Určite choďte voliť v eurovoľbách a pomôžte odstaviť vlastizradných progresívnych fašistov, ktorí už 6 mesiacov nerobia nič iné, len v Bruseli šíria lži a kydajú na Slovensko, aby nám zastavili eurofondy!

Kobylky alebo tiež Príbeh o donebavolajúcej hlúposti


Print Friendly, PDF & Email

Jedného dňa v ďalekej krajine a v časoch dávno minulých prišiel Kňaz tam, kde sa Mnohí starali o svoje polia a statok a povedal…

„Prichádzajú kobylky a my sa musíme pripraviť!“

„Ale kobylky prichádzajú každý rok a po všetky roky minulé,“ odpovedali Mnohí. „Je to tak vždy, tak prečo sa musíme pripraviť?“

„Toto nie sú kobylky z rokov minulých,“ povedal Kňaz, „toto sú nové strašné kobylky, ktoré nazývam Novým menom. Musíme sa pripraviť.“

„Čo tieto nové strašné kobylky s tým Novým menom robia?“ pýtali sa s veľkým strachom Mnohí.

„Nuž,“ povedal Kňaz, „zožerú kus našej úrody a potom idú ďalej.“

Mnohí sa zachveli od hrôzy.

„Toto však kobylky robia vždy,“ povedal jeden človek z Mnohých. „Prečo sa tento rok musíme pripraviť, keď sme sa nepripravovali nikdy predtým?“

Kňaz sa na toho jedného človeka z Mnohých uprene zahľadel.

„Ty si ma nepočul?“ povedal. „Toto nie sú tie staré kobylky z rokov minulých, toto sú nové strašné kobylky a majú Nové meno. MUSÍME SA PRIPRAVIŤ.“

„Ale čo také horšie robia tie nové a strašné kobylky s Novým menom než staré kobylky z rokov minulých?“ opýtal sa ten jeden človek.

„Čo si hlupák?“ zvolal Kňaz. „Vari som ti nepovedal, že nám zožerú úrodu a potom sa pohnú ďalej? MUSÍME SA PRIPRAVIŤ!“

„Áno, musíme sa pripraviť!“ zvolali zborovo Mnohí, aj keď nevedeli, čo si to vyžaduje.

„Nechápem,“ nedal sa ten jeden človek z Mnohých. „Vyzerajú tieto nové a strašné kobylky inak než staré kobylky z rokov minulých?“

„To som nepovedal,“ odvetil Kňaz.

„Zožerú nám viac úrody, než žrali staré kobylky z rokov minulých?“

„Nič také som netvrdil,“ odpovedal Kňaz.

„Keď teda tie nové a strašné kobylky nevyzerajú inak ako tie staré kobylky z rokov minulých a ani nám nezožerú o nič viac úrody, prečo sú potom nové a strašné?“

Nato Kňaz zahorel hrozivým kňazským hnevom.

„Prečo ty, drobný človek, vystavuješ ostatných riziku týmito otázkami? Vari som ti nepovedal, že toto sú nové strašné kobylky a MAJÚ NOVÉ MENO?“

A Mnohí sa obrátili k tomu jednému človeku a povedali: „Áno, hlupák, nevystavuj ostatných riziku týmito otázkami. Kňaz ti povedal – tie nové a strašné kobylky MAJÚ NOVÉ MENO! Zmĺkni vo svojej hlúposti ticho a nechaj Kňaza, aby nám povedal, ako by sme sa mali pripraviť.“

A nato sa ako jeden obrátili ku Kňazovi a pokľaknúc pred ním prosili: „Ó, múdry, povedz nám, ako sa musíme pripraviť na tie nové a strašné kobylky!“

Kňaz sa teda pred nich postavil a povedal…

„Hovoril som s mudrcmi a s bohmi a oni mi povedali, že jediný spôsob, ako sa na tie nové strašné kobylky pripraviť, je nosiť tieto klobúky Donebavolajúcej Hlúposti…“

… a zdvihol do vzduchu klobúk donebavolajúcej hlúposti takej nesmiernej, až sa Mnohí zľakli…

„Ó, veľký, ako nás nosenie týchto klobúkov Donebavolajúcej hlúposti uchráni pred novými strašnými kobylkami?“ volali.

„Touto otázkou sa zaoberali mudrci a bohovia a to stačí,“ odvetil Kňaz. „Všetci, ktorým záleží na ostatných, budú tieto klobúky nosiť a spoločne sa zachránime pred tými novými strašnými kobylkami.“

Mnohí pozreli jeden na druhého a videli múdrosť Kňazových slov. Ochotne si nasadili na hlavy klobúky Donebavolajúcej hlúposti a vrátili sa k svojej práci na poli a okolo statku, šťastní, že sa zachránili.

~ * ~

Na ďalší deň sa Kňaz vrátil tam, kde sa Mnohí starali o svoje polia a statok, pričom mali na hlavách svoje klobúky Donebavolajúcej hlúposti a povedal…

„Beda, znova som hovoril s mudrcmi a s bohmi a oni mi povedali, že nosenie klobúkov Donebavolajúcej hlúposti nám na záchranu pred novými strašnými kobylkami nestačí. Je potrebné viac.“

Mnohí nesmierne vyľakane pozreli na Kňaza a zvolali: „Ó, múdry, povedz nám, čo musíme urobiť, aby nás to zachránilo pred novými strašnými kobylkami!“

„Takže,“ povedal Kňaz, „aby sme sa zachránili pred novými a strašnými kobylkami, musíte do tla spáliť svoju úrodu skôr, než ju stihnú zožrať!“

„Ďakujeme ti, ó, múdry!“ volali Mnohí.

„Počkať,“ povedal jeden človek z Mnohých, „ako nás spálenie našej úrody do tla predtým, ako ju stihnú zožrať, uchráni pred novými strašnými kobylkami?“

„Ty hlupák,“ odpovedal Kňaz. „Vari nechápeš, že nás tie nové strašné kobylky obídu, keď bude celá naša úroda preč?“

Stop Candida

„Ale,“ povedal ten človek, „povedali ste mi, že tie nové strašné kobylky toho nezožerú viac, než staré kobylky z rokov minulých.“

„To je pravda,“ povedal Kňaz.

„Takže, ak necháme tie nové a strašné kobylky nažrať sa a ísť ďalej, stále nám zostane väčšina našej úrody ako v rokoch minulých. No ak ju spálime do tla, nebudeme mať žiadnu.“

Kňaz si vzdychol a vzdychli si aj Mnohí, nasledujúc jeho príklad.

„Vari ti vôbec nezáleží na tých, ktorým zožerú úrodu, keď nič neurobíme?“ opýtal sa rozhorčene Kňaz.

„Vari ti VÔBEC nezáleží na tých, ktorým zožerú úrodu?“ zopakovali Mnohí, veľmi rozhorčení necitlivosťou toho človeka.

A vyšli do svojich polí a spálili do tla svoju úrodu, aby z nej časť nemohli zožrať tie nové a strašné kobylky.

„Z čoho ale teraz spravíme chlieb,“ opýtal sa ten človek, „keď sme všetku našu úrodu spálili do tla?“

Na to sa Mnohí zatvárili znepokojene, lebo im tá otázka, pravdupovediac, nenapadla. O odpoveď sa obrátili na Kňaza.

„V časoch núdze treba prinášať obety,“ povedal Kňaz.

„Áno,“ súhlasili Mnohí, zisťujúc, že vyslovil presne to, na čo sami mysleli. „Treba prinášať obety – a teraz sme aspoň v bezpečí pred tými novými a strašnými kobylkami!“

„Ja vidím, že Kňaz SVOJU úrodu do tla nespálil,“ povedal ten jeden človek z Mnohých. „Prečo?“

Nato sa k nemu Mnohí obrátili a povedali: „Buď ticho, hlupák, už bolo dosť tvojich nezmyslov. Kňaz hovoril s mudrcmi a s bohmi a najlepšie vie, ako nás uchrániť pred novými a strašnými kobylkami. Chváľme všetci nášho Kňaza a jeho múdrosť.“

~ * ~

Na ďalší deň sa Kňaz vrátil tam, kde ľudia nosili svoje klobúky Donebavolajúcej hlúposti, stáli na svojich spálených poliach a pásli dobytok a povedal…

„Beda, znova som hovoril s mudrcmi a s bohmi a oni mi povedali, že nosenie klobúkov Donebavolajúcej hlúposti a spálenie úrody do tla nestačí na to, aby nás uchránilo pred novými a strašnými kobylkami! Musíme tiež pobiť všetok náš dobytok a nechať jeho krvou pokropiť zem.“

„Ako nás pobitie dobytka a pokropenie zeme jeho krvou zachráni pred kobylkami?“ opýtal sa tej jeden človek z Mnohých.

Mnohých táto nová otázka naozaj dosť znepokojila a po odpoveď sa obrátili ku Kňazovi.

„Vy nepočujete, keď vám vravím, že toto sú nové strašné kobylky?“ povedal Kňaz vľúdnym hlasom. „Nechápete, že treba nájsť nové spôsoby, ako nás pred nimi zachrániť?“

Mnohým sa pri tých slovách uľavilo a znova zistili, že Kňaz povedal presne to, čo si sami mysleli. A tak ochotne pobili svoj dobytok a nechali krvou kropiť zem a radovali sa, že sú teraz konečne zachránení pred tými novými a strašnými kobylkami.

~ * ~

Kňaz po štvrtý raz prišiel tam, kde ľudia sedeli na svojich spálených poliach, čerstvo pokropených krvou ich dobytka, s klobúkmi Donebavolajúcej hlúposti na hlavách a videl, že niektorí sú mŕtvi alebo zomierajú.

„Beda,“ povedal, „kvôli inváziám nových a strašných kobyliek teraz nemáme žiadny chlieb a žiadne mäso ani mlieko a ani nosenie klobúkov Donebavolajúcej hlúposti, spálenie úrody a pobitie dobytka nestačilo na našu záchranu, lebo hľaďte, koľkí umierajú.“

Na to zavládol medzi Mnohými veľký strach a zúfalstvo.

„Ach, beda,“ nariekali,“ tieto nové a strašné kobylky sú vskutku smrtiaca pohroma, lebo hľaďme, koľko ľudí teraz zomiera, navzdory všetkému, čo sme vykonali!“

A obrátili sa na Kňaza a modlikali: „Povedz nám, ó, múdry, čo treba urobiť, aby nás to uchránilo pred novými a strašnými kobylkami, ktoré nás zabíjajú, napriek všetkému, čo sme vykonali!“

„Popravde,“ povedal s nesmiernym smútkom Kňaz, „táto zem je novými a strašnými kobylkami taká zničená a zožratá, že nezostáva iné ako zanechať naše staré životy a začať znova, v nejakom novom stave rovnosti. Musíte prísť do môjho sídla, kde vás budem chrániť. Vo svojich skladoch mám trochu jedla, z ktorého môžete mať podiel, keď budete pracovať pre všeobecné blaho upratovaním môjho domu a staraním sa o moje polia a dobytok.“

„Ďakujeme ti, ó, múdry!“ zvolali Mnohí a pripravovali sa nasledovať Kňaza do bezpečia jeho sídla.

„Počkať,“ zvolal ten jeden človek z Mnohých. „To, čo nám vzalo naše jedlo, neboli nové a strašné kobylky, boli sme to my, na váš príkaz. A teraz z nás chcete spraviť svojich otrokov?“

Kňaz ľútostivo pokrútil hlavou a Mnohí jeho príklad nasledovali.

„Čo treba spraviť s takou neodbytnou nevedomosťou?“ opýtal sa.

„Strašne neodbytnou nevedomosťou,“ súhlasili zborovo Mnohí.

A Kňaz povedal:

„Vari nechápeš, že keby sme NENOSILI klobúky Donebavolajúcej hlúposti, nespálili našu úrodu a nepozabíjali náš dobytok, tie nové a strašné kobylky by sa postarali o to, že by všetko bolo ďaleko horšie než teraz?“

„Ako?“ opýtal sa jeden človek z Mnohých.

Kňaz sa zasmial a Mnohí jeho príklad nasledovali.

„Lebo, ty prostý hlupák, tie nové a strašné kobylky sú nové a strašné a majú NOVÉ MENO!“

„Nové meno!“ zopakovali Mnohí, neveriaco hľadiac na toho jedného človeka, ktorý nechápal, čo to znamená.

A potom sa zvrtli a s klobúkmi Donebavolajúcej hlúposti jeden za druhým vchádzali do Kňazovho sídla, aby pracovali pre spoločné blaho staraním sa o Kňazove polia a dobytok a upratovaním Kňazovho domu, spievajúc piesne nádeje za ich nový začiatok, ktoré im k spevu napísali Kňazovi pisári.

Medzitým sa ten človek, ktorého nechali samého na pustých a krvavých poliach, vydal sám hľadať inú cestu a spievať vlastné piesne.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: off-guardian.org, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Veľmi dobré video:
  https://www.youtube.com/watch?v=uHuHrec8uN0
  Milan Mazurek bojuje proti predlžovaniu núdzového stavu

  + bojuje za Ivermektin

  • Mazurek bojuje len za seba!

   • Tu sú všetci zmrdi, ktorí napriek tomu, že prieskum v Pravde ukázal, že z 10 tisíc hlasov je približne 80% ľudí proti núdzovému stavu – 80ˇposlancov hlasovalo za predĺženie včimnite si Kollára Miroslava, ktorý sa nedávno zviditeľňoval ako „opozičný“ – hlasoval za! Keďže si zmrdi najprv urobili prieskum – smeráci mohli kľudne hlasovať „proti“. Ale všímajte si ich hlasovanie pri ožobračujúcom Hegerovom návrhu daňového zákona! V 4. priemyselnej revolúcii bude mať prácu málokto, tak tí zmrdi idú po domoch! V minulosti to neprešlo práve smerákom! Je to jedna boľševická Banda! Nech si odhlasujú aj zákon o povinnom žraní červov – budú prví, koho budú tie červy žrať!
    Slovenská národná Zrada! Každý z týchto zmrdov má svoj mail!
    https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=45439

   • John Dorusinec

    a veri ze covid-19 existuje

  • iny nazor na vec

   nazurek je gaicikske židovske meno to že hovori pekne a čo chceš počut neznamea ze to nerobui zo zištnych dovodov podviest nepriatela .ak si si nevšimol tallsns vzdy ked narstli preferencie urobila sama fo pa najprv aby znižili preferencie dali 1488 eur na vlastnu diskreditaciu ako dar a potom sa dvaja mazurek aten europoslanec meno neviem rozhodli rozdelit voličov lsns na polovicu . iba slepi si nevšimne ze robia všetko preto aby stav v parlamente zostal nemennny. ato že kvaka čo kvaka aže ho puštaju do eteru je len dokaz o tom ze prave on je judaš .

   • Bratia! Vládne vám fašisticko psychopatická kreaturismud a vy, aniž jste zatím udělali cokoli jiného, než že honíte písmenka po klávesnici, už v této chvíli mezi sebe vnášíte nejednotu a nevraživost. Takto by vaší slavní dědové v SNP rozhodně neuspěli. Než by se dohádali, kdo má a kdo nemá právo vzít pušku nebo dynamit a jít bojovat do hor, viseli by na dvoře gestapa. Vzpamatuje se! Když jdete do boje proti takovému nepříteli, je osočování druha na stejné straně barikády striktně zapovězeno! Čo už ste zabudli? Len v jednote je sila!

    • S odstupom času, keď je u vás v Českej republike situácia ešte horšia, čo robíte vy? Alebo čakáte, až keď bude vojna rozhodnutá, aby ste potom začali bojovať, keď už bude takmer vybojované, ako počas vojny? Nič v zlom, len že by ste tiež mali spamätať, rovnako ako my.

 2. Super … kto pochopil … proste chápe !

 3. Veľmi ma pobavil nápad „klobúky Donebavolajúcej hlúposti“.
  …keď som však pod nimi uvidela košiar – náhubky, davy čakajúce na testovanie, aj celkom slušný počet tešiacich sa na vakcínu…smiech ma rýchlo prešiel.
  Preto tie neprestajné uzávery – boja sa nás. Pochopili, že zachrániť ich môže jedine starodávne známe heslo Rozdeľ a panuj! A tak v nepretržitom lockdown-e zrejme vidia jedinú možnosť na neustále predlžovanie si svojej bezvládnej, zato krutej a dobre platenej „moci“.

  • Krásne si to napísala, plne súhlasím. Ale žiaľ oni sa nás na jednej strane síce boja, ale na druhej strane vedia, že rovnako ako tie ovečky v košiari nespravíme nič. Len zrazíme opätky a poslušne nabehneme na ďalší test s nádejou, že to robíme pre lepší zajtrajšok, pre ochranu našich blízkych, pre falošný pocit „priepustky“ do práce alebo možnosti nadýchnuť sa čerstvého vzduchu v prírode. Ale to všetko je len ilúzia , ktorá zahmlieva, čo sa v skutočnosti deje- ako nám rozkrádajú republiku rovno pod zadkom a my sa tu len testujeme a testujeme, pretože bez testu, si dnes zločinec, ktorý ohrozuje verejné zdravie. Je mi smutno z toho všetkého.

  • hneď som pochopil o čo ide,len žiaľ je tomu tak

  • 100% pravda,ale v tomto pripade ani ziadne kobylky neekzistuju

 4. Príbeh ako vyšitý na túto dobu. Podobenstvo si každý domyslí. Nie vždy je všetko pravda čo nám kážu najvyšší. Nie vždy však to všetci pochopia.

 5. Definitiva
 6. Definitiva
 7. Neskutočný článok:
  https://www.naturalnews.com/2021-02-25-bill-gates-philanthropist-or-eugenicist.html
  Bill Gates – philanthropist or eugenicist?
  Bill Gates – filantrop alebo eugenik

  GATES, GMOs & GEOENGINEERING
  Gates, gmo a geoinžinierstvo (chemtrails)

  GATES & VACCINES
  Gates a vakcíny

  MICROCHIPS & COVID-19
  Mikročipy a Covid-19

 8. Ľubomír

  Nástroje kapitalistickej poroby sú rafinované od ekonomických , ideologických, náboženských , po politické – buržoázne voľby. Ktorých podstata je že si ľudia volia predstaviteľov do parlamentu, ktorí ich ďalšie 4 roky budú utláčať prostredníctvom zákonov proti robotníkom. . Pripomína mi to povstanie tkáčov , ktorí rozbíjali nové stroje . Začiatkom 19. storočia, keď sa v textilnej výrobe začalo s masovým zavádzaním mechanických krosien vzniklo prvé hnutie proletárov – luddizmus. Robotníci textilnej továrne, vedení legendárnym Nedom Luddom, sa vzbúrili proti zavádzaniu mechanických krosien v továrni, pretože sa (oprávnene) obávali, že stroje ich pripravia o prácu a začali ich ničiť.
  Vtedy nevedeli, že čo je to kapitalizmus .

  • Ten problém nespočíva len v práci alebo nepráci človeka – viď lobotómia židov – likvidácia pravej „pracovnej“ mozgovej hemisféry – vznik parazitickej otrokárskej kasty – ten problém spočíva vznikom abstraktu = úplným odtrhnutím od hmotnej reality! Je to paradox hmotného sveta – ktorý popiera už sám seba! V zmysle logiky.

 9. Toto je tak krásne a výstižne napísané.
  Na jednej strane je to zábavné, skoro ako cisárove nové šaty ale keď sa zamyslíme čo sa okolo nás deje , tak je to vlastne do plaču. Žiaľ, sme ovce. Možno sa medzi nami sem-tam nájde jeden baran, ale ten sám nič nezmôže. A vlci to vedia a preto si môžu dovoliť to všetko čo s nami robia.

 10. svatoslav butora

  Prajem pekný deň. Je dobré si položiť otázku: Ako je možné, že naše vlády slepo poslúchajú cudzie nadnárodné teroristické entity usídlené v riadiacich pozíciách tzv.EU a tzv.OSN-WHO, o ktorých sa vie, že slepo poslúchajú vierozvestov Mohameda a spol. Čo z toho tie „naše“ voči cudzím elementálom poslušne a servilne slúžiace vlády majú? Potešenie zo spálenej zeme ako v tej poučnej poviedke o kňazovi ? Prečo tie naše vlády hrajú úlohu poslušných sprostákov??

  • Posluchaju za velke peniaze a ine vyhody,so to vrahovia narodov,co predali za gros,cele narody

  • Je pravda, – jedni čakajú Ježiša dalsi mohameda – alé bez jednotnosti sa nedá určiť vedenie… Keby sa všetci hnedneurazali!! na smrť!! a hľadali spoločne komunikačné riešenie problémov bolo by to plus= výhoda =spokojnosť,- dúfajúc…. Smutné že bez urazok a posmesnych komentárov /iný význam od veselého // – – =málokto čosi dosiahne, smutna prax… Zaznelo že by sa mohli Prebrať Duchovnejsinasi=cirkevnú daň si narokoju… A kde sú keď treba povzbudiť…

 11. Ing. Jiří Hájek

  Chytrému napověz a hloupého trkni.

 12. Hana Sadloňová

  Sme to my – hlúpi ľudia.

 13. rozdeluj a panuj

  mazurek je galicijsky chazar podobne ako harabinko je to riadena umela opozicia ktora sa už odhalila prvy krat to bolo vtedy pred volbami ked mali vyše 20% preferencie aby ich znižili dali verejne dar 1488 eur a teraz počas genocidy ked by ich ludia zvolili nabeton sa rozhodli odiist zo strany aby rozdelili hlasy a zachovat pomer sil v parlamente tak aby zase bolo 10 stran s 8 ,9 ,10 %percentami a musela byt koalicia ktora samozrejme robi kompromis v prosech banksra rotschielda ajeho globalistickej mafie . to že pekne kvaka a vytrča sa nič neznamena činy su doležite

 14. https://www.naturalnews.com/2021-02-25-pentagon-almost-75-percent-reject-coronavirus-vaccine.html
  Pentagon reports ALMOST 75 PERCENT of troops turned down Wuhan coronavirus vaccine
  Pentagon hlási, že skoro 75 percent oddielov odmietlo Wuhan korona vírusovú vakcínu

 15. Toto sa oplatí prečítať, aká dobrôtka sú Kovid vakcíny:
  https://www.naturalnews.com/2021-02-25-covid-spike-protein-genetically-engineered-mutated-virus-injected.html#
  Yes, the rushed-to-market Covid “spike protein” vaccine means an unpredictable, genetically engineered and mutated virus fragment is being injected into your blood
  Rýchly preklad:
  Áno, rýchlo vyrobená spike protein Covid vakcína znamená nepredvídateľný, geneticky modifikovaný a mutovaný vírusový fragment je vpichnutý do vašej krvi

  Vaccines create and spread disease – that’s why modern vaccines are “dirty”
  Vakcíny vytvoria a rozšíria chorobu – to je prečo sú moderné vakcíny tak „špinavé“

 16. https://www.youtube.com/watch?v=RZ1DOXtdIBQ
  LOCKDOWN je nástroj zúfalcov, NÚDZOVÝ stav je prejav zbabelosti
  Dr. Igor Bukovský

 17. https://tadesco.org/varovani-nenechte-se-ockovat-pravda-o-vakcinach-odhalena/
  Varování! Nenechte se očkovat. Pravda o vakcínách odhalena

 18. https://zemavek.sk/ludia-v-nemecku-sa-nechcu-dat-ockovat-aj-angela-merkel-rada-pocka-v-rade/
  Ľudia v Nemecku sa nechcú dať očkovať. Aj Angela Merkel rada počká v rade

  Nemecko má problém, pretože mu zostalo približne 1,2 milióna vakcín, ktorými sa ľudia odmietajú zaočkovať.

 19. https://www.naturalnews.com/2021-02-26-pfizer-demanding-ransom-to-protect-against-future-vaccine-injury-lawsuits.html
  Pfizer is threatening governments around the world and demanding RANSOM to protect against future vaccine injury lawsuits
  Voľný preklad:
  Pfizer sa vyhráža vládam celého sveta a dožaduje PLATIŤ VÝKUPNÉ aby sa chránil pred budúcimi súdnymi vakcinačnými spormi

  Vaccine makers operate ABOVE THE LAW in the US
  Výrobcovia vakcín pracujú (fungujú) NAD ZÁKONOM v Amerike

  Tento článok by sa mohol celý prečítať – preložiť

 20. Situácia je tak vážna, že to politici musia riešiť prísnym lockdownom. No nepočujem, že by niektorý z nich hovoril o preventíve v podobe balíčkov vítamíny, ivermectín ap.
  Prečo sa vyhýbajú niečomu ako predísť problému. To potom vyzerá, že nemajú záujem predchádzať mu a skôr im vyhovuje stav zhoršujúcej sa situácie. Veď v núdzovom stave to majú jednoduchšie ako manipulovať s národom.
  Ich zaujíma len testovanie, uzávera, vakcinácia a likvidácia ekonomiky.
  Človeku to niekedy pripadá až divné, ak sa hovorí o rôznych mutáciach a to kde hneď získavajú tie vzorky z jednotlivých štátov.
  Niektoré údaje a informácie sú na zamyslenie.

  • neviem, či to je divné, či odvážne, či trestuhodné,,,len je zaujímavé, že veštec Gates to vedel dopredu. Ooooooo . , nech žije biznis, ovečky na kolenách a trilióny dolárikov na kontách.
   Veľký Režisér, bravo, vidíš, ako ti to žerú…

 21. https://www.naturalnews.com/2021-02-26-dirty-vaccines-human-allergies-systemic-disorders-on-the-rise.html
  DIRTY VACCINES: Human allergies and systemic disorders on the rise due to corrupted inoculations
  Voľný preklad:
  Špinavé (znečistené) vakcíny: Ľudské alergie a systematické (neustále) poruchy (ochorenia) sú na vzostupe kvôli skorumpovaným vakcínam

  Severe childhood allergies on the rise thanks to dirty vaccines
  Ťažké detské alergie sú na vzostupe vďaka špinavým (znečisteným) vakcínam

 22. Co dodat…

  Krasne napsano a popsano.

  Jen doufam, ze se ti „jeden človek z Mnohých“
  konecne prestanou hadat mezi sebou
  a zacnou s tim neco opravdu rozumnyho delat…

  Kde jinak jako vidite sanci vy ?

  https://www.youtube.com/watch?v=v1n_i0av3a4

 23. Jednoduchá

  …presne tak, pravdou však je je, že nie všetci tomu tak chápu ………
  ….Gates chce naďalej bohatnúť na chorobe a smrti iných…tu je vidieť, aké ,,hodnoty“
  zdieľa tento ,,veľký FILANTROP“…..je to ozaj veľmi smutné a zároveň otrasné………….

  • Ja bych se konecne vykaslal na to co chce temna strana v jakekoli podobe a zacal bych co nejvic Energie ve vsech moznych Formach venovat tomu, co si preje vestina inteligentnich tvoru na teto planete – tedy rostliny, zivocichove, a Lide Inteligentni.

   Ten zbytek at si pak dela co chce…

   Ale ve svete bez penez (min. ne v teto forme, pro zacatek)
   budou – jak rikal Jan Hus – jako psi bez kosti.

   A treba si i oni najdou pak lepsi a prospesnejsi zabavu,
   ale je potreba je k tomu inspirovat necim jinym,
   nez ignoranci, toleranci a sponzoraci toho vseho a bude pokoj.

   No a na tom uz se prave maka… 🙂

Pridajte komentár

*