahujem priemer Slovenska. Veď na čo som chodila do školy? Ešte keby som mala prispievať aj 2% zarobených z publikačnej činnosti a prekladov, ktorými si udržujem aký taký štandard. Veď treba prispieť slávnemu managementu na ich platy. Oni nebudú živoriť ako staršia súčasná generácia, ktorá by si mala úžívať dôchodku a chodiť na dovolenky ale nie si privyrábať a dopĺňať si minimum a trochu na prilepšenie si. Kde sme sa to dostali? Ach, ach…

 5. Pred mesiacom umrela mlada zena, znicili ju s chemo a radiaciou. Zial, dozvedel som sa prilis neskoro, ze ju znicili.
  Onko-mafia nema ziadne pravo existovat, je to cele podvodny priemysel smrti.

  • Edit Valová

   Ja by som určite zažalovala lekárov zodpovedných za jej smrť. Je len potrebné počítať s tým, že lekári sa vedia veľmi účinne brániť. Bohužiaľ u nich je to tak: spôsobia smrť človeka a tvária sa, akoby sa nič nestalo. Úprimne – niekedy sa na to nedá pozerať.

   • Vies co, edit valova…. len ked ty budes nieco potrebovat, tak ti uz zrazu budu vsetci dobri. Ze sa nehanbis…. osocovat ludi, ktori sa snazia pomoct ludom, ktori pracuju vo dne v noci… Aj ty pravidelne vstavas v noci k ludom, ktori su ti uplne cudzi a snazis sa, aby sa dozili dalsieho dna?? este by som sa rada spytala na tvoje najvyssie dosiahnute vzdelanie a pracu. Dakujem

    • Tak ja ti odpoviem: práve pred mesiacom mi povedala sestra, ktorá pracovala na onkooddeleni v BB na otázku, prečo odišla po pár mesiacoch s dobre plateného miesta / a pomerne ešte mladá žena/, že ona na to nemá žalúdok, že len za posledný mesiac im zomrelo 5 ľudí na následky príliš agresívnej chemo. Takže mi tu netrieskaj. Mne samej zomrel otec na rakovinu pred vyše rokom, bola som s ním počas celej choroby, počas všetkých hospitalizácií a mám na „liečbu“ svoj názor, ktorý mi nevyvrátiš ani ty a ani zástupy MUDr. Pred necelým rokom mi tiež zomrel ujo na „liečenú“ rakovinu pankreasu a takú „liečbu“ a koniec nikomu neprajem. Prečo asi známy onkochirurg MUDr. Kothaj odmietol po zistení, že má presne tú chorobu, ktorou sa zaoberal celý život, všetku tú „liečbu“ a radšej zomrel síce skôr, ale nezničený „liečbou“?

 6. a tých 98 % Vás nezaujíma?

 7. Nie som nijako prepojenýn a LPR, ani nie som pravidelný prispievateľ na jej aktivity, ak si odmyslím ten narcis, ktorý si ako Ja kúpia desaťtisíce ľudí každý rok. Upozorniť na nehodporádne využitie získaných prostriedkov na dobrý účel je správne. Tento článok je ale tendenčný, škodlivý a predstavuje opak toho čo by seriózna žurnalistika mala ponúknuť, pretože:

  -autor vystupuje anonymne, čo hneď v úvode spochybňuje úmysel a hodnovernosť
  -článok je absolútne nevyvážený a nezohľadňuje fakt, že štandardné náklady na fundraising sa pohybujú od 7% a očividne nemá žiadne skúsenosti s tým ako funguje tretí sektor
  -neobhajujem LPR, ale za 23 rokov jej existencie urobila pre boj proti tejto hnusnej chorobe toľko, že spochybňovať minuté prostriedky tak diletantsky a bez dôkazov ako v tomto článku mi príde mimoriadne úbohé a hodné odmietnutia.
  – je otázne, či je organizáčná štruktúra tejto organizácie primeraná, ale charita sa na kolene robiť nedá a nie každý môže ako pán Kiska prispievať na jej chod z vlastného a všetky vyzbierané peniaze dať do obehu
  -vzhľadom na to, že tento článok na stránke namierený proti LPR nie je prvý a zrejme ani posledný, ide o kampaň a autor má zrejme osobný problém a záujem na tejto téme, možno ohrdnutý zamestnanec, alebo konkurenčná charita..
  -je úplne pokrytecké ak sa k charite niekto vyjadruje cez anonymnú stránku, ktorej zmyslom je evidentne robiť biznis 🙂

  Celé zle.

  • Ďakujem za váš názor. Anonymne vystupujem z toho dôvodu, aby som subjektom ako LPR neuľahčoval šikanovanie súdnymi žalobami a vyhrážkami trestnými oznámeniami – o čo sa už v minulosti aj pokúsili – viď článok Vyhrážky LPR.

   Čo sa týka tých ostatných vašich „podozrení“ – môžem vám dať svoje čestné pionerské, že nie som ani konkurenčná charita, ani ohrdnutý zamestnanec 🙂 Ide tu o to, že po rokoch existencie LPR už som sa naďalej nemohol pozerať na tu demagógiu a tak som sa rozhodol ľudí informovť o tom, ako sa veci v skutočnosti majú 🙂

   • Igor Polakovic

    No ak si stojite za svojim nazorom, tak sa nemate preco bat sudnych sporov. Ja osobne sa cudujem ze vas LPR za tieto veci uz nepovalcilo po sudoch lebo vasa interpratacia je naozaj dost mylna a je zvajve (aj z predchadzajucich clankov) ze vam nejde o nic ine iba sa odbavovat na LPR. Ako niekto povedal – je jednoduchsie vyhadzovat vlaky do vzduchu ako zabezpecit aby chodili nacas…

    • Zrejme nerozlišujete medzi klamstvom a názorom. V tomto článku sú citované pravdivé údaje z vlastných dokumentov Ligy. Potom k nim nasleduje komentár, z ktorého je zrejmé, že ide o komentár, teda názor. A vyjadrovanie názorov, bohužiaľ pre vás i LPR, je chránené zákonom (dokonca aj ústavou) o slobode prejavu.

     LPR to veľmi dobre vie (respektíve jej to bolo povedané ich právnikmi), inak môžete zobrať jed na to, že by nás už povláčili po súdoch. Minule dokonca nás chceli žalovať za niečo, čo sme ani neurobili a to bez toho, aby sa nás pokúsili najprv skontaktovať a veci si vyjasniť.

  • No bez dokazov to nie je, ved ten dokument na stranke Min. spravodlivosti existuje a tie polozky tam naozaj su. Ako vravis, samozrejme, ze charita sa neda robit na kolene a bolo by uplne v poriadku, keby si priznali hoc aj nadpriemerne mzdy, ved robia dobru vec a mnohym ludom realne pomozu. No na druhej strane takto ocividne si ulievat z tych penazi, ktore zbieraju na „boj proti rakovine“ je podla mojho nazoru naozaj ubohe. A aj samotny fakt, ze zmenili sposob vykazovania v aktualnejsom vykaze nepriamo naznacuje, ze nie je vsetko v poriadku. Takze tohtorocny narcis bol poslendy, ktory som si kupil. Naozaj radsej pomozem priamo nejakemu detskemu domovu ako prispievat personalu (a najma manazmentu LPR) na nove auta.

  • Lániková

   som onkologická pacientka,členka LPR a lige som nesmierne vďačná za rekondičné pobyty a stretnutia v Centrách pomoci (BA,KE,MT) a podanú pomocnú
   ruku,keď je človek na dne-až niečím takým prejdete budete to chápať úplne inak.

   • Ja som tým prešla a chápem to presne tak, ako autor článku. Podvod a zlodejstvo, či zneužívanie naivných ako vy, takým zostane aj vtedy, keď sa odeje do vznešených kecov.

 8. Autor článku sa asi trocha kopol 🙂 v položkách ako administratívny poplatok. Taký projektový manažér o ktorom tu píšu že zarobil 10975,37 € ich síce zarobil a ak ich nebolo viac tak to dostal za projekty 2010 a 2011 čiže za 2 roky. Z toho mi vyplýva že jeho mesačný zárobok bol 457,30 € (ak pracoval na projekte sám) Rovnako tu autor píše o super zárobku pokladníka ktorý zarobil na rozdeľovaní 8584,08 € ale tiež za roky 2010-2011 čiže jeho zárobok? Ano správne 357,67 € mesačne. Drahý autor článku, ešte stále si si istý že tú prácu skutočne chceš???

  • Nie, ja som sa v číslach nesekol. To skôr naopak. Tie údaje nie sú za 2 roky, ale za 1 rok. Keď sa hovorí o dani za rok 2010, tak tá bola poskytnutá až v roku 2011 po zúčtovaní daní za predošlý rok. No a výkaz o použití bol zverejnený v roku 2013, teda 16 mesiacov po získaní peňazí.

   Taktiež vaše prepočty o projektových manažéroch a pokladníkovi nie sú správne. To predpokladá, že 1 projektový manažér pracoval celý rok len na 1 projekte. Kľudne ich mohol pracovať aj na 6, kde každý zabral 2 mesiace. Prípadne súbežne na 6 projektoch počas celého roka. Potom by jeho príjem bol o „trošku“ vyšší ako ste to vy vypočítali 🙂

   To isté platí aj o pokladníkovi – ťažko si predstavím, že jedna osoba by celý rok nerobila nič iné, len rozďeľovala získané prostriedky. Ak by tomu aj tak bolo, tak plat 8000 Eur ročne je v podstate priemerný slovenský plat. Čo by za uvedenú prácu bolo až-až…. 🙂

   • Úvaha pekná no ak by boli dalšie projekty, bol by aj další zárobok a teda aj niekde uvedené dalšie financie, prečo by organizácia nestopila financie týmto spôsobom ak by to bolo tak jednoduché. A pokladník? Poznáte jeho celú pracovnú náplň? Ano to by mal zárobok cca 550€ mesačne čo je slušné. Ak pri tom nemusí zastávať dalšiu funkciu upratovača,udržbara,sekretarky atď. Ja organizáciu neobhajujem, preto že velmi dobre viem že sa v nich kradne. Kde sa to ale na Slovensku nedeje? V každej firme si najprv vedenie naplní vrecká. Len som podotkol že netreba prechádzať do extrémov a robiť z komára somára.

   • ved kazdy zaraba ako vie.. LPR je este zlata skupinka ludi co podpori zopar jedincov aby si urobila pozitivnu nalepku, ale co ten Novartis a Pficzer co povinne beru 8 miliard rocne za vakciny ktore funguju ako voda v kosi? osobne poznam niekolko pripadov vaznych neziaducich ucinkov a ziadny oficialny ani interny report a ze jeden z miliona. komicke! to som v kratkom kruhu ludi spoznal vlastne vsetky neziaduce pripady celeho slovenska. uzasna nahoda! od roky 82 roku sa zacali vyrabat vakciny HELA. Rakovinova bunka HEnriety LAcks ktore podpori rast virusu skoro o 1000% (tisic percent) takze namiesto tisic vakcin tyzdenne ich vedia urobit 10 tisic. Aj napriek tomu ze virus rastol na rakovinovej pode a tato info je zapisana v jeho DNA, vyskumnici a lekari tvrdia ze to vedia odfiltrovat. v roku 82 obsahovali bunky HELA iba 2 vakciny, dnes 2013 ich obsahuju vsetky. od roku 2000 stupol o 20% pocet rakovinovych nadorov vo svete. moja babicka sa narodila 1904, a nepoznala nikoho s rakovinovym ochorenim, iba o tom pocula, jej dcera poznala 1 cloveka ja mam 36 a osobne poznam 3 s rakovinovym ochorenim, 2 co uz zomreli to je 5 a skoro polovica mojich priatelov pozna minimalne jedneho… je to huste! vraj sa tato „huba“ ktora rastie v kyslom prostredi bez kyslika neda liecit.. ved nevieme ani chripku vyliecit iba ju na par mesiacov potlacit… a stredisko kde sa stretavaju chori, zavisli, a zmeteni ludia nazyvame centrum zdravia… a povinne zaneho treba platit, poistovni, ktora vas uisti, ze aj ked sa na chvilu uzdravis, budes sa musiet, (chces -nechces) k doktorovi vratit!!!! skutocne mastny biznis nemoze poznat moralne hranice.. uz by to nebol biznis ale dobre srdce ktore dokaze fungovat aj bez penazi..

  • A na tie roky si dosiel prosim ako? Ja tam vidim, ze to su peniaze pouzite v roku 2009 a vykaz bol prijaty v roku 2010. Kazdy rok tie 2% prerozdeluju, takze pochybujem, ze by to boli naklady za viac rokov.

 9. Ja som tiež toho názoru,že u nás je slovenské niečo zriadiť preto aby som zarobil a trhol aj cez mŕtvoly čo najviac.Ja nedávam nikomu nič,žiadnym muzikantom,žiadnym žobrákom ani s kasičkami.2% dane odovzdávam organizácii,ktorá sa stará o „odložených ľudí“,môžem tam ísť a pozrieť sa ako sa majú alebo na organizáciu Tuláčik,ktorá sa stará o vyhodené zvieratka.Toto robím striedavo.Každý si u nás platí soc.aj zdravotnú poisťovňu a tí by sa mali o svojich klientov v ich trápení lepšie starať, ako o zdravých.Veď zdravý človek mesačne prispieva nemalú čiastku peňazí,ktoré nevyužíva.Ale keď vieme,ako sa i tam hospodári.Je to do plaču,čo dokážu chamtivci.Ale jedno viem,že pri predávaní narcisov nebudem reagovať a odradím aj iných.

 10. Neviem, čo tie administratívne náklady v prípade Ligy obsahujú, možno môžu byť nižšie, ale…napríklad náklady na minimálnu mzdu mesačne sú celkom pre organizáciu cca 450€, Predpokladám, že administrátori v Lige majú trochu viac. Aspoň priemerný slovenský zárobok. Aký momentálne je neviem, ale ak máte 600 € hrubého, to sú cca 4 € na hodinu, tak stojíte organizáciu ešte o vyše 30% odvodov viac tak to by bolo spolu bratovi 800€ a 800 x 12 je 9600 €. Predpokladám, že vzniknú ešte náklady na telefóny, internet, dopravu ,papier, tonery, poštovné, odvoz smetí, poistenie majetku, upratovanie, nájomné za priestory … Neviem, či by som bez bližšieho prieskumu nevyhnutnosti nákladov hádzala také hromy a blesky. Ak sú tie oznamy o výške a použití nákladov nepriehľadné, čo môžu byť, ešte neznamená. že peniaze boli zneužité. Naozaj už nie je iný spôsob ako zistiť. aké naozaj sú, len pomocou diskriminačných kampaní? A tešiť sa ako Lige klesli príjmy?! Kto v občianskom združení nepracoval aspoň ako dobrovoľník, nevie koľko námahy, času a peňazí na to treba, ak to má za niečo stáť a má to byť pravidelne. Na MV evidujú strašne veľa občianskych združení, ktoré prakticky nič nerobia, lebo ich zakladatelia zistili v priebehu roka, dvoch, že táto práca sa na kolene robí strašne ťažko a bez sponzorov sa nezaobíde. Ako ja viem, dobrovoľníkom treba dať na väčších akciách minimálne najesť, v mnohých prípadoch ich dať poistiť , doviesť ,odviesť, alebo im uhradiť náklady na dopravu. Kde sú náklady na ich získanie a školenie?Ja som pravidelne dobrovoľníčila na športových podujatiach a viem, že bolo treba platiť za všeličo, čo by ste ani nemysleli. Za rozhodcov (nie všetci chceli v sobotu a nedeľu pracovať zadarmo), za nadmerný odvoz smetí (aspoň že dobrovoľníci tie smeti pozbierali do saklov, čo bolo treba ísť rýchlo kúpiť, samozrejme autom, lebo MHD by prišiel cez víkend zajtra) a podobne. Druhý raz sa na to už myslelo dopredu, ale 100% sa vyskytol iný zádrhel. Takže logistika aj dobrovoľníckych akcií od istej veľkosti musí byť profesionálna, ak majú byť akcie zmysluplné a profesionáli musia byť zamestnaní stále a musia byť aj platení. A to niečo stojí. Možno by bolo pre autora zaujímavé porovnať náklady na tej istej pozícii s inými profesionálmi či už v iných nadáciách, občianskych združeniach, alebo mimo sektor povedzme v štátnej správe, alebo aj v podnikateľskom sektore. Podľa mojich skúseností zo samozvaných sudcov sa vo väčšine prípadov vykľujú neuznaní urazení neurotici. Preto veľmi takýmto nepodloženým rečiam neverím i keď to neznamená že si myslím, že v Lige musí byť všetko na 100%.

 11. jasne typicki slovaci, kazdy druhemu len do huby pozera. neviem ci by niekto z vas chodil zadarmo do prace. aj projekty treba administrovat a kazda nadacia ma casto aj ine aktivity, ktore niekto musi vykonavat a nie su nicim financne pokryte a nebude to robit denne zadarmo lebo kazdy potrebuje z niecoho zit. nezastavam sa konkretne tejto lebo tu spravu som nestudovala a cela liga proti rakovine je podvod, pretoze rakovina je liecitelna inymi metodami, ktore oni nepouzivaju – a na co potom tie miliony…, hovorim vo vseobecnosti lebo s tym mam skusenost. ale k rekondicnym pobytom – no comment

 12. killimanjaro

  Asi to nerobi jeden clovek. Pridu mi tie naklady na pobocky uplne normalne. Riadia to sami vysokoskolsky vzdelani ludia, nemozeme ovcakavat, ze to budu robit za 400€ mesacne. Dokonca sa mi zdaju tie naklady primale na pocet pracovnikov. Neviem, ci autor clanku viedeol mal niekedy nejaku spolocnost a vie ake su naklady na zamestnancov, no zrejme nie.

  • Otázka znie, čo je cieľom LPR. Či mať veľké množstvo zamestnancov a vyplácať im slušné platy, alebo pomoc pacientom (na to nie je vždy nutný veľký počet zamestnancov, teda pokiaľ neprevádzkujete hospic alebo niečo podobné).

   Dám vám tip: Zistite si aké percento mzdových nákladov majú a porovnajte ho s priemernou komerčnou firmou. Sa vám oči zagúľajú. Možno by to stálo za napísanie samostatného článku…no uvidíme…

 13. Viem, ze mnoho ludi vytriezvelo z roznych zbierok a na rozne ucely. Spomenme si zbierku na MS v r. 1970 pre stavbu t.z. modernej dopravy v Tatrach, na slovensky poklad MS. Iste je i viacero prikladov kde sme sa nikdy nedozvedeli ako sa nalozilo s peniazmi a na co posluzili. Ak niekomu chcem pomoct, tak sa snazim vediet ako sa peniaze pouziju. Zle sa citim ak zistim, ze som vlastne ostal u niekoho komu som sa snazil pomoct financne na smiech lebo ich pouzil na iny ucel ako mal alebo aj ……

 14. autor si dobre kopol a nema ponatia ako funguju mimovladky. Vsetky granty davaju peniaze na vsetko len nie na prevadzku. Mnozstvo organizacii preziva vdaka 2%, ktore pouziju na reziu. Neobhajujem samotnu ligu, mam voci nej svoje vyhrady, ale ak si myslite, ze zoorganizovat pobyt je easy, chodte k nim robit – som zvedava, ci za svoju pracu nebudete chciet odmenu.

  • Zorganizovať rozdelenie nazbieranych prostriedkov (pre finančnú pomoc pacientom) si vyžaduje zrejme strašne veľa úsilia. Až toľko, že sa na tom utratí 8 584 Eur, čo je približne jeden priemerný ročný plat na Slovensku.

   Takže, obrazne povedané, jeden človek sedel v Lige, celý rok poberal plat a nerobil nič iné, iba rozdeľoval peniaze. A pozor, nie všetky (cca 1,9 milióna Eur z ich rozpočtu), ale iba 81 077 Eur 🙂

   Poviem to ešte inak pre lepšiu predstavivosť. Ak si vezmeme, že v roku je priemerne 240 pracovných dní, tak daný človek každý deň poberal plat zhruba 36 Eur a súčasne v ten deň rozdelil medzi pacientov „až“ 338 Eur.

   A na koniec pelička: Vo svojej výročnej správe za rok 2011 na strane 15 píšu, že sa rozpočet pre finančnú pomoc pacientom vyčerpal rýchlo a tak ju nemohli poskytovať počas celého roka. Takže náš hypotetický pokladník po zvyšok toho roka ďalej poberal plat s vyloženými nohami na stole. 🙂

  • labutienka

   Úplne súhlasím s issabellou. Každá aktivita je väčšinou financovaná z viacerých zdrojov. Na pokrytie nákladov pre pacientov (ubytovanie, strava, preplatenie nevyhnutných nákladov) sa určite ľahšie zháňajú peniaze, ako na prevádzku a mzdy. No ak nebude ľudí, ktorí to robia a tiež potrebujú z niečoho žiť, nebude ani aktivít. Takže čísla použité od autora sú úplne skreslené.
   Mimochodom, v koľkých organizáciách si už, badatel, pracoval? Koľko projektov si napísal? Koľko vlastných prostriedkov si do organizácii vložil?
   So skúsenosti viem, že všetky tu použité čísla sú reálne. Skôr pochybujem o organizáciách, ktoré tvrdia, že všetky získané peniaze dávajú ľuďom, ktorým pomáhajú. Neviem si predstaviť, ako to môže fungovať…
   Nemám nič spoločné s Ligou proti rakovine. Nikoho tam nepoznám. Viem len, koľko námahy dá, vyúčtovať 2% a to ani zďaleka nie v takej sume ako má LPR.
   Myslím si, že s 2% v akejkoľvej organizácii je vždy naložené lepšie, ako s 98%, ktoré zostávajú štátu….

   • Ak je to také bežné, prečo sa to potom snažia zahmlyť? Prečo to otvorene nezverejňujú? Prečo na svojej stránke zverejnili rozdelenie 2% z dane až včera, teda 2 dni potom, čo sme sa tejto téme začali venovať tuto? Prečo aj to, čo zverejnili, je už po zmene metodiky, teda sa nedá z toho vyčítať aká časť bola vynaložená na prevádzkové náklady a aká na administráciu?

    Čo sa týka vykazovania nákladov, tak je to úplne jednoduché. Stačí mať správne nastavený účtovný softvér, ktorý okrem klasických účtov účtovej osnovy (druhové členenie nákladov) obsahuje aj kódy pre funkčné členenie nákladov. Potom vždy, keď sa nejaký náklad zaúčtuje, súčasne sa mu priradí aj funkčný kód. Následne na konci účtovného obdobia stačí spustiť výkaz a krásne vám to zobrazí všetky podrobnosti.

    Podľa môjho názoru to v Lige aj takto robia (každý štandardý účtovný softvér má uvedenú funkcionalitu). Keď sa pozriete do ich výročných správ, tak tam majú uvedené obidve členenia nákladov, avšak iba súhrné. Ich priesečník nezverejňujú. A práve z toho priesečníku, respektíve kombinácie oboch členení nákladov by sa dali vyčítať najzaujímavejšie údaje.

 15. Ja len trochu matematiky na okraj. Percentá, ako sú uvedené v tomto texte, sú vypočítané podivnou metodikou. Ak je celkový náklad na aktivitu povedzme 150 a z toho sú administratívne náklady 75, je to 50 percent. Autorovou metodikou je to 100. Čo mi príde „čechraním“ už aj tak smutnej situácie.

  • Je to otázka metodiky. Tú svoju som zvolil preto, lebo je ľahšie pre čitateľa si predstaviť, že 40 je 80% z 50 ako to prepočítavať na spoločný základ a povedať, že 40 je 44% z 40+50 (teda z 90). Nebol za tým žiadny úmysel „čachrovania“.

 16. Igor Polakovic

  Pan „Badatel“,
  vy ste cisty blazon. Povyberate si veci ktore vam vo vasom dlhodobom boji s veternymi mlynmi vyhovuju a vobec sa nad nimi nezamyslite. Uvedomte si, ze ked niekto pripravuje napr spomenute rekondicne pobyty, tak s tym ma realne admin. naklady a neda sa to zrovnat s vasou dovolenkou. Alebo mozno da – ak by ste siel cez cestovku a vsetko by pre vas zabespecila ona, tak by ste jej zaplatil aj viac ako 10%. A to nie ste onkopacient ktory ma aj ine naroky a problemy.
  Ak nejaka organizacia pouzije 10% z penazi na reziu (rozumej naklady na zamestnancov, elergie, najom, telefony a podobne) tak je to naopak celkom slusny vykon. Aj taky Doby aniel ktory prerozdeluje dary „do posledneho centu“ ma svoje naklady, len tie hradia z inych zdrojov.
  Naozaj nechapem vasu motivaciu preco mate Ligu tak v zuboch. Mozno by sa na vas mala zamerat ina Liga, tento raz Liga pre dusevne zdravie…

  • No vidíte, pán Igor, vy si tiež povyberáte len to, čo sa hodí vám. Prečo ste si vybrali práve ten rekondičný pobyt s 10% nákladmi na administratívu? Prečo nie centrum pomoci, kde je to viac ako 100%? Okrem toho energie, nájom, telefón a podobne sú prevádzkové náklady, nie administratíva. Administratívne by boli zčasti pre výrobný podnik, nie nadáciu. Do administratívy nadácií sa zvyčajne rátajú mzdy pracovníkov. A nerozčulujte sa toľko, škodí to vašej duševnej pohode 🙂

 17. Bohužial mám osobnú skúsenosť s rakovinou, ked mi tohoto roku v marci zomrel 8ročný syn. Iba vdaka Lige proti rakovine a jej pomoci, konkrétne poskytnutím ubytovania pre manžela cez víkendy a pre mňa, keď bol syn na ARE a nemohla som s ním byť 24hodín sa tieto hrôzostrašné dni dali ľahšie znášať. Nemuseli sme riešiť problém s ubytovaním a keď máte dieťa ktoré je bez prestávky pol roka v nemocnici a viete že zomiera, je len prirodzené, že s ním chce byť rodina. neviem si predstaviť pri mojej dlhodobej PN ako by sme finančne zvládli ešte aj výdavky na ubytovanie. Takýmto spôsobom sa pomáha celej detskej onkológii a verte že neexistuje rodič, ktorý by takúto pomoc neocenil. O takýchto veciach by mal písať len človek, ktorý vie o čo ide a má relevantné informácie o finančnej náročnosti.

  • A nebola by ste radšej, keby tie peniaze, čo boli použité na vaše ubytovanie a jeho „administráciu“, boli použité na skutočnú liečbu vásho syna?
   Možno budete prekvapená, ale rakovina sa dá liečiť bez toho, aby sa človek skrúcal od bolesti z chemoterapie a ožarovania. Keby táto Liga proti liečbe rakoviny využila čas svojich dobrovoľníkov na informovanie rodičov (aj ostatných ľudí) o skutočnej liečbe, teraz by ste sa radovali že máte doma zdravé dieťa.

 18. Filip Glasa

  Keby ste chceli dobudúcna nájsť dokumenty neziskoviek ľahšie ako na Obchodnom Vestníku, tak skúste Finstat:
  http://finstat.sk/00641219/neziskovka_pouzitie_dane
  Takisto to ľahko porovnáš s inými neziskovkami a hneď vidíš, že LPR nie je nejako extrémne nákladná. Je to +- štandardná nadácia. Nájdeš možno efektívnejšie, ale aj menej efektívne a dokonca aj tunelované.

  • Ďakujem za odkaz. Je tam uvedený v podstate ten istý výkaz, ktorý sme uverejnili aj tuto. Problémom je, že sa z neho nedá vyčítať výška nákladov na administráciu tak ako v predošlý rok. LPR totiž zmenili metodiku vykazovania a už nezobrazujú oddelene náklady na samotný projekt a náklady na jeho administráciu.

   V podstate tak, ako je vypracovaný ich posledný výkaz k 2 percentám z dane, tak je na hodnotenie efektívnosti organizácie nepoužiteľný.

   • Moja mama je onkologickým pacientom. Sme radi, že organizácia „Liga proti rakovine“ existuje. Pomáha jej a určitým spôsobom, tým že fungujú ako fungujú – pomáha aj nám. Dáva našej mame aktivity v spoločnosti ľudí s rovnakým problémom. Veríme im, pretože samy vidíme, čo všetko táto organizácia pre ľudí robí. Napadnúť niekoho anonymne je strašne ľahké, hlavne pokiaľ tento človek nezabudne popritom propagovať rôzne výrobky, tak ako to máte Vy na konci článku. Je mi jasné, že moju odpoveď napadnete, ale pokiaľ týmto spôsobom takto nakladáte s informáciami, buďte si vedomí toho, že veľa ľuďom vezmete nádej, aktivity a spoločnosť, ktorú najviac potrebujú. Týchto ľudí je vážne veľa. Preto tejto organizácii, pokiaľ budem môcť prispejem a narcis si určite kúpim.

 19. Nikoho sa nechcem zastávať. Ale dajte pozor na unáhlené úsudky. Pracujem s projektami a preto poznám situácie, kedy administratívne náklady nemôžete účtovať. Preto si musíte rozrátať tieto náklady v projektoch, kde je to povolené. Vychádzajú potom takéto disproporcie. Neznamená to teda vždy, že tie administratívne náklady súvisia s konkrétnym projektom. Čím nespochybňujem, že možno aj k nejakému obohacovaniu dochádza. Ale kto to vie povedať zaručene takto zvonku? Očierniť je veľmi jednoduché …

  • Je takéto presúvanie nákladov legálne? Etické? Ak to uviedli pri konkrétnom projekte, tak to teda tam asi patrí. Ak to tam nepatrí a stále to takto uviedli, potom klamú.

   My sme si tie čísla nevymysleli. Uviedli sme ich tak, ako ich oni sami zarátali.

 20. Chcel by som sa zastať Ligy proti rakovine, keďže mám mamu s onkologickou diagnózou a LPR napríklad pri ceste do Tatier na rehabilitačný pobyt preplácala pacientom cestovné tam aj naspäť vrátane cesty s MHD či električkami. Keď si prepočítame, že sa pobytu zúčastnilo cca. 150 pacientov z celého Slovenska tak je možné, že sa administratívne náklady vyšplhali na takú úroveň, keďže sú asi práve tieto náklady rátané medzi ne. A lacný nie je ani pobyt pacientov, ktorí popri prichystaným aktivitám dostávajú aj chemoterapiu tak ako napríklad moja mama. ….ale predpokladám, že asi pán novinár nemal už o čom písať a namiesto riadneho prešetrenia tu strieľa domnienky, polopravdy a lži…..

 21. Hyper-inteligenta ktorý niečo takéto vyplodí by som poslal do dôb osvietenstva. Hovorím za seba, ako podnikateľa. Skús si Ty môj krásny na rok niekoho zamestnať. Trebárs takú administratívnu pracovníčku. Pretože liga proti rakovine a veci s tým spojené sú fajn, ale prečo tam nevidím Teba, administratívne pracovať na rok zdarma.
  Sám tvrdíš že výdavky sú na celý rok 2010. To že pobyty v Tatrách boli za 100000€ ťa vôbec netrklo. Keby to bolo zorganizovanie 1000 pobytov ročne, dá to zabrať, najmä keď sa jedná o problémových a dlhodobo chorých pacientov. Jeden pracovník zarobí 19000€ … Zobuď sa v akom štáte žiješ. To sú náklady na zamestnanca. 35.7% si zoberie štát, však len tak, pretože prečo nie – ako zamestnávateľský odvod. Ostávame pri 12200€. Z ktorých samozrejme odpočítame nezdaniteľný základ a ostatok riadne zdaníme našou 20%tkou + zdravotnými a sociálnymi odvodmi, ako poctivý zamestnanci slúžiaci štátu, nie sebe. Ostane nám teda na jedného pracovníka čistá mzda 10150€ ročne, alebo 845€ mesačne. + náklady na tlač…. + náklady na prepravu…. +…. Prajem Ti môj viac vzdelania a nevŕtania sa do vecí ktorým nerozumieš. A keď sa Ti niečo nepáči, začni revolúciu alebo padaj z tejto krajiny. -Čao

 22. Keď sa mi postaví do cesty nejaký potmehúd a chce peniaze na deti na onkológii tak sa ho spýtam: A ty si tam bol? Videl si ich,pomohol si? My sme pre nich robili šermiarske vystúpenia,vozili sme ich na motorkách, snažili sme sa ich trochu rozosmaiť.Som otrlý chlap ktorého len tak niečo nezloží ale mal som čo robiť keď som si uvedomil ako to celé je. Radšej im pomôžem tak ako viem ja a nie dávať cudzím darmožráčom do vačku…..

 23. Pán Igor Polakovič veľmi trefne a parvdivo píšete. Som onkol. pacientka, chemoterapia mi pomohla, mala som nízkomalígny lymfom. Teraz chodím na doliečovačku. Veľmi sa teším, že liga proti rakovine pomáha všetkým postihnutým. Prístrojmi, vybavením, pobytmi, kulturnou činnosťou, poradenstvom so špecialistami…Keď som bola zdravá aj vtedy som prispievala tejto nadacii a ani v buducnosti ,ak budem žiť to nebude inak. Verím, že peniaze idú na dobrú vec. Tak, ako to napísal p. Polakovič.

  • Peniaze nejdú na dobrú vec, Je to prasprostá okrádačka a vykrádačka. Na žiadne akcie typu Úsmev ako dar, Hodina deťom a podobné netreba prispievať. Minimálne 75 % peňazí ide na administratívu a na platy. Zadarmo vám tam nebude robiť nikto. A prepáčte, ale rehabilitačné pobyty si plaťte sami. Prečo to chcete od druhých ľudí?

 24. Treba rozlišovať ,,žobrákov,, pred PRIOROM a postávajúcimi ľuďmi, ktorí zneuživaju logo LIGY proti rakovine. Sama nadácia prehlásila, že zbierka na onkologiu – verejná je len 1x ročne a to v aprili, keď je vyhlasena mediami, myslím, že 13 v mesiaci. Inak nikomu inému nedávam milodary, keď chcem pomôcť buednym, idem do Žakoviec s odevami a finančnym darom a viem, že tam si to zaslúžia…a ešte ma povodia po objekte, na čom pracujú, čo už urobili. Dobrý pocit, naozaj!

 25. Povedala by som ze nam vsetkym (aj autorovi clanku) chyba kontext v akom tie cisla vidiet. Iba clovek so skusenostou s pracou v neziskovke by mohol objektivne posudit, ci su tie naklady naozaj privysoke.
  Ja som si len tak laicky urobila prepocet – spocitala vsetky tie vydavky za cely rok, odpocitala predpokladane vydavky na energie, najom, telefon, kanc.potreby atd. (iba odhadom podla vydavkov firmy pre ktoru pracujem), potom som si vydelila vyslednu sumu poctom pracovnikov podla zoznamu ktory niekto uverejnil v jednom z predoslych komentarov (12 ludi), z tohto priemerneho mesacneho platu treba este odratat vsetky dane a odvody a konecny priemerny cisty mesacny plat zamestnancov LPR sa mi zdal byt dost mizerny.
  No samozrejme neviem presne ake vysoke su prevadzkove naklady LPR, ani ci pocet zamestnancov je naozaj iba 12 ludi, ani kolko platia na daniach a odvodoch. No vseobecne poviem ze sa mi vydavky na administraciu LPR vobec nezdaju byt prehnane.
  Viem ze sa v mnohych neziskovkach zneuzivaju financie, ale tento clanok je uplne neobjektivny a nedokazuje absolutne nic.

  • Tuto sa žiada podotknúť, že 2% z dane nie sú všetky príjmy LPR. Okrem toho majú Deň narcisov, dary individuálnych ľudí a sponzorstvo firiem. Preto nie je možné vyrátať priemernú mzdu len z 2% z daní, ale zo všetkých príjmov.

   Ja tiež neviem koľko majú stálych zamestnancov – tento údaj som nenašiel v žiadnych ich správach. Ak by som ale použil vaše číslo 12 a vzal mzdové náklady z ich výsledovky za rok 2012 (255 883,60 Eur), tak to na jedného zamestnanca vychádza 21323 Eur ročne, teda 1776 Eur mesačne.

   1776 Eur mesačne na neziskovku je slušný plat, keď si vezmeme, že priemerný hrubý mesačný plat na Slovensku je zhruba 800 Eur. Ich platy sú teda viac ako dvojnásobné.

   Ale ako vravím, neviem koľko majú stálych zamestnancov, preto aj tento údaj treba brať s rezervou.

 26. Hlavne si myslim, ze LPR nema na extra plat jedneho cloveka, ktory by cely cas sedel na vasej webke a vysvetloval kazdu vagnu polopravdu a dezinterpretaciu, ktoru tu pisete. LPR viackrat reagovali verejne aj na internete, ze kto ma akukolvek pochybnost ohladom hospodarenia, ma dvere otvorene a moze sa prist porozpravat, nechat si vysvetlit, pripadne dat navrhy na zlepsenia, vytky. Uz by ste to mali urobit, lebo sirite negativne nepravdive dezinterpretacie niecoho,o com ste si NIC nezistili.
  To , ze mate ligu v zuboch, je jasne uz kazdemu… zamyslite sa uz konecne ale nad tym,komu naozaj skodite. Moze prist onkologicky pacient zaklopat na Vase dvere, ked nema peniaze na najom, ked sa citi zle nemoze si dovolit rehabilitaciu.. zaplatite mu azda Vy fyzioterapeuta a poskytnete mu psychologicke poradenstvo?
  Alebo mu len uvarite zazrvorovy caj, date vitamin C a poviete, ze do tyzdna ho to prejde…?? Lebo taky pocit z Vas mam.

 27. Ďakujem za tento článok. Bol som idiot, že som im 6 rokov platil peniaze. Bohužiaľ, nenažranosť spôsobí, že sa k nim nedostanú ťí, čo by to naozaj potrebovali. Nuž, pomyselná krv je na ich rukách. Je to problém celej spoločnosti, živíme darmožráčov a oni sami od sebe nikdy nepovedia „a veď čo, ulejem si menej“.

 28. drahy moj krasny autor,
  ako citam tak LPR je jedna z najlepsich nadacii …
  Vselijakych nadacii, kam mafiani, riaditelia velkych fabrik a bank postrkali svoje manzelky a milenky je tisice. Raz som na jednu taku milostivu picsulku narazil – jej nadacia dala na samotny predmet nadacie len asi 20% z vybrateho.

  vzdy ked narazite na nejaku malo znamu N.O. ktora chce kazdemu len dobre, tak si ju skontrolujte a zamejete sa…

 29. a ako tak liga pomaha ?? par vybranym ludom pomoze, ma akoze poradenske centrum.. a co tak poradi, rozda ti letaciky… to mozes aj v lekrani, ale u doktora dostat, na nete s ainformovat… Myslim ze sa jej zasluhy precenuju – nerobia to zadarmo !!! …keby vsetky vyznierane peniaze sli rovno do zdravotnictva na konkretne pristroje sluziace vsetkym boli by lepsie vyuzite.. ako na rekondicne pobyty… Je to mafia, staci s alen pozrit na tu budovu co si postavili v ruzinove..

  • aku budovu si postavili? zrekonstruovany starsi dom? kde si chodia onko pacienti po pomoc? no to im je fakt co zavidiet ze skor neapelujete na byty ktore dostali poslanci zadara v centre,… za aj vase dane. a nebojte sa tie peniaze idu aj na onkologiu… aj na deti aj na vyskum houby o tom viete a mate hlupe reci..keby bola onko financovana len zo statu tak dodnes to tam vyzera ako po vojne..na hajdukovej a pristroje mate tak isto z tej doby. Tie pristroje sluzia vsetkym to ze vas tam odborny lekar neposle lebo strati body rieste s nim a ak nemate onkomarkery v krvy zle tak budte stastny ako sa len da… nezavidt epristroje neni to tam sranda lezat a cakat kde mate nador a metastazi a predstavovat si pomaly svoj pohreb.. nevazite si pracu inych ludi..a si ste diky bohu zdravy.Co zavidite detom tabor 8 dni? co mali odrezanu nohu? oko? chemoterapie?a stres z nemocnice a boj o zivot? Ziadny tabor ich nevezme su to deti co nemozu bezne behat skakat tury mat celodnove..potrebuju special pristup a lieky… keby vlady nerozkradli stat nemuseli byt ziadne zbierky … bohuzial nie je na nic ludia si platia poistenia dane a platia aj za recept. Musime si pomahat a vy to zistite ak budete chory.. potom si precitajte letak a nestazujte sa nikomu nechcite poradit ani vysvetlit ze prezijete.

 30. Mily pan badatel, neviem ako dlho pracujete v odbore zurnalistiky, no ak sa Vam prave tieto vydavky vidia premrstene, tak je Vasa investigativa iba v zaciatkoch. Mne ste privodili iba pomyselny usmev na tvari tym, ze clankom o verejnom tajomstve rozprudzujete vervu v ludoch. Do buducna Vam drzim palce, a dufam, ze sa dopatrate k niecomu, co skutocne stoji za zmienku. S pozdravom M.K.

 31. Neviem kto osobne ste rakovinu mali a prezili ale ja ano a mne liga pomohla a mimochodom taketo osocujuce clanky nepomozu nikomu mna skor zaujima preco mam plny invalidny dochodok 250e mensi ako je zivotne minimum co som odpad? pracovala som odvadzala dane a moj dedko bojoval a bol v koncentracnom tabore za tuto krajinu kde fasol ochorenie take co sme zdedili a sme chora cela rodina(onko 6 ludi ) … v lige pomahaju len ludom s rakovinou ine ochorenia si treba zalozit asi tiez dajaku nadaciu..mimochodom stat by to mal platiti nakolko si platime odvody dane atd..ze to vas radsej netrapi ako takto ohovarat ludi co tomu venuju cas a davaju silu chorým a nadej..aj detom tabor kde do normalneho vam onko deti nevezmu nemaju tam lekara co vie poskytnut pomoc lieky a berie do uvahy tazkosti… sa mozete hanbit.Nikto by nemal byt tak chory aby musel vyhladat pomoc ale ak sa tak stane a budete ju potrebovat a aj mala pomoc vam nepride lebo ju zlikvidujete blbym rypanim potom si pogratulujte.

 32. Autor chcel poukázať na fakt, že ak by LPR hospodárila lepšie, mohla by pomôcť oveľa viac pacientom. Tí, ktorým pomohla ju vychvaľujú a tých odmietnutých zase zastupuje Bádateľ.
  Fakt, že charita MUSÍ suplovať v takej veľkej miere štát, značí že štát je riadený ZLE.
  Chápem, že chýbajú peniaze, lebo máme súkromné zdr. poisťovne, ale túto systémovú mínu nastražil Dzurinda a nedá sa ľahko zneškodniť.

Pridajte komentár

*